ziemia przysuska - Powiat Przysuski

Transkrypt

ziemia przysuska - Powiat Przysuski
Nr (5) 4
Maj 2012
I Ns Rej. 4/12
EGzEMPLArz
BEzPłATNy
Informator Samorządowy
ZIEMIA PRZYSUSKA
Powiat Przysuski: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Przysucha,
Potworów, Rusinów, Wieniawa
ratują i chronią.
Powiatowy dzień Strażaka
w wieniawie
więcej str. 2, 21 i 24
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
PowIAT PrzySUSKI
Rycerze św. Floriana
4 maja każdego roku w całej Polsce,ulice
szczególnie mniejszych miejscowości wypełniają się tłumami ludzi, odbywają się uroczyste msze święte, w których uczestniczą politycy, media, mieszkańcy, duchowni, słowem
całe społeczności. Ten dzień, jak niewiele innych dni świątecznych jest absolutnie niekontrowersyjny i nie budzi żadnych sporów, ani
konfliktów. To niezwykłe w polskich warunkach, że wszyscy są praktycznie zgodni, co do
pozytywnej, oceny ludzi w czarnych mundurach. Strażacy są szanowani w swoich środowiskach. A najczęstszym określeniem społecznej oceny strażackiej misji jest wdzięczność.
Potwierdzają to wyniki badania opinii publicznej przeprowadzone przez European Trusted
Brands, którego organizatorem jest miesięcznik Reader’s Digest. Największym zaufaniem
w Polsce cieszą się strażacy. Wyniki badania
przeprowadzonego w kwietniu 2012 r. są jednoznaczne. Aż 93 % Polaków darzy strażaków zaufaniem. To absolutny fenomen w kraju, w którym ciągle trwa spór, a każda sprawa
może stać się zarzewiem konfliktu. Skąd takie
inne, pełne zaufania i otwartości podejście do
tej właśnie części naszego społeczeństwa ?
Może stąd, że straż pożarna towarzyszy nam
od średniowiecza, a współczesna nam Ochotnicza Straż Pożarna funkcjonuje w Polsce od
1820 r, kiedy to w Nakle utworzono pierwszą
drużynę Straży Ogniowej. Człowiek, który ratuje drugiego zawsze może liczyć na wdzięczność. Może jest to efekt wpisanej w misję strażaka bezinteresowności i poświęcenia dla sąsiada, czy znajomego w potrzebie? Warto też
zwrócić uwagę na jeszcze jedną okoliczność.
Strażak musi być trochę jak lekarz, w potrzebie służy każdemu – nawet temu, kogo pry-
watnie trochę mniej lubi. I to czyni z niego rycerza. Określenie trochę staromodne i funkcjonujące poza współczesnym językiem. Używam go jednak w pełni świadomie, ponieważ
rycerz to człowiek szlachetny, odważny, zawsze stający w obronie słabszego, będącego w potrzebie. To również ktoś bezwzględnie wierny honorowi, działający według najwyższych standardów etycznych i moralnych.
Rycerzem mógł być człowiek szczerze oddany
i gotów do najwyższych poświęceń na rzecz
swojej ziemi, władcy i Państwa. Słowem człowiek o niezłomnych zasadach, prawy i uczciwy. Wierzę, że nikogo już nie zdziwi używanie
określenia „rycerz” wobec ludzi, którzy w swoim życiu kierują się najwyższymi wartościami, w imię naszego dobra i bezpieczeństwa.
W naszym powiecie w bieżącym roku
brać strażacka spotkała się na uroczystych
obchodach swojego święta w Wieniawie, w dniu
4 maja. W bardzo podniosłej atmosferze, przy
dużym zainteresowaniu i z dużym udziałem
społeczności lokalnej, zastępy strażackie,
prowadzone przez powiatową, młodzieżową
orkiestrę dętą i poczty sztandarowe,
przemaszerowały spod budynku Domu
Kultury w Wieniawie do kościoła parafialnego,
gdzie została odprawiona uroczysta, polowa
msza św., z udziałem władz powiatu, gmin,
zaproszonych gości, strażaków OSP i PSP,
oraz licznie zgromadzonych mieszkańców.
Po wspólnej modlitwie zebrani przemieścili
się pod budynek oddawanej do użytku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie.
Po meldunku o gotowości zastępów do
uroczystości, odbyła się najprzyjemniejsza
część strażackiego święta. Wyróżniającym
strażakom zostały wręczone nagrody,
odznaczenia i wyróżnienia. Odznaczenia
otrzymali: Roman Świercz, Jan Lipiński,
Artur Kucharki, Marcin Sokół, Rafał Kasprzak,
Mirosław Śledź, Karol Fiderek, Witold Kołsut,
Sylwester Kucharski, Sylwester Dębski, Tomasz
Adamczyk, Jan Blicharz, Jan Działkiewicz,
Tadeusz Zalewski, Jan Wacławiak, Radosław
Dyl, Damian Lewandowski, Paweł Ślifirczyk,
Grzegorz Augustyniak, Michał Żurek, Maciej
Zych, Paweł Zych, Adam Kopera, Krzysztof
Wasilewski, Jacek Pałczyński, Wiesław Wróbel,
Łukasz Trznadel, Marcin Grzybkowski, Łukasz
Kądziela, Adam Plaskota, Damian Kobyłka,
Krzysztof Borowiecki, Szymon Adamczyk,
Jakub Narożnik, Benedykt Poterała, Roman
Piotrowski, Tomasz Drab. Odznaczenia
wręczali: Starosta Przysuski Marian Niemirski,
przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
Rafał Zdziennicki, Prezes Józef Pomykała,
Przecięcia wstęgi podczas otwarcia strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie
dokonali: Witold Studziński, Marian Korba,
Marian Niemirski, Rafał Zdziennicki, Władysław
Piątkowski, Józef Pomykała, Zbigniew
Adamczyk. Poświęcenia nowej remizy
OSP w Wieniawie dokonał Ksiądz Kanonik
Jan Blicharz.
2
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
Św. Florian
W numerze:
Sesja Rady Powiatu s. 3
Dzień Bibliotekarza s. 4
Praktyka z prezydentem s. 5
15 lecie Globe s. 6
Bezpieczna Droga do Szkoły s.7
Wiadomości z Gmin s. 8-21
Sport w powiecie s.23
Fotogaleria s.24
PowIAT PrzySUSKI
Absolutorium dla Zarządu Powiatu
30 maja 2012 r. obradowała Rada Powiatu w Przysusze. Niezwykle bogaty program sesji zawierał jeden szczególnie ważny punkt – podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu za 2011 r.
nie zarządu, chyba że po zakończeniu roku
budżetowego zarząd powiatu został odwołany z innej przyczyny. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny
nie udzielenia absolutorium na sesji zwołanej
nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podję-
Rada w ten sposób ocenia, czy zarząd właściwie realizował swoją funkcję organu władzy wykonawczej w powiecie. Z wnioskiem
o udzielenie absolutorium może wystąpić jedynie komisja rewizyjna. Wniosek ten oraz
stosowną uchwałę podejmuje natomiast cała
rada powiatu. Uchwałę w sprawie absolutorium
rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Uchwała rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwoła-
cia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium. Był to więc poważny sprawdzian dotyczący oceny jakości pracy zarządu
powiatu w 2011 r. Projekt uchwały nie wywołał
jednak wielkich emocji wśród radnych, a sama
kwestia absolutorium nie wywołała dyskusji.
Rada powiatu przy 4 głosach wstrzymujących
się, przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu, tworzonego
przez Mariana Niemirskiego – starostę, Tomasza Matlakiewicza – wicestarostę, Krzysztofa Wochniaka, Dariusza Maraska i Piotra Żół-
Uznanie za pracę
Miła niespodzianka spotkała starostę Mariana Niemirskiego. 31 maja 2012 r. w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia
honorowych wyróżnień dla najlepszych samorządowców woj. mazowieckiego.
W konkursie organizowanym przez Warszawską Grupę Doradców Public Relations,
przy wsparciu medialnym RMF fm i „Rzecz-
cińskiego – członków zarządu. Nikt z radnych
nie był przeciwny, co znaczy, że zarząd działał
przez ostatni rok niekontrowersyjnie. Przypomnijmy najważniejsze kierunki działań władz
powiatu w 2011 r. Na naszych oczach wyrosły dwa nowe obiekty o charakterze instytucji
powiatowych – kryta pływalnia i Centrum Kształcenia
Zawodowego, powstała na miejscu
dawnych warsztatów szkolnych.
Trwały intensywne prace przygotowawcze do wdrożenia projektu budowy powszechnego dostępu do internetu w powiecie
przysuskim. Przybyły nowe odcinki
dróg powiatowych. Zakończone zostały procesy inwestycyjne i restrukturyzacyjne w szpitalu. Zarząd walczył o utrzymanie Sądu Rejonowego w Przysusze i już wkrótce okaże się
być może, że niedaremnie. Oprócz tego zarząd nagradzał najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendiami starosty, organizował konkursy dla młodzieży rozgrywki sportowe, integrował społeczność lokalną
podczas imprez masowych. Reasumując był
to trudny, ale dobry rok dla powiatu.
Jarosław Bednarski
pospolitej”,nasz starosta
otrzymał wyróżnienie w kategorii Najlepszy Starosta.
Nie traktuję tego miłego epizodu, jako swojego prywatnego sukcesu. W samorządzie
nie ma działań jednostek i to
nie jednostki odnoszą sukcesy, tylko grupy ludzi i w konsekwencji, wszyscy mieszkańcy. Dlatego też, to symboliczne wyróżnienie pragnę zadedykować całemu zarządowi
i radzie powiatu, w podziękowaniu za mądrość, kreatywność i odwagę w podejmowaniu decyzji. Dziękuję wójtom za budowę atmosfery dobrej współpracy w naszym powiecie i wspólnie realizowane projekty. Szczególnie serdecznie dziękuję
wszystkim mieszkańcom powiatu, za tworzenie wspaniałej, ambitnej i pracowitej społeczności, w której mam zaszczyt mieszkać i dla
której mam wielki honor pracować. To Państwo
nas inspirujecie i wspieracie i tak naprawdę
to Państwa wyróżnienie. Przyznaję również,
że takie momenty jak ten są miłym wyróżnie-
niem, zwłaszcza, że absolutnie niespodziewanym – mówi Marian Niemirski. Gratulujemy nagrody i życzmy przede wszystkim sobie, aby nasze władze dostawały jak najwięcej nagród i wyróżnień- będzie to niechybny
znak rozwoju naszej małej ojczyzny.
Jarosław Bednarski
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
3
PowIAT PrzySUSKI
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Od wielu miesięcy w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Przysusze spotyka się grupa osób, które połączyła pasja twórczego postrzegania świata.
Koło Literackie „Ozimina”, bo taką przyjęło nazwę, powstało z inicjatywy
Katarzyny Klimek, z Biblioteki Powiatowej i Alicji Ślifirczyk, z Biblioteki
Gminnej w Wieniawie.Funkcję prezesa Koła przejęła Danuta Ewa Skalska,
a jego opiekunem merytorycznym jest Aneta Fidos-Godlewska, nauczycielka
Zespołu Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze.Koło tworzą zarówno
osoby, które publikowały już własne utwory (także w formie książkowej), jak
i „szufladerzy” ujawniający swe próby literackie po długim okresie samotnych
zmagań ze słowem. Członkowie Koła piszą wiersze (również dla dzieci)
opowiadania, utwory dramatyczne. Publikowały nauczycielki – Danuta Ewa
Skalska z Borkowic i Maria Miśkowska z Romualdowa oraz znana poetka
ludowa z Wiru, Zofia Jurkowska.Istotne jest, że spotkaniom „Oziminy”,
mającym głównie charakter warsztatowy, towarzyszy aura spontaniczności
i radości, wypływająca z możliwości dzielenia się własnym „ja” z drugim,
podobnie czującym człowiekiem. Wszystkich pragnących dołączyć do
naszej twórczej ekipy serdecznie zapraszamy. W sekcji „Zobacz” na dole
strony znajdują się odnośniki do wierszy napisanych przez członków Koła.
Zachęcamy do zapoznania się z twórczością lokalnych poetów.
Tomasz Żak
Koło Litereackie “Ozimina” działajace przy Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Przysusze
Spotkanie Rady Społecznej
SPZZOZ w Przysusze
17 maja 2012 w budynku Szpitala Powiatowego w Przysusze spotkała się Rada Społeczna SPZOZ. Obradami kierował jej przewodniczący wicestarosta Tomasz Matlakiewicz. Spotkanie Rady Społecznej SPZOZ
było poświęcone ocenie bieżących warunków funkcjonowania placówek służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest
powiat przysuski.
Naszym najważniejszym zadaniem jest wspieranie i opiniowanie działalności SPZZOZ w Przysusze mówi wicestarosta Tomasz Matlakiewicz
– przewodniczący rady. To dla mnie zaszczyt
i honor pełnić w imieniu społeczności powiatowej tą zaszczytną funkcję. Wszyscy mamy świadomość jak wielkie przemiany przeszła przysuska służba zdrowia. Dzięki pracy i zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych udało się
osiągnąć wszystko to, na co patrzymy z taką
dumą. Spłacone zobowiązania, wyremontowane budynki, wyposażone coraz nowocześniej
oddziały szpitalne, to wszystko daje satysfakcję,
ale również świadomość, jak wiele jest jeszcze
do zrobienia w tej dziedzinie. Na ostatnim spotkaniu dyskutowaliśmy o bieżącej sytuacji finansowej placówki. I pomimo problemów wynikających z niedostatecznego poziomu finansowania usług medycznych SPZZOZ daje sobie nieźle radę. Podczas posiedzenia dłuższą chwilę poświęciliśmy na dyskusję dotyczącą wyrażenia opinii co do zakupu tomografu komputerowego do szpitala w Przysusze oraz aparatu
EKG najnowszej generacji. Sam zakup nie budził żadnych kontrowersji, ponieważ wszyscy
członkowie rady pragną, aby szpital w Przysusze był jak najlepiej wyposażony i przygotowany
do świadczenia najwyższej jakości usług dla pacjentów. Jednak padły pytania dotyczące możliwości pełnego wykorzystania planowanych do
zakupu urządzeń. Po dyskusji Rada Społeczna
wydała pozytywną opinię w sprawie zakupu tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Przysusze oraz zakupu nowego, efektywnego EKG. Wszyscy byliśmy zgodni, że rekomendując Radzie Powiatu w Przysusze zatwierdzenie planów dyrekcji szpitala przyczyniamy się do wzrostu jakości opieki medycznej
i poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu przysuskiego.
4
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz
Wozem przez życie
Zostanie w pamięci
mój żelazny wóz
który mnie do ślubu
uroczyście wiózł.
Radośnie parskały
koniki przy wozie
i tak se ruszyłam
w nową życia drogę.
A przy moim boku
mój ślubny najmilszy
kierował tym wozem
od dróg wyboistych.
Czterdzieści trzy lata
tak żeśmy jechali
i dorobek życia
na wóz ładowali
Było nie za wiele
było nieraz sporo
wszystkiego po trochu
dzieci czternaścioro.
Nagle tego roku
nocy ciemnej porze
Bóg męża powołał
sama teraz muszę
kierować tym wozem.
Ciężko jest ominąć
góry i doliny
trudne do przebycia
życia koleiny.
Na ostrych zakrętach
skrzypi wozu oś
narzekać nie muszę
bo przecież mi taki
zapisano los.
I za to więc wszystko
dzięki Ci Boże
że więcej pod wozem
niżeli na wozie.
Zofia Jurkowska
PowIAT PrzySUSKI
Dni Wojska Polskiego w Odrzywole
27 maja b.r. w Odrzywole odbyły się Dni
Wojska Polskiego. Ta coroczna impreza,
zorganizowana w Odrzywole już po raz drugi, w tym roku miała skromny charakter.
W ubiegłym roku „Dni”, zakończyły się inscenizacją historyczną odtwarzającą bitwę Armii Polskiej z Wehrmachtem z 1939 r. W tym
ceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Lipinach. Sprzęt używany na misjach wojskowych
można było zobaczyć dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Nie zabrakło też ułanów w mundurach z 1939 r. Imprezę zakończył poczęstunek grochówką żołnierską. W imprezie udział wzięli: władze powiatu
ponowne Dni Wojska rozszerzone o inscenizację historyczną z powstania styczniowego.
10 lipca 2013r. minie okrągła rocznica 150-lecia zwycięskiej bitwy w powstaniu styczniowym stoczonej w Ossie przez Pułk Powstańczy „Dzieci Warszawy” i miejscowe siły powstańcze z oddziałami rosyjskimi. Inscenizacja będzie dotyczyć przebiegu tej bitwy. Orga-
Pokaz musztry w wykonaniu lipińskich kadetów przy marszach granych przez Powiatową Orkiestrę Vox Cordium z Przysuchy.
roku impreza odbyła się na boisku w Odrzywole. W jej trakcie widzowie mogli obejrzeć
wspaniały pokaz musztry paradnej i posłuchać
koncertu w wykonaniu Młodzieżowej Powiatowej Orkiestry Dętej „Vox Cordium” z Przysuchy. Pokaz musztry żołnierskiej z bronią
reprezentacyjną zaprezentowali kadeci z Li-
przysuskiego w osobach Przewodniczącego
Rady Powiatu i Starosty Przysuskiego, władze gminy reprezentowane przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy, przedstawiciele Sztabu Generalnego WP i Ministerstwa Obrony Narodowej. Za rok w 2013 r. Wójt
Gminy Odrzywół Marian Kmieciak zapowiada
nizacja tej imprezy jest związana z rozpoczęciem funkcjonowania w Lipinach Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów oraz patriotyczną przeszłością i zaangażowaniem mieszkańców w walki o wolność i niepodległość. Organizatorzy zapraszają za rok.
Praktyka z prezydentem
W Juracie, na półwyspie helskim uczniowie klasy II TŻ w ZS 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze,
odbywają miesięczne praktyki zawodowe.
Program praktyk obejmuje obsługę gości ośrodka wypoczynkowego w tym nadmorskim kurorcie. Mimo napiętego programu praktyk młodzieży nie brakuje jednak
czasu na wypoczynek i ciekawe, choć nie zawsze planowane spotkania. W niedzielę po mszy św. przy kościele w Juracie grupa uczniów spotkała Prezydenta
Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego. Pan Prezydent zgodził się na krótką rozmowę i wspólne zdjęcie. Dziewczyny nie przepuściły również Pani Prezydentowej, która również zgodziła się na pamiątkową
fotografię. Obydwa spotkania były bardzo sympatyczne. Para prezydencka okazała się być bardzo kontaktowa i otwarta na rozmowę z młodymi Przysuszankami. Respekt natomiast wzbudzali całkiem sympatyczni,
jak się później okazało funkcjonariusze BOR-u, którzy
stale towarzyszą parze prezydenckiej. Młodzież wróci do domu z dużą porcją wiedzy praktycznej o swoim
zawodzie i ze wspomnieniem sympatycznego spotkania. Na fotografii: Karina Tomczyk i Kinga Garczyńska
z prezydentem Bronisławem Komorowskim w Juracie.
Zdjęcie wykonała Katarzyna Sionek.
Jarosław Bednarski
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
5
PrzySUCHA
Parada Schumana to święto Europy w Warszawie
Uczniowie ZS 2 z opiekunem podczas parady
Już po raz 13. ulicami Warszawy
przeszła barwna parada Schumana.
Wśród kilku tysięcy młodych ludzi
z całej Polski znaleźli się uczniowie
ZS nr 2 z Przysuchy.
Tegoroczna Parada Schumana odbywała się pod hasłem: „Halo, tu Europa”.
Organizatorzy chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na europejską solidarność
oraz podkreślić, jak ważna dla wszystkich mieszkańców Europy jest europejska tożsamość. Pomimo niesprzyjającej
pogody kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski w barwnym korowodzie wyruszyło w samo południe spod Placu Zamkowego w Warszawie, a następnie prze-
szło ulicami stolicy. Wśród gości specjalnych tegorocznej Parady Schumana znaleźli się m.in. były premier Tadeusz Mazowiecki oraz komisarz UE ds. budżetu
Janusz Lewandowski.
Udział w paradzie był dla uczniów również lekcją wiedzy o Europie. Na trasie
przemarszu można było zapoznać się
z materiałami informacyjnymi na temat
Unii Europejskiej. Można było spotkać
rówieśników z całej Polski oraz Europy,
jak również wziąć udział w grach i zabawach związanych z Unią Europejską.
Maria Giedasz – Kwintal
Marszałek Struzik w powiecie przysuskim
W dniu ludowego święta – Zielonych Świątek powiat przysuski odwiedził Marszałek Województwa Mazowieckiego pan Adam Struzik.
Korzystając z zaproszenia powiatowej organizacji PSL w powiecie przysuskim wziął udział w lokalnym zjeździe partii. Uczestniczący w spotkaniu lokalni działacze PSL podziękowali za wieloletnią pracę na stanowisku prezesa powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego panu Stanisławowi Secie. Nowym prezesem został wybrany Piotr Papis, pełniący obecnie funkcję wójta gminy Klwów. Podczas wizyty marszałek Struzik zapoznał się z bieżącymi problemami powiatu przysuskiego. W czasie rozmów obecni na spotkaniu zwracali uwagę szczególnie na potrzeby inwestycyjne w dziedzinie przebudowy dróg wojewódzkich, znajdujących się w zarządzie mazowieckich organów samorządowych. Spotkanie przebiegło w przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze.
Jarosław Bednarski
Marszałek Adam Struzik na spotkaniu ze strukturami powiatowymi PSL
„Globe” od 15 lat w Przysusze
jętności robienia notatek nauko- nowicz, a także pracownik naukowy Uniwersywych (map, wykresów) m. in. za tetu Warszawskiego dr Konrad Bajer. Po czępomocą interakcyjnych narzędzi ści oficjalnej goście, dyrekcja i młodzież udana sieci, współpracę z naukow- li się pod globowskiego dęba zasadzonego 5
cami i innymi studentami. W pro- lat temu,z okazji 10 rocznicy realizacji progragramie GLOBE uczestniczy pra- mu. Następnie wszyscy udali się do ogródka
wie 20000 szkół z 110 krajów. meteorologicznego, gdzie uczestniczący na
Uczniowie uczestniczą w pomia- co dzień w projekcie uczniowie prezentowali
rach i wysyłają wyniki przez sieć sposób prowadzenia pomiarów. Po prezentadzięki temu tworzą światową cji goście udali się na przygotowany w kawiarsieć pomiarów dotyczących oto- ni „Fantazja” poczęstunek. Na tym spotkanie
czenia. Ośrodek GLOBE prze- się zakończyło. Szkoła zaprasza na 20 lecie
twarza te dane i umieszcza je realizacji programu „Globe”.
Jarosław Bednarski
na sieci. Pomiary dotyczą czteInicjatorka programu p. Daniela Maj prezentuje wspomnienia
rech dziedzin: (a) atmosfera i klimat, (b) hydrologia,
18 maja 20012 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. (c) pokrycie terenu, (d) gleba. PoJana Pawła w Przysusze odbyła się uro- miary pomagają uczniom we współczystość poświęcona 15 rocznicy realiza- pracy z naukowcami w zrozumieniu
cji przez młodzież i nauczycieli szkoły pro- otaczającego nas środowiska. Nagramu „Globe”.
ukowcy pracują nad programami
W 1997 r., z inicjatywy pani prof. Danieli Maj programu GLOBE i starają się wyLiceum Ogólnokształcące w Przysusze rozpo- korzystywać dane do celów naukoczęło realizację projektu naukowego, opraco- wych. Np. naukowcy z programów
wanego i wdrożonego przez wiceprezyden- satelitarnych CALIPSO i Cloudsat
ta USA Ala Gore`a w 1994 r. Globe umożliwia z NASA uczestniczą w tym prograuczniom: nauczenia się prowadzenie pomia- mie. Szkolne uroczystości uświetrów atmosferycznych, hydrologicznych, feno- nił swoją obecnością przedstawiciel
logicznych (lasy) i gleby, prowadzenie dzien- Ambasady USA James Day przybynika naukowego i wymiany danych przez In- ły w towarzystwie pani Ewy Kurha- Realizatorzy programu i goście przy pamiątkowym dębie przed ZS 1
ternet z innymi grupami Globe,nabycie umie-
6
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
PrzySUCHA
Rowerem przez historię
Mało kto sobie zdaje sprawę z faktu nie3. Tablica pamiątkowa „PIECYKI” ku czci
zwykłej liczby i urody miejsc wokół nas, któ- walk wojsk polskich w kampanii wrześniowej
re są wręcz przesiąknięte tragiczną, polską 1939 r., oraz walk 3 pułku piechoty Armii Krahistorią XX wieku. Wiemy, ze one są, bo tu jowej, por. „Szarego” Antoniego Hedy w miejmieszamy, ale ich nie odwiedzamy, ba są scu nieistniejącej gajówki Piecyki, przy „Stabardzo blisko, praktycznie tuż za rogiem.
wach Huta”
Próbę przywrócenia ich naszej pamięci podję4. „Stawy Huta” (Lasy przysuskie, gm. Przyli rowerzyści, którzy po pracy wsiadają na rowe- sucha) 04.10.1944 miejsce walk 3 pułku piery i odkrywają na nowo znane nam wszystkim choty Armii Krajowej pod dowództwem por.
szlaki. Warto pojechać ich śladem i zobaczyć: „Szarego” Antoniego Hedy z obławą niemiecką.
1. Pomnik w Stefanowie. Ku czci walk 25 i 72
5. Posady (Lasy przysuskie, gm. Przysup.p. AK 26.09.1944 r. doszło tutaj do krwawej bi- cha). Pomnik ufundowany przez środowisko bytwy między dwoma
łych partyzantów AK „Szarego” w 2007 r. ku czci żołpułkami Armii Krajowej : 25 pułkiem
nierzy Wojska Polskiego
piechoty AK stacjo„Armii Prusy” walczących
nującym w Stefatutaj 8, 9. września 1939
nowie , 72 pułkiem
r. Partyzantów Batalionów
piechoty AK staChłopskich, Armii Krajowej,
cjonującym w GałNarodowych Sił Zbrojnych
kach i Mechlinie,
oraz partyzantów podziea wojskami niemia niepodległościowego
mieckimi. Niemcy
WiN „NSZ” NZW.
6. Rawicz (Lasy przysuw ramach operacji
„ Waldkater” chcieskie gm. Przysucha). Poli zlikwidować obóz
mnik ku czci 13 żołnierzy
Jedno z miejsc pamięci narodowej w lasach przysuskich
partyzantów w laNarodowych Sił Zbrojnych
sach przysuskich. Operacja zakończyła się poległych w nierównej bohaterskiej walce z żanfiaskiem. Straty niemieckie 140 zabitych, 230 darmerią niemiecką z Przysuchy i Końskich dn.
rannych. Po stronie polskiej poległo 10 party- 10.04.1943 na terenie gajówki „Rawicz”. Żołzantów, 20 rannych. Wieś doszczętnie spa- nierze ci zostali zdradzeni przez gajowego Odlili Niemcy. Po wojnie wieś odbudowała się. zimka, sołtysa Pietrasika oraz policjantów graW 1952 roku wieś wysiedliły władze komuni- natowych Pierzchałę i Koseckiego. Wszyscy
styczne w okolice Słupska”.
zdrajcy wkrótce zginęli z wyroku Polski Pod2. Pomnik w miejscu gdzie była leśniczów- ziemnej. Żołnierze ci w większości byli podka Huta. Ku czci walk 25 pułku piechoty AK chorążymi NSZ z oddziału kpt. „Kruka” Franoraz grupy „KAMPINOS” z obławą niemiecką ciszka Sobeckiego.
dn. 04.11.1944 r. oraz walk Wojsk Polskich 8,
7. Gródek (Lasy przysuskie, gm. Przysucha).
9.09.1939 r. 04.11.1944 r. 25 p.p. AK w liczbie Pamiątkowy Krzyż oraz tablica w miejscu nieist800 żołnierzy, po całodziennym boju przebił niejącej wsi Gródek, wysiedlonej i zniszczonej
się przez pierścień obławy niemieckiej w sile przez władze komunistyczne dn. 12.04.1952
ok. 2500. Polegli w boju: cichociemny major r. Mieszkańców wysiedlono w okolice Koło„Kurs” Bolesław Lewkowicz, st. Ułan „Niedź- brzegu. Mieszkańcy w/w wsi w czasie okupawiedź” Stanisław Myślicki ułan Famianowski; cji hitlerowskiej pomagali żołnierzom Kampanii
plut. „Grzyb” Witold Grzyb, ułan „Borowik” Sta- Wrześniowej 1939 r., partyzantom Armii Krajonisław Jankowski; strzelec Podlewski, „Dymitr” wej oraz NSZ.Po zakończeniu wojny w GródDymitrij Szablewski – Gruzin polskiego pocho- ku ukrywali się żołnierze podziemia niepodledzenia „Bitwy” N.N.,”Zemsta” N.N. 12 party- głościowego tzw. „żołnierze wyklęci”, między
zantów odniosło rany, Leśniczówka spłonęła. innymi por. Szczepan Smerdzyński, dowódca
kompanii NSZ na gm. Przysucha, czasowo por.
„Drągal” Aleksander Młyński; „Powstańczyk”
i wielu innych znanych tylko z pseudonimów.
Roman Dziakiewicz
Finał Powiatowy
konkursu „Bezpieczna
Droga do Szkoły”
24 maja 2012 r. w hali sportowej przy
Zespole Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry
w Przysusze odbył się finał powiatowy konkursu Bezpieczna Droga do Szkoły organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecką Komendę Policji z siedzibą w Radomiu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz
Starostwo Powiatowe w Przysusze wspierane przez Powiatową Komendę Policji.
Konkurs rozpoczął się od części pisemnej,
w której wzięło udział blisko 100 uczniów gimnazjum i szkół podstawowych, następnie odbył się sprawdzian praktyczny, polegający na
przejechaniu toru przeszkód na rowerze. Konkursowi towarzyszyły pokazy sprzętu strażackiego znajdującego się na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej. W konkursie bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci Wieniawy, którzy wygrali 3 z 4 rozgrywanych konkurencji. Wszyscy uczestnicy otrzymali zestawy
gadżetów podnoszących bezpieczeństwo na
drodze. Następny konkurs za trzy lata.
Laureaci konkursu Bezpieczna Droga do Szkoły
Niepełnosprawni na zielonej szkole
W dniach 19-22 maja 2012r. uczniowie Niepublicznego Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego S.AK. ,, OPOKA’’ w Borkowicach z kadrą pedagogiczną przebywali na ,, Zielonej Szkole’’ w Rabce Zdrój.
,,Zielona Szkoła’’ została sfinansowana przez
S.A.K. ,, OPOKA’’ w Borkowicach. Uczniowie
klas szkoły podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy podczas czterodniowego pobytu brali udział w różnorodnych ciekawych i atrakcyjnych zajęciach. W czasie wizyty w krakowskim ZOO mieli okazję zapoznać
się z ciekawymi okazami egzotycznych zwierząt. Niemniej wrażeń i emocji dostarczyła wycieczka do zamku w Niedzicy i spacer po tamie w Czorsztynie. W Rabce Zdrój uczniowie
mieli możliwość codziennego zażywania spacerów po najstarszym w Polsce Parku Zdro-
jowym. Wiele radości i zabawy przysporzyła
uczniom wizyta w ,, Rabkolandzie’’- Rodzinnym Parku Rozrywki. Ostatniego dnia pobytu uczestnicy ,, Zielonej Szkoły’’ mieli możliwość zwiedzania- wpisaną przez UNESCO
na ,, Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego- kopalni soli w Wieliczce. Podczas pobytu w Rabce Zdrój kadra
pedagogiczna codziennie prowadziła oprócz
zwiedzania ciekawe zajęcia edukacyjne. Zajęcia plastyczne, praca z mapą itp. były kontynuacją codziennej realizacji programu ,,Zielona Szkoła’’ Najciekawszym momentem zajęć
edukacyjnych było spotkanie z góralską kapelą. Podczas tego spotkania dzieci miały możliwość poznania niezwykłego folkloru i kultury mieszkańców okolic Rabki Zdrój. Zajęcia te
odbywały się w przyjemnej atmosferze wspólnego grillowania. Zarówno dzieci jak i rodziców ucieszy fakt, że NSOSW S.A.K. ,,OPOKA’’ w Borkowicach planuje kontynuować wyjazdy na ,,Zieloną Szkołę’’.
Bożena Cieślikowska
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
7
Niepełnosprawni z SOSW w Borkowicach na zielonej
szkole w Rabce
BorKowICE
Nasze sołectwa -
Bryzgów
Bryzgów – wieś znana już w 1415 roku
jako Brzyzgów nad rzeką Jabłonicą rozgraniczającą dawną puszczę Chlewicką od
puszczy Borkowickiej.
Pierwszymi właścicielami wsi byli Duninowie Borkowscy herbu łabędź. Kolejnymi dziedzicami byli Strzyżowscy, Wodziccy, Rogozińscy, Wolscy i Stawscy. Od 1784 roku Bryzgów
należy do Karola Szydłowskiego – właściciela
m.in. Skrzyńska i Zbożenny, fundatora kościoła w Skrzyńsku. Około 1830 roku Bryzgów jest
w posiadaniu generała Jana Mallet-Maletskiego, żonatego z wdową po Karolu Szydłowskim.
We wsi była drewniana karczma, w której szynkarzami byli Wojciech Pietras, Ambroży Bieniek a od 1835 roku Aron Dworski. Szlachecki
folwark obejmował również drewniany dworek
kryty gontem, stodoły i spichlerzyk. Włościanie zamiast pańszczyzny płacili czynsz w kwotach od 20 do 100 zł p. w zależności od wielkości gospodarstwa. Wieś liczyła w 1797 r. 7
domów i 23 mieszkańców. W 1900 roku było
już 30 domów i 201 mieszkańców a w 1922-59
domów i 320 mieszkańców. W 1863 roku doszło pod Bryzgowem do potyczki powstańców
styczniowych z wojskiem rosyjskim. Rok później włościanie otrzymali ukazem carskim ziemię na własność. Na początku wieku XX spłonął drewniany dworek. W 1920 roku założona została staraniem Ks. Jana Wiśniewskiego
szkoła jednoklasowa, która w krótkim czasie
uległa likwidacji. Dzieci następnie uczęszczały do szkoły w Rusinowie a obecnie do Rzu-
cowa. W czasie II wojny światowej Niemcy zamordowali w Nowinkach 23 mieszkańców Bryzgowa. Byli to: Piotr Skuza, Majewski Wacław,
Słoń Władysław, Słoń Stefa, Buchowicz Sta-
Krzyż w Bryzgowie
nisław, Stachura Władysław, Młodawski Stanisław, Młodawski Jan, Gonciarz Antoni, Stachura Tadeusz, Pietras Jan, Młodawski Wacław, Balcerak Piotr, Chmielewski Kazimierz,
Chmielewski Władysław, Dąbrowa Józef, Dą-
browa Adam, Dąbrowa Wacław, Maciejski Marian, Szczepaniak Józef, Matynia Julian, Skuza
Stanisław, Stachura Jan. Pomnik poświęcony
temu wydarzeniu znajduje się w przysiółku Kochanowa - Nowinkach. Zamordowani spoczęli
w zbiorowej mogile na cmentarzu w Borkowicach. Wioska od 600 lat należy do parafii Borkowice. Dziś Bryzgów zamieszkuje 72 mieszkańców w 50 domach. Miejscowość położona
jest przy drodze powiatowej Rzuców – Ruski
Bród między Rusinowem i Długa Brzeziną.
Przepięknie położona wśród lasów nad rzeką
Jabłonicą - wieś - to raj dla grzybiarzy, myśliwych, letników i ornitologów. Do Bryzgowa
można również dojechać z Borkowic przez las
utwardzoną drogą powiatową. Starsi mieszkańcy pamiętają dawne nazwy części wsi i pól, takie jak: Gajówka, Kalapatów, pod Lasem, za
Dworskiem, Borkowski las, Jabłonica, Kłodowa, Konses, pod Rusinowem, Przydatki, Stawek, Ściegna, za Rowem.
We wsi znajduje się kilka ponad 80 letnich
domów konstrukcji zrębowej oraz bardzo stara figura wystawiona 13 maja 1843 roku fundacji Tadeusza Dąbrowy i jego żony Agnieszki.
Wokół rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki porośniętych lasem wzgórz. Można też spotkać bobry, łosie, lisy, borsuki, bociany czarne, czaple, wydry, sarny, jelenie, kuny
leśne i wiele innych gatunków zwierząt. Bryzgów jest oazą spokoju dla letników z dużych
aglomeracji miejskich. Sołtysem wsi jest Wojciech Jarząbek a radnym Mirosław Młynarczyk.
opracował: Robert Fidos
Projekt e-urząd
Urząd Gminy w Borkowicach
wraz z 6 gminami – Gielniów,
Klwów, Odrzywół, Przysucha,
Rusinów, Wieniawa przystąpił
w 2011 za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Przysusze
do projektu pt. „Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców powiatu przysuskiego”
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 2.2 Rozwój e-usług.
Wartość projektu jest równa 1
860 254,46 zł.
Celem projektu jest wsparcie
urzędów w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających m.in. z Ustawy o dostępie do informacji publicznej, Ustawy o podpisie elektronicznym. Re-
8
zultatem wdrożenia projektu będzie
sprawniejszy Urząd jak również
sprawniejsza obsługa interesantów.
Urząd Gminy w Borkowicach zabezpieczył w budżecie gminy 2012
r. środki finansowe na rozwój komunikacji elektronicznej w wysokości 42 032,00 zł. Całość projektu dla Gminy Borkowice to kwota
w wysokości 212 813,00 zł, która
jest sfinansowana ze środków Unii
Europejskiej.
Obecnie w Gminie została wymieniona sieć strukturalna, centrala telefoniczna, zamontowano
serwer z oprogramowaniem sieciowym- antywirusowym, wykonano pomieszczenie na serwerownię,
zakupiono urządzenia wielofunkcyjne – graficzne, kserokopiarkę, zestaw nagłaśniający.
Jedno z wielu urządzeń zakupionych w ramach projektu
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
BorKowICE
W hołdzie nauczycielom tajnego nauczania
18 maja 2012 r. w Rzucowie odsłonięto
pamiątkową tablicę poświęconą nauczycielom tajnego nauczania w latach 1939-1945.
Złożenie kwiatów
W ciągu roku szkolnego uczniowie klasy II
gimnazjum pod opieką dyr. Zofii Szczepanik
i wielu nauczycieli gromadzili informacje na
temat tajnego nauczania w Rzucowie. Dotarli
do potomków osób zaangażowanych w pracę
nauczycielską, przeprowadzili wywiady, pozyskali stare dokumenty, fotografie i przedmioty będące w ich posiadaniu. Wynikało z nich,
że większość nauczycieli brała również udział
w ruchu oporu, w szeregach Armii Krajowej.
Za tę działalność dwóch kierowników szkoły
porucznik Józef Suliga i Jan Olan zostało zamordowanych przez hitlerowców. Genowefa Suliga, Aleksander Białkowski, Józef Suliga oraz Jan Kaczorowski – wysiedlony z Łodzi dyrektor Gimnazjum
Kupców Chrześcijańskich, prowadzili tajne komplety na poziomie szkoły średniej.
Lucyna Krępska, Józefa
Wojcieszek, Aleksandra
Świercz, Ryszard Deja,
Teodora Deja prowadzili nauczanie na poziomie szkoły podstawowej. Nauczyciele wydawali tajną gazetkę „Głęboki las”, wspierali oddział mjra Hubala, zbierali żywność i broń. Por.
Józef Suliga był dowódcą placówki AK „Barbara” w Chlewiskach.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą koncelebrowaną przez ks.
Wojciecha Tyburcego. Następnie uczniowie
przedstawili program artystyczny oraz prezentację multimedialną z biogramami niezłomnych
nauczycieli tajnego nauczania. W uroczystości
wzięli udział uczniowie, nauczyciele i rodzice
ZSO w Rzucowie, samorządowcy, dyr. szkół,
sołtysi, przedst. OSP i mieszkańcy Rzucowa.
Pamiątkową tablicę odsłonili: Marian Niemirski – starosta powiatu przysuskiego, Robert
Fidos – wójt gminy Borkowice, Włodzimierz
Suliga – syn por. Józefa Suligi, Józef Rychlik
– uczestnik tajnego nauczania.
Zorganizowana w rzucowskiej szkole ma-
Odsłonięcie pamiątkowej tablicy
jowa uroczystość to piękna karta historii i patriotyzmu dla młodszego i starszego pokolenia. Pamięć o nauczycielach i uczniach, którzy
z narażeniem życia przekazywali i zdobywali
wiedzę, zostanie przechowana w sercach społeczności szkolnej i mieszkańców Rzucowa.
Dziś i jutro RuszCovii
Sezon wiosenny jest bardzo aktywny dla
naszego klubu. W kwietniu drużyna RuszCovi wygrała mecz na wyjeździe z Iłżanką-Kazanów, zwyciężając 3-2. Mecz okazał się bardzo emocjonujący. W ostatnich
minutach nasza drużyna strzeliła zwycięskiego gola.
W dniu 06. 05. 2012 r. RuszCovia zremisowała z Oronką Orońsko 1:1. W ostatnim meczu ze Skaryszewianką padł remis 2:2
Nadzieją RuszCovii jest klub młodzików
o wdzięcznej nazwie U-10. W skład drużyny
wchodzą chłopcy z rocznika 2002 z pobliskich
miejscowości , którzy cierpliwie trenują na bo-
isku w Ruszkowicach. Młodzi rozpoczęli sezon wiosenny meczem z Potworowem. Był to
pierwszy mecz z trzech jaki młodzi rozegrają
w tym sezonie. Juniorzy wyjeżdżają również
na turnieje Orlik 2002.
Wszystkich młodych ludzi z pasją zachęcamy do zapisywania się do klubu. Skład drużyny młodzików: Głuch Szymon, Juźwik Adam,
Kalita Bartosz, Kozłowski Bartosz, Ślusarczyk
Kamil, Ślusarczyk Jakub, Ślusarczyk Marcin, Świerczyński Przemysław, Wilczak Patryk, Wojtunik Kamil, Ziembliński Bartłomiej,
Zdral Przemysław.
Drużyna U10
Dnia 26 kwietnia 2012 roku Gminna Biblioteka
Publiczna w Borkowicach gościła po raz
drugi Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska”
z Krakowa z przedstawieniem „Złośliwości jej
królewskiej mości”.
Główne cele spektaklu to: rozwijanie podstaw dobrego
wychowania, kształtowanie wrażliwości na krzywdę
innych i umiejętności dzielenia się, uświadomienie
karności złych i niepożądanych postaw i zachowań,
kształtowanie świadomości różnorodności uczuć
innych osób. Wszystkie dzieci, które licznie przybyły do
Gminnego Ośrodka Kultury z wielkim zainteresowaniem
oglądały przedstawienie. Z widowni dobiegały ciągłe
salwy śmiechu, nie było chwili na nudę.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
Teatr Maska z Krakowa
Występ Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa
9
GIELNIów
Mistrzostwa o Puchar Tymbarku
Mistrzostwa „Z podwórka na stadion”
o Puchar Tymbarku organizowane są już
po raz XII i są one największą tego typu imprezą piłkarską dla dzieci w Europie. W tym
roku w zawodach w całej Polsce wystąpiło
ponad 140 000 uczestników.
Rozgrywki są Mistrzostwami Polski do lat 10,
rozgrywane są w kategorii dziewcząt i chłopców.
Nasza drużyna, UKS Wiktoria Gielniów, wystąpiła w kategorii dziewcząt zdobywając ostatecznie II miejsce w finale wojewódzkim.
W drodze do srebrnego medalu dziewczęta
wygrały dwie rundy eliminacji, a następnie 5
meczów podczas finału wojewódzkiego. Przegraliśmy tylko mecz finałowy z bardzo silną drużyną Pragi Warszawa, zajmując ostatecznie II
miejsce na Mazowszu.
Dziewczęta wzięły również udział w „Akcji
Flaga”, polegającej na złożeniu podpisów na
biało - czerwonej fladze, która zostanie przekazana naszej reprezentacji podczas Mistrzostw
Europy w piłce nożnej.
Zawodniczki UKS Wiktoria Gielniów występujące w Pucharze Tymbarku są w większości uczennicami szkół podstawowych z Rozwad i Gielniowa
Wycieczka do Bałtowa z dziećmi i rodzicami przedszkolaków
W piątek 18.05.2012r odbyła się wycieczka dzieci grupy starszaków z Przedszkola
Samorządowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie pod kierunkiem
Pani mgr Jadwigi Szczytowskiej.
Dla przedszkolaków wycieczka była niezwykłą atrakcją. Dzieci wędrując wśród wielkich
przedpotopowych gadów, przeniosły się w czasy, gdy zwierzęta te rzeczywiście żyły, walczyły
ze sobą, polowały.. Przedszkolaki brały udział
10
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
w warsztatach paleontologiczno-plastycznych.
Zwiedzały ścieżki edukacyjne JuraParku, oraz
Zwierzyniec Bałtowa. Podziwiali stuletni zabytkowy młyn. Przeżycia z wycieczki były niezapomniane i dostarczyły bardzo dużo wrażeń.
GIELNIów
Konkurs Piosenki „Śpiewajmy razem”
W dniu 14 maja w Radomiu odbył się IX
Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki „Śpiewajmy razem”.
W konkursie wzięli udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach gm. Gielniów. W Radomiu wystąpił również zespół lu-
Anna Wierzbicka – I miejsce
dowy „ Bielińska Polka” działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bielinach, który zajął III miejsce w kategorii zespoły.
Sukcesy odnieśli również indywidualni uczestnicy:
I miejsce – Anna Wierzbicka
IV miejsce – Natalia Myślińska
Wyróżnienie – Karolina Kalińska
III miejsce w kategorii duety – Katarzyna
i Konrad Jędrasik
Zespół „Bielińska Polka” – III miejsce
Konkurs Ekologiczny
w Publicznej Szkole
Podstawowej w Bielinach
6 marca 2012r. 11 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach wzięło udział
w konkursie ekologicznym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.
Sprawdzane były wiadomości z zakresu wiedzy o przyrodzie Polski, ekologii oraz ochrony środowiska.
W maju bieżącego roku ogłoszone zostały wyniki konkursu. Uczeń naszej szkoły Damian Plaskota otrzymał bardzo dobry wynik oraz nagrodę książkową.
Informator Samorządowy „Ziemia Przysuska” - miesięcznik
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Przysusze
Adres: 26-400 Przysucha, Al. Jana Pawła II 10
Redakcja: red. nacz. Jarosław Bednarski.
Zapraszamy chętnych do współpracy.
Skład i druk: Drukarnia Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A
Dyplom w konkursie ekologicznym
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
11
KLwów
Egzamin gimnazjalny
43 uczniów Publicznego Gimnazjum w Klwowie
przystąpiło do egzaminu.
We wtorek, 24 kwietnia, sprawdzano wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i sztuki.
Natomiast środa była dniem przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. 26 kwietnia ( w czwartek) uczniowie składali egzamin z języka angielskiego. Wszyscy
trzecioklasiści pisali go na poziomie podstawowym
i rozszerzonym. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu. Trzymamy kciuki za pomyślne wyniki.
Lekcja z gadami w Klwowie
14 kwietnia w Zespole Szkół Samorządowych
w Klwowie odbyły się niecodzienne lekcje dla
wszystkich uczniów szkoły podstawowej – warsztaty z gadami z kieleckiego Egzotarium.
Lekcja miała na celu w sposób niebanalny i ciekawy zainteresować dzieci życiem egzotycznych gadów.
Wiadomości wyniesione z warsztatów będą stanowić
znakomite podłoże do pogłębiania wiedzy w czasie zajęć szkolnych. Głównymi bohaterami pokazu były m.in.:
agama brodata, żółw stepowy, boa dusiciel, pyton królewski, pyton tygrysi, żółwiak chiński, żółw wodno-lądowy i czerwonolicy, wąż zbożowy, wąż psudokoralowy.
W czasie warsztatów uczestnicy mogli dotknąć przedstawiane okazy oraz zadawać pytania i pochwalić się
posiadaną wiedzą.
Akademia Uczniowska
Gimnazjum w Klwowie od dwóch lat bierze udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. „Akademia Uczniowska”, w którym w ramach szkolnych kół
naukowych realizowane są zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania w ponad 300 szkołach gimnazjalnych za pomocą skutecznych programów
kształcenia kompetencji kluczowych na lekcjach przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i zajęciach szkolnych kół naukowych,
co zaowocuje lepszymi wynikami w nauczaniu. Podczas zajęć gimnazjaliści w niewielkich grupach planują i przeprowadzają, zgodnie z procedurą naukową, obserwacje, eksperymenty i projekty zespołowe, w tym projekty
wzajemnego nauczania. Nauczyciele są przygotowywani do prowadzenia szkolnych kół naukowych na specjalnie opracowanych w tym
celu szkoleniach internetowych i stacjonarnych. Program akademii przewiduje w trakcie
jednego semestru 12 spotkań trwających 45
min na zajęciach pozalekcyjnych oraz 2 godziny w czasie zajęć lekcyjnych, podczas których,
grupy przekazują zdobytą wiedzę dla pozostałych uczniów klasy, po czym są przez nich
oceniani. W związku z tym, w kwietniu odbyły się zajęcia z matematyki i fizyki dla całych
klas. W projekcie biorą udział pierwsze i drugie
12
klasy gimnazjum. W tym roku w naszej szkole prowadzone są 4 Szkolne Koła Naukowe,
których opiekunami są:
• Matematyka – Izabela Niemirska
• Chemia – Małgorzata Kopczyńska
• Fizyka – Anna Kopczyńska
• Biologia – Urszula Papis
Zajęcia z matematyki
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
Zajęcia z fizyki
KLwów
W hołdzie majowej Konstytucji i poległym w Katyniu
W dniu 25 kwietnia w Publicznej Szkole
Podstawowej w Kłudnie odbyła się uroczysta akademia w wykonaniu uczniów kl. IV
– VI. Składała się z dwóch części: pierwsza
dotyczyła upamiętnienia ofiar Katynia oraz
II rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem.
Druga część natomiast mówiła o radosnym
święcie uchwalenia Konstytucji 3- go maja.
Uczniowie wierszem i piosenką uczcili tę ważną datę historyczną, która jest dumą naszego
narodu i przypomnieli historię Rejtana na Sejmie Warszawskim. Rocznice uchwalenia Konstytucji 3- go Maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo re-
presji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem
państwowym była rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w okresie międzywojennym.
Po 2 wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990
roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował się przywrócić jako święto państwowe
dzień 3 - go Maja. Konstytucja 3 - go Maja to
ważny moment w historii Polski. Warto uświadamiać młodemu pokoleniu rangę tego Święta, tak aby nie kojarzyło się ono tylko z dniem
wolnym od zajęć lub z długim weekendem.
Natomiast drugie uczczone święto to symbol
śmierci polskich oficerów i policjantów II Rze-
Uczniowie PSP w Kłudnie
Uczniowie Gimnazjum w Klwowie
Światowy Dzień Zdrowia
Światowy Dzień Zdrowia to święto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
w 1948 roku.
Obchodzone jest corocznie od 1950 w dniu
7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO. Jego
celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.
czypospolitej, bestialsko zamordowanych przez
sowieckie NKWD (Ludowy Komisariat Spraw
Wewnętrznych) wiosną 1940 roku. Ich szczątki spoczywają w Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych nieznanych dotąd miejscach sowieckiej ziemi. Katyń to rana głęboko tkwiąca
w sercach i umysłach wielu tysięcy polskich rodzin dotkniętych tą największą tragedią, jaka
wydarzyła się na Wschodzie w okresie II wojny światowej. Katyń to słowo przez wiele lat
zakazane, okryte tajemnicą, powodujące wiele żalu i goryczy. To fragment tragicznej polskiej historii XX wieku.
Jak co roku przedstawiciele Koła PCK przy
ZSS w Klwowie wraz z opiekunem, złożyli
w imieniu Dyrekcji, grona pedagogicznego
i uczniów serdeczne życzenia wszystkim pracownikom Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Klwowie. Hasło tegorocznej edycji to „Więcej zdrowia – więcej życia”, dlatego też uczniowie w podzięce za trud
włożony w pracę wyrecytowali dla pracowników SP ZOZ kilka wierszyków o tej tematyce.
Z ostatniej
chwili:
31 maja na gali w Warszawie Wójt
gminy Klwów Piotr Papis otrzymał
wyróżnienie w konkursie „Najlepszy
Wójt na Mazowszu”. Konkurs zorganizowała Warszawska Grupa Doradców PR pod patronatem RMF FM
i Rzeczpospolitej.
Członkowie Koła PCK w drodze do SP ZOZ
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
13
odrzywół
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
Na sesji w dniu 21 maja 2012 r. Rada Gminy w Odrzywole na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliła Wójtowi Gminy Odrzywół
absolutorium z tytułu wykonania budżetu
gminy w 2011 r.
Za wnioskiem Komisji Rewizyjnej głosowało 12 radnych. Przeciw było 3 radnych (S. Gajewski, P. Stępień, E. Podkowińska). Budżet
gminy na 2011 r. po stronie wydatków zamknął
się kwotą 11 887 412 zł. Po stronie dochodów
zamknął się kwotą 11 904 264 zł. Największe
kwoty dochodów gminy pochodziły z subwencji państwowych (ogólnej, oświatowej i wyrównawczej) w kwocie 6 603 924 zł, co stanowi
55,4% ogółu dochodów gminy. Drugą grupę
dochodów stanowiły dotacje celowe, udziały
w podatkach dochodowych będących dochodami państwa, dochodów z gospodarki komunalnej, opłat i sprzedaży składników majątkowych oraz z podatków lokalnych (467 667 zł).
Największą kwotę wydatków stanowiły wydatki na utrzymanie oświaty – 4 075 019 zł (43,2
% wydatków). Na zadania inwestycyjne wydano 2 448 821 zł (20,6 % wydatków). Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie administracji, gospodarki komunalnej,
opiekę społeczną, kulturę, utrzymanie dróg
i oświetlenia ulicznego. Z zadań inwestycyjnych
m.in. zrealizowano: budowę dróg w Odrzywole (osiedle) w kwocie 269 130 zł, modernizację
oczyszczalni ścieków w Odrzywole w kwocie
1 162 505 zł, uregulowanie ostatniej raty płatności za budowę boisk Orlik 2012 w Lipinach
w kwocie 383 154 zł, uregulowanie II raty płatności za budowę chodników w Cetniu i Wysokinie w kwocie 173000 zł, budowę drogi rowerowej Jelonek – Lipowe w kwocie 150 777 zł,
budowę drogi w Kamiennej Woli w kwocie 146
990 zł., Do budżetu gminy w 2011 r. wpłynęło 1 061 999 zł dotacji z 11 programów unijnych zrealizowanych przez Gminę Odrzywół.
Koniec tygodnia pod znakiem imprez w gminie Odrzywół
Przez trzy dni na terenie gminy Odrzywół będą organizowane imprezy kulturalne, sportowe i oświatowe.
Już w sobotę 26 maja b.r. o godzinie 1500
na placu przy kościele w Odrzywole będzie
miał miejsce koncert dla młodzieży i wszystkich chętnych. Wystąpi zespół Full Power Spirit
14
. Koncert jest współfinansowany przez Gminę
Odrzywół i Parafię w Odrzywole. Koncert poprzedzi spotkanie młodzieży w ramach „Przystani wiary” i msza św. celebrowana przez ks.
Bp. Henryka Tomasika. W programie jest też
poczęstunek przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich z Kamiennej Woli i Kłonnej oraz
Stowarzyszenie Wiejskie z Wysokina i Cetnia.
W niedzielę 27
maja b.r. już po
raz drugi odbędą się Dni Wojska Polskiego.
Impreza odbędzie się na boisku w Odrzywole i rozpocznie się
o godzinie 1400 .
Organizatorami są
Starosta Przysuski, Wójt Gminy
Odrzywół i Dyrektor Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Li-
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
pinach. Będzie można obejrzeć i wysłuchać
koncertu i pokazu musztry w wykonaniu Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Przysuchy, obejrzeć pokaz musztry w wykonaniu kadetów z LAKK w Lipinach oraz zobaczyć pokazy sprzętu i umiejętności żołnierskich w wykonaniu kawalerzystów z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Imprezę zakończy poczęstunek
grochówką żołnierską.
W poniedziałek 25 maja b.r. w Lipinach na
boisku Orlik 2012 miały miejsce dwie imprezy. O godz. 900 rozpoczął się Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Odrzywół. Wzięły
w nim udział drużyny chłopców z gimnazjów
z Odrzywołu, Przysuchy, Przytyka, Rusinowa,.
Klwowa, Potworowa, Borkowic, Nowego Miasta
i OSW z Kolonii Ossy.
O godz. 1200 w Lipinach odbyło się otwarcie
Szkoły Ministerstwa Sportowego w Lipinach.
Szkoła będzie miała profil piłkarski i będzie działać pod patronatem KS Widzew Łódź. Wstępnie zapowiedział się słynny bramkarz Jan Tomaszewski, ale ze względu na obowiązki parlamentarne nie mógł przyjechać.
odrzywół
Obóż integracyjny dla młodzieży z PG w Odrzywole
Obozy integracyjne typu „Zielona Szkoła” w Publicznym Gimnazjum w Odrzywole stały się już tradycją szkolną.
Od 14 do 18 maja 2012 r. uczniowie klas
pierwszych po raz dwunasty uczestniczyli w takim wyjeździe. Uczestnicy zawsze pokrywają
tylko 1/5 kosztów pobytu, a resztę pokrywa
Urząd Gminy w Odrzywole. Dzięki dofinansowaniu wyjazdy te dla większości rodzin stały się
jedyną okazją, aby ich dziecko mogło gdzieś
pojechać, odpocząć i coś zwiedzić.
W tym roku młodzież poznała najpiękniejsze zakątki Pienińskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Zakopane. Uczestnicząc
w zajęciach w siedzibach parków zapoznali się ze sposobami ochrony przyrody a podczas wędrówek poznali unikalną florę i faunę oraz nauczyli się właściwie zachowywać
na szlakach turystycznych.
W zwiedzanych obiektach, w izbach regionalnych, na wystawach oraz w czasie bezpośredniego kontaktu z góralami poznawali zwyczaje i kulturę góralską.
Wspólny pobyt wpłynął na dalszą integrację
młodzieży oraz naukę współdziałania i życia
w grupie rówieśniczej.
Problemy z rozbudową kanalizacji w Odrzywole
Ostatnio pojawiły się zagrożenia dla budowy kanalizacji na ul. Tomaszowskiej, Łąkowej i części Placu Kilińskiego w Odrzywole.
Kilku właścicieli (i władających) nieruchomościami nie wyraziło zgody na zaprojektowanie
sieci przez ich posesję. Zmusiło to gminę do
zawieszenia projektowania w części północnej
tych ulic. Brak jest wg projektanta innych możliwości budowy kanalizacji. Powodem jest bardzo zwarta zabudowa mieszkalna. Zadania nie
ułatwia też nieuregulowany stan prawny wielu
działek jak i wspólnot gruntowych. Projektowanie jest kontynuowane dla południowej części
tych ulic, tam gdzie Gmina posiada zgodę właścicieli [i władających].
Mówi Wójt Gminy Marian Kmieciak: problemy z budową kanalizacji były są i będą zawsze
i wszędzie. Inni Wójtowie budujący kanalizację też je mają. Choć w Odrzywole te problemy są większe. Największe problemy w Odrzywole są z ustaleniem władających i właścicieli, nieuregulowanymi prawnie nieruchomościami oraz z pozyskaniem zgód na budowę
kanalizacji.Problemem są także niektórzy lokalni działacze, stale skarżący wszelkie gminne inwestycje w Odrzywole
Warunkiem wykonania projektu i uzyskania decyzji budowlanej jest posiadanie zgód
właścicieli. Przy poprzedniej budowie kanalizacji w Odrzywole inwestycji towarzyszyły też skargi różnego rodzaju działaczy. Trud-
no zapomnieć o oskarżeniu decyzji zezwalającej na budowę kanalizacji na osiedlu jednorodzinnym w Odrzywole przez P. Sławomira
Gajewskiego, obecnego radnego, który choć
nie miał na drodze rurociągu swoich działek,
ale skarżył pozwolenia na budowę. Zagroziło
to opóźnieniem budowy i utratą dotacji unijnej. Wtedy przy uzyskaniu zgód bardzo pomogli ówcześni radni z Odrzywołu, Pan Tadeusz
Macierzyński, Grzegorz Bystrzejewski i Władysław Niemirski. Myślę , że teraz też kanalizacja powstanie bo leży to przecież w interesie nie tylko Wójta, ale i mieszkańców Odrzywołu, a wszelkie przeszkody uda się z pomocą ludzi życzliwych pokonać.
Spotkanie z Grzegorzem Seredyńskim
W ramach cyklu „Spotkania z pisarzami”
Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole
dnia 23.05.2012 r gościła Grzegorza Seredyńskiego autora książki biograficznej pt.
„Adam Mickiewicz”.
Autor z wykształcenia jest polonistą i miłośnikiem literatury polskiej. Na spotkaniu podzielił się z uczniami odrzywolskiego gimnazjum wiedzą na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza.
Uczniowie mieli okazję poznać bliżej postać poety i zadawali pytania dotyczące biografii wieszcza. Autor przedstawił mam poetę
jako zwykłego człowieka ze wszystkimi radościami i troskami, wadami i zaletami.
Książkę biograficzną można wypożyczyć
w Gminnej Bibliotece Publicznej jak i w bibliotece odrzywolskiego Gimnazjum.
Zachęcamy do lektury.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
15
PoTworów
W Mokrzcu powstaje boisko ze sztuczną
nawierzchnią
Rozpoczęła się budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Mokrzcu. Obiekt będzie dostępny dla mieszkańców już z początkiem kalendarzowego lata.
Inwestycja pod nazwą „Budowa boiska sportowego do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu, we wsi Mokrzec gm. Potworów” realizowana jest w ramach PROW 2007-2013 dla
Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.
Zakres rzeczowy prac został podzielony na
dwa etapy i obejmuje budowę boiska do piłki
nożnej o wymiarach 30 x 60 m z nawierzchnią
ze sztucznej trawy wraz z rewitalizacją przyległego terenu.
Obecnie dobiegają końca prace związane
z pierwszym etapem inwestycji. Została wywieziona ziemia, trwa korytowanie i utwardzenie terenu.
Niebawem rozpocznie się układanie nawierzchni z trawy syntetycznej.
Oprócz płyty boiska wykonane zostaną estetyczne i funkcjonalne siedziska dla zawodników.
W drugim, finalnym etapie prac powstaną
ciągi komunikacyjne oraz ogrodzenie całości terenu.
Dla dzieci i młodzieży ogólnodostępne boisko do piłki nożnej w Mokrzcu będzie nowoczesnym miejscem do zdrowej, sportowej rywalizacji, a dla dorosłych mieszkańców nowopowstała infrastruktura okołoboiskowa stanowić będzie ciekawą formę spędzania wolnego czasu.
Gminny Dzień Strażaka w Potworowie
Zgodnie z wieloletnią tradycją, w niedzielę 6 maja 2012 roku członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Potworów spotkali się na uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka.
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą
świętą w intencji strażaków i ich rodzin w kościele p.w. Św. Doroty w Potworowie. Mszę świętą celebrował ksiądz proboszcz Jan Gruszka.
Po nabożeństwie poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na czele
z Komendantem Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Potworowie Mieczysławem Kędzierskim wraz z przedstawicielami władz gminnych, przemaszerowały do Publicznej Szkoły
Podstawowej w Potworowie, gdzie miała miejsce oficjalna część uroczystości.
Przybyłych gości powitał Wójt Gminy Potworów Marek Klimek oraz Przewodniczący Rady
Gminy Potworów Bogdan Milczarski.
Obaj Panowie w krótkich wystąpieniach podkreślili znaczenie działań strażaków ochotników na rzecz lokalnej społeczności, a także
nakreślili zakres zadań jakie władze Gminy
Potworów czynić będą, by wspomagać pracę
Ochotniczej Straży Pożarnej.
16
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
PoTworów
Projekt systemowy
„Nadzieja na lepsze jutro szansą przyszłości”
Gmina Potworów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potworowie zapraszają do udziału w Projekcie „Nadzieja na lepsze jutro szansą przyszłości”.
Głównym celem Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest zmniejszenie (przeciwdziałanie) problemom wykluczenia społecznego osób korzystających z pomocy społecznej na terenie gminy Potworów.
Projekt „Nadzieja na lepsze jutro szansą
przyszłości” skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących obszar gminy Potworów, należących do jednej lub
kilku niżej przedstawionych grup docelowych:
1. Osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99
z 2004 r., poz. 1001 z późn. zm.) w szczególności, które jednocześnie są osobami:
• niezatrudnionymi i niewykonującymi innej
pracy zarobkowej,
• nie uczącymi się w szkole, z wyjątkiem szkół
dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie
wieczorowym albo zaocznym,
• zarejestrowanymi w PUP w Przysusze,
• w wieku aktywności zawodowej czyli ukończyły 18 lat i nie mają więcej niż 60 lat - w przy-
padku kobiet i nie więcej niż 65 lat - w przypadku mężczyzn,
2. Osoby korzystające ze wsparcia pomocy
społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potworowie.
3. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród
wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r.,
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
4. Osoby traktowane jako otoczenie osób
wykluczonych społecznie.
Uczestnikom szkoleń zostanie udzielone
kompleksowe wsparcie, którego efektem będzie wyposażenie w umiejętności sprawnego
poruszania się po rynku pracy.
Projekt „Nadzieja na lepsze jutro szansą
przyszłości” obejmuje działania wspierające
następujące elementy aktywizacji zawodowej:
Instrument aktywizacji edukacyjnej
Program szkolenia zawodowego (m.in. kurs
obsługi komputera, kurs obsługi kasy fiskalnej
i innych urządzeń sklepowych) obejmuje zajęcia praktyczne jak i teoretyczne. Ukończenie
niżej wymienionych kursów zostanie potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, co da możliwość podjęcia działalności
gospodarczej czy zawodowej przez uczestnika szkolenia.
Instrument aktywizacji zawodowej
Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej dla każdego uczestnika szkolenia, w dwóch
etapach, tj. przed rozpoczęciem i po zakończeniu udziału w szkoleniach zawodowych.
Instrument aktywizacji społecznej
Trening kompetencji i umiejętności społecznych, który będzie obejmował takie zagadnienia jak: motywowanie siebie (w tym: zarządzanie czasem, efektywność osobista oraz zmiana
nawyków), odporność psychiczna (w tym: zarządzanie stresem, budowanie pewności siebie, samokontrola emocji, rozwiązywanie konfliktów), budowanie wizerunku (w tym: autoprezentacja, pozyskiwanie sympatii i zaufania, budowanie autorytetu, networking czyli budowanie
sieci kontaktów), wywieranie wpływu (asertywność, perswazja, obrona przed manipulacją).
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą uzyskać szczegółowe informacje
w Biurze Projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Potworowie
ul. Radomska 2A
26-414 Potworów
Pokój nr 10
Telefon: 48 671 46, 48 671 30 48 wew. 47
E-mail: [email protected]
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
17
RUSINÓW
Obchody Roku Korczakowskiego
16. 05. 2012 r. biblioteka szkolna (nauczyciel
Iwona Malarczyk) i samorząd szkolny (opiekun Agata Krzyżanowska) Szkoły Podstawowej w Rusinowie zorganizowały w ramach obchodów Roku Korczakowskiego imprezę „Cała
Polska czyta dzieciom”.
W akcji wzięli udział uczniowie klas IV a + b,
dla których przedstawiciele władz lokalnych i grona pedagogicznego (wójt Marek Modrzecki, pani
doktor Urszula Nowińska, przewodnicząca Rady
Rodziców Renata Rogulska, dyrektor Anna Markiewicz oraz polonistka Grażyna Reguła) odczytywali fragmenty książki Pt. „Król Maciuś Pierwszy”. Na zakończenie ogłoszony został konkurs
plastyczny na najlepszą ilustrację do wysłuchanych fragmentów książki. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone. Fundatorem nagród jest Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Rusinowie.
Pielęgnujemy talenty
Koło plastyczne w ZSO w Rusinowie, którego opiekunem jest Barbara Odzimek, ma już
swoje tradycje.
Istnieje od wielu lat i ciągle cieszy się dużym
zainteresowaniem uczniów zarówno ze szkoły podstawowej jak i z gimnazjum. Tutaj uczniowie poznają i rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania plastyczne, rozbudzają wrażliwość
estetyczną, pobudzają kreatywność, odkrywają przyjemność tworzenia. Efekty pracy uczniów
są prezentowane na wystawach w szkole i środowisku lokalnym.
„Świętować inaczej”
Czy akademie organizowane z okazji
ważnych świąt narodowych muszą być
nudne dla dzieci i młodzieży?
Uczniowie niechętnie uczą się co rok
tych samych wierszy, a słuchający ich koledzy z grzeczności biją brawo. Nie musi
tak być. Patriotyzm powinien stać się modny i atrakcyjny dla młodego człowieka, aby
ten z radością przeżywał uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia dla Polski.
Akademia z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja była inna. 30 kwietnia
2012 roku młodzież gimnazjalna pod opieką
pani Grażyny Niezabitowskiej przygotowała barwne i ciekawe przedstawienie, dzięki
któremu uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie mogli radośnie
przeżywać święto 3 Maja. Barwne kostiumy
18
i interesujące dialogi nie przesłoniły istotnych treści historycznych.
Śmiem twierdzić, że przez teatralną formę uroczystości i przeniesienie się do roku
1791, do karczmy starego Kacpra na Stare
Miasto, mogliśmy razem z mieszkańcami
ówczesnej Warszawy śledzić na bieżąco
polityczne wydarzenia, które poruszały serca Polaków. Uroczystą akademię uświetnili
swoją obecnością zaproszeni goście, ksiądz
proboszcz Bolesław Janisz oraz wójt gminy pan Marek Modrzecki.
W przedstawieniu występowali uczniowie gimnazjum: Paulina Gapys, Magdalena Rogulska, Faustyna Papis, Aleksandra
Osińska, Julia Włodarczyk, Patrycja Oracz,
Dominik Socha, Adam Kucharczyk, Michał
Jeżewski i Patryk Polny.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
RUSINÓW
Nowe inwestycje w Gminie Rusinów
Na XVII Sesji Rady Gminy w Rusinowie
przyjęto do realizacji nowe inwestycje.
Gmina przeznaczyła pieniądze na zakup
agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP
w Nieznamierowicach i remont dróg w Rusinowie, które po inwestycji jaką była kanalizacja wymagają gruntownej poprawy stanu
ich nawierzchni. Radni zdecydowali również
o dobudowie oświetlenia w miejscowościach
naszej Gminy i zakupie koparko – ładowarki.
Zostanie uzupełniona także wiata przystankowa w Gałkach. W miejscowości Wola Gałecka Gmina chce wykupić działkę wraz z budynkiem po byłej mleczarni z przeznaczeniem na
potrzeby mieszkańców tej miejscowości, a dla
Gałek sporządzana jest dokumentacja tech-
niczna dotycząca modernizacji świetlicy. Są
też dobre wiadomości dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Na remont budynków mogą liczyć strażacy z Grabowej i Przystałowic Małych. Remont ulic w Rusinowie to nie koniec
działań samorządu w tej sferze infrastruktury.
Gmina jest już gotowa do ogłoszenia przetargów na remont drogi gminnej z Kolonii Bąków
do Rdzuchowa, a także drogi gminnej w Krzesławicach. Nie zapomniano o oświacie. Wokół
budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Rusinowie powstaną nowe ciągi komunikacyjne, które poprawią zarówno bezpieczeństwo
korzystania z obiektu jak również jego estetykę. Został już wyłoniony wykonawca, a budowa będzie przebiegać w okresie wakacyjnym
aby nie utrudniać funkcjonowania placówki.
Wiosenny turniej
w piłkę nożną sześcioosobową
6 maja na boisku w Grabowej odbył się
Gminny Turniej Piłki Nożnej dla drużyn sześcioosobowych.
Do rywalizacji wystartowały drużyny ze szkół
podstawowych oraz gimnazjum
w tych dwóch kategoriach. Jako
pierwsze wystąpiły drużyny szkół
podstawowych. Niestety w tym
roku najmłodsi piłkarze rywalizowali tylko w dwóch drużynach.
Mimo skromnej liczby drużyn nie
zabrakło jednak dużych emocji. W obydwu składach znaleźli
się zawodnicy, którzy prezentują najwyższe umiejętności. Końcowy wynik 1:1 obrazował siły
drużyn. Aby wyłonić zwycięzcę potrzebne były rzuty karne.
W tym elemencie lepszy okazał się zespół z Krzesławic, który wykonał skutecznie całą serię karnych i ostatecznie wygrał
z drużyną Zychorzyna 5:4. W kategorii gimnazjalnej zgłosiło się
cztery drużyny. Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”.
O układzie tabeli zadecydowała ilość zdobytych punktów. Po rozgrywkach zasadniczych
pierwsza i druga drużyna zagrała o miejsce I,
a trzecia i czwarta o miejsce III. Komplet zwycięstw zanotowała drużyna Armagedon’s. Na
drugim miejscu z jednym zwycięstwem i remisem uplasowała się drużyna Grabowej. Ta
para rozegrała finał. O trzecie miejsce zagrały natomiast drużyny Nieznamierowic i Grabowej 2. W walce w małym finale zespół Nieznamierowic nie dał żadnych szans dla drużyny Grabowej 2, pokonując ją 8:0. W głównym finale walka też raczej była jednostronna i pierwsza drużyna z Nieznamierowic, któ-
ra występowała pod nazwą Armagedon’s pokonała pierwszą drużynę Grabowej 6:2. Turniej dla seniorów odbył się 13 maja na boisku
we Władysławowie. Tutaj obsada okazała się
mocniejsza niż w turnieju młodzieżowym. Zespoły podzielono na dwie grupy po cztery zespoły. W grupie A po losowaniu zagrały drużyny: Brogowa, Grabowa, Władysławów i Zychorzyn, a w grupie B: Krzesławice, Przystałowice Małe, Gałki/Wola Gałecka oraz Drużyna X. Po rozgrywkach grupowych wyłoniono
półfinalistów. W pierwszym półfinale Władysławów zagrał z Przystałowicami Małymi. Lepsi
okazali się piłkarze z Przystałowic zwyciężając 3:0. W drugim meczu Krzesławice nie poradziły sobie z Brogową i przegrali 2:4. Przegrane zespoły z półfinałów zagrały o III miejsce. W regulaminowym czasie mecz zakończył
się remisem 3:3. W serii rzutów karnych ostatecznie wygrał Władysławów pokonując Krzesławice 3:2. W finale zagrała Brogowa z Przystałowicami Małymi. Mecz stał na wysokim poziomie i do końca nie było wiadomo jakim wynikiem się zakończy. Ostatecznie zwyciężyła drużyna z Przystałowic Małych 3:2.
Wygrywając całe rozgrywki. Turnieje zorganizowało Gminne Stowarzyszenie LZS Gm. Rusinów.
19 maja odbędzie się losowanie drużyn, które zgłosiły się do
rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Rusinów w Piłce Nożnej. Jak
każdego roku rozgrywki zostały
podzielone na dwie grupy wiekowe: juniorów i seniorów. Ci pierwsi zagrają w dwóch grupach po
trzy zespoły. W tym roku do rywalizacji w tej kategorii zgłosiły się drużyny: Nieznamierowic,
Rusinowa, Gałek, Grabowej, Zychorzyna i Władysławowa. Dwie
pierwsze drużyny z grupy zagrają w półfinałach, a zwycięzcy w finale. Seniorzy również zagrają w dwóch grupach. Wśród seniorów zgłosiły się drużyny:
Władysławowa, który stworzy jedną drużynę
z Krzesławicami, Rusinowa, Grabowej, Zychorzyna, Brogowej, Nieznamierowic, Gałek i Przystałowic Małych, które w tym roku po dłuższej
przerwie postanowiły wystartować w tych prestiżowych rozgrywkach. Zespół z Przystałowic Małych połączył swoje siły z drużyną Bąkowa i Kolonii Baków. Będą oni występować
w rozgrywkach pod nazwą „Dwa Światy”. Finały planowane są na 12 sierpnia i odbędą się
na boisku we Władysławowie podczas Festynu Gminnego.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
19
wIENIAwA
HISTORIA STRAŻY POŻARNEJ W WIENIAWIE
Ochotnicza Straż Pożarna w Wieniawie,
która w swoich początkach nazywała się
Strażą Ogniową powstała w roku 1916 z inicjatywy Adama Łuniewskiego w jego majątku ziemskim, a pierwszymi jej członkami byli pracownicy dworscy.
W roku 1925 ochotniczo do jednostki dołączyli dwaj mieszkańcy Wieniawy: Józef Sobótka i Franciszek Podeszwa.
Pierwszym komendantem był właściciel majątku Wieniawa – Adam Łuniewski, który przekazał w latach następnych tę funkcję swojemu
synowi Ludomirowi. W latach międzywojennych funkcję komendanta pełnili: Stefan Kownacki – kierownik tutejszej gorzelni i Adam Kowalski – kowal dworski.
Około roku 1926 Straż Ogniowa przekształciła się w Ochotniczą Straż Pożarną, a jej komendantem został Stanisław Jaworski z Wie-
niawy, wspomagali go w jego działaniach
m.in. Józef Sobótka, Adam Czyżykowski, Jan
Wochniak, Jan Wlazło, Wacław Wlazło, Wacław Prokopczyk, Józef Kuliński, Józef Lisowski, Stanisław Osiński, Franciszek Podeszwa,
Jan Kalita, Józef Wiaderek, Jan Prokopczyk,
Wojciech Pałczyński.
Jednostka brała czynny udział w ratowaniu ludzkiego życia, mienia, jak również w zawodach strażackich, z których przywozili nagrody m.in. beczkę blaszana na wodę oraz
pasy bojowe.
Pierwszą remizą strażacka był budynek dworski, który stał na miejscu dzisiejszej agronomówki.
Jedną z pierwszych akcji straży ogniowej
był udział w 1916 roku w akcji gaszenia pożaru we wsi Kłudno, po którym zostały tylko
cztery domy. W latach powojennych strażacy
własnym sumptem wybudowali remizę, która
jest obecnie integralną częścią widocznego
tutaj budynku (stanowi jego prawe skrzydło).
Pierwszym samochodem w tej jednostce był
amerykański Dodge. W roku 1967 straż ogniowa otrzymała z komendy Powiatowej w Przysusze samochód pożarniczy Stara – 25, który służył do roku 1998, następnie posługiwano
się Starem – 29, a do roku 2004 do akcji pożarniczych, wykorzystywano samochód marki Mercedes. Wspominając historię lat 1940
i późniejszą nie można pominąć wspomnień
o działalności druhów: Jana Bisińskiego, Władysława Wiederka, Jana Augustyniaka, Jana
Przez misje poznajemy świat
Dnia 27.04.2012 r. w świetlicy szkolnej
gościliśmy siostrę Edytę Wójtowicz, która od 9 lat przebywa na misjach w Zambii.
W trakcie spotkania uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o życiu i pracy misjonarzy,
którzy przebywają w wielu, nawet najbardziej
odległych, miejscach świata, szerząc naukę
chrześcijańską i pomagając tamtejszej ludności w organizowaniu
placówek medycznych
i edukacyjnych. W bardzo barwny sposób opowiadała o pracy misjonarzy, o problemach z jakimi się spotykają na początku swej pracy misyjnej - szok kulturowy, problem z akomodacją, choroby tropikalne. Wskazała na szczególne predyspozycje, którymi musi się
wykazać przyszły misjonarz. Szczególnie ważna jest umiejętność współżycia w społeczności wielo-kulturowej.
Misjonarka przybliżyła nie tylko swą pracę
z chorymi, ale też sytuację społeczną i warunki
gospodarcze panujące w tym afrykańskim kraju.
Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły
się opowieści siostry Edyty dotyczące kultury
i zwyczajów mieszkańców Zambii, które okazały się nie tylko bardzo odmienne od naszych,
ale przede wszystkim różnorodne i wyjątkowo
ciekawe. Słowa misjonarki potwierdzały liczne zdjęcia wyświetlane w trakcie spotkania.
Uczniowie poznali też kilka zwrotów grzecznościowych w języku mieszkańców Zambii i dowiedzieli się, w jaki sposób przekazywane są
pozdrowienia, powitania i pożegnania.
Siostra Edyta, odpowiadając na liczne pytania zadawane przez uczniów, zwróciła uwagę
na potrzebę zaangażowanie się w pomoc
najuboższym w krajach misyjnych.
Ta wspaniała podróż do dalekiej Zambii, w którą zabrała uczniów siostra zaowocuje z całą pewnością lepszym zrozumieniem świata
i życia. Pozwoli docenić wartości płynące z faktu egzystowania w dostatniej
i bezpiecznej części świata - Europie. Rozbudzi potrzebę zaangażowania się w budowanie
bardziej sprawiedliwego świata wokół siebie.
Spotkanie przebiegało w miłej, sympatycznej
atmosferze. Na koniec uczniowie serdecznie
podziękowali za wizytę i na pamiątkę pobytu
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie obdarowali gościa własnoręcznie wykonanymi upominkami.
20
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
Lipińskiego, Mariana Kucharskiego, Wacława Jaworskiego.
W roku 2002 społeczeństwo Wieniawy ufundowało jednostce sztandar, który 05 maja 2002
roku poświęcił ks. Kanonik Jan Blicharz.
Obecnie nasza jednostka liczy 31 członków
zwyczajnych i 6 honorowych biorących udział
w życiu czynnym jak również społecznym naszego społeczeństwa, a przewodniczy jej Zarząd wybrany w dniu 20 lutego 2011 r. w składzie następującym:
Prezes: Sylwester Kucharski
Wiceprezes – Naczelnik: Grzegorz Podlewski
Wiceprezes: Grzegorz Augustyniak
Sekretarz: Paweł Ślifirczyk
Skarbnik: Michał Żurek
INSPIRACJE KULINARNE
KLUBU GOSPODYŃ
WIEJSKICH
Polecamy „Kapustę z grochem”
Składniki:
1,5 kg kapusty kwaszonej
0,5 kg grochu łupanego
20 dag słoniny
20 dag boczku
20 dag kiełbasy
2 duże cebule
Sposób przygotowania:
Kapustę należy wypłukać i zalać wodą –
gotować około 1 godziny. Po ugotowaniu
kapustę wycedzić i odcisnąć. Następnie
groch wypłukać, zalać zimną wodą i gotować do uzyskania gładkiej masy.
Kapustę i ugotowany groch oraz przesmażoną słoninę, boczek, kiełbasę i cebulę wymieszać razem i przyprawić do smaku solą, pieprzem. Podawać na gorąco.
życzymy smacznego:)
PORADNIK DOMOWY
Sposób na ostra cebulę.
By ograniczyć szczypanie oczu i pokroić
warzywo nie uroniwszy nad nim ani jednej
łzy należy zanurzyć cebulę w lodowatej wodzie. Należy również do tej pracy używać
bardzo ostrego noża. Dzięki temu unikamy miażdżenia włókien i ograniczymy wydzielanie drażniących oparów do minimum.
wIENIAwA
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”
W dzień Świętego Floriana, swoje święto obchodzą strażacy. W wielu miastach,
gminach i wioskach brać strażacka integruje się podczas uroczystości kościelnych.
Dnia 6.05.2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wieniawie, na którą przybyło wielu
zaproszonych gości i mieszkańcy naszej gminy.
W uroczystości uczestniczyli:
Starosta Powiatu Przysuskiego Marian
Niemirski, Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz,
Przewodniczący Rady Powiatu Leopold
Modrzecki, Komendant Komendy Powiatowej
Policji w Przysusze Wojciech Brandt,Burmistrz
Gminy i Miasta Przysucha Tadeusz Tomasik,
Wójt Gminy Klwów Piotr Papis oraz pełniący
funkcję gospodarza – Wójt Gminy Wieniawa
Witold Studziński i Przewodniczący Rady
Gminy Wieniawa Marian Korba
Uroczysty przemarsz strażaków i zaproszonych gości w takt muzyki prowadziła Powia-
towa Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Przysusze. Uczestnicy marszu udali się z Gminnego
Ośrodka Kultury do kościoła P.w. św. Katarzyny w Wieniawie.
Mszę świętą w intencji strażaków odprawił ksiądz Jan Blicharz, który w swojej homilii
przedstawił historię życia patrona strażackiego św. Floriana, jak również podziękował bohaterom uroczystości za ich bezinteresowną
pomoc, poświęcenie, odwagę w kwestii ratowania życia ludzkiego, podkreślając niebezpieczeństwo, związane z ich pracą.
Po mszy świętej uroczystość przeniesiono
przed strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej,
gdzie oficjalnie dokonano uroczystego otwarcia remizy.
Przecięcia wstęgi podczas otwarcia strażnicy dokonali:
• Wójt Gminy Wieniawa Witold Studziński
• Przewodniczący Rady Gminy Marian Korba
• Starosta Przysuski Marian Niemirski
• przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
młodszy brygadier Rafał Zdziennicki
• Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze brygadier Władysław Piątkowski
• Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Przysusze Druh Józef Pomykała
• Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP
w Wieniawie Druh Zbigniew Adamczyk
Uroczystego udekorowania orderami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zasłużonych strażaków
OSP w Wieniawie, dokonał Starosta Przysuski Marian Niemirski: Złoty Medal: Sylwestrowi
Dębskiemu, Tomaszowi Adamczykowi, Sylwestrowi Kucharskiemu, księdzu Janowi Blicharzowi. Srebrny Medal: Pawłowi Ślifirczykowi
Michałowi Żurkowi, Brązowy Medal: Szymonowi Adamczykowi, Grzegorzowi Augustyniakowi. Poświęcenia nowej remizy OSP w Wieniawie dokonał Ksiądz Kanonik Jan Blicharz.
Dzień Niezapominajki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie
Po raz piąty w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie świętowano Dzień
Polskiej Niezapominajki – symbolu pamięci
i miłości. Uroczystość ta już na stałe wpisała się w kalendarz szkolny.
Obchody tego niezwykłego dnia rozpoczęły się 15 maja już przed godziną ósmą rano.
Przedstawiciele klas odebrali niezapominajkowe emblematy ze świetlicy szkolnej i obdarowali nimi koleżanki, kolegów, nauczycieli
i pracowników szkoły. Aby akcja nie miała charakteru tylko wewnątrzszkolnego organizatorzy- nauczyciele świetlicy- postanowili włączyć
w obchody instytucje i mieszkańców Wieniawy. Grupa wolontariuszy odwiedziła pracowników urzędu gminy, ośrodka zdrowia, policji,
banku, apteki, biblioteki, poczty, domu kultury, sklepów, dzieci i pracowników przedszkola
oraz napotkanych przechodniów wręczając im
niezapominajkowe karty z życzeniami i symboliczne niezapominajki, które zdawały się mówić - nie zapomnij o mnie, o miejscu, w którym żyjesz, o tradycji, przyrodzie, o serdecz-
nych ludziach”. Nasze odwiedziny spotkały się
z miłym i życzliwym przyjęciem.
Tymczasem w szkole działała już „Poczta
niezapominajkowa”. Uczestnicy akcji mogli nabyć wykonane przez dzieci ze świetlicy bileciki niezapominajkowe i przesłać je wraz z życzeniami wybranej osobie. Pomysł ten cieszył
się dużym zainteresowaniem - kupowano i obdarowywano. W centralnym miejscu w szkole urządzono galerię prac plastycznych zgłoszonych do konkursu pt. „Kartka z motywem
niezapominajki” oraz wystawę zdjęć ukazujących piękno przyrody ziemi wieniawskiej. W ramach akcji „ Nie zapomnę o … chorych dzieciach” podsumowana została dotychczasowa
zbiórka zakrętek.
Uczniowie szkoły podstawowej przygotowali
program artystyczny. Wesołe scenki o tematyce przyrodniczej i radosny śpiew uatrakcyjniły szkolne świętowanie. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się kwiatowy pokaz mody.
Gimnazjaliści na „Drzewku pamięci” prezentowali swoje wypowiedzi na temat o kim, o czym
warto pamiętać. Akcentem kończącym obcho-
Zabytki w Wieniawie
Kościół parafialny św. Katarzyny wzniesiony około 1511 roku. Pierwszy drewniany
kościół pw. NMP i św. Katarzyny został zbudowany w tym miejscu w 1264 r. przez ks. Hieronima Strzembosza. W XIV w. dziekan kielecki Mikołaj, dobudował do istniejącego kościoła murowaną kruchtę, zakrystię i kaplicę św.
Stanisława w stylu gotyckim. Obecny murowany kościół, wzniesiony został w stylu późnogotyckim przez proboszcza Stanisława Młodeckiego. W 1510 r. podniósł on cały kościół o 6
m i nadał mu styl renesansowy. Prezbiterium
i kaplica zostały rozbudowane w 1703 roku,
a cały kościół odrestaurowano w 1912 roku.
Najstarszą częścią kościoła jest zamknięte
wielobocznie prezbiterium. Prezbiterium to
oraz kaplica św. Stanisława są późnogotyckie. Kaplica św. bp. Stanisława otwarta jest do
prezbiterium arkadą okrągło łukową, nakryta
sklepieniem gwiaździstym o ciosowych, profilowanych żebrach z kamiennym zwornikiem
z herbem Półkozic ks. Stanisława Młodeckiego. Nawa kościoła oraz dwa boczne ołtarze
pochodzą z okresu baroku.
dy Dnia Polskiej Niezapominajki było sadzenie
kwiatów przed szkołą. Uczniowie z poszczególnych klas zasadzili swoje rośliny. Zobowiązali się dbać o nie i złożyli przyrzeczenie ekologa: Niech te kwiaty staną się symbolem wzajemnej serdeczności i życzliwości Polaków.
Imprezę należy zaliczyć do bardzo udanych.
Nasz „Dzień Niezapominajki” ma przybliżać
nam nie tylko świat pięknej przyrody, ale również wypracowane i sprawdzone idee. Dzień
ten inspiruje również do działania i dostrzeżenia piękna wśród wszystkiego, co nas otacza, a przede wszystkim do refleksji i pochylenia się nad tym, co najcenniejsze, delikatne
i niepowtarzalne. Niezapominajka, chociaż jest
malutkim, skromnym kwiatkiem nasuwa wiele pozytywnych myśli i skojarzeń. Dla nas jest
ona symbolem miłości, szczęścia, życzliwości, wzajemnej akceptacji, wrażliwości, szacunku i tolerancji dla drugiego człowieka. Jednak wartości, które przyświecają temu świętu, są przekazywane dzieciom nie tylko w tym
jednym dniu, ale każdego dnia, podczas nauki i zabawy.
ołtarz główny w stylu późnorenesansowym
z pocz. XVII w., o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej, z obrazami z tego okresu
obraz Matki Boskiej Szkaplerznej w ołtarzu głównym.
„Poliptyk Wieniawski” w kaplicy św. Stanisława – jeden z najcenniejszych zabytków
sztuki regionu radomskiego oraz wielkie dzieło
okresu Renesansu w skali europejskiej. Badania historyczne wykazały, że dzieło to zostało
zamówione przez ks. St. Młodeckiego. Ukończono je w 1544 r., autor nie jest znany. Poliptyk składa się z trzech części i ilustruje legendę św. bp. Stanisława. Pole środkowe zajmuje rzeźbiona scena zabójstwa św. Stanisława, ruchome skrzydła z rzeźbionymi kwaterami przedstawiają zaś sceny z życia św. Stanisława w awersach oraz z nieruchomych skrzydeł zewnętrznych ze scenami Męki Pańskiej.
W zwieńczeniu poliptyku znajduje się rzeźbiona postać św. Anny oraz malowane postacie
św. Józefa i Joachima.
Dwór w pobliżu kościoła z pocz. XIX w., przy
którym widoczne są pozostałości parku krajo-
brazowego ze wspaniałymi okazami dębówDawny dom gminy z1920 r.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
21
KOMUNIKATY
Kronika Kryminalna
Odzyskano skradziony skuter
wanych samochodów zachowywał się podejrzanie. Policjanci podjechali bliżej i stwierdzili, że tylne drzwi od samochodu dostawczego są otwarte, a na ziemi leżą opony samochodowe wyjęte z jego wnętrza. Mężczyznę
zatrzymano. Był kompletnie pijany. W organizmie miał ponad 3 promile alkoholu. Właściciel pojazdu, z którego mężczyzna usiłował ukraść opony i koła oszacował ich wartość na kwotę 3000 zł. Dzisiaj, po wytrzeźwieniu 55-latek usłyszy zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia
wolności do 5 lat.
Przysuscy policjanci kryminalni zatrzymali sprawców kradzieży oraz ustalili miejsce
przechowywania w lesie skradzionego skutera. Sprawcom kradzieży grozi teraz kara
do 5 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia
doszło 15 maja, kiedy to z terenu jednej z piaskowni na terenie gminy Wieniawa skradziono skuter o wartości 1400 zł. Przysuscy kryminalni niezwłocznie podjęli działania, które
doprowadziły do zatrzymania sprawców. Ustalili również miejsce przechowywania w lesie
skradzionego skutera. Złodziejami okazali się
dwaj mężczyźni w wieku 32 i 55 lat, których
zatrzymano i osadzono w policyjnym areszcie. Skuter przekazano prawowitemu właścicielowi. Sprawcy kradzieży usłyszeli zarzuty. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.
Areszt za znęcanie
Wczoraj (23.05) Sąd Rejonowy w Przysusze zdecydował o trzymiesięcznym aresztowaniu 44-letniego mężczyznę, podejrzanego
o znęcanie się nad rodziną. Grozi mu do 5 lat
pozbawienia wolności.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Przysusze, zatrzymali 44-letniego mężczyznę podejrzanego o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad rodziną. Jak ustalili kryminalni mężczyzna od kilku miesięcy znęcał
się psychicznie i fizycznie nad byłą żoną i synem. Będąc pod wpływem alkoholu przychodził do domu, wszczynał awantury w czasie
których używał wobec nich słów wulgarnych,
szarpał i popychał byłą żonę oraz groził zabójstwem przy użyciu noża i podpaleniem
Zatrzymany sprawca usiłowania kradzieży
Funkcjonariusze Posterunku Policji w Odrzywole zatrzymali 55-latka, który usiłował ukraść
z wnętrza samochodu ciężarowego koła i opony o wartości 3000 zł. Mężczyzna noc spędził
w policyjnym areszcie. Dzisiaj zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Grozi mu do 5 lat
pozbawienia wolności. 16.05.2012 r. około godziny 21.20 w trakcie patrolowania, policjanci z Posterunku Policji w Odrzywole zauważyli mężczyznę, który stojąc obok zaparko-
O
g
ł
Zarząd Powiatu w Przysusze na podstawie art.
25b., art. 37 ust.1 art.38, art.39 ust.1,art.40 ust.1
pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego, położonej w Przysusze przy ul.
Legionów Polskich ujawnionej w księdze wieczystej Nr RA1P/00013776/7.
1.Działka nr 4249/10 o powierzchni 0,1267 ha, niezabudowana budynkami i budowlami trwale związanymi z gruntem, obciążona jest służebnością gruntową przejazdu i przechodu, nieodpłatnie (bez wy-
o
s
z
e
nagrodzenia) pasem szerokości 5 (pięciu) metrów
wzdłuż całej działki przy ulicy Legionów Polskich.
Przetarg odbędzie się dnia 22 czerwca 2012r.
o godz. 10 00 w sali nr 55 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Przysusze Al. Jana Pawła II 10. Cena
wywoławcza: - 200.000,00 zł. plus VAT ( słownie:
dwieście tysięcy złotych plus VAT).
Wadium - 20.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i prawne jeśli wpłacą wadium w pieniądzu do dnia
18 czerwca 2012r. w kasie Starostwa Powiatowego w Przysusze pokój nr 15 lub przelewem na konto
Starostwa Powiatowego w Przysusze Nr 90 1240
5703 1111 0000 4903 1652 Bank Pekao SA. Kserokopię potwierdzenia wpłaconego wadium należy zło-
Przysmaki Skowyrówki
Sos Tzatziki – pyszny do mięs z grilla
Składniki: 1 świeży ogórek, 2 duże ząbki czosnku, łyżka koperku ,łyżka natki pietruszki, łyżka oliwy z oliwek, łyżka octu jabłkowego, sól, świeży zmielony pieprz, 0,5 l
dobrego jogurtu.
Przygotowanie: Ogórka obrać i utrzeć na
tarce o grubych oczkach, a nastepnie posolić i odstawić na 10 minut. Po tym czasie
lekko odcisnąć sok. Czosnek przeciesnąć
przez praskę, dodać do masy ogórkowej.
22
Koperek i natkę posiekać i równiez dołączyć
do warzyw, razem z oliwa i octem. Całość
przyprawić solą i pieprzem. Ogórka razem
z ziołami i czosnkiem połączyć z jogurtem,
a następnie odstawić sos tzatziki do lodówki na godzinę, aby nabrał smaku. Sos tzatziki smakuje rewelacyjnie jako dodatek do
wszelkiego rodzaju mięs oraz warzyw z grilla. Smacznego
Anita Rejmer
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
domu. Sprawca trafił do policyjnego aresztu,
po tym jak w poniedziałek (21.05)kobieta zawiadomiła funkcjonariuszy o kolejnej awanturze. Mężczyzna w przeszłości był już karany za znęcanie się nad rodziną. Na podstawie zgromadzonego materiału sąd przychylił
się do wniosku policjantów oraz prokuratora
i zastosował wobec sprawcy przemocy areszt
na okres trzech miesięcy.
Nieletni zatrzymany za kradzież
22 maja o godz. 12.10. dyżurny przysuskiej
komendy otrzymał zgłoszenie od 91–letniej
kobiety o kradzieży z jej mieszkania portfela
z pieniędzmi oraz szlifierki. Z relacji kobiety
wynikało, że kradzieży dokonał młody mężczyzna. W rejon zdarzenia niezwłocznie udali
się policjanci ruchu drogowego, którzy w bezpośrednim pościgu zatrzymali sprawcę. Okazał się nim 16 – latek, który pozostawał również w stanie nietrzeźwości wynoszącym 1.20
promila alkoholu w organizmie. Policjanci odzyskali skradzione rzeczy, ukryte przez sprawcę w lesie. Dzisiaj 16-latek zostanie przesłuchany jako sprawca czynu karalnego. Decyzję w jego sprawie podejmie Sąd Rodzinny
i Nieletnich w Przysusze
nadkom. Tamara Bomba/RS
n
i
e
żyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej najpóźniej w dniu przetargu wraz z podaniem numeru
konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu. Wadium
wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu,
który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zastrzeżenie; Zarząd Powiatu w Przysusze zastrzega sobie
prawo do odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyn. Dodatkowe informacje o nieruchomości
można uzyskać w pokoju nr 22 Starostwa Powiatowego w Przysusze lub telefonicznie pod nr 048-675
23-39 i na stronie www.przysucha.pl.
SPORT W POWIECIE
Oskar coraz bliżej IV ligi,
Potworów bliski spadku
Za nami kolejne mecze rozgrywane w ramach radomskiej ligi okręgowej. W przeciągu ostatnich kilku tygodni odbyły się
spotkania, które pozwalają wskazać jeszcze nieformalnych faworytów do awansu do IV ligi oraz głównych kandydatów
do spadku.
Oskar Przysucha, po przegranym meczu
derbowym z RuszCovią Borkowice, w pięciu
kolejnych spotkaniach zainkasował 13 pkt, remisując bezbramkowo z bardzo solidnym i dobrze spisującym się ostatnio Sokołem Przytyk oraz notując cztery zwycięstwa. Bardzo
cieszyć może fakt, iż drużyna z Przysuchy
wreszcie wygrywa przekonująco i w dobrym
stylu, co na początku rundy jesiennej należa-
tach” ekipa Prochu Pionki, która mimo słabszego początku rundy, w końcówce rozgrywek dostała przysłowiowego kopa i w efekcie traci do Oskara tylko cztery punkty. Każde
potknięcie przysuszan, każda strata punktów
może więc być skrzętnie wykorzystana przez
drużynę z Pionek. Dramaturgii zmaganiom ligowym dodaje fakt, iż obie drużyny zagrają
ze sobą w ostatniej kolejce rozgrywek. Mecz
ten może mieć podwójne, a nawet potrójne
znaczenie. Po pierwsze, niezaprzeczalnym
i powszechnie wiadomym jest fakt, iż pionkowianie i przysuszanie (delikatnie mówiąc) nie
darzą się wielką sympatią. Po drugie, po wygranej Oskara z Prochem w rundzie jesiennej na własnym stadionie 3:1 „zieloni” z pew-
Bardzo dobrze w grę Oskara Przysucha wpisał się wypożyczony z RuszCovii napastnik Patryk Gil (w białym stroju),
fot. Adrian Nitzki
ło do rzadkości. Bilans bramek ostatnich pięciu spotkań 16:1 mówi sam za siebie. Zestaw
spotkań w tegorocznej rundzie wiosennej ułożył się tak, że końcówka sezonu dostarczy kibicom okręgówki wielu emocji. Ostatnie pięć
kolejek można bowiem symbolicznie nazwać
„walką czołówki”, w której drużyny z czuba
tabeli rozstrzygną między sobą, która z nich
w następnym sezonie zagości w wyższej klasie rozgrywkowej. Obecnie w najlepszej sytuacji jest Szydłowianka Szydłowiec, która
prowadzi w stawce z przewagą trzech punktów nad drugim Oskarem. Przewaga ta jednak w żaden sposób nie stanowi marginesu
bezpieczeństwa i może okazać się bardzo
łatwa to zniwelowania. Bezpośrednią szansę na zrównanie się z szydłowiecką drużyną
zawodnicy Oskara będą mieć 27 maja, kiedy podejmą lidera rozgrywek na własnym stadionie. Wszyscy fani ekipy z Przysuchy liczą
przede wszystkim na zwycięstwo, ale również na wygraną większą różnicą goli niż jeden. W takim wypadku, mimo tej samej liczby
punktów, Oskar wyprzedziłby Szydłowiankę
dzięki dodatniemu bilansowi goli w dwumeczu
między tymi drużynami. Należy jednak pamiętać, iż drużynie z Przysuchy „depcze po pię-
nością są bardzo głodni rewanżu. A po trzecie, zapewne najważniejsze, mecz rozegrany w Pionkach w drugim weekendzie czerwca może dać ostateczny obraz końcowego
podium radomskiej ligi okręgowej w sezonie 2011/2012. Na razie tylko „może” i należy zrobić wszystko, aby ostatni wyjazd „czerwono-czarnych” był już tylko czystą formalnością. Formalnością, po której można będzie
się tylko cieszyć. Czy z pierwszego miejsca
czy z szansy rozstrzygnięcia barażowego?
To jak na razie jest bardzo trudne do przewidzenia, a ostateczną odpowiedź poznamy za niecały miesiąc. Oby 10 czerwiec był
dla Oskara szczęśliwy, a na przysuskich ulicach rozbrzmiewały śpiewy „IV liga, IV liga,
Przysucha…!”
Zanim jednak doczekamy się ostatecznych
rozstrzygnięć, drużyny klasy okręgowej rozegrają po cztery ligowe kolejki. Przed Oskarem
bardzo trudny mecz wyjazdowy w Zwoleniu,
następnie dwie domowe potyczki z Szydłowianką i Powiślanką Lipsko, a na zakończenie konfrontacja z Prochem na stadionie przy
ul. Sportowej 1 w Pionkach.
Tomasz Żak
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
KS Potworów
zagrożony
spadkiem
Oprócz rozstrzygnięć w czubie tabeli zacięta walka toczy się również w gronie drużyn zamykających stawkę. Bezpośrednim
spadkiem zagrożone są zespoły z miejsc 15
i 16, natomiast 14 drużyna obecnego sezonu powalczy o utrzymanie w barażach. Po
26 kolejkach w najgorszej sytuacji jest KS Potworów. Drużyna z powiatu przysuskiego zajmuje ostatnią lokatę z 19 zdobytymi punktami.
Do miejsca gwarantującego grę w barażach
traci 6 punktów. Biorąc pod uwagę obecną formę potworowian i fakt, iż w ostatnio rozegranej kolejce ulegli na własnym stadionie innej
drużynie zagrożonej spadkiem Zodiakowi Sucha, ciężko jest snuć pozytywne prognozy na
temat pozostania ekipy z Potworowa w klasie
okręgowej. O ile najbliższy mecz w Błędowie
z tamtejszym Sadownikiem może przedłużyć
nadzieję na sukces, o tyle kolejne spotkania
z Zawiszą Sienno, Zwolenianką i Szydłowcem mogą definitywnie rozwiać wszelkie pozytywne przewidywania. Czy drużynie Wojciecha Gędaja uda się zatrzymać okręgówkę na
kolejny sezon? Czy może najładniejszy stadion w lidze w przyszłym roku będzie świadkiem A – klasowych rozgrywek? Odpowiedź
poznamy już niebawem.
2 brązowe
medale dla
Platana
W dniach od 13 do 15 kwietnia 2012 roku
w Karolewie (woj. warmińsko-mazurskie)
odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych kadetów i juniorów/młodzieżowców w zapasach w stylu wolnym.
W mistrzostwach udział wzięło 232 zawodników z 32 klubów zrzeszonych w Ludowe Zespoły Sportowe w Polsce.
Z klubu sportowego MULKS ,,PLATAN”
Borkowice w zawodach udział wzięło 5 zawodników.
Medale brązowe wywalczyli Juszyński Damian w grupie kadetów kategorii wagowej do
69kg., oraz Kowalik Hubert w grupie juniorów
kategorii wagowej do 60kg.
7 miejsce zajął Maroszek Mateusz 63kg.,
12 miejsce Kowalik Damian 63kg. grupa kadet oraz Chmielewski Michał 96kg. grupa junior. W klasyfikacji generalnej I miejsce zdobył LKS MAZOWSZE Teresin, II miejsce LUKS
SUPLES Kraśnik, III miejsce LKS SPARTAKUS Pyrzyce. MULKS PLATAN Borkowice zajął 19 miejsce na 32 startujące kluby.
Sebastian Młodawski
23
Powiatowy dzień Strażaka w wieniawie
Przemarsz do kościoła na uroczystą mszę św.
Uroczysta msza św.
Goście podczas części ficjalnej
Strażackie poczty sztandarowe
Choć szron na głowie to w sercu ciągle żar
Starosta odznacza najlepszych
Wystąpienie wójta gminy Witolda Studzińskiego
Nadzieja straży na przyszłość
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Podobne dokumenty

ziemia przysuska - Powiat Przysuski

ziemia przysuska - Powiat Przysuski O udostępnieniu mieszkańcom powiatu przysuskiego Powiatowej Krytej Pływalni i realizacji zaproszenia starosty rozmawiamy z p. Ewą Żytniak – dyrektor Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysus...

Bardziej szczegółowo

ziemia przysuska - Powiat Przysuski

ziemia przysuska - Powiat Przysuski Końskich. JeWójt Gminy Borkowice Robert Fidos stem przekonany, że w ten sposób dajemy przykład dobrej współpracy na różnych szczeblach samorządu. Cieszę się, że współdziałając doprowadzamy do sytua...

Bardziej szczegółowo

Przysucha obecna w „Kurierze Ziemi Przysuskiej”

Przysucha obecna w „Kurierze Ziemi Przysuskiej” całego powiatu o pracy samorządu największej przecież gminy w powiecie. A przecież granice administracyjne nie wyznaczają granic wzajemnych kontaktów między mieszkańcami poszczególnych gmin, ani te...

Bardziej szczegółowo