Kurs Sedziowski PWZSzach_2013

Transkrypt

Kurs Sedziowski PWZSzach_2013
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
W Gdańsku
Pomorska Federacja Sportu Al. Zwycięstwa 51 80-213 Gdańsk
http://www.pwzszach.org.pl
Nr konta: Nordea Bank Polska S.A. Oddział/POB Gdańsk III
13 1440 1345 0000 0000 1284 0853
Gdańsk, 12 wrzesień 2013 r.
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Kursu Sędziowskiego
Jastrzębia Góra, 28 – 29 wrzesień 2013 roku
1.
Kurs sędziowski:
a) sędziego szachowego klasy drugiej.
b) sędziego szachowego klasy trzeciej.
2.
Organizator
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy, Kolegium Sędziów PWZSzach
3.
Terminarz
Sobota
28.09.2013 r.
Niedziela 29.09.2013 r.
4.
– godz. 15.00 – 20.00 zajęcia (z przerwą)
– godz. 9.30 – 13.30 zajęcia
Miejsce kursu
Kurs odbędzie się w Domu Wczasowym VIS.
Jastrzębia Góra, ul. Królewska 5.
Zgłoszenia przyjmuje Marian Wodzisławski; [email protected]
tel.603 875 404 ( po godzinie 15)
5.
Warunki uczestnictwa
–
W kursie mogą wziąć udział sędziowie klasy trzeciej oraz kandydaci na
sędziego klasy trzeciej spełniający następujące wymagania:
a) kandydat na sędziego klasy drugiej musi wykazać się sędziowaniem
minimum czterech turniejów, w tym przynajmniej dwóch turniejów
rozgrywanych tempem umożliwiającym wypełnienie norm na
kategorie szachowe.
b) kandydat na sędziego klasy trzeciej musi mieć ukończone 16 lat ,
posiadać II kategorię szachową.
–
Dokonanie opłaty za udział w kursie przelewem na konto Pomorskiego
Wojewódzkiego Związku Szachowego do 23.09.2013 r.:
– 100,00 zł dla kandydatów bez uprawnień sędziowskich.
–
–
Zniżka opłat 50 % dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów.
Okazanie wykazu sędziowanych turniejów – dotyczy kandydatów na drugą
klasę.
Potwierdzenie przyjęcia na kurs, zainteresowani otrzymają pocztą
elektroniczną.
6.
Program kursu
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Temat
Przepisy gry FIDE – szachy klasyczne , szachy szybkie i błyskawiczne
Regulaminy turniejowe i systemy rozgrywek
Ranking i klasyfikacja PZSzach
Ocena pozycji w końcowej fazie gry
Sprawozdawczość z zawodów
Komputerowe programy wspomagające sędziowanie
Zegary elektroniczne
Prawa i obowiązki sędziego, relacja sędzia-zawodnik
Interpretacja przepisów i wydawania werdyktów
Egzamin w formie testowej
7.
Informacje dodatkowe
Kandydaci na sędziów (II, III klasa) powinni zapoznać się wcześniej Kodeksem
Szachowym: Przepisy Gry FIDE , Przepisy Turniejowe , Obliczanie rankingu
PZSzach, normy na kategorie okręgowe (Część C.IV).
Koszt zakwaterowania (pokoje z łazienkami i TV) w Domu Wczasowym VIS
(http://www.visjastrzebia.pl/o-nas.html) w Jastrzębiej Górze i wyżywienia (śniadania
i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiad serwowany) od kolacji 28 września do
obiadu 29 września 2013 roku wynosi: w pokoju 2–3 osobowym 65 zł, w pokoju
1 osobowym 90 zł. Zgłoszenie rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia na adres:
[email protected]
Przewodniczący Kolegium Sędziów PWZSzach
Marian Wodzisławski

Podobne dokumenty