Króliki: rodowód

Transkrypt

Króliki: rodowód
Logo
macierzystego
związku
Szczepienia :
RODOWÓD
KRÓLIKA
Samiec- samica
Rasa i odmiana:
Tatuaż : Lewe ucho:
Prawe ucho:
Zmiana właściciela:
Data urodzenia
Urodzonych
Tatuowanych
, odchowanych
Nazwisko i Imię –
Adres –
Data
Bez pieczątki
nieważny
podpis hodowcy
Pochodzenie ze strony samca
Rasa i odmiana
Pochodzenie ze strony samicy
Data ur.
Tatuaż : L.u.
Rasa i odmiana
P.u.
Tatuaż : L.u.
Nazwisko
i adres
hodowcy
1,0
Ocena
Data ur.
L.u.
0,1 Data ur.
P.u
Hodowca
L.u.
Ocena
P.u.
Ocena
Nazwisko
i adres
hodowcy
1, Data ur.
0
L.u.
P.u.
P.u.
Hodowca
1,0
Data ur.
Ocena
0,1
0,1
L.u.
Hodowca
1,0
0,1
1,0
L.u.
P.u.
Hodowca
L.u.
P.u.
Hodowca
L.u.
P.u.
Hodowca
L.u.
P.u.
Hodowca
L.u.
P.u.
Hodowca
Ocena
Ocena
Ocena
Ocena
Ocena
Data ur.
P.u
Ocena Hodowca
0,1
Ocena
1,0
0,1
L.u.
P.u.
Hodowca
L.u.
P.u.
Hodowca
L.u.
P.u.
Hodowca
Ocena
Ocena
Ocena