Sekretariat Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW

Transkrypt

Sekretariat Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW
Warszawa, .……………………
Imię i nazwisko: ………………………………………………
rok studiów:………………………………..
nr indeksu:…………………………………
Sekretariat
Międzywydziałowych Studiów
Ochrony Środowiska UW
DEKLARACJA tytułu pracy magisterskiej
Tytuł pracy magisterskiej:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Wydział: ………………………………………………………………………………………………………
Promotor: ………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………..
podpis studenta, data złożenia deklaracji
Wyrażam zgodę.
…………………………………………………………………..
Podpis promotora, data

Podobne dokumenty