list protestacyjny do Trybunału

Transkrypt

list protestacyjny do Trybunału
PZD Rodzinny Ogród Działkowy
89-320 Wysoka
Wysoka 12.06.2012r
Trybunał Konstytucyjny
Warszawa
List protestacyjny
Protestujemy ,przeciwko zaskarżeniu przez Pierwszego Prezesa
Sądu Najwyższego ustawy dotyczącej PZD .
Ustawa ta ,stanowi zbiór podstawowych praw ,dotyczących
użytkowania ogródków działkowych na terenie naszego kraju.
My działkowcy ,nie jesteśmy udziałowcami wielkiej firmy ,ale
jedynie drobnymi poletkami uprawowymi i rekreacyjnymi ;
dla nas działka to nie koniecznie domek letniskowy a zwyczajnie
altanka w otoczeniu kwiatów czy warzywek.
Utrata prawa do nieodpłatnego korzystania z działki jak też
zwalniająca z podatków od gruntu i altan ;jest dla nas podstawą
do egzystencji na tych działkach.
Nikogo z nas nie będzie stać na wykupienie działki w cenach
rynkowych ,nawet z bonifikatą.
Niepewność jutra ,spowoduje degeneracje w zakresie
nasadzeń i urządzeń bo kto nam to zwróci ???Kto zapłaci
działkowcom za ich wkład wieloletni w utrzymanie działki ,altany
i całej infrastruktury?
Zdajemy sobie sprawę ,że większość ogrodów przejmą gminy
by sprzedać ziemię pod sklepy czy domy dla bogatszych od nas;
ale czy tak musi być????czy my ,ci biedniejsi znowu musimy
być gorsi ????Kto nam da szansę ,na spokojne życie i wypoczynek
na działce ??? Może Wy Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego?
W końcu i My ,biedniejsi mamy prawo do radości życia ,
jak inni Polacy.
Sekretarz Zarządu ROD
Prezes Zarządu ROD
Barbara Gryz
Grzegorz Siemaszko

Podobne dokumenty