Podatek od dochodów kapitałowych

Transkrypt

Podatek od dochodów kapitałowych
Podatek od dochodów kapitałowych
2015-06-26 14:53:43
2
Wysokość podatku od dochodów kapitałowych wynosi nominalnie 25 proc.
Dolicza się do niego zarówno podatek solidarnościowy (5,5 proc., ale tylko w tzw. starych landach i bez Berlina),
jak i podatek kościelny (8 proc. w Bawarii i Badenii Wirtembergii i 9 proc. w pozostałych landach).
Jeżeli łączny roczny dochód podlega opodatkowaniu według niższej stawki dla podatku dochodowego i nie
wyższej niż 25 proc., można zastosować odpowiednie odliczenie. Dochody kapitałowe uzyskane przez podmioty
gospodarcze czy osoby prawne podlegają opodatkowaniu w wysokości 15 proc.
3

Podobne dokumenty