Pobierz broszurę tematyczną

Komentarze

Transkrypt

Pobierz broszurę tematyczną
PROTECTIVE COATINGS
Bergolin Ochrona antykorozyjna i ochrona obiektów
Simply Resistant
Simply Resistant
Ekstremalne wytrzymałości - niezależnie od zastosowania
Simply Resistant – tak trafnie należałoby opisać właściwości systemów antykorozyjnych firmy Bergolin.
Chronią one powierzchnię stali i konstrukcji przed
różnymi obciążeniami i zapewniają funkcjonalność,
bezpieczeństwo oraz unikanie strat w rozumieniu
ekonomicznym.
Podobnie jak w przypadku powłok firmy Bergolin,
również systemy chroniące przed korozją są precyzyjnie dostosowane do wymogów klienta i warunków
zastosowania. Tym samym gwarantują bezpieczną
obróbkę, ekonomiczną oraz odpowiednią dla warunków budowy.
Powłoki charakteryzują się optymalną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne i wpływ substancji
chemicznych, jak również temperatury i promieniowania UV. Tym samym wykazują przydatność do różnych zastosowań.
Zakresy stosowania: Powłoki wewnętrzne zbiorników, powłoki zewnętrzne zbiorników (zbiorniki
gazowe doziemne oraz zbiorniki naziemne), powłoki
chroniące zbiorniki i rury
Rodzaj
Nazwa
Strona
Powłoki wewnętrzne zbiorników
Powłoka
Powłoka
Powłoka
Powłoka
Powłoka
Powłoka
Steopox 246
Steopox 248 HCB
Steopox 268
Tenaxon T 247-1 KTW
Tenaxon T 257 LM
Tenaxon T 297 HD
5
5
5
5
5
5
Powłoki zewnętrzne zbiorników / Zbiorniki gazowe doziemne
Powłoka
Powłoka
Powłoka
Tenaxon T 245 HS
Steodur ET 300
Steodur VS 84 ET
7
7
7
Powłoki zewnętrzne zbiorników / Zbiorniki naziemne
Podkład
Podkład
Podkład
Powłoka międzywarstwowa
Powłoka HS
Powłoka HS
Powłoka HS
Powłoka HS
Tenaxon T 569
Epex Zinkstaub
Epex ZP-Grund
Eisenglimmer 80
Epex Coating
Tenaxon T 555 CS
Superdur 2K-Decklack
2K-PUR-Einschichtlack
8
8
8
8
9
9
9
9
Steopox 258 JGS
10
Steopox Spachtel
Steodur Spachtel
11
11
Biogazownie
Powłoka
Kleje do betonu
Szpachlówka
Szpachlówka
Inne rozwiązania w lakiernictwie
Oprócz produktów grupy Topseller nasz asortyment obejmuje
wiele innych rozwiązań dotyczących powłok, które przydatne
są nie tylko do wymienionych tu zastosowań, ale również do
wielu innych potrzeb w zakresie ochrony obiektów i ochrony
przed korozją. Należą tu np. konstrukcje stalowe podwodne,
powierzchnie zasypane tłuczniem lub żwirem oraz posadzki
przemysłowe.
Prosimy o kontakt z naszym doradcą klienta, który wraz z Państwem wybierze rozwiązanie indywidualne. Dane kontaktowe
znajdą Państwo na odwrocie niniejszej broszury.
Powłoki wewnętrzne zbiorników
Optymalne rozwiązanie w przypadku magazynowania różnych materiałów
W odniesieniu do powłok wewnętrznych zbiorników najważniejszym czynnikiem jest odporność na
substancje chemiczne. Ważne jest również przewodnictwo elektryczne w celu uniknięcia reakcji
wybuchowych lub niezawodność fizjologiczna.
Wśród bezrozpuszczalnikowych powłok zbiornikowych firmy Bergolin możliwe jest znalezienie artykułu, który spełni każdy Państwa wymóg.
Nasze materiały mogą być nakładane również na
wewnętrzne powierzchnie zbiorników bez potrzeby
ich gruntowania i przekonują dzięki łatwej metodzie
nakładania i dużej grubości warstw ─ aż do 1000 µm
przy jednokrotnym lakierowaniu (Airless).
Jakość systemów powłok podlegała kontroli, przeprowadzanych przez stosowne instytucje uprawnione
do wydawania zezwoleń. Do instytucji tych należą
Technologiezentrum Wasser (TZW) oraz Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt, Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej). W celu zapewnienia kompleksowej
oferty niektóre materiały posiadają również zezwolenie na kontakt z żywnością.
Zakresy stosowania: między innymi separatory,
zbiorniki w rafineriach, zbiorniki doziemne, zbiorniki
dla przemysłu chemicznego i rafineryjnego, rurociągi, zbiorniki na artykuły spożywcze oraz wodę pitną a
także powierzchnie betonowe
Powłoki
Topseller
Steopox 246
Baza Powłoka epoksydowa 2 skł.
Kolor pigmentowany (błękit nieba,
niebieskoszary)*
Podłoże
Steopox 248 HCB
Steopox 268
Powłoka epoksydowa 2 skł.
pigmentowany (czarny)*
Powłoka epoksydowa 2 skł.
pigmentowany (różne kolory)
stal, cynk, aluminium, beton cementowy, wylewka
Odporność benzyny, oleje, smoła, ścieki,
słona woda
Dalsze dane dot. rozpuszczalniki, rozcieńczone
odporności kwasy i zasady
oleje surowe, oleje hydrauliczne alifatyczne, olej napędowy,
benzyna, paliwo lotnicze, ługi, środki piorące, rozcieńczone
kwasy organiczne i nieorganiczne, ksylen, toluen
─
─
Zalety
• n
ie zawiera rozpuszczaln.
tiksotropowy
• aplikowany w systemie
Airless (1 skł.) i gorącego
nartysku ( 2 skł.)
• wolna od porów, gładka,
twarda powłoka
• grubość warstwy po
wyschnięciu do 700 µm
jednokrotne malowanie
• Atest DIBt
• n
ie zawiera rozpuszczaln.
• antyelektrostatyczny
• aplikowany w systemie
Airless (1 skł.) i gorącego
natrysku ( 2 skł.)
• ekstremalna wytrzymałość
mechaniczna i chemiczna
• dobra przyczepność
• grubość warstwy po
wyschnięciu do 1000 µm
jednokrotne malowanie
• n
ie zawiera rozpuszczaln.
• wysoka odporność na
chemikalia
• natrysk w systemie Airless
(1 składnikowy)
• bardzo dobra przyczepność
• ekstremalna wytrzymałość
mechaniczna i chemiczna
Tenaxon T 247-1 KTW
Tenaxon T 257 LM
Tenaxon T 297 HD
Baza Powłoka epoksydowa 2 skł.
Powłoka epoksydowa 2 skł.
Powłoka epoksydowa 2 skł.
Kolor pigmentowany (jasnoszary)*
pigmentowany (jasnoszary)*
pigmentowany (błękit nieba,
niebieskoszary)*
Podłoże Stal, cynk, aluminium, beton
cementowy, wylewka
Stal, stal szlachetna, aluminium Stal, cynk, aluminium, beton
cementowy, wylewka
Odporność woda, woda mineralna, solanka, woda morska, ścieki, rozcieńczone kwasy organiczne i nieorganiczne, ługi, środki piorące
─
• n
ie zawiera rozpuszczaln.
• natrysk w systemie Airless
(1 składnikowy)
• nadaje się do wody pitnej
• dopuszczenie TZW i PZH
• n
ie zawiera rozpuszczaln.
• natrysk w systemie Airless
(1 składnikowy)
• nadaje się do artykułów
spożywczych
• dopuszczenie do artykułów
spożywczych
• nie zawiera rozpuszczaln.
• natrysk w systemie Airless
(1 składnikowy)
• wolna od porów, gładka,
twarda powłoka
• grubość warstwy po
wyschnięciu do 700 µm
jednokrotne malowanie
• Atest DIBt
Powłoki wewnętrzne zbiorników
Zalety
* Inne tonacje kolorystyczne dostępne na zamówienie
5
Powłoki zewnętrzne zbiorników
Najlepsza ochrona nad i pod ziemią
Powłoki zewnętrzne zbiorników są narażone na
różne obciążenia. W przypadku zbiorników doziemnych duże znaczenie ma odporność na wpływ
korzeni, degradację mikrobiologiczną oraz korozję
katodową. Zbiorniki naziemne są za to narażone na
wpływ warunków atmosferycznych jak np. deszcz,
mróz i promieniowanie UV.
Warunki typowe dla obu opisanych przypadków spełni perfekcyjny system powłok Bergolin, który ponadto
potrafi sprostać innym wymogom klienta. Zapobiega
skutecznie korozji i związanemu z nią powstawaniu
spękań i powoduje, że wydostanie się materiału poza
obręb zbiornika jest praktycznie niemożliwe. W taki
sposób powłoki zewnętrzne firmy Bergolin zmniejszają ryzyko wystąpienia powikłań zdrowotnych oraz
zakłócenia bezpieczeństwa, wykluczają przestoje, szkody dla środowiska i związane z tym koszty,
które w typowych przypadkach znacznie przewyższają wartość materiału wypełniającego zbiornik.
Dzięki odporności na chemikalia, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz wskutek naturalnej
rozszerzalności cieplnej nasze powłoki są prawie bezobsługowe. Gdyby mimo tego wystąpiły uszkodzenia
mechaniczne, dysponujemy wydajnym systemem
naprawy.
Obszary zastosowania: między innymi doziemne
zbiorniki gazu, nadziemne zbiorniki LPG, zbiorniki
rafineryjne
Zbiorniki gazowe doziemne
Powłoki
Topseller
Tenaxon T 245 HS
Steodur ET 300
Steodur VS 84 ET
Powłoka poliuretanowa 2 skł.
Powłoka poliuretanowa 2 skł.
Kolor pigmentowany (zieleń mchu,
pigmentowany (różne kolory)
szarozielony, żółty rzepakowy)*
pigmentowany (różne kolory)
Baza Powłoka epoksydowa 2 skł.
Podłoże Stal
Stal
Stal
Odporność
woda słodka, woda słona, domowe środki czystości
Dalsze dane dot.
odporności
benzyny, oleje ciężkie, węglowodory aromatyczne
• n
ie zawiera rozpuszczaln.
• nie zawiera smoły
• wysoka wytrzymałość na
chemikalia w agresywnej
atmosferze
• duże grubości powłok przy
jednokrotnym nakładaniu
• Atest DIBt
• n
ie zawiera rozpuszczaln.
• odporny na zużycie i
oderwanie
• utwardzanie bezzanikowe od 1°C
• powłoka twardoelastyczna
• wysoka odporność
mechaniczna
• duże grubości powłok przy
jednokrotnym nakładaniu
• n
ie zawiera rozpuszczaln.
• odporny na zużycie i
oderwanie
• utwardzanie bezzanikowe od 1°C
• powłoka twardoelastyczna
• wysoka odporność
mechaniczna
• duże grubości powłok przy
jednokrotnym nakładaniu
Powłoka zewnętrzna zbiornika / Zbiorniki gazowe doziemne
Zalety
* Inne tonacje kolorystyczne dostępne na zamówienie
7
Zbiorniki naziemne
Grunty i międzywarstwy
Topseller
Tenaxon T 569
Epex Zinkstaub
Baza Podkład epoksydowy 2 skł.
Podkład epoksydowy z pyłem cynkowym 2 skł.
Kolor pigmentowany (czerwonobrązowy)*
pigmentowany (szary)*
Podłoże Stal, cynk, aluminium
Stal
Zalety
•
•
•
•
s zybkoschnący
doskonała przyczepność
możliwość spawania
uniwersalna obróbka bez max. czasu
przemalowania
• n
iska zawartość rozpuszczalników
• doskonała ochrona antykorozyjna
• według warunków ochrony antykorozyjnej
TL/TP-KOR-Stahlbauten, karta 87
• wytrzymałość termiczna do 150°C
Epex ZP Grund
Eisenglimmer 80
Baza Podkład epoksydowy pigmentowany
fosforanem cynku 2 skł.
Międzywarstwa epoksydowa 2 skł.
Kolor pigmentowany (piaskowy, tlenkowy)*
pigmentowany (szary metaliczny)*
Podłoże Stal
Stal, cynk, aluminium
Zalety
• d
oskonała ochrona antykorozyjna
• możliwość nakładania grubych warstw
• według warunków ochrony antykorozyjnej
TL/TP-KOR-Stahlbauten, karta 87
* Inne tonacje kolorystyczne dostępne na zamówienie
• d
oskonała ochrona antykorozyjna
• dobra wytrzymałość mechaniczna
i chemiczna
• według warunków ochrony antykorozyjnej
TL/TP-KOR-Stahlbauten, karta 87
• możliwość nakładania grubych warstw
Powłoki typu High-Solid
Topseller
Epex Coating
Tenaxon T 555 CS
Baza Powłoka na bazie żywicy epoksydowej
Kolor pigmentowany (szary żwirowy)*
Powłoka epoksydowa 2 skł.
pigmentowany (szary)*
Podłoże stal, stare powłoki
Stal, cynk, aluminium, beton cementowy,
wylewka
• niska zawartość rozpuszczalników
• wysoka zawartość cząstek stałych
• dobra penetracja i sieciowanie na stali
odrdzewionej ręcznie lub starych powłokach
• może być stosowany zarówno jako podkład,
jak i jako lakier nawierzchniowy
• n
iska zawartość rozpuszczalników
• doskonała przyczepność, zarówno na
powierzchniach suchych, jak i wilgotnych
• dobra penetracja pozostałości rdzy, stąd jest
to doskonały materiał do napraw
Superdur 2K-Decklack
2K-PUR-Einschichtlack
Baza Lakier kryjący poliuretanowy 2 skł.
Lakier jednowarstwowy poliakrylowy 2 skł.
Kolor pigmentowany (szary, zielony z połyskiem)*
pigmentowany (różne kolory)
Podłoże stal
stal
Zalety
• w
ysoka odporność na obciążenia
chemiczne i mechaniczne
• możliwość nakładania grubych warstw
• według warunków ochrony antykorozyjnej
TL/TP-KOR-Stahlbauten, karta 87
• doskonała trwałość koloru
•
•
•
•
obra ochrona przed korozją
d
możliwość nakładania grubych warstw
dobra odporność na warunki atmosferyczne
nadaje się również do naziemnych
zbiorników LPG
• bardzo dobra odporność na
promieniowanie UV
Powłoka zewnętrzna zbiornika / Zbiorniki naziemne
Zalety
* Inne tonacje kolorystyczne dostępne na zamówienie
9
Biogazownie
Powłoka
Zbiorniki fermentacyjne są narażone na
wpływ wysokoagresywnych mediów, jak
gnojówka, gnojowica i odcieki z kiszonki. Z
tego powodu duże znaczenie ma utrzymanie
powłoki wewnętrznej w należytym stanie.
Steopox 258 JGS system powłok, niezawierający rozpuszczalników ani smoły, charakteryzujący się zarówno wybitną trwałością, jak i
łatwością aplikacji. Z tego powodu mogą być
Państwo pewni, że stosują możliwie najlepsze
rozwiązanie dla swoich potrzeb.
Steopox 258 JGS uzyskał dopuszczenie „Deutsche Institut für Bautechnik“ (DIBt, Niemiecki
Instytut Techniki Budowlanej) do stosowania
na stalobetonie.
Topseller
Steopox 258 JGS
Baza Żywica epoksydowa 2 skł.
Kolor pigmentowany (czarna, szara, niebieska)
Podłoże stal, cynk, aluminium, stalobeton
Odporność Gnojowica, gnojówka, odcieki z kiszonki, biogenny kwas siarkowy oraz wszelkie chemikalia,
występujące w procesie produkcji biogazu
Zalety
•
•
•
•
ie zawiera smoły i rozpuszczalników
n
wytrzymały na temperaturę do 50°C
łatwa aplikacja
doskonała przyczepność do betonu
bez potrzeby gruntowania
• mostkuje rysy
• Atest DIBt
Klej do betonu
Masa szpachlowa
Klej do betonu firmy Bergolin służy do trwałego
łączenia powierzchni betonowych.
Nadaje się do łączenia powierzchni betonowych
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, wklejania i
naklejania złączek, ścianek betonowych, rur PCV i
elementów betonowych.
Klej do betonu jest wybitnie odporny na czynniki
mechaniczne i chemiczne i wytrzymuje znaczne obciążenia.
Zakresy stosowania: w szczególności do studzienek
kanalizacyjnych, separatorów, zbiorników i szybów
betonowych, zbiorników na wodę deszczową i cystern
Topseller
Steopox Spachtel
Baza Masa szpachlowa epoksydowa 2 skł.
Kolor pigmentowany (różne kolory)
Podłoże stal, cynk, aluminium, beton cementowy,
wylewka
Odporność benzyny, oleje, smoły, ścieki, solanka
Dalsze dane dot. rozpuszczalniki, rozcieńczone kwasy, ługi
odporności
Steodur Spachtel
Masa szpachlowa poliuretanowa 2 skł.
pigmentowany (różne kolory)
stal, cynk, aluminium, beton cementowy,
wylewka
─
woda słona, słodka, rozcieńczone domowe
środki czystości
• n
ie zawiera rozpuszczalników
• nie zawiera rozpuszczalników
• wybitnie odporny na czynniki
• d
o łączenia powierzchni betonowych wemechaniczne i chemiczne
wnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, wklejania
i naklejania złączek, ścianek betonowych, rur
• do łączenia powierzchni betonowych wePCV i elementów betonowych
wnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, wklejania
i naklejania złączek, ścianek betonowych, rur • w szczególności do studzienek kanalizacyjPCV i elementów betonowych
nych, separatorów, zbiorników i szybów betonowych, zbiorników na wodę deszczową,
• w szczególności do studzienek kanalizacyjcystern itp.
nych, separatorów, zbiorników i szybów betonowych, zbiorników na wodę deszczową,
cystern itp.
Systemy biogazu / klej do betonu
Zalety
11
Lista odporności
Tenaxon
T 297 HD
Tenaxon
T 245 HS
Steopox
268
Steopox
258 JGS
Steopox
248 HCB
Podstawę oceny stanowi grubość
warstwy około 500 µm
Steopox
246
badano w temp. 20°C, gruby druk: 60°C
Tenaxon
T 247 KTW
Powłoki o wysokiej odporności na substancje chemiczne
Ścieki
Ad Blue (wodny roztwór mocznika)
RSM (roztwór saletrzano-mocznikowy)
Amoniak 5%
Benzyna
Biodiesel, 100%
Alkohol butylowy
Woda chlorowa1
Olej napędowy
Odmrażacz na bazie IPA
Octan etylu
Paliwo lotnicze Otto AVGAS2
Paliwa lotnicze turboodrzutowe 3
Olej opałowy
Olej opałowy ciężki
Heksan
Mleczko wapienne
Kwas mlekowy 5%
Chlorek sodu 30%
Wodorotlenek sodu 50%
Olej rzepakowy
Kwas azotowy 10%
Kwas solny 20%
Benzyna Super bez metanolu
Benzyna Super E10
Toluen
Woda
Ksylen
materiał trwale odporny (wewnętrzne badanie w czasie minimum 24 miesięcy według dyrektyw DIBt)
materiał warunkowo odporny, odporność czasowa w przypadku wycieku (maks. 7 dni)
materiał nieodporny
Informacja: Wyżej wymieniona lista zawiera jedynie część badanych mediów.
Dalsze wyniki badań otrzymają Państwo na zamówienie.
1. w stężeniu typowym dla basenów pływackich
2. stopień 80; 100; 100 LL; 115
3. JP1, IP4, IP5
6 Powody
współpracy z firmą Bergolin
Nowoczesny zakład
01
Zakład
Firma Bergolin przeprowadziła się w roku 2012 do nowej siedziby. W nowoczesnym zakładzie produkcyjnym powstało obszerne laboratorium techniczne, pozwalające na samodzielne przeprowadzenie wielu testów aplikacyjnych. Ponadto dysponujemy dużymi laboratoriami badawczymi i kontrolnymi, w których stale ulepszamy nasze produkty i troszczymy się o
ciągłe utrzymanie najwyższej jakości.
Indywidualne rozwiązanie problemów
02
Rozwiązywanie
problemów
Wielu oferentów posiada asortyment standardowy, który pozwala zasadniczo na uzyskanie dobrych powłok lakierowych. W praktyce jednak często występują problemy, np.
spowodowane niedostosowaniem systemów aplikacyjnych lub nieodpowiednimi warunkami otoczenia. Z tego powodu użytkownicy zmuszani są składać zapewnienia, prowadzące
między innymi do długich czasów obróbki, większej ilości wybraków oraz – tym samym –
zwiększonych kosztów.
Bergolin dostosowuje systemy powłok nie tylko do Państwa życzeń, lecz także wraz z Państwem opracowuje nowe rozwiązania, co pozwala na uniknięcie kompromisów.
Wsparcie techniczne
03
Wsparcie
techniczne
Nasi technolodzy posiadają wysokie kwalifikacje i długoletnie doświadczenie obejmujące
różne produkty i instalacje. Projekt i realizacja nowych instalacji czy też rozwiązanie problemów z aplikacją – nasi technicy są zawsze kompetentnymi osobami, do których Państwo
mogą się w tej sprawie zwrócić. Rzeczą oczywistą jest zaawansowana obsługa Klienta w jego
zakładzie.
Jesteśmy gotowi do ciągłego dialogu z użytkownikami i producentami instalacji, aby ciągle
polepszać naszą wiedzę i móc pomagać Klientom w optymalizacji ich procesów.
04
Badania i
rozwój
Badania i rozwój
Ponad 30% naszych pracowników pochodzi z obszaru badań i rozwoju ─ gwarantuje to,
że nasze produkty ciągle odpowiadają najwyższym standardom techniki. Wraz z klientami
opracowujemy nowe rozwiązania dotyczące powłok, które nawet przewyższają wymagania
klientów związane z innowacją i ekonomią pracy.
Laboratorium techniczne
Nasze nowoczesne laboratorium techniczne pozwala nie tylko na samodzielne przeprowadzenie wielu testów w naszej firmie i tym samym na uniknięcie wielu problemów, lecz także
jest zaawansowanym centrum szkoleniowym. Możliwe jest tu kształcenie Państwa pracowLaboratorium ników i ich optymalne przygotowywanie do wyzwań, jakie stawia przyszłość.
techniczne
Podczas tych szkoleń Państwa pracownicy uczą się wydajnego korzystania z naszych syste-
05
mów lakierniczych, co pozwala na minimalizację błędów i zaoszczędzenie zarówno czasu,
jak i kosztów.
Zarządzanie jakością (DIN EN ISO 9001:2008)
06
Zarządzanie
jakością
W firmie Bergolin od zawsze najważniejszy jest Klient. Dalego naszym produktom oraz
serwisowi stawiamy najwyższe wymagania oraz spełniamy zaawansowane standardy techniczne i środowiskowe.
Aby zaoferować naszym Klientom również w przyszłości najlepszą możliwą kombinację
funkcjonalności z ekonomią, stale dokładamy starań, aby ulepszyć nasze procesy. Tradycyjna
kultura naszego przedsiębiorstwa wyraża się najpełniej w certyfikacji według DIN EN ISO
9001:2008.
WORLDWIDE
Bergolin ─ filie firmy
Bergolin Niemcy
Przedstawicielstwa handlowe
Bergolin Chiny
Bergolin GmbH & Co. KG
Bergolin Coatings Trading
Sachsenring 1
(Shanghai) Co., Ltd.
27711 Osterholz-Scharmbeck Unit 2706 Wenjing Building
No. 66 Shanxi North Road
Tel.: +49 4795 95899-0
Shanghai, P.R. China 200041
Fax: +49 4795 95899-290
E-Mail: [email protected]
Tel.: +86 21 511688-80/-78
Web: www.bergolin.de
Fax: +86 21 511688-79
Bergolin Polska
Bergolin-Polska Sp. z o.o.
ul. Staszica 2/18
60-527 Poznań
Tel.: +48 61 8480-701/-801
Fax: +48 61 8480-834
Przedstawicielstwa
handlowe
USA, Brazylia,
Hiszpania,
Turcja, Japonia
www.bergolin.de
pdf-download

Podobne dokumenty