AGIL 100 EC

Transkrypt

AGIL 100 EC
AGIL 100 EC
Jeden dla wszystkich!
NAGRODA GWARANTOWANA! LIMITOWANA SERIA koszulek
z komiksem Andrzeja Mleczki
dla pierwszego tysiąca uczestników!
IAŁE NAGRODY
N
A
P
S
W
GŁÓ
!
A
I
R
WN
E
T
E!
LO
wycieczka
na Dominikanę
dla 2 osób
quad terenowy Yamaha 350
kosiarka
John Deere R54VE
AGIL 100 EC
NAGRODA GWARANTOWANA
DLA PIERWSZEGO TYSIĄCA
UCZESTNIKÓW!
LIMITOWANA SERIA koszulek
z komiksem Andrzeja Mleczki!
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ
W PROMOCJI?
Promocja przeznaczona dla osób
prowadzących gospodarstwo
rolne.
Kup AGIL 100 EC
i przyślij kopię faktury wraz
z kuponem na nasz adres
do 30 czerwca 2014 r.
Chcesz mieć jedną
dla siebie?
Kup jak najszybciej
AGIL 100 EC
i odbierz jedną
z tysiąca koszulek
z niepowtarzalnej serii!
Ilość nagród ograniczona!
Dla pierwszego tysiąca
uczestników nagroda
gwarantowana - koszulka
z komiksem Andrzeja Mleczki.
Wszystkie zgłoszenia biorą
udział w losowaniu
wspaniałych nagród.
Każde 5 litrów preparatu
to jeden los w loterii.
Jeden dla wszystkich!
!
IA
Każde zakupione 5 litrów preparatu
AGIL 100 EC to jeden los w loterii.
Im więcej losów, tym większa szansa na wygraną.
R
E
T
O
L
=
R
G
Y
W
LOS
RII
LOTE
FA
J
A
Szczegóły na www.makhteshim-agan.pl
oraz u przedstawicieli terenowych
=
E NAGRODY!
N
Z
C
Y
T
S
A
NT
WIĘCEJ LITRÓW
= WIĘCEJ LOSÓW
= WIĘKSZA SZANSA!
wycieczka
na Dominikanę
dla 2 osób
=
LOS
RII
LOTE
LOS
RII
LOTE
quad terenowy Yamaha 350
kosiarka
John Deere R54VE
LOS
RII
LOTE
LOS
RII
LOTE
LOS
RII
LOTE
ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
(pełna wersja regulaminu dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.makhteshim-agan.pl)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji jest Makhteshim-Agan Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa
zwana dalej Organizatorem.
2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Promocja trwa od 2 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
4. Promocja jest adresowana do konkretnych Uczestników, czyli:
a. osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i są właścicielami lub dzierżawcami gospodarstw rolnych prowadzącymi osobiście
gospodarstwo rolne,
b. osób prawnych prowadzących gospodarstwo rolne, których działalność nie obejmuje sprzedaży środków ochrony roślin.
5. Aby przystąpić do promocji należy:
a. zakupić w czasie trwania promocji co najmniej 5 litrów preparatu AGIL 100 EC,
b. wypełnić kupon zgłoszeniowy dostępny w wybranych punktach sprzedaży, u przedstawicieli terenowych Organizatora
oraz na stronie internetowej Organizatora www.makhteshim-agan.pl,
c. w terminie od 2 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. wysłać na adres Organizatora kopię faktur potwierdzających
dokonany zakup wraz z prawidłowo wypełnionym kuponem zgłoszeniowym. Kopie faktur można wysyłać do
Organizatora wielokrotnie w czasie trwania promocji lub przekazywać przedstawicielom terenowym Organizatora.
II. ZASADY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
1. Pierwszych tysiąc uczestników, którzy nadeślą prawidłowe dokumenty, o których mowa powyżej otrzyma koszulkę
z limitowanej serii z rysunkiem Andrzeja Mleczki.
2. Wysyłka nagród zostanie dokonana najpóźniej do 19 września 2014 r.
czytelny podpis.................................................
data............................................
Zapoznałem się oraz akceptuję postanowienia Regulaminu.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej związanej z Promocją za pomocą
środków komunikacji elektronicznej Makhteshim-Agan Poland Sp. z o.o. z siedzibą
pod adresem: 00-121 Warszawa, ul. Sienna 39.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę
Makhteshim-Agan Poland Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 00-121 Warszawa, ul. Sienna 39,
w celu organizacji Promocji oraz w innych celach marketingowych. Podanie przeze mnie
prawidłowych danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w programie.
Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz prawo edycji i usunięcia danych.
Uczestniczę w Promocji jako przedstawiciel
osoby prawnej.
Wybierz właściwe pole:
Uczestniczę w Promocji jako osoba fizyczna,
nieprowadząca pozarolniczej działalności
gospodarczej.
XXL
XL
L
M
S
męska
damska
Zaznacz rodzaj
i rozmiar koszulki
Numer faktury
Powierzchnia gospodarstwa
Adres email
Nr telefonu
stacjonarnego
Nr telefonu
komórkowego
Adres dostarczenia nagrody, jeśli różni się od adresu podanego powyżej
Miejscowość
Kod pocztowy
Osoba upoważniona do kontaktów z organizatorem oraz do odbioru nagrody
Nr mieszkania
Nr domu
Ulica
Nazwa firmy / imię, nazwisko
KUPON ZGŁOSZENIOWY
Należy wysłać na adres: Makhteshim-Agan Poland Sp. z o.o., 00-121 Warszawa, ul. Sienna 39.
III. ZASADY LOTERII PROMOCYJNEJ
1. Za każde 5 litrów preparatu AGIL 100 EC zakupione zgodnie z zasadami promocji uczestnikowi promocji przysługuje jeden los,
który bierze udział w losowaniu nagród.
2. Nagrodami w loterii są:
a) Quad terenowy Yamaha 350 o wartości 33 000 zł.
b) Voucher na wycieczkę na Dominikanę dla 2 osób o wartości 16 500 zł.
c) Kosiarka John Deere R54VE o wartości 5 780 zł.
3. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 15 września 2014 r. w siedzibie Organizatora.

Podobne dokumenty