Projekt 2 z przedmiotu „Mechanika techniczna” Temat projektu 2

Transkrypt

Projekt 2 z przedmiotu „Mechanika techniczna” Temat projektu 2
Projekt 2 z przedmiotu „Mechanika techniczna”
Temat projektu 2 dotyczy belki. Dla zadanej belki należy:
1) Obliczyć występujące w niej reakcje
2) Narysować wykresy momentu zginającego i siły poprzecznej.
Uwagi:
•
•
Obciążenia skupione przyjmujecie Państwo dowolnie, w zakresie od 10 do 100 kN dla sił
skupionych i od 10 do 100 kNm dla momentów skupionych. Wartości obciążenia rozłożonego
macie Państwo dane w tabeli.
Rysunki należy wykonać w skali, umieszczając je na jednej kartce pod sobą
Termin oddania projektu – do 23.05
Do roboty!
Dr inż. Michał Grodecki
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Imię
Mateusz
Dawid
Paweł
Dominika
Mateusz
Daniel
Daniel
Krzysztof
Joanna
Danuta
Jakub
Sara
Anna
Piotr
Joanna
Delfina
Magdalena
Kinga
Łukasz
Jakub
Konrad
Adrianna
Rafał
Adrian
Nazwisko
Balcerzak
ChorąŜy
Czycz
Gałęziowska
Jaszczuk
Kula
Lipniarski
Michalak
Nawara
Niśniewska
Osielczak
Osmenda
Pawlik
Piecuch
Pietruszka
Piotrowicz
Ryś
Seremet
Strzelec
Świątkowski
Wolski
Zacharska
Kowalczyk
Michalec
Numer
belki
34
3
22
2
18
31
19
5
4
7
11
33
25
23
32
24
12
7
17
6
3
9
20
21
ObciąŜenie
rozłoŜone [kN/m]
22
25
15
40
30
17
35
20
30
30
30
21
30
20
19
25
35
10
25
40
10
20
15
18

Podobne dokumenty