brebank.pl brebank.pl

Transkrypt

brebank.pl brebank.pl
Warszawa, 4 sierpnia 2010 r.
INFORMACJA PRASOWA
Bankowość korporacyjna
Poprawa wyników bankowości korporacyjnej BRE Banku
250 nowych klientów korporacyjnych (netto) w drugim kwartale
Nagrody Global Finance dla bankowości korporacyjnej
Pion klienci korporacyjni i instytucje w II kwartale zarobił 42,4 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku
do trzech pierwszych miesięcy roku o 84,2 proc. Z kolei działalność handlowa i inwestycyjna
pozwoliła zarobić 39 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału o niemal 50
proc. – Wyniki bankowości korporacyjnej poprawiają się w każdym jej segmencie. Bardzo cieszy nas
m. in stały wzrost dochodowości bankowości transakcyjnej, która jest jednym z filarów realizowanej
przez nas strategii – mówi Przemysław Gdański, członek zarządu BRE Banku.
Nowi klienci, nowe kredyty
W II kwartale wartość portfela kredytów korporacyjnych BRE Banku rosła nieco szybciej niż rynek,
co pozwoliło zwiększyć udział BRE Banku w rynku kredytów dla przedsiębiorstw z 6,2% do 6,3%*. Z
kolei baza depozytowa utrzymała się na niemal niezmienionym poziomie.
Wynik odsetkowy pionu w II kwartale wyniósł 175,6 mln zł, co oznacza kwartalny wzrost o 31,7
proc., z kolei wynik prowizyjny poprawił się o 1,5 proc. do niemal 100 mln zł.
- Szczególnie cieszy nas wzrost bazy klientów. W II kwartale przybyło ich niemal 250 – podkreśla
Przemysław Gdański. Dodaje, że BRE Bank odnosi również sukcesy w segmencie samorządowym –
wygrał 30 z 82 przetargów, w których wziął udział.
Nagrody dla „korporacji”
BRE Bank jako jeden z pierwszych banków realizuje model obsługi MSP oparty o ten, jaki
funkcjonuje w odniesieniu do dużych firm i wielkich korporacji. - Bardzo duży nacisk kładziemy na
jakośc obsługi naszych klientów, niezależnie od segmentu, w którym działają – mówi Przemysław
Gdański.
W tym roku ta strategia zarządzania jakością została doceniona i nagrodzona złotym medalem w
konkusie Quality International oraz nagrodą Europrodukt.
Bank zwyciężył również w prestiżowym konkursie „World Best Internet Banks 2010” magazynu
Global Finance w aż czterech kategoriach konkursowych (dla przypomnienia: w 2009 BRE Bank
zwyciężył tylko w jednej z kategorii), w tym w najważniejszej dla bankowości korporacyjnej: Best
Corporate/Institutional Internet Bank (Najlepszy Korporacyjny Bank Internetowy w Polsce).
* udziały rynkowe liczone zgodnie z nową metodologią prezentowania danych w NBP
BRE Bank SA, 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, tel. (022) 829 00 00, fax (022) 829 00 33
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2010 r. kapitał zakładowy
BRE Banku SA (w całości wpłacony) wynosi 118.763.528 złotych. W związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 14 marca 2008r., oraz uchwały
XVI NWZ z dnia 27 października 2008r., może ulec podwyższeniu do kwoty 123.763.528 złotych. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym BRE Banku SA będą w całości opłacone.
brebank.pl
brebank.pl

Podobne dokumenty