zakupie Twojego pierwszego domu

Komentarze

Transkrypt

zakupie Twojego pierwszego domu
mała
książka
o
zakupie Twojego pierwszego domu,
w której znajdziesz:
Jak Stać Się Posiadaczem Swojego Pierwszego Domu - 12 Kroków
Najważniejsze Rady, Które Pozwolą Ci Znaleźć Idealny Dom
LittleBkFirstTimeBuyersCOV.indd 2
2006-05-16 13:42:50
mała książka o zakupie Twojego pierwszego domu
Wprowadzenie
Jedną z najważniejszych decyzji finansowych, którą kiedykolwiek będziesz podejmował,
jest zakup pierwszego domu. W związku z tym, warto wiedzieć czego można się
spodziewać już od samego początku.
Wiemy, że zakładanie nowego domu z dala od rodzinnego kraju może być czasami
trudne, dlatego też, aby Ci to ułatwić, przygotowaliśmy małą książkę o zakupie Twojego
pierwszego domu.
Książeczka ta zawiera wszystkie informacje, których będziesz potrzebował, aby uczynić
to doświadczenie możliwie najprzyjemniejszym i bezstresowym.
Na jej końcu, specjalnie dla polskiej społeczności, zamieściliśmy również kilka użytecznych
adresów, które w trakcie tego procesu mogą okazać się pomocne.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy1 1
2006-05-16 13:44:24
Krok po kroku
do zakupu
pierwszego domu.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy2 2
2006-05-16 13:44:25
mała książka o zakupie Twojego pierwszego domu
Jak Stać Się Posiadaczem Swojego
Pierwszego Domu - 12 Kroków
1. Zorientuj się ile pieniędzy jesteś w stanie pożyczyć i zdecyduj się na kredyt hipoteczny, który
najlepiej odpowiada twoim potrzebom.
2. Zdecyduj jaki dom chcesz kupić. Przed rozpoczęciem poszukiwań, przeczytaj pomocne
wskazówki znajdujące się w dalszej części książki.
3. Skontaktuj się z doradcą prawnym. Rozejrzyj się w celu zebrania kilku ofert, gdyż ceny
mogą być zróżnicowane.
4. Wybierz odpowiedniego kredytodawcę.
5. Wypełnij wniosek o kredyt hipoteczny i uzgodnij z pożyczkodawcą ile pieniędzy jest w
stanie Ci pożyczyć (często oznacza to wydanie dokumentu aprobującego wysokość kredytu
hipotecznego „Approval in Principle”.
6. Jeżeli dom, który chcesz kupić oferowany jest na zasadach “Umowy Prywatnej”
i sprzedawca zaakceptował Twoją ofertę, zostaniesz poproszony o kaucję lub złożenie oferty
„w formie umowy pisemnej”. W większości przypadków, oznaczać to będzie że Ty
i sprzedawca będziecie mogli wycofać się bez utraty pieniędzy. Przed wpłatą kaucji
upewnij się, że rzeczywiście tak jest.
7. Twój dostawca kredytu hipotecznego przeprowadzi wycenę nieruchomości.
8. Zdobądź zgodę na zaciągnięcie kredytu hipotecznego i jednocześnie upewnij się, że nie
pozostały żadne nie uregulowane warunki związane z tą czynnością.
9. Poprzez swojego doradcę prawnego, uzgodnij ostateczną datę sprzedaży nieruchomości.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy3 3
2006-05-16 13:44:26
Odbierz klucze,
staniesz się
dumnym
posiadaczem
swojego
pierwszego domu!
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy4 4
2006-05-16 13:44:39
mała książka o zakupie Twojego pierwszego domu
Jak Stać Się Posiadaczem Swojego
Pierwszego Domu - 12 Kroków
10.Podpisz umowy i wpłać przedpłatę. Przedpłata nie podlega zwrotowi i zobowiązuje obie
strony do udziału w transakcji. (Jeżeli dom, którym jesteś zainteresowany, sprzedawany
jest w “Przetargu”, a Ty zaoferowałeś najwyższą cenę, zobowiązany będziesz niezwłocznie
podpisać umowy i wpłacić 10% nie podlegającej zwrotowi przedpłaty).
11.Zawrzyj polisy ubezpieczeniowe na budynek i na życie (zabezpieczenie kredytu hipotecznego).
(Upewnij się, że pozostawiłeś sobie na te czynności wystarczającą ilość czasu, ponieważ
niedopełnienie tego warunku jest najczęstszym z powodów nie wypisywania na czas czeków
przez pożyczkodawców.)
12.Finalizując transakcję, dostawca kredytu hipotecznego wyśle czek Twojemu doradcy
prawnemu. Odbierz klucze i już jesteś dumnym posiadaczem swojego pierwszego domu!
Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tego procesu,
proszę odwiedź następującą stronę internetową:
www.ebs.ie/insidetrack i sprawdź linki dotyczące “Zakupu
Twojego pierwszego domu.”
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy5 5
2006-05-16 13:44:46
Na Jaką Pożyczkę Cię Stać?
Pieniądze konieczne do zakupu pierwszego domu pochodzą zazwyczaj z dwóch źródeł: Twoich
oszczędności i kredytu hipotecznego. W typowych przypadkach, powinieneś spodziewać się
tego, że będziesz musiał zagwarantować przynajmniej 10% całkowitej wartości domu w formie
wkładu własnego. Kredyt hipoteczny pokryje pozostałe 90%, jednak większość pożyczkodawców
przygotowana jest do zaoferowania 92% wartości domu, niektórzy będą w stanie zaoferować
nawet 100% w zależności od tego jakie będą dodatkowe warunki udzielenia kredytu.
Twój dostawca kredytu hipotecznego pożyczy Ci tyle, abyś był w stanie bez problemów to spłacić.
Zazwyczaj wielkość ta stanowi 3-krotność wspólnego dochodu małżonków lub 3,5-krotność
dochodów jednej osoby. Kredytodawca udzieli Ci informacji o możliwej wysokości kredytu na
podstawie następujących informacji:
•
•
•
•
pobory i inne dochody
miesięczne wydatki
historia zatrudnienia i zabezpieczenia
inne zobowiązania dłużne.
Po oszacowaniu wielkości kredytu hipotecznego, sprawdź stan swoich oszczędności.
Czy dysponujesz 10% wartości domu, który planujesz zakupić? Rozsądnym mogłoby być również
podjęcie decyzji o przełożeniu terminu zakupu domu i zaoszczędzeniu brakującej kwoty.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy6 6
2006-05-16 13:44:46
mała książka o zakupie Twojego pierwszego domu
Na Jaką Pożyczkę Cię Stać?
Na stronach internetowych różnych pożyczkodawców dostępne są kalkulatory obliczające
wielkość kredytu. Sprawdź na jaki kredyt Cię stać oraz jaka wysokość rat Cię czeka ponieważ
różni pożyczkodawcy stosują różne kryteria. Przeprowadź również test maksymalnego obciążenia
Twojego budżetu wybierając najwyższe możliwe dla Ciebie raty, aby upewnić się na jak wysoki
kredyt Cię stać (np. na wypadek wzrostu stóp procentowych).
Dokumenty, które będziesz potrzebował do wniosku kredytowego:
Jeżeli zatrudniony jesteś w pełnym wymiarze godzin, prawdopodobnie będą to:
• P60 – lub wartość trzymiesięcznych zarobków na podstawie
odcinków z wypłaty (pay slips)
• zaświadczenie o dochodach od pracodawcy
• historię rachunku bankowego za ostatni rok (wyciąg z konta
bankowego).
Jeżeli podlegasz samozatrudnieniu, zazwyczaj będziesz musiał dostarczyć księgi rachunkowe
za ostatnie 3 lata z przeprowadzonym audytem, potwierdzające wysokość Twoich dochodów.
Możesz również zostać poproszony o inne informacje, takie jak sprawozdanie bilansowe.
Wszystko to zależy od wielkości kredytu hipotecznego który chcesz zaciągnąć.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy7 7
2006-05-16 13:44:46
Ważne Rzeczy Nad Którymi Należy
Się Zastanowić
Kilka ważnych decyzji finansowych, które będziesz musiał podjąć przy
zakupie Twojego pierwszego domu...
Stopa procentowa (rate): Prawdopodobnie najważniejszą kwestią w kredycie hipotecznym
jest stopa kredytowa. Oznacza ona ile odsetek płacił będziesz pożyczkodawcy każdego miesiąca za
pieniądze, które pożyczyłeś na zakup domu.
Istnieją trzy główne typy stóp procentowych: stała, zmienna i związana.
Stała (fixed): stopa kredytowa jest niezmienna przez określony czas - najczęściej 1,2,3 lub 5
lat, po których pożyczkodawca zaoferuje Ci nową stałą stopę lub przejście do stopy zmiennej.
Zmienna (variable): stopa procentowa zmieniana przez pożyczkodawcę od czasu do czasu,
zazwyczaj gdy zmianie ulegają stopy w Europejskim Banku Centralnym (ECB).
Związana (tracker): jest bardzo podobna do stopy zmiennej, jedyną różnicą jest to, że
dokładnie ‘śledzi’ ona stopę ECB, np. jeżeli stopa ECB wzrośnie o 0.5% stopa Twojego kredytu
również wzrośnie o 0.5% i vice versa.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy8 8
2006-05-16 13:44:46
mała książka o zakupie Twojego pierwszego domu
Ważne Rzeczy Nad Którymi Należy
Się Zastanowić
Okres kredytowania (Term): Czas, w którym jesteś zobowiązany spłacić swój cały dług.
Zazwyczaj kredyt hipoteczny udzielany jest na okres od 10 do 35 lat.
Im dłuższy jest okres kredytowania, tym mniej płacisz każdego miesiąca. Jednakże dłuższy okres
kredytowania oznacza również konieczność płacenia wyższych odsetek w trakcie trwania pożyczki.
Ktoś kto pierwszy raz nabywa dom zazwyczaj bardziej zainteresowany jest mniejszymi ratami niż
niższą wartością odsetek w długim okresie.
Zawsze będziesz mógł przyśpieszyć spłatę i w ten sposób skrócić okres
kredytowania, pozwoli Ci to zaoszczędzić własne pieniądze.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy9 9
2006-05-16 13:44:46
Wielu
kredytodawców
umożliwi Ci
podzielenie
kredytu
hipotecznego
pomiędzy stopę
procentową
stałą i zmienną
(split mortgage).
10
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy10 10
2006-05-16 13:44:47
mała książka o zakupie Twojego pierwszego domu
Który rodzaj stopy procentowej jest
dla Ciebie najlepszy?
Niestety, nie ma tutaj łatwych odpowiedzi. Optymalna decyzja zależy od
Twojego położenia i Twoich oczekiwań:
Powody dla których warto wybrać stałą stopę procentową;
Jeżeli uważasz, że stopy procentowe prawdopodobnie zostaną podniesione i / lub jeżeli nie stać Cię
na ryzyko wzrostu wartości Twoich comiesięcznych spłat, wtedy rozsądnym wydaje się zaciągnięcie
kredytu ze stopą stałą.
W przypadku stałej stopy procentowej ważne jest aby wiedzieć;
• że pożyczkodawca najprawdopodobniej obciąży Cię dodatkową opłatą za spłatę całego lub
części kredytu w trakcie obowiązywania stałej stopy procentowej – nazywa się ona opłatą od
wcześniejszej spłaty. Poproś swojego pożyczkodawcę o wyjaśnienie jak się taką opłatę wylicza.
• jaka będzie wysokość zmiennej stopy procentowej, gdy przestanie obowiązywać stopa
procentowa stała. W większości przypadków Twój pożyczkodawca z czasem zmieni stopę Twojego
kredytu ze stałej na zmienną i będzie ona obowiązywać przez większość okresu kredytowania.
W związku z tym upewnij się, czy zmienne stopy procentowe Twojego pożyczkodawcy są równie
atrakcyjne.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy11 11
2006-05-16 13:44:48
Który rodzaj stopy procentowej jest
dla Ciebie najlepszy?
Powody dla których warto wybrać zmienną lub związaną stopę
procentową;
Zmienne stopy wiążą się z ogromnym ryzykiem, szczególnie dla osób które po raz pierwszy dokonują
tak dużego zakupu. Mimo to okazują się one zazwyczaj tańsze niż stopy stałe. Jeżeli uważasz, że
stopy procentowe prawdopodobnie zostaną obniżone lub pozostaną na tym samym poziomie przez
dłuższy czas, stopa procentowa zmienna może okazać się dla Ciebie dobrym wyborem.
Dodatkowo, jeżeli w pracy regularnie otrzymujesz dodatkowe świadczenia lub jeżeli spodziewasz
się w niedługiej przyszłości wzrostu dochodów, stopa zmienna kredytu zapewni Ci elastyczność
umożliwiającą dokonywanie dodatkowych spłat bez konieczności ponoszenia niepotrzebnych kosztów.
Która stopa procentowa jest lepsza, związana czy zmienna?
Uzależnione jest to od Twoich poglądów na temat stóp procentowych i od tego jaka konkurencja
panuje wśród kredytobiorców.
Jeżeli uważasz, że stopy procentowe spadną, odpowiednia wydaje się być stopa procentowa
związana, ponieważ wtedy w pełni skorzystasz z redukcji stóp procentowych w danym okresie.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy12 12
2006-05-16 13:44:48
mała książka o zakupie Twojego pierwszego domu
Który rodzaj stopy procentowej jest
dla Ciebie najlepszy?
Jeżeli uważasz, że stopy procentowe wzrosną, lepiej będzie jak wybierzesz stopę zmienną kredytu,
ponieważ Twój kredytodawca może korygować ją z pewnym opóźnieniem, szczególnie w przypadku
wzmożonej konkurencji.
Wybór obydwu wariantów równocześnie – częściowo stopy procentowej
stałej i częściowo zmiennej;
Wielu kredytodawców umożliwi Ci podzielenie kredytu hipotecznego pomiędzy stopę procentową
stałą i zmienną. Daje to poczucie bezpieczeństwa co do niezmiennej wielkości spłaty w części kredytu
opartej o stałą stopę procentową oraz zapewnia elastyczność polegającą na możliwości dokonywania
wcześniejszych spłat w oparciu o część drugą kredytu, która opiera się na stopie procentowej
zmiennej.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy13 13
2006-05-16 13:44:48
Inne Kwestie Finansowe
Koszt zakupu domu nie ogranicza się do ceny, za którą zgodziłeś się nabyć nieruchomość.
Poza wkładem własnym i miesięczną ratą kredytową, będziesz musiał uregulować kilka pokaźnych
opłat jednorazowych i płacić miesięczne składki za obowiązkowe ubezpieczenie.
Lista Kontrolna Twojego Budżetu
Wkład własny (Deposit): zazwyczaj 10% ceny zakupu nieruchomości.
Opłata stemplowa (Stamp duty): opłata uiszczana na rzecz Państwa przy
zakupie domów na rynku wtórnym oraz dużych nowych domów. Aby
sprawdzić aktualne stawki opłaty stemplowej zaloguj się na stronie
www.ebs.ie/insidetrack/.
Opłata stemplowa od sporządzenia aktu hipotecznego (na poziomie 0.1%).
Honorarium doradcy prawnego (Solicitor’s Fees): może to być opłata
stała w wysokości 500 Euro lub 1.5% od ceny domu, warto więc się
rozejrzeć.
Ekspertyza (Survey): w przybliżeniu 300.00. Euro
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy14 14
2006-05-16 13:44:48
mała książka o zakupie Twojego pierwszego domu
Inne Kwestie Finansowe
Ponadto, w ujęciu miesięcznym, będziesz musiał wziąć pod uwagę:
• ubezpieczenie domu
• ubezpieczenie kredytu hipotecznego (ubezpieczenie na życie).
Składki ubezpieczeniowe przy zabezpieczeniu kredytu hipotecznego różnią się w zależności od
ubezpieczyciela oraz zależą od tego kim jest klient. Dzieje się tak, ponieważ brany jest pod uwagę
Twój wiek oraz stan zdrowia.
Należy również pamiętać, że ulga podatkowa od zapłaconych odsetek kredytowych będzie
pomniejszać Twoje miesięczne płatności. Nazywana jest ona Ulgą Podatkową u Źródła (Tax Relief
at Source). Pożyczkodawca powinien przesłać Ci odpowiedni formularz, który po wypełnieniu
wyślij do Revenue Commissioners (irlandzka agencja rządowa odpowiedzialna za cła, akcyzę,
podatki i inne). Oznacza to, że Twoja miesięczna rata kredytowa w pewnym stopniu się obniży.
Dodatkowe szczegóły znajdują się na stronie www.revenue.ie.
Teraz możesz przejść do poszukiwania domu.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy15 15
2006-05-16 13:44:48
Słowniczek
Nasz słowniczek może być pomocny w wyjaśnieniu niektórych
terminów, z którymi możesz się spotkać przy zakupie swojego
pierwszego domu.
1. Stopa Procentowa w Ujęciu Rocznym (Annualised Percentage Rate):
narzędzie finansowe ułatwiające identyfikowanie rzeczywistych kosztów zaciągnięcia kredytu.
Pozwala ono na porównywanie, przedstawionych w ujęciu rocznym, prawdziwych kosztów
różnych typów pożyczek, dotyczy to stopy kredytowej, sposobu jej naliczania oraz wszelkich
innych opłat.
2. Ratalny Kredyt Hipoteczny (Annuity Mortgage): Inne określenie typowego
kredytu hipotecznego, w którym każdego miesiąca spłacana jest rata kredytu wraz z odsetkami.
3. Przeniesienie Własności (Conveyancing): Niezbędne czynności prawne obejmujące
przeniesienie własności nieruchomości na inną osobę. Wykonuje to zazwyczaj doradca prawny.
4. Zwrot Wydatków za przeniesienie własności i poniesione nakłady
(Disbursements): Koszty pracy Twojego doradcy prawnego, które będziesz musiał pokryć
np.: wywiad, opłata rejestracyjna, kopiowanie dokumentów, poczta.
5. Wycofanie Nieruchomości ze Sprzedaży (Gazumping): Występuje w sytuacji,
gdy osoba sprzedająca nieruchomość wycofa się z umowy z jednym kupującym w celu uzyskania
wyższej ceny od innego kupującego.
6. HomeBond: Usługa oferowana przez Narodowy Program Gwarancji Mieszkaniowych “National
Housing Building Guarantee Scheme” poprzez zarejestrowanych inwestorów przeznaczona dla
osób kupujących nowe, wybudowane przez prywatne firmy, domy i mieszkania. Certyfikat nosi
nazwę ‘HB47’ i zapewnia:
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy16 16
2006-05-16 13:44:48
mała książka o zakupie Twojego pierwszego domu
Słowniczek
•
•
gwarancję na wypadek utraty przedpłaty, jeżeli inwestor ogłosi upadłość
10 letnią Gwarancję na Wypadek Wystąpienia Wad, chroniącą właściciela w przypadku
wystąpienia znaczących wad strukturalnych
• 2 letnią Gwarancję na Wypadek Wystąpienia Wad, chroniąca właściciela w razie wystąpienia
uszkodzeń wynikłych z działania wody i dymu.
7. Ubezpieczenia (Insurances): W przypadku kredytów hipotecznych można wyróżnić trzy
główne typy ubezpieczeń. Są to:
a. Ubezpieczenie na Życie (Life Assurance): Jeżeli zaciągasz kredyt hipoteczny jest
ono obowiązkowe.
Dwa główne typy ubezpieczeń na życie;
Zabezpieczenie Kredytu Hipotecznego (Mortgage Protection): W
przypadku Twojej śmierci spłacana jest pozostała kwota kredytu. Kwota do spłaty ulega
redukcji w miarę spłacania kredytu.
Okresowe Ubezpieczenie na Życie (Term Assurance): Ubezpieczenie na życie,
którego wartość nie zmniejsza się w trakcie okresu kredytowania. Na wypadek śmierci,
spłacany jest kredyt hipoteczny, a pozostała część środków przechodzi na majątek.
b. Ubezpieczenie Domu (House Insurance): Dla osób zaciągających kredyt
hipoteczny jest ono również obowiązkowe. Ubezpiecza ono Twój dom na wypadek uszkodzeń,
łącznie z jego odbudową w przypadku zniszczenia.
c. Zabezpieczenie Spłaty Kredytu Hipotecznego (Mortgage Payment
Protection): Jeżeli nie będziesz mógł kontynuować pracy w wyniku wypadku, choroby
lub zwolnienia z pracy, polisa ta pokryje spłaty Twojego kredytu hipotecznego, zazwyczaj do
12 miesięcy (a nawet więcej, jeżeli zawarte zostanie to w polisie). To ubezpieczenie nie jest
obowiązkowe.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy17 17
2006-05-16 13:44:48
Słowniczek
8. Oprocentowanie (Interest): Stanowi ono koszt pożyczenia pieniędzy. Jeżeli roczne
oprocentowanie wyniosło 10%, a Ty pożyczyłeś 100 Euro na okres roku, kwota odsetek do
zapłaty wyniesie 10 Euro. Innymi słowy koszt pożyczenia 100 Euro na rok wynosi 10 Euro.
Stopy kredytowe mogą być zarówno:
a. Stałe (Fixed): Pożyczka, której spłata opiera się na stałej stopie kredytowej.
b. Zmienne lub Związane (Variable or Tracker): Oznacza to, że odsetki od
kredytu hipotecznego mogą w okresie spłaty wzrastać lub maleć.
9. Odsetki za Okres Pośredni (Interim Interest): Od momentu podjęcia pożyczki
naliczane są odsetki. Jednakże, pierwsza spłata kredytu hipotecznego przypada dopiero
w kolejnym miesiącu. Odsetki narastające w czasie pomiędzy otrzymaniem kredytu a momentem
spłaty pierwszej raty noszą nazwę odsetek za okres pośredni. Można je w tym czasie spłacić
lub też dodać do kwoty pożyczki.
10. Opłata na rzecz Urzędu Ziemskiego (Land Registry fee): Opłata uiszczana
w Urzędzie Ziemskim w związku z aktualizacją danych po zakupie domu. Opłata ta zawarta będzie
w kosztach prawnych, które zwrócisz Twojemu doradcy prawnemu.
11. Stosunek Procentowy Kredytu do Wartości (Loan to Value): Kwota, którą
chcesz pożyczyć wyrażona jako procent wartości nieruchomości.
12. Hipoteczna Gwarancja Rekompensaty (Mortgage Indemnity Bond):
Rodzaj ubezpieczenia chroniącego pożyczkodawcę przed stratą wynikłą ze sprzedaży przejętej
nieruchomości. Zazwyczaj stosowana jest w przypadkach, gdy wartość kredytu przekracza 75%
ceny zakupu lub wartości nieruchomości.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy18 18
2006-05-16 13:44:48
mała książka o zakupie Twojego pierwszego domu
Słowniczek
13. Wywiad (Searches): Przeprowadza go Twój doradca prawny. Upewnia się on czy osoba
sprzedająca nieruchomość jest do tego prawnie umocowana oraz czy tytuł własności, który
posiada nie jest obciążony.
14. Gwarancja/Zabezpieczenie (Security/Collateral): Zabezpieczeniem kredytu
hipotecznego jest Twój dom. Kredytodawca jest uprawniony do sprzedaży Twojego domu, jeżeli
nie będziesz dokonywał wymaganych spłat.
15. Opłata stemplowa (Stamp duty): opłata uiszczana na rzecz Państwa przy zakupie
domów na rynku wtórnym oraz nowych domów o powierzchni większej niż 125m2 (1345 stóp
kwadratowych).
16. Audyt Konstrukcyjny (Structural Survey): Pełen przegląd nieruchomości w celu
sprawdzenia, czy nie posiada strukturalnych uszkodzeń.
17. Wycena (Valuation): Badanie wykonywane przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę na
rzecz kredytodawcy, celem stwierdzenia czy nieruchomość stanowić będzie dobre zabezpieczenie
hipoteki. Nie jest to audyt konstrukcyjny – zobacz powyżej.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy19 19
2006-05-16 13:44:48
Sporządź listę
oczekiwań
w stosunku
do Twojego
pierwszego domu.
Zabieraj ją ze
sobą zawsze, gdy
idziesz obejrzeć
nieruchomość.
0
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy20 20
2006-05-16 13:44:49
mała książka o zakupie Twojego pierwszego domu
Wskazówki, które pozwolą Ci
znaleźć idealny dom
Upewnij się, że dobrze wiesz czego szukasz.
Sporządź listę oczekiwań w stosunku do Twojego pierwszego domu. Zabieraj ją ze sobą zawsze,
gdy idziesz obejrzeć nieruchomość.
Pytania, które powinieneś sobie zadać tworząc taką listę:
•
•
•
•
•
Dom czy mieszkanie? Nowy czy używany?
Czy chcesz mieszkać blisko miejsca pracy, rodziny i przyjaciół?
Jak ważne jest dla Ciebie miejsce do parkowania?
Kwestja sklepów, restauracji, obiektów rekreacyjnych.
Wypisz 10 ważnych cech po to, aby później zdecydować bez których mógłbyś się obejść np.
garaż, ogród zwrócony w kierunku południowym, ilość pokoi, itp.
Planuj swoje wyprawy poszukiwawcze
•
•
•
Wykorzystuj swój czas efektywnie wybierając nieruchomości zlokalizowane blisko siebie.
Odwiedzając wiele miejsc można je łatwo ze sobą pomylić – w związku z tym rób notatki
i pomiary, rób zdjęcia/nakręcaj video, tak aby pomogło Ci to w późniejszym podjęciu decyzji.
Potwierdzaj spotkanie i zdobądź nazwisko i numer telefonu osoby oprowadzającej.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy21 21
2006-05-16 13:44:50
Oglądając dom,
wyjdź na zewnątrz
i zwróć uwagę
na takie rzeczy
jak brakujące
dachówki
i pęknięcia na
ścianach.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy22 22
2006-05-16 13:44:51
mała książka o zakupie Twojego pierwszego domu
Zanim wejdziesz do środka
•
•
•
•
•
•
Przed udaniem się na miejsce, sprawdź na mapie czy obszar obsługiwany jest przez
komunikację miejską i czy jest tam dobry dojazd.
Obejrzyj okolicę. Czy jest dobrze utrzymana? Jak duży jest ruch kołowy?
Przejedź lub przejdź się dookoła i sprawdź czy są parkingi, sklepy, parki, puby, restauracje.
Oglądając dom, wyjdź na zewnątrz i zwróć uwagę na takie rzeczy jak brakujące dachówki
i pęknięcia na ścianach.
Zadawaj wiele pytań. Jeżeli nieruchomość nie jest nowa, dowiedz się dlaczego została
wystawiona na sprzedaż i jak długo oczekuje na nabywcę. Jeżeli okres ten jest długi,
prawdopodobnie będzie można się targować. Sprawdź co wliczono w cenę sprzedaży. Jeżeli
kupujesz dom lub mieszkanie, dowiedz się czy podlega Przedsiębiorstwu Zarządzającemu
Nieruchomościami, oraz na jakich zasadach ono działa. Najważniejsze jednak jest, abyś
sprawdził wysokość rocznych opłat za obsługę. Jeżeli okolica nie jest dobrze utrzymana
poproś o udostępnienie ksiąg.
Sprawdź czy musisz dodatkowo płacić za miejsce do parkowania.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy23 23
2006-05-16 13:44:52
Aby ocenić
poziom
naturalnego
światła, obejrzyj
pomieszczenia
o różnych porach
dnia.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy24 24
2006-05-16 13:44:56
mała książka o zakupie Twojego pierwszego domu
Gdy jesteś wewnątrz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sprawdź, czy w pomieszczeniach nie czuć zapachu stęchlizny, czy deski podłogowe nie są
popękane oraz czy ściany i sufity nie łuszczą się i nie są poplamione lub krzywe.
Otwierając i zamykając okna i drzwi, sprawdź czy nie są uszkodzone lub wypaczone.
Zapytaj o ogrzewanie, oraz czy zainstalowany jest system alarmowy.
Sprawdź krany spłucz muszle klozetowe.
Sporządź listę tego co wymaga naprawy.
Aby ocenić poziom naturalnego światła, obejrzyj pomieszczenia o różnych porach dnia.
Pamiętaj o tym, że puste pokoje wydają się większe niż naprawdę są. Spróbuj wyobrazić je
sobie z meblami.
Nie zniechęcaj się nieciekawym wystrojem. Trochę farby i wyobraźni może uczynić cuda.
Sprawdź czy potrafisz obsługiwać ogrzewanie i bojler. Jeżeli istnieje taka możliwość poproś
o zademonstrowanie obsługi tych systemów.
Nie bój się zadawać wielu pytań i nie śpiesz się.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy25 25
2006-05-16 13:44:58
Dodatkowe
zmiany w instalacji
i armaturze są o
wiele tańsze przed
wprowadzeniem
się.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy26 26
2006-05-16 13:44:59
mała książka o zakupie Twojego pierwszego domu
Gdy jesteś wewnątrz
Jeżeli Twoja nieruchomość jest nowa:
•
•
•
Przyprowadź eksperta (architekta, budowniczego lub rzeczoznawcę budowlanego), w celu
sporządzenia listy usterek i przygotuj się na negocjacje, trwające około 2/3 rundy. Upewnij
się również, że przed przystąpieniem do sporządzania takiej listy, włączono elektryczność,
tak abyś mógł sprawdzić wodę, ogrzewanie itp.
W niektórych przypadkach, jeżeli kupujesz dom lub mieszkanie na podstawie planów, istnieje
możliwość dopasowania pewnych elementów do własnych oczekiwań, pod warunkiem jednak,
że zrobisz to ze stosownym wyprzedzeniem. Jest to istotne, jeżeli rozważasz zamontowanie
dodatkowych gniazdek, instalacji elektrycznej pod blatem lub też zewnętrznego kranu. Pomimo
dodatkowego kosztu, jest to o wiele tańsze niż jakiekolwiek zmiany po wprowadzeniu się.
Weź ze sobą paletę kolorów i sprawdź na jaki kolor pomalowane są ściany, dzięki temu
będziesz mógł w łatwy sposób dobrać farbę jeżeli niezbędne będą uzupełnienia lub poprawki.
Udanego Poszukiwania Domu
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy27 27
2006-05-16 13:44:59
Zamawiając meble
zapytaj się jak
długo będziesz
musiał na nie
czekać, tak abyś
ich odbiór mógł
wyznaczyć na czas
przeprowadzki.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy28 28
2006-05-16 13:45:01
mała książka o zakupie Twojego pierwszego domu
Meblowanie Twojego nowego domu
•
•
•
•
Kupując kanapę, weź ze sobą taśmę pomiarową i zmierz mebel, który Ci się podoba.
Po powrocie do domu, skorzystaj z taśmy maskującej lub zwykłego papieru w celu
zaznaczenia na podłodze kształtu kanapy, w ten sposób będziesz w stanie stwierdzić,
czy dysponujesz odpowiednią ilością przestrzeni. Nie zapomnij o tym, aby zmierzyć otwór
wejściowy, gdyż kanapa którą wybrałeś będzie musiała przez niego przejść.
Zamawiając meble, zapytaj ile czasu będziesz musiał na nie czekać, tak abyś ich odbiór mógł
wyznaczyć na czas przeprowadzki. Dostawa niektórych mebli może zająć nawet 12 tygodni.
Pomimo wysokiej ceny kanap skórzanych, stanowią one często dobra inwestycję, ponieważ
są wytrzymalsze i łatwiejsze w czyszczeniu. Twoja decyzja może zależeć to od tego,
czy wyprawiał będziesz wiele przyjęć lub też, czy planujesz mieć dzieci!!
Kupując sprzęt gospodarstwa domowego, będziesz mógł negocjować cenę w sytuacji zakupu
urządzeń kuchennych w jednym sklepie. Zaletą będzie również dostawa całości zamówienia
w tym samym czasie.
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy29 29
2006-05-16 13:45:01
HOUSE AND HOME
House and Home, wiodące w Irlandii
czasopismo o wystroju wnętrz, stanowi
nieocenione źródło projektów
i pomysłów na urządzanie Twojego domu.
W tym dwumiesięczniku prezentowane są domy czytelników z całego
kraju, wartościowe rady ekspertów na temat wystroju wnętrz, remontów,
prowadzenia ogrodu, łatwych sposobów przygotowania wyśmienitych
potraw, a ponadto najlepsze produkty od wiodących projektantów oraz
z najlepszych sklepów, które po prostu musisz mieć.
House and Home jest niezależnym irlandzkim czasopismem o wystroju
wnętrz. Dzięki temu, możesz być pewny, że produkty prezentowane
na jego łamach są dostępne w Irlandii.
0
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy30 30
2006-05-16 13:45:02
mała książka o zakupie Twojego pierwszego domu
Prenumerata Czasopisma House
and Home. Oferta Wyłącznie dla
członków EBS
EBS, wraz z czasopismem “House and Home”, pragnie przedstawić członkom EBS wyjątkową
ofertę. Za jedyne 20 Euro możesz cieszyć się roczną prenumeratą wiodącego w Irlandii
czasopisma o wystroju wnętrz i dodatkowo zaoszczędzić 5.50 Euro (standardowa cena
prenumeraty wynosi 25.50 Euro).
Prenumerata gwarantuje Ci to, że nie przeoczysz żadnego numeru i daje pewność bezpośredniej
dostawy do domu sześciu numerów czasopisma „House and Home” (koszty przesyłki w cenie).
Gdy cena czasopisma ulegnie zmianie w trakcie okresu prenumeraty nie poniesiesz dodatkowych
kosztów.
Skorzystanie z tej fantastycznej oferty nie mogło być łatwiejsze, po prostu zadzwoń pod numer
01-4167900 i podaj numer oddziału oraz numer Twojego konta w EBS.
House and Home
99 South Circular Road
Dublin 8
Tel: 01 4167900
www.houseandhome.ie
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy31 31
2006-05-16 13:45:02
Użyteczne adresy
Polska Ambasada
Ambasada RP w Dublinie
5 Ailesbury Road
Ballsbridge
Dublin 4
Polska gazeta w internecie
• gazeta.ie
Informacje niezbędne do tego, aby zacząć
www.polskidublin.com
Powyższa strona internetowa zawiera użyteczne informacje dotyczące:
• Poszukiwania pracy
• Polityki zatrudnienia
• Pisania CV
• Podróżowania po Irlandii
• Wynajmowania domu
• Jak uzyskać numer PPS
• Otworzenia rachunku bankowego
• Irlandzkiego systemu podatkowego
• Prawa jazdy
4848 - EBS Little BK 1stTime Buy32 32
2006-05-16 13:45:02
Stowarzyszenie Budowlane EBS podlega kontroli agencji nadzorującej firmy z sektora usług
finansowych „Financial Regulator”.
Adres Biura: The EBS Building, 2 Burlington Road,
EDU 004 05/06
Dublin 4, Ireland. Nr Rejestrowy 139
LittleBkFirstTimeBuyersCOV.indd 1
2006-05-16 13:42:49

Podobne dokumenty