Profesjonalny wynajem

Komentarze

Transkrypt

Profesjonalny wynajem
Domy i apartamenty wakacyjne
Profesjonalny
wynajem
Przydatne informacje dla właścicieli domów i apartamentów
Państwa własność jest
w dobrych rękach
Profesjonalny wynajem
Wykorzystajcie to,
z czego nie korzystacie
myhome.interhome.com
Witamy w
Interhome!
Interhome jest od 1965 roku jednym z wiodących pośredników w wynajmie domów i apar­
tamentów wakacyjnych w Europie. Jesteśmy ekspertami w swojej branży i gwarantujemy
naszym właścicielom bezpieczeństwo i profesjonalizm. Nasze szwajcarskie korzenie prze­
jawiają się także w naszych wysokich wymaganiach w zakresie jakości i serwisu wobec
naszych Gości i Właścicieli.
Jeżeli posiadają Państwo dom lub apartament w regionie turystycznym, w Interhome Pań­
stwa własność będzie w dobrych rękach. Czy to dom z basenem, dom górski czy aparta­
ment nad morzem, w górach, na wsi czy w mieście – są Państwo we właściwym miejscu.
Sprawną organizację zapewnia nasza międzynarodowa sieć. Przedstawicielstwa krajowe
na wszystkich większych rynkach dbają o sprzedaż, marketing i obsługę Właścicieli. Nasze
lokalne biura działają bezpośrednio na miejscu w największych regionach turystycznych
Europy.
Na następnych stronach dowiedzą się Państwo, jak mogą współpracować z nami. Indywi­
dualnej rozmowy nie zastąpi jednak żadna broszura. Od 50 lat stawiamy Gości i Właścicieli
w centrum naszej działalności. Współpraca i bezpośredni kontakt z Państwem sprawiają
nam przyjemność i towarzyszą naszym pracownikom każdego dnia. Dlatego od lat buduje­
my lojalny zespół, który podchodzi poważnie do biznesu.
Roger Müller
CPO – Chief Procurement Officer
1
Profesjonalny wynajem
Wspólnie wynajmiemy
z sukcesem
10 powodów, dla których powinni
Państwo wybrać Interhome
1.Jasne i szybkie wypłaty
należności za wynajem
2.Optymalny poziom
wynajmu
3.50 lat doświadczenia w
branży
4.Obecni w najbardziej znanych destynacjach wakacyjnych Europy
5.Opieka na miejscu
6.Szeroka, międzynarodowa
sieć
7.Globalne działania
marketingowe
8.Zaufało nam już 16 000
właścicieli
9.Jasne informacje o
wszystkich usługach
10.Wielojęzyczność w obsłudze Właścicieli i Gości
2
myhome.interhome.com
Państwa korzyści ze
współpracy z Interhome
Skorzystajcie Państwo z naszej międzynarodowej sieci,
profesjonalnego serwisu i reklamy
Silny partner
Profesjonalne i globalne działania marketingowe
• e
kspert w wynajmie domów
i apartamentów wakacyjnych
od 1965 roku
• szwajcarska jakość
• przedsiębiorstwo należące do
grupy Migros (największa
firma handlowa w Szwajcarii)
• całoroczny serwis hotline
(24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu)
• r egularne kampanie marketing­
owe wspierające rozpoznawal­
ność marki
• współpraca z partnerami
oferuje prezentację oferty na
licznych platformach marke­
tingowych
Opieka na miejscu*
Międzynarodowa sieć
• p
onad 42 000 miejsc rezerwacji
na całym świecie (wliczając
platformy online)
• przedstawicielstwa krajowe na
wszystkich większych rynkach,
zajmujące się sprzedażą, mar­
ketingiem i obsługą
• I nterhome przejmuje całkowitą
opiekę nad Gośćmi
• nasze lokalne biura i partnerzy
troszczą się o dobre samopo­
czucie Gości
• Państwo samodzielnie lub za­
ufana osoba w Państwa
imieniu przejmują opiekę nad
Gośćmi
20132014
Sprzedaż
skonsolidowana (CHF)
182.9 mln 191.4 mln
Noclegi
4.4 mln
4.5 mln
Klienci
Udział Internetu w sprzedaży
550 000
54 %
600 000
59 %
3
• p
rzez cały rok wszystkie domy
i apartamenty wakacyjne są
pod opieką doświadczonego
doradcy
• Państwa własność również w
okresach wolnych od rezerwacji
jest przez nas nadzorowana
* w miejscach, gdzie znajduje się
lokalne biuro Interhome
Profesjonalny wynajem
NASZA ŚWIATOWA
SIEĆ SPRZEDAŻY
Nasza międzynarodowa sieć sprzedaży zapewnia
najlepszy z możliwych wynajem
Sieć rezerwacyjna Interhome
gwarantuje optymalne obłożenie
domów i apartamentów waka­
cyjnych. Troszczą się o to nasze
przedstawicielstwa w 20 krajach
Europy, w USA i Australii oraz
nasi międzynarodowi partnerzy.
Dokonać tego może jedynie sil­
ny, dysponujący rozległą siecią
partner turystyczny z wieloletnim
doświadczeniem.
DE
28 %
Inne
14 %
ES
3 %
GB
3 %
BE
3 %
Pochodzenie
gości*
PL
6 %
NL
7 %
Nasi Klienci mają obecnie wybór
spośród 33 000 ofert wakacyjnych
w 31 krajach. Ponad 600 000 Gości
spędza rocznie urlop w ramach
5 milionów noclegów w domach
i apartamentach Interhome. Nasi
Klienci pochodzą z całego świata,
często są to nasi stali Klienci.
FR
20 %
CH
16 %
Inne
9 %
FR
23 %
HR
6 %
DE
7 %
Najpopularniejsze
kraje podróży*
AT
9 %
CH
19 %
IT
13 %
ES
14 %
WSKAZÓWKA:
Również Państwo mogą skorzystać z naszej
bogatej oferty. Już wkrótce mogą Państwo cieszyć
się urlopem w jednym z obiektów Interhome
i otrzymać rabat.
*na podstawie liczby rezerwacji
4
myhome.interhome.com
MIĘDZYNARODOWA OBECNOŚĆ,
ATRAKCYJNA OBECNOŚĆ
Skuteczni dzięki efektywnemu marketingowi
Globalny marketing Interhome
Inwestujemy rocznie wiele milio­
nów euro w profesjonalną reklamę
naszej oferty w całej Europie –
online i offline. Dzięki temu nasi
właściciele korzystają z wysokie­
go obłożenia swojej własności
i dochodu.
Obecność w mediach
Pozyskujemy Państwa własność
do naszej sieci licznymi kana­
łami komunikacyjnymi – zarówno
przez nowe, jak i klasyczne me­
dia. Zwracamy uwagę Klientów
na Państwa ofertę np. w naszym
e-shopie na różnorodne strony
partnerskie poprzez aplikację
iPad, na media społecznościowe
(Facebook, blog, i Google+) lub ­
w naszym katalogu. W ten sposób
Państwa własność ma solidną
prezencję na rynku.
Marketing bezpośredni
Interhome pozostaje z Klientami
z stałym kontakcie. Wysyłamy
rocznie ok. 5 milionów malingów
bezpośrednich, newsletterów
i ofert indywidualnych dla naszych
Gości, które często przygotowuje­
my dla naszych stałych Klientów.
WSKAZÓWKA:
Liczy się pierwsze wrażenie. Postarajcie się
Państwo zwiększyć atrakcyjność swojej własności
poprzez wysokiej jakości zdjęcia.
5
Profesjonalny wynajem
NASZA SIEĆ:
www.interhome.com
Maksymalna obecność na rynku
również w obszarze online
Marketing online
Tendencja do rezerwacji online
stale rośnie. Dwie trzecie naszych
Klientów rezerwuje przez Inter­
net. Co roku ponad 16 milionów
użytkowników szuka online apar­
tamentu lub domu wakacyjnego
Interhome. Dlatego z dużym zaan­
gażowaniem dbamy o naszą pre­
zencję online. Gwarantujemy pro­
fesjonalną stronę internetową,
prowadzimy kampanie reklamowe
online, podejmujemy współpracę
afiliacyjną i działania marketingo­
we w wyszukiwarkach.
Państwa własność na World
Wide Web
Prezentujemy na naszej stronie
internetowej każdy dom/aparta­
ment wakacyjny z obszernym opi­
sem i licznymi zdjęciami. Klienci
łatwo mogą znaleźć Państwa wła­
sność i zarezerwować ją bezpo­
średnio online lub telefonicznie –
w 15 językach i 24 godziny na
dobę.
6
myhome.interhome.com
W DOBRYCH
RĘKACH
Profesjonalny wynajem
PRZEJDŹMY DO
DROBNEGO DRUKU
Dzięki jasnym zapisom w umowie Interhome
zapewnia dobre partnerstwo
Oferujemy Państwu wybór między
dwoma wariantami umowy:
Dalsze ważne informacje
dotyczące naszych umów
1. Interhome „Full Service”
• R
egularne płatności z tytułu
wpływów z najmu, miesięczne
lub kwartalne. Interhome in­
formuje Państwa na bieżąco o
stanie księgowań.
Interhome za opłatą zajmuje się
pełną opieką nad Państwa wła­
snością – jest to możliwe wszędzie
tam, gdzie Interhome ma swoje
lokalne biura lub biura partnerskie.
Opłata za ten wariant umowy jest
różna, w zależności od kraju, regio­
nu i rodzaju usług. Pobierana jest
także manipulacyjna opłata rocz­
na oraz koszty administracyjne od
ustalonej ceny najmu.
2. Opieka własna
Państwo osobiście lub Państwa
zaufana osoba przejmują opiekę
nad Gośćmi i przyjmowaniem
nowo przybyłych. Pobierana jest
manipulacyjna opłata roczna
oraz koszty administracyjne od
ustalonej ceny najmu. Oczywiście
koszty administracyjne opłacają
Państwo tylko wtedy, gdy mają
Państwo rezerwację Interhome.
• O
trzymujecie Państwo 50 %
ceny najmu w przypadku anu­
lacji rezerwacji na 28 dni lub
krócej do wyjazdu (więcej in­
formacji w naszych Ogólnych
Warunkach Umowy)
• U
bezpieczenie Allianz: obo­
wiązkowe ubezpieczenie od
szkód majątkowych spowodo­
wanych przez Klientów. Ubez­
pieczenie pokrywa powstałe
koszty w przypadku szkody
w sposób szybki i nieskompli­
kowany.
• B
ezpłatne rezerwacje własne
z uwzględnieniem rezerwacji
już założonych w Interhome
(w sezonie wysokim do 33 %
terminów).
• T
ydzień gratis: na życzenie nasi
właściciele mogą raz w roku
zarezerwować na tydzień bez
kosztów wynajmu dom lub
apartament wakacyjny Inter­
home. W zamian właściciel od­
WSKAZÓWKA:
Krótkie pobyty, dowolne dni przyjazdu i wyjazdu są
gwarancją optymalnego obłożenia.
8
daje gratis do dyspozycji swój
dom/apartament wakacyjny
na tych samych warunkach do
wynajmu dla innych właścicie­
li lub celów marketingowych.
Do wyboru w celu zwiększenia
liczby rezerwacji:
• 1
0 % rabatu na rezerwacje za­
łożone z wyprzedzeniem (co
najmniej 9 miesięcy do wyjazdu)
• r abat Last Minute 33 % na
rezerwacje założone na 10 dni
przed wyjazdem
• Y
ield Management: elastyczne
zarządzanie cennikiem w odpo­
wiednim momencie zwi­ększa
obłożenie domu/apartamentu
wakacyjnego. Interhome regu­
larnie analizuje liczbę rezerwa­
cji i sprawdza obłożenie, by
dopasować ceny do obecnej
sytuacji na rynku.
myhome.interhome.com
INTERHOME OPIEKUJE SIĘ
PAŃSTWA GOŚĆMI NA MIEJSCU!
Dbamy o Gości przez cały
czas ich pobytu
Nasze lokalne biura gwarantują profesjonalną obsługę
Klientów na miejscu.
Usługi możliwe do rezerwacji
Znajomość okolicy
Na życzenie oferujemy Państwa
Gościom dodatkowy serwis.
Check-in
Klienci mogą na miejscu lub już
w momencie rezerwacji zamówić
następujące usługi dodatkowe:
Pracownicy Interhome w biurach
lokalnych znają dokładnie miej­
scowość i okolicę, dlatego mogą
przekazać Gościom informacje i
wskazówki przydatne w trakcie
urlopu.
Przyjmujemy wszystkich Gości
osobiście w naszych lokalnych
biurach Interhome. Ewentualne
koszty dodatkowe i kaucja są
również pobierane na miejscu.
Obsługa Klienta
Interhome jest dostępny telefon­
icznie 24/7, dodatkowo do Państwa
dyspozycji jest również osobisty
doradca.
–
–
–
–
–
Internet WLAN lub WIFI
wózek dziecięcy
wysokie krzesełko dla dziecka
łóżeczko dziecięce
łóżko dodatkowe
Miejsce rezerwacji
Oczywiście również w lokalnych
biurach Interhome można założyć
rezerwację na kolejne wakacje.
Check-out
Nasi pracownicy osobiście mówią
„do widzenia” wszystkim wyjeż­
dżającym Gościom.
9
Profesjonalny wynajem
SERWIS NA MIEJSCU –
NASZE LOKALNE BIURA
Interhome „Full Service”
Wszędzie tam, gdzie Interhome
prowadzi lokalne biura obsługi,
Państwa dom lub apartament
wakacyjny objęty jest całoroczną
opieką naszego doświadczonego
personelu.
Zarządzanie jakością
Znamy nasz produkt. Pracownicy
Interhome wizytują i oceniają
wiele domów i apartamentów wa­
kacyjnych przed przyjęciem ich
do naszej sieci.
Opieka
Interhome troszczy się o Państwa
własność – przed, w trakcie i po
rezerwacji.
• P
aństwa dom/apartament
wakacyjny między kolejnymi
rezerwacjami jest dokładnie
sprzątany i przygotowywany
na przyjazd następnych Gości.
• P
aństwa własność również
podczas Państwa nieobecno­
ści jest dokładnie strzeżona
i regularnie kontrolowana.
• N
a zakończenie sezonu Pań­
stwa dom/apartament wa­
kacyjny będzie dokładnie
sprawdzony. Następnie zosta­
nie sporządzone sprawozda­
nie kontrolne ze wskazaniem
ewentualnych propozycji po­
prawy i koniecznych napraw.
• I nterhome przeprowadza rów­
nież wiosenne porządki oraz
sprzątanie po sezonie w Pań­
stwa domu/apartamencie
wakacyjnym i budynkach na
terenie oraz zamawia pranie –
koszty za wszelkie usługi po­
bieramy oddzielnie.
Oczywiście mogą Państwo wszel­
kie prace naprawcze wykonać
samodzielnie lub zlecić je osobie
zaufanej. Obowiązki te wykonywa­
ne są przez osobę odpowiedzialną
za klucze. To Państwo podejmują
decyzję, kto będzie pełnił tę rolę:
Interhome, Państwo samodzielnie
czy zaufana osoba w Państwa
imieniu.
• P
rzed rozpoczęciem sezonu
Państwa dom/apartament wa­
kacyjny jest przygotowywany
w porozumieniu z Państwem.
„Załatwimy wszystko – kompetentnie, osobiście,
szybko. Również niespodziewane sytuacje.”
WSKAZÓWKA:
Internet WLAN/WIFI to bardzo ważne kryterium przy
wyborze domu/apartamentu wakacyjnego.
Czy w Państwa własności jest dostęp do Internetu?
10
myhome.interhome.com
… LUB PODEJMUJĄ PAŃSTWO
GOŚCI SAMODZIELNIE
Opieka własna lub zaufana osoba
Wszystko, co trzeba wiedzieć
na temat udanego bezpośredniego wynajmu.
Jeśli Państwo lub osoba zaufana
opiekują się domem/aparta­
mentem wakacyjnym i przyjmują
Gości samodzielnie, przejmują
Państwo podobnie jak Interhome
– odpowiedzialność za obowiązki
należące do osoby odpowiedzial­
nej za klucze. Poniżej przedsta­
wiamy przydatne informacje doty­
czące wypełniania tych zadań.
• K
ażdy Klient Interhome otrzy­
muje wskazówki dojazdu
do osoby odpowiedzialnej za
klucze oraz dokumenty wy­
jazdowe (voucher) zawierające
wszelkie ważne informacje,
takie jak adres, numer telefo­
nu osoby odpowiedzialnej za
klucze, porę przyjazdu i wyjaz­
du, kwotę kaucji i ewentualne
koszty dodatkowe.
• O
biekt wakacyjny powinien
być w chwili przyjazdu Klienta
tak skontrolowany i przygoto­
wany, aby Klient zastał czyste
lokum w jak najlepszym sta­
nie. Pomiędzy dwiema rezer­
wacjami należy przeprowadzić
sprzątanie całego domu/apar­
tamentu włącznie z terenem
zewnętrznym i budynkami to­
warzyszącymi.
• Z
godnie z naszą umową Klien­
ci przyjeżdżają w godz. 16:00–
19:00. Jeżeli Klient zgłosi
przyjazd opóźniony, prosimy o
wyrozumiałość. Osoba odpo­
wiedzialna za klucze pokazuje
Klientom dom/apartament
wakacyjny, objaśnia działanie
urządzeń oraz przekazuje
bieliznę pościelową i ręczniki.
• W
chwili przyjazdu osoba
odpowiedzialna za klucze
przyjmuje od Klienta voucher
Interhome uprawniający do
pobytu wraz z wymienioną na
nim kwotę kaucji. Zalecane
jest sprawdzenie obiektu wraz
z Klientami w momencie przy­
jazdu i wyjazdu. Ewentualne
kwoty zatrzymane z kaucji na­
leży szczegółowo udokumen­
tować. Wyjazd Gości powinien
nastąpić do godz. 10:00.
powinna natychmiast podjąć
interwencję i – o ile to wska­
zane -powiadomić właściciela
o konieczności dokonania
napraw i/lub zakupu części
zamiennych wyposażenia.
• I nterhome przesyła Państwu
co tydzień listę rezerwacji
zgodną z aktualnym stanem
drogą pocztową lub mailową.
• W
przypadku nieobecności
osoby odpowiedzialnej za
klucze należy wyznaczyć za­
stępstwo w celu zapewnienia
sprawnego przyjęcia Gości.
W przypadku zainteresowania
chętnie prześlemy Państwu
broszurę „Osoba odpowiedzialna
za klucze” z dalszymi informa­
cjami i wskazówkami.
• Ś
wiadczenia dodatkowe (WIFI,
bielizna pościelowa itp.) i
ewentualne taksy klimatyczne
powinny być opłacone przez
Klientów bezpośrednio na
miejscu, o ile nie są wliczone
w cenę wynajmu.
• W
przypadku wystąpienia pro­
blemów podczas rezerwacji
lub po okresie wynajmu osoba
odpowiedzialna za klucze
POLECANIE NAS OPŁACA SIĘ!
Za każdego poleconego właściciela otrzymają
Państwo nawet do 200 euro, w zależności od kategorii
obiektu wakacyjnego.
11
Profesjonalny wynajem
PAŃSTWA GOŚCIE CZUJĄ SIĘ
JAK U SIEBIE W DOMU
myhome.interhome.com
NASZE WSKAZÓWKI NA UTRZYMANIE
NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW
Na to kładziemy nacisk My i nasi Klienci
Otoczenie
• O
gród i/lub łąka do leżakowa­
nia są stale pielęgnowane
Budynek
• f asada jest dobrze zachowana,
drzwi i okna są nienaruszone,
szczelne i dobrze domykane
• klatka schodowa, winda, teren
wokół wejścia itp. są w do­
brym stanie
Wyposażenie wewnętrzne
wszystkich pomieszczeniach
• gniazdka ścienne we wszyst­
kich pomieszczeniach
• sprzęt do sprzątania (miotła,
wiadro itp.)
Sypialnia
• n
iezniszczony, wygodny mate­
rac
• czyste materace z pokrowcem
ochronnym
• czysta pościel odpowiadająca
wymiarom łóżek
• w
szystkie pomieszczenia mają
okna i drzwi (wyjątek: kuchnia,
łazienka lub WC)
• podłogi, ściany i sufity są czy­
ste i w dobrym stanie
• wystarczające oświetlenie we
Kuchnia
• w
szystkie urządzenia kuchen­
ne są sprawne
• kuchenka z min. dwoma palni­
kami/płytami
• wystarczająca liczba naczyń
kuchennych
• lodówka odpowiadająca wiel­
kością liczbie gości
• piekarnik lub kuchenka mikro­
falowa
Basen (jeśli jest)
• p
rofesjonalna, bezpieczna
instalacja całego kompleksu
basenowego
• konserwacja/czyszczenie co
najmniej raz w tygodniu
Co jest ważne dla bezpieczeństwa naszych Gości?
• wszystkie poręcze są stabilne
• s
trome schody, galerie i zbo­
cza są dobrze zabezpieczone
• w
szystkie powierzchnie podło­
gowe (w środku i na zewnątrz)
są dobrze przymocowane
• e
lektryczne przedmioty (sprzę­
ty, gniazdka, widoczne kable,
lampy) są sprawne i gotowe do
użycia
• i nstalacje gazowe i olejowe są
bezpieczne i gotowe do użycia
• ł óżka piętrowe są mocno
przytwierdzone i wyposażone
w ochronę w razie upadku
• p
lace zabaw dla dzieci i
zabawki na nim są dobrze za­
montowane i bezpieczne
• g
aśnice przeciwpożarowe
i/lub koce przeciwpożarowe są
dostępne
• czujnik dymu
13
Tylko wtedy, gdy wszystkie z po­
wyższych punktów są spełnione,
możemy podpisać umowę wynaj­
mu z właścicielem. Oczywiście
rozumiemy, że każdy dom/apar­
tament wakacyjny ma swój indy­
widualny charakter. W przypadku
niejasności prosimy o kontakt z
Państwa osobistym doradcą
Interhome.
Profesjonalny wynajem
DLA PAŃSTWA
PRZYSZŁYCH GOŚCI
Klienci mają duże oczekiwania wobec
rezerwowanego domu/apartamentu wakacyjnego
Internet/WiFi
Podstawowe wymagania:
• D
ostęp do Internetu jest dla
naszych Gości szczególnie
ważny. Jednakże jako dostaw­
cy Internetu powinni Państwo
chronić się przed nadużyciami
w Internecie. Prosimy skon­
taktować się z Państwa opera­
torem sieci.
Wynajmowany obiekt wakacyjny
stanowi zamkniętą jednostkę
mieszkalną, bez dostępu osób
trzecich.
Pragniemy w optymalny sposób wynająć Państwa obiekt
wakacyjny!
Standard podstawowy obejmuje
poniższe wymogi. Dopiero po ich
całkowitym spełnieniu Interhome
może zawrzeć z właścicielem
umowę i zająć się pośrednictwem
w udostępnianiu obiektu wczaso­
wiczom.
• s
kłada się z salonu, sypialni,
łazienki i toalety (przynajmniej
jedna dla 6 osób)
• wyposażona kuchnia umoż­
liwiająca przygotowywanie
ciepłych posiłków
• umeblowanie jest sprawne
i schludne
• wystarczająca ilość ciepłej
wody również przy maksymal­
nym obłożeniu
• teren zewnętrzny jest czysty
i zadbany
14
This apartment was cleaned
and checked by...
Diese Wohnung wurde gereinigt
und kontrolliert durch...
Cet appartement a été nettoyé
et contrôlé par ...
Este alojamiento ha sido limpiado
y controlado por ...
Questo appartamento è stato pulito
e controllato da ...
signature
myhome.interhome.com
CZEGO OCZEKUJĄ
GOŚCIE
Również podczas urlopu nie powinno tego brakować!
Ankieta wśród reprezentatywnej
grupy Klientów wskazała, że
następujące elementy mają dla
Gości szczególne znaczenie
dla przyjemnego spędzenia wakacji.
• czystość mieszkania
• bielizna pościelowa i ręczniki
• piekarnik
• kuchenka mikrofalowa
• toster
• ekspres do kawy
• pralka
• zmywarka do naczyń
• grill
• t elewizja satelitarna lub
kablowa (telewizor z płaskim
ekranem) i sprzęt stereo
• i nstrukcje obsługi do dostęp­
nych urządzeń
• łóżeczko dziecięce
• wysokie krzesełko dla dziecka
• n
aczynia do gotowania
specyficzne dla danego kraju
(np. zestaw do fondue)
• zgoda na pobyt ze zwierzakiem
• dostęp do Internetu WLAN/WiFi
Spełniając te życzenia, powiększa­
ją Państwo grono swoich Klientów!
15
Profesjonalny wynajem
PAŃSTWA OSOBISTA
STREFA ONLINE
Jako właściciele otrzymają Państwo indywidualny
dostęp dla właścicieli
W strefie dla właścicieli można
uzyskać online wszystkie ważne
informacje, jak choćby wykaz
rezerwacji i harmonogram przy­
jazdów lub edytować opis swojej
kwatery wakacyjnej.
Państwa strefa dla właściciela
Informacje o nowo założonych
rezerwacjach są wysyłane do wła­
ściciela i osoby odpowiedzialnej
za klucze mailem lub pocztą. W
strefie dla właściciela mogą Pań­
stwo zarządzać swoją własno­
ścią oraz mają Państwo podgląd
wszystkich rezerwacji. Poza tym
znajdą Państwo tutaj przydatne
informacje oraz aktualizacje doty­
czące efektywnego wynajmu.
Rubryki w strefie dla
właściciela:
• A
ktualności: Interhome infor­
muje tu o nowościach i Państwa
korzyściach
• F
ormularz zapytania: za jego
pomocą przesyłają nam Pań­
stwo swoje życzenia, pomysły
lub korekty
• O
pis obiektu wakacyjnego:
tu edytują Państwo swój opis
domu lub apartamentu waka­
cyjnego
• L
ista przyjazdów: wykaz naj­
bliższych przyjazdów Gości
• Z
apytanie o rezerwację wła­
sną: tu zgłaszają Państwo
rezerwacje własne (z uwzględ­
nieniem warunków umowy)
• O
pinie Klientów: tu dowiedzą
się Państwo, czy i jak Klienci
byli zadowoleni z pobytu
Korzystaj z własnej strony
Interhome.
Jako Właściciel współpracujący
z Interhome mają Państwo do
dyspozycji prywatną stronę domu/
apartamentu wakacyjnego
myrent.interhome.com, którą
mogą Państwo wykorzystywać
bezpłatnie bez ograniczeń do
własnych celów marketingowych.
Zajmiemy się Państwa rezerwa­
cjami, gwarantujemy pobranie
płatności od Klientów i wypłace­
nie Państwu należności.
Za każdą rezerwację założoną
przez stronę Interhome otrzymają
Państwo prowizję 10 % od ceny
wynajmu.
• P
ołożenie geograficzne: tu
można sprawdzić i skorygo­
wać położenie Państwa obiek­
tu wakacyjnego na mapie
• L
ista rezerwacji: szczegółowy
podgląd rezerwacji na cały rok
„Zaufanie jest naszym priorytetem. Pośrednictwo
przez anonimowe platformy nie jest przez
nas akceptowane. Cenimy poważnych partnerów.”
16
myhome.interhome.com
ZAWSZE NA
BIEŻĄCO
Bezpłatne narzędzia i listy kontrolne
Interhome oferuje właścicielom
wszystkie niezbędne materiały
informacyjne, formularze i listy
sprawdzające, by ułatwić prze­
bieg profesjonalnego wynajmu.
W lokalnych biurach Interhome
mogą otrzymać Państwo bez­
płatnie następujące materiały:
• F
ormularz klasyfikacyjny:
przeznaczony do nadawania
gwiazdek i ustalania standar­
du domów i apartamentów
wakacyjnych
• N
ajważniejsze obowiązki oso­
by wydającej klucze: przewod­
nik dla osób odpowiedzialnych
za klucze
• F
ormularz rozliczeniowy: dla
Gości uwzględniający koszty
dodatkowe, kaucję i podatek
miejscowy
• J akość i bezpieczeństwo:
wszystko, co powinni Państwo
wiedzieć odnośnie jakości
i bezpieczeństwa w obiekcie
wakacyjnym
• D
la naszych Gości: w tej bro­
szurce nasi wspólni Klienci
znajdą przydatne informacje
dotyczące pobytu w Państwa
domu/apartamencie wakacyj­
nym
• L
ista sprawdzająca czystość:
przewodnik dla osób sprząta­
jących
• L
ista sprawdzająca: przed
przyjazdem Gości i kontrolami
rocznymi
• R
egulamin dla zwierząt do­
mowych: wytyczne dotyczące
pobytów we zwierzętami
17
DOBRZE WIEDZIEĆ
Elastyczne przekazanie kluczy
Skrzynka na klucze umożliwia
sprawne przekazanie kluczy i jest
łatwa w obsłudze.
Najlepsze oferty
Współpracując z Interhome
korzystają Państwo na bieżąco z
ofert specjalnych i licznych
korzyści. Więcej informacji na
myhome.interhome.com
Profesjonalny wynajem
NASZE ADRESY
Austria
Interhome GesmbH
Menardi Center – DEZ
Amraser See Strasse 56 | AT-6029 Innsbruck
Tel +43 (0) 512 34 40 91
Fax +43 (0) 512 34 40 93
[email protected] | www.interhome.at
Biura lokalne
Wiedeń
[email protected]
Tel
Wengen
[email protected]
Zermatt
zermat[email protected]
Tel +41 (0) 27 967 36 54
Partnerzy franczyzowi Interhome
Engelberg
Tel +41 (0) 41 639 77 77
[email protected]
Ernen
Tel +41 (0) 27 971 37 10
[email protected]
Flims/Laax
Tel +41 (0) 81 928 80 88
[email protected]
Iseltwald & Bönigen
Tel +41 (0) 33 821 60 60
[email protected]
La Tzoumaz
Tel +41 (0) 79 355 28 14
[email protected]
Locarno
Tel +41 (0) 91 751 60 64
[email protected]
Lugano
Tel +41 (0) 76 397 29 12
[email protected]
Le Bouveret
Tel +41 (0) 24 481 62 86
[email protected]
Ovronnaz
Tel +41 (0) 27 306 46 36
[email protected]
Saas Fee
Tel +41 (0) 27 958 11 33
[email protected]
Sainte-Croix
Tel +41 (0) 79 551 36 97
[email protected]
+43 (0) 1512 34 40
Belgia
Interhome NV
Jan Emiel Mommaertslaan 20A – Bus 8
BE-1831 Diegem
Tel +32 (0) 2 648 99 55
Fax +32 (0) 2 648 95 82
[email protected] | www.interhome.be
Szwajcaria
Interhome AG
Sägereistrasse 27 | CH-8152 Glattbrugg
Tel +41 (0) 43 810 91 11
[email protected] | www.interhome.ch
Biura lokalne
Bleniotal
Tel
[email protected]
Crans-Montana
Tel
[email protected]
Davos
Tel
[email protected]
Grindelwald
Tel
[email protected]
Nendaz
Tel
[email protected]
Siviez
Tel
[email protected]
St. Moritz
Tel
[email protected]
Verbier
Tel
[email protected]
Villars
Tel
[email protected]
Tel +41 (0) 33 855 21 21
+41 (0) 79 282 12 42
Czechy
Interhome s.r.o.
Cestovní agentura | Zirkon Office Center
Sokolovská 84-86 | CZ-186 00 Praha 8
Tel
+420 222 323 322
[email protected] | www.interhome.cz
+41 (0) 27 481 25 60
+41 (0) 81 413 70 73
+41 (0) 33 853 05 84
+41 (0) 27 289 53 30
+41 (0) 27 288 16 86
+41 (0) 81 833 15 20
+41 (0) 27 771 32 94
+41 (0) 24 495 14 86
18
Niemcy
Interhome GmbH
Hoeschplatz 5 | DE-52349 Düren
Tel +49 (0) 2421 12 21 3
Fax +49 (0) 2421 12 21 99
[email protected] | www.interhome.de
Rincón de la Victoria
Tel
[email protected]
Sant Vicenç de Montalt
Tel
[email protected]
Santa Pola Tel
[email protected]
Torrevieja
Tel
[email protected]
Biura lokalne
Norddeich
Tel
+49 (0) 4931 80 13
[email protected]
Dittishausen
Tel +49 (0) 7654 92 21 22
[email protected]
+34 93 200 50 58
+34 966 691 378
+34 96 571 18 65
Francja
Interhome Sarl
15 av Jean Aicard | FR-75541 Paris Cedex 11
Tel +33 (0) 1 53 36 60 20
Fax +33 (0) 1 53 36 59 94
[email protected] | www.interhome.fr
Hiszpania | Portugalia
Interhome Srl
Guitard 45, 1° | ES-08014 Barcelona
Tel
+34 93 409 05 23
Fax
+34 93 409 04 93
[email protected] | www.interhome.es
Biura lokalne
Calonge
Tel
[email protected]
Calp/Calpe
Tel
[email protected]
Dénia
Tel
[email protected]
Empuriabrava
Tel
[email protected]
Lloret de Mar
Tel
[email protected]
Marbella Tel
[email protected]
Miami Platja
Tel
[email protected]
Moraira
Tel
[email protected]
Salou-Cambrils Tel
[email protected]
Xàbia/Jávea
Tel
[email protected]
+34 952 40 78 24
Biura lokalne
Biarritz
[email protected]
Cabourg
[email protected]
Canet Plage
[email protected]
Cannes
[email protected]
Carnac
[email protected]
Cavalaire
[email protected]
Chamonix
[email protected]
Deauville
[email protected]
Fréjus
[email protected]
Gassin
[email protected]
Hossegor
[email protected]
La Grande Motte
[email protected]
Lacanau
[email protected]
Le Barcarès
[email protected]
Le Cap d’Agde
[email protected]
Le Corbier
[email protected]
Le Lavandou
[email protected]
Les Menuires
[email protected]
Mimizan [email protected]
Narbonne-Plage
[email protected]
+34 972 65 18 10
+34 96 583 07 41
+34 96 643 53 14
+34 972 45 04 37
+34 972 349 987
+34 952 587 672
+34 97 781 13 71
+34 96 649 14 90
+34 977 364 948
+34 96 646 19 01
Partnerzy franczyzowi Interhome (Hiszpania)
AlcanarTel
+34 653 713 305
[email protected]
Arroyo de la Miel Tel
+34 696 697 532
[email protected]
Begur
Tel
+34 972 62 23 54
[email protected]
Benidorm
Tel
+34 96 586 84 21
[email protected]
Deltebre Tel
+34 977 059 400
[email protected]
L’Escala
Tel
+34 972 77 15 14
[email protected]
Llançà
Tel
+34 972 38 12 07
[email protected]
19
Tel +33 (0) 5 59 43 77 43
Tel +33 (0) 2 31 91 55 17
Tel +33 (0) 4 68 73 53 50
Tel +33 (0) 4 93 43 75 85
Tel +33 (0) 2 97 52 03 56
Tel +33 (0) 4 94 01 92 08
Tel +33 (0) 4 50 53 22 15
Tel +33 (0) 2 31 89 07 00
Tel +33 (0) 4 94 53 02 44
Tel +33 (0) 4 94 56 45 99
Tel +33 (0) 5 58 43 50 95
Tel +33 (0) 4 67 56 80 96
Tel +33 (0) 5 56 03 25 07
Tel +33 (0) 4 68 80 00 21
Tel +33 (0) 4 67 26 20 89
Tel +33 (0) 4 79 56 70 99
Tel +33 (0) 4 94 05 32 08
Tel +33 (0) 4 79 00 64 86
Tel +33 (0) 5 58 09 14 88
Tel +33 (0) 4 68 49 87 67
Nicea
Tel
[email protected]
Paris Accueil
Tel
[email protected]
Port Camargue
Tel
[email protected]
St Aygulf
Tel
[email protected]
St Cyprien
Tel
[email protected]
St Cyr
Tel
[email protected]
St Jean de Luz
Tel
[email protected]
St Malo
Tel
[email protected]
Ste Maxime
Tel
[email protected]
Tignes
Tel
[email protected]
Val Thorens
Tel
[email protected]
Biura lokalne
Corrèze-Périgord
Tel
[email protected]
Ile d’Oléron
Tel
interhome.dol[email protected]
Les Deux Alpes Tel
[email protected]
Pornic
Tel
[email protected]
Provence Tel
[email protected]
Royan Tel
[email protected]
St Gervais Tel
[email protected]
Wielka Brytania
Interhome Ltd.
Mountain House
Station Road | GB-GU7 1EX Godalming
Tel
+44 1483 863500
Fax
+44 1483 863501
[email protected] | www.interhome.co.uk
+33 (0) 4 93 86 08 62
+33 (0) 1 53 89 06 06
+33 (0) 4 66 53 03 84
+33 (0) 4 94 52 76 76
Holandia
Interhome Vakantie B.V.
J.C. van Markenlaan 3 | NL-2285 VL Rijswijk
Tel +31 (0) 70 414 10 00
Fax +31 (0) 70 414 10 41
[email protected] | www.interhome.nl
+33 (0) 4 68 21 33 48
+33 (0) 4 94 26 70 28
+33 (0) 5 59 26 98 99
+33 (0) 2 99 20 08 20
Polska
Interhome Polska Sp. z o.o.
St. Kostki Potockiego 24B | PL-02 958 Warszawa
Tel
+48 22 642 23 84
Fax
+48 22 651 72 81
[email protected] | www.interhome.pl
+33 (0) 4 94 49 08 60
+33 (0) 4 79 06 59 03
+33 (0) 4 79 00 01 05
USA | Kanada
Interhome
USA Partner Ron Davidson | PO Box 415
21 NW 1st Ave | US-Dania Beach FL 33004
Tel
+1 954 791 82 82
[email protected] | www.interhome.us
+33 (0) 6 81 79 69 27
+33 (0) 5 46 36 91 95
+33 (0) 4 76 80 50 84
Chorwacja
ABC H-Turizam d.o.o.
P. P. 11 | HR-51410 Opatija
Tel +385 (0) 51 276 715
Fax +385 (0) 51 273 733
[email protected] | www.interhome.hr
+33 (0) 2 40 82 20 69
+33 (0) 4 90 75 86 71
+33 (0) 5 46 05 36 65
Węgry
APP SOL Kft.
Tibor Szántó
Petőfi S. u. 68 | HU-8230 Balatonfüred
Tel
+36 30 97 46 411
[email protected] | www.interhome.com
+33 (0) 4 50 78 35 10
Włochy
Interhome S.r.l.
Corso Italia 1 | IT-20122 Milano MI
Tel +39 02 48 39 14 40
Fax +39 02 48 39 14 37
[email protected] | www.interhome.it
Biura lokalne
Florencja
[email protected]
Rzym
[email protected]
Sorrento/Amalfi
[email protected]
Tel
+39 055 55 21 31
Tel
+39 081 808 52 36
Turcja
Meavilla Emlak Turizm
Ticaret Limited Sirketi | Tersane Cad. Bakır Sokak
No: 11 Kat: 2 Assan Han | TR-34421 Karaköy – Istanbul
Tel
+90 212 251 90 90
Fax
+90 212 251 90 11
[email protected] | www.interhome.com
Partnerzy franczyzowi Interhome
Porto Valtravaglia
Tel
+39 0332 54 90 90
[email protected]
20
myhome.interhome.com
JESTEŚMY OSOBIŚCIE NA
MIEJSCU DLA NASZYCH GOŚCI
Nasi pracownicy przyjmują Gości w ok
200 regionach turystycznych
21
Profesjonalny wynajem
CZY WZBUDZILIŚMY PAŃSTWA
ZAINTERESOWANIE?
Szanowni Właściciele,
Nie czekajcie Państwo dłużej i jeszcze dzisiaj poproście o niewiążącą ofertę.
Uzupełnijcie Państwo formularz zgłoszeniowy i wyślijcie go do nas pocztą lub mailem.
Formularz zgłoszeniowy w pliku PDF mogą Państwo również pobrać z naszej strony
myhome.interhome.com.
Gwarantujemy, że Państwa dane będą potraktowane jako poufne.
Wypełnienie i przesłanie do nas formularza zgłoszeniowego jest niezobowiązujące.
Po otrzymaniu dokumentów skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia się na
wizytę na miejscu i omówienia szczegółów współpracy.
Zespół Interhome
myhome.interhome.com
ODPOCZYWAJCIE –
MY POPRACUJEMY
„Ponad 16.000 właścicieli domów i apartamentów
zaufało Interhome jako kompetentnemu partnerowi.”
Ankieta 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Właściciel
imię/nazwisko
ulica/nr
kod pocztowy kraj
telefon
telefon komórkowy
Email
www
miejscowość
Osoba odpowiedzialna za klucze
imię/nazwisko
ulica/nr
kod pocztowy
miejscowość
kraj
telefon
telefon komórkowy
Email
Koszty dodatkowe
sprzątanie końcowe bielizna pościelowa i ręczniki
podatek miejscowy
Adres domu wakacyjnego
nazwa numer
ulica/nr
kod pocztowy
miejscowość
kraj
Oczekiwana cena dla właściciela (za dzień)
sezon niski
sezon średni
szczyt sezonu
wliczone w cenę
naliczane dodatkowo/kwota:
dostępne i wliczone w cenę
płatne cena/osoba/zmiana:
nie dotyczy
płatne cena/osoba/dzień:
Umowa
początek umowy od:
terminy niedostępne do wynajmu:
rezerwacje własne:
Rodzaj/typ zakwaterowania
dom
z pokojami (bez kuchni i łazienek) dla osób o łącznej powierzchni mieszkanie (zamykane, bez dostępu dla osób trzecich)
z pokojami (bez kuchni i łazienek) dla osób o łącznej powierzchni piętro:
lub parter 1. piętro poddasze
m2 (bez terenu zewnętrznego: taras, balkon, itp.)
m2
Ankieta 2
Rodzaj budynku
szeregowy
jednorodzinny
dwurodzinny
wielorodzinny
apartament owiec
rezydencja
dom górski
bliźniaczy
chata
dom wiejski
dwór
Przy wielopoziomowym domu/
apartamencie prosimy przy
każdym pokoju podać piętro lub
dołączyć szkic.
Do budynku należy
nazwa domu:
rok budowy: remontowany w roku:
Otoczenie budynku
użytek wspólny | użytek wyłączny
działka m2
park
m2
2
ogród m
łąka
m2
tenis stołowy
grill
plac zabaw
inne: recepcja
hall
sala fitness
jacuzzi
pokój zabaw
winda
schowek na narty
klimatyzacja
Klimaanlage
alarm
użytek wspólny | użytek wyłączny
basen
basen kryty
ogrzewany
za opłatą
obowiązkowe dane:
długość
m
szerokość
m
głębokość
m
średnica
otwarty od do
alarm
brodzik dziecięcy
prysznic na zewnątrz
Kort tenisowy
użytek wspólny | użytek wyłączny
Kort tenisowy
a opłatą otwarty od
Możliwości zaparkowania
miejsce parkingowe obok domu
car port
garaż indywidualny
garaż wspólny
publiczny garaż
parking publiczny
przy ulicy
brak parkingu
m
zatoczka kąpielowam
kort tenisowym
pole golfowe: liczba dołkówm
stadnina konim
kolejka linowam
kolej zębatam
wyciągi narciarskiem
lodowiskom
szkółka narciarskam
tor saneczkowym
trasy narciarstwa biegowegom
plac zabawm
m
m
oświetlony
do
użytek wspólny | użytek wyłączny | dopłata
sauna
pralka
elektryczna
suszarka do ubrań inne:
Odległości
sklep wielobranżowym
sklep spożywczym
supermarketm
restauracjam
barm
kawiarniam
przystanek autobusowym
przystanek tramwajowym
stacja kolejowam
basen otwartym
basen krytym
plaża i jej rodzaj (piasek, kamienie itd.)
Dojazd
całoroczny do budynku lub do m
zimą
do m
stroma ścieżka
ok. m
dojście po schodach
liczba stopni:
droga szutrowa
droga stroma
droga wąska
zimą konieczne łańcuchy
Salon
piętro
salon/jadalnia
salon/sypialnia
salon
jadalnia
galeria
możliwość spania w salonie
(rodzaj łóżek, sprawdź w punkcie sypialnia)
TV regionalna
telewizor z płaskim ekranem
TV satelitarna
DVD
TV kablowa
radio
sprzęt stereo
otwarty kominek
piec szwedzki
Ankieta 3
Sypialnie (liczba)
w tym
Łazienki
piętro
łóżkami
z
pojedynczymi
z kanapą rozkładaną
pojedynczą
z kanapą rozkładaną
dwuosobową
z łóżkami
piętrowymi
z łóżkiem francuskim
piętro
z wanną
z wanną i wc
z prysznicem
z prysznicem i wc
z wanną, prysznicem i wc
bidet
oddzielne wc
bojler
Dalsze informacje
łóżeczko dziecięce do 3 lat (gratis)
możliwe łóżko dodatkowe
płatne za dzień
gratis
zwierzęta domowe ja nein
płatne za dzień
gratis
dozwolone kilka zwierząt
liczba:
przystosowany dla osób niepełno­
sprawnych (wg. oficjalnych norm)
WiFi: gratis płatne za dzień
litrów
(min. szerokość 140 cm)
z łóżkiem dwuosobowym
(min. szerokość 180 cm)
z łóżkiem opuszczanym
ze ściany
z wyciąganą
kanapą
z łóżkiem
rozkładanym
Kuchnia
piętro
kuchnia
kuchnia mieszkalna
kuchnia otwarta
kącik kuchenny
Ogrzewanie
elektryczne
gazowe
drewnem
solarne
olejowe
podłogowe
Balkon/taras
balkon
taras
miejsce do siedzenia
w ogrodzie
meble ogrodowe
leżaki
liczba:
§Widok z mieszkania na:
morze
jezioro
góry
dolinę
krajobraz
miejscowość
m2
m2
m2
Wyposażenie kuchni
kuchenka z 2 palnikami
kuchenka z 4 palnikami
kuchenka z płytą ceramiczną
liczba palników:
kuchenka indukcyjna
liczba palników:
piekarnik
zmywarka do naczyń
mikrofalówka
zamrażarka
grill
Negatywne czynniki
autostrada
droga główna
linia kolejowa
nocny klub/dyskoteka
m
m
m
m
ZDJĘCIA
Prosimy załączyć cyfrowe zdjęcia
domu (zewnątrz i w środku)
na płycie CD lub na USB-Stick.
Zdjęcia o min rozmiarze 500KB
i pikselach 1024 x 768. Mile
widziane zdjęcia miejscowości
i jej prospekty.
Szczególne zalety obiektu wakacyjnego (wyposażenie wnętrza, położenie)
05.14
POSIADAMY DOKŁADNIE TO,
CZEGO PAŃSTWO POTRZEBUJĄ
Specjalista w wynajmie domów
wakacyjnych od 1965 roku
ponad 4.5 milionów noclegów
rocznie
Sprawdzona jakość
Sprawdzamy nasz
produkt regularnie.
Bezpieczny urlop,
bezpieczny wynajem
50 lat doświadczenia i pasja –
zaufajcie nam Państwo
Jesteśmy osobiście dla
Państwa na miejscu
Nasi pracownicy przyjmują
Państwa w około 200 miejscach.
Przez całą dobę jesteśmy
dla Państwa
Dział Obsługi Klienta czynny
codziennie 24/7.
Globalna sieć
Jesteśmy zawsze w pobliżu:
biura lokalne, osoby odpowiedzialne,
42.000 partnerów.
Profesjonalny wynajem
WYKORZYSTAJCIE TO,
Z CZEGO NIE KORZYSTACIE
Państwa własność jest w dobrych rękach
Interhome- kontakt
www.interhome.com | [email protected]

Podobne dokumenty

profesjonalny wynajem

profesjonalny wynajem dotyczących zadań osoby odpowiedzialnej za klucze.

Bardziej szczegółowo