DORADZTWO PODATKOWE - PTE Oddział w Krakowie

Transkrypt

DORADZTWO PODATKOWE - PTE Oddział w Krakowie
PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
kierunek: DORADZTWO PODATKOWE
(obowiązuje od roku akademickiego 2008/2009 – dwusemestralne)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
-
Tematyka
I. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA
Przepisy o doradztwie podatkowym
Źródła i wykładnia prawa
Międzynarodowe prawo podatkowe
Wspólnotowe prawo celne
Prawo gospodarcze
Prawo dewizowe
Elementy prawa pracy
Prawo karne skarbowe
Prawo papierów wartościowych
Sądownictwo administracyjne
Egzekucja administracyjna
Postępowanie upadłościowe i naprawcze
Etyka doradcy podatkowego
II. POLSKI SYSTEM PODATKOWY
Polityka fiskalna
Ordynacja podatkowa (część materialnoprawna i proceduralna)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek od towarów i usług
Podatek akcyzowy
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatki i opłaty lokalne
Ubezpieczenia społeczne
Kontrola skarbowa i podatkowa
III. RACHUNKOWOŚĆ
Rachunkowość finansowa
Wynik finansowy – ujęcie bilansowe i podatkowe
Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Informatyczne systemy finansowe
Seminarium
RAZEM
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Krakowie, ul. Lubelska 21, 30-003 Kraków
Liczba godzin
3
5
5
5
10
5
5
5
5
4
5
5
5
10
12
15
10
14
4
4
4
5
5
5
20
8
4
5
8
200

Podobne dokumenty