Kursy i szkolenia w Zespole Szkół

Transkrypt

Kursy i szkolenia w Zespole Szkół
Starostwo Powiatowe
Kursy i szkolenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku
Kursy i szkolenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Czaplinku
2012-03-27 11:24:17
Już po raz czwarty Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku realizuje projekty finansowane przez
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa – program wyposażenia absolwentów w kwalifikacje przydatne na
rynku pracy” jest obecnie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich ze Szczecina.
Czas trwania projektu: marzec 2012 roku – grudzień 2013 roku. W czasie trwania projektu planuje się
zorganizowanie dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej kursów kwalifikacyjnych
dających im dodatkowe umiejętności przydatne i cenione na rynku pracy. Ich zakres został określony w
oparciu o wyniki badań przeprowadzonych wśród pracodawców na obszarze województwa
zachodniopomorskiego.
Celem tych badań było poznanie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów szkół kształcących w
zawodach technicznych i robotniczych. W ZSP w Czaplinku planuje się przeprowadzenie: trzech kursów
kwalifikacyjnych dających uprawnienia kierowcy operatora wózka widłowego, kursu kwalifikacyjnego
zakończonego tytułem czeladniczym w zawodzie wizażystka, kursów kwalifikacyjnych dających
uprawnienia do obsługi i konserwacji sieci elektrycznych o napięciu do 1 KV oraz obsługi i konserwacji
instalacji gazowych, kursów informatycznych doskonalących umiejętności pracy w programach 3D.
Projekt zakłada przeszkolenie na wszystkich formach kursowych 108 uczniów.
Równolegle rozpoczyna się kwalifikacyjny kurs spawalniczy dla dorosłych. Uczestniczy w nim 12 osób
skierowanych przez miejscowych pracodawców (m. in. KWAMAR w Drahimku, ALTERNATYWA w Starym
Drawsku, Zakład Torfowy w Czaplinku, Zakład Rolny w Byszkowie). Uczestnicy kursu nauczą się
następujących technik spawalniczych: TIG, MAG i elektrody otulone potwierdzonych certyfikatem.
Szkolenie odbywa się w pracowniach spawalniczych w Centrum Kształcenia Parktycznego.
Page 1

Podobne dokumenty