FORMULARZ WYNAJĘCIA POKOJU

Transkrypt

FORMULARZ WYNAJĘCIA POKOJU
FORMULARZ WYNAJĘCIA POKOJU
Nazwa firmy
Imię
Nazwisko
Ilość i rodzaj pokoi
Uwagi
Termin wynajmu
Nazwa Hotelu
Nazwa Targów
W razie pytao prosimy o kontakt na adres [email protected]
Data
Podpis Osoby Upoważnionej
Pieczęć Firmowa

Podobne dokumenty