Gazetka nr 7 - SOSW w Tarnowie - Specjalny Ośrodek Szkolno

Komentarze

Transkrypt

Gazetka nr 7 - SOSW w Tarnowie - Specjalny Ośrodek Szkolno
NR 12 LUTY MARZEC 2013 cena 2,00 pln
W NUMERZE:
 ZABAWA KARNAWAŁOWA
 FESTIWAL SPORTU
 KOPALNIA SOLI– BOCHNIA
 PAINTBALL W II LO
 WIELKANOCNA KRZYŻÓWKA
 WYWIAD Z...
1
Rozwiąż krzyżówkę i odbierz nagrodę
Rozwiąż krzyżówkę i odbierz nagrodę
Rozwiąż krzyżówkę i odbierz nagrodę
SPIS TREŚCI:
W SZKOLE PISZCZY …
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
BEZPIECZNA SZKOŁA
3
4-5
http://www.sosw.tarnow.pl/
JESTEŚ CIEKAWY?
SZUKAJ NAS NA:
SOSW W INTERNECIE
PRZESZŁOŚĆ ZAMIENIA SIĘ W LEGENDĘ,
A LEGENDA W RZECZYWISTOŚĆ
Autorzy:
SYLWIA PASIEKA
KAMILA KŁOSOWICZ
AGNIESZKA KOZIŃSKA
MARIOLA GOMUŁKA
DZIĘKUJEMY PANI:
KATARZYNIE LESIECKIEJ
ZA DOSTARCZENIE FOTOGRAFII I TEKSTÓW
DZIĘKUJEMY PANIOM:
B. BOCHENEK, K. LESIECKIEJ, A. GZYL. A. MAZUR,
A. LIZAK, I. MACHAŁ, E. TROSZYŃSKIEJ– PIEPRZYCKIEJ
ZA DOSTARCZENIE ATRYKUŁÓW
Wielkie dzięki za pomoc:
p. Jackowi Bochenkowi, p. Eli Piotrowskiej
za pomoc przy drukowaniu gazetki,
oraz całej Dyrekcji.
6-7
CO SIĘ DZIEJE
ZABAWA KARNAWAŁOWA
8-9
PIERWSZA POMOC
10
FESTIWAL SPORTU
11
KOPALNIA SOLI– BOCHNIA
12
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKA
ZIMOWE EMOCJE
13
KOLORY EMOCJI
14
ZIMOWE EMOCJA I NASI PRZYJACIELE
15-16
KĄCIK BIBLIOTECZNY
SZKOLNA LISTA BESTSELLERÓW
17
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
18
Z ŻYCIA ZSZ I ULO
PAINTBALL W II LO
19
KTO CO POWIEDZIAÓ CZYLI WIEM ALE…
Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH
20
SZKOLNY RZUTNIK
WYWIAD Z……
21
WARTO WSPOMNIEĆ
OD REDAKCJI
WITAMY!!!
WIOSENNE PORADY
22
WIOSENNA SAŁATKA
22
Z KARTEK KALENDARZA
WIELKANOCNA KRZYŻÓWKA
23
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
24
Zapraszamy Was do lektury drugiego w tym roku szkolnym numeru „Co w szkole piszczy” .
W gazetce znajdziecie informacje o wielu ciekawych wydarzeniach i wycieczkach , które miały
miejsce w naszej szkole. Ten rok upłynie nam pod hasłem: BEZPIECZNA SZKOŁA, dlatego będziemy zwracać na to szczególną uwagę i dzielić się z Wami informacjami i przemyśleniami na
ten temat.
Życzymy miłej lektury!!!
2
PAMIĘTAJCIE DBAJCIE O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE!!!!!
W SZKOLE PISZCZY
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Po raz pierwszy w
tym roku nasz Ośrodek
aktywnie włączył się
do XXI Finału WOŚP.
Uczniowie klas cukierniczych i kucharskich
pod kierunkiem nauczycieli zawodu (p. B.
Michoń, p. J. Damian,
p. A. Latawskiej i p.
R. Wałaszek) upiekli
ponad
1500
pysznych
ciasteczek i 10 ciast.
Stanowiły one bezpłatny poczęstunek
dla wszystkich osób
ofiarujących datki na rzecz noworodków i oddziałów geriatrycznych. Na licytację
przygotowany został prawie 17 – kilogramowy
tort
z logo Ośrodka. Dochód z
jego sprzedaży przekazano wolontariuszom
W OŚ P.
Cieszym y
się, że mogliśmy wesprzeć potrzebujących.
My też, jako
niepełnosprawni,
często
doświadczamy ludzkiej dobroci.
3
Bezpieczna szkoła
Jak wspominaliśmy w poprzednim numerze nasza
szkoła bierze udział w konkursie
„Bezpieczna Szkoła– Bezpieczny Uczeń”.
Stosując się do wytycznych zawartych w regulaminie
zorganizowaliśmy szereg spotkań, lekcji tematycznych i konkursów plastycznych
tj.:
W SZKOLE PISZCZY



konkurs na plakat/poster na temat „Niepełnosprawni – czy naprawdę inni?”
spotkanie dotyczące "Prawnej ochrony dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej” w odniesieniu do zwyczajów panujących w szkole.
Lekcje dotyczące szkodliwości palenia, picia i zażywania dopalaczy
 spotkanie pt. ”Bezpieczne zachowania w szkole, w domu, na ulicy.” Celem
zajęć było zapoznanie uczniów jak uniknąć zagrożeń na terenie szkoły i jej
otoczenia.
 Lekcje o tematyce „Moje prawa i obowiązki jako ucznia szkoły i obywatela
Polski oraz Unii Europejskiej”. Ich celem było przypomnienie poznanych i zapoznanie z nowymi informacjami, m.in.
prawami i obowiązkami szkolnymi zawartymi w Statucie szkoły,
zasadami funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego, przepisami
dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania, prawami obywatela,
pracownika i konsumenta.
4
Bezpieczna szkoła
 Przeprowadzono również testy wiedzy z zakresu
W SZKOLE PISZCZY
PRAWO, PAŃSTWO, OBYWATEL.

Odbyło się spotkanie na temat „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić
jeśli rozpoznajesz zagrożenie i jak bronić się przed wciągnięciem do paczki”

Spotkanie z pedagogiem pt „Nie jesteś sam”.

Anoreksja i bulimia
5
W SZKOLE PISZCZY
„Przeszłość zamienia się w legendę,
a legenda w rzeczywistość”
10 grudnia został powtórzony spektakl „ Przeszłość zamienia się w legendę, a
legenda w rzeczywistość”, którego premiera miała miejsce w październiku br. Czapki z
głów widzowie! Nauczyciele i uczniowie oddali tej sztuce cały swój potencjał intelektualny i wrażliwość artystyczną. Nie odtwarzali ról, lecz pokazali całym sobą jak rozumieją dobro i zło, miłość i nienawiść, odpowiedzialność za losy ojczyzny. Jeśli taką mamy młodzież, to nie bójmy się o przyszłość
naszego kraju. Zgromadzeni w tarnowskim
teatrze przedstawiciele władz Tarnowa, rodzice i uczniowie nie kryli swojego zachwytu nad wartością artystyczną i patriotyczną
tego przedsięwzięcia. Autorem scenariusza
i reżyserem jest p. U. Barczyńska. Grudniowe
spotkanie w teatrze było okazją do zaprezentowania dorobku naszej szkoły zaproszonym gościom: rodzicom i nauczycielom
z tarnowskich szkół, władzom miasta, radnym.
K.L.
6
7
W SZKOLE PISZCZY
CO
SIĘĘE
DZIEJE
Zabawa karnawałowa
Tegoroczny bal karnawałowy upłynął nam w
bajkowym klimacie.
Uczestnicy przybyli na bal w strojach przedstawiających postaci z bajek i baśni.
Oprócz tańców, dzieci brały udział w konkursach i quizach nagradzanych słodkościami.
Jak na prawdziwy bal przystało wybrano króla i
królową balu, W tym roku królewską parą zostali
Kasia Pochroń i Kacper Pytel. To była świetna zabawa!!!
8
CO
SIĘĘE
DZIEJE
Zabawa karnawałowa
9
Pokaz udzielania pierwszej pomocy.
CO SIĘ DZIEJE
6 lutego 2013 r. uczniowie XVI LO w Tarnowie z klasy o profilu medycznym poprowadzili pokaz instruktażowy dotyczący udzielania pomocy przedlekarskiej. Po wstępnych wiadomościach teoretycznych przystąpili do działań praktycznych. Nasi uczniowie mogli zaobserwować, jak postąpić w przypadku omdleń,
utraty oddechu i zaniku akcji serca oraz jak prawidłowo ułożyć poszkodowaną
osobę w pozycji bezpiecznej. Obiektami ćwiczeń byli zarówno chętni uczniowie,
jak i profesjonalny fantom.
WSPOŁPRACA
Z MOPS-em
11 lutego odwiedził nas przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Celem spotkania było zapoznanie uczniów ze strukturą MOPS,
formami pomocy jakie świadczy ta placówka, zasadami ubiegania się o różne
formy
pomocy.
Uczniowie dowiedzieli się również, do jakich
instytucji
mogą
się
zwrócić
w
sytuacjach kryzysowych i trudnych.
10
DZIEJE
Festiwal Sportu
w Krakowie
8 lutego 2013 r. w hali sportowej
Politechniki Krakowskiej w Krakowie
odbył się XIII Festiwal Sportu – impreza organizowana dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym i znacznym.
Przybyli nań uczniowie z 14 ośrodków
kształcenia specjalnego z województwa małopolskiego, m.in. 6 – osobowa reprezentacja naszej szkoły pod
opieką p. A. Mazur i p. K. Siedleckiej.
Organizatorem był Zespół Szkół im.
Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce oraz
Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki
Krakowskiej.
rywalizacji drużynowej zajęliśmy III
miejsce, natomiast w rywalizacji indywidualnej Aneta Więcek zajęła III miejsce
w grupie dziewcząt starszych, a Jakub
Labak również zaszczytne III miejsce w
grupie młodszych chłopców. Wielkie
brawa należą się Jakubowi Chwałkowi,
który otrzymał nagrodę FAIR PLAY.
CO
SIĘĘE
W
11
CO SIĘ DZIEJE
Wycieczka do kopalni soli w Bochni
20 lutego 2013 r. uczniowie
naszej szkoły wraz z opiekunami
wyruszyli
na
wycieczkę
do Bochni. W wycieczce wzięły udział przedszkolaki, uczniowie
Szkoły
Podstawowej,
Gimnazjum, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Ciasnymi windami zjechaliśmy pod ziemię i rozpoczęliśmy zwiedzanie najstarszej w Polsce kopalni.
12
ZIMOWE EMOCJE
Przedszkolaki w pełni wykorzystują uroki Pani Zimy. Wraz ze swoimi
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKA
wychowawczyniami udały się do Parku
Strzeleckiego by móc pozjeżdżać na sankach, ulepić bałwana, porzucać się
śnieżkami, robić „orły” na śniegu. Zabawom i radości nie było końca. Przez cały pobyt towarzyszyło nam piękne słońce. Dzięki takim wyjściom możemy doświadczać co to sporty zimowe, zabawy
na śniegu.
I.M.
13
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKA
KOLORY EMOCJI
Dnia 8 lutego już po raz drugi w tym roku, odbyło się spotkanie z Przedszkolakami
Publicznego Przedszkola nr 20 w Tarnowie w ramach projektu integracyjno – artystycznego
„Kolory emocji”. Tym razem byliśmy gospodarzami.
Przez cały tydzień dzieci z grup przedszkolnych
oraz uczniowie z klas I auż i I/II auż gromadzili zimowe eksponaty, przygotowywali dekoracje sali oraz
prezenty dla swoich kolegów. Dzięki temu mogliśmy się bawić w przepięknej zimowej scenografii.
Jak się okazało nasi koledzy również nie próżnowali. Wspólnie ze swoimi rodzicami przygotowali
dla nas piękne prezenty – bałwanki, które mogliśmy zabrać do domów.
Na wspólnym spotkaniu doświadczaliśmy
uroków Pani Zimy, odwiedzaliśmy bowiem
przygotowane dla nas zimowe kąciki – Zimowy krajobraz w którym układaliśmy zimowe
krajobrazy, Zimowy smak – smakowaliśmy
miętowe batoniki, Zimowy dotyk – dotykaliśmy prawdziwego śniegu, Zimowy zapach –
poznawaliśmy woń mięty, Zimowa muzyka –
graliśmy na dzwoneczkach i trójkątach.
Całe nasze spotkanie oplatane było śpiewem, tańcem i graniem dla Pani Zimy. Na
koniec wspólnie wykonaliśmy Przyjaciela Bałwanka i przenieśliśmy się do Krainy Śniegu
którym była Sala Doświadczania Świata. Tam
nasza radość była ogromna – rzucaliśmy się
śniegiem, obsypywaliśmy nim naszych kolegów, koleżanki, panie. Podsumowaniem naszego spotkania było narysowanie własnych
emocji, przeżyć na „śnieżynkach” i zawieszenie ich na choince. Następnie wszyscy usiedliśmy na ciepłym,
puszystym śniegu i
delektowaliśmy się
przepysznym
ciastem i miętowym,
magicznym napojem.
Dzięki takim spotkaniom nasze dzieci
mają
możliwość
poznawania
różnych środowisk, integracji, rozwijają zabawę, spontaniczność oraz umiejętność wyrażania emocji. Pozbawiają się egoizmu, uczą
się zrozumienia dla innych, a także czerpania radości z „dawania”, wrażliwości i tolerancji.
Integracja sprzyja również kształtowaniu takich pozytywnych cech, jak: uczynność, wytrwałość i cierpliwość. Przed nami jeszcze dwa spotkania – Wiosna i Lato. Już nie możemy się doczekać
I.M.
14
ZIMOWE EMOCJE W OCZACH NASZYCH PRZYJACIÓŁ
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKA
Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 20 W TARNOWIE
Bardzo się cieszymy, że współpraca
pomiędzy Przedszkolem Publicznym nr 20, a
SOSW w Tarnowie przekształciła się w kolejny
projekt pt. „Kolory emocji” będący kontynuacją ubiegłorocznego po hasłem „Kolorowy
warsztat małego odkrywcy”. Przez tydzień po
odwiedzinach gości z „zerówki” zbierałam
wywiady z przybyłymi do nas wychowawczyniami i dziećmi. Poniżej prezentuję cytaty z
ich wypowiedziami:
PANI ELŻBIETA SMOLEŃ:
„ Dnia 8 lutego 2013 roku dzieci z
Przedszkola Publicznego nr 20
uczestniczyły w zajęciach integracyjnych w ramach projektu Kolory emocji w
SOSW w Tarnowie. Nauczycielki w bardzo ciekawy i interesujący sposób zapoznały dzieci z urokami Pani Zimy. Dzieci za pomocą wielu zmysłów: smaku, dotyku,
słuchu, węchu doświadczyły i poznały walory aktualnej pory roku. W przygotowanych kącikach dotykały lód, śnieg, wąchały mroźny zapach mięty, próbowały czekoladowe wafelki z nadzieniem miętowym, grały na dzwonkach i trójkątach.
Wiele radości sprawiła dzieciom zabawa
śniegiem i lodem, która dostarczała wielu
bodźców i zachęciła je do spontanicznego
działania. Dzieci chętnie malowały pastą
do zębów zimowe gwiazdki, które z kolei
ozdobiły ich dyplomy. Mnóstwo frajdy
wywołał pobyt w Sali Doświadczania
Świata podczas którego dzieci wesoło się
bawiły i odkrywały. Poprzez zastosowanie
przez nauczycielki ciekawych metod i form pracy nasze przedszkolaki przez cały
czas były aktywne, ciekawe tego co nowe, chętnie współpracowały. Wspólne zajęcia z wychowankami SOSW w Tarnowie wywołały dużo pozytywnych emocji,
zachęciły je do potrzeby przebywania razem, do niesienia pomocy słabszym i
młodszym”.
15
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKA
PANI EWELINA DZIEKAN:
„Zimowe emocje były kolejną odsłoną spotkania
przedszkolaków z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych na terenie SOSW. Dla przedszkolaków
było to ogromne przeżycie, były bardzo podekscytowane kolejną wizytą i z niecierpliwością oczekiwały na
piątek przygotowując upominki dla swoich przyjaciół.
Uważam, że nasze wspólne działania korzystnie wpływają na to, jak dzieci postrzegają osoby chore bądź
niepełnosprawne ponieważ dowiadują się o ich życiu i
codziennym funkcjonowaniu. Najlepsze są bezpośrednie doświadczenia dzieci i mądra rozmowa, aby mogły
uświadomić sobie potrzebę tolerancji i akceptacji tego
co dobre. Składam serdeczne podziękowania dla Pań
Nauczycielek SOSW za wspaniałą organizację wspólnego
spotkania. Atrakcje stymulujące wszystkie zmysły dzieci przypadły im bardzo do gustu, a zwłaszcza zabawy w
Pokoju Doświadczania Świata - Krainie Śniegu. Nie trzeba tu wiele mówić, wystarczy spojrzeć na zdjęcia i zobaczyć jaką radość przyniosły dzieciakom te odwiedziny.
Do zobaczenia na wiosnę ! Tym razem zapraszamy do
nas
”.
MILENA:
„Mnie się podobały zabawy śniegiem”.
JULA:
„Mnie się podobało wszystko, a najbardziej rzucanie śnieżkami i dobry placek”.
KUBA:
„Spotkanie z chorymi dziećmi było fajne,
bo się wspólnie bawiliśmy i poznawaliśmy nowe
rzeczy”.
Koordynator projektu: Elżbieta Troszyńska – Pieprzycka
16
SZKOLNA LISTA BESTSELLERÓW
Już wiadomo, jakie książki najchętniej czytacie
Wy, drodzy uczniowie, a które były ulubionymi
książkami dzieciństwa Waszych nauczycieli. Wśród
dzieci i młodzieży prym wiodły:
1. „O psie, który jeździł koleją” R. Pisarskiego – o losach
psa imieniem Lampo.
KĄCIK BIBLIOTECZNY
2. „Kubuś Puchatek” A. Milne – o misiu i jego przyjaciołach, mieszkańcach Stumilowego Lasu.
3. „Czerwony Kapturek” – znana baśń o dziewczynce i
złym wilku.
natomiast wśród dorosłych:
1. „Ania z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery - o losach Ani Shirley, osieroconej dziewczynki wychowanej
przez dwoje starszego rodzeństwa Marylę i Mateusza.
2. „Dzieci z Bullerbyn” A. Lindgren – o
przygodach szóstki dzieci z małej osady, gdzie są tylko
trzy domy.
3. „Baśnie” H. Ch. Andersena – m.in. Brzydkie kaczątko,
Dziewczynka z zapałkami, Królowa Śniegu, Calineczka,
Księżniczka na ziarnku grochu, Pasterka i kominiarczyk
i wiele, wiele innych ...
Znane są wyniki konkursów bibliotecznych:
W trwającym w pierwszym semestrze konkursie „Superczytelnik”,
polegającym na znalezieniu źródła cytatu, zwyciężyli: Anna Banaś,
Mateusz Brożek, Sebastian Przebięda i Klaudia Rolewicz. Należą im
się gratulacje za systematyczność (konkurs wymagał odwiedzenia biblioteki przynajmniej raz w tygodniu) oraz żmudne nieraz poszukiwania fragmentu wiersza J. Tuwima w kilku książkach.
W konkursie „Moja ulubiona książka” zwyciężyły piękne recenzje
opowiadania „O psie, który jeździł koleją”, które (niezależnie od
siebie) napisali: Wiktoria Kiwior, Artur Starzyk I Sandra Grzesiak.
W konkursie „Zbiór przysłów i myśli o książce” zostały nagrodzone;
Anna Banaś i Kinga Franczyk z kl. III g ż oraz Marta Budzik i Barbara Świnionoga z kl. I a g. Oto garść przysłów:

„Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała”, „Kto
czyta książki, żyje podwójnie”, „Książki to są najlepsi twoi przyjaciele – nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele”, „Książki nigdy
nie bywają w złym humorze, odpowiedzą natychmiast na każde pytanie”, „Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać”, „Mieszkanie
bez książki ciemniejsze jest niż bez lampy”, „Myślę, więc czytam.
Czytam, więc jestem”, „Znajdź czas na czytanie - jest to studnia
wiedzy”, Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy”, „Wszystkie
książki można podzielić na dwie grupy: książki na chw
ilę i na każdą chwilę”.
K.L.
17
Kącik biblioteczny
21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on ustanowiony w 1999 r. przez UNESCO, Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury, na wniosek Bangladeszu. Data miała upamiętniać tragiczne wydarzenia , do których doszło w
1952 r. Terytoria zamieszkałe przez Bengalczyków wchodziły w tym czasie w skład Pakistanu.
Podczas demonstracji zginęło 5 studentów, którzy domagali się nadania statusu języka urzędowego ich językowi. Święto ma przypominać wszystkim ludziom o potrzebie chronienia własnego
języka przed wyginięciem.
Według danych UNESCO na świecie istnieje około 6 tysięcy języków, lecz połowa
z nich jest tak rzadko używana, iż mogą zniknąć w przeciągu kilku pokoleń.
Część językoznawców przewiduje (i to jest czarny scenariusz), że do końca XXI w.
przetrwa zalewie jedna dziesiąta z obecnie używanych języków. UNESCO opracowało „Atlas języków zagrożonych”. Z obszarem Polski związanych jest osiem z
nich: kaszubski, romski, poleski, białoruski, jidysz, rusiński, wiliamowicki pochodzący od wschodnioniemieckiego, którym mówi obecnie ok. 70 starszych mieszkańców miasteczka Wiliamowice koło Bielska Białej i słowiński (który od lat 60. XX w. uważany jest za wymarły).
Najbardziej zagrożone są języki używane wyłącznie w mowie, bo umierają wraz z ostatnimi ludźmi, którzy nimi władają.
Obecnie główną przyczyną wymierania języków jest wypieranie jednych przez inne, w
miarę jak użytkownicy języków mniejszościowych zaczynają się posługiwać językami dominującymi, kojarzonymi z prestiżem lub bogactwem. Tak silne oddziaływanie ma język angielski.
Wikipedia podaje główne strefy tematyczne, na które anglicyzmy mają największy wpływ:

terminologia naukowo-techniczna: flesz, kompakt, komputer, kontener, stres, trend, walkman;

sport: aut,badminton, bekhend, bobslej, debel, derby, doping, dżokej, forhend, hokej, lider,
mecz, net, open, outsider, ring, rugby, set, team, tenis, walkower;

kultura i rozrywka: bestseller, blues, country, disco, DJ (disc jockey), drink, fan, happening,
heavy-metal, hit, hobby, longplay, musical, party, playback, pop, pub, puzzle, quiz, remake, rock,
serial, singel, show, thriller, wideoklip;

słownictwo komputerowe: driver, joystick, mysz (semantyczne), serwer, skaner;

ekonomia, handel, przedsiębiorczość: biznes, biznesmen, bizneswoman, boom, boss, broker, holding, joint venture, leasing, menedżer, monitoring, sponsor;

moda: dżersej, dżinsy, klipsy, lycra, topless;

polityka: budżet, lider (partii), lobby, establishment;

zdrowie i uroda: aerobic, lifting, jogging, peeling;

życie codzienne: baby-sitter, happy end, logo, marker, market, notebook, puzzle, ranking,
snack bar, scrabble, show, teflon, weekend;

żywność: cheeseburger, chipsy, dressing, fast food, grill, hamburger, hot dog, lunch, popcorn, sandwich, tost.
Dzień Języka Ojczystego ma nas uwrażliwić na potrzebę dbałości o język, by był piękny, poprawny, wolny od wulgaryzmów i obcych zapożyczeń. Pielęgnujmy nasz język, jego bogactwo i różnorodność nie tylko od święta. Bądźmy świadomymi użytkownikami języka polskiego.
K.L.
18
ZŻ
SZ
iU
Paintball w I LO
Wrzesień i październik to
miesiące przeznaczone na szkolną integrację. W naszych szeregach witamy nowych kolegów i
koleżanki, a nic tak nie zbliża jak
wspólne spędzanie czasu. Dlatego zgodnie ze szkolna tradycją
na stadionie Błękitnych odbyło
się szkolne ognisko. Nie zabrakło
na nim pysznej, pieczonej kiełbasy, chrupiącego chleba i doskonałych humorów. Mamy nadzieję
to powtórzyć na wiosnę.
YCI
AZ
19
LO
ia
y służy do wydalan
Układ oddechow
u.
zm
płuc z organi
była cały
Wątroba
dziona.
dzień śle
pocho-
a
ndii,
bna do
st podo
je
j
fa
r
Ha
o gorze
ia, tylk
łabędz
pływa.
ie po
y i bił mn
n
z
c
e
rz
g
nie
zwonku.
Jurek był
drugim d
o
p
m
te
a po
jednym,
sną różne
W lesie ro
:
mianowicie
drzewa, a
ednie i
wysokie, śr
małe.
Żołnierze
noszą zie
lone mun
dury, żeb
y udawać
trawę.
20
Wczoraj w naszej klasie
lekarz badał dzieci chore na higienę.
ziej podow najbard
wie kwiató
adzała.
Na wysta
nas oprow
pani, która
bała mi się
Stolicą Pols
ki jest przew
ażnie
Warszawa.
uzy
arz i.
mal
lk
lem mode
ędz
y
ia p twarz
zen
der tek na
u
ez u
Prz uje sm
sk
Gdy wiosną
umarła babc
ia automatyc
powiększył
znie
się metraż w
mieszkaniu.
e
ch. Gdyby ni
e nas na noga
euj
zi
ym
na
rz
y
ut
ob
et
ał
Szkiel
ciągle spad
u, to mięso
było szkielet
mie.
nla
cy Fi
Wi
e
dz wiór
ot
k
wa a ży
to rdym wi si
by
ęo
jej i, bo
r
zar gdy zech
am
osł
b
a p y nie i ba
asz
rj
cza adła
,
.
no
a pó ł
zka n
mies
kołaj onii.
ty Mi
Świę niej w Jap
d
dokła
Go
spo
d
rdo da
V
"Modn inci namalo
wał sw
a Lisa
" we F
lorent ój portret
ynce.
laży
ię na p
lania s
.
aj opa epoki brązu
Zwycz
dzi z
yn
id
o
wn iła k
r
ieb
og o w ę
łos
ir
yc
y.
za
ła
Leona
alazkiem,
downym wyn
Radio jest cu
i i oglądać
słuchać ślep
który mogą
głusi.
WYWIAD Z PANIĄ KASIĄ LESIECKĄ
Mateusz: Dzień dobry
Pani Kasia: Dzień dobry
Mateusz: Jak długo pracuje Pani w szkole?
Pani Kasia: W szkole pracuję już od 1996 roku
czyli 16 lat.
SZKOLNY RZUTNIK
Mateusz: Przez wiele lat prowadziła Pani zajęcia
w klasie, od września pracuje Pani w bibliotece
szkolnej, która forma pracy bardziej Pani odpowiada?
Pani Kasia: Bardzo lubiłam i lubię pracę z młodzieżą. Dobrze pracowało mi się z
moją klasą, żałowałam że musiałam opuścić moich chłopców, ale tak trzeba było
zrobić. Pracę w bibliotece także bardzo sobie chwalę, cieszy mnie gdy przynosi
ona efekty w postaci pozyskania nowych czytelników.
Mateusz: Czy praca w bibliotece jest lekka czy ma Pani dużo obowiązków?
Pani Kasia: Mam bardzo dużo obowiązków, jest to jedyny minus tej pracy. Spę-
dzam tu wiele godzin ponieważ praca w bibliotece jest dłuższa niż w klasie.
Oprócz katalogowania, zamawiania i wypożyczania książek oraz prowadzenia lekcji bibliotecznych, posiadam dodatkowe obowiązki takie jak prowadzenie strony
internetowej czy fotografowanie różnych szkolnych imprez i uroczystości. Bywają dni, że nie wiem w co mam ręce włożyć, ale sprawia mi to dużą przyjemność.
Mateusz: Dlaczego zachęca Pani młodzież do czytania książek?
Pani Kasia: Uważam, że czytanie książek rozwija i wzbogaca nasza wiedzę oraz
wyobraźnię, dlatego staram się zachęcać młodych ludzi do sięgania po książki
poprzez konkursy, lekcje biblioteczne i tym podobne rzeczy. Po prostu cieszy
mnie, gdy inni podzielają moją pasję jaką jest czytanie.
Mateusz: Jaka jest Pani ulubiona książka?
Pani Kasia: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ jest ich mnóstwo. Jeśli
chodzi o moją książkę z dzieciństwa to są to „Dzieci z Bullerbyn”. Była to książka, którą przeczytałam trzynaście razy. Obecnie preferuję książki historyczne.
Lubię czytać o tym jak dawniej żyli ludzie, o różnych epokach lub wydarzeniach.
Interesują mnie również książki oparte na faktach czyli takie które wydarzyły
się naprawdę.
Mateusz: Bardzo dziękuję za wywiad i życzę dalszych sukcesów oraz zado-
wolenia z pracy.
Pani Kasia: Dziękuję również.
21
WIOSENNE PORADY
Kilka sposobów na wiosenne przesilenie
• Na początek, pamiętajmy o pozytywnym nastawieniu i uśmiechu każdego dnia.
Wiosenne przesilenie nie trwa wiecznie i w końcu minie
• Aktywność fizyczna – to jeden z najlepszych sposobów na pokonanie przesilenia.
Na początek dobre są spacery i biegi na świeżym powietrzu lub jazda na rowerze
• Zmiana diety – po okresie zimowym brakuje nam witamin i składników
mineralnych. W związku z czym zwiększmy ilość spożywanych owoców i warzyw.
WARTO WSPOMNIEĆ
• W tym wiosennym okresie dokucza nam często spadek odporności. Unikajmy
więc kontaktów z osobami chorymi. Nie chowajmy ciepłych ubrań do szafy po
pierwszych promieniach słońca, bo możemy się łatwo przeziębić.
• Zadbajmy o odpowiednia ilość snu .Nie na darmo sen – to zdrowie.
• W ciągu słonecznych dni otwórzmy okna i wietrzmy mieszkania.
Zawsze najtrudniej jest zacząć wprowadzać zmiany po sennym i ospałym okresie
WIOSENNA SAŁATKA
Składniki:

6 pomidorów

3 świeże ogórki

1 pęczek rzodkiewek

3 młode cebule ze szczypiorem

1 główka zielonej sałaty

6 jaj

puszka groszku konserwowego

1 słoiczek majonezu

sól

pieprz
Sposób przygotowania:
Pomidory, ogórki i ugotowane na twardo jaja
pokroić w kostkę. Cebulkę i sałatę drobno pokroić. Rzodkiewkę pokroić w plasterki. Odcedzić groszek i wszystko wymieszać w naczyniu razem z majonezem. Doprawić do smaku.
PYCHA !!!
.
22
W związku ze się Świętami Wielkanocnymi przygotowaliśmy dla Was
konkurs.
Rozwiążcie poprawnie krzyżówkę, hasło wraz z imieniem i nazwiskiem
przynieście do nas. 21 marca odbędzie się losowanie, a na zwycięzcę
czeka nagroda.
Poziomo
1. zdobione jajka
3. ten przed Wielkanocą trwa 40 dni
4. wielkanocny zwykle jest zrobiony z cukru
6. niedzielne rozpoczyna świąteczne świętowanie
9. Wielki poprzedza Święta Wielkiej Nocy
10. jemy je w te Święta w dużych ilościach
11. msza z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego
12. wielkanocne ciasto
Pionowo
2. to on daje prezenty na Wielkanoc
3. lany (czyli drugi dzień Świąt)
5. w nim święconka
7. wielkanocne zawołanie
8. w niej buszuje wielkanocny baranek
23
24
uśmiechu i samych jasnych dni.
SOSW życzą wszystkim Paniom dużo
Z okazji Dnia Kobiet uczniowie

Podobne dokumenty