pobierz plakat - Łomżyńska Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Transkrypt

pobierz plakat - Łomżyńska Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę prosi:
Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Ślubów
Jasnogórskich Narodu
Zwycięstwo jeśli przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję - Stefan kard. Wyszyński
Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo jest różaniec – August kard. Hlond
W związku ze złym zrozumieniem i wypaczeniem na
niektórych portalach sensu naszego zaproszenia na
modlitwę
różańcową,
aż
po
przypisane
nam
organizowanie „przygotowań do wojny” niezmiennie
prosimy o gorącą modlitwę w intencji naszej Ojczyzny.
A trzeba odczytać „znaki czasu” i kary zapowiedziane za odstępstwa od
Dekalogu. 13 października 1973 roku, 56 lat po ostatnim objawieniu
w Fatimie, w Akita Matka Boża mówiła: Powiedziałam ci już, że jeżeli
ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na
ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop,
nieporównywalna z niczym, co widział świat. Ogień spadnie z nieba
i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie
oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć
się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka
wam pozostanie, to Różaniec i Znak pozostawiony przez Mego Syna.
Codziennie odmawiajcie różańcowe modlitwy…
Read more: http://www.pch24.pl/zapowiedz-bitwy,12555,i.html#ixzz4K9EAQmT5
Zachęcamy do modlitwy o pokój na świecie oraz nawrócenie
narodów Europy dziesiątkiem Różańca św. i o post. Można też
podjąć trud Nowenny Pompejańskiej w intencji pokoju, wraz
z Radiem Maryja.
Króluj nam Chryste, w Polsce i wszędzie!
Łomża, 13-09-2016
Informacje:
- 609-734-298
- 502-284-699
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
http://www.krucjata.lomza.pl/

Podobne dokumenty