Ascent to Paradise

Komentarze

Transkrypt

Ascent to Paradise
Opowieść o
naszej wiecznej podróży
do centrum
wszystkiego, co istnieje,
do Raju!
Siedem superwszechświatów
otacza wieczny wszechświat centralny.
Znajdujesz się w siódmym superwszechświecie,
tutaj, na Urantii.
Twoja
planeta
nazywa
się
Urantia.
Twoim przeznaczeniem jest Raj...
największe ciało
materialne we
wszechświecie,
oraz miejsce
zamieszkania
Boga..
Będziesz się wznosił(a)
z Urantii
do Raju.
Zanim dotrzesz do Raju,
nauczysz się
wybierać wolę
Bożą
w każdej sytuacji
Tak wygląda twoja droga...
Gruntownie poznasz wszechświat lokalny..
Wzniesiesz się poprzez superwszechświat.
Przemierzysz wszechświat centralny.
Przybędziesz do Raju.
Kiedy twoje ciało umrze,
twoja
rozwijająca się
dusza będzie
się wznosić.
Doświadczysz
zmartwychwstania
na pierwszym
świeciemieszkaniu..
Kiedy się zbudzisz,
odkryjesz,
że przetrwałe(a)ś
Jednak wciąż jesteś
śmierć ludzką.
niedoskonały(a).
No
Żyję!
cóż!
Po raz pierwszy
spotkasz swojego
anioła stróża,
odwiedzisz również tych,
których kochasz a którzy
odeszli przed tobą.
Udasz się do
Jerusem,
stolicy
systemu.
Przybędziesz na szklane morze,
zastaniesz tam prawdziwe rzeki i jeziora,
i spotkasz pielgrzymów z ponad 600 światów.
Twoim
Twoim następnym
następnym celem
celem jest
jest Edentia,
Edentia,
centrum
centrum naszej
naszej konstelacji.
konstelacji.
Będziesz
Będziesz się
się przechadzać
przechadzać po
po pięknych
pięknych
ogrodach,
ogrodach,
podziwiać
podziwiać świątynie
świątynie zz kryształów
kryształów ii złota,
złota,
ii zaspokajać
zaspokajać będziesz
będziesz każde
każde
wartościowe
wartościowe pragnienie.
pragnienie.
Podczas
Podczas pobytu
pobytu na
na Salvingtonie,
Salvingtonie,
spotkasz
Chrystusa Michała,
stwórcę
dziesięciu
milionów
światów.
Jak dotąd, cała twoja podróż przebiegała
we wszechświecie lokalnym.
Byłe(a)ś
na 570
globach,
a nie
ruszyłe(a)ś
się z tego
punktu.
Jako istota duchowa pierwszego stadium,
będziesz się wznosić coraz wyżej...
ze wszechświata
lokalnego,
poprzez sektor
mniejszy,
poprzez sektor
większy,
poprzez
superwszechświat,
do stolicy superwszechświata, Uversy.
Gdy zbliżać się będziesz do Uversy,
stolicy biliona światów,
będziesz się
innego na
uczył(a)
czegoś
każdym
z jej
490
satelitów.
Potem anioł transportujący
zabierze cię w długi lot
do wiecznego wszechświata
centralnego, do..
Miliarda światów na siedmiu orbitach
a każdy z nich unikalny, niezmienny,
wieczny, nieskazitelny i cudowny!
Odwiedzisz każdy z tych światów i spotkasz
wspaniałe istoty, kiedy posuwać się będziesz
do wewnątrz, do Raju
A potem, nareszcie...
przybędziesz do brzegów
Po upływie całego tego czasu,
po wszystkich tych światach,
i wszystkich wysiłkach
osiągnięcia doskonałości...
Cel epok został osiągnięty!
Rozkoszujesz
Rozkoszujesz się
się
chwałą czystej
miłości Ojca!
Po niezliczonych epokach i
przeżytych życiach, jesteś w domu!!
Raj!
Havona
Uversa
sektor większy
sektor mniejszy
Salvington
Edentia
Jerusem
światy-mieszkania
Urantia
Z Bogiem, kochany(a),
na
na wznoszenie
wznoszenie się
się do
do Raju
Raju
ii na
na niewyobrażalną
niewyobrażalną przygodę,
przygodę,
która
która jest
jest przed
przed tobą!!
tobą!!
Opracowanie
Opracowanie graficzne
graficzne ii animacje...Chick
animacje...Chick Montgomery
Montgomery
Idea
Idea szaty
szaty graficznej
graficznej ...
... Saskia
Saskia Praamsma
Praamsma
Niebiańskie
Niebiańskie krajobrazy
krajobrazy …Daniel
…Daniel Holeman
Holeman
Muzyka……..….…..…....Rick
Muzyka……..….…..…....Rick Brunson
Brunson
Polski
Polski przekład
przekład ...
... Przemysław
Przemysław Jaworski
Jaworski
Pomoc
Pomoc techniczna
techniczna ...
... Daniel
Daniel V.
V. Kaunang
Kaunang
Kosmologia...…...Księga
Kosmologia...…...Księga Urantii
Urantii