Podręcznik dla projektantów - Gastro

Komentarze

Transkrypt

Podręcznik dla projektantów - Gastro
Podręcznik dla projektantów
Szanowni Państwo!
Wraz z pierwszym na świecie SelfCooking Center® rozpoczyna się nowa era gotowania. Po raz pierwszy
można przyrządzać potrawy najwyższej jakości za pomocą naciśnięcia kilku przycisków.
Określić rodzaj produktu
Wybrać pożądany efekt końcowy…
I gotowe!
Czas na to, co istotne
W celu ułatwienia Państwu codziennej pracy, stworzyliśmy ten „Podręcznik dla projektantów”, w którym w
przejrzystej formie zawarte zostały wszystkie istotne informacje techniczne. Z przyjemnością prześlemy
Państwu bezpłatnie „Bibliotekę projektanta” firmy RATIONAL – jako płytę CD albo w postaci papierowej.
Proszę odwiedzić nas w Internecie pod www.rational-ag.com: za pomocą kliknięcia na „InfoFinder dla
projektantów” wchodzi się do nowego InfoFinder firmy RATIONAL. Znajdują się tam wszystkie dotyczące
projektantów informacje – przedstawione w zwarty, zestrukturyzowany i przejrzysty sposób.
W przypadku dalszych pytań, jesteśmy do dyspozycji.
Gorąca linia dla projektantów:
Telefon: +49 8191 327 500
Fax:
+49 8191 327 407
E-Mail:
[email protected]
Internet: www.rational-ag.com
RATIONAL AG
Zmiany techniczne, służące postępowi, zastrzeżone!
--
Spis treści
1. Dane techniczne
1.1 Przegląd danych technicznych – wersja elektryczna
1.2 Przegląd danych technicznych – wersja gazowa
1.3 Moc przyłączeniowa, poziom hałasu
1.4 Zużycie
1.5 Wymiary, waga oraz maksymalna wielkość wsadu
6
7
8
9
10
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Instalacja
Przyłącza od strony budynku
Transport urządzeń
Ustawianie urządzenia
Przyłącze elektryczne
Przyłącze wody
Odpływ wody
Przyłącze gazu
Odprowadzanie spalin (urządzenia gazowe)
11
13
14
17
19
21
22
23
3
3.1
3.2
3.3
Technika wentylacyjna
Obciążenie cieplne
Zapotrzebowanie na wentylację
Okapy wentylacyjne RATIONAL
24
25
26
4
Dopuszczenia urządzeń
28
5
Combi-Duo
5.1 Warianty Combi-Duo
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
29
30
Technika przekazu danych – CombiLink®
Technika przekazu danych – CombiLink®
32
CombiLink® z przewodem przyłączeniowym USB (do 10 m) 3333
CombiLink® oraz Ethernet
34
®
CombiLink z magistralą RS 485 (10-600 m)36
CombiLink® z modemem RATIONAL
38
--
Spis treści
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
Opcje urządzeń
Urządzenia stołowe Typ 61 i Typ 101
Urządzenia stołowe Typ 62 i Typ 102
Urządzenia wolnostojące Typ 201 i Typ 202
Wersja okrętowa
Wersja zabezpieczona/więzienna
Zintegrowany odpływ tłuszczu
AeroCat®
Czujnik temperatury rdzenia sous-vide
Ruchome urządzenie wolnostojące
39
40
41
42
44
46
47
47
48
8
Tabele przeliczeniowe
49
--
1.1 Przegląd danych technicznych – wersja elektryczna
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
6 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN
Wymiary urządzenia
Szerokość
847 mm 1.069 mm
847 mm 1.069 mm
879 mm
Głębokość
771 mm
971 mm
771 mm
971 mm
791 mm
Wysokość 757 mm
757 mm 1.017 mm 1.017 mm 1.782 mm
Waga
SelfCooking Center®
Waga brutto (kg)
117,0 kg
152,0 kg
144,0 kg
194,0 kg
271,0 kg
Waga netto (kg)
110,0 kg
142,5 kg
135,5 kg
182,0 kg
258,0 kg
Waga
CombiMaster
Waga brutto (kg)
106,0 kg
142,5 kg
133,0 kg
186,5 kg
264,0 kg
Waga netto (kg)
99,0 kg
133,0 kg
124,5 kg
175,5 kg
251,5 kg
Dane elektryczne
Moc przyłączeniowa
10,0 kW
21,0 kW
19,0 kW
37,0 kW
37,0 kW
Moc dla trybu pracy
„Gorące powietrze”
9,0 kW
20 kW
18,0 kW
36,0 kW
36,0 kW
Moc dla trybu pracy
„Para”
9,0 kW
18 kW
18,0 kW
36,0 kW
36,0 kW
Zabezpieczenie (400 V)
3 x 16 A
3 x 32 A
3 x 32 A
3 x 63 A
3 x 63 A
* Przewód
przyłączeniowy
5 x 2,5 mm2 5 x 4 mm2 5 x 4 mm2 5 x 10 mm2 5 x 10 mm2
Przyłącze wody
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
Przewód ciśnieniowy
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
Ciśnienie hydrauliczne 1,5–6,0 bar 1,5–6,0 bar 1,5–6,0 bar 1,5–6,0 bar 1,5–6,0 bar
Odpływ wody
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
Obciążenie cieplne
Latentne 2.143 kJ/h 4.167 kJ/h 3.529 kJ/h 6.667 kJ/h 7.200 kJ/h
Wyczuwalne 2.727 kJ/h 5.000 kJ/h 4.615 kJ/h 9.474 kJ/h 9.000 kJ/h
*Przekroje dla przewodu długości max. 2,5 m
--
Typ 202
20 x 2/1 GN
1.084 mm
996 mm
1.782 mm
347,5 kg
332,0 kg
342,0 kg
326,0 kg
62,0 kW
60,0 kW
54,0 kW
3 x 100 A
5 x 25 mm2
3/4"
1/2"
1,5–6,0 bar
DN 50
12.500 kJ/h
14.286 kJ/h
1.2 Przegląd danych technicznych – wersja gazowa
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
6 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN
Wymiary urządzenia
Szerokość
847 mm 1.069 mm
847 mm 1.069 mm
879 mm
Głębokość
771 mm
971 mm
771 mm
971 mm
791 mm
Wysokość
757 mm
757 mm 1.017 mm 1.017 mm 1.782 mm
Waga SelfCooking Center®
Waga brutto
133,0 kg
177,5 kg
163,0 kg
209,0 kg
298,5 kg
Waga netto
126,0 kg
168,0 kg
154,5 kg
198,0 kg
286,0 kg
Waga CombiMaster
Waga brutto
129,0 kg
168,0 kg
157,0 kg
200,5 kg
273,5 kg
Waga netto
121,0 kg
158,5 kg
148,0 kg
189,5 kg
261,0 kg
Dane elektryczne
Moc przyłączeniowa
0,3 kW
0,4 kW
0,39 kW
0,6 kW
0,7 kW
Zabezpieczenie (230 V)
1 x 16 A
1 x 16 A
1 x 16 A
1 x 16 A
1 x 16 A
Przewód przyłączeniowy3 x 2,5 mm2 3 x 2,5 mm2 3 x 2,5 mm2 3 x 2,5 mm2 3 x 2,5 mm2
Moc Gaz ziemny H lub L
Maks. znamionowe
obciążenie cieplne
11,0 kW
21,5 kW
21,5 kW
32,0 kW
43,0 kW
Dla trybu pracy
„Gorące powietrze”
11,0 kW
21,5 kW
21,5 kW
32,0 kW
43,0 kW
Moc dla trybu pracy Para
11,0 kW
20,0 kW
20,0 kW
32,0 kW
32,0 kW
Gaz płynny 3 B/P
Maks. znamionowe
obciążenie cieplne
12,0 kW
23,0 kW
23,0 kW
34,0 kW
46,0 kW
Dla trybu pracy
„Gorące powietrze”
12,0 kW
23,0 kW
23,0 kW
34,0 kW
46,0 kW
Moc dla trybu p
racy „Para”
12,0 kW
21,0 kW
21,0 kW
34,0 kW
33,5 kW
Gaz płynny 3 P
Maks. znamionowe
obciążenie cieplne
11,0 kW
21,5 kW
21,5 kW
32,0 kW
43,0 kW
Dla trybu pracy
„Gorące powietrze”
11,0 kW
21,5 kW
21,5 kW
32,0 kW
43,0 kW
Moc dla trybu pracy
„Para”
11,0 kW
20,0 kW
20,0 kW
32,0 kW
32,0 kW
Przyłącze gazu
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
Odprowadzanie spalin
A3, B13, B23 B13, B23 B13, B23 B13, B23
B13, B23
Przyłącze wody
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
Przewód ciśnieniowy
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
Ciśnienie hydrauliczne 1,5–6,0 bar 1,5–6,0 bar 1,5–6,0 bar 1,5–6,0 bar 1,5–6,0 bar
Odpływ wody
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
Obciążenie cieplne
Latentne 2.143 kJ/h 4.167 kJ/h 3.529 kJ/h 6.667 kJ/h 7.200 kJ/h
Wyczuwalne 2.571 kJ/h 5.000 kJ/h 4.286 kJ/h 9.231 kJ/h 8.780 kJ/h
--
Typ 202
20 x 2/1 GN
1.084 mm
996 mm
1.782 mm
384,5 kg
369,5 kg
386,0 kg
370,5 kg
1,1 kW
1 x 16 A
3 x 2,5 mm2
64,0 kW
64,0 kW
51,0 kW
67,0 kW
67,0 kW
53,0 kW
64,0 kW
64,0 kW
51,0 kW
3/4"
B13, B23
3/4"
1/2"
1,5–6,0 bar
DN 50
11.583 kJ/h
13.636 kJ/h
1.3 Moc przyłączeniowa, poziom hałasu
Wersja elektryczna
Całkowita
Dla trybu pracy
„Gorące powietrze”
Dla trybu pracy „Para”
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
Typ 202
6 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN
10,0 kW
21,0 kW
19,0 kW
37,0 kW
37,0 kW
62,0 kW
Wersja gazowa
Gaz ziemny H
Całkowita
Dla trybu pracy
„Gorące powietrze”
Dla trybu pracy „Para”
Gaz ziemny L
Całkowita
Dla trybu pracy
„Gorące powietrze” Dla trybu pracy „Para”
Gaz płynny 3 B/P
Całkowita
Dla trybu pracy
„Gorące powietrze” Dla trybu pracy „Para”
Gaz płynny 3 P
Całkowita
Dla trybu pracy
„Gorące powietrze”
Dla trybu pracy
„Para”
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
Typ 202
6 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN
9,0 kW
9,0 kW
20,0 kW
18,0 kW
18,0 kW
18,0 kW
36,0 kW
36,0 kW
36,0 kW
30,0 kW
60,0 kW
54,0 kW
11,0 kW
21,5 kW
21,5 kW
32,0 kW
43,0 kW
64,0 kW
11,0 kW
11,0 kW
21,5 kW
20,0 kW
21,5 kW
20,0 kW
32,0 kW
32,0 kW
43,0 kW
32,0 kW
64,0 kW
51,0 kW
11,0 kW
21,5 kW
21,5 kW
32,0 kW
43,0 kW
64,0 kW
11,0 kW
11,0 kW
21,5 kW
20,0 kW
21,5 kW
20,0 kW
32,0 kW
32,0 kW
43,0 kW
32,0 kW
64,0 kW
51,0 kW
12,0 kW
23,0 kW
23,0 kW
34,0 kW
46,0 kW
67,0 kW
12,0 kW
12,0 kW
23,0 kW
21,0 kW
23,0 kW
21,0 kW
34,0 kW
34,0 kW
46,0 kW
33,5 kW
67,0 kW
53,0 kW
11,0 kW
21,5 kW
21,5 kW
32,0 kW
43,0 kW
64,0 kW
11,0 kW
21,5 kW
21,5 kW
32,0 kW
43,0 kW
64,0 kW
11,0 kW
20,0 kW
20,0 kW
32,0 kW
32,0 kW
51,0 kW
Maksymalna emisja hałasu dla wersji elektrycznej i gazowej
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN
10 x 2/1 GN
60 dBA
60 dBA
60 dBA
60 dBA
--
Typ 201
20 x 1/1 GN
65 dBA
Typ 202
20 x 2/1 GN
65 dBA
1.4 Zużycie
Przeciętne zużycie wody bez CleanJet®
Typ 61
Typ 62
Typ 101
6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN
12,0 l/h
32,0 l/h
25,2 l/h
Typ 102
10 x 2/1 GN
41,4 l/h
Typ 201
20 x 1/1 GN
49,8 l/h
Typ 202
20 x 2/1 GN
60,0 l/h
Przeciętne zużycie wody przez generator pary
Typ 61
Typ 62
Typ 101
6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN
3,0 l/h
8,0 l/h
6,3 l/h
Typ 102
10 x 2/1 GN
10,4 l/h
Typ 201
20 x 1/1 GN
12,5 l/h
Typ 202
20 x 2/1 GN
15,0 l/h
Przeciętne zużycie energii przez urządzenia w wersji elektrycznej
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN
10 x 2/1 GN
6,1 kW/h
9,1 kW/h
8,4 kW/h
13,5 kW/h
Typ 201
20 x 1/1 GN
13,5 kW/h
Typ 202
20 x 2/1 GN
24,0 kW/h
Przeciętne zużycie energii przez urządzenia w wersji gazowej
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN
10 x 2/1 GN
8,3 kW/h
13,5 kW/h
12,7 kW/h
19,0 kW/h
Typ 201
20 x 1/1 GN
19,0 kW/h
Typ 202
20 x 2/1 GN
30,0 kW/h
--
1.5 Wymiary, waga oraz maksymalna wielkość wsadu
Wymiary
Wersja elektryczna i gazowa
Szerokość
Głębokość
Wysokość
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
Typ 202
6 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN
847 mm
771 mm
757 mm
1.069 mm
971 mm
757 mm
847 mm
771 mm
1.017 mm
1.069 mm
971 mm
1.017 mm
879 mm
791 mm
1.782 mm
1.084 mm
996 mm
1.782 mm
Waga
SelfCooking Center® wersja elektryczna
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
Typ 202
6 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN
Waga brutto (kg)
117,0 kg
152,0 kg
144,0 kg
194,0 kg
271,0 kg
347,5 kg
Waga netto (kg)
110,0 kg
142,5 kg
135,5 kg
182,0 kg
258,0 kg
332,0 kg
SelfCooking Center® wersja gazowa
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
Typ 202
6 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN
Waga brutto
133,0 kg
177,5 kg
163,0 kg
209,0 kg
298,5 kg
384,5 kg
Waga netto
126,0 kg
168,0 kg
154,5 kg
198,0 kg
286,0 kg
369,5 kg
Waga
CombiMaster wersja elektryczna
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
Typ 202
6 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN
Waga brutto (kg)
106,0 kg
142,5 kg
133,0 kg
186,5 kg
264,0 kg
342,0 kg
Waga netto (kg)
99,0 kg
133,0 kg
124,5 kg
175,5 kg
251,5 kg
326,0 kg
CombiMaster wersja gazowa
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
Typ 202
6 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN
Waga brutto
129,0 kg
168,0 kg
157,0 kg
200,5 kg
273,5 kg
386,0 kg
Waga netto
121,0 kg
158,5 kg
148,0 kg
189,5 kg
261,0 kg
370,5 kg
Maksymalna wielkość wsadu
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
Typ 202
6 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN
30 kg
60 kg
45 kg
90 kg
90 kg
180 kg
- 10 -
2.1 Przyłącza od strony budynku Typ 61, 101, 62, 102
~ 100 mm
~ 100 mm
450-600 mm
700-850 mm
~ 100
mm
3x45°
ø 50 mm
3x45°
ø 50 mm
~ 550 mm
~ 600 mm
~ 720 mm
~ 300 mm
Odpływ w ścianie
Odpływ w podłodze z
syfonem
- 11 -
2.1 Przyłącza od strony budynku Typ 201, 202
~ 100 mm
~ 100 mm
450-600mm
700-850mm
~ 100 mm
~ 250 mm
ø 50 mm
Odpływ w podłodze z
syfonem
- 12 -
2.2 Transport urządzeń
6x1/1 GN:
920mm/36 1/4"
6x2/1 GN:
1120mm/44 1/8"
10x1/1 GN:
920mm/36 1/4"
10x2/1 GN:
1120mm/44 1/8"
20x1/1 GN:
950mm/37 1/2"
20x2/1 GN:
1150mm/45 1/4"
Dla uniknięcia uszkodzeń urządzenia należy w
miarę możliwości transportować wyłącznie z paletą
i w oryginalnym opakowaniu.
Należy uwzględnić min. wymagane szerokości
drzwi w budynku.
Min. szerokość drzwi przy transporcie z paletą:
Typ 6 x 1/1
Typ 6 x 2/1
Typ 10 x 1/1
Typ 10 x 2/1
Typ 20 x 2/1
Typ 20 x 2/1
920 mm
1.120 mm
920 mm
1.120 mm
950 mm
1.150 mm
(36 1/4”)
(44 1/8”)
(36 1/4”)
(44 1/8”)
(37 1/2”)
(45 1/4”)
Uwaga: Aby ostatecznie ustawić urządzenia
wolnostojące, można je na krótkich odcinkach
transportować bez palety.
20x1/1 GN /
20x2/1 GN:
1900mm/75"
/1GN)
X (6x1/1 - 20x2
Min. szerokość drzwi przy transporcie bez palety:
Typ 6 x 1/1
Typ 6 x 2/1
Typ 10 x 1/1
Typ 10 x 2/1
Typ 20 x 2/1
Typ 20 x 2/1
- 13 -
840 mm
1,040 mm
840 mm
1,040 mm
920 mm
1,140 mm
(33 1/8”)
(41 1/8”)
(33 1/8”)
(41 1/8”)
(36 1/4”)
(45 1/8”)
2.3 Ustawianie urządzenia
50mm/2"
50mm/2"
Jeżeli na urządzenie nie oddziałują zewnętrzne
źródła ciepła, minimalny odstęp z lewej i prawej
strony oraz od tyłu powinien wynosić 50 mm.
50mm/2"
Dla ułatwienia prac serwisowych, zalecamy odstęp
500 mm z lewej strony urządzenia.
50mm/2"
Uwaga:
Z tyłu urządzeń nie wolno instalować frytownicy.
500mm/
20"
50mm/2"
Jeżeli na lewą stronę urządzenia oddziałują
zewnętrzne źródła ciepła, minimalny odstęp z lewej
strony powinien wynosić 350 mm.
Odstęp ten może zostać zmniejszony przy zastosowaniu osłony cieplnej lewej ściany bocznej (opcjonalne wyposażenie dodatkowe Nr art. patrz niżej)
do 50 mm.
≥ 350mm
14"
Osłona cieplna ściany bocznej:
Typ 61 na lewą ścianę Typ 61 na prawą ścianę Typ 62 na lewą ścianę
Typ 101 na lewą ścianę Typ 101 na prawą ścianę Typ 102 na lewą ścianę Typ 201 na lewą ścianę Typ 202 na lewą ścianę Nr art 60.70.390
Nr art 60.70.736
Nr art 60.70.392
Nr art 60.70.391
Nr art 60.70.743
Nr art 60.70.393
Nr art 60.70.394
Nr art 60.70.395
Uwaga: Urządzenia wolno ustawiać jedynie w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem..
- 14 -
2.3 Ustawianie urządzenia
W celu umożliwienia wypionowania, wszystkie
urządzenia są dostarczane z nóżkami z regulacją
wysokości (0–20 mm).
Ustawianie urządzeń stołowych 6 x 1/1, 6 x 2/1,
10 x 1/1, 10 x 2/1 GN
A 6x1/1 /10x1/1 GN: 745,5mm (29 3/8")
6x2/1 10x2/1 GN: 965,5mm (38")
Jeżeli urządzenie ma zostać ustawione na oryginalnej szafce lub podstawie, w celu uzyskania bezpiecznego zamocowania szafka lub podstawa powinna
zostać zamocowana do podłogi za pomocą
zestawu mocującego Nr art. 8700.0317 (opcjonalne
wyposażenie dodatkowe). W przypadku urządzeń
gazowych jest to obowiązkowo wymagane przez
przepisy.
A
64,5mm
2 5/8"
64,5mm
2 5/8"
+
_ 10mm
5006.0213
Jeżeli urządzenie ma zostać ustawione na
stole roboczym lub płycie roboczej, należy je
zabezpieczyć dodatkowo płytkami mocującymi Nr
art. 60.70.463 (opcjonalne wyposażenie dodatkowe). W przypadku urządzeń gazowych jest to
obowiązkowo wymagane przez przepisy.
+
_ 10mm
Ustawienie urządzeń wolnostojących 20 x 1/1, 20
x 2/1 GN
A 20x1/1 GN: 732,5 mm / 28 7/8"
20x2/1 GN: 937,5 mm / 37"
A
64,5mm
2 5/8"
64,5mm
2 5/8"
5006.02
13
W celu uzyskania bezpiecznego ustawienia
urządzeń wolnostojących, w zakresie dostawy
zawarty jest zestaw mocujący.
- 15 -
2.3 Ustawianie urządzenia
Proszę zwrócić uwagę, aby stelaż ruchomy stał
pionowo w komorze urządzenia.
Uwaga: Spadek podłogi kuchni do 3% można
wyrównać za pomocą rampy podjazdowej dla urządzeń wolnostojących (opcja).
Typ 201
Typ 202
Art.-Nr. 60.21.080
Art.-Nr. 60.22.181
Jeżeli przed urządzeniem wolnostojącym 201/202
znajduje się kratka odpływowa, należy w strefie
wjazdu stelaża ruchomego zamocować element
ułatwiający wjazd.
- 16 -
2.4 Przyłącze elektryczne
• Należy uwzględniać przepisy lokalnych zakładów energetycznych.
• Do przyłączenia elektrycznego urządzeń należy zaplanować „przyłącze stałe”.
• Urządzenia wolno przyłączać jedynie do znormalizowanej sieci zasilającej.
• Zalecamy stosowanie wyłącznika ochronnego
różnicowego (30 mA).
• Każde urządzenie musi mieć własne zabezpieczone zasilanie.
• Od strony budynku należy zainstalować
dostępne, wszechbiegunowe urządzenie odcinające. Odstęp między stykami musi wynosić
min. 3 mm.
• Przekroje przewodów przyłączeniowych zależą
od wielkości urządzenia, napięcia i lokalnych
przepisów.
Przyłącze urządzenia w wersji elektrycznej:
• Urządzenia stołowe 6 x 1/1, 6 x 2/1, 10 x 1/1 oraz
10 x 2/1 GN są dostarczane z 2,5 m przewodu
(bez wtyczki).
• Urządzenia wolnostojące 20 x 1/1, 20 x 2/1 GN są
dostarczane bez przewodu przyłączeniowego.
• W przypadku korzystania z dłuższego przewodu,
musi on być przynajmniej w wersji H07RN-F.
Przyłącze urządzenia w wersji gazowej:
• Wszystkie urządzenia 6 x 1/1, 6 x 2/1, 10 x 1/1,
10 x 2/1, 20 x 1/1, 20 x 2/1 GN są dostarczane z
2,5 m przewodu (bez wtyczki).
• W przypadku korzystania z dłuższego przewodu,
musi on być przynajmniej w wersji H07RN-F.
• Jeżeli urządzenia gazowe Typ 20 x 1/1 lub 20 x
2/1 GN są zabezpieczane przez wyłącznik mocowy, musi on odpowiadać przynajmniej typowi C.
- 17 -
2.4 Przyłącze elektryczne
Urządzenia są dostępne dla wszystkich powszechnych wariantów napięcia
Urządzenia w wersji elektrycznej:
Moc kWPobór prądu A
6x1/1 6x2/1 10x1/1 10x2/1 20x1/1 20x2/1
3 AC 200V
10,1 19,5 17,5 34,5 34,5 57,5
3 AC 230V 10
21
19
37k
37
62
3 NAC 400V 10
21
19
37
37
62
3 AC 400V
10
21
19
37
37
62
3 NAC 415V 10,5 22,5 20,5 40,5 40,5 66,5
3 AC 440V
10
21
19
37
37
62
3 AC 480V
10
21
19
37
37
62
1 NAC 230V
10
1 NAC 240V
10
2 AC 230V
10
2 AC 240V
10
6x1/1 6x2/1 10x1/1 10x2/1
24
53,5
48
100
25
53
48
93
14,5 30,5 27,5 53,5
14,5 30,5 27,5 53,5
14,5 31,5 28,5 56,5
13
28
25
49
12
25,5
23
44,5
43
40
43
40
20x1/1
100
93
53,5
53,5
56,5
49
44,5
20x2/1
166
156
89,5
89,5
92,5
81,5
75
Zabezpieczenie = A
6x1/1 6x2/1 10x1/1 10x2/1 20x1/1 20x2/1
3 AC 200V
35
63
63
100
100
200
3 AC 230V 35
63
63
100
100
200
3 NAC 400V 16
32
32
63
63
100
3 AC 400V
16
32
32
63
63
100
3 NAC 415V
16
32
32
63
63
100
3 AC 440V
16
32
32
63
63
100
3 AC 480V
15
1 NAC 230V
50
1 NAC 240V
50
2 AC 230V
50
2 AC 240V
50
Urządzenia w wersji gazowej:
1NAC 100V
1NAC 110V
1NAC 120V
1NAC 127V
1NAC 220V 1NAC 230V
1NAC 240V 2 AC 200V
Moc kWPobór prądu A
6x1/1 6x2/1 10x1/1 10x2/1 20x1/1 20x2/1 6x1/1 6x2/1 10x1/1 10x2/1 20x1/1 20x2/1
0,3
0,4
0,39
0,6
0,7
1,1
3
3,5
3,5
4,5
7
10
0,3
0,4
0,39
0,6
0,7
1,1
2,7
3,2
3,2
4,1
6,4
9,1
0,3
0,4
0,39
0,6
0,7
1,1
2,5
2,9
2,9
3,7
5,8
8,3
0,3
0,4
0,39
0,6
0,7
1,1
2,4
2,8
2,8
3,5
5,5
7,8
0,3
0,4
0,39
0,6
0,7
1,1
1,4
1,6
1,6
2,1
3,6
4,5
0,3
0,4
0,39
0,6
0,7
1,1
1,3
1,5
1,5
2,0
3,5
4,4
0,3
0,4
0,39
0,6
0,7
1,1
1,2
1,4
1,4
1,9
3,3
4,2
0,3
0,4
0,39
0,6
0,7
1,1
1,5
1,8
1,8
2,3
4,0
5,0
- 18 -
2.5 Przyłącze wody
1
2
3
Urządzenie może być przyłączane przez wspólny
dopływ wody 3/4“ albo za pomocą dwóch osobnych
dopływów: dla zwykłej wody pitnej 3/4“ oraz wody
zmiękczonej lub ciepłej 3/4“.
Dopływ wody:
1 = Wspólny dopływ wody 3/4“(zimna woda pitna
do 30°C).
2 = Osobny dopływ wody 3/4“ do gaszenia (zimna
woda pitna do 30°C).
3 = Dopływ wody zmiękczonej albo ciepłej 3/4“ o
jakości wody pitnej dla generatora pary, nawilżania wtryskiem pary oraz spryskiwacza ręcznego (temperatura wody max. 60°C).
• W większości przypadków podłączenie jest
możliwe bez dodatkowych filtrów i urządzeń przygotowujących wodę. Zintegrowana automatyka
SelfClean (samoczyszcząca, SC) generatora pary
automatycznie płucze i opróżnia generator pary w
zależności od sposobu pracy urządzenia.
• Przed przyłączeniem urządzenia należy dowiedzieć się od lokalnego dostawcy wody danych
dot. twardości wody oraz jej zawartości mineralnej.
• W zależności od twardości i jakości wody zalecane są następujące działania:
A.) Filtr drobny: 5 – 15 μm
Przy zabrudzeniach wody piaskiem, cząsteczkami
żelaza albo pływającymi cząsteczkami.
B.) Filtr z węgla aktywnego
Przy silnym nachlorowaniu wody (Cl2) ponad 0,2
mg/l (0,2 ppm) w celu uniknięcia korozji należy
przed urządzeniem umieścić filtr z węgla aktywnego.
• Urządzenie wolno przyłączać jedynie do wody
pitnej.
• Średnica przewodów powinna wynosić 1/2“ min.
• Dla każdego urządzenia należy zaplanować własny kran od strony budynku.
• Urządzenia są dostarczane bez węża przyłączeniowego do wody. Zestaw przyłączeniowy (Nr art.
60.70.464), składający się z węża przyłączeniowego oraz zestawu odpływowego, jest dostępny
opcjonalnie.
• Ciśnienie wody (ciśnienie hydrauliczne) musi znajdować się w granicach między 150 kPa (1,5 bar)
a 600 kPa (6 bar). Zalecane ciśnienie hydrauliczne 300 kPa (3 bar). Przekroczenie zalecanego
zakresu ciśnienia zarówno „w dół” jak i „w górę”
może powodować zakłócenia pracy urządzenia.
C.) Urządzenie odwrotnej osmozy
Jedynie przy stężeniu chlorków Cl- ponad 150 mg/l
(150 ppm) trzeba dla uniknięcia korozji przewidzieć
urządzenie działające na zasadzie odwróconej
osmozy.
Uwaga: przy podłączeniu do urządzenia odwrotnej
osmozy minimalna przewodność wody musi wynosić 50 μS/cm (micro Siemens).
D.) Zmiękczanie wody
Przy wodzie o dużej zawartości wapnia (> 15 dH)
oraz używaniu urządzenia ponad 3 h/dzień w
trybach „Para” oraz „Kombinacja pary i gorącego
powietrza” należy zainstalować urządzenie do
zmiękczania wody.
Należy stosować systemy wymiana jonów
wodoru (system wymiany jonów H+) lub system
Kleensteam firmy Everpure.
Uwaga: powszechne w zmywarkach wymienniki
jonów sodu powodują korozję i dlatego nie wolno
ich stosować.
- 19 -
2.5 Przyłącze wody
150-600kpa
21,75-87 psi R 3/4"
2
R3/4"
150-600kpa
21,75-87 psi
3/4"
1/2"
1/2"
A
B
C
D 3/4"
W przypadku montażu kombinacji filtrów, musi
zostać zachowana sekwencja filtrów A-B-C-D
(zgodnie z kierunkiem przepływu wody.
3
max. 60°C
max. 140°F
System filtrów i zmiękczania wody należy dostosować do następującego średniego zużycia wody
miękkiej:
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
Typ 202
3,0 l/h
8,0 l/h
6,3 l/h
10,4 l/h
12,5 l/h
15,0 l/h
Uwaga: Systemy filtrów i zmiękczania wody oferują
firmy Britta, Cuno i Everpure.
- 20 -
2.6 Odpływ wody
min. 3° / 5%
Ø 50mm (2”)
70mm
(2 3/4“)
250-300mm
(10 - 12 “)
max. 1m
(3 ft.)
200-300mm
(8 - 12 “)
min. 3° / 5%
Ø 50mm (2”)
max. 1m
(3 ft.)
Uwaga: Zalecamy do każdego urządzenia własne
przyłącze odpływu wody.
Podwyższenia urządzenia
• Urządzenia posiadają rurę odpływową DN 50 mm.
• Urządzenia są dostarczane bez rur do odpływu
wody. Zestaw przyłączeniowy (Nr art. 60.70.464),
składający się z węża przyłączeniowego oraz
zestawu odpływowego, jest dostępny opcjonalnie.
• Dopuszczalne jest stałe przyłączenie zgodne z
DVGW, SVGW, KIWA, WRSA z osobnym syfonem (nie zawarty w zakresie dostawy).
Wentylowany przelew awaryjny zamontowany jest
w urządzeniu.
• Przy istniejącym odpływie w podłodze bez syfonu
musi pozostać przestrzeń swobodnego wypływu
20 mm.
• Rura odpływowa musi być w stanie przyjąć krótkotrwale wodę wypompowywaną z generatora
pary w ilości 0,7 l/sekundę.
• Rury odpływowe muszą być instalowane tak, aby
posiadały stały spadek min. 5 % (3°).
• Średnia temperatura wypływającej wody wynosi
65°C.
Oddzielanie tłuszczu
Wszystkie zakłady przetwarzania produktów
spożywczych – a więc także duże kuchnie – są
przed wprowadzeniem do sieci publicznej ścieków
zawierających tłuszcz, zobowiązane do wstępnego
ich przetwarzania za pomocą separatora tłuszczu.
Wielkość separatora tłuszczu zależy od dziennej
liczby przyrządzanych posiłków.
Uwaga: Średnia wysokość odpływu wody wynosi
w urządzeniach wolnostojących 70 mm. W CombiDuo w wersji standardowej (na wałkach) 44 mm.
Odstęp od podłogi urządzeń wolnostojących można
podwyższyć do 140 mm za pomocą „Podwyższenia
urządzenia” oraz „Podwyższenia stelaża ruchomego”.
Podwyższenia urządzenia:
Typ 201/202
Podwyższenia stelaża ruchomego
Art.-Nr. 60.70.407
Podwyższenia stelaża ruchomego:
Typ 201
Art.-Nr. 60.21.184
Typ 202
Art.-Nr. 60.22.184
- 21 -
2.7 Przyłącze gazu
• Należy uwzględniać przepisy lokalnego dostawcy gazu!
• Urządzenia wolno instalować jedynie w pomieszczeniach o wystarczającej wentylacji.
• Dla każdego urządzenia należy zaplanować własny zawór odcinający dopływ gazu.
• Przyłącze gazu 3/4“ gwint wewnętrzny.
• Możliwe jest podłączenie gazu za pomocą gniazda gazowego.
• Wszystkie elementy przyłączeniowe od strony budynku muszą być zgodne z obowiązującymi normami
techniki zasilania w gaz.
• Urządzenia gazowe muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się. RATIONAL oferuje zestawy
mocujące.
Mocowanie do urządzeń stołowych na płycie roboczej Nr art. 60.70.463 (opcja).
Mocowanie do podłogi dla szafek Nr art. 8700.0317 (opcja).
Mocowanie do podłogi dla urządzeń wolnostojących jest zawarte w zakresie dostawy.
• Podłączenie gazowe może być prowadzone jedynie przez instalatora posiadającego uprawnienia na dany
teren.
Ciśnienie hydrauliczne gazu musi zawsze mieścić się w podanym zakresie.
Rodzaj gazu
Gaz ziemny H G20
Gaz ziemny L G25
Gaz płynny G30
Gaz płynny G31
Konieczne ciśnienie
przepływu
18-25 mbar
20-30 mbar
Liczba Wobbego Wi
(15 °C – 1013 mbar)
45,67 MJ/m3
37,38 MJ/m3
Liczba Wobbego Ws
(15 °C – 1013 mbar)
50,72 MJ/m3
41,52 MJ/m3
25-57,5 mbar
25-57,5 mbar
80,58 MJ/m3
74,75 MJ/m3
87,33 MJ/m3
81,19 MJ/m3
Maksymalne zużycie przy znamionowym obciążeniu cieplnym
Rodzaj gazu
Gaz ziemny H G20
Gaz ziemny L G25
Gaz płynny G30
Gaz płynny G31
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
Typ 202
6 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN
1,2 m3/h
2,3 m3/h
2,3 m3/h
3,4 m3/h
4,6 m3/h
6,8 m3/h
3
3
3
3
3
1,4 m /h
2,6 m /h
2,6 m /h
3,9 m /h
5,3 m /h
7,9 m3/h
1,01 kg/h
1,04 kg/h
1,93 kg/h
2,03 kg/h
1,93 kg/h
2,03 kg/h
3,90 kg/h
3,01 kg/h
3,86 kg/h
4,05 kg/h
5,63 kg/h
6,03 kg/h
Konieczna wielkość pomieszczenia (2 m3 na kW mocy) przy stałej wentylacji (szpary wentylacyjne,
bez wentylacji wymuszanej):
Typ 61
6 x 1/1 GN
24 m3
Typ 62
6 x 2/1 GN
46 m3
Typ 101
10 x 1/1 GN
46 m3
Typ 102
10 x 2/1 GN
68 m3
Typ 201
20 x 1/1 GN
92 m3
Typ 202
20 x 2/1 GN
*
* W kuchniach z ogólnym obciążeniem cieplnym ponad 50 kW musi zostać zainstalowana instalacja wentylacyjna.
- 22 -
2.8 Odprowadzanie spalin
A3 – Typ 61
Zależne od powietrza w pomieszczeniu palenisko
gazowe z dmuchawą przed palnikami i zabezpieczeniem przeciwwypływowym i znamionowym
obciążeniem cieplnym < 14 kW. Niekonieczne jest
umożliwianie zasilania palników w gaz tylko przy
włączonej instalacji wyciągowej.
B 13 – Typ 61, 62, 101,102, 201, 202
Zależne od powietrza w pomieszczeniu palenisko
gazowe z dmuchawą przed palnikami. Jeżeli
odprowadzanie spalin odbywa się przez grawitacyjną instalację odprowadzania spalin (np. komin),
konieczne jest zabezpieczenie przeciwwypływowe.
B 23 – Typ 61, 62, 101,102, 201, 202
Zależne od powietrza w pomieszczeniu palenisko
gazowe z dmuchawą przed palnikami, bez zabezpieczenia przeciwwypływowego. Odprowadzanie
spalin następuje poprzez instalację odprowadzania
spalin z nadciśnieniem (np. okap wentylacyjny lub
sufit wentylacyjny).
1
2
3
Odprowadzanie spalin
Przy instalacji bez zabezpieczenia przeciwwypływowego musi zostać zachowany minimalny odstęp z
góry 200 mm.
1. Do okapu wentylacyjnego
2. Do sufitu wentylacyjnego
3. Do komina (z zabezpieczeniem przeciwwypływowym)
180 mm
7 1/4”
Zabezpieczenie przeciwwypływowe
(np. podłączenie do komina) nie jest zawarte w
zakresie dostawy. Z powodu występujących temperatur spalin, nie wolno stosować rury do odprowadzania spalin z aluminium ani materiałów, nie
wytrzymałych na temperaturę do 200°C..
Wyposażenie dodatkowe do zabezpieczenia
przeciwwypływowego:
Typ
Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
61 70.00.396 62
70.00.398
101
70.00.397102
70.00.399
201
70.00.400202
70.00.401
- 23 -
3.1 Obciążenie cieplne
Należy uwzględniać wytyczne techniczne (np. VDI 2052) oraz lokalne przepisy z zakresu techniki
wentylacyjnej w kuchniach profesjonalnych.
Ciepło wyczuwalne
Ciepło wyczuwalne uwalnia się poprzez emisję ciepła urządzeń termicznych.
Ciepło latentne
Ciepło latentne jest zawarte w parze wodnej i oparach, które powstają w trakcie przyrządzania potraw.
Instalacja wentylacyjna pomieszczenia produkcyjnego w kuchni musi być tak skonstruowana, aby szybko i
skutecznie odprowadzała ciepło latentne, aby pracujące w pomieszczeniu osoby były jedynie w nieznacznym stopniu nim obciążane.
Wersja elektryczna
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
Typ 202
6 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN
Latentne
2.143 kJ/h
595 W
4.167 kJ/h
1.158 W
3.529 kJ/h
980 W
6.667 kJ/h
1.852 W
7.200 kJ/h 12.500 kJ/h
2.000 W
3.472 W
Wyczuwalne
2.727 kJ/h
758 W
5.000 kJ/h
1.389 W
4.615 kJ/h
1.282 W
9.474 kJ/h
2.632 W
9.000 kJ/h 14.286 kJ/h
2.500 W
3.968 W
Wersja gazowa
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
Typ 202
6 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN
Latentne
2.143 kJ/h
595 W
4.167 kJ/h
1.158 W
3.529 kJ/h
980 W
6.667 kJ/h
1.852 W
7.200 kJ/h 11.583 kJ/h
2.000 W
3.218 W
Wyczuwalne
2.571 kJ/h
714 W
5.000 kJ/h
1.389 W
4.286 kJ/h
1.191 W
9.231 kJ/h
2.564 W
8.780 kJ/h 13.636 kJ/h
2.439 W
3.788 W
- 24 -
3.2 Zapotrzebowanie na wentylację
Obliczenie koniecznej ilości odprowadzanego powietrza dla pieca konwekcyjno-parowego
Zgodnie z normą piec konwekcyjno-parowy emituje średnio 265 g wody na godzinę i kilowat mocy
przyłączeniowej (265/h x kW). Podwyższenie zawartości wody w powietrzu nie powinno przekraczać 6 g/kg
suchego powietrza.
Przykład zapotrzebowania na powietrze SelfCooking Center® 61:
Moc przyłączeniowa 10 kW
Specyficzna waga suchego powietrza 1,29 kg/m3
Emisja wody: 10 kW x 265 g/(h x kW) = 2650 g/h = 2650 g/h
2650 g/h / (6 g/kg x 1,29 kg/m3) = 342 m3/h
= 342 m3/h
Zapotrzebowanie na odprowadzane powietrze wynosi 342 m3/h.
Uwaga: Uwzględniając niekorzystne warunki przepływu i niepewny ciąg termiczny (ciąg mieszany) zaleca
się podwyższyć zapotrzebowanie na powietrze o 25%. W tym przypadku oznacza to, że zapotrzebowanie
na odprowadzanie powietrza wynosi 342 m3/h x 1,25 = 427,5 m3/h.
Wartość zmniejsza się do 63%, jeżeli urządzenie stoi jednym bokiem do ściany. Jeżeli urządzenie stoi przy
dwóch ścianach, wartość zmniejsza się do 40%.
Zapotrzebowanie na odprowadzane powietrze – urządzenie stoi swobodnie w pomieszczeniu (100%)
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
Typ 202
6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN
10 x 2/1 GN
20 x 1/1 GN
20 x 2/1 GN
342 m3/h
719 m3/h
651 m3/h
1267 m3/h
1267 m3/h
2123 m3/h
Zapotrzebowanie na odprowadzane powietrze – urządzenie stoi jednym bokiem przy ścianie (63%)
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
Typ 202
6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN
10 x 2/1 GN
20 x 1/1 GN
20 x 2/1 GN
215 m3/h
453 m3/h
410 m3/h
798 m3/h
798 m3/h
1337 m3/h
Zapotrzebowanie na odprowadzane powietrze – urządzenie stoi dwoma bokami przy ścianach (40%)
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
Typ 202
6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN
10 x 2/1 GN
20 x 1/1 GN
20 x 2/1 GN
137 m3/h
288 m3/h
260 m3/h
507 m3/h
507 m3/h
849 m3/h
Wymagana minimalna ilość dopływającego powietrza dla urządzeń gazowych
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN
10 x 2/1 GN
20 x 1/1 GN
18 m3/h
33 m3/h
33 m3/h
49 m3/h
66 m3/h
Typ 202
20 x 2/1 GN
96 m3/h
Maksymalne ilości spalin
Typ 61
Typ 62
6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
44 m3/h
83 m3/h
Typ 202
20 x 2/1 GN
250 m3/h
Typ 101
10 x 1/1 GN
83 m3/h
- 25 -
Typ 102
10 x 2/1 GN
85 m3/h
Typ 201
20 x 1/1 GN
170 m3/h
3.3 Okapy wentylacyjne RATIONAL
RATIONAL oferuje jako wyposażenie dodatkowe
okapy bez odprowadzania powietrza na zewnątrz
(UltraVent®) oraz z odprowadzaniem powietrza na
zewnątrz (okap wentylacyjny).
Okap kondensacyjny UltraVent®
• Okap kondensacyjny UltraVent® odsysa wilgotne powietrze i kondensuje opary wewnątrz okapu. Do
komory urządzenia odprowadzane jest suche powietrze – nie ma potrzeby odprowadzania powietrza na
zewnątrz.
• Instalacja jest prosta, bez problemu można dokonać dodatkowego montażu.
• Niepotrzebne jest dodatkowe zasilanie w wodę. Woda przeznaczona dla SelfCooking Center® lub
CombiMaster jest prowadzona przez okap tylko w celu chłodzenia kondensatora.
• Średnica wewnętrzna dopływu wody musi wynosić min 1/2“. Gwint przyłączeniowy 3/4“.
• Przyłącze elektryczne: 1 NAC 230 V.
• Moc 450 W.
• Moc odsysania max. 1000 m3/h.
• UltraVent® nie jest łączony poprzez kanały z instalacją wentylacyjną pomieszczenia. Oznacza to, że
UltraVent® nie jest elementem instalacji wentylacyjnej i nie podpada pod ustalenia VDI 2052.
• Dzięki kondensacyjnemu działaniu UltraVent® można zmniejszyć zapotrzebowanie na odprowadzanie
powietrza o 27 m3/h na kilowat poboru znamionowego.
• Temperatura wydmuchu okapu jest zmniejszana ze 100°C do 33-37°C.
• Względna wilgotność wydmuchu jest obniżana do 37-40% ww, czyli poniżej wilgotności otoczenia.
Oznacza to, że poprzez mniejszą wilgotność oraz nieco wyższą temperaturę wydmuchu, UltraVent® suszy
otaczające powietrze.
• Okap UltraVent® należy stosować jedynie w urządzeniach z drzwiami otwieranymi na prawą stronę.
Stosowanie przy drzwiach otwieranych na lewą stronę jest możliwe – działanie odsysające jest jednak
ograniczone.
• Urządzenia gazowe: Spaliny muszą być odprowadzane do okapu wentylacyjnego albo komina.
• Należy uwzględniać lokalne normy i przepisy z zakresu instalacji wentylacyjnych.
Wielkości urządzeń UltraVent®
Wersja elektryczna
Wersja gazowa
Combi-Duo wersja elektryczna
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
Typ 202
6 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Schemat podłączenia UltraVent® – patrz schematy przyłączeń
- 26 -
3.3 Okapy wentylacyjne RATIONAL
Okap wentylacyjny
• Opary są odsysane i odprowadzane za pomocą rury wentylacyjnej do instalacji wentylacyjnej albo na
wolne powietrze.
• Instalacja jest prosta, bez problemu można dokonać dodatkowego montażu.
• Przyłącze elektryczne: 1 NAC 230 V.
• Moc 450 W.
• Moc odsysania max. 1000 m3/h.
• Okap wentylacyjny należy stosować jedynie w urządzeniach z drzwiami otwieranymi na prawą stronę.
Stosowanie przy drzwiach otwieranych na lewą stronę jest możliwe – działanie odsysające jest jednak
ograniczone.
Wielkości urządzeń okap wentylacyjny
Typ 61
Typ 62
Typ 101
Typ 102
Typ 201
Typ 202
6 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN
Wersja elektryczna
X
X
X
X
Wersja gazowa
X
X
Combi-Duo wersja X
X
elektryczna
Schemat podłączenia okapu wentylacyjnego – patrz schematy przyłączeń
Uwaga:
Urządzenia gazowe: Spaliny muszą być odprowadzane do okapu wentylacyjnego albo komina. Należy
uwzględniać lokalne normy i przepisy z zakresu instalacji wentylacyjnych.
- 27 -
4 Dopuszczenia urządzeń
Wszystkie urządzenia zostały przebadane i dopuszczone przez autoryzowane instancje testowe.
Deklaracja zgodności: CE
Bezpieczeństwo elektryczne: VDE, CE, UL, CUL, KEMA, GOST
Kompatybilność elektromagnetyczna: VDE/EMV
Dopuszczenie gazowe: GASTEC QA, AGA, DVGW, CSA, JIA, PCT
Ochrona wody pitnej: DVGW, SVGW, KIWA, WRSA
Higiena: NSF
Bezpieczeństwo mechaniczne – zapobieganie wypadkom: VDE, GS
Poziom izolacji elektrycznej: IPX 5 (możliwość mycia zewnętrznych powierzchni urządzenia strumieniem
wody bieżącej o niskim ciśnieniu)
Wersja okrętowa: Germanischer Lloyd
Uwaga: Wszystkie urządzenia są dopuszczone zgodnie z VDE do pracy bez nadzoru (pieczenie nocne,
mycie w nocy).
- 28 -
5 Combi-Duo
Combi-Duo istnieje dla wszystkich urządzeń stołowych w 3 wariantach ustawienia:
Standard (na wałkach)
W tym wariancie konieczna jest podłogowa rynna
odpływowa, ponieważ odpływ z urządzenia znajduje się niżej niż np. odpływ w ścianie.
• Odstęp od podłogi do środka rury odpływowej:
44 mm.
• Średnica rury odpływowej: DN 50 mm (2“).
Nóżki 150 mm
Wariant ten poleca się, gdy nie ma podłogowej
rynny odpływowej albo nierówna podłoga wymusza
wyrównanie wysokości.
• Odstęp od podłogi do środka rury odpływowej:
116 mm.
• Średnica rury odpływowej: DN 50 mm (2“).
Ruchomy na kółkach
2 z 4 kółek są kierowane i posiadają blokadę
ruchu.
• Odstęp od podłogi do środka rury odpływowej:
163 mm.
• Średnica rury odpływowej: DN 50 mm (2“).
Standard (na wałkach)
Nóżki 150 mm
- 29 -
Ruchomy na kółkach
5.1 Warianty Combi-Duo
Combi-Duo 61 na 61/101
urządzenie górne
urządzenie dolne
Typ 61
Standard
Elektryczny Nóżki 150 mm
Na kółkach
Typ 61
Elektryczny
Nr art. 60.70.378
60.70.379
60.70.380
Wysokość
najwyższej półki
1,34 m (4' 5")
1,41 m (4' 7")
1,46 m (4' 10")
Typ 61
Gazowy
Nr art. 60.70.378
60.70.379
60.70.380
Typ 101
Standard
60.70.378
1,60 m (5' 3")
60.70.378
Elektryczny Nóżki 150 mm 60.70.379
1,68 m (5' 6")
60.70.379
Na kółkach
60.70.380
1,72 m (5' 8")
60.70.380
Typ 61
Standard
60.70.381
Gazowy
Nóżki 150 mm
60.70.382
Na kółkach
60.70.383
Typ 101
Standard
60.70.381
Gazowy
Nóżki 150 mm
60.70.382
Na kółkach
60.70.383
Wysokość
najwyższej
półki
1,34 m (4' 5")
1,41 m (4' 7")
1,46 m (4' 10")
1,60 m (5' 3")
1,68 m (5' 6")
1,72 m (5' 8")
1,54 m (5')
1,60 m (5' 3")
1,64 m (5' 5")
1,78 m (5' 10")
1,86 m (6' 1")
1,90 m (6' 3")
Combi-Duo 62 na 62/102
urządzenie górne
urządzenie dolne Typ 62
Standard
Elektryczny Nóżki 150 mm
Na kółkach
Typ 62
Elektryczny
Nr art. 60.70.384
60.70.385
60.70.386
Wysokość
najwyższej półki
1,34 m (4' 5")
1,41 m (4' 7")
1,46 m (4' 10")
Typ 62
Gazowy
Nr art. 60.70.384
60.70.385
60.70.386
Wysokość
najwyższej
półki
1,34 m (4' 5")
1,41 m (4' 7")
1,46 m (4' 10")
Typ 102
Elektryczny
Standard
Nóżki 150 mm
Na kółkach
60.70.384
60.70.385
60.70.386
1,60 m (5' 3")
1,68 m (5' 6")
1,72 m (5' 8")
60.70.384
60.70.385
60.70.386
1,60 m (5' 3")
1,68 m (5' 6")
1,72 m (5' 8")
Typ 62
Gazowy
Standard
Nóżki 150 mm
Na kółkach
60.70.387
60.70.388
60.70.389
1,54 m (5')
1,60 m (5' 3")
1,64 m (5' 5" )
Typ 102
Gazowy
Standard
Nóżki 150 mm
Na kółkach
60.70.387
60.70.388
60.70.389
1,78 m (5' 10")
1,86 m (6' 1")
1,90 m (6' 3")
- 30 -
5.1 Warianty Combi-Duo
Combi-Duo 61/101 na 62/102
urządzenie górne
urządzenie dolne
Typ 62
Standard
Elektryczny Nóżki 150 mm
Na kółkach
Typ 61
Elektr./Gaz.
Nr art. 60.70.530
60.70.542
60.70.536
Wysokość
najwyższej półki
1,34 m (4' 5")
1,41 m (4' 7")
1,46 m (4' 10")
Typ 102
Elektryczny
Standard
Nóżki 150 mm
Na kółkach
60.70.530
60.70.542
60.70.536
1,60 m (5' 3")
1,68 m (5' 6")
1,72 m (5' 8")
Typ 62
Gazowy
Standard
Nóżki 150 mm
Na kółkach
60.70.532
60.70.544
60.70.538
1,54 m (5')
1,60 m (5' 3")
1,64 m (5' 5")
Typ 102
Gazowy
Standard
Nóżki 150 mm
Na kółkach
60.70.532
60.70.544
60.70.538
1,78 m (5' 10")
1,86 m (6' 1")
1,90 m (6' 3")
Typ 101
Elektr./Gaz.
Nr art. 60.70.530
60.70.542
60.70.536
Wysokość
najwyższej
półki
1,60 m (5' 3")
1,68 m (5' 6")
1,72 m (5' 8")
60.70.532
60.70.544
60.70.538
1,78 m (5' 10")
1,86 m (6' 1")
1,90 m (6' 3")
Zestaw montażowy do linii SelfCooking Center® na linii CPC (budowa po 05/1997)
urządzenie górne Typ 61
Wysokość
Typ 61
Elektryczny
najwyższej Gazowy
urządzenie dolne
Nr art. półki
Nr art. CPC/CM/CD Nóżki 150 mm 60.70.034
1,49 m
60.70.034
61 Elektr.
CPC/CM/CD
101 Elektr.
Nóżki 150 mm
60.70.034
1,75 m
60.70.034
Wysokość
najwyższej
półki
1,49 m
1,75 m
CPC/CM/CD Nóżki 150 mm 60.70.049
1,67 m
60.70.049
1,67 m
61 Gazowy
Uwaga: Należy pamiętać, że górnym urządzeniem musi być SelfCooking Center® lub CombiMaster zmontowany po 04/2004
Combi-Duo linia SelfCooking Center® na linii CPC (budowa po 05/97)
urządzenie górne Typ 61
Wysokość
Typ 62
Elektr./Gaz.
najwyższej
Elektr./Gaz.
urządzenie dolne
Nr art. półki
Nr art. CPC/CM/CD Nóżki 150 mm 60.70.031
1,75 m
60.70.015
102 Elektr.
Wysokość
najwyższej
półki
1,75 m
CPC/CM/CD Nóżki 150 mm 60.70.008
1,75 m
60.60.997
1,93 m
102 Gazowy
Uwaga: Należy pamiętać, że górnym urządzeniem musi być SelfCooking Center® lub CombiMaster zmontowany po 04/2004.
- 31 -
6.1 Technika przekazu danych – CombiLink®
CombiLink® firmy RATIONAL to program komputerowy, stworzony specjalnie na potrzeby profesjonalnych
kuchni.
Funkcje CombiLink®:
• Wygodne tworzenie programów przyrządzania potraw i przepisów z ilościami, cenami, listami potrzebnego
wyposażenia dodatkowego i zdjęciami.
• Automatyczne generowanie list zakupów w zależności od planowanej liczby porcji.
• Automatyczne obliczanie ilości produktów oraz przedstawianie zysku z porcji.
• Zapis danych HACCP z SelfCooking Center® (możliwe także z CombiMaster ze złączem RS 232 i
ClimaPlus Combi®).
• Proste opcje obsługi (przenieś i upuść, sortowanie, szukanie za pomocą filtrów).
• Zintegrowana funkcja „stanowiska kierującego” nadzór wszystkich podłączonych SelfCooking Center® z
biura. Równocześnie mogą być pokazywane 4 wirtualne pola obsługi.
CombiLink® Art. Nr. 60.70.398
- 32 -
Przewód przyłączeniowy z USB
6.2 Technika przekazu danych – CombiLink® z przewodem
przyłączeniowym USB (do 10 m)
Kolejne wolne
złącze USB
Wolne złącze
USB
Wymagania:
• CombiLink® RATIONAL
• W zakresie dostawy CombiLink® zawarty jest przewód przyłączeniowy z USB, dla każdego następnego
urządzenia, które chce się podłączyć, potrzebny jest kolejny przewód przyłączeniowy z USB.
• Na każde urządzenie, które chce się przyłączyć, wolne złącze USB.
- 33 -
6.3 Technika przekazu danych – CombiLink® oraz Ethernet
Wymagania:
• SelfCooking Center® z opcją Ethernet.
• Do podłączenia SelfCooking Center® potrzebne jest gniazdo sieci. Powinno się znajdować niedaleko
SelfCooking Center® (montaż w trakcie budowy budynku).
• Podłączenie SelfCooking Center® do sieci przewód sieciowy / przewód patch (KAT5). Montaż przewodu
sieciowego w trakcie budowy.
• Wpięcie SelfCooking Center® jest takie same jak wpięcie komputera w Ethernet.
• Adres IP w SelfCooking Center® jest swobodnie konfigurowalny i zapisany na stałe w
SelfCooking Center® (bez DHCP).
Połączenie przez sieć Ethernet
- 34 -
6.3 Technika przekazu danych – CombiLink® oraz Ethernet
Przy łączeniu kilku SelfCooking Center® w sieć, preferowany powinien być Ethernet.
Ethernet ma znaczące plusy w stosunku do wszystkich innych możliwości połączenia:
• Ethernet jest na świecie wystandaryzowany
• Ethernet to najszybszy sposób przekazu danych
• Ethernet ma najlepszy stosunek jakości do ceny
• Ethernet to najpewniejszy i najbardziej odporny na zakłócenia sposób przekazu danych
• Przy stosowaniu Ethernetu nie ma żadnych ograniczeń co do odległości między komputerem a
SelfCooking Center®
Ethernet jest siecią komputerową, istniejącą w większości zakładów. Doi podłączenia SelfCooking Center®
potrzebne jest jedynie zainstalowanie w trakcie budowy gniazda sieciowego. SelfCooking Center®
Przyłącza się po prostu do gniazda za pomocą dostępnego w handlu przewodu sieciowego.
- 35 -
6.4 Technika przekazu danych – CombiLink® z magistralą RS 485
(10-600 m)
Złącze RS 232
Konwerter
Slave
Konwerter
Slave
Konwerter
Slave
Okablowanie budynku
Wolne złącze
COM
Kabel null-modem
Konwerter
Master
Zasilacz sieciowy
Wymagania:
• CombiLink® firmy RATIONAL
• Konwerter Slave (Nr art. 8720.1460) dla każdego podłączanego urządzenia.
• Konwerter Master w komputerze (Nr art. 8720.1461) niezależnie od ilości podłączanych urządzeń.
• Przy montażu późniejszym użyć konwertera Slave w SelfCooking Center® Nr art.: 8720.1460. Przy
montażu fabrycznym opcja 296.
• Jedno wolne złącze COM w komputerze.
• Okablowanie (niebieskie) od w budynku w połączeniu szeregowym. Kabel IYSTY 2x2x0,6. Na okablowanie w urządzeniu przewidzieć min. 1,5 m.
Uwaga:
Możliwa tylko dokumentacja HACCP.
- 36 -
®
6.4 T
echnika przekazu danych – CombiLink z magistralą RS 485
(10-600 m)
System z magistralą RS 485
Jeżeli SelfCooking Center® zostanie włączony w system z magistralą RS 485 albo przyłączony za pomocą
złącza RS 232, należy pamiętać, że wtedy poprzez nowy CombiLink® możliwy jest tylko zapis danych
HACCP. Przesyłanie i odbieranie programów gotowania oraz używanie wirtualnego pola obsługi nie są
możliwe.
- 37 -
6.5 Technika przekazu danych – CombiLink® z modemem
RATIONAL
Centrala
Filia A
Gniazdo telefoniczne
Przewód telefoniczny
Złącze USB w
SelfCooking
Center®
Dowolny modem
analogowy, także
zamontowany w
komputerze
Sieć telefoniczna
Gniazdo telefoniczne
Gniazdo telefoniczne do przyłączenia
kolejnych urządzeń
Wymagania:
• CombiLink® firmy RATIONAL.
• Jeden modem RATIONAL do każdego przyłączanego urządzenia.
• Jeden modem USB w komputerze niezależnie od ilości podłączanych urządzeń oraz analogowe gniazdo
telefoniczne w pobliżu komputera.
• Podczas budowy przewidzieć analogowe gniazdo telefoniczne tuż przy każdym modemie RATIONAL.
Modem USB Nr art. 42.00.032
- 38 -
7.1 Opcje urządzeń stołowych typ 61 i typ 101
SelfCooking Center®
• Drzwi otwierane na lewą stronę
• Pakiet ze stelażem ruchomym
• Wersja okrętowa
• Zamykany panel obsługi
• Wersja zabezpieczona/więzienna
• Dwustopniowy zamek bezpieczeństwa w
drzwiach
• Możliwość podłączenia urządzenia
optymalizującego zużycie energii Sicotronic
• Czujnik temperatury rdzenia sous-vide do gotowania produktów pakowanych próżniowo
• Czujnik temperatury rdzenia podłączany na
zewnątrz
• Wersja AeroCat® - wbudowany katalizator
• Zintegrowany odpływ tłuszczu
• Złącze Ethernet
• Złącze szeregowe RS 232
• Złącze magistrali RS 485
• Klawiatura obrazkowa
• Zdalna sygnalizacja pracy urządzenia
• Urządzenie ze stelażem zawieszanym do blach
piekarniczych 400x600 mm
• Urządzenie ze stelażem ruchomym do blach
piekarniczych 400x600 mm
• Urządzenie ze stelażem zawieszanym do form
na wyroby garmażeryjne 400x600 mm
• Urządzenie ze stelażem zawieszanym z prowadnicami o odstępie 85 mm
• Urządzenie ze stelażem ruchomym z prowadnicami o odstępie 84 mm
• Urządzenie ze stelażem zawieszanym do grillowania i pieczenia kurczaków 400x600 mm
• Urządzenie ze stelażem ruchomym do grillowania i pieczenia kurczaków
CombiMaster
• Drzwi otwierane na lewą stronę
• Automatycznie zwijany spryskiwacz ręczny
• Pakiet ze stelażem ruchomym
• Wersja okrętowa
• Zamykany panel obsługi
• Wersja zabezpieczona/więzienna
• Dwustopniowy zamek bezpieczeństwa w
drzwiach
•Możliwość podłączenia urządzenia
optymalizującego zużycie energii Sicotronic
•Czujnik temperatury rdzenia sous-vide do gotowania produktów pakowanych próżniowo
•Czujnik temperatury rdzenia podłączany na
zewnątrz
• Złącze magistrali RS 485
• Złącze szeregowe RS 232
• Zdalna sygnalizacja pracy urządzenia
•Urządzenie ze stelażem zawieszanym do blach
piekarniczych 400x600 mm
•Urządzenie ze stelażem ruchomym do blach
piekarniczych 400x600 mm
•Urządzenie ze stelażem zawieszanym do form
na wyroby garmażeryjne 400x600 mm
•Urządzenie ze stelażem zawieszanym z prowadnicami o odstępie 85 mm
•Urządzenie ze stelażem ruchomym z prowadnicami o odstępie 85 mm
•Urządzenie ze stelażem zawieszanym do grillowania i pieczenia kurczaków 400x600 mm
•Urządzenie ze stelażem ruchomym do grillowania i pieczenia kurczaków
- 39 -
7.2 Opcje urządzeń stołowych typ 62 i typ 102
SelfCooking Center®
• Drzwi otwierane na lewą stronę
• Pakiet ze stelażem ruchomym
• Wersja okrętowa
• Zintegrowany odpływ tłuszczu
• Zamykany panel obsługi
• Wersja zabezpieczona/więzienna
• Dwustopniowy zamek bezpieczeństwa w
drzwiach
• Możliwość podłączenia urządzenia
optymalizującego zużycie energii Sicotronic
• Czujnik temperatury rdzenia sous-vide do gotowania produktów pakowanych próżniowo
• Czujnik temperatury rdzenia podłączany na
zewnątrz
• Złącze Ethernet
• Złącze magistrali RS 485 • Złącze szeregowe
RS 232
• Klawiatura obrazkowa
• Zdalna sygnalizacja pracy urządzenia
• Urządzenie ze stelażem zawieszanym z prowadnicami o odstępie 85 mm
• Urządzenie ze stelażem ruchomym z prowadnicami o odstępie 85 mm
CombiMaster
• Drzwi otwierane na lewą stronę
• Automatycznie zwijany spryskiwacz ręczny
• Pakiet ze stelażem ruchomym
• Wersja okrętowa
• Zamykany panel obsługi
• Wersja zabezpieczona/więzienna
• Dwustopniowy zamek bezpieczeństwa w
drzwiach
•Możliwość podłączenia urządzenia
optymalizującego zużycie energii Sicotronic
•Czujnik temperatury rdzenia sous-vide do gotowania produktów pakowanych próżniowo
•Czujnik temperatury rdzenia podłączany na
zewnątrz
• Złącze magistrali RS 485
• Złącze szeregowe RS 232
• Zdalna sygnalizacja pracy urządzenia
• Urządzenie ze stelażem zawieszanym z prowadnicami o odstępie 85 mm
• Urządzenie ze stelażem ruchomym z prowadnicami o odstępie 85 mm
- 40 -
7.3 Opcje urządzeń wolnostojących Typ 201 i Typ 202
SelfCooking Center®
• Wersja okrętowa
• Zamykany panel obsługi
• Wersja zabezpieczona/więzienna
•Dwustopniowy zamek bezpieczeństwa w
drzwiach
•Możliwość podłączenia urządzenia
optymalizującego zużycie energii Sicotronic
•Czujnik temperatury rdzenia sous-vide do gotowania produktów pakowanych próżniowo
•Czujnik temperatury rdzenia podłączany na
zewnątrz
• Złącze Ethernet
• Złącze szeregowe RS 232
• Złącze magistrali RS 485
• Klawiatura obrazkowa
• Zdalna sygnalizacja pracy urządzenia
•Urządzenie ze stelażem ruchomym z prowadnicami o odstępie 84 mm
•Urządzenie ze stelażem ruchomym dla blach
piekarniczych 400x600 mm (tylko Typ 201)
•Wersja mobilna na kółkach jezdnych (4 kółka z
blokadą)
CombiMaster
• Wersja okrętowa
• Automatycznie zwijany spryskiwacz ręczny
• Zamykany panel obsługi
• Wersja zabezpieczona/więzienna
•Dwustopniowy zamek bezpieczeństwa w
drzwiach
•Możliwość podłączenia urządzenia
optymalizującego zużycie energii Sicotronic
•Czujnik temperatury rdzenia sous-vide do gotowania produktów pakowanych próżniowo
•Czujnik temperatury rdzenia podłączany na
zewnątrz
• Złącze magistrali RS 485
• Złącze szeregowe RS 232
• Zdalna sygnalizacja pracy urządzenia
•Urządzenie ze stelażem ruchomym z prowadnicami o odstępie 84 mm
•Urządzenie ze stelażem ruchomym dla blach
piekarniczych 400x600 mm (tylko Typ 201)
•Wersja mobilna na kółkach jezdnych (4 kółka z
blokadą)
- 41 -
7.4 Opcje urządzeń – wersja okrętowa
Następujące wyposażenie specjalne odróżnia
wersję okrętową od seryjnego:
Costa Romantica
Wersja okrętowa urządzeń RATIONAL nadaje się
zarówno do statków pasażerskich jak i okrętów
marynarki wojennej. Na pierwszym planie stoją
bezpieczeństwo personelu obsługi oraz zapewnienie działania wszystkich funkcji urządzenia
– zwłaszcza przy ciężkim morzu.
Wersja okrętowa urządzeń RATIONAL posiada certyfikat Germanischer Lloyd i może w razie potrzeby
zostać dostosowana do wymogów USPH.
Germanischer Lloyd jest uznawany na całym
świecie, więc SelfCooking Center® firmy RATIONAL
w wersji okrętowej może być stosowany wszędzie.
Wersja okrętowa RATIONAL jest dostępna dla
wszystkich SelfCooking Center® i CombiMaster
oraz dla Combi-Duo.
Wersja elektryczna i gazowa 6 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN
Certyfikaty wersji okrętowej: CE, VDE, UL, CUL,
KEMA, AGA, CSA, Gastec QA, SVGW, JIA, PCT,
GS, NSF, DVGW, SVGW, KIWA, WRSA, GL
Urządzenia stołowe oraz specjalne podstawy są
zabezpieczone przed przesunięciem się i przewróceniem.
Urządzenia wolnostojące są zabezpieczone przed
przesunięciem się zamocowaniem do podłogi.
Urządzenia wolnostojące oraz Combi-Duo są
dodatkowo wyposażone w dwa kątowniki do zamocowania na ścianie.
- 42 -
7.4 Opcje urządzeń – wersja okrętowa
Regulowana blokada drzwi unieruchamia otwarte
drzwi także przy ciężkim morzu.
Specjalne prowadnice zabezpieczają pojemniki GN
przed niepożądanym wysunięciem się
•Wersja USPH, nóżki ze stali szlachetnej, krata
chroniąca drzwi opcjonalnie na zapytanie.
- 43 -
7.5 Opcje urządzeń – wersja zabezpieczona/więzienna
Wersja zabezpieczona „Zamykany panel
obsługi”
Ta wersja zabezpieczona chroni w pierwszym
rzędzie panel obsługi SelfCooking Center® przed
rozmyślnym zniszczeniem. Zamykany panel obsługi
jest wyposażony w prawie niezniszczalne szkło
(Lexan®) i da się w łatwy sposób zamknąć. Nawet
po zamknięciu panel obsługi jest całkowicie widoczny. Opcja dla urządzeń wszystkich wielkości.
W przypadku szczególnych wymogów
bezpieczeństwa firma RATIONAL oferuje wersje
specjalne, dające się znakomicie dostosować do
konkretnych wymogów bezpieczeństwa.
Wersje te zostały stworzone szczególnie do wykorzystania SelfCooking Center® więzieniach – dla
zapobieżenia złośliwym uszkodzeniom i aktom
sabotażu. Dodatkowym celem jest prewencja nieodpowiedniego wykorzystania urządzeń do aktów
agresji przeciwko osobom.
Wersja zabezpieczona urządzeń RATIONAL jest
dostępna dla wszystkich SelfCooking Center® i
CombiMaster firmy RATIONAL.
Wersja elektryczna i gazowa 6 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN
CE, VDE, UL, CUL, KEMA, AGA, CSA, Gastec QA,
SVGW, JIA, PCT, GS, NSF, DVGW, SVGW, KIWA,
WRSA, GL
- 44 -
7.5 Opcje urządzeń – wersja zabezpieczona/więzienna
• Zamykany panel obsługi:
Ta cecha wyposażenia jest wykonana zgodnie z
wersją zabezpieczoną „Zamykany panel obsługi”.
Wersja zabezpieczona/więzienna
• Zamykane drzwi komory:
Drzwi komory można zamknąć tak, aby załadunek
i rozładunek SelfCooking Center® mogły
przeprowadzać jedynie osoby upoważnione, a
czujnik temperatury rdzenia nie mógł być wykorzystany do nieodpowiednich działań.
• Krata chroniąca drzwi::
Szyba drzwi komory jest chroniona przed
umyślnym zniszczeniem za pomocą stalowej kraty.
Wzrokowa kontrola potraw w komorze urządzenia
jest możliwa bez ograniczeń.
• Stelaż ruchomy z chowanym uchwytem (tylko dla
urządzeń wolnostojących):
Uchwyt stelaża ruchomego jest zamontowany na
stałe i po wsunięciu stelaża do komory urządzenia
można go schować pod stelażem. Wykorzystanie
uchwytu jako broni będzie niemożliwe.
- 45 -
7.6 Opcje urządzeń – zintegrowany odpływ tłuszczu
Wyposażenie dodatkowe do SelfCooking Center®
ze zintegrowanym odpływem tłuszczu
Szafka UG I do zintegrowanego odpływu tłuszczu z
zestawem pojemników:
1/1 GN Art.-Nr.: 60.30.180
2/1 GN
Art.-Nr.: 60.30.181
Szafka UG IV do zintegrowanego odpływu tłuszczu
z zestawem pojemników
1/1 GN
Art.-Nr.: 60.30.125
2/1 GN
Art.-Nr.: 60.30.129
Nowy zintegrowany odpływ tłuszczu w SelfCooking
Center® kończy uciążliwe gromadzenie się tłuszczu
w układzie odpływowym.
Przy przyrządzaniu potraw o dużej zawartości
tłuszczu (drób, golonka) oddzielanie tłuszczu
powinno się zaczynać już w SelfCooking Center®.
Za pomocą zintegrowanego odpływu tłuszczu
skapujący tłuszcz jest skutecznie zbierany w
komorze urządzenia i odprowadzany do specjalnych pojemników. Zintegrowany, samozamykający
się zawór, umożliwia bezpieczną wymianę pełnego
pojemnika na pusty – nawet w czasie pracy
urządzenia. Zebrany tłuszcz może wystygnąć,
następnie można dokonać bezpiecznej i ekologicznej utylizacji. Dzięki temu można do minimum
zredukować skomplikowaną i drogą konserwację
separatorów tłuszczu oraz koszty utylizacji tłuszczu
i oleju.
Dostępne są wielkości dla
SelfCooking Center®:
6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN
Wanienka do zbierania tłuszczu w komorze
urządzenia zbiera tłuszcz, który spływa do pojemnika zbiorczego (znajdującego się w szafce na której
stoi urządzenie).
Samozamykający się zawór na pojemniku zbiorczym umożliwia łatwą wymianę pojemnika także
podczas pracy urządzenia.
- 46 -
7.7 Opcje urządzeń – AeroCat®
7.8 Opcje urządzeń – czujnik temperatury rdzenia sous-vide
Opcja z czujnikiem temperatury rdzenia sous-vide
do gotowania produktów pakowanych próżniowo
jest dostępna dla wszystkich SelfCooking Center® i
CombiMaster.
AeroCat® zamienia nieprzyjemne zapachy grillowania i pieczenia, powstające w komorze urządzenia,
w czyste powietrze. Zapobiega tworzeniu się
śmierdzącego niebieskiego dymu. Zapewnia czysty
smak grillowo-pieczeniowy.
Przy wykorzystaniu urządzenia głównie do
grillowania i pieczenia, AeroCat® jest idealnym
rozwiązaniem.
Przy użyciu opatentowanego przez firmę RATIONAL
okapu kondensacyjnego
UltraVent® oraz AeroCat® urządzenie SelfCooking
Center® staje się niemal całkowicie bezzapachowe
i bezdymne. W zależności od wielkości kuchni
oraz lokalnych przepisów, można całkowicie
zrezygnować z instalacji wentylacyjnej.
Uwaga:
•AeroCat® jest dostępny tylko dla SelfCooking
Center® 61 i 101 w wersji elektrycznej.
•AeroCat® nie da się instalować w urządzeniach
już pracujących.
•AeroCat® może wydłużyć czas przyrządzania
potraw.
Urządzenia z opcją z czujnikiem sous-vide są
dostarczane z 2 czujnikami temperatury rdzenia
(standardowym i czujnikiem sous-vide).
Czujnik temperatury rdzenia sous-vide z długą,
cienką igłą, został stworzony specjalnie do wymogów gotowania produktów pakowanych próżniowo.
Jeżeli urządzenie nie jest używane do gotowania
produktów pakowanych próżniowo, powinno się
używać standardowego czujnika temperatury rdzenia.
W zależności od potrzeb, można w prosty sposób
zamienić czujniki temperatury rdzenia.
- 47 -
7.9 Opcje urządzeń – ruchome urządzenie wolnostojące
Nowe SelfCooking Center® firmy RATIONAL
w wersji mobilnej zapewniają maksymalną
elastyczność i mobilność szczególnie przy obsłudze
cateringowej, przy obsłudze przyjęć lub imprez
okolicznościowych w terenie, a także przy organizacji bankietów. W bardzo krótkim czasie można
przyłączyć i eksploatować SelfCooking Center® w
najróżniejszych miejscach.
Mobilne SelfCooking Center® przynoszą także
korzyści kuchniom stacjonarnym. Możliwość
łatwego przesunięcia urządzenia ułatwia mycie
kuchni.
Niepotrzebne jest ustawianie urządzeń w
odstępach gwarantujących dostęp w celu wykonania prac serwisowych. Znacznie redukuje to zapotrzebowanie na miejsce w kuchni.
W wersji mobilnej dostępne są wszystkie
SelfCooking Center® i CombiMaster – zarówno w
wersjach elektrycznych jak i gazowych.
SelfCooking Center® można bez trudu
przemieszczać dzięki 4 odpornym na zużycie
kółkom jezdnym ze stali szlachetnej.
Specjalnie skonstruowana paleta transportowa
z rampą najazdową umożliwia prosty załadunek
i wyładunek SelfCooking Center®. Do transportu
urządzeń wolnostojących używa się uchwytu
stelaża ruchomego.
- 48 -
8 Tabela przeliczeniowa Celsjusz- Fahrenheit
Celsjusz
0
1
2
3
Fahrenheit
4
5
6
7
8
9
10
0
32
34
36
37
39
41
43
45
46
48
50
10
50
52
54
55
57
59
61
63
64
66
68
20
68
70
72
73
75
77
79
81
82
84
86
30
86
88
90
91
93
95
97
99
100
102
104
40
104
106
108
109
111
113
115
117
118
120
122
50
122
124
126
127
129
131
133
135
136
138
140
60
140
142
144
145
147
149
151
153
154
156
158
70
158
160
162
163
165
167
169
171
172
174
176
80
176
178
180
181
183
185
187
189
190
192
194
90
194
196
198
199
201
203
205
207
208
210
212
100
212
214
216
217
219
221
223
225
226
228
230
110
230
232
234
235
237
239
241
243
244
246
248
120
248
250
252
253
255
257
259
261
262
264
266
130
266
268
270
271
273
275
277
279
280
282
284
140
284
286
288
289
291
293
295
297
298
300
302
150
302
304
306
307
309
311
313
315
316
318
320
160
320
322
324
325
327
329
331
333
334
336
338
170
338
340
342
343
345
347
349
351
352
354
356
180
356
358
360
361
363
365
367
369
370
372
374
190
374
376
378
379
381
383
385
387
388
390
392
200
392
394
396
397
399
401
403
405
406
408
410
210
410
412
414
415
417
419
421
423
424
426
428
220
428
430
432
433
435
437
439
441
442
444
446
230
446
448
450
451
453
455
457
459
460
462
464
240
464
466
468
469
471
473
475
477
478
480
482
250
482
484
486
487
489
491
493
495
496
498
500
260
500
502
504
505
507
509
511
513
514
516
518
270
518
520
522
523
525
527
529
531
532
534
536
280
536
538
540
541
543
545
547
549
550
552
554
290
554
556
558
559
561
563
565
567
568
570
572
300
572
574
576
577
579
581
583
585
586
588
590
- 49 -
8 Tabela przeliczeniowa Fahrenheit-Celsjusz
Celsjusz
4
5
6
7
8
9
10
-11
-10
-9
-9
-8
-8
-7
-7
-5
-4
-4
-3
-3
-2
-2
-1
0
1
1
2
2
3
3
4
4
6
6
7
7
8
8
9
9
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
16
16
16
17
17
18
18
19
19
20
21
21
21
22
22
23
23
24
24
25
26
26
27
80
27
27
28
28
29
29
30
31
31
32
32
90
32
33
33
34
34
35
36
36
37
37
38
100
38
38
39
39
40
41
41
42
42
43
43
110
43
44
44
45
46
46
47
47
48
48
49
120
49
49
50
51
51
52
52
53
53
54
54
130
54
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
140
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
66
150
66
66
67
67
68
68
69
69
70
71
71
160
71
72
72
73
73
74
74
75
76
76
77
170
77
77
78
78
79
79
80
81
81
82
82
180
82
83
83
84
84
85
86
86
87
87
88
190
88
88
89
89
90
91
91
92
92
93
93
200
93
94
94
95
96
96
97
97
98
98
99
210
99
99
100
101
101
102
102
103
103
104
104
220
104
105
106
106
107
107
108
108
109
109
110
230
110
111
111
112
112
113
113
114
114
115
116
240
116
116
117
117
118
118
119
119
120
121
121
250
121
122
122
123
123
124
124
125
126
126
127
260
127
127
128
128
129
129
130
131
131
132
132
270
132
133
133
134
134
135
136
136
137
137
138
280
138
138
139
139
140
141
141
142
142
143
143
290
143
144
144
145
146
146
147
147
148
148
149
300
149
149
150
151
151
152
152
153
153
154
154
Fahrenheit
0
1
2
3
10
-12
-12
-11
20
-7
-6
-6
30
-1
-1
40
4
5
50
10
60
70
- 50 -
8 Tabela przeliczeniowa Fahrenheit-Celsjusz
Fahrenheit
0
1
2
3
310
154
155
156
156
320
160
161
161
162
330
166
166
167
340
171
172
172
350
177
177
360
182
370
188
380
390
Celsjusz
4
5
6
7
8
9
10
157
157
158
158
159
159
160
162
163
163
164
164
165
166
167
168
168
169
169
170
171
171
173
173
174
174
175
176
176
177
178
178
179
179
180
181
181
182
182
183
183
184
184
185
186
186
187
187
188
188
189
189
190
191
191
192
192
193
193
193
194
194
195
196
196
197
197
198
198
199
199
199
200
201
201
202
202
203
203
204
204
400
204
205
206
206
207
207
208
208
209
209
210
410
210
211
211
212
212
213
213
214
214
215
216
420
216
216
217
217
218
218
219
219
220
221
221
430
221
222
222
223
223
224
224
225
226
226
227
440
227
227
228
228
229
229
230
231
231
232
232
450
232
233
233
234
234
235
236
236
237
237
238
460
238
238
239
239
240
241
241
242
242
243
243
470
243
244
244
245
246
246
247
247
248
248
249
480
249
249
250
251
251
252
252
253
253
254
254
490
254
255
256
256
257
257
258
258
259
259
260
500
260
261
261
262
262
263
263
264
264
265
266
510
266
266
267
267
268
268
269
269
270
271
271
520
271
272
272
273
273
274
274
275
276
276
277
530
277
277
278
278
279
279
280
281
281
282
282
540
282
283
283
284
284
285
286
286
287
287
288
550
288
288
289
289
290
291
291
292
292
293
293
560
293
294
294
295
296
296
297
297
298
298
299
570
299
299
300
301
301
302
302
303
303
304
304
- 51 -
8 Tabela przeliczeniowa
°dH
°f
°e
ppm
mmol/l
gr/gal(US) mval/kg
1 °dH
1
1,79
1,25
17,9
0,1783
1,044
0,357
1 °f
0,56
1
0,70
10,0
0,1
0,584
0,2
1 °e
0,8
1,43
1
14,32
0,14
0,84
0,286
1 ppm
0,056
0,1
0,07
1
0,01
0,0584
0,02
1 mmol/l
5,6
0,001
0,0007
100
1
0,00058
2
1 gr/gal (US)
0,96
1,71
1,20
17,1
0,171
1
0,342
1 mval/kg
2,8
5,0
3,5
50
0,5
2,922
1
1 °dH:
10,00 mg CaO/kg
(Germany) 17,86 mg CaCO3/kg
1 ppm :
0,56 mg CaO/kg
1 gr/gal : 9,60 mg CaO/kg
(USA)
1,0 mg CaCO3/kg
(USA)
7,14 mg Ca2+/kg
1 °f :
5,60 mg CaO/kg
1 mmol/l :
(France)
10,0 mg CaCO3/kg
(chem. conz.) 100,0 mg CaCO3/kg
4,00 mg Ca2 /kg
1 °e :
8,01 mg CaO/kg
1 mval/kg :
(GB)
14,3 mg CaCO3/kg
(Milliäquivalent)50,0 mg CaCO3/kg
5,72 mg Ca2+/kg
+
64,8 mg CaCO3/gal
0,40 mg Ca2+/kg
17,11 mg CaCO3/kg
56,00 mg CaO/kg
6,85 mg Ca2+/kg
39,98 mg Ca2+/kg
28,00 mg CaO/kg
19,99 mg Ca2+/kg
- 52 -
8 Tabela przeliczeniowa
kPa
mbar
psi
cal słupa wody
kPa
mbar
psi
cal słupa wody
0,1
1
0,0147
0,4014
4
40
0,588
16,0560
0,2
2
0,0294
0,8028
4,5
45
0,6615
18,0630
0,3
3
0,0441
1,2042
5
50
0,735
20,0700
0,4
4
0,0588
1,6056
5,5
55
0,8085
22,0770
0,5
5
0,0735
2,0070
6
60
0,882
24,0840
0,6
6
0,0882
2,4084
6,5
65
0,9555
26,0910
0,7
7
0,1029
2,8098
7
70
1,029
28,0980
0,8
8
0,1176
3,2112
7,5
75
1,1025
30,1050
0,9
9
0,1323
3,6126
8
80
1,176
32,1120
1
10
0,147
4,0140
8,5
85
1,2495
34,1190
1,2
12
0,1764
4,8168
9
90
1,323
36,1260
1,4
14
0,2058
5,6196
9,5
95
1,3965
38,1330
1,6
16
0,2352
6,4224
10
100
1,47
40,1400
1,8
18
0,2646
7,2252
20
200
2,94
80,2800
2
20
0,294
8,0280
30
300
4,41
120,4200
2,5
25
0,3675
10,0350
40
400
5,88
160,5600
3
30
0,441
12,0420
50
500
7,35
200,7000
3,5
35
0,5145
14,0490
100
1000
14,7
401,4000
1 kW
100.00 Btu
1 Therm
1 kW
1 kW
1 Btu
= 3.413 Btu
= 1 Therm
= 29,3 kW
= 1 kJ/s
= 3.600 kJ/h
= 1,055 kJ
- 53 -
Notatki
- 54 -
polnisch
RATIONAL International
RATIONAL Großküchentechnik
Iglinger Straße 62
86899 Landsberg a. Lech/Germany
Tel.: +49 1805 998899
Fax: +49 8191 327231
E-mail: [email protected]
www.rational-online.de
RATIONAL Belgium nv
Zandvoortstraat 10 Bus 5
2800 Mechelen/Belgium
Tel: +32 15 285500
Fax: +32 15 285505
E-mail: [email protected]
www.rational.be
RATIONAL France S.A.S.
6 Rue de la Mare Blanche
77186 Noisiel/France
Tel: +33 (0) 1 60 53 56 53
Fax: +33 (0) 1 60 53 56 50
E-mail: [email protected]
www.rational-france.fr
RATIONAL Ibérica Cooking Systems S.L.
Ctra. de Hospitalet, 147-149
Cityparc / Edif. Paris D
08940 Cornellá (Barcelona)/ SPAIN
Tel: +34 93 4751750
Fax: +34 93 4751757
E-mail: [email protected]
www.rational-iberica.com
RATIONAL Italia S.r.l.
via Venier 21
30020 Marcon (VE)/ITALY
Tel: +39 041 5951909
Fax: +39 041 5951845
E-mail: [email protected]
www.rational-italia.it
RATIONAL Nederland
Grootkeukentechniek BV
Twentepoort West 7
7609 RD Almelo/THE NeTHerlandS
Tel: +31 546 546000
Fax: +31 546 546099
E-mail: [email protected]
www.rational.nl
RATIONAL Sp. z o.o.
ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa/POLAND
Tel: +48 22 8649326
Fax: +48 22 8649328
E-mail: [email protected]
www.rational-polska.pl
RATIONAL Scandinavia AB
Skiffervägen 20
22478 Lund/SWEDEN
Tel: +46 46 235370
Fax: +46 46 235379
E-mail: [email protected]
www.rational-scandinavia.se
RATIONAL Schweiz
Rainweg 8
4710 Balsthal/SWITZERLAND
Tel: +41 62 7973444
Fax: +41 62 7973445
E-mail: [email protected]
www.rational-schweiz.ch
RATIONAL Slovenija SLORATIONAL d.o.o.
Ronkova ulica 4
2380 Slovenj Gradec / Slovenija
Tel: +386 (0)2 8821900
Fax: +386 (0)2 8821901
E-mail: [email protected]
www.slorational.si
RATIONAL UK
Unit 4 Titan Court, Laporte Way
Portenway Business Park
Luton, Bedfordshire, LU 4 8EF
GREAT BRITAIN
Tel: 00 44 (0) 1582 480388
Fax: 00 44 (0) 1582 485001
E-mail: [email protected]
www.rational-uk.com
Прeдстaвительство
РАЦИОНАЛЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ АГ
121170, г.Mocква,
Kутузовский пр-т, д.36, стр.3
Тел: + 7 495 5043483
Факс: +7 495 9807230
Эл. почта: [email protected]
www.rational-russia.ru
RATIONAL AUSTRIA GmbH
Innsbrucker Bundesstrasse 67
5020 Salzburg/AUSTRIA
Tel.: 0043 (0)662-832799
Fax: 0043 (0)662-83279910
E-Mail: [email protected]
www.rational-austria.at
RATIONAL International AG
Heinrich-Wild-Straße 202
CH-9435 Heerbrugg
Tel: +41 71 727 9090
Fax: +41 71 727 9080
E-mail: [email protected]
www.rational-international.com
RATIONAL AG
Iglinger Straße 62
86899 Landsberg a. Lech
Tel: +49 8191 3270
Fax: +49 8191 21735
E-mail: [email protected]
www.rational-ag.com
80.01.264 · V-07 · MediaDesign and Services · Ad · 07/07
RATIONAL Canada Inc.
2410 Meadowpine Blvd., Unit 107
Mississauga, Ontario L5N 6S2/CANADA
Toll Free: 1-877-RATIONAL (728-4662)
Fax: 905 567 2977
E-mail: [email protected]
www.rational-canada.com
RATIONAL USA
895 American Lane
Schaumburg, IL 60173
Toll Free: 888-320-7274
Fax: 847-755-9583
E-mail: [email protected]
www.rational-usa.com
RATIONAL en México
Centro Alemán / German Centre
Av. Santa Fe 170
Colonia Lomas de Santa Fe
01210 México, D.F.
Tel.: +52 (55) 85039830
Fax: +52 (55) 85039847
eMail [email protected]
www.rational-mexico.com.mx
㪹㆞↩䯍዆ኔዄኧወವንዀኮዐ
ᇽ
㨀℻掌㠖℻◉¿n㰌ₐ䥽䟹⚆
⇞♚ₜ╤䞲歾䞿㳚ኰወ⚆殷ኃኀዐኍ
Tel: (03) 3812 -6222
Fax: (03) 3812 -6288
ኾዙወቿኦዉኖ [email protected]
ኸዙኽ኷ዙን www.rational-japan.com
RATIONAL Korea
ꄱ렍꿙驕뤉ꍡ껹ᎎ
꫑끭闊驝霡ꩱꫦ鶎ꩱ꾽ꠁ點
鲵뼑ꖱ霢
놹쀉+82-2-545-4599
볞걙+82-2-3443-5131
E-mail:[email protected]
www.rationalkorea.co.kr
RATIONAL ₙ䀆
ₙ䀆ゑ化⢘㿫恾⚆
⧳棂⦌棔⟕┰ㄎ⧉⸳
挽㟎冥䪐₼⦌
䟄幬᧶+86 21 64737473
↯䦮᧶+86 21 64730197
䟄挽᧶[email protected]
www.rational-china.cn

Podobne dokumenty