zlecenie spedycyjne - eksport

Transkrypt

zlecenie spedycyjne - eksport
Zleceniodawca:
................................................
................................................
.................................................
ZLECENIE SPEDYCYJNE - EKSPORT
Niniejszym zlecamy firmie ALLcom Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mariackiej 9 , 81-383 Gdynia
obsługę wymienionego poniżej ładunku.
Opis ładunku, ilość, waga, nr kontraktu: ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Kod taryfy celnej: .................................................................................................................................................
Warunki dostawy: .................................................................................................................................................
Nazwa i adres załadowcy: ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Oferta ALLcom numer: .........................................................................................................................................
Zakres zlecanych czynności: ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Czy towar ma zostać ubezpieczony (TAK, NIE)?: ................................................................................................
Załączone dokumenty: .........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Data załadunku: ...................................................................................................................................................
Rodzaj i miejsce odprawy celnej: .........................................................................................................................
Nazwa i adres odbiorcy: .......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Osoba kontaktowa + e-mail: ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................
..................................
Miejsce i data wystawienia
Podpis zleceniodawcy

Podobne dokumenty