Program 2013 oficjalny - Szkoła Muzyczna I st. w Wieliczce

Komentarze

Transkrypt

Program 2013 oficjalny - Szkoła Muzyczna I st. w Wieliczce
łówny ponsor
5
33
rogram
ofinansowano ze środków
inistra ultury
i ziedzictwa arodowego
S
O
T
Czym jest muzyka? Może po prostu niebem,
z nutami zamiast gwiazd?.
/Ludwik J. Kern/
Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieliczce
od początku swojego istnienia (rok założenia 2006) przekazuje
prawdziwą pasję i miłość do muzyki i sztuki, rozbudza wrażliwość
i poczucie piękna.
Uczniowie zdobywają znaczące nagrody na konkursach
o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Biorą aktywny udział w życiu kulturalnym miasta, regionu,
a także koncertują z powodzeniem za granicą (Austria, Francja, Niemcy).
W roku 2013 placówka otrzymała zaszczytny tytuł
Szkoły Odkrywców Talentów.
dres:
ynek órny ❻
❸❷–⓿❷⓿ Wieliczka,
tel./fax: ⓿❶❷ ❷❼❽ ❸❶ ❶❸
w
smuz
www.
u.pl
a.ed
k
z
c
i
l
e
i
rganizator
konkursie
łówny sponsor
Regulamin ❻ - ❼
Jury ❽ - ❾
Harmonogram ❶⓿ - ❶❶
Patron konkursu ❶❷
Koncerty towarzyszące ❶❸ - ❶❺
Uczestnicy grupa I ❶❻ - ❶❽
Uczestnicy grupa II ❶❾ - ❷❸
Uczestnicy grupa III ❷❸ - ❷❻
artnerzy
Miasto i Gmina
Wieliczka
Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce
atronat medialny
spółpraca redakcyjna
1
konkursie
www.smuzwieliczka.edu.pl
ury
M
SZWARC (Warszawa, POLSKA)
Przewodniczący
E
IWAN (Katowice, POLSKA)
B
RACKO (Ryga, ŁOTWA)
atronat honorowy
B
ZDROJEWSKI
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M
SOWA
Marszałek Województwa Małopolskiego
J
JUSZKIEWICZ
Starosta Wielicki
A
KOZIOŁ
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
rganizatorzy
S
M
I
.
W
Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka
tel./fax. 12 / 278 31 13
www.smuzwieliczka.edu.pl
e-mail: [email protected]
I
SZOTA
Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Wieliczce
P
WÓJTOWICZ
Pomysłodawca Konkursu
rojekt dofinansowano ze środków
inistra ultury i ziedzictwa arodowego
Czy wiesz że...
informacje o konkursie
można znaleźć również na stronie
www.facebook.com/KonkursVivaldi
2
konkursie
Szanowni Państwo
Z prawdziwą przyjemnością pragnę zaprosić Państwa
do wysłuchania i obejrzenia już czwartej edycji
Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego dla
uczniów szkół muzycznych I stopnia "Vivaldi 335"
w Wieliczce.
Wielicka Szkoła Muzyczna to miejsce, w którym
w wyniku połączenia pasji i zapału twórczego
nauczycieli, stworzono doskonałe warunki pracy
i rozwoju talentu muzycznego wychowanków. Konkurs ze względu na
swoją międzynarodową rangę, daje możliwość wymiany doświadczeń
muzycznych uczestników, a także jest okazją do prezentacji ogromu pracy
związanej z nauką gry na instrumencie.
Solne Miasto jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem kultury, gdzie
odbywają się liczne imprezy zarówno cykliczne, jak i okazjonalne, które
dzięki wysokiemu poziomowi artystycznych prezentacji, zdołały uzyskać
wysoką rangę i znaczenie, wychodząc swym zasięgiem daleko poza
lokalne granice. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy „Vivaldi 335" jest
jedną z imprez muzycznych najbardziej oczekiwanych przez liczne grono
wielbicieli muzyki poważnej.
Pragnę serdecznie podziękować wspaniałym artystom za wyjątkowe
chwile spędzone wspólnie podczas konkursu oraz pasjonatom, którzy cały
swój czas poświęcają muzyce.
Organizatorom, artystom konkursu i publiczności życzę jak najlepszych
koncertów oraz pełni przeżyć i wrażeń artystycznych.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Wieliczki
Artur K
3
konkursie
Viva d I ❸❸❺
Vivaldi 335 jest już czwartą edycją konkursu przeznaczonego dla młodych
adeptów sztuki gry na skrzypcach. Konkurs jak zawsze odbywa się
w urokliwej Wieliczce. Za patrona konkursu przyjęliśmy wybitnego
skrzypka i kompozytora Antonio Vivaldiego, którego koncerty chętnie
wykonywane są przez uczniów. Nazwa konkursu nawiązuje do kolejnych
rocznic urodzin włoskiego mistrza.
Pragniemy aby konkurs stanowił forum wymiany doświadczeń pedagogów
z różnych zakątków naszej wspólnej Europy. Jego druga międzynarodowa
edycja z pewnością pozwoli nawiązać ciekawe znajomości i przyjaźnie.
Cele konkursu to m.in. rozwijanie zdolności u uczniów klas skrzypiec
od początku nauczania gry, rozbudzanie aktywności muzycznej dzieci
i młodzieży, prezentacja osiągnięć artystycznych młodych muzyków,
propagowanie twórczości Vivaldiego, upowszechnianie metody gry na
skrzypcach, monitorowanie nauczania gry na skrzypcach oraz poznanie
kultur różnych narodowości.
Poprzez konkurs chcielibyśmy także poszerzać repertuar wykonawczy
i metodyczny zachęcając uczniów i pedagogów do zapoznawania się
z nowymi materiałami nutowymi. W tym roku każdy uczestnik
obowiązkowo wykona miniaturę napisaną przez kompozytora ze swojego
kraju.
Konkurs organizowany jest przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Wieliczce.
Pragniemy po raz kolejny przybliżyć młodym artystom to wspaniałe
miejsce, jakim jest nasze piękne miasto i dać im możliwość poznania kultury
i dziedzictwa, jakie istnieje zaklęte w kamiennej soli wielickiej kopalni.
Niech te dni wzajemnej rywalizacji, dzięki muzyce Antonio Vivaldiego
a przyprawione europejską muzyką, rozbłysną jak kryształki soli migocące
w podziemnych korytarzach Wieliczki.
U nas, na Vivaldim 335, każdy będzie gwiazdą!
Izabela S
Paweł W
Czy wiesz że...
pierwszy konkurs „Vivaldi 330" odbył się w roku 2008
w 330 rocznicę urodzin Antonio Vivaldiego
4
I
konkursie
Vivaldi 335 Competition is the IV th edition directed to the young violin
players. The Competition always takes place in very charming Wieliczka City.
The patron of the Competition is a famous violinist and composer Antonio
Vivaldi whose violin concerts by students are very popular. Every year the
name of the Competition is connected with the birth anniversary of maestro
Vivaldi.
Coming Vivaldi 335 Violin Competition became the area of confrontation
of various experiences of teachers from all Europe. We hope this 2 nd
international edition of the Competition give participants possibility to create
new, interesting friendships.
The main purposes of the Competition are: development of playing the violin
by students from the very beginning of their music education, awakening
musical activity in children and presentation by young musicians their artistic
achievements, promotion of Vivaldi music, advertisement of a method of
violin play, observing of how this teaching method works and getting to know
different cultures.
Organizing Vivaldi 335 International Violin Competition we would like to give
a possibility to board performer and methodical repertoire and encourage
students and their teachers to get to know the new musical editions. This
year every participant is obliged to perform a miniature written by
a composer coming from the country of participant.
Vivaldi 335 International Violin Competition is organized by I st degree Musical
School in Wieliczka. We would like to present this amazing city to the young
players again. The musicians will have an occasion to visit Wieliczka Salt Mine
which is one of the greatest cultural heritage in the world.
We do hope that the time of musical competition full of Vivaldi’s music and
enriched of various European compositions will shine like salt crystals in the
corridors of Wieliczka Salt Mine.
During Vivaldi 333 International Violin Competition
every participant will become a star!
Izabela Szota
Paweł Wójtowicz
5
konkursie
R
nglish version www.smuzwieliczka.edu.pl/vivaldi-335-english
1. II Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy „Vivaldi 335” (IV edycja) organizowany jest przez
Szkołę Muzyczną I stopnia w Wieliczce, mieszczącej się pod adresem Rynek Górny 6, 32-020
Wieliczka.
2. Przesłuchania konkursowe odbędą się 10 -13 kwietnia 2013 roku w Auli Centrum Kultury
i Turystyki w Wieliczce, Rynek Górny 6.
3. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech grupach wiekowych:
I grupa – uczestnicy urodzeni po 31.12.2003 (I lub II rok nauki),
II grupa – uczestnicy urodzeni pomiędzy 01.01.2002 a 31.12.2003 (III lub IV rok nauki),
III grupa – uczestnicy urodzeni pomiędzy 01.01.2000 a 31.12.2001 (V lub VI rok nauki).
Wszelkie indywidualne przypadki rozstrzygane będą przez organizatorów.
4. Przesłuchania są jednoetapowe w grupie I i dwuetapowe w pozostałych grupach.
5. Jury powoływane jest na wniosek organizatorów przez Dyrektora Centrum Edukacji
Artystycznej.
6. Jury ustala zasady punktacji, rozdziału dyplomów i nagród.
7. Decyzja jury jest ostateczna.
8. Jury przyznaje Grand Prix uczniowi wyłonionemu spośród wszystkich uczestników II etapu
obydwóch grup wiekowych.
9. Wyklucza się uczestnictwo w konkursie zdobywców Grand Prix i I miejsc w poszczególnych
grupach wiekowych poprzednich edycji konkursu. Dozwolone jest uczestnictwo laureata
młodszej grupy w grupie starszej.
10. W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane miejsca i wyróżnienia.
11. Uczestnicy wystąpią w kolejności alfabetycznej, począwszy od kandydata wybranego drogą
losową.
12. Program musi być wykonany z pamięci.
13. Przesłuchania zakończą się Koncertem Laureatów i wręczeniem dyplomów i nagród.
14. Uczestnictwo w Koncercie Laureatów jest obligatoryjne dla nagrodzonych i
akompaniatorów.
15. Laureaci Grand Prix oraz I miejsc w II i III grupie wiekowej wykonają na Koncercie Laureatów
koncert Antonio Vivaldiego z towarzyszeniem orkiestry kameralnej.
16. Zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 8 marca 2013, w formie elektronicznej
(dokument Microsoft Word), zgodnie z podanym wzorem formularza (do pobrania ze strony:
www.smuzwieliczka.edu.pl) z dopiskiem w tytule wiadomości "Vivaldi 335", na adres:
[email protected]
17. Wpisowe wynosi 100,00 zł. Należy je wpłacić do 8 marca 2013 na konto:
Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieliczce
Bank Spółdzielczy w Wieliczce
78 8619 0006 0010 0200 8178 0002
z dopiskiem „Vivaldi 335”.
18. W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi.
19. Potwierdzenie wpłaty wpisowego należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia w formie
elektronicznej do 8 marca 2013.
20. Lista uczestników zostanie opublikowana na stronie: www.smuzwieliczka.edu.pl
po 18 marca 2013 r.
21. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy.
22. Organizatorzy zapewniają akompaniatora dla uczestników z zagranicy. Uczestnik jest
wówczas zobowiązany przesłać wraz z kartą zgłoszenia nuty akompaniamentu.
23. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość bezpłatnej rejestracji i wydania materiału
z przesłuchań i koncertu laureatów.
6
konkursie
Program dla poszczególnych grup
Grupa I
1. I lub III część koncertu do wyboru spośród:
A. Vivaldi - Koncert G-dur op. 7 nr 2
O. Rieding - Koncert h-moll op. 35
O. Rieding - Koncert G-dur op. 34
F. Küchler - Concertino D-dur op. 15 w stylu A. Vivaldiego
Dopuszczalne jest wykonanie innego koncertu A. Vivaldiego, pod warunkiem,
że posiada ten sam lub wyższy stopień trudności.
2. Dowolnie wybrana miniatura z towarzyszeniem fortepianu, z wykluczeniem
form cyklicznych.
Grupa II
I etap:
1. Dowolna etiuda.
2. Miniatura z towarzyszeniem fortepianu, z wykluczeniem form cyklicznych,
obowiązkowo kompozytora z kraju pochodzenia uczestnika.
II etap:
I lub III cz. koncertu do wyboru spośród:
A. Vivaldi: Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310
A. Vivaldi: Koncert g-moll nr 52 RV 334
A. Vivaldi: Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356
A. Vivaldi: Koncert g-moll op. 4 nr 6 RV 316a
Dopuszczalne jest wykonanie I lub III częsci koncertu z grupy III.
Grupa III
I etap:
1. Dowolna etiuda dwudźwiękowa.
2. Miniatura z towarzyszeniem fortepianu, z wykluczeniem form cyklicznych,
obowiązkowo kompozytora z kraju pochodzenia uczestnika.
II etap:
I lub II i III część koncertu do wyboru spośród:
A. Vivaldi: Koncert A-dur nr 51 RV 345
A. Vivaldi: Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna)
A. Vivaldi: Koncert g-moll op. 12 nr 1 RV 317
A. Vivaldi: Koncert E-dur op. 3 nr 12 RV 265
Czy wiesz że...
konkurs „Vivaldi 331" w 2009 r. był przeznaczony
dla uczniów klas skrzypiec i fletu.
7
konkursie
J
P
.M
SZWARC (Polska, Warszawa) przewodniczący
Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu u Zdzislawa Jahnkego
i Edwarda Statkiewicza (dyplom z wyróżnieniem), następnie w Królewskim
Konserwatorium w Brukseli u Andre Gertlera (skrzypce) i Louisa Pouleta
(kameralistyka) oraz w Accademii Chigiana w Sienie u Franco Gulliego (skrzypce)
i Riccarda Brengoli (kameralistyka). Na IV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym
im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (1962) otrzymał dyplom z wyróżnieniem.
W latach 1964 - 2002 był koncertmistrzem Orkiestry Opery Narodowej, od 1973 do 1975
- skrzypkiem - solistą Filharmonii Narodowej, od 1966 do 1982 - skrzypkiem
prowadzącym, a od 1975 - kierownikiem artystycznym czołowego polskiego zespołu
smyczkowego Con Moto Ma Cantabile, w latach 1983 - 1985 - koncertmistrzem
Orkiestry HAYDN w Bolano (Włochy). Koncertował w duecie z pianistą Waldemarem
Andrzejewskim. Aktywność pedagogiczną realizował jako skrzypek i kameralista
w wyższych uczelniach muzycznych Poznania, Łodzi, a od 1991, na stanowisku profesora
w obecnym Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W okresie 2004 2006 prowadził klasę skrzypiec w Uniwersytecie Keimyung w Korei Południowej. Od wielu lat
prowadzi orkiestry na Międzynarodowych Kursach Muzycznych im. Zenona Brzewskiego
w Łańcucie, klasę skrzypiec na Międzynarodowych Kursach Interpretacji Muzycznej
w Nowym Sączu. Jest jurorem wielu konkursów i przesłuchań skrzypcowych.
Prof. Marek SZWARC (Warszawa, Poland)
Graduated with distinction from the Academy of Music in Poznań and Royal Conservatory
in Brussels. He took master classes with Franco Gulli and Riccardo Brengola. Prof. Marek
Szwarc was a member of such distinguished orchestras as National Philharmonic and
National Opera in Warszawa. He was a leader of Con Moto ma Cantabile Ensemble which
performed both in Poland and abroad. He has been very active in teaching; at Music
Academy in Poznań and Łódź, and the Music University in Warszawa. He regularly gives
master classes, both violin and chamber string orchestra, at the International Master Courses
in Łańcut.
Ewa IWAN (Katowice)
Edukację muzyczną rozpoczęła w klasie fortepianu, który przez szereg lat
był jej głównym instrumentem. Katowicką Akademię Muzyczną ukończyła
w klasie skrzypiec prof. Romana Lasockiego. Gra również na organach,
gitarze i akordeonie. Zawodowo związana była z orkiestrą Opery Śląskiej,
gdzie pełniła funkcję koncertmistrza oraz Narodową Orkiestrą Symfoniczną
Polskiego Radia. Koncertowała w kraju i za granicą, dokonując wielu
nagrań. Od 1990 poświęciła się pracy pedagogicznej. Nauczycielka
skrzypiec w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach. Jej uczniowie zdobyli
szereg nagród i wyróżnień w przesłuchaniach oraz konkursach skrzypcowych i kameralnych.
Pracuje również twórczo muzycznie, literacko i plastycznie. Autorka książeczki "Wiolinek
i Nutka" (najwyższe wyróżnienie pod względem merytorycznym i graficznym na
Międzynarodowych Targach Książki w Norymberdze, 1996), podręcznika do nauki gry na
skrzypcach dla klas I – III "Ładnie gram" (PWM, 2005), zbioru kolęd na skrzypce i fortepian
"Jezus malusieńki" (2007). W swoim dorobku posiada szereg aranżacji na orkiestrę i zespoły
kameralne. Posiada certyfikat Europejskiej Karty Umiejętności Komputerowych m.in. z grafiki
menedżerskiej i prezentacyjnej. Prowadzi seminaria, wykłady i konsultacje dla nauczycieli szkół
muzycznych. Jest jurorem wielu przesłuchań i konkursów, a także konsultantem CEA.
Wielokrotnie nagradzana m.in. Złotym Gryfem (Kraków), Nagrodą Marszałka Województwa
Śląskiego, Nagrodą Dyrektora CEA za wybitne osiągnięcia pedagogiczne (Warszawa). Swoim
uczniom oprócz praktycznej i teoretycznej wiedzy muzycznej pragnie przekazać wartości,
które w codziennym życiu powinny towarzyszyć każdemu człowiekowi.
8
konkursie
Ewa IWAN (Katowice, Poland)
Graduated from the Music Academy in Katowice. She was the concertmaster of Silesian
Opera and a member of the Polish Radio National Symphony Orchestra. She performed
both Poland and abroad. Since 1990 she is a teacher in the music school in Katowice,
many of her students have achieved notable success in educational violin competitions.
Ewa Iwan has published numerous violin pedagogical literature and arranged several
symphonic and chamber music. For her pedagogic achievements she was awarded by
the Director of Musical Education Centre. Ewa Iwan is also interested in playing piano,
organ, guitar and accordion. She is interested in literature and fine arts.
Beate RACKO (Ryga, Łotwa)
Swoją edukację muzyczną rozpoczęła w wieku pięciu lat.
Absolwentka Akademii Muzycznej Jazepsa Vitolsa oraz Hochschule
für Musik und Tanz Köln. Uczestniczyła w licznych kursach
mistrzowskich we Włoszech i w Austrii. Współpracowała z wieloma
znakomitymi orkiestrami, takimi jak: Gustav Mahler
Jugendorchester, Schleswig-Holstein Festival Orchestra,
Scandinavian Youth Symphony Orchestra oraz Riga Festival
Orchestra. Beate Racko grała pod batutą tak cenionych
dyrygentów, jak: Claudio Abbado, Sergio Cárdenas, Pierre Boulez,
czy Christoph Eschenbach. Jest laureatką II nagrody na Międzynarodowym Konkursie
Skrzypcowym im. A. Głazunowa. Obecnie współpracuje z Łotewską Narodową Orkiestrą
Symfoniczną oraz kształci młodych skrzypków w Pardaugawskiej Szkole Muzyki i Sztuki.
Beate RACKO (Riga, Latvia)
She started her musical education at the age of 5 and continued in the music school,
then progressed to the Jazepsa Vitols Latvian Academy of Music, and to the Hochschule
fur Musik und Tanz Koln. She took part in several master classes in Italy and Austria, and
performed in numerous prestige orchestras as: Gustav Mahler Jugendorchester, the
Schleswig-Holstein Festival Orchestra, Scandinavian Youth Symphony Orchestra and
Riga Festival Orchestra. Beate Racko performed with such famous conductors as
Claudio Abbado, Sergio Cardenas, Pierre Boulez and Christoph Eschenbach. She was
awarded the second place at the International A. Glazunov Violin Competitions.
Currently Beate Racko is a member of the Latvian National Symphony Orchestra and
concentrating on teaching in Pardaugavas Music and Art School.
Czy wiesz że...
pani prof. Ewa Iwan jest jurorem od pierwszej
edycji naszego konkursu.
9
konkursie
H
Środa ❶⓿.⓿❹
P
G
III – I E
8.00 - 9.00 - od 96 do 102
9.00 - 10.00 - od 103 do 109
10.00 - 10.15 - przerwa
10.15 - 11.15 - od 110 do 116
11.15 - 12.15 - od 117 do 123
12.15 - 12.30 - przerwa
12.30 - 13.30 - od 124 do 130
13.30 - 14.30 – od 131 do 136
przerwa obiadowa
P
G
II - I E
15.15 - 16.15 - od 37 do 43
16.15 - 17.15 - od 44 do 50
17.15 - 17.30 - przerwa
17.30 - 18.30 - od 51 do 57
19.00 - K
I
"D
"
Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce
Aula Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, Rynek Górny 6
Czwartek ❶❶.⓿❹
P
G
II - I E
8.00 - 9.00 - od 58 do 64
9.00 - 10.00 - od 65 do 71
10.00 - 10.15 - przerwa
10.15 - 11.15 - od 72 do 78
11.15 - 12.15 - od 79 do 85
12.15 - 12.30 - przerwa
12.30 - 14.00 - od 86 do 95
przerwa obiadowa
. .
P
G
III - II
15.30 - 18.30 – przesłuchania II etapu grupa III
19.00 - K
„P
V
”
prezentacja dawnych instrumentów smyczkowych
Anna ŚLIWA – fidel, pochette, lira da braccio, viola d'amore, skrzypce
barokowe
Sala Gotycka Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, ul. Zamkowa 8
1 0
Piątek ❶❷.⓿❹
konkursie
P
G
II - II
8.30 - 12.30 - przesłuchania II etapu grupa II
przerwa obiadowa
P
G
I
14.00 – 15.00 - od 1 do 9
15.00 – 16.00 - od 10 do 18
16.00 - 16.15 - przerwa
16.15 - 17.15 - 19 od 27
17.15 - 18.15 – od 28 do 36, 137
19.30 - K
„C
”
Tomasz KOBEL - skrzypce (Laureat Grand Prix poprzedniej edycji konkursu),
Anna WIŚNIOWSKA – fortepian, Anna BUDA – skrzypce, Anna KORCZYŃSKA – skrzypce,
Aleksandra SZOTA – skrzypce, Paulina TKACZYK – basso continuo,
Młodzieżowa Orkiestra Kameralna "FRESCO SONARE"
Monika BACHOWSKA – dyrygent
Galeria Austriackiego Konsulatu Generalnego w Krakowie, ul. N. Cybulskiego 9
około 22.00 – ogłoszenie laureatów grupy II i III
Sobota ❶❸.⓿❹
9.00 - 12.30 – próby z orkiestrą
14.00 – W
K
L
z towarzyszeniem Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej "FRESCO SONARE"
pod dyr. Moniki BACHOWSKIEJ, Paulina TKACZYK - basso continuo
Hall Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, ul. J. Piłsudskiego 20
Przesłuchania konkursowe odbywają się w Auli Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, Rynek
Górny 6 i są otwarte dla publiczności.
Przesłuchania rozpoczynają uczestnicy, których nazwisko zaczyna się na literę "A".
Uprzejmie prosimy wszystkich uczestników o zgłaszanie się co najmniej godzinę przed
zaplanowanym terminem przesłuchania w Sekretariacie Szkoły, celem potwierdzenia
obecności i odbioru dyplomu za udział w konkursie oraz upominków.
Terminy przesłuchań mogą ulec nieznacznym zmianom z przyczyn niezależnych od
organizatora.
rowadzenie koncertów - nna
1 1
konkursie
P
K
ntonio ucio ivaldi (ur. 4 marca 1678 r. w Wenecji, zm. 28
lipca 1741 r. w Wiedniu) - włoski skrzypek i kompozytor, ze względu
na rude włosy nazywany Il Prete Rosso, co oznacza Rudy Ksiądz.
Był pierwszym z dziewięciorga dzieci Giambattisty i Camilli
Calicchio. Lekcji gry udzielał mu ojciec, skrzypek przy bazylice
Św. Marka. W 1703 r. Antonio otrzymał święcenia kapłańskie.
W tym samym roku rozpoczął pracę w sierocińcu dla dziewcząt
Ospedale della Pietà, najpierw jako nauczyciel gry na skrzypcach
i dyrygent, później także jako kompozytor,. Funkcje te pełnił
z przerwami do 1740 r. Cotygodniowe występy zespołów
z Ospedale stały się z czasem jednymi z ważniejszych wydarzeń artystycznych w Wenecji.
W latach 1718 – 1720 był maestro di cappella na dworze margrabiego Filipa Hesse – Darmstadt,
gubernatora Mantui. Później odwiedzał różne miasta włoskie, Amsterdam (1738), przypuszczalnie
Pragę (ok. 1730 r.) i Graz (ok. 1739 r.). W 1740 r. wyjechał do Wiednia, gdzie rok później zmarł.
Vivaldi był jednym z najwybitniejszych kompozytorów epoki baroku. Jego dorobek obejmuje
niemal wszystkie formy uprawiane w tym okresie. Indywidualny styl Vivaldiego przejawia się
najpełniej w jego dziełach instrumentalnych, zwłaszcza w koncertach na instrumenty
smyczkowe. Będąc wybitnym skrzypkiem – wirtuozem, wzbogacił technikę gry na tym
instrumencie, wprowadzając nowe sposoby artykulacji, właściwe skrzypcom figury techniczne,
wykorzystując wysokie rejestry (do 12 pozycji), używając skordatury itp. W koncertach
wiolonczelowych zastosował po raz pierwszy skracanie strun za pomocą kciuka. Wirtuozowskie
cechy stylu Vivaldiego znalazły swój wyraz w koncertach La Stravaganza op. 4 oraz op. 8 ze
słynnymi utworami programowo – ilustracyjnymi m.in. Le Quattro Stagioni (Cztery pory roku),
skomponowanymi na podstawie anonimowych sonetów, z których każdy nosił nazwę jednej
z pór roku, La tempesta di mare (Burza morska) i La caccia (Polowanie). Wyrazistość rytmiczna
tematów i przewaga faktury homofonicznej sprzyjają oddziaływaniu harmoniki funkcyjnej.
W zakresie formy Vivaldi był współtwórcą 3-częściowej formy koncertu solowego. Dzieła
wokalne, zarówno świeckie jak i religijne, są związane z operowym stylem epoki, odznaczają się
barwną instrumentacją (oratorium Juditha) i dramatyczną siłą wyrazu (opery). Dowodem
uznania, jakim cieszył się Vivaldi u współczesnych, są transkrypcje jego koncertów skrzypcowych
dokonane przez J. S. Bacha. Dzieła Vivaldiego odegrały ważną rolę w kształtowaniu się nowych
prądów stylistycznych (szkoła mannheimska, klasycy wiedeńscy). Jego styl ukształtowany
w młodzieńczym okresie twórczości, spotkał się z ostrą krytyką u schyłku życia. Po śmierci
kompozytora jego dzieła uległy zapomnieniu. Dopiero w latach 30-tych XX w. odkryto
większość kompozycji i właściwie oceniono jego talent.
Ważniejsze kompozycje:
48 oper, 3 oratoria, 24 kantaty świeckie, serenady, arie; psalmy, części mszalne, magnifikaty, motety,
hymny; 452 koncerty na instrumenty solowe z towarzyszeniem smyczków i b.c., m.in. L’Estro
armonico op. 3 (12 koncertów na 1, 2 i 4 skrzypiec i wiolonczelę), La Stravaganza op. 4 (12 koncertów
skrzypcowych), Il Cimento dell`Armonia e dell`Invenzione op. 8 (12 koncertów skrzypcowych),
koncerty na flet, obój, fagot, wiolonczelę, violę d’amore, mandolinę; 63 symfonie i koncerty
orkiestrowe; 97 sonat m.in. 12 sonat da camera na 2 skrzypiec i b.c. op. 1, 18 sonat na skrzypce op. 2 i 5.
Materiał przygotowano na podstawie: Encyklopedii Muzyki pod red. A.Chodkowskiego (PWN W-wa 2006)
oraz Wikipedii – wolnej encyklopedii
1 2
„Przed Vivaldim”
⓫ kwietnia, godz. 19.00
K
–
Sala Gotycka Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, ul. Zamkowa 8
m. in. polskiego prawykonania nowo odkrytych
utworów polsko-niemieckiego kompozytora XVII
w., Henryka Doebeliusa. Współpracuje z większością
polskich zespołów muzyki dawnej, jak Ars Cantus,
Concerto Polacco, Il Tempo, a także z austriackim
zespołem Pandolfis Consort Wien. Od 2007 kieruje
zespołem instrumentów historycznych Intrada,
współdziałającym ściśle z Baletem Dworskim
Cracovia Danza, wykonującym głównie muzykę
związaną z tańcem i innymi formami przedstawień
scenicznych. Pracowała jako skrzypaczka w Capella
Cracoviensis (1992 - 1995) i altowiolistka w Musicae
Antique Collegium Varsoviense Warszawskiej Opery
Kameralnej (2001 - 2004). Brała udział w licznych
nagraniach płytowych oraz w prestiżowych
Prelekcja na temat historycznego
instrumentarium smyczkowego połączona
z praktycznym pokazem gry.
 Skąd się wzięły skrzypce?
 Czy to prawda, że mają polski rodowód?
Czym różnią się skrzypce od viol?
 Czy łuk to broń, czy instrument?
 Co to takiego wykonawstwo
historyczne?
Przedmiotem wykładu będzie objaśnienie
budowy, stroju i specyfiki instrumentów
dawnych w powiązaniu z ikonografią
malarstwa historycznego oraz
dokumentacją z muzeów instrumentów
muzycznych.
festiwalach, m. in. Europäisches Musikfest Stuttgart,
Arte Sintesi Enschede, Wratislavia Cantans, Festiwal
van Vlaanderen Brugge, Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień,
występowała na Expo 2003 i podczas Roku
Polskiego w Paryżu.
Osobnym nurtem jej działalności jest pedagogika
skrzypcowa. Prowadzi klasę skrzypiec
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych
im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, a także
uczy gry na skrzypcach barokowych i violi d'amore
w Konserwatorium Krakowskim im. Witolda
Lutosławskiego.
1 3
koncerty
nna
– fidel, pochette, lira da braccio,
viola d'amore, skrzypce barokowe
Skrzypaczka o wielostronnych zainteresowaniach,
pasjonatka edukacji muzycznej najmłodszych dzieci.
Jest absolwentką Akademii Muzycznej
w Krakowie w zakresie skrzypiec współczesnych
i barokowych. Specjalizuje się w solowym
i kameralnym repertuarze dzieł muzyki dawnej,
a także w improwizowanym wykonawstwie
zabytków muzyki przedrenesansowej i etnicznej.
Wraz z zespołem Camerata Cracovia dokonała
⓬ kwietnia, godz. 19:30
Koncert „C
”
GALERIA AUSTRIACKIEGO KONSULATU GENERALNEGO W KRAKOWIE UL. N. CYBULSKIEGO 9
W
Recital laureata nagrody Grand Prix
Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego
„Vivaldi 333"
Tomasz KOBEL - skrzypce
Anna WIŚNIOWSKA - fortepian
koncerty
Antonio Vivaldi - 4 PORY ROKU (LE QUATTRO STAGIONI) op. 8
Koncert nr 1 E-dur – WIOSNA (LA PRIMAVERA), RV 269
Allegro. Largo. Allegro
Koncert nr 2 g-moll - LATO (L`ESTATE), RV 315
Allegro non molto. Adagio. Presto
Koncert nr 3 F-dur - JESIEŃ (L`AUTUNNO), RV 293
Allegro. Adagio molto. Allegro
Koncert nr 4 f-moll - ZIMA (L`INVERNO), RV 297
Allegro non molto. Largo. Allegro
Tomasz KOBEL – skrzypce
Anna BUDA - skrzypce
Anna KORCZYŃSKA - skrzypce
Aleksandra SZOTA – skrzypce
Paulina TKACZYK – basso continuo
Młodzieżowa Orkiestra Kameralna FRESCO SONARE
Monika BACHOWSKA – dyrygent
omasz
– skrzypce
Absolwent Szkoły Muzycznej I stopnia im Grażyny Bacewicz we Wrocławiu,
w klasie skrzypiec Urszuli Maćkowskiej. Obecnie uczeń II klasy Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu,
w klasie skrzypiec Wojciecha Hazuki. Żywo interesuje się muzyką klasyczną.
Jest laureatem wielu konkursów skrzypcowych: Grand Prix w Międzynarodowym
Konkursie Skrzypcowym „Vivaldi 333” w Wieliczce, II miejsce w V Ogólnopolskim
Konkursie Skrzypcowym "Mistrz Literatury Dziecięcej Oskar Rieding" w Warszawie, III miejsce w XX
Bystrzyckim Konkursie Zespołów Kameralnych w Bystrzycy, I miejsca w XII i XIII Świdnickich
Konfrontacjach Młodych Skrzypków, II nagroda w V Ogólnopolskim Turnieju Młodych Skrzypków
w Nysie, II nagroda w X Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu.
Uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Łańcucie (klasa Andrzeja Gębskiego)
i kursach mistrzowskich w Legnicy, gdzie pracował pod kierunkiem prof. Bartosza Bryły. W latach
2010-2012 był stypendystą Prezydenta Miasta Wrocławia.
G
D
A
E
Czy wiesz że...
tradycją konkursu jest to, że laureat nagrody Grand Prix
zawsze uświetnia swoim występem kolejną edycję konkursu
1 4
koncerty
onika
- dyrygent, pedagog, absolwentka
krakowskiej Akademii Muzycznej.
Od 1995 pracuje z chórami dziecięcymi i mieszanymi oraz
chórem i orkiestrą Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.
im. I. J. Paderewskiego w Krakowie. Od 1998 prowadzi
Młodzieżową Orkiestrę Kameralną Fresco Sonare. Pod jej
kierownictwem zespoły uczestniczyły w wielu konkursach,
każdorazowo będąc ich laureatami. Indywidualność i sztuka
dyrygencka Moniki Bachowskiej zostały nagrodzone tytułem
„Najlepszego Dyrygenta Festiwalu” na konkursach na
Węgrzech (1999, 2002) oraz w Będzinie (2001).
Jako dyrygent współpracowała z takimi artystami jak: Krzysztof Penderecki, Maciej Małecki,
Jacek Kaspszyk, Tadeusz Strugała, Paul Esswood, Kaja Danczowska, Elżbieta Stefańska, Daniel
Stabrawa, Marcin Dylla, Tomasz Strahl, Klaudiusz Baran, Michał Nagy.
W latach 1998-2011 Monika Bachowska była śpiewakiem Chóru Polskiego Radia w Krakowie,
który także występował pod jej dyrekcją. Posiada w dorobku nagrania dla Programu 2 Polskiego
Radia. W 2004 uzyskała tytuł Doktora Sztuki Muzycznej w dyscyplinie Dyrygentura. W 2008
otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy
dydaktycznej. Od 2012 objęła opieką programy edukacyjne w Europejskim Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.
łodzieżowa rkiestra ameralna
rozpoczęła działalność w 1998 roku. Cechy szczególne
to: profesjonalizm, świeżość brzmienia, pasja
i potencjał. Młodzi muzycy pracują od początku pod
kierownictwem charyzmatycznej dyrygentki, Moniki
Bachowskiej, która porywa ich swoją osobowością
i dzięki której osiągnęli tak wysoki poziom artystyczny.
Gra zespołu Fresco Sonare, który na Międzynarodowym
Festiwalu Orkiestr Młodzieżowych w Nyiregyhaza
(Węgry, 2002) otrzymał I miejsce z najwyższym
wyróżnieniem „Summa cum Laude”, charakteryzuje się
nie tylko najwyższym poziomem warsztatowym, ale
także wielką radością muzykowania, którą młodzi muzycy zarażają słuchaczy swoich
koncertów. Zespół koncertował m.in. z Chórem Polskiego Radia, solistami i chórem „East
Sussex Bach Choir” z Londynu oraz tak wybitnymi artystami jak: Krzysztof Penderecki,
Mariusz Pędziałek, Waldemar Malicki, Grzegorz Turnau, Stanisław Sojka, Klaudiusz Baran,
Michał Nagy, Piotr Tarcholik, czy Violetta Szopa-Tomczyk.
Dotychczas orkiestra występowała w Filharmonii Krakowskiej, Radiu Kraków, Akademii
Muzycznej, Teatrze Groteska i znanych krakowskich kościołach: Św. Katarzyny,
OO. Bernardynów i SS. Norbertanek na Salwatorze. O możliwościach Fresco Sonare
świadczy niezwykle bogaty i różnorodny repertuar, obejmujący zarówno muzykę klasyczną
(Vivaldi, Bach, Mozart), współczesną (K.Penderecki, W.Kilar, W.Szpilman, H.Czyż),
rozrywkową (A.Piazzolla, S.Sojka, G.Turnau), jak i teatralną i filmową (Z. Konieczny).
Czy wiesz że...
na naszym konkursie laureaci Grand Prix oraz I miejsc w II i III grupie
wiekowej wykonają na Koncercie Laureatów koncert A.Vivaldiego
z towarzyszeniem orkiestry kameralnej.
1 5
I
1. ofia
8. artyna
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. Mieczysława Karłowicza, Kraków
nauczyciel – mgr Renata Sperka-Bernacka
akompaniator – mgr Renata Tomkiewicz
L.Portnoft – Fantazja rosyjska
A.Vivaldi - Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
2. arol
9. atarzyna
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Zygmunta Noskowskiego, Krzeszowice
nauczyciel – mgr Anna Cygal
akompaniator – mgr Agnieszka Żak
E.Iwan – Smutny walczyk
A.Vivaldi - Koncert G-dur op. 7 nr 2, cz.I
10. artyna
(ur. 2004)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz, Jaworzno
nauczyciel – mgr Barbara Knot
akompaniator – mgr Olga Fidos-Czuba
E.Iwan - Polonez
F.Küchler – Concertino D-dur op. 15 w stylu Vivaldiego, cz.III
czestnicy
(ur. 2004)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola
Lipińskiego, Lublin
nauczyciel – mgr Nurłan Alimbajew
akompaniator – mgr Teresa Księska-Falger
O.Rieding – Koncert G-dur op. 34, cz. I
D.Kabalewski – Klauny
5. leksandra
(ur. 2004)
Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Franciszka Liszta, Głogów
nauczyciel – Barbara Zacharzewska
akompaniator – mgr Michał Malec
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
A.Curci - Czardasz
6. aria
(ur. 2004)
Szkoła Muzyczna I stopnia, Wieliczka
nauczyciel – mgr Maria Sobeńko
akompaniator – mgr Olga Mytnik
A.Vivaldi – Koncert G-dur op.7 nr 2 cz.I
G.Bacewicz - Preludium
7. ikołaj
(ur. 2004)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza, Zielona Góra
nauczyciel – mgr Iwona Wasiak
akompaniator – mgr Honorata Górna
H.Clebanoff – Taniec Milionera
A.Vivaldi - Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
1 6
(ur. 2004)
Zespół Szkół Muzycznych
im. Feliksa Rybickiego, Tychy
nauczyciel – mgr Łukasz Konieczny
akompaniator – mgr Sabina Kulisz
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356
M.Popławski - Mazur
11. agdalena
4. aniel
(ur. 2005)
Zespół Szkół Muzycznych
im. Stanisława Moniuszki, Wałbrzych
nauczyciel – mgr Danuta Wolnomiejska
akompaniator – mgr Marlena Janik
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
A.Curci - Czardasz
(ur. 2005)
3. leksandra
(ur. 2004)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
w Nowym Sączu, Filia Krynica-Zdrój
nauczyciel – mgr Mieczysław Smyda
akompaniator – mgr Danuta Jarząbek
O.Rieding – Koncert h-moll op. 35, cz.III
E.Jenkinson – Taniec Elfów
(ur. 2004)
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana
Paderewskiego, Gorlice
nauczyciel – mgr Andrzej Przybycień
akompaniator – mgr Krystyna Wal
O.Rieding – Koncert h-moll op. 35, cz.I
D.Obijalska, M.Wawruk – Przedostatni dyliżans
12. aura
(ur. 2004)
Szkoła Muzyczna I stopnia, Wieliczka
nauczyciel – mgr Maria Sobeńko
akompaniator – mgr Olga Mytnik
A.Vivaldi – Koncert G-dur op.7 nr 2 cz.I
D.Obijalska, M.Wawruk – Łoś Patataj
13. uzanna
(ur. 2004)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Wadowice
nauczyciel – mgr Marta Bielawska
akompaniator – mgr Ewelina Deren-Rogóż
D.Obijalska, M.Wawruk – Kot Włóczykij
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 7 nr 2, cz.III
14. arbara
(ur. 2004)
Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia, Tymbark
nauczyciel – mgr Halina Waszkiewicz-Rosiek
akompaniator – mgr Robert Rosiek
F.Küchler – Concertino D-dur op. 15 w stylu Vivaldiego, cz.I
M.Popławski - Polonez
Czy wiesz że...
jedną z nagród ufundowaną przez Instytut polski
w Pradze jest koncert laureata w Pradze
w ramach Salonu Polskiego.
15. ałgorzata
(ur. 2004)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Henryka Wieniawskiego, Gdańsk
nauczyciel – mgr Krystyna Przybylińska-Żgaj
akompaniator – mgr Monika Madej-Strukiel
M.Popławski – Taniec hiszpański
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 7 nr 2, cz.I
16. K
KUDAJ (ur. 2004)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Aleksandra Tansmana, Łódź
nauczyciel – mgr Andrzej Klemba
akompaniator – mgr Dagmara Świstak
J.Garścia, J.Stasica - Krakowiak
F.Küchler – Concertino D-dur op. 15 w stylu Vivaldiego, cz.III
17. ichał
(ur. 2004)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków
nauczyciel – mgr Irena Wójtowicz
akompaniator – mgr Elżbieta Daszkiewicz
D.Obijalska, M.Wawruk – Łoś Patataj
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 7 nr 2, cz.I
(ur. 2005)
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - Państwowa
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Stanisława Moniuszki, Katowice
nauczyciel – mgr Urszula Szygulska
akompaniator – mgr Agnieszka Haase
O.Rieding – Koncert G-dur op. 34, cz.III
D.Obijalska, M.Wawruk – Łoś Patataj
23. ałgorzata
(ur. 2004)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej, Oława
nauczyciel – mgr Aneta Olszewska
akompaniator – Grażyna Pasierbska
J.Garścia – Mazurek
F.Küchler – Concertino D-dur op. 15 w stylu Vivaldiego, cz.I
24. óża
(ur. 2005)
Zespół Szkół Muzycznych
im. Michała Spisaka, Dąbrowa Górnicza
nauczyciel – mgr Jan Kućmierczyk
akompaniator – mgr Aleksandra Naczyńska-Szlęk
D.Obijalska, M.Wawruk – Łoś Patataj
O.Rieding – Koncert h-moll op. 35, cz.I
25. ivienne
(ur. 2004)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Stanisława Moniuszki, Racibórz
nauczyciel – mgr Monika Schmidt
akompaniator – mgr Jarosław Pawłowski
E.Iwan – Wirujący walczyk
F.Küchler – Concertino D-dur op. 15 w stylu Vivaldiego, cz.I
19. ustyna
(ur. 2004)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Ludomira Różyckiego, Gliwice
nauczyciel – mgr Adam Zając
akompaniator – mgr Krzysztof Minor
Ch.Dancla – Polka op. 123 nr 5
A.Vivaldi - Koncert G-dur op. 7 nr 2, cz.I
(ur. 2004)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Olkusz
nauczyciel – mgr Dariusz Lauterbach
akompaniator – mgr Maria Arkusz
D.Obijalska, M.Wawruk – Łoś Patataj
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 7 nr 2, cz.I
20. aja
(ur. 2004)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Karola Szymanowskiego, Wrocław
nauczyciel – mgr Andrzej Musiał
akompaniator – mgr Katarzyna Szałańska
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 7 nr 2, cz.I
A.Curci - Czardasz
27. aria
21. amila
28. artyna
(ur. 2004)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Janiny Garści, Chrzanów
nauczyciel – mgr Donata Wiącek
akompaniator – mgr Iwona Nowak
F.Küchler – Concertino D-dur op. 15 w stylu Vivaldiego, cz.I
J.Garścia - Mazurek
26. ilena
(ur. 2004)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
m. Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków
nauczyciel – mgr Beata Katlewicz
akompaniator – mgr Barbara Rączka
E.Iwan – Mazurek
O.Rieding – Koncert G-dur op. 7 nr 2, cz.I
(ur. 2004)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza, Zielona Góra
nauczyciel – mgr Anna Tułasiewicz-Jęczała
akompaniator – mgr Elżbieta Zakrzewska
L.van Beethoven - Menuet
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
1 7
czestnicy
18. B
LASZKO (ur. 2005)
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, Filia Niepołomice
nauczyciel – mgr Maria Sobeńko
akompaniator – mgr Szczepan Tesarowicz
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
L.Boccherini - Menuet
22. ofia
29. leksandra
(ur. 2004)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Fryderyka Chopina, Bytom
nauczyciel – mgr Agnieszka Bałys
akompaniator – mgr Małgorzata Renka-Zawodny
F.Küchler – Concertino D-dur op. 15 w stylu Vivaldiego, cz.I
M.Popławski - Mazur
30. aria
(ur. 2004)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Fryderyka Chopina, Będzin
nauczyciel – mgr Kalina Wikarek
akompaniator – mgr Beata Krowicka
A.Vivaldi – Koncert G-dur op.7 nr 2 cz.I
A.Jenkinson - Taniec
czestnicy
31. ilip
(ur. 2004)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Fryderyka Chopina, Bytom
nauczyciel – mgr Ernest Dobiosz
akompaniator – mgr Diana Madeja
F.Küchler – Concertino D-dur op. 15 w stylu Vivaldiego, cz.III
L.Boccherini – Menuet A-dur
32. milia
(ur. 2005)
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. Mieczysława Karłowicza. Kraków
nauczyciel – mgr Swietłana Białostocka
akompaniator – mgr Ludmiła Wojnarowska-Tesarowicz
H.Wieniawski – Pieśń polska
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.III
34. ulia
(ur. 2005)
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych – Państwowa
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Stanisława Moniuszki, Katowice
nauczyciel – mgr Agnieszka Kalisz-Dzik
akompaniator – mgr Magdalena Mucha
O.Rieding – Koncert h-moll op. 35, cz.III
R.Schumann – Dwóch grenadierów
35. milia
(ur. 2004)
Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1
im. Stanisława Wiechowicza, Kraków
nauczyciel – mgr Anna Woźniak
akompaniator – mgr Krystyna Ćwiklińska
G.Bacewicz - Preludium
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 7 nr 2
36. zymon
(ur. 2004)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Zygmunta Noskowskiego. Skarżysko-Kamienna
nauczyciel – mgr Andrzej Zuzański
akompaniator – mgr Maria Zuzańska
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
W.Krotkiewski - Polowanie
137. ania
(ur. 2004)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Feliksa Nowowiejskiego, Gdańsk
nauczyciel – prof. Małgorzata Skorupa-Glinianowicz
akompaniator – mgr Andrzej Siarkiewicz
E. Severn - Taniec polski
A. Vivaldi - Koncert a op.3 nr 6 RV 356, cz. III
33. atalia
(ur. 2004)
Zespół Szkół Muzycznych
im. Oskara Kolberga, Radom
nauczyciel – mgr Krzysztof Dutkiewicz
akompaniator – mgr Monika Molga
F.Küchler – Concertino D-dur op. 15 w stylu Vivaldiego, cz.I
I.Garztecka - Kujawiak
Czy wiesz że...
nagrodą Grand Prix są skrzypce lutnika
Jana Pawlikowskiego z Krakowa
www.pawlikowscy.com.pl/certyfikat.htm
www.dobrecechy.pl/?p=1600
1 8
Zeskanuj i odwiedź nas ...
na www.youtube.com/muzwieliczka
Oglądaj relacje video z konkursu !
II
43. oachim
37. rena
(ur. 2003)
Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2, Grodno (Białoruś)
nauczyciel – mgr Żanna Olendzka
akompaniator – Helena Gincz
H.Kayser – Etiuda op. 20 nr 19
E.Tyrmand - Romans
A.Vivaldi – Koncert g-moll nr 52 RV 334, cz.I
38. abriela
(ur. 2003)
Zespół Szkół Muzycznych
im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego, Ostrów Wielkopolski
nauczyciel – mgr Agata Falkiewicz
akompaniator – mgr Olga Mytnik
R.Twardowski – Kaprys nr 3
H.Wieniawski - Dudziarz
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
39. abriela
(ur. 2003)
Szkoła Muzyczna I stopnia, Wieliczka
nauczyciel – mgr Anna Wójtowicz/mgr Bogusława Ziegelheim
akompaniator – mgr Agnieszka Korczyńska
F.Wohlfahrt – Etiuda op.45 nr 28
D.Obijalska, M.Wawruk – Kot Włóczykij
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
40. agdalena
. abriela
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Tarnobrzeg
nauczyciel – mgr Małgorzata Chojnacka
akompaniator – mgr Danuta Dudziak
H.Kayser – Etiuda op. 20 nr 19
A.Cofalik - Wróble
A.Vivaldi - Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
42. uzanna
(ur. 2003)
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. Mieczysława Karłowicza, Kraków
nauczyciel – mgr Małgorzata Pietruszka
akompaniator – mgr Renata Tomkiewicz
J.F.Mazas – Etiuda op. 20 nr 17
A.Wroński - Mazurek
A.Vivaldi - Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
Czy wiesz że...
w konkursie Vivaldi 335 weźmie udział
137 uczestników z 46 miast
44. ulia
(ur. 2002)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Fryderyka Chopina, Będzin
nauczyciel – mgr Małgorzata Wacławik
akompaniator – mgr Beata Krowicka
R.Twardowski – Kaprys nr 3
T.Wroński - Mazurek
A.Vivaldi - Koncert g-moll op. 12 nr 1 V 317, cz.I
45. argarita
(ur. 2002)
Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2, Grodno (Białoruś)
nauczyciel – mgr Żanna Olendzka
akompaniator – Helena Gincz
F.Wohlfahrt – Etiuda op. 45 nr 54
R.Cielepniow – Śpiew liryczny
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
46. ulianna
(ur. 2002)
Zespół Szkół Muzycznych
im. Michała Spisaka, Dąbrowa Górnicza
nauczyciel – mgr Jan Kućmierczyk
akompaniator – mgr Aleksandra Naczyńska-Szlęk
Ch.Beriot – Etiuda G
R.Statkowski – Dumka
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
czestnicy
(ur. 2002)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Fryderyka Chopina, Będzin
nauczyciel – mgr Małgorzata Wacławik
akompaniator – mgr Beata Krowicka
J.F.Mazas – Etiuda nr 30 op. 36
M.Popławski - Polonez
A.Vivaldi - Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.III
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
w Nowym Sączu, Filia Krynica-Zdrój
nauczyciel – mgr Katarzyna Główczyk
akompaniator – mgr Danuta Jarząbek
J.F.Mazas – Etiuda nr 29 op. 36
H.Wieniawski - Dudziarz
A.Vivaldi - Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.III
47. aria
(ur. 2002)
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. Mieczysława Karłowicza, Kraków
nauczyciel – mgr Leszek Dzierżęga
akompaniator – mgr Anna Dzierżak
J.F.Mazas – Etiuda op. 36 nr 17
A.Wroński – Mazurek „Moje marzenie”
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
48. arolina
(ur. 2002)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Karola Szymanowskiego, Wrocław
nauczyciel – mgr Aneta Szczygielska
akompaniator – mgr Katarzyna Szałańska
J.F.Mazas – Etiuda nr 15
A.Cofalik – Kukułka
A.Vivaldi – Koncert g-moll op. 4 nr 6 RV 316a, cz.I
49. olina
(ur. 2003)
Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2, Grodno (Białoruś)
nauczyciel – mgr Żanna Olendzka
akompaniator – Helena Gincz
A.Janszynow – Etiuda nr 11
D.Kamiński – Starodawny taniec
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
1 9
50. anna
(ur. 2002)
Zespół Szkół nr 9, Wrocław
nauczyciel – mgr Andrzej Musiał
akompaniator – mgr Anna Sokołowska
J.F.Mazas – Etiuda op. 36 nr 3
M.Popławski - Polonez
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6, cz.I
51. atalia
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej, Oława
nauczyciel – mgr Aneta Olszewska
akompaniator – mgr Kamila Karwowska-Bartnik
H.Kayser – Etiuda op. 20 nr 28
R.Statkowski - Dumka
A.Vivaldi - Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
czestnicy
52. aria
(ur. 2003)
Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2, Grodno (Białoruś)
nauczyciel – Nina Sapiega
akompaniator – Anna Tancura
F.Wohlfahrt – Etiuda op. 45 nr 54
D.Kamiński – Perpetuum mobile
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
53. senia
(ur. 2003)
Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2, Grodno (Białoruś)
nauczyciel – mgr Żanna Olendzka
akompaniator – Helena Gincz
A.Janszynow – Etiuda nr 11
H.Wagner – Starodawny taniec
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
54. wa
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Fryderyka Chopina, Kłodzko
nauczyciel – mgr Danuta Wolnomiejska
akompaniator – mgr Elżbieta Malinowska
J.F.Mazas – Etiuda op. 36 nr 15
E.Młynarski - Mazur
A.Vivaldi – Koncert g-moll op. 4 nr 6 RV 316a, cz.I
55. ngelika
(ur. 2002)
Szkoła Muzyczna I stopnia, Czasław
nauczyciel – mgr Marta Mamulska
akompaniator – mgr Katarzyna Maćkowska
A.Cofalik- Ch.Beriot – Etiuda nr 21
M.Popławski – Taniec hiszpańki
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
56. rtur
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Jastrzębie-Zdrój
nauczyciel – mgr Marcin Hałat
akompaniator – mgr Krzysztof Solik
J.F.Mazas – Etiuda op. 36 nr 9
H.Wieniawski – Kujawiak a-moll
A.Vivaldi – Koncert g-moll op. 12 nr 1 RV 317, cz.I
2 0
57. elena
(ur. 2002)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Ludomira Różyckiego, Gliwice
nauczyciel – mgr Dariusz Wicherek
akompaniator – mgr Anna Spałek
R.Kreutzer – Etiuda nr 2
A.Cofalik - Kukułka
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
58. agdalena
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Olkusz
nauczyciel – mgr Jan Kućmierczyk
akompaniator – mgr Maria Arkusz
F.Wohlfahrt – Etiuda nr 37
J.Garścia - Krakowiak
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
59.
itold
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza, Zielona Góra
nauczyciel – mgr Krzysztof Kowalik
akompaniator – mgr Elżbieta Zakrzewska
R.Kreutzer – Etiuda nr 2
A.Wroński – Mazurek „Moje marzenia”
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.III
60. ulia
(ur. 2003)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Prof. Marka Jasińskiego, Szczecin
nauczyciel – mgr Grażyna Wieteska
akompaniator – mgr Katarzyna Smoleń
J.F.Mazas – Etiuda op. 36 nr 17
J.Stasica, J.Garścia - Pociąg
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
61. arta
(ur. 2003)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków
nauczyciel – mgr Sylwia Morasiewicz-Michna
akompaniator – mgr Elżbieta Daszkiewicz
K.Fortnatow – Etiuda nr 50
D.Obijalska, M.Wawruk – Muszka Flejtuszka
A.Vivaldi - Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
62. an
(ur. 2002)
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. Mieczysława Karłowicza. Kraków
nauczyciel – mgr Maciej Chowaniec
akompaniator – mgr Anna Kowalczyk
R.Kreutzer – Etiuda nr 8
H.Wieniawski – Kujawiak op. 3 nr 2
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269, cz.I
70. ulia
63. melia
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Zygmunta Noskowskiego, Krzeszowice
nauczyciel – mgr Anna Cygal
akompaniator – mgr Agnieszka Żak
J.Mazas – Etiuda nr 17
M.Popławski - Mazur
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej, Oława
nauczyciel – mgr Aneta Olszewska
akompaniator – mgr Kamila Karwowska-Bartnik
H.Kayser – Etiuda op. 20 nr 26
A.Wroński - Mazurek „Moje marzenie”
A.Vivaldi - Koncert g-moll op. 4 nr 6 RV 316a, cz.I
64. aria
(ur. 2003)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków
nauczyciel – mgr Beata Katlewicz
akompaniator – mgr Barbara Rączka
F.Wohlfahrt – Etiuda nr 34 op. 74
G.Bacewicz - Preludium
A.Vivaldi - Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
71. iotr
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Żory
nauczyciel – mgr Elżbieta Stawarska
akompaniator – mgr Aleksandra Matuszczyk
F.Wohlfahrt – Etiuda op. 45 nr 34
D.Obijalska, M.Wawruk – Łoś Patataj
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
72.
iktoria
(ur. 2003)
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego, Poznań
nauczyciel – mgr Sławomir Jarmołowicz
akompaniator – mgr Monika Szkudlarczyk
J.F.Mazas – Etiuda op. 36 nr 3
M.Gąsieniec – Taniec hiszpański
A.Vivaldi - Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
65. amila
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Tadeusza Bairda, Grodzisk Mazowiecki
nauczyciel – mgr Joanna Gierblińska-Pyskło
akompaniator – mgr Agata Gebel
J.F.Mazas – Etiuda nr 3 op. 36
G.Bacewicz - Groteska
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
(ur. 2003)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Karola Lipińskiego, Lublin
nauczyciel – mgr Nurłan Alimbajew
akompaniator – mgr Teresa Księska-Falger
A.Janszynow – Etiuda nr 27
J.B.Lully - Gawot
A.Vivaldi - Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
67. aja
74. aja
(ur. 2003)
Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego, Tychy
nauczyciel – mgr Aleksandra Frączek
akompaniator – mgr Joanna Martinson
F.Wohlfahrt – Etiuda nr 27 op. 45
M.Popławski - Tarantella
A.Vivaldi - Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
68. eon
(ur. 2002)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków
nauczyciel – mgr Paweł Wójtowicz
akompaniator – mgr Beata Mach-Fundament
Ch.Dancla – Etiuda nr 5 op. 68
K.Kurpiński, K.Sikorski - Polonez
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269, cz.I
69. iotr
(ur. 2003)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków
nauczyciel – mgr Irena Żurek
akompaniator – mgr Elżbieta Daszkiewicz
F.Wohlfahrt – Etiuda nr 50 op. 74
J.Stasica, J.Garścia - Krakowiak
A.Vivaldi - Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
czestnicy
. ałgorzata
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz, Jaworzno
nauczyciel – mgr Agnieszka Bakalarz
akompaniator – mgr Olga Fidos-Czuba
N.Minko – Kaprys nr 13
W.Krotkiewski - Polonez
A.Vivaldi - Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
66. abriel
(ur. 2002)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków
nauczyciel – mgr Sylwia Morasiewicz-Michna
akompaniator – mgr Elżbieta Daszkiewicz
J.F.Mazas – Etiuda nr 29
E.Iwan – Walc sentymentalny
A.Vivaldi - Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
75. aweł
(ur. 2004)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Karola Szymanowskiego, Zamość
nauczyciel – mgr Gabriela Zielińska
akompaniator – mgr Alicja Słupska
A.Komarowski – Etiuda w rytmie taranteli
D.Obijalska, M.Wawruk – Kot Włóczykij
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
Czy wiesz że...
do wszystkich 4 edycji konkursu Vivaldi
zgłosiło się 458 uczestników z Polski i Europy
2 1
76. agna
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz, Jaworzno
nauczyciel – mgr Ewa Gajda-Migacz
akompaniator – mgr Olga Fidos-Czuba
R.Kreutzer – Etiuda 2
R.Twardowski - Marsz
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
77. uzanna
(ur. 2003)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków
nauczyciel – mgr Beata Katlewicz
akompaniator – mgr Barbara Rączka
F.Wohlfahrt – Etiuda nr 36 op. 74
J.Stasica, J.Garścia - Krakowiak
A.Vivaldi - Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
78. ornelia
czestnicy
(ur. 2002)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków
nauczyciel – mgr Paweł Wójtowicz
akompaniator – mgr Elżbieta Daszkiewicz
E.Poilleux – Etiuda nr 13
M.Popławski - Mazur
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6 V 356, cz.I
79. nna
(ur. 2002)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
w Nowym Sączu, Filia Krynica-Zdrój
nauczyciel – mgr Mieczysław Smyda
akompaniator – mgr Danuta Jarząbek
J.F.Mazas – Etiuda nr 9 op. 36
R.Twardowski - Oberek
A.Vivaldi – Koncert g-moll nr 52 RV 334, cz.III
80. atarzyna
(ur. 2002)
Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2, Grodno (Białoruś)
nauczyciel – Nina Sapiega
akompaniator – Helena Gincz
H.Kayser – Etiuda op. 20 nr 19
D.Kamiński - Elegia
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
81. rzemysław
(ur. 2002)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków
nauczyciel – mgr Irena Wójtowicz
akompaniator – mgr Elżbieta Daszkiewicz
H.Kayser – Etiuda op. 20 nr 33
M.Popławski – Taniec hiszpański
A.Vivaldi - Koncert E-dur op. 3 nr 12 RV 265, cz.I
82. anna
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława
Karłowicza, Zielona Góra
nauczyciel – mgr Krzysztof Kowalik
akompaniator – mgr Elżbieta Zakrzewska
R.Kreutzer – Etiuda nr 2
H.Wieniawski – Pieśń polska
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
2 2
83. milia
(ur. 2003)
Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia, Tymbark
nauczyciel – mgr Halina Waszkiewicz-Rosiek
akompaniator – mgr Robert Rosiek
J.F.Mazas – Etiuda op. 36 nr 7
M.Popławski - Mazur
A.Vivaldi – Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
84. nastazja
(ur. 2003)
Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2, Grodno (Białoruś)
nauczyciel – mgr Żanna Olendzka
akompaniator – Helena Gincz
H.Kayser – Etiuda op. 20 nr 8
H.Wagner – Taniec białoruski
A.Vivaldi – Koncert g-moll op. 4 nr 6 RV 316a, cz.I
85. acper
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz, Jaworzno
nauczyciel – mgr Marzenna Synowiec
akompaniator – mgr Olga Fidos-Czuba
P.Wójtowicz – Etiuda koncertowa nr 22 „Zła zima”
J.Garścia - Mazurek
A.Vivaldi - Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
86. akub
(ur. 2003)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków
nauczyciel – mgr Maria Kostka
akompaniator – mgr Elżbieta Daszkiewicz
Ch. de Beriot – Fantasie-Caprice
A.Wroński – Mazurek „Moje marzenie”
A.Vivaldi - Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.III
87. arina
(ur. 2003)
Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz, Wrocław
nauczyciel – mgr Urszula Maćkowska
akompaniator – mgr Katarzyna Bednarek-Wojtkowiak
J.F.Mazas – Etiuda nr 2
M.Gąsieniec – Taniec hiszpański
A.Vivaldi - Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
88. milia
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz, Jaworzno
nauczyciel – mgr Małgorzata Basiuk
akompaniator – mgr Olga Fidos-Czuba
I.Dwojrin – Etiuda 36
M.Popławski - Mazur
A.Vivaldi - Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.III
89. artyna
(ur. 2003)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Fryderyka Chopina, Bytom
nauczyciel – mgr Małgorzata Grząba
akompaniator – mgr Wioletta Lis-Szczurek
Ch.Dancla – Etiuda nr 30
E.Iwan – Walc sentymentalny
A.Vivaldi - Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
90. aulina elena
(ur. 2002)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza, Zielona Góra
nauczyciel – mgr Anna Tułasiewicz-Jęczała
akompaniator – Natalia Kinga Tomczuk
P.Rode – Kaprys nr 24
K.Szymanowski – Pieśń Roksany
A.Vivaldi – Koncert g-moll op. 12 nr 1 RV 317, cz.I
93.
91. uzanna
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Ludomira Różyckiego, Gliwice
nauczyciel – mgr Alina Brodka
akompaniator – mgr Krzysztof Minor
A.Cofalik – Etiuda nr 30
J.Garścia – Perpetuum mobile
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
94. gnacja
92. ominika
(ur. 2002)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 3
im. Juliusza Zarębskiego, Warszawa
nauczyciel – mgr Grażyna Radkowska
akompaniator – mgr Anna Kowalik
R.Kreutzer – Etiuda 3
E.Iwan – Walc sentymentalny
A.Vivaldi - Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356, cz.I
95. leksandra
96. abriela
(ur. 2000)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Zduńska Wola
nauczyciel – mgr Anna Bralewska
akompaniator – mgr Kamil Klimek
P.Wójtowicz – Etiuda koncertowa nr 22 „Zła zima”
W.Kroll – Banjo i skrzypce
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna), cz. I
97. iktoria
(ur. 2001)
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. Mieczysława Karłowicza, Kraków
nauczyciel – mgr Swietłana Białostocka
akompaniator – mgr Ludmiła Wojnarowska-Tesarowicz
H.Wieniawski – Kaprys op. 18 nr 5
H.Wieniawski – Wariacje na temat własny
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna), cz. I
98. ulia
(ur. 2001)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków
nauczyciel – mgr Maria Kostka
akompaniator – mgr Elżbieta Daszkiewicz
P.Wójtowicz – Etiuda koncertowa nr 22 „Zła zima”
H.Wieniawski - Obertas
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269(Wiosna), cz. I
(ur. 2002)
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, Filia Niepołomice
nauczyciel – mgr Maria Sobeńko
akompaniator – mgr Szczepan Tesarowicz
K.Fortunatow, Ch.Beriot – Etiuda nr 70
H.Wieniawski - Dudziarz
A.Vivaldi – Koncert g-moll op. 12 nr 1 RV 317, cz.I
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Olkusz
nauczyciel – mgr Dariusz Lauterbach
akompaniator – mgr Maria Arkusz
Ch.Dancla - Etiuda op. 68 nr 6
J.Garścia – Krakowiak
A.Vivaldi – Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
99. livia aria
(ur. 2000)
Zespół Szkół Muzycznych
im. Feliksa Rybickiego, Tychy
nauczyciel – mgr Kalina Wikarek
akompaniator – mgr Sabina Kulisz
Ch.Dancla – Etiuda 11
G.Bacewicz – Taniec mazowiecki
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 3 nr 12 RV 265, cz. I
czestnicy
III
eronika
(ur. 2003)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Grzegorza Fitelberga, Chorzów
nauczyciel – mgr Lucyna Fiedukiewicz
akompaniator – mgr Michał Szkurienko
H.E.Kayser – Etiuda op. 20 nr 13
W.Krotkiewski - Polonez
A.Vivaldi - Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310, cz.I
100. ojciech
(ur. 2001)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków
nauczyciel – mgr Roman Buszek
akompaniator – mgr Barbara Rączka
R.Kreutzer – Etiuda nr 37
I.J.Paderewski - Melodia
A.Vivaldi – Koncert A-dur nr 51 RV 345, cz. I
101. oanna
(ur. 2001)
Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka,
Dąbrowa Górnicza
nauczyciel – mgr Jan Kućmierczyk
akompaniator – mgr Aleksandra Naczyńska-Szlęk
R.Kayser – Etiuda 23
H.Wieniawski – Kujawiak
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269(Wiosna), cz. I
2 3
czestnicy
102. agoda
(ur. 2000)
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz, Wrocław
nauczyciel – mgr Halina Zwiercan
akompaniator – mgr Joanna Karpeta
P.Wójtowicz – Etiuda koncertowa nr 22 „Zła zima”
G.Bacewicz – Taniec mazowiecki
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269(Wiosna), cz. I
109. atalia
103. atalia
(ur. 2001)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola
Szymanowskiego, Wrocław
nauczyciel – mgr Aneta Szczygielska
akompaniator – mgr Katarzyna Szałańska
P.Wójtowicz – Etiuda koncertowa nr 22 „Zła zima”
E.Młynarski - Mazur
A.Vivaldi – Koncert g-moll op. 12 nr 1 RV 317, cz.I
110. artyna
104. leksandra
(ur. 1999)
Szkoła Muzyczna I stopnia, Wieliczka
nauczyciel – mgr Anna Wójtowicz/mgr Bogusława
Ziegelheim
akompaniator – mgr Olga Mytnik
P.Wójtowicz – Etiuda – Kaprys nr 2 „Wiktoria”
H.Wieniawski – Legenda op. 17
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna), cz. I
111. atarzyna
105. arolina
(ur. 2001)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego, Myślenice
nauczyciel – mgr Jolanta Antkiewicz
akompaniator – mgr Jarosław Olszewski
A.Grünwald – Etiuda nr 26
R.Statkowski - Dumka
A.Vivaldi – Koncert A-dur nr 51 RV 345, cz.I
112. ulia
(ur. 2000)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego, Piotrków Trybunalski
nauczyciel – mgr Ewa Izydorczyk-Grzelak
akompaniator – mgr Anastazja Wilczkowska
E.Polo – Etiuda 24
H.Wieniawski – Kujawiak
A.Vivaldi - Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna), cz.I
106. eronika
(ur. 2001)
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz, Wrocław
nauczyciel – mgr Anna Dzierżanowska
akompaniator – mgr Katarzyna Bednarek-Wojtkowiak
P.Wójtowicz – Etiuda koncertowa nr 22 „Zła zima”
R.Twardowski - Oberek
A.Vivaldi – Koncert g-moll op. 12 nr 1 RV 317, cz.I
113. artyna
(ur. 2001)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Fryderyka Chopina, Bytom
nauczyciel – mgr Małgorzata Grząba
akompaniator – mgr Wioletta Lis-Szczurek
R.Kreutzer – Etiuda nr 24
H.Wieniawski – Dudziarz
A.Vivaldi - Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna), cz.I
107. eronika
(ur. 2001)
Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1
im. Stanisława Wiechowicza, Kraków
nauczyciel – mgr Dorota Cieśla
akompaniator – mgr Krystyna Ćwiklińska
R.Kreutzer – Etiuda 37
E.Iwan – Wirujący walczyk
A.Vivaldi – Koncert g-moll op. 12 nr 1 RV 317, cz.I
108. ulia
(ur. 2001)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Olkusz
nauczyciel – mgr Jan Kućmierczyk
akompaniator – mgr Maria Arkusz
F.Wohlfahrt – Etiuda nr 50
A.Wroński – Mazurek
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269, cz.II i III
2 4
(ur. 1999)
Szkoła Muzyczna I stopnia, Wieliczka
nauczyciel – mgr Anna Wójtowicz/mgr Bogusława Ziegelheim
akompaniator – mgr Agnieszka Korczyńska
P.Wójtowicz – Etiuda koncertowa nr 22 „Zła zima”
R.Twardowski - Oberek
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna), cz. I
(ur. 2001)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Fryderyka Chopina, Bytom
nauczyciel – mgr Małgorzata Ukleja-Urbańczyk
akompaniator – mgr Dolores Madeja
P.Wójtowicz – Etiuda koncertowa nr 22 „Zła zima”
K.Szymanowski – Preludium op. 1 nr 1
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 3 nr 12 RV 265, cz.II i III
(ur. 2001)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza, Zielona Góra
nauczyciel – mgr Iwona Wasiak
akompaniator – mgr Justyna Grondys
Ch.Dancla – Etiuda nr 3
E.Młynarski – Polonez op. 4 nr 1
A.Vivaldi - Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna), cz.I
114. anna
(ur. 2000)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza, Zielona Góra
nauczyciel – mgr Krzysztof Kowalik
akompaniator – mgr Elżbieta Zakrzewska
E.Polo – Etiuda nr 10
E.Młynarski – Mazur
A.Vivaldi – Koncert g-moll op. 12 nr 1 RV 317, cz.I
115. ucja
(ur. 2001)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Karola Szymanowskiego, Zamość
nauczyciel – mgr Gabriela Zielińska
akompaniator – mgr Alicja Słupska
P.Wójtowicz – Etiuda koncertowa nr 22 „Zła zima”
G.Bacewicz - Kołysanka
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna), cz. I
116. liwia
(ur. 2000)
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia, Gdów
nauczyciel – mgr Barbara Toffel
akompaniator – mgr Barbara Iwanejko-Maga
P.Wójtowicz – Etiuda koncertowa nr 22 „Zła zima”
R.Statkowski - Dumka
A.Vivaldi – Koncert g-moll op. 12 nr 1 RV 317 cz.I
117. ominika
(ur. 2001)
Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz, Wrocław
nauczyciel – mgr Halina Zwiercan
akompaniator – mgr Joanna Karpeta
P.Wójtowicz – Etiuda nr 15 „Idzie niebo ciemną nocą”
A.Cofalik - Słowik
A.Vivaldi – Koncert g-moll op. 12 nr 1 RV 317 cz.I
123. gata
(ur. 2001)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Zygmunta Noskowskiego, Krzeszowice
nauczyciel – mgr Barbara Stasik
akompaniator – mgr Agnieszka Żak
R.Kreutzer – Etiuda nr 37
K.Dębski - Cantabile
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna), cz. I
124. licja
(ur. 2001)
Szkoła Muzyczna I stopnia, Wieliczka
nauczyciel – mgr Anna Wójtowicz/mgr Bogusława Ziegelheim
akompaniator – mgr Olga Mytnik
P.Wójtowicz – Etiuda – Kaprys nr 3 „Alicja”
A.Andrzejewski - Burleska
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna), cz. I
118. lga
(ur. 2001)
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. Mieczysława Karłowicza, Kraków
nauczyciel – mgr Swietłana Białostocka
akompaniator – mgr Ludmiła Wojnarowska-Tesarowicz
A.Grünwald – Etiuda D-dur nr 26
H.Wieniawski – Pieśń polska
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 3 nr 12 RV 265, cz. I
125. atarzyna
(ur. 2000)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Karola Kurpińskiego, Poznań
nauczyciel – mgr Jan Romanowski
akompaniator – Prof. Arnold Dąbrowski
R.Kreutzer – Etiuda nr 37
H.Wieniawski – Pieśń polska op. 12 nr 2
A.Vivaldi – Koncert g-moll op. 12 nr 1 RV 317, cz.I
119. aciej
126. ominika
120. arolina
(ur. 2000)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Karola Szymanowskiego, Wrocław
nauczyciel – mgr Andrzej Musiał
akompaniator – mgr Katarzyna Szałańska
P.Wójtowicz – Etiuda koncertowa nr 22 „Zła zima”
H.Wieniawski - Obertas
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna), cz. I
121. lexandra
(ur. 2001)
Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Dywity
nauczyciel – mgr Dorota Obijalska
akompaniator – mgr Olga Mytnik
P.Wójtowicz – Etiuda koncertowa nr 22 „Zła zima”
E.Młynarski - Mazur
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna), cz. I
122.
iktoria
(ur. 2001)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Tadeusza Szeligowskiego, Szczecin
nauczyciel – mgr Joanna Jagiełło
akompaniator – mgr Monika Wolęcka
R.Kreutzer – Etiuda nr 37
H.Wieniawski - Dudziarz
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna), cz. I
(ur. 2000)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza, Zielona Góra
nauczyciel – mgr Krzysztof Kowalik
akompaniator – mgr Elżbieta Zakrzewska
Ch.Dancla – Etiuda nr 5
R.Statkowski – Krakowiak
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna), cz. I
127. ulia
(ur. 2001)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków
nauczyciel – mgr Paweł Wójtowicz
akompaniator – mgr Beata Mach-Fundament
F.David – Etiuda nr 13 op.45
H.Wieniawski – Pieśń polska
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna), cz.I
128. agoda
(ur. 2000)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Olsztyn
nauczyciel – mgr Dorota Obijalska
akompaniator – mgr Olga Mytnik
R.Kreutzer – Etiuda nr 37
H.Wieniawski - Obertas
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna), cz. I
129. arbara
(ur. 2001)
Centrum Artystyczne „Mały Artysta”, Zabrze
nauczyciel – mgr Katarzyna Lisek-Orkisz
akompaniator – mgr Sławomir Pielech
P.Wójtowicz – Etiuda koncertowa nr 22 „Zła zima”
E.Młynarski - Mazur
A.Vivaldi – Koncert g-moll op. 12 nr 1 RV 317, cz.I
2 5
czestnicy
(ur. 2000)
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - Państwowa
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Stanisława Moniuszki, Katowice
nauczyciel – mgr Janina Klęk
akompaniator – mgr Agnieszka Hasse
Ch.Dancla – Etiuda nr 3
R.Statkowski – Krakowiak
A.Vivaldi – Koncert A-dur nr 51 RV 345, cz.I
130. arek
(ur. 2000)
Zespół Szkół Muzycznych
im. Feliksa Rybickiego, Tychy
nauczyciel – mgr Łukasz Konieczny
akompaniator – mgr Sabina Kulisz
R.Kreutzer – Etiuda nr 37
H.Wieniawski – Obertas
A.Vivaldi – Koncert g-moll op. 12 nr 1 RV 317, cz.I
134. ominika
131. zabela
(ur. 2000)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego, Myślenice
nauczyciel – mgr Jolanta Antkiewicz
akompaniator – mgr Jarosław Olszewski
H.Kayser – Etiuda nr 20
H.Wieniawski - Dudziarz
A.Vivaldi – Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna), cz.I
135. ominika
(ur. 2001)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz, Jaworzno
nauczyciel – mgr Barbara Knot
akompaniator – mgr Michał Szkurienko
R.Kreutzer – Etiuda 37
A.Wroński - Mazurek
A.Vivaldi - Koncert g-moll op. 12 nr 1 RV 317, cz.I
132. uzanna
136. gnieszka
czestnicy
(ur. 2002)
Zespół Szkół Muzycznych
im. Michała Spisaka, Dąbrowa Górnicza
nauczyciel – mgr Martyna Jaremus
akompaniator – mgr Sławomir Pielech
H.Wieniawski – Souvenir de Posen
R.Kreutzer – Etiuda nr 36/37
A.Vivaldi – Koncert g-moll op. 12 nr 1 RV 317 cz. I
133. an
(ur. 2000)
Zespół Szkół nr 9 – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina, Wrocław
nauczyciel – mgr Lilianna Koman-Blicharska
akompaniator – mgr Aleksandra Milcarz
P.Wójtowicz – Etiuda koncertowa nr 22 „Zła zima”
H.Wieniawski – Legenda op. 17
A.Vivaldi - Koncert g-moll op. 12 nr 1 RV 317, cz. II i III
Mariusz Put
Vivadli 330
2008
Marta Gadzina
Vivadli 331
2009
(ur. 2001)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Fryderyka Chopina, Będzin
nauczyciel – mgr Małgorzata Łazowska
akompaniator – mgr Beata Krowicka
H.Kayser – Etiuda 20 op. 20
H.Wieniawski – Obertas op. 19 nr 1
A.Vivaldi - Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna), cz. I
(ur. 2001)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków
nauczyciel – mgr Sylwia Morasiewicz-Michna
akompaniator – mgr Elżbieta Daszkiewicz
A.Cofalik – Etiuda nr 60
A.Pogorilec - Polonez
A.Vivaldi - Koncert g-moll op. 12 nr 1 RV 317, cz.I
otychczasowi zdobywcy
rand rix
Tomasz Kobel
Vivadli 333
2011
Czy wiesz że...
podczas trwania konkursu odbędzie się kiermasz
książek i nut Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
2 6
?
..........................
Vivadli 335
2013
Hall Gimnazjum
im. Kazimierza Wielkiego
w Wieliczce,
ul. Piłsudskiego 20
Sala Gotycka Muzeum
Żup Krakowskich
w Wieliczce, ul. Zamkowa 8
Szkoła Muzyczna I st.
w Wieliczce, Rynek Górny 6
Aula Centrum Kultury
i Turystyki w Wieliczce,
Rynek Górny 6
Do zobaczenia w 2015 roku na Vivaldim 337
do zobaczenia
otatki
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
rojekt i skład programu aweł
ójtowicz - www.pawelwojtowicz.com
2 7
G
J
P
P
S
Centrala i Oddział Banku
32-020 WIELICZKA, ul. Kilińskiego 2
tel.12/278-14-66, fax.12/289-44-40
e-mail: [email protected], www.mbsw.pl
Oddział w Krakowie
ul. Wysłouchów 4, 30-611 Kraków, tel.12/654-56-16, 12/654-84-55, fax.12/654-87-01
Oddział w Niepołomicach
ul. Kościuszki 20, 32-005 Niepołomice, tel.12/281-10-30, 12/281-12-20, fax.12/281-25-28
Oddział w Kłaju
Kłaj 654, 32-015 Kłaj, tel.12/284-14-33, 12/284-22-22, fax.12/284-12-80
Oddział w Myślenicach
Rynek 16, 32-400 Myślenice, tel.12/272-02-24, 12/272-23-22, fax.12/274-25-51
Oddział w Krakowie
ul. Wodna 2, 30-556 Kraków, tel.12/655-23-68, 12/655-00-42, fax.12/655-00-49
Filia w Gdowie
ul. Rynek 40, 32-420 Gdów, tel.12/251-60-00

Podobne dokumenty