Medicover_Ubezpieczenie Karta Podróżna AIG

Transkrypt

Medicover_Ubezpieczenie Karta Podróżna AIG
ZAKRES I SUMY UBEZPIECZENIA
„KARTA PODRÓśNA”
SUMY UBEZPIECZENIA I SKŁADKI (PLN)
ZAKRESY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Karta Złota,
Karta Platynowa
Karta Srebrna
Karta
Niebieska
Prestige
A-
Śmierć w następstwie NW
100,000
50,000
25,000
B-
Trwałe Inwalidztwo Całkowite
100,000
50,000
25,000
C-
Trwałe Inwalidztwo Częściowe
100,000
50,000
25,000
125,000
100,000
75,000
do 150,000
do 125,000
do 100,000
1. Transport chorego za granicą
150,000
125,000
100,000
2. Transport chorego na teren RP
150,000
125,000
100,000
10,000
10,000
10,000
4. Zakup trumny
5,000
5,000
5,000
5. Pomoc prawna po wypadku samochodowym
5,000
5,000
5,000
6. PoŜyczka na rzecz kaucji za Ubezpieczonego w
związku z jego udziałem w wypadku
samochodowym
5,000
5,000
5,000
10,000
10,000
10,000
150,000
125,000
100,000
DE-
Koszty leczenia powypadkowego i nagłego
zachorowania
Pomoc w PodróŜy obejmuje:
3. Transport zwłok na teren RP
7. Koszty podróŜy członka rodziny Ubezpieczonego
F-
Odpowiedzialność cywilna za granicą
Zakres ubezpieczenia oraz sumy zostały podane w PLN dla posiadacza karty.
AIG Europe Limited
Oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
www.aig.com.pl
T 22 528 5100
F 22 528 5252
AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania. Kapitał
zakładowy AIG Europe Limited opłacony w całości wynosi 197.118.478 GBP.
AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem KRS
0000436014, NIP 107-00-23-828 siedziba główna: ul. Marszałkowska 111,
00-102 Warszawa
Aby dowiedzieć się, jak chronimy prywatność, odwiedź stronę internetową: www.aig.com.pl/po-privacy-policy-polish