tutaj

Transkrypt

tutaj
Książka Małgorzaty Czyńskiej "Metafizyczny harem. Kobiety
Witkacego" - cena 36zł
Szalał za nimi z wzajemnością. Sprawiały, że był pijany szczęściem, albo staczał
się na dno rozpaczy. Arystokratki i służące, podlotki i poważne matrony, aktorki
i doktorowe. Demoniczne. Znane dziś z kart powieści, portretów, fotografii i…
listów do Żony.
Witkacy - wysoki, przystojny z błyskiem w oku. Artysta. Nie był monogamistą,
nie był wierny, nie obiecywał miłości po grobową deskę. Nie rozumiał słowa
„zdrada”. Braterstwo dusz cenił na równi z rozkoszami cielesnymi.
Jadwiga, jego Żona - złotooka, rudowłosa, o zmysłowych ustach. Ich małżeństwo
trwało szesnaście burzliwych lat, dzieliły ich setki kilometrów, ale wiedzieli o
sobie wszystko. Pisał do niej: „Ty jednak jesteś jedyna i na to nie ma rady.
Wszystkie baby możliwe są niczym wobec Ciebie.”
Małgorzata Czyńska (ur. 1975) historyk sztuki, kuratorka wystaw, dziennikarka.
Autorka tekstów o sztuce, historii mody i dizajnu, wywiadów z artystami oraz
dwóch książek Najpiękniejsze. Kobiety z obrazów i Kobro. Skok w przestrzeń
LISTY DO ŻONY TOM 1: 1923-1927
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Opracował i przypisami opatrzył Janusz Degler
Cena: 35 zł
Nowe – uaktualnione i poprawione – wydanie czterech tomów listów
Witkacego do żony.
Tom 1 zawiera 238 listów z lat 1923–1927 oraz kilkanaście pism i listów od
różnych osób, które Witkacy przesyłał żonie do lektury lub na odwrocie których
pisał listy do niej. Wszystkie listy zostały opatrzone szczegółowymi przypisami,
wszystkie tomy bogato ilustrowane.
Bądź łaskawa zrobić to, co miałaś zamiar, tj. uważać się za moją narzeczoną i
dążyć do popełnienia tego potwornego (wprost) szaleństwa: wyjścia za mnie za
mąż między 20 a 25 IV. Ja ze swej strony zrobię wszystko, aby Ci życie
urozmaicić.
List z 29 III 1923
LISTY DO ŻONY TOM 2: 1928-1931
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Opracował i przypisami opatrzył Janusz Degler
Cena: 35 zł
Drugi tom listów Witkacego do żony zawiera 321 listów z lat 1928–1931. To
istotny okres w jego życiu i twórczości. Pisze wtedy najważniejszą powieść
Nienasycenie i w listach szczegółowo informuje Jadwigę o pracy nad wersją
brulionową, a potem nad czystopisem. Przygotowuje także książkę polemiczną
Ostatnia pigułka dla „wrogów”, której nie zdołał wydać i która zaginęła. W roku
1930 intensywnie pracuje nad broszurą o narkotykach, w której wykorzystuje
swoje doświadczenia i eksperymenty z narkotykami (m.in. z peyotlem), a potem
rozpoczyna pisać ostatnią powieść, Jedyne wyjście. Boryka się z różnymi
chorobami i kłopotami materialnymi, a jego małżeństwo przeżywa poważny
kryzys. Jedną z przyczyn jest romans z młodszą o siedemnaście lat mężatką,
który przysparza mu wiele przykrych i dramatycznych przeżyć. Trudny rok 1931
zamyka śmierć matki, Marii Witkiewiczowej. Ze wszystkich tych spraw i
zdarzeń Witkacy spowiada się w listach do żony.
LISTY DO ŻONY TOM 3: 1932–1935
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Opracował i przypisami opatrzył Janusz Degler
Cena: 35 zł
Trzeci tom korespondencji Witkacego z żoną zawiera 382 listy, pocztówki, karty
pocztowe i telegramy z lat 1932–1935, w których otwarcie informuje on Jadwigę
o wszystkich sprawach osobistych, nieustannych problemach ze zdrowiem, wielu
podróżach w poszukiwaniu klientów Firmy Portretowej oraz kłopotach z
realizacją planów twórczych.
Rozpacz dzika mnie tu obleciała – samotność i przykrość s t r a s z n a istnienia.
Marzę o Brackiej, o Tobie (tęsknię do Ciebie), do domu – tu czuję się jak
wygnaniec.
List z 10 I 1933
LISTY DO ŻONY TOM 4: 1936–1939
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Opracował i przypisami opatrzył Janusz Degler
Cena: 35 zł
Czwarty tom korespondencji Witkacego z żoną zawiera 336 listów, kart
pocztowych, widokówek i odcinków pocztowych z lat 1936–1939. To w życiu
Witkiewicza trudny okres. Dokuczają mu nasilające się dolegliwości fizyczne.
Niepowodzeniem zakończyły się starania o wydanie powieści Jedyne wyjście
oraz studium społeczno-obyczajowego Niemyte dusze. Ma kłopoty z Izbą
Skarbową z powodu niezapłaconych podatków. Źle układają się stosunki z ciotką
Mery i kuzynką Dziudzią, właścicielką „Witkiewiczówki”. Witkacy zastanawia
się, czy nie opuścić Zakopanego.
Tak jakoś mam złe przeczucia – czuję wiszące nad sobą, a może ponad całym
światem złe wypadki.
List z 28 IV 1937
DRAMATY. TOM 1
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Cena: 49 zł
Pierwszy tom Dramatów zawiera Juwenilia (sześć krótkich sztuk pisanych przez
ośmioletniego Witkiewicza) oraz siedem dramatów: Maciej Korbowa i Bellatrix,
Pragmatyści, Tumor Mózgowicz, Mister Price, czyli Bzik tropikalny, Nowe
Wyzwolenie, Panna Tutli-Putli i ONI.
Powstały one w ciągu dwóch lat: od listopada 1918 do listopada 1920. Był to
okres terminatorstwa dramaturgicznego Witkiewicza. Pisze Daniel Gerould: „W
sztukach okresu terminowania nauczy się warsztatu i stworzy zasób
podstawowych obrazów, które będą panować w całej jego twórczości. Wtedy
wprowadza wiele swoich najbardziej charakterystycznych postaci – dziecko
będące świadkiem wydarzeń, gości z dawnych czasów i z przyszłości, osoby
dwupłciowe oraz ironicznego komentatora […], a także wypróbowuje
możliwości zabiegów, które staną się jego najsilniejszymi środkami
dramaturgicznymi: zamkniętą przestrzeń, opóźnienia i przyspieszenia akcji,
podział sceny, efekt reflektorowy i pokazywanie zwłok, skrócone z chronologią
warstwy czasu historycznego, korzystanie z wielorakiej aluzji i cytatu”.
DRAMATY. TOM 2
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Cena: 49 zł
Drugi tom Dramatów zawiera osiem utworów: W małym dworku, Niepodległość
trójkątów, Metafizyka dwugłowego cielęcia (wraz z odnalezioną Przedmową),
Gyubal Wahazar, czyli Na przełęczach BEZSENSU, Kurka Wodna, Bezimienne
dzieło, Mątwa, czyli Hyrkaniczny światopogląd, Nadobnisie i koczkodany, czyli
Zielona pigułka.
Powstały one w ciągu półtora roku: od stycznia 1921 do lipca 1922. Daniel
Gerould zalicza je do dojrzałego okresu twórczości Witkacego: „Po różnych
eksperymentach dokonywanych w kilkunastu sztukach okresu terminatorstwa
Witkacy wypracował system nierealistycznej techniki dramatycznej, która
pozwalała mu przedstawić bogaty i rozbudowany świat w sposób ogromnie
subiektywny, ale konsekwentny i formalnie prawidłowy; autor nauczył się
nadawać jedność różnorodności.
DRAMATY. TOM 3
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Cena: 49 zł
W trzecim tomie Dramatów znalazły się następujące utwory: Jan Maciej Karol
Wścieklica, Wariat i zakonnica, Janulka, córka Fizdejki, Matka, Sonata
Belzebuba, Szewcy, ocalałe fragmenty Nowej homeopatii zła, Straszliwego
wychowawcy, Normalnego człowieka, Wampira we flakonie, Persy
Zwierżontkowskiej, Tak zwanej ludzkości w obłędzie, dwa utwory
autoparodystyczne Negatyw szkicu i Romans schizofrenika oraz dwa przekłady
(polski i francuski) Szalonej lokomotywy, której oryginał zaginął. Tom zawiera
najbardziej znane i najdojrzalsze dramaty Witkacego. Wszystkie – z wyjątkiem
Szewców i Tak zwanej ludzkości w obłędzie – powstały między listopadem 1922
a październikiem 1926. Daniel Gerould nazywa te lata „okresem biegłości w
sztuce”: „Witkacy pokazał wielką sprawność w operowaniu struktura
dramatyczną, tempem scenicznym i zaskakującymi efektami i stał się
niedoścignionym mistrzem w eksploatowaniu nerwowej i uczuciowej
wrażliwości widzów” (Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz, Warszawa 1981,
s. 277).
622 UPADKI BUNGA
z ilustracjami autora
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Cena: 39 zł
Młodzieńcza powieść Stanisława Ignacego Witkiewicza, której kanwą jest jego
burzliwy romans z wybitną aktorką, Ireną Solską, nie mogła się ukazać za życia
autora z powodów osobistych i nazbyt śmiałych scen erotycznych. Wydana w
1972 roku stała się bestsellerem. Czytać ją można wielorako, przede wszystkim
jednak jako świadectwo intelektualnego i artystycznego dojrzewania przyszłego
dramaturga, powieściopisarza, teoretyka sztuki i filozofa, czyli Witkacego.
„Prawdziwa kobieta nie jest zła ani dobra, jest k o b i e t ą – to wystarcza, a winni
są zawsze tylko i jedynie mężczyźni”.
LISTY. TOM I do różnych adresatów
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Opracował i przypisami opatrzył Tomasz Pawlak
Cena: 49 zł
Pierwszy tom korespondencji Stanisława Ignacego Witkiewicza z rodziną,
przyjaciółmi, znajomymi oraz tzw. wrogami obejmuje m.in. dziecięce dopiski do
listów Stanisława Witkiewicza ojca, listy do Bronisława Malinowskiego, do
matki – Marii Witkiewiczowej, do Ireny Solskiej, Stefana Żeromskiego, Kornela
Makuszyńskiego, Jarosława Iwaszkiewicza i wielu innych. W korespondencji tej
można wydzielić trzy okresy. Pierwszy okres obejmuje listy powstałe od
dzieciństwa do 21 lutego 1914, tj. daty samobójczej śmierci narzeczonej
Stanisława Ignacego, Jadwigi Janczewskiej. Drugi – listy z podróży do tropików,
pisane przez Witkacego będącego na granicy życia i śmierci w związku z bólem
po śmierci narzeczonej. Trzeci okres to lata 1918–1926, gdy Witkacy –
odmieniony doświadczeniem okropności wojny i rewolucji w Rosji – wraca do
kraju i rozpoczyna intensywną twórczość malarską, literacką i teoretyczną.
LISTY TOM II (wol.1)
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Opracowali i przypisami opatrzyli : Tomasz Pawlak oraz Stefan Okołowicz
i Janusz Degler
Cena: 49 zł
Drugi tom korespondencji Stanisława Ignacego Witkiewicza ukaże się w
dwóch woluminach. Wraz z tomem pierwszym, wydanym w roku 2013,
tworzą one dzieło, które można nazwać biografią epistolograficzną. Pierwszy
wolumin zawiera duże zespoły listów do najbliższych przyjaciół, Heleny i
Teodora Białynickich-Birulów oraz Marii i Edmunda Strążyskich
(Tymbciów), które są nie tylko cennym źródłem wiedzy o życiu i twórczości
Witkacego, ale pokazują także, jak wielką wagę przywiązywał on do zasady
lojalności osób mu bliskich. Korespondencja z innymi przyjaciółmi, m.in. z
rzeźbiarzem Augustem (Guciem) Zamoyskim, wydawcą Stanisławem
Zawadzkim, Antonim Ambrożewiczem, księdzem Henrykiem
Kazimierowiczem, profesorem Stefanem Szumanem, krytykiem literackim
Kazimierzem Czachowskim, sędzią Marianem Ziębą i jego żoną Jadwigą,
prokuratorem Zdzisławem Piernikarskim i Mieczysławem Choynowskim,
ujawnia bogaty krąg znajomości Witkacego.
WITKACEGO PORTRET WIELOKROTNY
Janusz Degler
Cena: 45 zł
Tom szkiców i artykułów najwybitniejszego dziś znawcy twórczości i życia
Stanisława Ignacego Witkiewicza jest prawdziwym wydarzeniem. To suma
ogromnej pracy, jaką prof. Janusz Degler włożył i wkłada nadal w
odkrywanie Witkacego. To zbudowana z niejednorodnych elementów, ale
niezwykle zmyślna architektonicznie quasi-biografia twórcy.
Część pierwszą stanowi Kronika życia i twórczości Witkacego (1918-1939),
obejmująca dojrzałe lata twórcy: bardzo solidny przyczynek do biografii
Witkiewicza juniora.
To z jednej strony drobiazgowy zapis codzienności Witkacego, opis
budowany niejednokrotnie z cytatów z listów Witkacego, w których nieraz
uzewnętrzniał się bardzo szczegółowo. Z drugiej zaś strony to zarys
najistotniejszych wątków z życia autora Pożegnania jesieni.
PISMA KRYTYCZNE I PUBLICYSTYCZNE
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Cena: 48 zł
Tom obejmuje 38 tekstów. Są wśród nich szkice o twórczości m.in. futurystów,
Jerzego Mieczysława Rytarda, Tadeusza Micińskiego, Antoniego Słonimskiego i
Brunona Schulza (wnikliwe studium o Sklepach cynamonowych) oraz kilka
artykułów poświęconych problemom krytyki, jej założeniom, funkcjom i
kryteriom. Witkacy uparcie dowodził, że krytyk powinien mieć solidne
przygotowanie filozoficzne i skrystalizowane poglądy estetyczne. Szczególne
znaczenie przypisywał polemikom i zgodnie z wyznawaną zasadą, że autor
powinien odpowiadać krytykom, wdawał się w dyskusje m.in. z Irzykowskim,
Boyem, Słonimskim oraz Chwistkiem, któremu poświęcił obszerną rozprawę
Leon Chwistek – Demon Intelektu. Z furią atakował „Wiadomości Literackie” za
szerzenie kultury „dowcipiarstwa”, lekceważenie problematyki filozoficznej,
schlebianie gustom „kurierkowej publiczności”.
NAUKI ŚCISŁE A FILOZOFIA
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Opracowali M. i M. Dombrowscy
Cena: 48 zł
Tom zawiera wszystkie wydane oraz zachowane w rękopisie prace filozoficzne
Stanisława Ignacego Witkiewicza z lat 1933–1939. To okres jego wzmożonego
zainteresowania filozofią, którego rezultatem było wiele rozpraw pogłębiających
i precyzujących wcześniejsze ustalenia. W tomie znalazły się też niedrukowane
prace polemiczne, m.in. obszerna [Krytyka pracy Joachima Metallmanna o
Alfredzie North Whiteheadzie] oraz jedna z ważniejszych rozpraw, tj.
opublikowany po raz pierwszy w całości Traktat o Bycie samym w sobie i dla
siebie, w którym autor przedstawia swoją oryginalną metafizykę cielesności.

Podobne dokumenty