Biuletyn Parafialny-II BN 2016 - na strone

Transkrypt

Biuletyn Parafialny-II BN 2016 - na strone
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 3.01.2016 r.
Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim.
1.
Przeżywamy okres świąt Bożego Narodzenia. Witam wszystkich
parafian i gości w naszej wspólnocie parafialnej.
2.
Dzisiejsza taca przeznaczona jest na renowację figury MB
3.
Od 5 stycznia 2016 r. rozpoczyna się wizyta duszpasterska, tzw.
kolęda. Szczegółowy plan w Biuletynie, na stronie internetowej parafii
oraz w gablocie ogłoszeń.
4.
W poniedziałek, 4 stycznia w przedszkolu odbędzie się kolejna próba
dzieci występujących w jasełkach.
5.
W liturgii Kościoła: w środę - Uroczystość Objawienia Pańskiego.
Msze św. w naszej parafii jak w każdą niedzielę. Na wszystkich Mszach św.
święcić będziemy kredę, którą będzie można zabrać i oznaczyć drzwi swojego
domu.
6.
6 stycznia w kościele o godz. 17:00 zostanie wystawione
przedstawienie trupy teatralnej z Kąpina pt. „Jasełka 2016 na wesoło”.
7.
W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać w Kościele Niedzielę
Chrztu Pańskiego, kierujemy naszą uwagę na Chrystusa rozpoczynającego
publiczną działalność i dzieło zbawienia, w które zostaliśmy włączeni przez
sakrament chrztu. Niech więc to święto będzie okazją do wspomnienia naszego
chrztu świętego i wynikających z niego konsekwencji. W czasie Mszy św.
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
8.
Od 9 do 23 stycznia o sprzątanie Kościoła prosimy mieszkańców z ul.
Bosmańskiej od 1 do 20. Bardzo dziękuję poprzedniej grupie.
9.
Przy wyjściu z Kościoła można nabyć nasz Parafialny Biuletyn i inne
czasopisma religijne. Zapraszam do lektury.
10. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę w nowym roku wszelkiej
pomyślności: szczęścia, zdrowia, wielu sukcesów i spełnienia wszystkich
szlachetnych zamierzeń. Niech Bóg Wam w tym – 2016 roku – błogosławi i
udziela swej mocy. Szczęść Boże.
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. Św. Anny w Chałupach
Redakcja:
Ks. Proboszcz Piotr Lewańczyk
Chałupy,
3.01.2016 r.
Rok VII, Numer 333
Druga Niedziela po Narodzeniu
(1)
Pańskim.
Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny, CHAŁUPY, ul. Kaperska 30, 84-120
Władysławowo, Tel.: 507-032-544, e-mail: [email protected]
Konto naszej Parafii: Nr rachunku: 75-8348-0003-0000-0014-3316-0003
Adres strony internetowej: http://chalupy.diecezja.gda.pl/
"Na początku było Słowo, a
Słowo było u Boga, i Bogiem
było Słowo. Ono było na
początku u Boga. Wszystko
przez Nie się stało, a bez
Niego nic się nie stało, co się
stało. W Nim było życie, a
życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i
ciemność jej nie ogarnęła."
Boże Narodzenie przypomina nam, że Bóg nie rzuca słów na wiatr. Bóg nie
potrafi oddzielić swojego Słowa od Wcielenia. To tylko u nas tak jest, że co
innego słowa, a co innego życie. U Boga to jest niemożliwe. Może dlatego
mamy takie problemy z usłyszeniem Boga. My bowiem jesteśmy
przyzwyczajeni słuchać słów, które nie pokrywają się z życiem. Dla nas
"słowo" oznacza więc co innego niż dla Boga. Stąd brak komunikacji.
Te Święta są kolejną okazją do zmiany tej sytuacji i do nawiązania
komunikacji z Bogiem. Aby to się stało, wpatrujmy się uważnie w
Betlejemską stajenkę i rozmyślajmy nad tym, co się tam stało. W ten sposób
będziemy uczyć się Bożego języka.
Bóg mówi do nas Miłością. Poznawajmy Miłość, a będziemy coraz lepiej
rozumieć, co mówi do nas Bóg, bo Jego język nie będzie już dla nas obcy.
Przyszliśmy oddać Mu pokłon
Trzej Królowie to w tradycji chrześcijańskiej
trzej Mędrcy ze Wschodu (magowie, kapłani
religii, astrologowie), którzy udali się do
Betlejem, aby oddać pokłon narodzonemu
Jezusowi. Wyruszyli oni z miejscowości Kashan,
znajdującej się na terenie obecnego Iranu. Ich
imiona to: Kacper, Melchior i Baltazar
Ewangeliczna historia Trzech Króli opowiada o
trzech cudzoziemcach, którzy, wiedzeni
gwiazdą, wyruszyli w drogę do Betlejem, które
wyznaczyli jako miejsce narodzin, aby złożyć
pokłon narodzonemu Bogu.
Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa złożyli
dary. Wedle tradycji były nimi: złoto - symbol
godności królewskiej, kadzidło - godności
kapłańskiej, mirrę - symbol wypełnienia proroctw
mesjańskich oraz zapowiedź śmierci Zbawiciela.
Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa
prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) oraz Króla
(złoto). Otrzymawszy podczas snu wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, trzej
pielgrzymi wyruszyli z powrotem do swych krajów inną drogą.
Pamiątką tej historii jest liturgiczna uroczystość Objawienia Pańskiego, w
Polsce nazywana też świętem Trzech Króli. Obchodzona jest 6 stycznia, w
pierwszych wiekach chrześcijaństwa wyznaczała początek roku liturgicznego.
W niektórych regionach Polski czas pomiędzy Bożym Narodzeniem a świętem
Trzech Króli był uważany za tak bardzo święty, że powstrzymywano się w tym
czasie od ciężkich prac.
Ewangelia św. Mateusza, mówi o tym, że za panowania króla Heroda w
Judei, do miejsca narodzin Chrystusa – Betlejem, przybyli ze Wschodu
mędrcy. Prorocy przepowiedzieli im, że urodził się król żydowski, wyruszyli
więc, żeby go odnaleźć, oddać pokłon i złożyć dary.
Kacper ofiarował kadzidło - symbol boskości, Melchior - złoto, symbol
władzy królewskiej, a Baltazar - mirrę, zapowiedź męczeńskiej śmierci.
Mędrcy, których w średniowieczu nazywano Trzema Królami,
reprezentowali trzy kontynenty: Europę, Azję i Afrykę. Ich relikwie
przechowywane są do dziś w Niemczech w Kolonii. Zazwyczaj
podejmujemy noworoczne zobowiązania. A może spróbujmy podsumować
kończący się 2015 rok? Co było najważniejsze w Waszym życiu, jakie
zdarzenia, chwile, dni?
INTENCJE MSZALNE 3.01 - 10.01.2016 r.
II
NIEDZIELA
Po
Narodzeniu
Pańskim
3.01.2016
Poniedziałek
4.01.2016
9:00
+ za Marię i Annę Budzisz
11:00 + za Hannę Smus, Edmunda Budzisz i Witolda
SUMA Tutkowskiego
17:00
+ za rodziców: Agnieszkę, Konstancję i Leona oraz za
rodzeństwo
Wtorek
5.01.2016
8:00
+ za rodziców: Romana i Urszulę Trendel
Środa
Uroczystość
Objawienia
Pańskiego
6.01.2016
9:00
+ za Ksawerego, Annę i Gerarda
11:00
+ za Urszulę Kamińską – intencja od uczniów i
mieszkańców Chałup
Czwartek
7.01.2016
8:00
+ za Jadwigę i Andrzeja
Piątek
8.01.2015
17:00
+ za Stefana i Teklę
Sobota
9.01.2016
17:00
+ za rodziców: Mariannę i Floriana oraz za
rodzeństwo
9:00
+ za Emila i Felicję Konkel
NIEDZIELA
Święto Chrztu
Pańskiego
10.01.2016
11:00 + za rodziców: Monikę i Józefa Kużel oraz za
SUMA dziadków
Jakie znaczenie miała wizyta Trzech
Króli?
Trzeba odwołać się do tekstów ST, aby dostrzec
w hołdzie Magów wypełnienie się motywu
wędrówki pogan, poszukujących zbawienia w
Izraelu.
Wizyta Trzech Króli oznacza wejście pogan we
wspólnotę Nowego Ludu Bożego. Ich wędrówka
z kolei wskazuje na drogę poszukiwania Mesjasza. Wreszcie radość (widoczna
w Mt 2,10) stanowi kontrast wobec zaciekłości i lęków Heroda.
Należałoby zwrócić uwagę na pewną istotną kwestię, mianowicie: paradoksalnie
to poganie wykazują dobrą wolę i podejmują starania celem odnalezienia
Mesjasza, podczas gdy reprezentanci narodu wybranego pozostają w tej kwestii
bierni, a nawet okazują swą niewiedzę i wrogość.
Jezus otrzymał więc złoto jako król, kadzidło jako Bóg i mirrę
jako człowiek.
Pierwszy dar oznacza – władzę królewską, drugi – kapłańską, a
trzeci – cierpienie.
Od XV/XVI wieku w kościołach poświęca się kadzidło i kredę. Kredą
oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy
Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery C+M+B…
Zanika już zwyczaj umieszczania na drzwiach domu symboli: C+M+B.
Co oznaczają litery: C+M+B?
Św. Augustyn odczytuje w tych znakach chrześcijańską myśl:
CHRISTUS MULTORUM BENEFACTOR
czyli: „Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą”
Starochrześcijańskie tłumaczenie, zbliżone do myśli św. Augustyna, jest
złączone z treścią modlitw kolędowych:
CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT
Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu
Jest to również nawiązanie do wydarzeń Starego Testamentu, gdzie
oznaczenie domów krwią baranka paschalnego miało chronić dom i jego
mieszkańców od nieszczęścia, było także publicznym wyznaniem do jakiej
wspólnoty religijnej się należy.
Plan wizyty duszpasterskiej, tzw. kolędy
w roku 2016
5.01.2016
wtorek
Kaperska 1 - 19
7.01.2016
czwartek
Kaperska 21 – 51
10.01.2016
niedziela
Kaperska 53 - 75
12.01.2016
wtorek
Kaperska 4 - 38
14.01.2016
czwartek
Kaperska 40 - 54
17.01.2016
niedziela
Sztormowa
19.01.2016
wtorek
Bosmańska 1 – 20
21.01.2016
czwartek
Bosmańska 22 - 44
Wizytę duszpasterską we wtorek i czwartek rozpoczynamy o godz.
16.00, a w niedzielę o godz. 15.00.
Dzieci i młodzież szkolną proszę o przygotowanie zeszytów z religii.