Raport - ATRINBIOTECH

Transkrypt

Raport - ATRINBIOTECH
„Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH”
Priorytet IV POKL „Szkolnictwo wyższe i nauka”
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Katowice, 10.04.2012
Raport
1. Analiza ankiet EX-ANTE
Ilosć wypełnionych ankiet: 38
W ramach ankiety EX-ANTE studenci odpowiedzieli na 5 pytań zamkniętych:
Pyt 1. Jak ocenia Pan/Pani swój poziom wiedzy teoretycznej na temat zakładania i
prowadzenia własnej działalności gospodarczej?
Bardzo wysoki – 1 respondent: 2,63%
Wysoki – 2 respondentów: 5,26%
Umiarkowany – 12 respondentów: 31, 57%
Niski – 11 respondentów: 28,94%
Bardzo niski – 5 respondentów: 13,15%
Zerowy – 7 respondentów: 18,42%
Pyt 2. Jak ocenia Pan/Pani własny poziom wiedzy teoretycznej na temat aspektów
prawnych prowadzenia działalności gospodarczej?
Bardzo wysoki – 0 respondentów: 0%
Wysoki – 0 respondentów: 0%
Umiarkowany – 7 respondentów: 18,42%
Niski – 15 respondentów: 39,47%
Bardzo niski – 9 respondentów: 23,68%
Zerowy – 7 respondentów: 18,42%
Pyt 3. Jak ocenia Pan/Pani własny poziom wiedzy w zakresie źródeł finansowania
działalności gospodarczej zarówno ze środków unijnych, funduszy Venture Capital,
Private Equity, Seed Capital, rynek kredytowy?
Bardzo wysoki – 0 respondentów: 0%
Wysoki – 0 respondentów: 0%
Umiarkowany – 4 respondentów: 10,52%
Niski – 8 respondentów: 21,05%
Bardzo niski – 7 respondentów: 18,42%
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH”
Priorytet IV POKL „Szkolnictwo wyższe i nauka”
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Zerowy – 19 respondentów: 50%
Pyt 4. Jak ocenia Pan/Pani poziom własnych umiejętności praktycznych niezbędnych do
prowadzenia innowacyjnego biznesu?
Bardzo wysoki – 0 respondentów: 0%
Wysoki – 3 respondentów: 7,89%
Umiarkowany – 15 respondentów: 39,47%
Niski – 7 respondentów: 18,42%
Bardzo niski – 6 respondentów: 15,78%
Zerowy – 7 respondentów: 18,42%
Pyt 5. Jak ocenia Pan/Pani poziom wiedzy z prawa pracy, prawa przysługującym
kobietom w ciąży i matkom wychowującym dzieci?
Bardzo wysoki – 0 respondentów: 0%
Wysoki – 3 respondentów: 7,89%
Umiarkowany – 13 respondentów: 34,21%
Niski – 10 respondentów: 26,31%
Bardzo niski – 4 respondentów: 10,52%
Zerowy – 8 respondentów: 21,05%
2. Analiza ankiet EX-POST
Ilosć wypełnionych ankiet: 56
W ramach ankiety EX-ANTE studenci odpowiedzieli na 5 pytań zamkniętych:
Pyt 1. Jak po zakończeniu szkolenia ocenia Pan/Pani swój poziom wiedzy teoretycznej
na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej?
Bardzo wysoki – 0 respondentów: 0%
Wysoki – 12 respondentów: 21,81%
Umiarkowany – 28 respondentów: 50,90%
Niski – 7 respondentów: 12,72%
Bardzo niski – 6 respondentów: 10,90%
Zerowy – 2 respondentów: 3,63%
Pyt 2. Jak po zakończeniu szkolenia ocenia Pan/Pani własny poziom wiedzy teoretycznej
na temat aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej?
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH”
Priorytet IV POKL „Szkolnictwo wyższe i nauka”
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Bardzo wysoki – 2 respondentów: 3,63%
Wysoki – 7 respondentów: 12,72%
Umiarkowany – 30 respondentów: 54,54%
Niski – 10 respondentów: 18,18%
Bardzo niski – 5 respondentów: 9,09%
Zerowy – 1 respondent: 1,81%
Pyt 3. Jak po zakończeniu szkolenia ocenia Pan/Pani własny poziom wiedzy w zakresie
źródeł finansowania działalności gospodarczej zarówno ze środków unijnych, funduszy
Venture Capital, Private Equity, Seed Capital, rynek kredytowy?
Bardzo wysoki – 0 respondentów: 0%
Wysoki – 2 respondentów: 3,63%
Umiarkowany – 12 respondentów: 21,81%
Niski – 18 respondentów: 32,72%
Bardzo niski – 7 respondentów: 12,72%
Zerowy – 16 respondent: 29,09%
Pyt 4. Jak po zakończeniu szkolenia ocenia Pan/Pani poziom własnych umiejętności
praktycznych niezbędnych do prowadzenia innowacyjnego biznesu?
Bardzo wysoki – 1 respondentów: 1,81%
Wysoki – 7 respondentów: 12,72%
Umiarkowany – 18 respondentów: 32,72%
Niski – 16 respondentów: 29.09%
Bardzo niski – 6 respondentów: 10,90%
Zerowy – 7 respondent: 12,72%
Pyt 5. Jak po zakończeniu szkolenia ocenia Pan/Pani poziom wiedzy z prawa pracy,
prawa przysługującym kobietom w ciąży i matkom wychowującym dzieci?
Bardzo wysoki – 11 respondentów: 20%
Wysoki – 25 respondentów: 45,45%
Umiarkowany – 16 respondentów: 29,09%
Niski – 2 respondentów: 3,63%
Bardzo niski – 0 respondentów: 0%
Zerowy – 0 respondent: 0%
Tab.1
Porównanie ankiet EX-ANTE I POST -ANTE: PYTANIE PIERWSZE
Ocena:
EX-ANTE
POST -ANTE
Bardzo wysoki
2,63%
0,00%
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH”
Priorytet IV POKL „Szkolnictwo wyższe i nauka”
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Wysoki
5,26%
21,81%
Umiarkowany
31,57%
50,90%
Niski
28,94%
12,72%
Bardzo niski
13,15%
10,90%
Zerowy
18,42%
3,63%
Tab. 2
Porównanie ankiet EX-ANTE I POST -ANTE: PYTANIE DRUGIE
Ocena:
EX-ANTE
POST -ANTE
Bardzo wysoki
0,00%
3,63%
Wysoki
0,00%
12,72%
Umiarkowany
18,42%
54,54%
Niski
39,47%
12,72%
Bardzo niski
23,68%
9,09%
Zerowy
18,42%
1,81%
Tab. 3
Porównanie ankiet EX-ANTE I POST -ANTE: PYTANIE TRZECIE
Ocena:
EX-ANTE
POST -ANTE
Bardzo wysoki
0,00%
0%
Wysoki
0,00%
3,63%
Umiarkowany
10,52%
21,81%
Niski
21,05%
32,72%
Bardzo niski
18,42%
12,72%
Zerowy
50,00%
29,09%
Tab. 4
Porównanie ankiet EX-ANTE I POST -ANTE: PYTANIE CZWARTE
Ocena:
EX-ANTE
POST -ANTE
Bardzo wysoki
0,00%
1,81%
Wysoki
7,89%
12,72%
Umiarkowany
39,47%
32,72%
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH”
Priorytet IV POKL „Szkolnictwo wyższe i nauka”
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Niski
18,42%
29,09%
Bardzo niski
15,78%
10,90%
Zerowy
18,42%
12,72%
Tab. 5
Porównanie ankiet EX-ANTE I POST -ANTE: PYTANIE PIĄTE
Ocena:
EX-ANTE
POST -ANTE
Bardzo wysoki
0%
20,00%
Wysoki
7,89%
45,45%
Umiarkowany
34,21%
29,09%
Niski
26,31%
3,63%
Bardzo niski
10,52%
0,00%
Zerowy
21,05%
0,00%
Analiza "Ankiety oceny organizacji szkolenia"
Pyt.1 W jakim stopniu program szkolenia został zrealizowany w stosunku do jego
opisu?
Ocena
1
2
3
4
5
Ilość głosów
7,69%
11,53%
9,61%
57,69%
13,46
Pyt. 2 Jak ocenia Pan/Pani organizację szkolenia?
Ocena
1
2
3
4
5
Ilość głosów
5,66%
20,75%
20,75%
45,28%
7,54%
3
4
5
Pyt.3 Jak ocenia Pan/Pani warunki szkolenia?
Ocena
1
2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH”
Priorytet IV POKL „Szkolnictwo wyższe i nauka”
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Ilość głosów
1,85%
9,25%
14,81%
55,55%
18,51%
Pyt. 4 Jak ocenia Pan/Pani jakość merytoryczną materiałów szkoleniowych?
Ocena
1
2
3
4
5
Ilość głosów
0,00%
9,80%
11,76%
56,86%
21,56%
Pyt.5 Czy szkolenie zrealizowało oczekiwane przez Pana/Panią cele?
Ocena
1
2
3
4
5
Ilość głosów
10,71%
16,07%
19,64%
46,42%
7,14%
Pyt.6 Subiektywna ocena szkolenia?
Ocena
1
2
3
4
5
Ilość głosów
11,11%
18,51%
24,07%
35,18%
11,11%
Opracował
mgr Szymon Janecki
Biuro Karier UŚ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty