zobacz

Komentarze

Transkrypt

zobacz
Autor:
Dr ANNA GÓŹDŹ
Tytuł:
MARKETING
Podręcznik akademicki
Recenzja
Prof. dr hab. Aleksander Oksanycz
Liczba stron: 197
Rok wydania: 2011
Spis treści
WSTĘP
Rozdział I CO TO JEST MARKETING?
1.1. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa
1.2. Makrootoczenie
1.2.1. Otoczenie demograficzne
1.2.2. Otoczenie technologiczne
1.2.3. Otoczenie ekonomiczne
1.2.4. Otoczenie społeczno-kulturowe
1.2.5. Otoczenie regulacyjne
1.2.6. Systemowe zmiany otoczenia
1.3. Pojęcie i istota marketingu
1.4. Geneza marketingu i ewolucja orientacji biznesowej firm
1.4.1. Orientacja produkcyjna
1.4.2. Orientacja sprzedażowa
1.4.3. Orientacja marketingowa
1.4.4. Marketing strategiczny
ROZDZIAŁ II ANALIZA POTRZEB I ZACHOWAŃ NABYWCÓW
2.1. Klasyfikacja potrzeb
2.2. Sposoby zaspokajania potrzeb
2.3 Wskaźniki społeczne
2.4. Decyzje zakupowe
2.5. Wpływ czynników socjologicznych i kulturowych na decyzje konsumenta
2.6. Segmentacja rynku
2.6.1. Pojęcie i rola segmentacji rynku
2.6.2. Kryteria segmentacji rynku
2.6.3. Kryteria opisujące cechy nabywców
2.6.4. Kryteria odnoszące się do produktu
2.6.5. Procedura segmentacji rynku
2.6.6. Wybór docelowych rynków
2.6.7. Wybór sposobów działania przedsiębiorstwa na rynku
ROZDZIAŁ III BADANIA MARKETINGOWE
3.1. Zakres badań marketingowych.
3.2. Relacje badań marketingowych do badania rynku.
3.3. Typy i program badań marketingowych.
3.4. Wybrane metody i techniki badań marketingowych.
3.5. Pomiar i skalowanie.
ROZDZIAŁ IV STRATEGIA PRODUKTU
4.1. Definicja i funkcje produktu w ujęciu marketingowym.
4.2. Wyposażenie produktu.
4.3. Cykl życia produktu.
4.4. Wprowadzenie nowego produktu na rynek.
4.5. Działania marketingowe związane z produktem
ROZDZIAŁ V STRATEGIA CENY
5.1. Funkcje cen w marketingu
5.2. Metody i strategie ustalania cen w marketingu
5.2.1. Metody ustalania cen.
5.2.2. Strategie ustalania cen.
5.3. Strategie cenowe stosowane przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek
5.4. Negocjacje
5.4.1. Pojęcie negocjacji
5.4.2. Style negocjacji
5.4.3. Style negocjacji
ROZDZIAŁ VI DYSTRYBUCJA TOWARÓW W MARKETINGU
6.1. Instrumenty i działania związane z dystrybucją
6.2. Funkcje dystrybucji towarów.
6.3. Kanały dystrybucji i zasady ich doboru
6.4. Rodzaje dystrybucji.
6.5. Organizacja fizycznego przepływu towarów
6.6. Dystrybucja towarów a inne instrumenty marketingu.
ROZDZIAŁ VII PROMOCJA JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU
7.1. Rola promocji.
7.2. Warianty strategii promocji (push, pull)
7.3. Narzędzia promocji
7.3.1. Reklama
7.3.2. Sprzedaż osobista
7.3.3. Aktywizacja sprzedaży
7.3.4. Public relations
ROZDZIAŁ VIII „PUBLIC RELATIONS” W KONCEPCJI PROMOCJI MIX
8.1. Korzenie i ewolucja kształtowania wizerunku firmy.
8.2. Zasady wywierania wpływu na ludzi, jako warunki egzystencji „PR”.
8.3. „PR” – uwarunkowania kosztowe i czasowe.
8.4. Sponsoring we współczesnym marketingu.
8.5. Współpraca ze środkami masowego przekazu.
ROZDZIAŁ IX REKLAMA – PODSTAWOWE NARZĘDZIE PROMOCJI
9.1. Zakres działań reklamy.
9.2. Kierunki rozwoju współczesnej reklamy.
9.3. Skuteczność reklamy.
ROZDZIAŁ X PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ ORAZ KONTROLA
PLANU DZIAŁAŃ
10.1. Zasady zarządzania marketingowego
10.2. Organizacja marketingu w firmie.
10.3. Cele przedsiębiorstwa i podstawowe strategie jego rozwoju.
10.4. Strategie marketingowe
10.4.1. Fazy tworzenia strategii
10.4.2. Analiza SWOT
10.5. Plan marketingowy.
10.6. Techniki mierzenia efektywności działań marketingowych
10.7. Schemat planu marketingowego.
ROZDZIAŁ XI PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWĄ
W POLSCE I NA ŚWIECIE
SŁOWNIK POJĘĆ
BIBLIOGRAFIA