Parametr Jednostka min. max. Liczba oktanowa badawcza(RON

Transkrypt

Parametr Jednostka min. max. Liczba oktanowa badawcza(RON
Parametr
Liczba oktanowa badawcza(RON)
Liczba oktanowa motorowa (MON)
Zawartość ołowiu
Gęstość w temp. 15 oC
Zawartość siarki
Zawartość manganu
Okres indukcyjny
Zawartość żywic obecnych (po przemyciu
rozpuszczalnikiem)
Badanie działania korodującego na miedź
(czas: 3 h, temp.: 50 oC)
Wygląd
Zawartość węglowodorów typu:
olefinowanego
aromatycznego
Zawartość benzenu
Zawartość tlenu
Zawartość związków tlenowych
metanol
etanol
alkohol izopropylowy
alkohol izobutylowy
alkohol tert-butylowy
etery (z 5 lub więcej atomami węgla)
inne związki organiczne zawierające tlen
Prężność par (VP) ***)
okres letni
okres przejściowy
okres zimowy
Destylacja
do temp. 70 oC odparowuje (E70) ***)
okres letni
okres przejściowy
​okres zimowy
​do temp. 100 oC odparowuje (E100)
​do temp. 150 oC odparowuje (E150)
Temperatura końca destylacji (FBP)
Pozostałość po destylacji
Indeks lotności (VLI) ***)
okres przejściowy
Jednostka
min.
max.
mg/l
kg/m3
mg/kg
mg/l
minuty
mg/100ml
​98,0
​88,0
5,0
720,0
775,0
10,0
2,0
360
- ​5
klasa
klasa 1
-
jasna i przezroczysta
%(V/V)​​
%(V/V)​​
%(V/V)​​
%(m/m)
-
18,0
​35,0
1,00
2,7
%(V/V)
%(V/V)
%(V/V)
%(V/V)
%(V/V)
%(V/V)
%(V/V)
-
​​3,0
​5,0
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
kPa
kPa
kPa
45,0
45,0
60,0
60,0
90,0
90,0
%(V/V)
%(V/V)
%(V/V)
%(V/V)
%(V/V)
%(V/V)
oC
%(V/V)
-
20,0
20,0
​22,0
46,0
75,0
-
​48,0
50,0
50,0
71,0
-
1150
210
2

Podobne dokumenty