Program I Krzemionkowskich Spotkań z Epoką Kamienia Dzień 1

Transkrypt

Program I Krzemionkowskich Spotkań z Epoką Kamienia Dzień 1
Program
I Krzemionkowskich Spotkań z Epoką Kamienia
Dzień 1. 21 lipca (sobota) 2012 r.
8.00-12.00 Rajd „Śladami krzemionkowskich górników” na trasie Ćmielów – Ruda Kościelna- Czarna
Glina – Krzemionki (rowerowy i pieszy)
13.00-13.15 Uroczyste odsłonięcie portretu prof. Jana Samsonowicza i nadanie jego imienia Sali
Konferencyjnej w Krzemionkach, z udziałem prof. Henryka Samsonowicza.
13.15-13.45 Narodowy Bank Polski, prezentacja monet kolekcjonerskich.
13.45-14.00 Poczta Polska, prezentacja kart i znaczka pocztowego.
14.00.15.30 Sesja rocznicowa „Krzemionki 1922 – 2012”, referaty prelegentów:
Waldemar Brociek, „Prof. Jan Samsonowicz-życie i działalność naukowo-badawcza”.
dr Jerzy Tomasz Bąbel, „Samsonowicz i inni- czyli jak odkrywano i badano Krzemionki”.
dr hab. Maciej Bąbel, „Badania geologiczne prof. Jana Samsonowicza prowadzone w okolicach
Ostrowca Świętokrzyskiego”.
Włodzimierz Szczałuba, „Kierunki rozwoju Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki””.
15.30-16.15 Poczęstunek
16.15-
Zwiedzanie wystaw i trasy podziemnej.
14.00-19.00 Prezentacja różnych aspektów życia w epoce kamienia poprzez pokazy archeologii
eksperymentalnej oraz „odtwórstwo” archeologiczne, Wioska Neolityczna.
(obozowisko ze starszej epoki kamienia, „przemysł” epoki kamienia, pozyskiwanie pożywienia,
obróbka surowców organicznych i ich wykorzystanie, garncarstwo neolityczne, tkactwo neolityczne,
kultura duchowa, wykop archeologiczny „na żywo”, pracownia konserwacji zabytków
archeologicznych)
Dzień 2, 22 lipca (niedziela) 2012 r.
9.00-14.00 Wycieczka autokarowo-piesza: „Jura okolic Ostrowca Świętokrzyskiego- śladami prof.
Jana Samsonowicza”, przewodnik dr hab. Maciej Bąbel.
11.00-16.00 Prezentacja różnych aspektów życia w epoce kamienia poprzez pokazy archeologii
eksperymentalnej oraz „odtwórstwo” archeologiczne, Wioska Neolityczna.