Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej

Transkrypt

Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej
Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej
oferuje do sprzedaży udziały w spółkach:
1) ELFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Kalwaryjska 69, Numer KRS: 0000155260 –
1 440 udziałów – wartość udziałów wg oszacowania 13.809,60zł
2) MAKTU HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji (Cypr) adres: Str. Afroditis 25, Office
204, Nicosia, Cyprus – 100% udziałów – wartość udziałów wg oszacowania 10.000,00zł;
Spółka została wpisana do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Handlu i Turystyki
Cypru, Departament Rejestratora Spółek, pod numerem HE 211477.
po najwyższej uzyskanej cenie w trybie konkursu ofert.
Termin składania ofert do 20.01.2017r, rozstrzygnięcie odbędzie się w dniu 27.01.2017r.
Szczegóły dostępne w biurze syndyka w Bielsku-Białej ul. Powstańców Śl. 6 pok. 212,
tel. 604-812-414, e-mail: [email protected]
Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia oferty, prowadzenia
ewentualnych dalszych negocjacji z wybranymi oferentami bądź odstąpienia od konkursu lub
jego unieważnienia bez podania przyczyn.
OFERT NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES :
Syndyk masy upadłości
Techmex S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. 1 Maja 2, 43-300 Bielsko-Biała
Skrytka pocztowa 465,
z dopiskiem „udziały”

Podobne dokumenty