Wybór oferty - BIP – Podkowa Leśna

Transkrypt

Wybór oferty - BIP – Podkowa Leśna
BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA
Nawiązując do zapytania cenowego „na wykonanie remontu odtworzeniowego chodnika w
ul. Modrzewiowej na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Sosnowej” w Podkowie Leśnej” ,
informuje, że zapytania ofertowe pobrało 7 firm. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa i adres Wykonawcy
cena netto
cena brutto
ZAKŁAD USŁUG BRUKARSKICH
„ADROG” SP.J. Adam Dybcio, Eugenia Dybcio
ul. Dobra 6 lok 14, 00-388 Warszawa
39 097,25
48 089,62
P.T.H.U „PACHOLCZYK”
ul. Królewska 21, 05-822 Milanówek
Zakład Ogólnobudowlany Marbudex
ul. Łowicka 127 , 96-100 Skierniewice
TGC Rafał Przybylski
ul. Lindleya 16, Warszawa
MARGARET Małgorzata Bartczak
05-830 Nadarzyn
Stara Wieś , ul. Grodziska 21
45 640,00
56 137,20
59 615,41
73 326,95
45 000,00
55 350,00
39 000,00
47 970,00
Wykonawcy zostali zaproszeni na dzień 22.03.2016 na dodatkowe negocjacje cenowe oraz
poproszeni o dostarczenie referencji na wykonanie w ostatnich dwu latach robót
odpowiadających rodzajem zamówieniu.
W wyniku przeprowadzonych w dniu 22.03.2016 negocjacji oferent ZAKŁAD USŁUG
BRUKARSKICH „ADROG” SP.J. Adam Dybcio, Eugenia Dybcio ul. Dobra 6 lok 14, 00-388
Warszawa zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 38 500,00 zł netto oraz
dodatkowo w ramach tej kwoty wykonać plantowanie (obniżenie o około 15cm) pobocza na
remontowanym odcinku po stronie północnej. Jest to oferta najkorzystniejsza.
Do podpisania umowy na wykonanie zadania zaproszono firmę:
ZAKŁAD USŁUG BRUKARSKICH „ADROG” SP.J. Adam Dybcio, Eugenia Dybcio
ul. Dobra 6 lok 14, 00-388 Warszawa

Podobne dokumenty