I_Ist_2014-2015 - Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Komentarze

Transkrypt

I_Ist_2014-2015 - Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia I stopnia, rok
akademicki 2014/2015
Informatyka
profil ogólnoakademicki
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
39
49
41
40
41
42
43
studia stacjonarne I stopnia
Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu)
ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7
w c l p w c l p w c l pwc l pwc l pwc l pwc l p
Treści podstawowe
Analiza matematyczna
4
1 2
Algebra liniowa z geometrią analityczną
5
2 1
Logika dla informatyków
2
1 1
Fizyka
4
2 1
Metody probabilistyczne
5
2 2
Podstawy systemów dyskretnych
3
1 1
Technika eksperymentu II
4
1 2
Treści kierunkowe
Architektura komputerów I
2
1 1
Podstawy programowania
4
2 2
Algorytmy i struktury danych
4
2 1
Programowanie obiektowe
7
2 2
Układy cyfrowe
4
2 2
Sieci komputerowe I
2
2
Teoretyczne podstawy informatyki
6
2 2
Systemy operacyjne I
4
2
2
Grafika komputerowa
5
2
2
Inżynieria oprogramowania
5
2
1
Bazy danych
7
2 2
Elementy sztucznej inteligencji
7
2 2
Systemy wbudowane
6
1 2 1
Społeczne i zawodowe problemy informatyki
2
1
Rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych
Matematyczne podstawy techniki
2
1 1
Technika eksperymentu I
2
1 1
Architektura komputerów II
4
1 2
Sieci komputerowe II
6
2
2
Język Java i technologie Web
6
2
2
Programowanie współbieżne i rozproszone
4
1 2
Systemy operacyjne II
4
1 2
Zarządzanie przemysłowym projektem
4
1 1
informatycznym
Kształcenie ogólne
Bezpieczeństwo pracy z elementami ergonomii
1
1
Wychowanie fizyczne
1
2
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
1
2
Język angielski/niemiecki I
2
2
Język angielski/niemiecki II
2
2
Język angielski/niemiecki III
2
2
Język angielski/niemiecki IV
3
2
Komunikacja interpersonalna
2
2
Podstawy normalizacji
1
1
Moduł specjalistyczny (obowiązkowe)
Moduł specjalistyczny (do wyboru)
42
16
15
Moduł ogólnouczelniany
Przedmiot z puli tzw. ogólnouczelnianych lub na
2
2
innym kierunku
Praca dyplomowa
Seminarium specjalistyczne
10
6
Seminarium dyplomowe I
2
2
Seminarium dyplomowe II
10
6
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa
5
160
Nazwa przedmiotu
Razem liczba godzin / punktów ECTS
14 6 5 0 13 3 8 0 10 4 10 0 8 0 10 1 3 2 6 1 1 0 4 2 4 0 0 172
12h +
16h+160h
210
25h /
24h /
19h /
7h+15 /
24h / 30p
16h /
praktyka /
30p
31p
29p
30p
30p
30p
w - wykład · c - ćwiczenia · l – laboratorium · p - projekt ·
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
4
5
6
7
8
przedmiot wybieralny
·
Moduł specjalistyczny II – Przemysłowe Systemy Informatyczne
Układy i systemy mikroprocesorowe
7
Systemy informatyczne w zarządzaniu
5
przedsiębiorstwem
Komputerowe wspomaganie projektowania
4
Aplikacje internetowe
4
Komputerowe sieci przemysłowe
6
Technika przetwarzania sygnałów
6
Sieci bezprzewodowe
6
Oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujących
4
0 00 0 0 000 0 0 0 000 0 0
Razem liczba godzin / punktów ECTS
42
0h/0p
0h/0p
0h/0p
0h/0p
w - wykład · c - ćwiczenia · l – laboratorium · p - projekt ·
1
2
3
·
egzamin
Moduł specjalistyczny I – Inżynieria Systemów Mikroinformatycznych
Projektowanie systemów informatycznych
6
2 2
Języki modelowania systemów cyfrowych
4
2 2
Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii
4
1 2 1
Grupowy projekt informatyczny
6
Cyfrowe przetwarzanie i kompresja danych
Programowanie aplikacji biznesowych
6
1 2 1
Projektowanie urządzeń mikroinformatycznych Altium
Administrowanie systemami informatycznymi
5
Wprowadzenie do hurtowni danych i baz wiedzy
Diagnostyka systemów cyfrowych
5
Testowanie systemów informatycznych
Programowanie poziomu systemu operacyjnego
Projektowanie wielowarstwowych systemów
6
internetowych
Technologie i aplikacje mobilne
0 00 0 0 000 0 0 0 000 0 060 8 2
Razem liczba godzin / punktów ECTS
42
16h /
0h/0p
0h/0p
0h/0p
0h/0p
20p
w - wykład · c - ćwiczenia · l – laboratorium · p - projekt ·
1
przedmiot wybieralny
przedmiot wybieralny
·
Moduł specjalistyczny III – Sieciowe Systemy Informatyczne
6
Podstawy modelowania programów
Podstawy programowania na platformę Android
4
Zaawansowane technologie usług sieciowych
6
Bezpieczeństwo w systemach i sieciach
4
komputerowych
Programowanie 3D
6
Film cyfrowy
Zaawansowane środowiska programistyczne
4
Platforma .Net
Administracja sieci mobilnych
Programowanie urządzeń mobilnych
6
Sieci konwergentne
Sieciowe systemy informacyjne
6
Projektowanie sieci komputerowych
Razem liczba godzin / punktów ECTS
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
1
2 1
1
2 1
1
1 1
3 0 5 7 000 0
15h /
0h/0p
22p
egzamin
2
2 1
2
2
1
2
2
2
2 2 1
2 2
2
1
1 2
70 8 1 7 0 6 2 000 0
16h /
15h /
0h/0p
20p
22p
egzamin
2
2
2
2 1
2
1
2
2
2
2 1
2
2
2
1
2
1
8 0 6 2 8 0 4 3 000 0
0h/0p
w - wykład · c - ćwiczenia · l – laboratorium · p - projekt ·
Informatyka
profil ogólnoakademicki
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
39
49
41
40
41
0h/0p
0h/0p
0h/0p 16h / 20p
przedmiot wybieralny
·
15h /
22p
0h/0p
egzamin
studia niestacjonarne I stopnia
Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu)
ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6
sem. 7
w c l p w c l p w c l pwc l p w c l p w c l p w c l p
Treści podstawowe
Analiza matematyczna
4
1 2
Algebra liniowa z geometrią analityczną
5
2 1
Logika dla informatyków
2
1 1
Fizyka
4
2 1
Metody probabilistyczne
5
2 2
Podstawy systemów dyskretnych
3
1 1
Technika eksperymentu II
4
1 2
Treści kierunkowe
Architektura komputerów I
2
1 1
Podstawy programowania
4
2 2
Algorytmy i struktury danych
4
2 1
Programowanie obiektowe
7
2 2
Układy cyfrowe
4
2 2
Sieci komputerowe I
2
2
Teoretyczne podstawy informatyki
6
2 2
Systemy operacyjne I
4
2
2
Grafika komputerowa
5
2
2
Inżynieria oprogramowania
5
2
1
Bazy danych
7
2 2
Elementy sztucznej inteligencji
7
2 2
Systemy wbudowane
6
1
2 1
Społeczne i zawodowe problemy informatyki
2
1
Rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych
Matematyczne podstawy techniki
2
1 1
Technika eksperymentu I
2
1 1
Architektura komputerów II
4
1 2
Sieci komputerowe II
6
2
2
Język Java i technologie Web
6
2
2
Programowanie współbieżne i rozproszone
4
1 2
Systemy operacyjne II
4
1 2
Zarządzanie przemysłowym projektem
4
1 1
informatycznym
Kształcenie ogólne
Bezpieczeństwo pracy z elementami ergonomii
1
1
Wychowanie fizyczne
1
2
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
1
2
Język angielski/niemiecki I
2
2
Język angielski/niemiecki II
2
2
Język angielski/niemiecki III
2
2
Język angielski/niemiecki IV
3
2
Komunikacja interpersonalna
2
2
Podstawy normalizacji
1
1
Moduł specjalistyczny (obowiązkowe)
Moduł specjalistyczny (do wyboru)
42
16
15
Moduł ogólnouczelniany
Przedmiot z puli tzw. ogólnouczelnianych lub na
2
2
innym kierunku
Praca dyplomowa
Seminarium specjalistyczne
10
6
Seminarium dyplomowe I
2
2
Nazwa przedmiotu
42
Seminarium dyplomowe II
43
Praktyka zawodowa
Razem liczba godzin / punktów ECTS
10
6
Praktyka zawodowa
5
160
14 6 5 0 13 3 8 0 10 4 10 0 8 0 10 1 3 2 6 1 1 0 4 2 4 0 0 172
16h+160h
210 25h /
24h /
24h /
19h /
12h + 7h+15 /
praktyka /
30p
31p
30p
29p 16h / 30p
30p
30p
w - wykład · c - ćwiczenia · l – laboratorium · p - projekt ·
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
·
egzamin
Moduł specjalistyczny I – Inżynieria Systemów Mikroinformatycznych
Projektowanie systemów informatycznych
6
2 2
Języki modelowania systemów cyfrowych
4
2 2
Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii
4
1 2 1
Grupowy projekt informatyczny
6
Cyfrowe przetwarzanie i kompresja danych
6
1 2 1
Programowanie aplikacji biznesowych
Administrowanie systemami informatycznymi
5
Wprowadzenie do hurtowni danych i baz wiedzy
Diagnostyka systemów cyfrowych
5
Testowanie systemów informatycznych
Programowanie poziomu systemu operacyjnego
Projektowanie wielowarstwowych systemów
6
internetowych
Technologie i aplikacje mobilne
0 00 0 0 000 0 0 0 000 0 060 8 2
Razem liczba godzin / punktów ECTS
42
16h /
0h/0p
0h/0p
0h/0p
0h/0p
20p
w - wykład · c - ćwiczenia · l – laboratorium · p - projekt ·
1
przedmiot wybieralny
przedmiot wybieralny
·
Moduł specjalistyczny II – Przemysłowe Systemy Informatyczne
Układy i systemy mikroprocesorowe
7
Systemy informatyczne w zarządzaniu
5
przedsiębiorstwem
Komputerowe wspomaganie projektowania
4
Aplikacje internetowe
4
Komputerowe sieci przemysłowe
6
Technika przetwarzania sygnałów
6
Sieci bezprzewodowe
6
Oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujących
4
0 00 0 0 000 0 0 0 000 0 0
Razem liczba godzin / punktów ECTS
42
0h/0p
0h/0p
0h/0p
0h/0p
w - wykład · c - ćwiczenia · l – laboratorium · p - projekt ·
przedmiot wybieralny
·
4
1
2 1
1
2 1
1
1 1
3 0 5 7 000 0
15h /
0h/0p
22p
egzamin
2
2 1
2
2
1
2
2
2
2 2 1
2 2
2
1
1 2
70 8 1 7 0 6 2 000 0
16h /
15h /
0h/0p
20p
22p
egzamin
Moduł specjalistyczny III – Sieciowe Systemy Informatyczne
1
2
3
4
5
6
7
8
Podstawy modelowania programów
Podstawy programowania na platformę Android
Zaawansowane technologie usług sieciowych
Bezpieczeństwo w systemach i sieciach
komputerowych
6
4
6
2
2
2
2 1
2
1
4
2
2
Programowanie 3D
Film cyfrowy
Zaawansowane środowiska programistyczne
Platforma .Net
Administracja sieci mobilnych
Programowanie urządzeń mobilnych
Sieci konwergentne
6
4
6
6
2
2 1
2
2
2
1
2
1
Sieciowe systemy informacyjne
Projektowanie sieci komputerowych
Razem liczba godzin / punktów ECTS
42
0 00 0 0 000 0 0 0 000 0 0 8 0 6 2 8 0 4 3 000 0
15h /
0h/0p
0h/0p
0h/0p
0h/0p 16h / 20p
0h/0p
22p
w - wykład · c - ćwiczenia · l – laboratorium · p - projekt ·
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
godzin w sem.
15
9
·
egzamin
Bezpieczeństwo pracy
Nazwa przedmiotu:
Forma zajęć
wykład
wykład
przedmiot wybieralny
10.9-WE-I-BP-PO9_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykład
Pracownicy IIE
godzin w tyg.
1
1
semestr
2
1
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
1
1
tryb studiow
stacjonarne
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z zasadami bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych.
Wymagania wstępne
Podstawy elektrotechniki
Zakres tematyczny
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektrycznych.
Działanie prądu elektrycznego na człowieka. Wpływ rodzaju prądu na skutki rażenia. Wartości progowe. Zmiany w
organizmie.
Ochrona przeciwporażeniowa. Układy sieciowe. Rodzaje ochron i środków ochrony przeciwporażeniowej. Zakres i metodyka
badania ochrony przeciwporażeniowej.
Zagrożenia związane z występowanie elektryczności statycznej. Zapobieganie elektryczności statycznej. Ładunki
elektrostatyczne na człowieku.
Użytkowanie urządzeń elektrycznych. Ochrona przed porażeniem w instalacji elektrycznej sieci komputerowej. Ochrona
przed skutkami łuku elektrycznego. Ochrona przeciwprzepięciowa. Urządzenia elektryczne w strefie zagrożonej wybuchem.
Warunki dopuszczenia urządzeń do stosowania, Europejski system oceny wyrobów i usług.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
Efekty kształcenia
Potrafi ocenić poziom ryzyka porażenia prądem elektrycznym
Potrafi zdefiniować zagrożenia związane z obsługą urządzeń
elektrycznych
K1I_U26, K1I_K03,
K1I_K10
K1I_U26, K1I_K03,
K1I_K10
T1A_U11, T1A_K02,
T1A_K07
T1A_U11, T1A_K02,
T1A_K07
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
Składowe oceny końcowej = wykład: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (30 godz.)
Godziny kontaktowe = 15 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 6 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 6 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 3 godz.
Studia niestacjonarne (30 godz.)
Godziny kontaktowe = 9 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 5 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 8 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 4 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 4 godz.
Literatura podstawowa
1.Strojny J.: Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych, AGH, Kraków, 2003.
2.Matula E., Sych M.: Zapobieganie porażeniom elektrycznym w przemyśle, WNT, Warszawa 1980.
3.Prawo Energetyczne, URE, www.gip.pl, Warszawa, 2004.
Literatura uzupełniająca
1.Sałasiński K.: Bezpieczeństwo elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej, COSiW SEP, Warszawa, 2002.
Wychowanie fizyczne
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
ćwiczenia
godzin w sem.
30
16.1-WE-I-WF1-PO1_S1S
polski
pracownik Studium Wychowania Fizycznego
Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego
godzin w tyg.
2
semestr
3
forma zal.
zal. bez oceny
punkty ects
0
tryb studiow
stacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją ruchową. Kształtowanie umiejętności zaspokajania potrzeb
związanych z ruchem, sprawnością fizyczną oraz dbałością o własne zdrowie.
Zakres tematyczny
Ogólna charakterystyka i podstawowe przepisy wybranych dyscyplin sportowych. Praktyczne umiejętności z zakresu
wybranych dyscyplin sportowych. Edukacja prozdrowotna poprzez wychowanie fizyczne i sport.
Metody kształcenia
ćwiczenia: dyskusja, ćwiczenia, wykład problemowy
Efekty kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Ćwiczenia - indywidualna ocena studenta na podstawie jego postępów, zaangażowaniu i aktywności w zajęciach.
Metody weryfikacji
- ćwiczenia: prezentacja ustna, sprawdzian
Składowe oceny końcowej = ćwiczenia: 100%
Obciążenie pracą studenta
Literatura podstawowa
Dostępna literatura z różnych dziedzin kultury fizycznej, taka jak: poradniki, zasady gry wybranych dyscyplin sportowych itp.
Komunikacja interpersonalna
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
ćwiczenia
ćwiczenia
godzin w sem.
30
9
15.9-WE-I-KI-PO8_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący ćwiczenia
Pracownicy IIiE
godzin w tyg.
2
1
semestr
5
8
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
2
2
tryb studiow
stacjonarne
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Rozwój umiejętności i kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej w pracy zespołowej.
Zakres tematyczny
Komunikacja. Komunikacja werbalna, niewerbalna, pisemna. Bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania. Warunki
skutecznej komunikacji, błędy w komunikowaniu się z klientem lub kontrahentem. Autoprezentacja -zasady skutecznej
autoprezentacji, autoprezentacja w miejscu pracy. Asertywność i praktyczne zastosowanie zachowań asertywnych.
Zespół. Zespoły w środowisku pracy. Role zespołowe. Etapy rozwoju zespołu. Komunikacja w zespole. Problemy zespołu.
Efektywne i nieefektywne wzorce zachowań. Techniki heurystyczne w poszukiwaniu rozwiązań zadań stawianych przed
zespołem.
Konflikt. Źródła i rodzaje konfliktów. Rola konfliktu. Zachowania w sytuacji konfliktu, sposoby rozwiązywania konfliktu.
Negocjacje. Istota negocjacji. Style negocjacji i ich główne założenia. Techniki negocjacji. Etapy negocjacji. Komunikowanie
się w negocjacjach. Cechy skutecznego negocjatora.
Metody kształcenia
ćwiczenia: gry dydaktyczne, dyskusja, praca w grupach, metoda projektu
Efekty kształcenia
Organizuje pracę zespołu
Jest świadomy barier komunikacyjnych.
Korzysta z zasad skutecznej komunikacji pisemnej.
Krytycznie ocenia treść i formę takich dokumentów.
Potrafi utworzyć dokument (prezentację) zgodnie z zasadami tworzenia tego
typu dokumentów.
Student, który zaliczył przedmiot stosuje reguły dobrego komunikowania się.
K1I_K06
K1I_K06,
K1I_K10
K1I_K06
K1I_K06
T1A_U02, T1A_K03
T1A_U02, T1A_K03,
T1A_K07
T1A_U02, T1A_K03
T1A_U02, T1A_K03
K1I_K06
T1A_U02, T1A_K03
K1I_K10
T1A_K07
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń, przewidzianych do realizacji w
ramach programu.
Metody weryfikacji
- ćwiczenia: projekt, prezentacja ustna, sprawdzian
Składowe oceny końcowej = ćwiczenia: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 30 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 10 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz.
Studia niestacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 9 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 27 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 19 godz.
Literatura podstawowa
1. Balbin R. M.: Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk, 2003.
2. Edelman R. J.: Konflikty w pracy, GWP, Gdańsk, 2005.
3. Fisher R., Ury W.: Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa, 1992.
4. Gerrig R. J., Zimbardo P.: Psychologia i życie, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2006.
5. Kamiński J.: Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów, POLTEXT, Warszawa, 2003.
6. Leary M.: Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, GWP, Gdańsk, 2003.
7. Nęcki Z.: Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków, 2000.
Ergonomia
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
wykład
godzin w sem.
15
9
16.9-WE-I-E-PO10_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy Wydziału Mechanicznego
godzin w tyg.
1
1
semestr
7
8
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
2
2
tryb studiow
stacjonarne
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
Zakres tematyczny
Ergonomia jako nauka o podstawowych zasadach organizacji i zarządzania procesami pracy. Zadania ergonomii, jej
powstanie i rozwój System człowiek-praca i jego podsystemy. Zmienne wpływające na warunki pracy. Ergonomia korekcyjna
i korelacyjna.
Elementy fizjologii pracy. Powstanie pracy. Mięśnie i praca fizyczna. Układ nerwowy. Proces przemiany materii. Regulacja
cieplna ustroju. Dostosowanie ustroju do pracy fizycznej. Wydatek energetyczny przy pracy. Reakcje organizmu podczas
pracy fizycznej.
Materialne środowisko pracy. Oświetlenie. Hałas. Drgania mechaniczne. Pyły. Mikroklimat.
Postawa przy pracy i pomiary antropometryczne. Postawa przy pracy. Pomiary antropometryczne. Ogólne zasady w
ergonomicznym kształtowaniu stanowiska roboczego. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów.
System informacyjny człowieka. Właściwości organizmów żywych. System hormonalny człowieka. System nerwowy
człowieka.
System regulacji i sterowania człowieka. System regulacji człowieka (parametry fizjologiczne organizmu, wytwarzanie
odpowiednich czynników fizycznych i chemicznych, przetwarzanie informacji). System sterowania człowieka.
Systemy sensoryczne człowieka. Proces widzenia, proces słyszenia. Zmysł orientacji. System somatosensoryczny i
wiscerosensoryczny. Zmysł smaku. Zmysł powonienia.
Drgania mechaniczne. Podział drgań. Parametry opisujące drgania. Odczucia człowieka w zależności od wartości drgań.
Oddziaływanie drgań. Środki zapobiegawcze.
Hałas w środowisku pracy. Budowa analizatora słuchu. Działanie hałasu na organizm. Pozasłuchowe skutki działania hałasu.
Metody zwalczania hałasu.
Pyły i gazy w środowisku pracy. Skład i cechy zanieczyszczeń powietrza. Szkodliwe działanie pyłów. Metodyka pomiarowa.
Substancje toksyczne. Ochrona organizmu.
Promieniowanie elektromagnetyczne. Promieniowanie elektromagnetyczne w.cz., promieniowanie podczerwone, oświetlenie
naturalne, oświetlenie sztuczne, promieniowanie spójne, promieniowanie nadfioletowe.
Promieniowanie monitorów oraz organizacja komputerowego miejsca pracy. Komputeryzacja otoczenia. Rodzaje i źródła
promieniowania. Normy promieniowania monitorów. Ochrona przed promieniowaniem; organizacja komputerowych
stanowisk pracy
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Literatura podstawowa
1. Górska E.: Ergonomia - projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002.
2. Kowal E.: Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
3. Lewandowski J.: Ergonomia, MARCUS, Łódź, 1995.
4. Olszewski J.: Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 1993.
Seminarium specjalistyczne
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
projekt
projekt
projekt
projekt
godzin w sem.
90
90
36
36
06.0-WE-I-SS-D48_S1S
polski
prof. dr hab. inż. Marian Adamski, dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ,
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
Pracownicy WEIiT
godzin w tyg.
6
6
4
4
semestr
7
7
8
8
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
12
stacjonarne
12
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
obowiązkowy
obowiązkowy
wybieralny
Cel przedmiotu
Realizacja pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora.
Zakres tematyczny
Przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora. Wykazanie znajomości przedmiotu, opanowanie literatury
naukowej w zakresie opracowywanego tematu. Umiejętność korzystania ze źródeł oraz powiązania problematyki
teoretycznej z zagadnieniami praktyki i stosowania naukowych metod pracy.
Metody kształcenia
projekt: praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, konsultacje, metoda projektu
Efekty kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny opracowania związanego z tematem realizowanej pracy
dyplomowej.
Metody weryfikacji
- projekt: projekt, sprawozdanie, prezentacja ustna
Składowe oceny końcowej = projekt: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (360 godz.)
Godziny kontaktowe = 90 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 60 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 120 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 45 godz.
Konsultacje: 45
Studia niestacjonarne (360 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 54 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 60 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 120 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 45 godz.
Konsultacje: 45
Literatura podstawowa
Literatura przedmiotu wynika z tematyki realizowanej pracy dyplomowej.
Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
wykład
godzin w sem.
30
9
04.9-WE-I-ZMSP-POW_A_7_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy IIiE
godzin w tyg.
2
1
semestr
2
8
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
1
1
tryb studiow
stacjonarne
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
Zapoznanie studenta z pojęciami z obszaru zakładania własnej firmy i jej zarządzania, wyboru podmiotu działalności
gospodarczej, opracowania biznes-planu.
Zakres tematyczny
Podstawowe pojęcia i kategorie normatywne. Pojęcie przedsiębiorcy, firmy, działalności gospodarczej. Organy koncesyjne i
zezwalające. Oznaczenie przedsiębiorcy. Krajowy Rejestr Sądowy. Słownik kategorii normatywnych i ekonomicznorynkowych.
Wypracowanie decyzji o założeniu własnej firmy. Pomysł założenia firmy prywatnej. Koncepcja ogólna utworzenia firmy.
Znaczenie czynników: lokalizacji, obszaru działania, popytu i podaży, konkurencji, ryzyka. Źródła sfinansowania „rozruchu”
firmy. Ocena: opłacalności ekonomicznej, zagrożeń i barier, możliwości i szans rozwoju. Decyzja o założeniu własnej firmy.
Wybór podmiotu działalności gospodarczej. Przedsiębiorca działający jednoosobowo i wspólnik. Firma prywatna prowadzona
przez osobę fizyczną. Firma wolnego zawodu. Rodzinna firma prywatna. Spółki: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa,
komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna. Osobowość prawna spółek.
Procedura założenia firmy (plan czynności). Procedura formalno-prawna i administracyjna. Plan czynności związanych z
założeniem firmy; założenie firmy prywatnej przez osobę fizyczną; założenie firmy wolnego zawodu; założenie rodzinnej firmy
prywatnej; założenie spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej komandytowo - akcyjnej, z ograniczoną
odpowiedzialnością, akcyjnej; uzyskanie koncesji lub zezwolenia.
Procedura założenia firmy (rejestracja, zgłoszenia). Rejestracja firmy w KRS. Uzyskanie numeru statystycznego w systemie
REGON. Uzyskanie NIP w urzędzie skarbowym. Rejestracja podatnika VAT. Otwarcie rachunku bankowego. Zgłoszenie do
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Zawiadomienie innych urzędów lub instytucji
publicznych.
Biznes-plan. Podstawy metodyczne biznes-planu. Baza przygotowawcza do opracowania biznes-planu. Opracowanie
biznes-planu. Plan: organizacyjny, inwestycyjny, produkcji, marketingu, sprzedaży, finansowy. Środki i metody realizacji,
kontrola.
Początek działalności firmy. Zaprowadzenie właściwych ksiąg i potrzebnych ewidencji. Ustalenie struktury organizacyjnej i
obiegu dokumentów. Utworzenie stanowisk pracy i zatrudnienie pracowników. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy.
Wyposażenie materiałowo-techniczne. Promocja, reklama, marketing. Metody sprzedaży i zarządzania firmą.
Metody kształcenia
wykład: dyskusja, metoda przypadków, wykład problemowy, wykład konwencjonalny
Efekty kształcenia
Jest świadomy konieczności monitorowania zmian w przepisach
prawa związanych z dziedziną.
Sporządza biznes-plan.
Student, który zaliczył przedmiot opisuje procedurę zakładania
firmy.
Potrafi scharakteryzować podmioty działalności gospodarczej.
K1I_W15,
K1I_U01, K1I_K01
K1I_W15
K1I_W15,
K1I_W17
K1I_W15
Opisuje analizę opłacalności ekonomicznej, potrafi identyfikować
zagrożenia i bariery oraz możliwości i szanse rozwoju firmy.
K1I_W15,
K1I_W16, K1I_K08
Potrafi wybrać podmiot działalności gospodarczej.
K1I_W15, K1I_K08
T1A_W08, T1A_U01,
T1A_U05, T1A_K01, T1A_K07
T1A_W08
T1A_W08, T1A_W10
T1A_W08
T1A_W08, T1A_W09,
T1A_W11, T1A_K05,
T1A_K06
T1A_W08, T1A_K05,
T1A_K06
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Metody weryfikacji
- wykład: prezentacja ustna, test z progami punktowymi
Składowe oceny końcowej = wykład: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (30 godz.)
Godziny kontaktowe = 30 godz.
Studia niestacjonarne (30 godz.)
Godziny kontaktowe = 9 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 21 godz.
Literatura podstawowa
1. Skowroński S.: Mały Biznes, czyli przedsiębiorczość na własną rękę, INROR, Warszawa, 1998.
2. Strużycki M.: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania Europejskie, Difin, Warszawa, 2002.
3. Zarządzanie marketingowe małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Pr. Zbiorowa, Difin, Warszawa, 1998.
Język angielski I
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
laboratorium
laboratorium
godzin w sem.
30
18
09.0-WE-I-JA1-POW3_S1S
angielski
mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski
mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski
godzin w tyg.
2
2
semestr
3
3
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
1
1
tryb studiow
stacjonarne
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
- wykształcenie u studentów poziomu znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie A2+ wg. europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego
- ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego/naukowego
(ESP) określonych w zakresie tematycznym
Wymagania wstępne
Podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania.
Zakres tematyczny
Kompleksowe ćwiczenie umiejętności językowych (pisanie, czytanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu) w oparciu o
materiały dydaktyczne z takich dziedzin tematycznych jak:
1. Nomenklatura, opis konstrukcji i działania podstawowych elementów komputera.
2. Opis działania, podział i różnice pomiędzy urządzeniami wyjścia i wejścia.
3. Urządzenia służące do zapisu i przechowywania danych - terminologia i porównanie.
4. Wykorzystywania oprogramowania biurowego - praca z edytorem tekstu.
5. Interfejs graficzny użytkownika komputera.
Metody kształcenia
laboratorium: burza mózgów, praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, konsultacje, praca w grupach, zajęcia praktyczne,
ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
pisanie: student potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty
raport, wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje,
zarządzenia bądź sformułować procedury.
K1I_U01,
K1I_U02
czytanie II: rozumie zasadniczą treść sprawozdań, raportów, instrukcji, procedur,
poleceń w zakresie swoich kompetencji;
K1I_U01,
K1I_U02
czytanie I: student rozumie standardowe formy korespondencji: zamówienia,
zażalenia, prośby i ustalenia, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z
K1I_U01,
K1I_U02
T1A_U01,
T1A_U05,
T1A_U02,
T1A_U03
T1A_U01,
T1A_U05,
T1A_U02,
T1A_U03
T1A_U01,
T1A_U05,
wykorzystaniem słownika;
słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji
pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w spotkaniach i
zebraniach dotyczących znanych mu tematów,wyrażać własną opinię popartą
argumentacją;
K1I_U01,
K1I_U02
T1A_U02,
T1A_U03
T1A_U01,
T1A_U05,
T1A_U02,
T1A_U03
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Ćwiczenia (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych)
przeprowadzonych kilka razy w semestrze.
Metody weryfikacji
- laboratorium: sprawozdanie, prezentacja ustna, test z progami punktowymi, sprawdzian, kolokwium
Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (30 godz.)
Godziny kontaktowe = 30 godz.
Studia niestacjonarne (30 godz.)
Godziny kontaktowe = 18 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 3 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 3 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 2 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 2 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 2 godz.
Literatura podstawowa
1. Eric H. Glendenning, John McEvan , Basic English for Computing, Oxford University Press, 2002
Literatura uzupełniająca
1. Douglas A. Downing, Ph.D., Michael A. Covington, Ph.D., Melody Mauldin Covington, Catherine Anne
Covington, Dictionary of Computer and Internet Terms, Barron’s Educational Series, Inc., 2009
2. Słownik Informatyczny polsko - angielski, angielsko - polski, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2007
3. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File Pre-Intermediate, Oxford
University Press, 2007
4. Michael Swan, Catherine Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, 2009
5. http://www.onestopenglish.com/
6. http://www.insideout.net/
7. http://www.howjsay.com/
Język niemiecki I
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
laboratorium
laboratorium
godzin w sem.
30
18
09.0-WE-I-JN1-POW3_S1S
niemiecki
mgr Krystyna Kwaśnicka
mgr Krystyna Kwaśnicka
godzin w tyg.
2
2
semestr
3
3
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
1
1
tryb studiow
stacjonarne
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
- ugruntowanie wiadomości i umiejętności nabytych w poprzednich etapach nauki
- poznanie specjalistycznego słownictwa związanego z komputerami
- doskonalenie receptywnych i produkcyjnych sprawności językowych w oparciu o znane struktury gramatyczne
Wymagania wstępne
podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania
Zakres tematyczny
Kompleksowe ćwiczenie umiejętności językowych (pisanie, czytanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu) w oparciu o
materiały dydaktyczne z takich dziedzin tematycznych jak:
1. Nomenklatura, opis konstrukcji i działania podstawowych elementów komputera.
2. Opis działania, podział i różnice pomiędzy urządzeniami wyjścia i wejścia.
3. Urządzenia służące do zapisu i przechowywania danych - terminologia i porównanie.
4. Wykorzystywania oprogramowania biurowego - praca z edytorem tekstu.
5. Interfejs graficzny użytkownika komputera.
Metody kształcenia
laboratorium: praca w grupach, ćwiczenia
Efekty kształcenia
Student jest zdolny do prowadzenia prostej rozmowy.
Potrafi korzystać z podstawowych terminów używanych w języku zawodowym
Student potrafi stosować potoczne wyrażenia i wypowiedzi dotyczące
konkretnych potrzeb życia codziennego.
Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w
którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na
tego typu pytania.
Potrafi przedstawiać siebie i innych.
Potrafi sporządzić notatkę w języku obcym.
K1I_U01,
K1I_U02
K1I_U01,
K1I_U02
K1I_U01,
K1I_U02
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03
K1I_U01,
K1I_U02
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03
K1I_U01,
K1I_U02
K1I_U01,
K1I_U02
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Ćwiczenia (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych)
przeprowadzonych kilka razy w semestrze.
Metody weryfikacji
- laboratorium: prezentacja ustna, sprawdzian, kolokwium
Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (30 godz.)
Godziny kontaktowe = 30 godz.
Studia niestacjonarne (30 godz.)
Godziny kontaktowe = 18 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 6 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 6 godz.
Literatura podstawowa
1. Becker N, Braunert J., Eisfeld H.K. Dialog Beruf 1. München: Max Hueber Verlag. 2000
Literatura uzupełniająca
1. Omelianiuk W, Ostapczuk H., Zawadzka A., Sach- und Fachtexte auf Deutsch. Białystok: Wydawnictwo
Politechniki Białostockiej,2004.
2. Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2005
3. http://de.wikipedia.org/wiki/Internet
Język angielski II
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
laboratorium
laboratorium
godzin w sem.
30
18
09.0-WE-I-JA2-POW4_S1S
angielski
mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski
mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski
godzin w tyg.
2
2
semestr
4
4
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
1
1
tryb studiow
stacjonarne
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
- wykształcenie u studentów poziomu znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie B1 wg. europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego
- ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego/naukowego
(ESP) określonych w zakresie tematycznym
Wymagania wstępne
Język angielski I
Zakres tematyczny
Kompleksowe ćwiczenie umiejętności językowych (pisanie, czytanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu) w oparciu o
materiały dydaktyczne z takich dziedzin tematycznych jak:
1. Podstawy sieci komputerowych - nazewnictwo i porównanie istniejących koncepcji sieci.
2. Komunikacja w sieci i rodzaje protokołów sieciowych, Internet.
3. Tworzenie stron internetowych (język HTML, PHP i Flash) - terminologia.
4. Bazy danych - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych.
5. Grafika komputerowa i multimedia.
Metody kształcenia
laboratorium: burza mózgów, praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, konsultacje, praca w grupach, zajęcia praktyczne,
ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
pisanie: student potrafi prowadzić standardową korespondencję, umie napisać prosty
raport,potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź sformułować procedury.
K1I_U01,
K1I_U02
czytanie II: rozumie zasadniczą treść sprawozdań, raportów, instrukcji, procedur,
poleceń w zakresie swoich kompetencji;
K1I_U01,
K1I_U02
czytanie I: student rozumie standardowe formy korespondencji: zamówienia,
zażalenia, prośby i ustalenia, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z
wykorzystaniem słownika
K1I_U01,
K1I_U02
słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji
pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w spotkaniach i
zebraniach dotyczących znanych mu tematów,wyrażać własną opinię popartą
argumentacją;
K1I_U01,
K1I_U02
T1A_U01,
T1A_U05,
T1A_U02,
T1A_U03
T1A_U01,
T1A_U05,
T1A_U02,
T1A_U03
T1A_U01,
T1A_U05,
T1A_U02,
T1A_U03
T1A_U01,
T1A_U05,
T1A_U02,
T1A_U03
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Ćwiczenia (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych)
przeprowadzonych kilka razy w semestrze.
Metody weryfikacji
- laboratorium: sprawozdanie, prezentacja ustna, test z progami punktowymi, sprawdzian, kolokwium
Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (30 godz.)
Godziny kontaktowe = 30 godz.
Studia niestacjonarne (30 godz.)
Godziny kontaktowe = 18 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 3 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 3 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 2 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 2 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 2 godz.
Literatura podstawowa
1. Santiago Remacha Esteras, INFOTECH – English for Computer Users, Cambridge University Press, 2008
Literatura uzupełniająca
1. Douglas A. Downing, Ph.D., Michael A. Covington, Ph.D., Melody Mauldin Covington, Catherine Anne Covington,
Dictionary of Computer and Internet Terms, Barron’s Educational Series, Inc., 2009
2. Słownik Informatyczny polsko - angielski, angielsko - polski, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2007
3. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File Pre- Intermediate, Oxford University Press,
2007
4. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File Intermediate, Oxford University Press, 2007
5. Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2012
6. Santiago Remacha Esteras, Elena Marco Fabre, Professional English in Use ICT, Cambridge University Press, 2007
Język niemiecki II
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
godzin w sem.
09.0-WE-I-JN2-POW4_S1S
niemiecki
mgr Krystyna Kwaśnicka
mgr Krystyna Kwaśnicka
godzin w tyg.
semestr
forma zal.
punkty ects
tryb studiow
typ przedmiotu
laboratorium
laboratorium
30
18
2
2
zal. na ocenę
zal. na ocenę
4
4
1
1
stacjonarne
niestacjonarne
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
- poznanie specjalistycznego słownictwa związanego z komunikacją internetową
- doskonalenie receptywnych i produktywnych sprawności językowych w oparciu o znane struktury gramatyczne
- rozwijanie postawy autonomicznej
Wymagania wstępne
podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania
Zakres tematyczny
Kompleksowe ćwiczenie umiejętności językowych (pisanie, czytanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu) w oparciu o
materiały dydaktyczne z takich dziedzin tematycznych jak:
1. Podstawy sieci komputerowych - nazewnictwo i porównanie istniejących koncepcji sieci.
2. Komunikacja w sieci i rodzaje protokołów sieciowych, Internet.
3. Tworzenie stron internetowych (język HTML, PHP i Flash) - terminologia.
4. Bazy danych - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych.
5. Grafika komputerowa i multimedia.
Metody kształcenia
laboratorium: praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, ćwiczenia
Efekty kształcenia
Jest zdolny do rozumienia prostych tekstów specjalistycznych.
Potrafi korzystać z terminów używanych w języku zawodowym.
Student rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów
związanych z życiem codziennym (są to np.: podstawowe informacje dotyczące
rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych,
wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.
Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a
także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
K1I_U01,
K1I_U02
K1I_U01,
K1I_U02
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03
K1I_U01,
K1I_U02
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03
K1I_U01,
K1I_U02
K1I_U01,
K1I_U02
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Ćwiczenia (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych)
przeprowadzonych kilka razy w semestrze.
Metody weryfikacji
- laboratorium: prezentacja ustna, sprawdzian, kolokwium
Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (30 godz.)
Godziny kontaktowe = 30 godz.
Studia niestacjonarne (30 godz.)
Godziny kontaktowe = 18 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 6 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 6 godz.
Literatura podstawowa
1. Becker N, Braunert J., Eisfeld H.K. Dialog Beruf 1. München: Max Hueber Verlag 2000
Literatura uzupełniająca
1. Omelianiuk W, Ostapczuk H., Zawadzka A., Sach- und Fachtexte auf Deutsch. Białystok: Wydawnictwo
Politechniki Białostockiej,2004.
2. Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2005
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Język angielski III
09.0-WE-I-JA3-POW5_S1S
angielski
mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski
mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski
Forma zajęć
laboratorium
laboratorium
godzin w sem.
30
18
godzin w tyg.
2
2
semestr
5
5
forma zal.
zal. na ocenę
egzamin
punkty ects
1
3
tryb studiow
stacjonarne
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
- wykształcenie u studentów poziomu znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie B1+ wg. europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego
- ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego/naukowego
(ESP) określonych w zakresie tematycznym
Wymagania wstępne
Język angielski II
Zakres tematyczny
Kompleksowe ćwiczenie umiejętności językowych (pisanie, czytanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu) w oparciu o
materiały dydaktyczne z takich dziedzin tematycznych jak:
1. Architektura komputera - podstawowe komponenty i ich współdziałanie.
2. Podstawowe rodzaje oprogramowania i jego użytkowanie.
3. Systemy operacyjne - porównanie.
4. Ergonomika stanowiska komputerowego.
5. Nowoczesne metody i urządzenia służące do przechowywania danych.
Metody kształcenia
laboratorium: burza mózgów, praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, konsultacje, praca w grupach, zajęcia praktyczne,
ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
pisanie:student umie sporządzić notatki dla celow osobistych jak i dla innych
pracownikow,potrafi prowadzić korespondencję i napisać raport,przy czym
większość błędow nie zakłóca znaczenia tekstu.
czytanie II: student potrafi czytać (z wykorzystaniem słownika) teksty
profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz teksty specjalistyczne
czytanie I: student rozumie korespondencję w języku ogólnym i specjalistycznym,
rozumie większość raportow związanych z pracą zawodową, rozumie cel
instrukcji i procedur, dokonuje ich oceny i proponuje zmiany
słuchanie i mówienie II: student potrafi skutecznie zaprezentować własny punkt
widzenia, np. w odniesieniu do produktu, rozumie przekaz informacji medialnej
publikowanej w radio i telewizji.
słuchanie i mówienie I: student potrafi udzielać szczegółowych informacji i
określać konkretne potrzeby w środowisku pracy, w przypadku zwracania się z
prośbą o coś, skutecznie radzi sobie z nieoczekiwanymi reakcjami i
trudnościami;
K1I_U01,
K1I_U02,
K1I_U03
K1I_U01,
K1I_U02,
K1I_U03
K1I_U01,
K1I_U02,
K1I_U03
K1I_U01,
K1I_U02,
K1I_U03
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03,
T1A_U04
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03,
T1A_U04
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03,
T1A_U04
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03,
T1A_U04
K1I_U01,
K1I_U02,
K1I_U03
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03,
T1A_U04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Ćwiczenia (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych)
przeprowadzonych kilka razy w semestrze,
Metody weryfikacji
- laboratorium: projekt, sprawozdanie, prezentacja ustna, test z progami punktowymi, kolokwium
Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (30 godz.)
Godziny kontaktowe = 30 godz.
Studia niestacjonarne (90 godz.)
Godziny kontaktowe = 18 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 12 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 12 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 12 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 12 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 12 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 12 godz.
Literatura podstawowa
1. Eric H. Glendenning, John McEvan , Oxford English for Information Technology, Oxford University Press, 2006
2. Santiago Remacha Esteras, Infotech, Cambridge University Press 2009
Literatura uzupełniająca
1. Douglas A. Downing, Ph.D., Michael A. Covington, Ph.D., Melody Mauldin Covington, Catherine Anne Covington,
Dictionary of Computer and Internet Terms, Barron’s Educational Series, Inc., 2009
2. Słownik Informatyczny polsko - angielski, angielsko - polski, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2007
3. Jon Marks, Check Your English Vocabulary for Computers and Information Technology, A&C Black, London, 2007
4. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File Intermediate, Oxford University Press, 2007
5. Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2005
6. Santiago Remacha Esteras, Professional English in Use ICT, Cambridge University
Nazwa przedmiotu:
Język niemiecki III
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
09.0-WE-I-JN3-POW5_S1S
niemiecki
Forma zajęć
laboratorium
laboratorium
godzin w sem.
30
18
mgr Krystyna Kwaśnicka
mgr Krystyna Kwaśnicka
godzin w tyg.
2
2
semestr
5
5
forma zal.
zal. na ocenę
egzamin
punkty ects
1
3
tryb studiow
stacjonarne
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
- poznanie specjalistycznego słownictwa związanego z zastosowaniem komputera
- doskonalenie sprawności językowych z poszerzeniem struktur gramatycznych
- rozwijanie postawy autonomicznej
Wymagania wstępne
podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania
Zakres tematyczny
Kompleksowe ćwiczenie umiejętności językowych (pisanie, czytanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu) w oparciu o
materiały dydaktyczne z takich dziedzin tematycznych jak:
1. Architektura komputera - podstawowe komponenty i ich współdziałanie.
2. Podstawowe rodzaje oprogramowania i jego użytkowanie.
3. Systemy operacyjne - porównanie.
4. Ergonomika stanowiska komputerowego .
5. Nowoczesne metody i urządzenia służące do przechowywania danych.
Metody kształcenia
laboratorium: dyskusja, praca w grupach, ćwiczenia
Efekty kształcenia
Jest zdolny do korzystania z tekstów specjalistycznych.
Potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji.
Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych,
standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń
typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się
zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są
jej znane bądź ją interesu
Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia,
krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany
Potrafi używać terminów naukowych związanych z kierunkiem studiów.
K1I_U01,
K1I_U02
K1I_U01,
K1I_U02,
K1I_U03
K1I_U01,
K1I_U02,
K1I_U03
K1I_U01,
K1I_U02,
K1I_U03
K1I_U01,
K1I_U02,
K1I_U03
K1I_U01,
K1I_U02,
K1I_U03
K1I_U01,
K1I_U02,
K1I_U03
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03,
T1A_U04
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03,
T1A_U04
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03,
T1A_U04
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03,
T1A_U04
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03,
T1A_U04
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03,
T1A_U04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Ćwiczenia (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych)
przeprowadzonych kilka razy w semestrze, w przypadku formy zaliczenia egzamin - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie
pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego.
Metody weryfikacji
- laboratorium: prezentacja ustna, sprawdzian, kolokwium
Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (30 godz.)
Godziny kontaktowe = 30 godz.
Studia niestacjonarne (90 godz.)
Godziny kontaktowe = 18 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 30 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 12 godz.
Literatura podstawowa
1. Becker N, Braunert J., Eisfeld H.K. Dialog Beruf 2. München: Max Hueber Verlag. 2000.
Literatura uzupełniająca
1. Omelianiuk W, Ostapczuk H., Zawadzka A., Sach- und Fachtexte auf Deutsch. Białystok: Wydawnictwo
Politechniki Białostockiej,2004.
2. Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, Warszawa: Wydawnictwo Baukowo- Techniczne, 2005
3. Perlmann-Balme M., Schwab S., em Hauptkurs. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2006
4. HäubleinG.,Memo.Berlin: Langenscheidt ,2001
5. Bahlmann C., Unterwegs. Berlin: Langenscheidt, 2003
6. Rostek M., Deutsch Lesetexte, Poznań: Wagros, 1996
7. http://www.dw-world.de/popups/popup
8. http://www.carpetfish.ch/Ergonomie_am_Bildschirmarbeitsplatz%
Język angielski IV
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
laboratorium
godzin w sem.
30
09.0-WE-I-JA4-POW6_S1S
angielski
mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski
mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski
godzin w tyg.
2
semestr
6
forma zal.
egzamin
punkty ects
2
tryb studiow
stacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
Cel przedmiotu
- wykształcenie u studentów poziomu znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie B2 wg. europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego
- ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego/naukowego
(ESP) określonych w zakresie tematycznym
Wymagania wstępne
Język angielski III
Zakres tematyczny
Kompleksowe ćwiczenie umiejętności językowych (pisanie, czytanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu) w oparciu o
materiały dydaktyczne z takich dziedzin tematycznych jak:
1. Systemy komunikacyjne.
2. Bezpieczeństwo danych.
3. Inżynieria oprogramowania.
4. Zasady i metody przeprowadzania prezentacji multimedialnej.
5. Ubieganie się o pracę - pisanie CV, listu motywacyjnego (m.in. stanowisko grafika komputerowego,
administratora sieci, programisty) oraz uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej.
Metody kształcenia
laboratorium: burza mózgów, praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, symulacja, konsultacje, praca w grupach, zajęcia
praktyczne, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
pisanie: student umie sporządzać notatki dla celów osobistych jak i dla innych
pracowników, potrafi prowadzić korespondencję i sporządzić raport, przy
czym większość popełnianych błędów nie zakłóca znaczenia tekstu.
czytanie II: student potrafi czytać z wykorzystaniem słownika teksty
profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz teksty specjalistyczne;
K1I_U01,
K1I_U02,
K1I_U03,
K1I_U04
K1I_U01,
K1I_U02,
K1I_U03,
K1I_U04
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03,
T1A_U04, T1A_U06
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03,
T1A_U04, T1A_U06
czytanie I: student rozumie korespondencję w języku ogólnym i
specjalistycznym, rozumie większość raportow związanych z pracą
zawodową, rozumie cel instrukcji i procedur, dokonuje ich oceny i proponuje
zmiany;
słuchanie i mówienie II:student rozumie przekaz informacji medialnej
publikowanej w radio i telewizji;potrafi przygotować i przeprowadzić
techniczną prezentację multimedialną;umie rozpoznawać oraz posługiwać się
odpowiednim rejestrem językowym;
słuchanie i mówienie I:student potrafi udzielać szczegółowych informacji i
określać konkretne potrzeby w środowisku pracy,potrafi skutecznie
zaprezentować własny punkt widzenia;w trakcie rozmowy skutecznie radzi
sobie z nieoczekiwanymi trudnościami;
K1I_U01,
K1I_U02,
K1I_U03,
K1I_U04
K1I_U01,
K1I_U02,
K1I_U03,
K1I_U04
K1I_U01,
K1I_U02,
K1I_U03,
K1I_U04
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03,
T1A_U04, T1A_U06
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03,
T1A_U04, T1A_U06
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03,
T1A_U04, T1A_U06
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Ćwiczenia (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie
zaproponowanej przez prowadzącego.
Metody weryfikacji
- laboratorium: prezentacja ustna, kolokwium, egzamin w formie ustnej, egzamin w formie pisemnej
Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 30 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 5 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 5 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 5 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 5 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 5 godz.
Literatura podstawowa
1. John Allison, Paul Emmerson, The Business, Macmillan 2007
2. Santiago Remacha Esteras, Infotech, Cambridge University Press 2009
3. Marion Grussendorf, English for Presentations, Oxford University Press
Literatura uzupełniająca
1. Douglas A. Downing, Ph.D., Michael A. Covington, Ph.D., Melody Mauldin Covington, Catherine Anne Covington,
Dictionary of Computer and Internet Terms, Barron’s Educational Series, Inc., 2009
2. Słownik Informatyczny polsko - angielski, angielsko - polski, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2007
3. Jon Marks, Check Your English Vocabulary for Computers and Information Technology, A&C Black, London, 2007
4. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File Intermediate, Oxford University Press, 2007
5. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File UpperIntermediate, Oxford University Press,
2008
6. Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2005
7. Santiago Remacha Esteras, Professional English in Use ICT, Cambridge University Press
Nazwa przedmiotu:
Język niemiecki IV
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
09.0-WE-I-JN4-POW6_S1S
niemiecki
mgr Krystyna Kwaśnicka
mgr Krystyna Kwaśnicka
Forma zajęć
laboratorium
godzin w sem.
30
godzin w tyg.
2
semestr
6
forma zal.
egzamin
punkty ects
2
tryb studiow
stacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
Cel przedmiotu
- osiągnięcie kompetencji językowej na poziomie zaawansowanym
- wykształcenie sprawności pisania pism służbowych
- przygotowanie do egzaminu
Wymagania wstępne
podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania
Zakres tematyczny
Kompleksowe ćwiczenie umiejętności językowych (pisanie, czytanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu) w oparciu o
materiały dydaktyczne z takich dziedzin tematycznych jak:
1. Systemy komunikacyjne.
2. Bezpieczeństwo danych.
3. Inżynieria oprogramowania.
4. Techniki informacyjne - zasady i metody przeprowadzania prezentacji multimedialnej.
5. Ubieganie się o pracę - pisanie CV i listu motywacyjnego (m.in. stanowisko grafika komputerowego,
administratora sieci, programisty) oraz uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej.
Metody kształcenia
laboratorium: praca z dokumentem źródłowym, dyskusja
Efekty kształcenia
Jest zdolny do interpretacji danych zawartych w opracowaniach związanych
z jego specjalnością
Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i
szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje
stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i
zalety różnych rozwiązań.
K1I_U01,
K1I_U04
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U06
K1I_U03,
K1I_U04
T1A_U04, T1A_U06
Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w
złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z
rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
K1I_U01,
K1I_U02,
K1I_U03,
K1I_U04
K1I_U01,
K1I_U03,
K1I_U04
Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić
normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy
tym napięcia w którejkolwiek ze stron.
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U02, T1A_U03,
T1A_U04, T1A_U06
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_U04, T1A_U06
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Ćwiczenia (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie
zaproponowanej przez prowadzącego.
Metody weryfikacji
- laboratorium: prezentacja ustna, kolokwium
Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 30 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 10 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 10 godz.
Literatura podstawowa
1. Becker N, Braunert J., Eisfeld H.K. Dialog Beruf 2. München: Max Hueber Verlag. 2000.
Literatura uzupełniająca
1. Omelianiuk W, Ostapczuk H., Zawadzka A., Sach- und Fachtexte auf Deutsch. Białystok: Wydawnictwo
Politechniki Białostockiej,2004.
2. Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, Warszawa: Wydawnictwo Baukowo-Techniczne, 2005
3. Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, Warszawa: Wydawnictwo Baukowo-Techniczne, 2005
4. Perlmann-Balme M., Schwab S., em Hauptkurs. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2006
5. HäubleinG.,Memo.Berlin: Langenscheidt ,2001
6. Bahlmann C., Unterwegs. Berlin: Langenscheidt, 2003
7. Rostek M., Deutsch Lesetexte, Poznań: Wagros, 1996
8. http://www.dw-world.de/dwelle/eda/detaildrucken
9. http://www.dw-world.de/popups/popup_printcontent
Fizyka I
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
godzin w sem.
18
18
13.2-WE-I-F1-PP16_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykład
Pracownicy WFiA
godzin w tyg.
2
2
semestr
1
1
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
3
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Poznanie i zrozumienie wybranych zjawisk fizycznych. Nabycie umiejętności opisu zjawisk fizycznych (słownie oraz
odpowiednimi równaniami).
Zakres tematyczny
1.Elementy mechaniki klasycznej:
-ruch jednowymiarowy (prędkość średnia i chwilowa, przyspieszenie, spadek swobodny ciał)
-ruch na płaszczyźnie (rzut ukośny, rzut poziomy, ruch jednostajny po okręgu, ruch względny)
-dynamika punktu materialnego (zasady dynamiki Newtona, tarcie, siły w ruchu po okręgu, siły bezwładności)
-praca i energia
-zasada zachowania energii
-zasada zachowania pędu dla punktu materialnego i układu ciał
2.Grawitacja:
-prawo powszechnego ciążenia
-masa bezwładna i masa grawitacyjna
-pole grawitacyjne (natężenie i potencjał pola, grawitacyjna potencjalna energia)
-ruch planet i satelitów (prawa Keplera, prędkości kosmiczne)
3.Elementy akustyki:
-fale dźwiękowe
-wrażenie słuchowe
-krzywa czułości ucha ludzkiego
-zjawisko Dopplera
Metody kształcenia
wykład: dyskusja, ćwiczenia rachunkowe, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Efekty kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego, obejmującego cały materiał.
Ćwiczenia - obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, pozytywna oceny z kolokwium.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + ćwiczenia: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia niestacjonarne (90 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 22 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 27 godz.
Literatura podstawowa
1. Halliday D., Resnik R., Walker J.: Podstawy fizyki, PWN.
2. Halliday D., Resnik R. : Fizyka, PWN.
3. Sawielew I.: Wykłady z fizyki, PWN.
4. Oread J.: Fizyka, tom 1-2, WNT.
5. Bobrowski C.: Fizyka - krótki kurs, WNT.
Analiza matematyczna
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
godzin w sem.
15
30
9
18
11.1-WE-I-AM-PP11_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WMIiE
godzin w tyg.
1
2
1
2
semestr
1
1
2
2
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
4
stacjonarne
4
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia podstawowych zagadnień
matematycznych wymienionych w zakresie tematycznym przedmiotu koniecznych do rozpoczęcia kształcenia na studiach
technicznych.
Zakres tematyczny
Pochodna funkcji jednej zmiennej.
(i)Definicja i interpretacje pochodnej funkcji f : R-> R w punkcie. Różniczkowalność funkcji na zbiorze. Ciągłość a
różniczkowalność. Podstawowe reguły różniczkowania, pochodne funkcji elementarnych.
(ii)Twierdzenia Rolle`a, Lagrange`a, Cauchy`ego i ich zastosowania. Reguła de L`Hospitala.
(iii)Pochodne i różniczki wyższych rzędów funkcji f : R -> R. Wzór Taylora. Ekstrema lokalne i globalne funkcji. Wypukłość,
wklęsłość i punkty przegięcia wykresu funkcji, asymptoty. Badanie zmienności funkcji.
Całkowanie.
(i)Całka nieoznaczona. Podstawowe metody wyznaczania całek nieoznaczonych.
(ii)Całka oznaczona Riemanna i jej własności. Podstawowe twierdzenia rachunku całkowego. Szacowanie całek
oznaczonych.
(iii)Zastosowania geometryczne i fizyczne całki Riemanna (pole figury płaskiej, długość krzywej, objętość i pole powierzchni
bryły obrotowej, praca, energia elektryczna, napięcie).
(iv)Całki niewłaściwe.
Metody kształcenia
wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny
ćwiczenia: dyskusja, metoda przypadków, ćwiczenia rachunkowe
Efekty kształcenia
Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze.
K1I_U01
Student rozumie potrzebę dalszego kształcenia się.
K1I_K01
Student definiuje pochodną funkcji.
K1I_W01
Student potrafi wskazać podstawowe przykłady ilustrujące interpretacje pochodnej i całki
oznaczonej
K1I_W01
Student potrafi opisać zastosowania pochodnej i całki.
K1I_W01
Student wykorzystuje twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej
w zagadnieniach z optymalizacją, poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych (na
elementarnych przykładach).
K1I_W01
Student potrafi całkować funkcje jednej zmiennej przez części i przez podstawienie (w
zakresie podstawowym).
K1I_W01
Student potrafi zastosować całkę oznaczoną obliczania pól figur płaskich, długości
krzywych, objętości i pól powierzchni brył obrotowych, obliczania ładunków elektrycznych
oraz skutecznej wartościnatężenia prądu elektrycznego (na element. przykł.)
K1I_W01
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - egzamin pisemny i ustny - 40 pkt.(min. 16p.)
Ćwiczenia - zaliczenie z oceną. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 16 punktów:
(i) z trzech kolokwiów pisemnych (3∙12 pkt.-warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie min.4pkt.)
(ii)za aktywne uczestnictwo w zajęciach (0-6pkt.).
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie ustnej, egzamin w formie pisemnej
- ćwiczenia: prezentacja ustna, kolokwium
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + ćwiczenia: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 15 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 25 godz.
Konsultacje: 15
Studia niestacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 25 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 18 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 30 godz.
Konsultacje: 15
Literatura podstawowa
1.G.Decewicz,W.Żakowski,Matematyka,Analiza matematyczna,cz.I,WNT,W-wa,2005
T1A_U01,
T1A_U05
T1A_K01,
T1A_K07
T1A_W01,
T1A_W02,
T1A_W07
T1A_W01,
T1A_W02,
T1A_W07
T1A_W01,
T1A_W02,
T1A_W07
T1A_W01,
T1A_W02,
T1A_W07
T1A_W01,
T1A_W02,
T1A_W07
T1A_W01,
T1A_W02,
T1A_W07
2.W.Krysicki,L.Włodarski,Analiza matematyczna w zadaniach, cz.I, PWN,W-wa,2008
3.W.Leksiński,J.Nabiałek,W.Żakowski,Matematyka(zadania),WNT, W-wa, 2004
4.M.Lassak, Matematyka dla studiów technicznych, WM, Bydgoszcz, 2010
5.M.Gewert, Z.Skoczylas, Analiza matematyczna 1, Gis,Wrocław, 2007.
Literatura uzupełniająca
1. R.Rudnicki, Wykłady z analizy matematycznej, PWN, W-wa,2004
2. W.Stankiewicz,Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz.IB,PWN,W-wa,2006
Algebra liniowa z geometrią analityczną
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
godzin w sem.
30
15
9
9
11.1-WE-I-ALGA-PP12_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WMIiE
godzin w tyg.
2
1
1
1
semestr
1
1
1
1
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
5
stacjonarne
5
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i metodami algebry liniowej i geometrii analitycznej.
Zakres tematyczny
1. Podstawowe struktury algebraiczne: działania i ich własności, grupa, pierścień, ciało - przykłady. (studia stacjonarne godz.
2, studia niestacjonarne godz. 1)
2. Arytmetyka modularna: podzielność, liczby pierwsze, kongruencje. Indukcja matematyczna. (studia stacjonarne godz. 2,
studia niestacjonarne godz. 1)
3. Wielomiany: działania, dzielenie z resztą, pierwiastki wielomianu, twierdzenie Bezouta, schemat Hornera. (studia
stacjonarne godz. 2, studia niestacjonarne godz. 1)
4. Liczby zespolone: sprzężenie, moduł, postać trygonometryczna, interpretacja geometryczna działań, wzory de Moivre’a,
pierwiastkowanie liczb zespolonych. (studia stacjonarne godz. 4, studia niestacjonarne godz. 1)
5. Macierze i wyznaczniki: działania, definicja, obliczanie i własności wyznaczników, macierz odwrotna. (studia stacjonarne
godz. 2, studia niestacjonarne godz. 1)
6. Układy równań liniowych: metody rozwiązywania, twierdzenie Cramera, metoda Gaussa eliminacji niewiadomych, rząd
macierzy, twierdzenie Kroneckera-Capellego. (studia stacjonarne godz. 6, studia niestacjonarne godz. 1)
7. Przestrzeń wektorowa: liniowa niezależność, baza, wymiar. (studia stacjonarne godz. 4, studia niestacjonarne godz. 1)
8. Elementy geometrii analitycznej w R3: odległość, prostopadłość, iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany i jego
zastosowanie. (studia stacjonarne godz. 2, studia niestacjonarne godz. 1)
9. Równanie ogólne i parametryczne prostej, płaszczyzny w R3 , krzywe i powierzchnie drugiego stopnia. (studia stacjonarne
godz. 2, studia niestacjonarne godz. 1)
TEMATYKA ĆWICZEŃ
1. Rachunek modularny: działania dwuargumentowe, tabelki działań, współczynniki dwumianowe, zadania z wykorzystaniem
indukcji matematycznej. (studia stacjonarne godz. 2, studia niestacjonarne godz. 1)
2. Działania na liczbach zespolonych, wyznaczanie argumentu, modułu, pierwiastków, rozwiązywanie równań o
współczynnikach zespolonych. (studia stacjonarne godz. 3, studia niestacjonarne godz. 2)
3. Działania na macierzach, obliczanie wyznaczników, odwracanie macierzy. (studia stacjonarne godz. 3, studia
niestacjonarne godz. 1)
4. Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą Cramera, określenie ilości rozwiązań układu równań liniowych. (studia
stacjonarne godz. 3, studia niestacjonarne godz. 2)
5. Działania na wektorach R3 , Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany i ich zastosowanie. Prosta i płaszczyzna w R3 .(studia
stacjonarne godz. 2, studia niestacjonarne godz. 1)
Metody kształcenia
wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny
ćwiczenia: burza mózgów, praca w grupach, metoda przypadków, ćwiczenia rachunkowe
Efekty kształcenia
Ma wiedzę z zakresu algebry wektorów, macierzy i potrafi wykorzystać do określenia
wzajemnego położenia punktów, prostych i płaszczyzn w R3
K1I_W01
Zna określenie i własności iloczynów: skalarnego, wektorowego i mieszanego wektorów,
potrafi je wykorzystać do rozwiązywania prostych zadań z geometrii, fizyki i informatyki.
K1I_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu algebry liniowej przydatną do formułowania i
rozwiązywania prostych zadań z zakresu informatyki.
K1I_W01
T1A_W01,
T1A_W02,
T1A_W07
T1A_W01,
T1A_W02,
T1A_W07
T1A_W01,
T1A_W02,
T1A_W07
Zna pojęcie struktury algebraicznych (grupa, pierścień, ciało) i potrafi wskazać przykłady.
K1I_W01
Zna pojęcie macierzy, wyznacznika, przestrzeni liniowej i potrafi posługiwać się tymi
pojęciami w rozwiązywaniu prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku.
K1I_W01
Ma wiedzę z zakresu układów równań liniowych - zna wzory Cramera, twierdzenie
Kroneckera-Capelliego oraz metodę eliminacji Gaussa i potrafi ją wykorzystać do
rozwiązania prostych zadań z informatyki.
K1I_W01
Potrafi wykonywać podstawowe działania na liczbach zespolonych oraz rozwiązywać
proste równania wielomianowe w dziedzinie zespolonej.
K1I_W01
Potrafi sprawdzić, czy dany układ wektorów jest liniowo niezależny; wyznaczyć rząd
macierzy.
K1I_W01
T1A_W01,
T1A_W02,
T1A_W07
T1A_W01,
T1A_W02,
T1A_W07
T1A_W01,
T1A_W02,
T1A_W07
T1A_W01,
T1A_W02,
T1A_W07
T1A_W01,
T1A_W02,
T1A_W07
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen 2 pisemnych kolokwiów sprawdzających umiejętność
rozwiązywania zadań o zróżnicowanym stopniu trudności, pozwalającymi na ocenę, czy student osiągnął efekty kształcenia
w stopniu minimalnym oraz aktywności na ćwiczeniach.
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- ćwiczenia: kolokwium
Składowe oceny końcowej = wykład: 60% + ćwiczenia: 40%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 30 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 30 godz.
Konsultacje: 10
Studia niestacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 18 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 60 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 30 godz.
Konsultacje : 7
Literatura podstawowa
1. Jurlewicz T., Skoczyłas Z.: Algebra liniowa 1,2. Definicje, twierdzenia, wzory. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2006
2. Jurlewicz T., Skoczyłas Z.: Algebra liniowa 1,2. Przykłady, zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2006
3. Kaczorek T., Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice, WNT, Warszawa, 1998.
Literatura uzupełniająca
1. Banaszak B.,Gajda W., Elementy algebry liniowej. Tom 1 i 2, WNT, Warszawa 2002
2. Białynicki-Birula A., Algebra liniowa z geometrią, PWN, Biblioteka Matematyczna t.48, W-wa 1979
3. Gancarzewicz J., Algebra liniowa z elementami geometrii, Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków, 2001
4. Klukowski J., Nabiałek I, Algebra, WNT, Warszawa 1999
5. Kajetanowicz P., Wierzejewski J., Algebra z geometrią analityczną, PWN, Warszawa 2008
Logika dla informatyków
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
11.9-WE-I-LI-PP14_S1S
Język:
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IIE
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
godzin w sem.
15
15
godzin w tyg.
1
1
semestr
1
1
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
2
stacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
wykład
projekt
ćwiczenia
9
9
9
1
1
1
1
1
1
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
2
niestacjonarne
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z podstawami algebry Boole’a i rachunku zdań
- zapoznanie studentów z metodami dowodzenie tautologii
- zapoznanie studentów z wykorzystaniem logiki i teorii mnogości w informatyce
Zakres tematyczny
Rachunek zdań. Składnia i semantyka. Pojęcie tautologii. Metody dowodzenia tautologii. Prawa rachunku zadań.
Zbiór i elementy zbioru. Definiowanie zbiorów. Podzbiory. Równość zbiorów. Operacje na zbiorach. Prawa teorii zbiorów i
sposoby ich dowodzenia.
Produkt kartezjański. Relacje. Rodzaje relacji. Operacje na relacjach i sposoby ich sprawdzania. Zastosowanie pojęcia
realizacji w informatyce.
Algebra Boole’a. Funkcje logiczne. Metody reprezentacji funkcji logicznych.
Logika i teoria mnogości w informatyce.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
ćwiczenia: konsultacje, ćwiczenia rachunkowe
projekt: konsultacje, metoda projektu
Efekty kształcenia
potrafi stosować aparat logiki, dowodzenia twierdzeń oraz
teorii grafów i rekurencji do świadomego rozwiązywania
problemów o charakterze informatycznym
K1I_W01,
K1I_U05, K1I_K01
Potrafi praktycznie wykorzystać logikę oraz teorię
mnogości w informatyce
K1I_W01,
K1I_U01,
K1I_U05, K1I_K01
Zna i potrafi interpretować pojęcia z zakresu logiki i teorii
mnogości oraz potrafi je zastosować w problemach
informatycznych
K1I_W01,
K1I_U05, K1I_K01
T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07,
T1A_U08, T1A_U09, T1A_U14,
T1A_K01, T1A_K07
T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07,
T1A_U01, T1A_U05, T1A_U08,
T1A_U09, T1A_U14, T1A_K01,
T1A_K07
T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07,
T1A_U08, T1A_U09, T1A_U14,
T1A_K01, T1A_K07
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych
co najmniej raz w semestrze.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- ćwiczenia: prezentacja ustna, sprawdzian, kolokwium
- projekt: projekt, sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + projekt: 30% + ćwiczenia: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 30 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 15 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 5 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 5 godz.
Studia niestacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 18 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 5 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 5 godz.
Literatura podstawowa
1. Huzar Z.: Elementy logiki i teorii mnogości dla informatyków, Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2007.
2. Ross K.A., Wright Ch.R.B.: Matematyka dyskretna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006 (rozdz. 1, 2, 3,10).
3. Ławrow I.A, Maksimowa Ł.R: Zadania z teorii mnogości, logiki matematycznej i teorii algorytmów, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa, 2004.
4. Ben Ari M.: Logika matematyczna w informatyce, WNT, Warszawa, 2005.
Literatura uzupełniająca
1. Papadimitriou H.: Złożoność obliczeniowa, WNT, Warszawa, 2002 (cz. 2 Logika).
2. Tiuryn J.: Wstęp do teorii mnogości i logiki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski, 1998
(podręcznik internetowy).
3. Majewski W.: Układy logiczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Fizyka
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
godzin w sem.
30
15
13.2-WE-I-F-PP16_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WFiA
godzin w tyg.
2
1
semestr
1
1
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
4
stacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Celem jest zapoznanie studenta z metodologia opisu zjawisk fizycznych i opisem metod matematycznych stosowanych w
róznych działach fizyki.
Wymagania wstępne
Znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej
Zakres tematyczny
1. Elementy mechaniki klasycznej: Elementarne pojęcia rachunku wektorowego: układ współrzędnych, działania na
wektorach, iloczyn skalarny i wektorowy. Przekształcenia liniowe w przestrzeni wektorowej (obroty) - macierze. Ruch
jednowymiarowy: (prędkość średnia i chwilowa, przyspieszenie, spadek swobodny ciał) - pojęcie pochodnej funkcji i
własności. Ruch na płaszczyźnie: (rzut ukośny, rzut poziomy, ruch jednostajny po okręgu, ruch względny). Dynamika punktu
materialnego: (zasady dynamiki Newtona, tarcie, siły w ruchu po okręgu, siły bezwładności), praca i energia, zasada
zachowania energii, zasada zachowania pędu dla punktu materialnego i układu ciał.
2. Grawitacja: prawo powszechnego ciążenia, masa bezwładna i masa grawitacyjna, pole grawitacyjne (natężenie i potencjał
pola, grawitacyjna potencjalna energia), ruch planet i satelitów (prawa Keplera, prędkości kosmiczne).
3. Elementy akustyki: ruch drgający (fale dźwiękowe, wrażenie słuchowe, zjawisko Dopplera).
4. Elementy elektryczności: oddziaływania elektryczne, prawo Coulomba, pole elektryczne, prawo Ohma, łączenie oporów i
źródeł napięcia, prawa Kirchoffa.
5. Elementy optyki: prawo odbicia i załamania światła, zwierciadła, soczewki, pryzmat i płytka płaskorównoległościenna,
przyrządy optyczne.
6. Wstęp do mechanik kwantowej: postulaty mechaniki kwantowej (obserwable, stany i dynamika), równanie Schrodingera
(atom wodoru).
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
ćwiczenia: dyskusja, ćwiczenia rachunkowe
Efekty kształcenia
Tworzy i weryfikuje modele świata rzeczywistego oraz posługuje się nimi w
celu predykcji zdarzeń i stanów.
Analizuje i wyjaśnia obserwowane zjawiska.
Rozumie metodologię fizyki i stosuje ją do opisu zjawisk przyrodniczych.
K1I_W02,
K1I_U06
K1I_W02
K1I_W02,
K1I_U06
T1A_W01, T1A_W07,
T1A_U09
T1A_W01, T1A_W07
T1A_W01, T1A_W07,
T1A_U09
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego, obejmującego cały materiał.
Ćwiczenia - aktywność na zajęciach, pozytywna ocena z kolokwium.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
- ćwiczenia: sprawdzian
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + ćwiczenia: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 30 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz.
Literatura podstawowa
1.Halliday D., Resnik R., Walker J.: Podstawy fizyki 1,2,3, PWN Warszawa 2009.
2.Halliday D., Resnik R. : Fizyka 1, PWN Warszawa.
3.Sawielew I.: Wykłady z fizyki, PWN Warszawa.
4.B.Jaworski, A. Dietlaf, Kurs fizyki, Tom 1, tom 2, Tom 3, PWN Warszawa, 1984.
Fizyka II
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
godzin w sem.
9
13.2-WE-I-F2-PP16_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WFiA
godzin w tyg.
1
semestr
2
forma zal.
zal. na ocenę
punkty ects
1
tryb studiow
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Utrwalenie i rozszerzenie podstawowy pojęć fizyki. Przekazanie wiadomości z fizyki umożliwiającym rozumienie na poziomie
podstawowym większości zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie
Wymagania wstępne
Fizyka I
Zakres tematyczny
1.Elementy elektryczności:
-prawo Ohma
-łączenie oporów i źródeł napięcia
-prawa Kirchoffa
2.Elementy optyki:
-prawo odbicia i załamania światła
-zwierciadła
-soczewki
-pryzmat i płytka płaskorównoległościenna
-przyrządy optyczne
3.Wstęp do mechanik kwantowej:
-postulaty mechaniki kwantowej
-funkcja falowa, równanie Schrodingera
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
Efekty kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego sprawdzianu, obejmującego cały materiał.
Metody weryfikacji
- wykład: sprawdzian
Składowe oceny końcowej = wykład: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia niestacjonarne (30 godz.)
Godziny kontaktowe = 9 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 18 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 1 godz.
Konsultacje: 2
Literatura podstawowa
1. D. Halliday, R. Resnik, J. Walker: Podstawy fizyki t.1-5, PWN, Warszawa 2003
2. J. Orear: Fizyka, tom 1-2, WNT, Warszawa 1993
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Metody probabilistyczne
11.1-WE-I-MP-PP13_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT ISSI
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
godzin w sem.
30
30
godzin w tyg.
2
2
semestr
2
2
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
5
stacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Cele:
- zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami jakościowej i ilościowej analizy danych
- ukształtowanie krytycznego spojrzenia na wiarygodność inżynierskich analiz statystycznych
- ukształtowanie umiejętności szacowania niepewności w praktyce inżynierskich badań eksperymentalnych
Wymagania wstępne
Analiza matematyczna, Algebra liniowa z geometrią analityczną
Zakres tematyczny
Niepewność pomiarowa. Przenoszenie niepewności. Błędy przypadkowe i systematyczne. Szeregi rozdzielcze punktowe i
przedziałowe. Histogram. Miary położenia, zmienności, asymetrii i koncentracji. Odrzucanie danych.
Prawdopodobieństwo. Przestrzeń zdarzeń elementarnych. Definicje prawdopodobieństwa: klasyczna, częstościowa i
współczesna. Podstawowe własności prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe. Niezależność.
Prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa.
Zmienne losowe dyskretne i ciągłe. Zmienne losowe dyskretne. Rozkłady: dwupunktowy, Bernoulliego, Poissona i
geometryczny. Funkcje zmiennych losowych. Pojęcia wartości oczekiwanej i wariancji zmiennej losowej. Rozkłady łączne
wielu zmiennych losowych. Niezależność zmiennych losowych. Zmienne losowe ciągłe. Rozkład równomierny. Rozkład
wykładniczy. Pojęcie dystrybuanty zmiennej losowej. Rozkład normalny.
Podstawy wnioskowania statystycznego. Schematy losowania próby. Próba prosta. Rozkłady: chi-kwadrat, t-Studenta i
Fishera-Snedecora. Estymacja punktowa i przedziałowa. Nieobciążoność, zgodność, efektywność i dostateczność.
Estymacja parametryczna i nieparametryczna. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej. Twierdzenia graniczne.
Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej w populacji o nieznanym rozkładzie, wariancji, odchylenia standardowego,
prawdopodobieństw oraz różnic prawdopodobieństw i wartości oczekiwanych.
Testowanie hipotez statystycznych. Parametryczne testy istotności dla wartości oczekiwanej, wariancji wskaźnika struktury w
populacji. Nieparametryczne testy istotności.
Regresja liniowa i wielomianowa. Metody analizy współzależności zjawisk. Korelacja i regresja. Metoda najmniejszych
kwadratów. Wnioskowanie w analizie korelacji i regresji. Współczynnik korelacji liniowej. Przedziały ufności.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
ćwiczenia: ćwiczenia rachunkowe
Efekty kształcenia
Potrafi krytycznie ocenić wiarygodność analiz statystycznych
Zna i rozumie założenia testów statystycznych
Potrafi obliczyć przedziały ufności i je interpretować
Potrafi posługiwać się rozkładami teoretycznymi (dwumianowy,
Poissona, normalny, t-Studenta, F, chi-kwadrat)
Potrafi dobrać i obliczyć odpowiednie miary tendencji centralnej i
rozproszenia
Potrafi dokonać wstępnej analizy danych i przejść od modelu
probabilistycznego do wnioskowania statystycznego
Ma świadomość znaczenia analizy danych w praktyce
inżynierskiej
K1I_U05
K1I_W01
K1I_W01,
K1I_U05
K1I_W01,
K1I_U05
T1A_U08, T1A_U09, T1A_U14
T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07
T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07,
T1A_U08, T1A_U09, T1A_U14
T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07,
T1A_U08, T1A_U09, T1A_U14
K1I_U05
T1A_U08, T1A_U09, T1A_U14
K1I_U05
T1A_U08, T1A_U09, T1A_U14
K1I_W01
T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych co najmniej raz
w semestrze
Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych
co najmniej raz w semestrze
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
- ćwiczenia: kolokwium
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + ćwiczenia: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 18 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 18 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 36 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 18 godz.
Literatura podstawowa
1. Sobczyk M.: Statystyka, PWN, Warszawa, 2002.
2. Koronacki J. i Mielniczuk J.: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa, 2001.
3. Stasiewicz S., Rusnak Z. i Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
Oskara Langego, Wrocław, 1997.
4. Kukuła K.: Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa, 1989.
Literatura uzupełniająca
1. Starzyńska W.: Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa, 2000.
2. Gajek L. i Kałuszka M.: Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, WNT, Warszawa, 2000.
Podstawy systemów dyskretnych
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
godzin w sem.
15
15
18
18
11.9-WE-I-PSD-PP15_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT ISSI
godzin w tyg.
1
1
2
2
semestr
2
2
2
2
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
3
stacjonarne
3
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Cel :
- zapoznać studentów z podstawowymi metodami matematyki dyskretnej stosowanej w wielu obszarach informatyki takich
jak np analiza algorytmów
- wyjaśnienie na bazie algorytmiki teorio liczbowej podstaw złożoności obliczeniowej współczesnych algorytmów szyfrowania
- nauczenie stosowania wymienionych metod matematycznych do rozwiązywania zadań praktycznych pojawiających sie w
praktyce
Wymagania wstępne
Analiza matematyczna, Algebra liniowa z geometrią analityczną, Logika dla informatyków.
Zakres tematyczny
Wstęp: elementarne własności funkcji i ciągów (terminologia i notacja). Relacje vs. grafy i vs. macierze. Podziały na klasy
abstrakcji. Relacje porządkujące. Zachowania asymptotyczne: notacje ?, ?, o(-), O(-).
Indukcja i rekurencja. Indukcja matematyczna i jej zastosowania. Wzór dwumienny Newtona. Procedury indukcyjne. Definicje
i procedury rekurencyjne. Równania rekurencyjne. Liniowe równania rekurencyjne i ich rozwiązywanie. Metoda wielomianu
charakterystycznego i metoda szeregów potęgowych. Funkcjonał generujący. Uniwersalne rekurencje i ich zastosowania do
analizy złożoności obliczeniowych algorytmów rekurencyjnych. Algorytm Euklidesa i analiza jego złożoności obliczeniowej.
Liczby Fibonacciego. Algorytmy rekurencyjne i indukcyjne.
Zagadnienia kombinatoryczne. Elementarne procedury zliczania. Podziały. Algorytmy teoriomnogościowe. Zasada
szufladkowa Dirichleta. Permutacje. Kombinacje. Wariacje. Funkcje generujące. Algorytmy kombinatoryczne i ich złożoność
obliczeniowa. Zastosowania do elementarnej teorii prawdopodobieństwa.
Zagadnienia teorii grafów. Relacje. Grafy i grafy skierowane. Zastosowania rachunku macierzy do analizy grafów. Algorytmy
na grafach skierowanych. Zagadnienia i algorytmy na grafach: przeszukiwania, sortowania, szukanie drzew rozpinających,
szukanie optymalnych ścieżek. Optymalne przepływy na grafach. Problem komiwojażera.
Zagadnienia teorioliczbowe. Relacje podzielności. Arytmetyka modularna. Liniowe równania modularne. Chińskie twierdzenie
o resztach. Rząd elementu: logarytm dyskretny. Problem faktoryzacji: twierdzenie Eulera i twierdzenie (małe) Fermata.
Protokół kryptograficzny RSA. Testy pseudopierwszości. Test Rabina-Millera.
Elementy logiki. Kwantyfikatory. Elementarny rachunek predykatów. Rachunek sekwensów. Zbiory nieskończone. Sieci
boolowskie. Tablice Karnaugha.
Uzupełnienia. Języki formalne. Klasyczna teoria złożoności obliczeniowej. Problemy NP. i NP-zupełne.
Metody kształcenia
wykład: dyskusja, konsultacje, kształcenie na odległość, ćwiczenia rachunkowe, wykład konwencjonalny
ćwiczenia: konsultacje, ćwiczenia rachunkowe
Efekty kształcenia
Student zna postawowe metody rachunkowe matematyki dyskretnej
stosowanej w informatyce
W oparciu o te techniki student rozumie istote i zagrożenia
bezpieczeństwa kryptograficznego protokołu RSA.
Student który zaliczył przedmiot potrafi dokonac analizy własciwosci
relacji za pomoca zaprezentowania tej relacji przy pomocy jej grafu
oraz jej reprezentacji macierzowej.
Student potrafi rozwiazywac proste liniowe równania oraz
K1I_W01,
K1I_U05,
K1I_K01
T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07,
T1A_U08, T1A_U09, T1A_U14,
T1A_K01, T1A_K07
K1I_W01
T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07
K1I_W01,
K1I_K01
T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07,
T1A_K01, T1A_K07
K1I_W01,
T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07,
nierównosci rekurencyjne w oparciu o kanoniczne metody zwiazane
z równaniami charakterystycznymi.
Te techniki jest w stanie zastosowac do badania złożoności
obliczeniowej prostych algorytmów rekurencyjnych.
W ramach przygotowan do zajec z kryptologii student poznaje
podstawowe algorytmy teorioliczbowe.
Potrafi rozwiazywać liniowe rownania i nierownosci modularne,
zastosowac małe twierdzenie Fermata do szybkiego obliczania
poteg modularnych.
K1I_K01
T1A_K01, T1A_K07
K1I_W01,
K1I_K01
K1I_W01,
K1I_K01
T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07,
T1A_K01, T1A_K07
T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07,
T1A_K01, T1A_K07
K1I_W01,
K1I_K01
T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07,
T1A_K01, T1A_K07
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych
co najmniej raz w semestrze.
Metody weryfikacji
- wykład: sprawdzian, kolokwium, egzamin w formie ustnej, egzamin w formie pisemnej
- ćwiczenia: sprawdzian, kolokwium, egzamin w formie ustnej, egzamin w formie pisemnej
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + ćwiczenia: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (90 godz.)
Godziny kontaktowe = 30 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 10 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 10 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 10 godz.
Studia niestacjonarne (90 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 9 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 9 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 9 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 9 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 9 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 9 godz.
Literatura podstawowa
1. Ross K. A., Wright CH. R. B.: Matematyka dyskretna, PWN, 2000.
2. Cormen T. H., Leiserson Ch. E., Rivest R. L.: Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa,1997.
3. Jabloński S. W.: Wstęp do matematyki dyskretnej, PWN, Warszawa, 1991.
Literatura uzupełniająca
1. Reingold E.M., Nievergelt J., Deo N.: Algorytmy kombinatoryczne, PWN, Warszawa, 1985.
2. Flachmeyer J.: Kombinatoryka, PWN, Warszawa, 1987.
Technika eksperymentu II
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
godzin w sem.
15
30
9
18
06.0-WE-I-TE2-PP17_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IME
godzin w tyg.
1
2
1
2
semestr
2
2
2
2
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
4
stacjonarne
4
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i przyrządami pomiarowymi
- zapoznanie studentów z podstawowymi operacjami analogowymi, analogowo – cyfrowymi i cyfrowo- analogowymi na
sygnałach pomiarowych
- zapoznanie studentów z podstawowymi rodzajami sensorów i blokami funkcjonalnymi systemów pomiarowych
- ukształtowanie wśród studentów umiejętności w zakresie wykonywania prostych zadań pomiarowych
Wymagania wstępne
Technika eksperymentu I
Zakres tematyczny
Podstawy planowania instrumentalnej realizacji eksperymentu. Wpływ charakteru obiektu badań i założonego celu
eksperymentu na wybór metody i procedury pomiarowej oraz przyrządów i układów pomiarowych.
Podstawowe metody i przyrządy pomiarowe. Właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych. Wybrane analogowe
przyrządy elektroniczne.
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych. Próbkowanie, kwantowanie i kodowanie. Przetworniki analogowo-cyfrowe i
cyfrowo-analogowe. Cyfrowe przyrządy pomiarowe.
Pomiary wybranych wielkości nieelektrycznych. Ogólna charakterystyka czujników pomiarowych. Zasada działania i
właściwości wybranych czujników pomiarowych. Czujniki inteligentne.
Ogólna charakterystyka komputerowych systemów pomiarowych. Rodzaje i konfiguracje systemów pomiarowych.
Podstawowe bloki funkcjonalne komputerowych systemów pomiarowych: przetworniki i przyrządy systemowe, podsystemy
akwizycji sygnałów pomiarowych, magistrala, interfejs, kontroler systemu.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Potrafi korzystać z przyrządów pomiarowych i realizować nieskomplikowane zadania
pomiarowe
Wylicza i opisuje podstawowe rodzaje sensorów oraz rodzaje i konfiguracje systemów
pomiarowych
Student wymienia i rozpoznaje podstawowe przyrządy pomiarowe jako środki realizacji
pomiaru - podstawowego elementu techniki eksperymentu
Nazywa i charakteryzuje podstawowe operacje analogowego, analogowo-cyfrowego i
cyfrowo-analogowego przetwarzania sygnałów
K1I_U07
K1I_W03
K1I_W03
K1I_W03
T1A_U08,
T1A_U15
T1A_W02,
T1A_W07
T1A_W02,
T1A_W07
T1A_W02,
T1A_W07
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
- laboratorium: sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 15 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 15 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz.
Przygotowanie się do kolokwiów: 15
Studia niestacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 19 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 19 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 19 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 18 godz.
Przygotowanie się do kolokwiów: 18
Literatura podstawowa
1. Chwaleba A, Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa, 2009.
2. Miłek M.: Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona
Góra, 2006.
3. Nawrocki W.: Komputerowe systemy pomiarowe, WKiŁ, Warszawa, 2002.
4. Tumański S.: Technika pomiarowa, WNT, Warszawa, 2007.
Literatura uzupełniająca
1. Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki, WKiŁ, Warszawa, 2003.
2. Tietze U., Schenk Ch.: Układy półprzewodnikowe, WNT, Warszawa, 2001.
Metody probabilistyczne I
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
godzin w sem.
18
18
11.1-WE-I-MP1-PP13_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT ISSI
godzin w tyg.
2
2
semestr
3
3
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
3
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Cele:
- zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami jakościowej i ilościowej analizy danych
- ukształtowanie krytycznego spojrzenia na wiarygodność inżynierskich analiz statystycznych
- ukształtowanie umiejętności szacowania niepewności w praktyce inżynierskich badań eksperymentalnych
Wymagania wstępne
Analiza matematyczna, Algebra liniowa z geometrią analityczną
Zakres tematyczny
Niepewność pomiarowa. Przenoszenie niepewności. Błędy przypadkowe i systematyczne. Szeregi rozdzielcze punktowe i
przedziałowe. Histogram. Miary położenia, zmienności, asymetrii i koncentracji. Odrzucanie danych.
Prawdopodobieństwo. Przestrzeń zdarzeń elementarnych. Definicje prawdopodobieństwa: klasyczna, częstościowa i
współczesna. Podstawowe własności prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe. Niezależność.
Prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa.
Zmienne losowe dyskretne i ciągłe. Zmienne losowe dyskretne. Rozkłady: dwupunktowy, Bernoulliego, Poissona i
geometryczny. Funkcje zmiennych losowych. Pojęcia wartości oczekiwanej i wariancji zmiennej losowej. Rozkłady łączne
wielu zmiennych losowych. Niezależność zmiennych losowych. Zmienne losowe ciągłe. Rozkład równomierny. Rozkład
wykładniczy. Pojęcie dystrybuanty zmiennej losowej. Rozkład normalny.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
ćwiczenia: ćwiczenia rachunkowe
Efekty kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze
Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych
co najmniej raz w semestrze
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
- ćwiczenia: kolokwium
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + ćwiczenia: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia niestacjonarne (90 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 11 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 11 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 22 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 10 godz.
Literatura podstawowa
1. Sobczyk M.: Statystyka, PWN, Warszawa, 2002.
2. Koronacki J. i Mielniczuk J.: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa, 2001.
3. Stasiewicz S., Rusnak Z. i Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
Oskara Langego, Wrocław, 1997.
4. Kukuła K.: Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa, 1989.
Literatura uzupełniająca
1. Starzyńska W.: Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa, 2000.
2. Gajek L. i Kałuszka M.: Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, WNT, Warszawa, 2000.
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Metody probabilistyczne II
11.1-WE-I-MP2-PP13_S1S
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
godzin w sem.
9
18
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT ISSI
godzin w tyg.
1
2
semestr
4
4
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
2
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Cele:
- zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami jakościowej i ilościowej analizy danych
- ukształtowanie krytycznego spojrzenia na wiarygodność inżynierskich analiz statystycznych
- ukształtowanie umiejętności szacowania niepewności w praktyce inżynierskich badań eksperymentalnych
Wymagania wstępne
Analiza matematyczna, Algebra liniowa z geometrią analityczną, Metody probabilistyczne I
Zakres tematyczny
Podstawy wnioskowania statystycznego. Schematy losowania próby. Próba prosta. Rozkłady: chi-kwadrat, t-Studenta i
Fishera-Snedecora. Estymacja punktowa i przedziałowa. Nieobciążoność, zgodność, efektywność i dostateczność.
Estymacja parametryczna i nieparametryczna. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej. Twierdzenia graniczne.
Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej w populacji o nieznanym rozkładzie, wariancji, odchylenia standardowego,
prawdopodobieństw oraz różnic prawdopodobieństw i wartości oczekiwanych.
Testowanie hipotez statystycznych. Parametryczne testy istotności dla wartości oczekiwanej, wariancji wskaźnika struktury w
populacji. Nieparametryczne testy istotności.
Regresja liniowa i wielomianowa. Metody analizy współzależności zjawisk. Korelacja i regresja. Metoda najmniejszych
kwadratów. Wnioskowanie w analizie korelacji i regresji. Współczynnik korelacji liniowej. Przedziały ufności.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
- laboratorium: sprawdzian, kolokwium
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia niestacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 7 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 7 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 13 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 6 godz.
Literatura podstawowa
1. Sobczyk M.: Statystyka, PWN, Warszawa, 2002.
2. Koronacki J. i Mielniczuk J.: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa, 2001.
3. Stasiewicz S., Rusnak Z. i Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
Oskara Langego, Wrocław, 1997.
4. Kukuła K.: Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa, 1989.
Literatura uzupełniająca
1. Starzyńska W.: Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa, 2000.
2. Gajek L. i Kałuszka M.: Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, WNT, Warszawa, 2000.
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Podstawy programowania
11.3-WE-I-PP-PK19_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
30
30
18
18
9
Pracownicy WEIiT IIE
godzin w tyg.
2
2
2
2
1
semestr
1
1
1
1
1
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
4
stacjonarne
4
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z architekturą systemu komputerowego pod kątem programowania. Zapoznanie ze specyfiką
projektowania programu w języku C. Ukształtowanie umiejętności projektowania programu w C. Ukształtowanie umiejętności
właściwego stosowania poleceń i struktur danych oraz wykorzystania technik programowania do rozwiązywania
postawionych problemów.
Zakres tematyczny
Architektura i zasoby komputera. System operacyjny. Projektowanie programu. Pojęcie algorytmu. Języki programowania.
Implementacje algorytmów w językach programowania. Środowisko programistyczne. Struktura programu w języku C.
Przykład programu w C.
Programowanie w języku C. Składnia poleceń. Stałe i zmienne, typy danych, rozmiary. Operatory, wyrażenia i podstawowe
instrukcje języka C. Podstawowe konstrukcje programistyczne. Przykłady. Podstawowe operacje na zmiennych. Operatory
arytmetyczne i ich hierarchia. Pobieranie i wyświetlanie danych. Przykłady.
Formatowanie wydruku printf. Pełna składnia funkcji printf: flaga, szerokość pola, dokładność, znak formatujący. Konwersja
formatu znaku. Tabela kodów ASCII, zakres zmiennych a zawartość. Podstawowe struktury danych i wykonywane na nich
operacje. Przykłady.
Instrukcje złożone. Instrukcje: wyrażeniowe, pusta, grupująca. Instrukcje sterowania przebiegiem programu: if-else, switch,
instrukcja skoku. Pętle: do, while, for. Parametry funkcji main. Wyrażenia i operatory. Operatory indeksowania, wyboru i
wywołania. Operatory jednoargumentowe, arytmetyczne, logiczne. Operator warunkowy, przypisania, połączenia. Inne
operatory.
Funkcje - wprowadzenie. Funkcje: budowa, argumenty, rezultat, prototyp, deklaracja, wywołanie. Biblioteki funkcji.
Komunikacja z otoczeniem. Przykłady. Zastosowanie funkcji, operatory arytmetyczne. Funkcje rekurencyjne. Operatory
arytmetyczne - hierarchia. Przykłady.
Wskaźniki. Zasady pracy ze wskaźnikami. Deklaracja, odwołanie do adresu i wartości wskazywanej. Komunikacja funkcji z
otoczeniem za pomocą wskaźników. Tablice. Deklaracja, zastosowanie, przykłady. String jako tablica znaków. Nazwa
zmiennej tablicowej jako wskaźnik. Tablice tablic. Deklaracja, zastosowanie, przykłady. Struktury danych. Właściwości.
Tablice struktur. Pola. Unie.
Pliki. Pojęcia podstawowe, struktura logiczna, buforowanie danych. Ścieżka względna i bezwzględna. Praca z plikiem:
kojarzenie strumieni z plikami, otwarcie (tryby), zapis, odczyt, zamknięcie. Tworzenie i korzystanie z pliku wykonywalnego
programu. Parametry funkcji main.
Metody kształcenia
wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
projekt: metoda projektu
Efekty kształcenia
Portafi zrealizować samodzielnie projekt
programistyczny, w razie konieczności z
samokształceniem.
K1I_W09,
K1I_U15
Zna i potrafi rozwiązać przykłady zadań
programistycznych pracując samodzielnie lub w
zespole
K1I_W09,
K1I_U15,
K1I_K06
Zna i potrafi praktycznie wykorzystać zasady
projektowania programu w języku C oraz
przeanalizować przykładowy program.
K1I_W09,
K1I_U15
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06,
T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13,
T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06,
T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13,
T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U02,
T1A_K03
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06,
T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13,
T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
- laboratorium: sprawdzian
- projekt: projekt, sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 12 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 12 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 12 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 12 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 12 godz.
Studia niestacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 15 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 15 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 15 godz.
Literatura podstawowa
1. Materiały wykładowe udostępnione w sieci Internet przez wykładowcę
2. Summit S.: Programowanie w języku C, Helion, 2003.
3. Strzelecka N, Zając W.: Programowanie w języku Ansi C, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, 2006.
4. Kisilewicz J. Język. w środowisku Borland C++, Wydanie IV, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław,
2003.
Literatura uzupełniająca
1. Loudon K.: Algorytmy w C, Helion, 2003.
Algorytmy i struktury danych
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
godzin w sem.
30
15
18
9
11.3-WE-I-ASD-PK21_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT ISSI
godzin w tyg.
2
1
2
1
semestr
1
1
2
2
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
4
stacjonarne
4
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Cel:
- zapoznanie studentów z własnościami algorytmów, oraz z zasadami i ograniczeniami ich projektowania
- zapoznanie studentów z podstawowymi strukturami danych i algorytmami je obsługującymi, oraz podstawowymi
algorytmami rozwiązującymi wybrane zagadnienia algorytmiczne
- ukształtowanie umiejętności budowania algorytmów dla prostych zadań algorytmicznych
Zakres tematyczny
Algorytm i jego własności:. pojęcie problemu algorytmicznego i algorytmu, własności algorytmów; struktury sterujące i
schematy blokowe.
Techniki programowania: rekurencja i derekursywacja, programowanie typu „dziel i rządź”, algorytmy zachłanne,
programowanie dynamiczne.
Struktury danych: pojęcie struktury danych, zbiory dynamiczne, zbiory liniowo uporządkowane, słownik; kolejki i stosy; listy
jedno- i dwukierunkowe, listy cykliczne, drzewa binarne, drzewa o dowolnej liczebności potomków; kolejki priorytetowe.
Słowniki: drzewa przeszukiwań binarnych BST i AVL, drzewa czerwono-czarne; tablice haszujące, funkcje haszujące,
techniki zapobiegania konfliktom; B-drzewa.
Zbiory i grafy: zbiory, grafy, reprezentacje grafów, przeszukiwanie wszerz i w głąb, algorytmy teoriografowe i sieciowe.
Analiza wybranych problemów algorytmicznych: przeszukiwanie liniowe i binarne, wybór k-tego elementu; wewnętrzne i
zewnętrzne sortowanie danych; wyszukiwanie wzorca w tekście; algorytmy geometryczne; zagadnienie stronicowania;
układy arytmetyczne; podstawowe techniki kompresji i kodowania danych.
Metody kształcenia
wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Jest świadomy ograniczeń technik algorytmicznych stosowanych w zadaniach
technicznych i technologicznych.
K1I_W05,
K1I_U08
T1A_W03, T1A_W07,
T1A_U13, T1A_U14,
T1A_U16
Potrafi wyjaśnić zasadę działania algorytmów wstawiania, usuwania i
wyszukiwania elementów w szerokiej klasie dynamicznych struktur danych,
takich jak listy, drzewa binarne, B-drzewa czy kolejki priorytetowe.
K1I_W05
T1A_W03, T1A_W07
Potrafi interpretować schematy blokowe algorytmów oraz opracować je dla
prostych zadań algorytmicznych
K1I_W05,
K1I_U08
T1A_W03, T1A_W07,
T1A_U13, T1A_U14,
T1A_U16
K1I_W05
T1A_W03, T1A_W07
K1I_W05,
K1I_U08
T1A_W03, T1A_W07,
T1A_U13, T1A_U14,
T1A_U16
Zna podstawowe algorytmy rozwiazujące wybrane zadania algorytmicznego (np.
sortowanie, wyszukiwania wzorca w tekście, podstawowe algorytmy
teoriografowe i teorioliczbowe itp.).
Potrafi zaproponować właściwie dobraną technikę algorytmiczną do konkretnego
klasycznego zadania algorytmicznego (np. sortowania, wyszukiwania wzorca w
tekście, itp.).
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: sprawozdanie, sprawdzian
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 15 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 20 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 10 godz.
Studia niestacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 15 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 20 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 18 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 10 godz.
Literatura podstawowa
1. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L.: Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa, 1997.
2. Kotowski P.: Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych, Wyd. BTC, Warszawa, 2006.
3. Wróblewski P.: Algorytmy, struktury danych i języki programowania, Helion, Gliwice, 1997.
4. Aho A. V., Hopcroft J. E., Ullman J.D.: Algorytmy i struktury danych, Helion, Gliwice, 2003.
Literatura uzupełniająca
1. Adamski T., Ogrodzki J.: Algorytmy komputerowe i struktury danych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa, 2005.
2. Banachowski L., Diks K., Rytter W.: Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa, 1996.
3. Harris S., Ross J.: Od podstaw algorytmy, Helion, Gliwice, 2006.
4. Neapolitan R., Naimipour K.: Podstawy algorytmów z przykładami w C++, Helion, Gliwice, 2004.
5. Stephens R.: Algorytmy i struktury danych stosowane w Delphi 3, 4 i 5 z przykładami w Delphi, Helion, Gliwice, 2000.
6. Wirth N.: Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa, 2002.
Architektura komputerów I
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
godzin w sem.
15
15
9
06.0-WE-I-AK1-PK18_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
godzin w tyg.
1
1
1
semestr
1
1
1
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
2
stacjonarne
2
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
laboratorium
9
1
1
zal. na ocenę
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Cele:
- zapoznanie z budową komputera i jego parametrami
- poznanie zasad funkcjonowania komputera
Zakres tematyczny
Istota działania systemu komputerowego: Modele von Neumanna i Harvarda. Zasada współpracy procesora z pamięcią w
procesie przetwarzania informacji. Operacje wejścia-wyjścia. Hierarchia pamięci, struktura adresowa. Systemy
wieloprocesorowe. Klasyfikacja Flynna, maszyny SIMD, MISD, MIMD. . Klasyfikacja maszyn równoległych. Współbieżne
wykonywanie programów w systemach wieloprocesorowych.
Techniki programowania systemów równoległych. mechanizmy komunikacji i synchronizacji. Dekompozycja problemu dla
potrzeb przetwarzania równoległego. Systemy rozproszone.
Model programowy procesora. Tryby adresowania. Sterowanie przebiegiem programu.
Sprzęg z otoczeniem. Magistrale (ISA, ESIA, LB, PCI, AGP). Urządzenia zewnętrzne - monitor, klawiatura, mysz. Zasady
działania i obsługi. Środowisko multimedialne.
Organizacja i hierarchia pamięci. Pamięć podręczna - organizacja i obsługa. Problem spójności pamięci podręcznej, Model
MESI. Pamięci wtórne (masowe). Metody zapisu informacji na nośniku magnetycznym i optycznym. Sterowniki dysków.
Potokowe przetwarzanie rozkazów. Współpraca wielu jednostek wykonawczych.
Architektury RISC i ich charakterystyka. Programy współbieżne i maszyny równoległe. Mechanizmy przyśpieszające.
Przetwarzanie potokowe (pipelining. Rozdzielona i wielopoziomowa pamięć podręczna (cache). Organizacja systemu
pamięci. Przegląd współczesnych architektur RISC. Architektura mikroprocesorów klasy CISC. Klasyfikacja architektur.
Metody kształcenia
wykład: konsultacje, wykład konwencjonalny
laboratorium: konsultacje, metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Jest otwarty na używanie nowych rozwiązań w sprzęcie
komputerowym
Potrafi montować zestaw komputerowy z dostępnych
podzespołów
Umie korzystać z różnych konfiguracji komputera
Potrafi przygotować konfigurację zestawu komputerowego
Potrafi obsługiwać systemy startowe BIOS
Ma wiedzę na temat funkcjonowania komputera
wieloprocesorowego opartego o architekturę równoległą
Ma wiedzę na temat zadań elementów cyfrowych
wchodzących w skład zestawu komputerowego
Ma wiedzę z zakresu opisu funkcje podstawowych
podzespołów komputera.
K1I_K05, K1I_K06,
K1I_K09, K1I_K10
T1A_K03, T1A_K04, T1A_K06,
T1A_U02, T1A_K07
K1I_U11
T1A_U09, T1A_U12, T1A_U13
K1I_U11
K1I_U11
K1I_U12
T1A_U09, T1A_U12, T1A_U13
T1A_U09, T1A_U12, T1A_U13
T1A_U07, T1A_U14
T1A_W03, T1A_W04,
T1A_W06
T1A_W03, T1A_W04,
T1A_W06
T1A_W03, T1A_W04,
T1A_W06
K1I_W07
K1I_W07
K1I_W07
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
- laboratorium: projekt, sprawozdanie, sprawdzian
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 30 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 6 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 6 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 6 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 6 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 6 godz.
Studia niestacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 18 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 9 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 9 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 8 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 8 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 8 godz.
Literatura podstawowa
1. Chalk B.S.: Organizacja i architektura komputera, WNT, Warszawa, 1998.
2. Metzger P.: Anatomia PC, wydanie VI, Helion, 2003.
3. Metzger P.: Diagnostyka i optymalizacja komputerów PC, Helion, 2001.
Literatura uzupełniająca
1. Mueller S.: Rozbudowa i naprawa komputerów PC, Helion, 2001.
2. Mueller S., Soper M. E.: Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Kompedium, Helion, 2001.
Programowanie obiektowe
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
godzin w sem.
30
30
18
18
11.3-WE-I-PO-PK20_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
godzin w tyg.
2
2
2
2
semestr
2
2
3
3
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
7
stacjonarne
7
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami programowania obiektowego: enkapsulacja, klasa, obiekt, metoda
składowa
- zapoznanie studentów z metodami hermetyzacji danych, funkcji i klas
- ukształtowanie wśród studentów umiejętności projektowania programów obiektowych
- zapoznanie studentów z metodami implementacji programów zorientowanych obiektowo: dziedziczenie, polimorfizm
- ukształtowanie umiejętności projektowania programów z zastosowaniem wzorców projektowych
Wymagania wstępne
Algorytmy i struktury danych, Metody i techniki programowania I i II.
Zakres tematyczny
Wstęp do programowania obiektowego. Pojęcie abstrakcyjnego typu danych. Definicja klas. Enkapsulacja - deklaracja i
definicja metod składowych klas. Przekazywanie parametrów do funkcji składowych: przez wartość i przez referencję.
Składowe prywatne i publiczne klasy. Przeciążenie funkcji. Konstruktory: konstruktor domniemany, konstruktor kopiujący.
Lista inicjalizacyjna konstruktora. Konstruktory syntezowane. Destruktory. Przeciążenie operatorów. Funkcje zaprzyjaźnione.
Funkcje typu inline. Konwersje zdefiniowane przez użytkownika: funkcja konwertująca, konstruktor konwertujący.
Dziedziczenie. Zasady dziedziczenia. Składowe typu protected. Dziedziczenie wielokrotne i wielobazowe. Problem nazw
zmiennych w dziedziczeniu wielobazowym.
Polimorfizm. Funkcje wirtualne. Funkcje czysto wirtualne. Wczesne i późne wiązanie funkcji. Koszty czasowe i pamięciowe
związane ze stosowaniem polimorfizmu.
Klasy abstrakcyjne. Definiowanie i przykłady zastosowań klas abstrakcyjnych w programach zorientowanych obiektowo.
Destruktory wirtualne.
Szablony funkcji. Definicja funkcji szablonowych. Funkcje specjalizowane. Etapy dopasowania do funkcji. Szablony klas.
Definicja szablonów klas. Szablony klas, a makrodefinicje. Składniki statyczne w szablonie klas. Dziedziczenie szablonów
klas. Przykłady zastosowań szablonów klas. Klasy specjalizowane. Obsługa wyjątków.
Stosowanie wzorców z biblioteki STL - wzorce pojemnikowe, iteratory, pojemniki kojarzące (mapy, zbiory).
Metody kształcenia
wykład: ćwiczenia laboratoryjne, wykład konwencjonalny
Efekty kształcenia
zna podstawowe wzorce projektowe oraz rozumie ich
znaczenie w projektowaniu elastycznych programów
jest zdolny do samodzielnego zaprojektowania i
implementacji prostych programów obiektowych oraz
programów zorientowanych obiektowo
rozumie różnicę pomiędzy programowaniem obiektowym i
strukturalnym
rozumie podstawowe pojęcia związane z
programowaniem obiektowym: enkapsulację,
hermetyzację
potrafi zdefiniować i zaimplemntować podstawowe
elementy składowe klasy: konstruktory, funkcje
operatorowe, destruktory
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
K1I_W09,
K1I_U15
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06,
T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13,
T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16
K1I_U15
T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13,
T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16
K1I_W09
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06
K1I_W09
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06
K1I_W09,
K1I_U15
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06,
T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13,
T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (210 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 20 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 75 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 50 godz.
Studia niestacjonarne (210 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 20 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 100 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 49 godz.
Literatura podstawowa
1. Loudon K.: Algorytmy w C. Helion 2003.
2. Kerighan, Ritchie: Programowanie w języku C. WNT 2000.
3. Kisilewicz J.: Język. w środowisku Borland C++. Wydanie IV. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław
2003.
4. Bjarne Stroustrup: C++ Język programowania. WNT 2001.
Literatura uzupełniająca
1. Lippman S. B.: Model w C++, WNT, Warszawa, 1996.
2. Eckel B.: Thinking in C++, Hellion, Warszawa, 2002.
3. Alan Shalloway, James R. Trott.: Projektowanie zorientowane obiektowo. Wzorce obiektowe II, Helion, Warszawa, 2005.
Układy cyfrowe
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
godzin w sem.
30
30
18
18
06.0-WE-I-UC-PK22_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IIE
godzin w tyg.
2
2
2
2
semestr
2
2
4
4
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
4
stacjonarne
4
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami projektowania układów cyfrowych (kombinacyjnych i
sekwencyjnych)
- zapoznanie studentów z różnymi metodami specyfikacji układów cyfrowych (funkcje logiczne, schemat logiczny, bloki
funkcjonalne)
- ukształtowanie wśród studentów zrozumienia konieczności stosowania komputerowych narzędzi wspomagania
projektowania (CAD)
Wymagania wstępne
Matematyczne podstawy techniki, Logika dla informatyków, Technika eksperymentu I, Architektura komputerów I
Zakres tematyczny
Wprowadzenie do techniki cyfrowej. Podstawowe bramki logiczne - parametry techniczne. Klasy układów scalonych. Skala
integracji. Systemy i kody liczbowe. Algebra Boole'a. Funkcja logiczna. Systemy funkcjonalnie pełne. Sposoby reprezentacji
funkcji logicznej. Układy kombinacyjne. Analiza i synteza układu kombinacyjnego. Minimalizacja funkcji logicznej. Hazard w
układach kombinacyjnych. Podstawowe przerzutniki asynchroniczne i synchroniczne. Układy sekwencyjne: Moore'a,
Mealy'ego. Synteza automatów synchronicznych i analiza automatów synchronicznych. Charakterystyka układów
asynchronicznych oraz porównanie z układami synchronicznymi. Cyfrowe bloki funkcjonalne w technice scalonej. Liczniki,
rejestry, rejestry przesuwne. Zasady projektowania liczników asynchronicznych i synchronicznych. Projektowanie układów
kombinacyjnych z wykorzystaniem: multiplekserów, dekoderów, bramek NAND.
Układy arytmetyczne. Dodawanie, odejmowanie i komparacja liczb binarnych. Układy arytmetyczne średniej skali integracji.
Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem programowalnych struktur logicznych PLD i CPLD (wprowadzenie).
Projektowanie wspomagane komputerem (CAD). Ogólne zasady sporządzania dokumentacji urządzenia cyfrowego
(wprowadzenie). Zasady rysowania schematów logicznych. Wprowadzenie do języka opisu sprzętu (VHDL).
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Potrafi przeprowadzić syntezę układów kombinacyjnych z
wykorzystaniem cyfrowych bloków funkcjonalnych
Potrafi projektować proste układy kombinacyjne i sekwencyjne
Zna podstawowe metody projektowania prostych układów
cyfrowych (specyfikacji, analiza i synteza)
K1I_U19,
K1I_K01
K1I_U19,
K1I_K01
K1I_W04,
K1I_K01
T1A_U02, T1A_U03, T1A_U07,
T1A_U09, T1A_K01, T1A_K07
T1A_U02, T1A_U03, T1A_U07,
T1A_U09, T1A_K01, T1A_K07
T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04,
T1A_K01, T1A_K07
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: sprawozdanie, sprawdzian, kolokwium
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 12 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 12 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 12 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 12 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 12 godz.
Studia niestacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 17 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 17 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 17 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 17 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 16 godz.
Literatura podstawowa
1. Kamionka-Mikuła H., Małysiak H., Pochopień B.: Praktyczna teoria układów cyfrowych. Wydawnictwo Politechniki
BolSląskiej Gliwice, 2011.
2. De Micheli G.: Synteza i optymalizacja układów cyfrowych, WNT, Warszawa, 1998.
3. Kamionka-Mikuła H., Małysiak H., Pochopień B.: Synteza i analiza układów cyfrowych, Wydawnictwo Pracowni
Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 2011.
4. Łuba T.: Synteza układów logicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005.
5. Zwoliński M.: Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL, Wydanie 2, WKŁ, Warszawa, 2007.
6. Pochopień B.: Podstawy techniki cyfrowej. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2011.
7. Zieliński C.: Podstawy projektowania układów cyfrowych. PWN, Warszawa 2003.
Literatura uzupełniająca
1. Łuba T., Zbierzchowski B.: Komputerowe projektowanie układów cyfrowych, WKiŁ, Warszawa, 2000.
2. Łuba T., Ojrzeńska-Wójter D. Układy logiczne w zadaniach. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2011.
Sieci komputerowe I
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
godzin w sem.
11.3-WE-I-SK1-PK23_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
godzin w tyg.
semestr
forma zal.
punkty ects
tryb studiow
typ przedmiotu
wykład
wykład
30
18
2
2
2
2
zal. na ocenę
zal. na ocenę
2
2
stacjonarne
niestacjonarne
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- Zapoznanie studentów z technologiami, usługami i protokołami stosowanymi w sieciach komputerowych.
- Zapoznanie studentów oraz ukształtowanie ich umiejętności w zakresie konfiguracji, zarządzania oraz diagnozowania
urządzeń sieciowych.
- Ukształtowanie umiejętności studentów w zakresie zarządzania przestrzenią adresową oraz podstawową konfiguracją
routingu statycznego i dynamicznego.
Wymagania wstępne
Podstawy programowania, Architektura komputerów
Zakres tematyczny
Wprowadzenie do sieci komputerowych: Klasyfikacja sieci komputerowych. Modele odniesienia ISO/OSI i TCP/IP.
Warstwa fizyczna: Typy mediów: skrętka, światłowód i medium bezprzewodowe. Metody sygnalizacji i kodowania. Topologie
fizyczne sieci. Domeny kolizyjne. Urządzenia sieciowe warstwy fizycznej: wtórniki i koncentratory.
Warstwa łączenia danych: Topologie logiczne. Segmentacja sieci LAN. Urządzenia sieciowe warstwy łączenia danych: karty
sieciowe, mosty i przełączniki. Technologie Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet i 10 Gigabit Ethernet. Podstawy
konfiguracji przełączników.
Warstwa sieciowa: Adresacja logiczna ze szczególnym uwzględnieniem IPv4. Protokoły routowania i routingu. Zarządzanie
adresami IP – podział na podsieci ze stałą maską. Funkcje routerów w sieciach LAN i WAN.
Warstwa transportowa: Funkcje protokołów TCP i UDP.
Warstwy sesji, prezentacji i aplikacji: funkcje warstw i protokołów.
Wprowadzenie do routerów: budowa, funkcjonowanie, interfejs użytkownika i podstawy konfiguracji. Podstawy routingu
statycznego i dynamicznego. Zarządzanie i diagnostyka urządzeń sieciowych.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
Efekty kształcenia
Potrafi przeprowadzić podstawową konfigurację routingu
statycznego i dynamicznego.
K1I_W08,
K1I_U13,
K1I_U14
K1I_U13,
K1I_K09
Student, który zaliczył przedmiot: potrafi scharakteryzować
modele ISO/OSI i TCP/IP.
K1I_W08,
K1I_U13
Potrafi przedstawić aktualnie dostępne na rynku
technologie sieci LAN i WAN.
K1I_W08,
K1I_U13
Potrafi kreatywnie opracować podział przestrzeni
adresowej IP na podsieci.
K1I_U13,
K1I_K09,
K1I_K10
T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13,
T1A_U15, T1A_U16, T1A_K06, T1A_K07
Jest zdolny do posługiwania się narzędziami służącymi do
tworzenia oraz testowania okablowania sieciowego w
technologii Ethernet.
K1I_U13
T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13,
T1A_U15, T1A_U16
Potrafi dobierać, konfigurować i obsługiwać urządzenia
sieciowe w szczególności przełączniki i routery.
K1I_W08,
K1I_U13,
K1I_U14
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06,
T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13,
T1A_U15, T1A_U16, T1A_U10
Potrafi diagnozować infrastrukturę warstwy sprzętowej i
programowej sieci LAN, MAN i WAN.
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06,
T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13,
T1A_U15, T1A_U16, T1A_U10
T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13,
T1A_U15, T1A_U16, T1A_K06
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06,
T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13,
T1A_U15, T1A_U16
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06,
T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13,
T1A_U15, T1A_U16
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Metody weryfikacji
- wykład: test z progami punktowymi
Składowe oceny końcowej = wykład: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 30 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 30 godz.
Studia niestacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 18 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 42 godz.
Literatura podstawowa
1. Graziani R., Johnson A.: Protokoły i koncepcje routingu. Mikom, Warszawa 2008.
2. Dye M.A., McDonald R., Rufi A.W.: Podstawy sieci. Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. PWN, Warszawa 2008.
3. Kurose J.F.: Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle. Helion, Gliwice, 2008.
4. Sportach M.: Sieci komputerowe. Księga eksperta, Helion, Gliwice, 2006.
Literatura uzupełniająca
1. Mueller S., Ogletree T.: Rozbudowa i naprawa sieci, Helion, Gliwice, 2004.
Teoretyczne podstawy informatyki
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
godzin w sem.
30
30
18
18
11.3-WE-I-TPI-PK24_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
godzin w tyg.
2
2
2
2
semestr
3
3
4
4
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
7
stacjonarne
7
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z informacjami o podstawowych teoretycznych pojęciach dotyczących informatyki, jak algorytm,
języki formalne, gramatyka bezkontekstową, pojęciem automatów deterministycznych oraz niedeterministycznych
- nauka podstawowych umiejętności w zakresie wyznaczania klasy złożoności algorytmów, sprawdzania własności stopu,
dowodzenia częściowej poprawności
- zapoznanie studentów z tezą Churcha-Turinga, z definicją problemu łatwo i trudno rozwiązywalnego oraz pojęciem NPtrudności
- zapoznanie studentów z pojęciami dotyczącymi teorii algorytmów równoległych
Wymagania wstępne
Algorytmy i struktury danych, Logika dla informatyków, Podstawy systemów dyskretnych, Analiza matematyczna
Zakres tematyczny
Wiadomości wstępne: algorytm i jego własności, notacja asymptotyczna.
Poprawność algorytmów: algorytm poprawny, poprawność częściowa, własność określoności obliczeń, własność stopu;
dowodzenie poprawności częściowej, dowodzenie własności stopu.
Podstawy teorii automatów i języków: automaty skończone i wyrażenia regularne, gramatyki bezkontekstowe, automaty ze
stosem i języki bezkontekstowe, własności języków bezkontekstowych.
Prymitywne modele algorytmiczne. Teza Churcha--Turinga. Maszyna Turinga i jej warianty. Maszyna o dostępie swobodnym.
Programy licznikowe. Maszyny niedeterministyczne.
Sprawność algorytmów. Miary efektywności algorytmów. Złożoność przestrzenna i czasowa. Złożoność pesymistyczna i
średnia. Dolne i górne ograniczenie złożoności. Złożoność naturalna. Problemy algorytmicznie zamknięte i otwarte, luka
algorytmiczna. Klasyfikacja problemów algorytmicznych. Problemy łatwo-rozwiązywalne i trudno-rozwiązywalne. Klasy
problemów algorytmicznych: logarytmiczne, wielomianowe, NP, NP-zupełne i wykładnicze. Otwarte problemy związane z
klasyfikacją problemów algorytmicznych. Dowodzenie NP-zupełności. Nierozwiązywalność i nieroztrzygalność.
Algorytmy współbieżne i probabilistyczne. Stała i rozszerzająca się współbieżność. Złożoność iloczynowa. Sieci współbieżność o stałych połączeniach. Teza o obliczeniach równoległych. Klasa Nicka. Algorytmy RNC. Współbieżność
rozproszona. Bezpieczeństwo i żywotność systemów współbieżnych. Algorytmy probabilistyczne niektórych
konwencjonalnych problemów algorytmicznych. Probabilistyczne klasy złożoności.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
ćwiczenia: ćwiczenia rachunkowe, wykład konwencjonalny
Efekty kształcenia
Student zna pojęcie złożoności obliczeniowej dotyczące algorytmów równoległych.
K1I_W06
Jest kreatywny w rozwiązywaniu problemów uwzględniając dostepne techniki i
środki.
K1I_U10,
K1I_K10
Potrafi definiować i charakteryzować klasy złożoności problemów algorytmicznych.
Zna podstawowe pojęcia teorii poprawności algorytmicznej, automatów, gramatyk i
języków.
K1I_W06
Jest w stanie przeprowadzić analizę poprawności algorytmu sekwencyjnego
zapisanego w postaci blokowej i w języku programowania strukturalnego.
K1I_W06,
K1I_U09
Potrafi oszacować złożoność czasową zadanego algorytmu.
K1I_W06,
K1I_U09
T1A_W03
T1A_U09,
T1A_U16,
T1A_K07
T1A_W03
T1A_W03,
T1A_U09,
T1A_U13
T1A_W03,
T1A_U09,
T1A_U13
Potrafi konstruować algorytmy rozwiązujące zagadnienia algorytmiczne w konwencji
maszyny Turinga, maszyny o dostępie swobodnym i programu licznikowego.
K1I_W06,
K1I_U10
Potrafi dokonać konwersji pomiędzy niedertministycznymi a deterministycznymi
automatami skończonymi, wyznaczyć język regularny akceptowany przez te
automaty.
K1I_W06,
K1I_U10
Potrafi zaprojektować gramatykę bezkontekstową generującą zadany język
bezkontekstowy.
K1I_W06,
K1I_U10
T1A_W03,
T1A_U09,
T1A_U16
T1A_W03,
T1A_U09,
T1A_U16
T1A_W03,
T1A_U09,
T1A_U16
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych
co najmniej raz w semestrze.
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- ćwiczenia: kolokwium
Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + ćwiczenia: 70%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (210 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 40 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 25 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 60 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 25 godz.
Studia niestacjonarne (210 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 40 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 25 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 60 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 24 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 25 godz.
Literatura podstawowa
1. Banachowski L., Kreczmar A.: Elementy analizy algorytmów, WNT, Warszawa, 1982
2. Bilski T., Chmiel K., Stokłosa J.: Zbiór zadań ze złożoności obliczeniowej algorytmów, Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej, Poznań, 1992
3. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L.: Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa, 1997
4. Harel D.: Rzecz o istocie informatyki, WNT, Warszawa, 2000
5. Hopcroft J. E., Ullmann J.D.: Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, PWN, Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
1. Ben Ari M.: Logika matematyczna w informatyce, WNT, Warszawa, 2005
2. Graham R.L., Knuth D.E., Patashnik O.: Matematyka konkretna, PWN, Warszawa, 2002
3. Papadimitriou C. H.: Złożoność obliczeniowa, WNT, Warszawa, 2002
4. Ross K. A., Wright C. R. B.: Matematyka dyskretna, PWN, Warszawa, 2000
5. Wróblewski P.: Algorytmy, struktury danych i języki programowania, Helion, Gliwice, 1997
Systemy operacyjne I
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
godzin w sem.
30
30
18
18
11.3-WE-I-SO1-PK25_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT ISSI
godzin w tyg.
2
2
2
2
semestr
3
3
3
3
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
5
stacjonarne
5
niestacjonarne
Cel przedmiotu
- zapoznanie studenta z budową i zasadą działania systemu komputerowego
- zapoznanie studenta zasadą budowy i celami stawianymi systemom opracyjnym
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
- ukształtowanie umiejętności w zakresie konfiguracji systemu operacyjnego i monitorowania wydajności jego pracy
Wymagania wstępne
Teoretyczne podstawy informatyki, Architektura komputerów I i II, Algorytmy i struktury danych
Zakres tematyczny
Budowa systemu komputerowego: Pamięć operacyjna, procesor, urządzenia wejścia wyjścia, pojecie przerwania, dualny tryb
wykonywania operacji
Zadania oraz podział systemów operacyjnych: Klasyfikacja systemów operacyjnych: systemy wsadowe, systemy
wieloprogramowe, systemy z podziałem czasu, systemy równoległe, systemy sieciowe, systemy rozproszone i systemy
czasu rzeczywistego.
Budowa systemów operacyjnych. Składowe systemów operacyjnych. Usługi oferowane przez systemy operacyjne oraz
klasyfikacja struktur systemów operacyjnych.
Szeregowanie zadań. Kryteria i algorytmy planowania czasu procesora. Ocena algorytmów planowania. Szeregowanie
rotacyjne, priorytetowe. Wywłaszczanie.
Zarządzanie pamięcią. Logiczna i fizyczna przestrzeń adresowa. Przydział ciągły pamięci operacyjnej. Fragmentacja
zewnętrzna i wewnętrzna. Upakowanie. Stronicowanie pamięci. Segmentacja pamięci.
Pamięć wirtualna. Algorytmy realizacji pamięci wirtualnej. Stronicowanie na żądanie. Wymiana stron w pamięci. Efektywność
stronicowania na żądanie. Algorytmy realizacji metody.
System plików. Pojęcie pliku oraz struktury katalogów. Budowa systemu plików. Metody przydziału miejsca na dyskach
twardych.
Budowa systemów operacyjnych Windows XP/Vista oraz Windows Server 2008. Konfiguracja systemu, administrowanie
systemem. Nadawanie praw dostępu do zasobów systemu. Autoryzacja. Przeprowadzanie inspekcji dostępu do składników
systemu. Budowa rejestru systemowego. Liczniki systemu i monitorowanie wydajności. Analiza budowy podstawowych
składników systemu.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Ma świadomość dynamicznego rozwoju dyscypliny.
K1I_K01
Student jest otwarty na nowe technologie i jest przygotowany do ich
wykorzystania.
K1I_W10
Student potrafi przeprowadzić proces konfiguracji sprzętu komputerowego oraz
systemu operacyjnego orazi przeanalizować i zweryfikować aktualną
konfigurację systemu operacyjnego.
Potrafi zastosować i analizować algorytmy szeregowania czasu procesora,
przydziału pamięci operacyjnej oraz potrafi wytłumaczyć zasadę działania
systemu plików.
Student potrafi wymienić części składowe systemu komputerowego oraz
zdefiniować zadania stawiane systemom operacyjnym.
T1A_K01, T1A_K07
T1A_W03, T1A_W04,
T1A_W05, T1A_W06,
T1A_W07
K1I_U23
T1A_U07, T1A_U08,
T1A_U16
K1I_U23
T1A_U07, T1A_U08,
T1A_U16
K1I_W10
T1A_W03, T1A_W04,
T1A_W05, T1A_W06,
T1A_W07
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Metody weryfikacji
- wykład: test z progami punktowymi
- laboratorium: sprawdzian
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 18 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 18 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 18 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 18 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 18 godz.
Studia niestacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 23 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 23 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 23 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 23 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 22 godz.
Literatura podstawowa
1. Silberschatz A., Galvin P. B.: Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa, 2000.
2. Solomon D. A., Russinovich M. E.: Microsoft Windows 2000. Od środka, Helion, Gliwice, 2003.
3. Morimoto R., Noel M., Droubi O., Gardinier K., Neal N.: Windows Server 2003. Księga eksperta, Helion, Gliwice, 2004.
Literatura uzupełniająca
1. Coulouris G., Dollimore J., Kindberg T.: Systemy rozproszone. Podstawy i projektowanie, WNT, Warszawa, 1998.
2. Tanenbaum A. S.: Rozproszone systemy operacyjne, PWN, Warszawa, 1997.
Grafika komputerowa
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
30
30
18
18
9
11.3-WE-I-GK-PK26_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT ISSI
godzin w tyg.
2
2
2
2
1
semestr
3
3
5
5
5
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
5
stacjonarne
5
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z możliwościami współczesnej grafiki komputerowej z uwzględnieniem pakietów aplikacji i środowisk
programistycznych. Ukształtowanie wśród studentów zrozumienia terminologii i podstawowej funkcjonalności systemów
grafiki komputerowej.
Wymagania wstępne
Teoretyczne podstawy informatyki
Zakres tematyczny
Czynniki ludzkie (human factors). Czynniki ludzkie w percepcji wizualnej. Podział na twórcę i odbiorcę grafiki komputerowej,
modele grafiki komputerowej.
Wprowadzenie do technologii grafiki komputerowej. Urządzenia wejścia i wyjścia. Modele barw. Modele obrazu cyfrowego.
Przykładowe aplikacje w edukacji, rozrywce, architekturze, przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym oraz w medycynie.
Grafika rastrowa. Modele obrazu rastrowego. Kwantyzacja barw i przestrzeni obrazu. Pojęcie rastru, Systemy
przygotowywania do druku DTP (ang. Desk-Top Publishing). Przetwarzanie obrazu rastrowego. Przekształcenia i filtracje
obrazu rastrowego.
Tekstury, Fraktale w grafice komputerowej.
Grafika wektorowa. Modele obiektów wektorowych grafiki komputerowej. Interpolatory. Pojęcie hierarchicznej struktury
obiektów graficznych. Pojęcie potoku graficznego renderingu. Algorytmu konstrukcji sceny 3D. Systemy wspomagania
komputerowego projektowania CAD (ang. Computer Aided Design). Przekształcenia i generacja obiektów 3D, ciniowanie,
cienie.
Foto-realizm w grafice komputerowej. Techniki foto realistyczne w generacji obrazu. Metoda śledzenia promieni (ang. Ray
Tracing), metoda energetyczna (ang. Radiosity), metody mapowania środowiska (ang. Environmental Mapping).
Stereoskopia.
Środowiska programistyczne grafiki komputerowej. OGL, DirectX, Cg
Metody kształcenia
wykład: dyskusja, konsultacje, wykład problemowy, wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Potrafi przygotować i przeprowadzić prezentację z wykorzystaniem technik
multimedialnych, zgodnie z zasadami przyjętymi w tym obszarze
Potrafi dokonać recenzji mediów (krytycznie ocenić jej treść, sposób
przygotowania i jakość techniczną)
Potrafi dokonać edycji grafiki rastrowej zgodnie z zasadami przetwarzania
tego typu mediów
Potrafi wykorzystać zaawansowane funkcje/możliwości narzędzi służących
do przygotowania podstawowych dokumentów i mediów cyfrowych
K1I_W11,
K1I_U21
K1I_W11,
K1I_U22
K1I_W11,
K1I_U21
K1I_W11,
K1I_U21
T1A_W03, T1A_W04,
T1A_W07, T1A_U07
T1A_W03, T1A_W04,
T1A_W07, T1A_U13
T1A_W03, T1A_W04,
T1A_W07, T1A_U07
T1A_W03, T1A_W04,
T1A_W07, T1A_U07
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Metody weryfikacji
- wykład: projekt, kolokwium
- laboratorium: projekt, sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 45% + projekt: 5%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 10 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 15 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 25 godz.
Studia niestacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 21 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 21 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 21 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 21 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 21 godz.
Literatura podstawowa
1. Hearn. D, Baker D.: Computer Graphics- C version, Prentice Hall, 1997.
2. Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej, WNT, 2006.
Literatura uzupełniająca
1. Tomaszewska-Adamerek A., Zimek R.: ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć, Helion, 2007.
2. Preparata P., Shamos N.: Geometria obliczeniowa. Wprowadzenie, Helion, 2003.
3. Flemming B., Dobbs D.: Animacja cyfrowych twarzy, Helion, 2002.
Inżynieria oprogramowania
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
projekt
wykład
projekt
godzin w sem.
30
15
18
9
11.9-WE-I-IO-PK27_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT ISSI
godzin w tyg.
2
1
2
1
semestr
4
4
5
5
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- zapoznanie studenta z metodami projektowania, analizy i metodami testowania programów
- nabycie przez studenta umiejętności specyfikacji wymagań, planowania, dokumentacji projektów informatycznych
- zapoznanie studenta z narzędziami modelowania i weryfikacji programów obiektowych, programów współbieżnych i
rozproszonych
Wymagania wstępne
Teoretyczne podstawy informatyki
Zakres tematyczny
Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania. Podstawowe definicje, cykle produkcji oprogramowania.
Systemy informatyczne. Problematyka projektowania systemów informatycznych. Strategie projektowania systemów
informatycznych. Modele systemów informatycznych. Przykładowe systemy informatyczne w edukacji, rozrywce,
architekturze, przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym oraz w medycynie.
Projekty informatyczne. Specyfika projektów informatycznych. Plan projektu. Dokument wymagań. Definicja wymagań,
Specyfikacja wymagań, Specyfikacja funkcjonalna i programowa. Design. Prototypowanie aplikacji.
Niezawodność. Problematyka zawodności systemów informatycznych.
Bezpieczeństwo. Problematyka bezpieczeństwo systemów informatycznych.
Testowanie systemów informatycznych. Wyszukiwanie defektów. Proces testowania.
CASE. Systemy komputerowego wspomagania inżynierii oprogramowania (ang. Computer Aided Software Engineering).
Upper i Lower CASE, Warsztaty CASE.
Konfiguracja. Konfiguracja systemów informatycznych.
Zarządzanie w projekcie informatycznym. Zarządzanie projektem grupowym. Zarządzanie kosztem.
Konserwacja i ewolucja systemów informatycznych.
Metody kształcenia
wykład: konsultacje, metoda projektu, wykład konwencjonalny
Efekty kształcenia
rozumie problematykę dystrybucji i konserwacji
oprogramowania i posiada umiejętnośći pracy i
komunikacji w zespole programistycznym
K1I_W09,
K1I_K04
potrafi opracować plan projektu, dokumentację wymagań,
specyfikacje wymagań oraz specyfikacje funkcjonalną i
programową, a także ocenić jakość projektu z
wykorzystaniem odpowiednich narzędzi
K1I_W09,
K1I_U16,
K1I_U18,
K1I_K04,
K1I_K06
potrafi zdefiniować i zcharakeryzować podtawowe cykle
produkcji oprogramowania
K1I_W09,
K1I_U17,
K1I_K04,
K1I_K06
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05,
T1A_W06, T1A_K02, T1A_K03,
T1A_K05, T1A_K06
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05,
T1A_W06, T1A_U08, T1A_U12,
T1A_K03, T1A_K05, T1A_U01,
T1A_U03, T1A_U16, T1A_K02,
T1A_K06, T1A_U02
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05,
T1A_W06, T1A_U08, T1A_U11,
T1A_U12, T1A_U15, T1A_K04,
T1A_K06, T1A_K02, T1A_K03,
T1A_K05, T1A_U02
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych
Metody weryfikacji
- wykład: projekt, prezentacja ustna, sprawdzian
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + projekt: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 33 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 50 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 37 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 45 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 53 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 40 godz.
Literatura podstawowa
1. Sommerville I.: Inżynieria Oprogramowania, WNT, 2005.
2. Szejko S. (red).: Metody wytwarzania oprogramowania, MIKOM, 2002.
3. Spolsky L.: Sztuka pisania oprogramowania, Helion, 2007.
Literatura uzupełniająca
1. Bass L.: Architektura oprogramowania w praktyce, WNT, 2006.
2. Brooks F.: Mityczny osobomiesiąc. Eseje o inżynierii oprogramowania, WNT, 2000.
Bazy danych
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
30
30
18
18
9
Cel przedmiotu
11.3-WE-I-BD-PK28_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IIiE
godzin w tyg.
2
2
2
2
1
semestr
4
4
4
4
4
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
7
stacjonarne
7
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Zapoznanie studenta z technikami projektowania baz danych
Zapoznanie studenta z językami dostępu do baz danych
Ukształtowanie umiejętności przygotowywania modeli baz danych na podstawie specyfikacji systemu informatycznego
Zakres tematyczny
Wprowadzenie do teorii baz danych: modele baz danych, relacyjne, relacyjno-obiektowe, obiektowe oraz XML’owe bazy
danych. Podstawowe pojęcia relacyjnego modelu danych. Algebra relacyjna oraz rachunek relacji. Zależności funkcyjne i
normalizacja w relacyjnych bazach danych. Zasady projektowania baz danych. Modelowanie więzów. Modelowanie danych z
wykorzystaniem diagramów związków encji.
Język SQL: proste zapytania w języku SQL. Zapytania dotyczące więcej niż jednej relacji. Podzapytania zagnieżdżone i
skorelowane. Modyfikacje danych w bazie. Wykorzystanie podzapytań w modyfikacji danych w bazie danych. Definiowanie
schematu bazy danych. Definiowanie więzów w języku SQL. Definiowanie perspektyw i sekwencji. Definiowanie i dobór
indeksów.
Wprowadzenie do teorii przetwarzania transakcji: sterowanie współbieżne, obsługa transakcji w języku SQL.
Język proceduralny PL/SQL - struktura blokowa, składnia języka PL/SQL, definiowanie funkcji, procedur i pakietów, zmienne
i stałe, obsługa wyjątków, struktury sterowania, złożone typy danych, deklaracja i sterowanie kursorami jawnymi i niejawnymi,
pętle kursorowe, podprogramy, obsługa błędów, definiowanie wyzwalaczy baz danych, predykaty warunkowe, funkcje
wbudowane, instrukcje SQL w PL/SQL.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Potrafi oprogramować bardziej złożone algorytmy
dostępu do danych z wykorzystaniem języka PL/SQL.
Potrafi poprawnie stosować transakcje i indeksowanie
Potrafi dobrać odpowiedni model bazy danych w
zależności od projektowanego systemu.
Poprawnie modelować szczególnie relacyjny model
danych
Stosować język SQL w dostępie do danych w różnego
rodzaju systemach baz danych
Potrafi zaprezentować zamodelowane modele baz
danych w języku SQL
K1I_U25
T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16
K1I_U24
K1I_W12,
K1I_U24
T1A_U02, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W07,
T1A_U02, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16
K1I_W12
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W07
K1I_U25
T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16
K1I_U24
T1A_U02, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie ustnej, egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: sprawdzian
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 30% + projekt: 20%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (210 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 25 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 25 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 25 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 25 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 25 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 25 godz.
Studia niestacjonarne (210 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 28 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 28 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 28 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 27 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 27 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 27 godz.
Literatura podstawowa
1. Bowman J.S., Emerson S.L., Darnovsky M.: Podręcznik języka SQL, WNT, 2001.
2. Date C. J.: Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT, 2000.
3. Elmasri R., Navathe S.B.: Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, 2005.
4. Ullman J.D., Widom J.: Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, Warszawa, 2001.
Elementy sztucznej inteligencji
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
30
30
18
18
9
11.4-WE-I-ESI-PK29_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracowkicy ISSI
godzin w tyg.
2
2
2
2
1
semestr
4
4
5
5
5
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
7
stacjonarne
7
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z metodami sztucznej inteligencji wykorzystującymi różne strategie przeszukiwania grafów
- zapoznanie studentów z metodami przeszukiwania z ograniczeniami
- zapoznanie studentów z budową sztucznych sieci neuronowych i algorytmami ich uczenia
- ukształtowanie umiejętności z zakresy wykorzystania poznanych metod sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu
praktycznych problemów inżynierskich
Wymagania wstępne
Podstawy programowania
Zakres tematyczny
Rozwiązywanie zadań przez systematyczne przeszukiwanie. Teoria grafów. Algorytmy przeszukiwanie wszerz i w głąb.
Algorytm A*. Funkcje heurystyczne. Złożoność pamięciowa i czasowa strategii przeszukiwania.
Przeszukiwanie grafów w zdaniach z przeciwnikiem. Strategie optymalne. Algorytm minimax. Algorytm przycinania alfa beta.
Funkcje oceny. Zadania z przeciwnikiem, w których występuje element losowości.
Problemy z więzami (ang.CSP, Constraint Satisfaction Problems). Rodzaje więzów. Przeszukiwanie z powracaniem
(backtracking). Heurystyki: zmienna najbardziej ograniczona, wartość zmiennej najmniej ograniczająca, sprawdzanie w
przód, spójność łukowa
Sztuczne sieci neuronowe. Budowa neuronu biologicznego. Matematyczny model neuronu. Perceptron prosty. Reguła
uczenie perceptronu. Ograniczenia perceptronu prostego. Modele neuronów i ich własności. Sieci wielowarstwowe. Uczenie
sieci jednowarstwowej. Uczenie sieci wielowarstwowej. Algorytm wstecznej propagacji błędów. Przykłady zastosowań
sztucznych sieci neuronowych
Metody kształcenia
wykład: metoda przypadków, ćwiczenia, wykład konwencjonalny
laboratorium: dyskusja, konsultacje, metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne
projekt: dyskusja, konsultacje, metoda projektu
Efekty kształcenia
Potrafi kreatywnie wykorzystać poznane metody sztucznej inteligencji do
rozwiązywania nowych problemów
Ma świadomość złożoności obliczeniowej poznanych metod sztucznej
inteligencji
Potrafi wymienić typy sztucznych neuronów i scharakteryzować ich
właściwości
Potrafi objaśnić zasadę działania algorytmów przeszukiwania z
ograniczeniami.
K1I_U27
K1I_W13
K1I_W13
K1I_W13
Potrafić implementować i stosować algorytmy mini-max oraz alfa-beta.
K1I_W13
Dobierać funkcję heurystyczną dla zadanego problemu
K1I_U27
Tworzyć programy do przeszukiwanie grafu wszerz, w głąb i A*
K1I_U27
Potrafi wymienić i scharakteryzować algorytmy przeszukiwania grafów
K1I_W13
T1A_U08, T1A_U09,
T1A_U15, T1A_U16
T1A_W03, T1A_W04,
T1A_W05
T1A_W03, T1A_W04,
T1A_W05
T1A_W03, T1A_W04,
T1A_W05
T1A_W03, T1A_W04,
T1A_W05
T1A_U08, T1A_U09,
T1A_U15, T1A_U16
T1A_U08, T1A_U09,
T1A_U15, T1A_U16
T1A_W03, T1A_W04,
T1A_W05
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: projekt, sprawozdanie, kolokwium
- projekt: projekt, sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 40% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (210 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 30 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 45 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 15 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 45 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 15 godz.
Studia niestacjonarne (210 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 45 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 45 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 20 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 45 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 19 godz.
Literatura podstawowa
1. Russell S., Norvig P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd Edition), Prentice Hall, 2002.
2. Mulawka J.J.: Systemy ekspertowe, WNT, 1997.
Literatura uzupełniająca
1. Bishop C.: Pattern Recognition And Machine Learning, Springer Verlag, 2006.
2. Pearl J.: Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Inference, Morgan Kaufmann, 1997.
3. Mitchell T.M.: Machine Learning, McGraw-Hill, 1997.
Systemy wbudowane
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
projekt
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
15
30
15
18
18
9
11.9-WE-I-SW-PK30_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IIE
godzin w tyg.
1
2
1
2
2
1
semestr
5
5
5
6
6
6
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
7
stacjonarne
7
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Cel:
- zapozananie studentów z podstawowymi technologiami związanymi z systemami wbudowanymi
- ukształtowanie umiejętności projektowania prostych systemów wbudowanych
Wymagania wstępne
Logika dla informatyków, Architektura komputerów I, Algorytmy i struktury danych, Podstawy programowania, Układy
cyfrowe, Programowanie współbieżne i rozproszone.
Zakres tematyczny
Wiadomości wstępne: charakterystyka, organizacja, wymagania projektowe systemów osadzonych; czas rzeczywisty,
reaktywność.
Projektowanie: specyfikacja, modelowanie, weryfikacja, implementacja; modele specyfikacji formalnej - FSM, CFSM, diagram
stanów; zintegrowane projektowanie sprzętu i oprogramowania.
Systemy czasu rzeczywistego: wymagania czasowe, stan procesu, priorytety, planowanie zadań, wspólne zasoby, wyścigi,
regiony krytyczne.
Procesy współbieżne: procesy i komunikacja, przesyłanie informacji, zasoby wspólne, zakleszczenia, semafory, monitory.
Interfejsy i komunikacja: magistrala, porty, pojęcie protokołu, przerwania i sterowane przerwaniem, DMA, arbitraż magistrali,
protokoły szeregowe, protokoły równoległe, protokoły bezprzewodowe.
Obwody drukowane: opracowywanie schematów ideowych, listy połączeń, obudowy, projektowanie obwodów drukowanych,
technologie wykonywania obwodów, montaż.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
projekt: metoda projektu
Efekty kształcenia
Jest otwarty na nowinki technologiczne w zakresie
systemów wbudowanych
Potrafi obsługiwać wybrane narzędzia wspomagające
projektowanie systemów wbudowanych
Student potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe
pojęcia dotyczące systemów wbudowanych
Potrafi zaproponować metodę opisu funkcjonalności
systemów reaktywnych
Potrafi zaprojektować prosty system reaktywny oraz system
czasu rzeczywistego
K1I_W14,
K1I_K01
T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06,
T1A_K01, T1A_K07
K1I_U20
T1A_U07, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U16
K1I_W14
T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06
K1I_W14,
K1I_U20
T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06,
T1A_U07, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U16
K1I_U20
T1A_U07, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U16
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: sprawozdanie
- projekt: projekt
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (210 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 25 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 25 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 25 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 25 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 25 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 25 godz.
Studia niestacjonarne (210 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 28 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 28 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 28 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 27 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 27 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 27 godz.
Literatura podstawowa
1. Ben-Ari M.: Podstawy programowania współbieżnego, WNT,1996, ISBN: 83-20-41996-4
2. Sacha K.: Systemy czasu rzeczywistego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,1999, ISBN: 83-7207-124-1
3. Gook M.: Interfejsy sprzętowe komputerów PC, Helion, 2005, ISBN: 83-7361-663-2
4. Vahid F., Givargis T.: Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction, Wiley, 2002, ISBN: 978-0471-38678-0
Literatura uzupełniająca
1. Kisiel R., Bajera A.: Podstawy konstruowania urządzeń elektronicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
1999, ISBN: 83-7207-080-6
Nazwa przedmiotu:
Społeczne i zawodowe problemy informatyki
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
wykład
godzin w sem.
15
9
11.9-WE-I-SZPI-PK31_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy IIiE
godzin w tyg.
1
1
semestr
7
8
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
2
2
tryb studiow
stacjonarne
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami etycznymi, prawnymi i ekonomicznymi związanymi z wykonywaniem
zawodu informatyka
- ukształtowanie wśród studentów umiejętności prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z
wykonywaniem zawodu informatyka
Zakres tematyczny
Odpowiedzialność etyczna i zawodowa. Prawo pracy w zakresie informatyki. Internet a dobra osobiste człowieka. Wolność i
uzależnienia w procesie komunikacji w Internecie. Zawieranie umów w Internecie. Obowiązki administratorów.
Kodeksy etyczne i kodeksy postępowania. Kodeks Internetu - netykieta. Formy reklamy w Internecie. Internet w marketingu i
zarządzaniu. Użycie poczty elektronicznej w celach komercyjnych. Inne nieuczciwe zachowania w sieci.
Ryzyko i odpowiedzialność związane z systemami informatycznymi. Odpowiedzialność informatyka w świetle kodeksu
cywilnego i kodeksu karnego. Problematyka przestępczości komputerowej. Konwencja o cyberprzestępczości.
Problemy i zagadnienia prawne dotyczące własności intelektualnej. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Regulacje
międzynarodowe dotyczące prawa autorskiego. Dozwolony użytek utworów. Ochrona programów komputerowych.
Naruszenia oznaczeń odróżniających w Internecie. Zagadnienia prawne dotyczące ochrony baz danych. Podpis
elektroniczny i jego skutki prawne. Problemy prawne związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
Oprogramowanie open source w świetle prawa
System patentowy. Prawo własności przemysłowej. Wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy i
usługowy. Topografia układów scalonych. Patent. Prawo ochronne. Prawo z rejestracji. Procedura postępowania przed
Urzędem Patentowym RP. Uzyskiwanie ochrony za granicą. Korzystanie z baz patentowych dostępnych bezpłatnie przez
Internet. Licencje. Dochodzenie praw własności intelektualnej.
Nieuczciwa konkurencja. Czyny nieuczciwej konkurencji. Ochrona konkurencji i konsumentów.
Prawne podstawy ochrony prywatności. Ochrona dóbr osobistych na podstawie kodeksu cywilnego. Prawo do prywatności a
globalna struktura informatyczna.
Ochrona programów komputerowych. Przedmiot ochrony. Podmiot prawa autorskiego do programu komputerowego.
Zwielokrotnienie programu. Wyczerpanie prawa do programu komputerowego. Ograniczenia majątkowych praw autorskich
do programu komputerowego. Dostęp do idei i zasad wyrażonych w programie komputerowym. . Sankcje karne za
naruszenia praw autorskich.
Zasady korzystania z Internetu. Netykieta. Naruszenia oznaczeń odróżniających w Internecie. Użycie poczty elektronicznej w
celach komercyjnych. Inne nieuczciwe zachowania w cyberprzestrzeni.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
Efekty kształcenia
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu informatyka
K1I_K08
T1A_K05, T1A_K06
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób
K1I_W16,
K1I_U01,
K1I_K01,
K1I_K08
T1A_W09, T1A_W11,
T1A_U01, T1A_U05,
T1A_K01, T1A_K07,
T1A_K05, T1A_K06
K1I_W16,
K1I_W17
T1A_W09, T1A_W11,
T1A_W10
K1I_W17,
K1I_U01
T1A_W10, T1A_U01,
T1A_U05
K1I_W17,
K1I_U01
T1A_W10, T1A_U01,
T1A_U05
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych,
ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań
działalności inżynierskiej w zakresie informatyki
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z
zasobów informacji patentowej dotyczącej informatyki
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych
właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku
obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie
informatyki, potrafi integrowa
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
Składowe oceny końcowej = wykład: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 15 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 5 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 10 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 20 godz.
Studia niestacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 9 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 11 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 10 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 20 godz.
Literatura podstawowa
1. Kotarba W.: Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i
Światowej Organizacji Handlu, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania we Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa, 2000.
2. Sobczak J.: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wyd. Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa-Poznań, 2000.
3. Golat K., Golat R.: Prawo komputerowe, Wyd. Prawnicze Sp. z o.o., Warszawa, 1998.
4. Podrecki P. i inni: Prawo Internetu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 2004.
5. Waglowski P.: Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu, Wyd. HELION, Gliwice 2005.
6. Barta J., Markiewicz R.: Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością a wolnością, Wyd.
Zakamycze, Kraków, 2005.
Literatura uzupełniająca
1. Pr. Zbiorowa pod red. Zasępy T.: Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Wyd. Święty Paweł, Częstochowa,
2001.
2. Antoniuk J.: Ochrona znaków towarowych w Internecie, Wyd. LexisNexis, Warszawa, 2006.
3. Van der Leun G., Mandel T.: Netykieta czyli kodeks dla internautów, Wyd. Mikom, Warszawa, 1998.
4. Konrdrat M., Dreszer-Lichańska H.: Własność przemysłowa w Unii Europejskiej. Znaki towarowe, patenty, SPC, wzory
przemysłowe, oznaczenia geograficzne - poradnik. Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk, 2004.
Matematyczne podstawy techniki
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
godzin w sem.
15
15
9
9
11.9-WE-I-MPT-PD33_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WMIiE
godzin w tyg.
1
1
1
1
semestr
1
1
1
1
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
2
stacjonarne
2
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia podstawowych zagadnień
matematycznych wymienionych w zakresie tematycznym przedmiotu koniecznych do rozpoczęcia kształcenia na studiach
technicznych.
Zakres tematyczny
1. Funkcje w naukach technicznych.
(i) Przykłady i podstawowe własności funkcji.
(ii) Przykłady funkcji w naukach technicznych.
2. Granica ciągu i jej własności.
(i) Jednoznaczność granicy, zbieżność a ograniczoność, działania na granicach, twierdzenie o trzech ciągach, zbieżność
ciągu
monotonicznego i ograniczonego, liczba e.
(ii)Granica w sensie niewłaściwym, podciąg i jego granica, granice ekstremalne.
(iii) Obliczanie granic ciągów.
3. Szeregi liczbowe.
(i) Szereg liczbowy i jego zbieżność.
(ii) Kryteria zbieżności szeregów liczbowych o wyrazach dodatnich.
(iii) Szeregi o wyrazach dowolnych.
(iv) Badanie zbieżności szeregów.
4. Granica funkcji f: R->R.
(i) Własności granic. Granice jednostronne, nieskończone i w nieskończoności.
(ii) Obliczanie granic funkcji.
5. Ciągłość funkcji f: R->R.
(i) Ciągłość funkcji w punkcie i na zbiorze. Punkty nieciągłości i ich klasyfikacja.
(ii) Własności funkcji ciągłych na przedziałach (twierdzenia Cantora,Weierstrassa, własność Darboux, funkcje odwrotne do
funkcji
trygonometrycznych.
(iii) Badanie ciągłości funkcji w punkcie i na zbiorze.
Metody kształcenia
wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny
ćwiczenia: dyskusja, metoda przypadków, ćwiczenia rachunkowe
Efekty kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 8 punktów:
(i) z dwóch kolokwiów pisemnych (2∙8 pkt.-warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie min.3pkt.)
(ii)za aktywne uczestnictwo w zajęciach (0-4pkt.).
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
- ćwiczenia: prezentacja ustna, kolokwium
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + ćwiczenia: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 30 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 15 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 2 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz.
Konsultacje: 3
Studia niestacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 18 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 27 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 2 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz.
Konsultacje: 3
Literatura podstawowa
1.M.Lassak,Matematyka dla studiów technicznych,WM,Bydgoszcz,2010
2.W.Leksiński,J.Nabiałek,W.Żakowski, Matematyka (zadania) WNT, W-wa,2004
Literatura uzupełniająca
1.Podręczniki i zbiory zadań do szkoły ponadgimnazjalnej.
2.W.Stankiewicz,Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych,cz.IA,B,PWN,W-wa,2006
Technika eksperymentu I
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
godzin w sem.
15
15
9
9
11.9-WE-I-TE1-PD34_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IME
godzin w tyg.
1
1
1
1
semestr
1
1
1
1
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
2
stacjonarne
2
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z etapami planowania i prowadzenia eksperymentów
- ukształtowanie wśród studentów umiejętności w zakresie prowadzenia eksperymentów oraz opracowywania i
dokumentowania wyników eksperymentów
- uświadomienie studentom miejsca i roli eksperymentu w rozwoju nauki i techniki
Zakres tematyczny
Informacja i jej pozyskiwanie oraz przetwarzanie. Informacja jako podstawowy czynnik rozwoju cywilizacyjnego
współczesnego społeczeństwa, społeczeństwo informacyjne. Eksperyment jako podstawowy sposób pozyskiwania informacji
o obiekcie, zjawisku lub procesie. Podstawowe pojęcia teorii informacji.
Elementy teorii eksperymentu. Planowanie eksperymentu. Ogólne zasady i procedury prowadzenia eksperymentu.
Znaczenie modelowania matematycznego w technice eksperymentu. Pomiar jako podstawowy element techniki
eksperymentu.
Ogólna charakterystyka i podstawowe elementy systemów zbierania informacji pomiarowej. Powiązania systemów zbierania
informacji z teleinformatycznymi systemami przetwarzania informacji i komputerowymi systemami sterowania.
Analiza i opracowanie wyników eksperymentu. Błędy i niepewności pomiarowe. Źródła błędów. Podział błędów pomiaru.
Obliczanie błędów systematycznych przy pomiarach bezpośrednich i pośrednich. Model matematyczny i obliczanie błędów
przypadkowych. Eliminacja błędów nadmiernych. Analiza niepewności wyniku pomiaru. Formowanie wyniku pomiaru.
Łączenie wyników pomiarów. Dokumentowanie wyników eksperymentu.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Student jest świadomy miejsca i roli eksperymentu w rozwoju wiedzy i techniki
K1I_K02
Opracowuje i dokumentuje wyniki eksperymentu
K1I_U07
Student potrafi wymieniać i charakteryzować poszczególne etapy procesu planowania i
prowadzenia eksperymentu
K1I_W03
Objaśnia podstawowe rodzaje planów eksperymentu
K1I_W03
T1A_K02
T1A_U08,
T1A_U15
T1A_W02,
T1A_W07
T1A_W02,
T1A_W07
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
- laboratorium: sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 30 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 6 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 6 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 6 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 6 godz.
Przygotowanie się do kolokwiów: 6
Studia niestacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 18 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 9 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 9 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 8 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 8 godz.
Przygotowanie się do kolokwiów: 8
Literatura podstawowa
1. Chwaleba A, Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa, 2009.
2. Jaworski J., Morawski R., Olędzki J.: Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu, WNT, Warszawa, 1992.
3. Skubis T.: Podstawy metrologicznej interpretacji wyników pomiarów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004.
4. Turzeniecka D.: Ocena niepewności wyniku pomiarów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1997.
Literatura uzupełniająca
1. Barzykowski J. i inni: Współczesna metrologia. Zagadnienia wybrane, WNT, Warszawa 2002.
Architektura komputerów II
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
godzin w sem.
15
30
06.0-WE-I-AK2-PD35_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IIE
godzin w tyg.
1
2
semestr
2
2
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
4
stacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
wykład
laboratorium
9
18
1
2
2
2
egzamin
zal. na ocenę
4
niestacjonarne
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Cele:
1. zapoznanie z zasadami przetwarzania danych w komputerze oraz modelem programowym procesora
2. poznanie zasad obsługi urządzeń wejścia/wyjścia
3. ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie przetwarzania potokowego i wykonywania współbieżnego
rozkazów
Wymagania wstępne
Architektura komputerów I
Zakres tematyczny
Zasady przetwarzania. Obliczenia jako przetwarzanie informacji. Model pamięci operacyjnej. Adresowanie i tryby
adresowania. Działania elementarne procesora. Sterowanie przebiegiem programu. Poziomy maszynowe i języki
maszynowe.
Reprezentacja danych i działania. Kodowanie liczb całkowitych. Reprezentacja liczb rzeczywistych. Standard IEEE 754.
Algorytmy arytmetyki i szybkość działań.
Organizacja ścieżki przepływu danych. Ścieżka przepływu danych jako automat operacyjny. Mikroprogram funkcjonalny.
Organizacja sterowania na poziomie maszynowym. Mikroprogramowalny układ sterujący. Typy mikroinstrukcji. Organizacja
adresacji mikroinstrukcji.
Konstrukcja programu. Poziomy maszynowe i języki maszynowe. Sterowanie przebiegiem programu. Funkcje i procedury.
Zgłoszenia i obsługa zdarzeń. Przerwania i wyjątki. Obsługa urządzeń we/wy.
Potokowe przetwarzanie rozkazów. Współbieżne wykonanie rozkazów. Konflikty przetwarzania. Prognoza i realizacja
rozgałęzień. Bufory: kolejka i pamięć podręczna. Niekolejne wykonanie rozkazów i współpraca jednostek wykonawczych.
Przetwarzanie współbieżne. Model procesowy systemu operacyjnego. Przełączanie procesów. Kontekst procesu. Ochrona
danych i zarządzanie pamięcią. Koncepcja pamięci wirtualnej. Segmentacja i stronicowanie. Zbiór roboczy i przydział
pamięci.
Model programowy procesora. Programowanie w języku asemblerowym. Wykorzystanie funkcji systemowych. Obsługa
standardowego wejścia i wyjścia, obsługa plików. Kompilacja, konsolidacja i śledzenie wykonania programu.
Metody kształcenia
wykład: konsultacje, wykład konwencjonalny
laboratorium: dyskusja, symulacja, konsultacje, metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Jest otwarty na rozwiązywanie zadań inżynierskich oraz umie
pracować w grupie
Potrafi programować w języku niskiego poziomu
Potrafi opisywać liczby w różnych systemach liczbowych
Ma wiedzę na temat zasad organizacji sterowania w
komputerach
Ma wiedzę na temat zasad przetwarzania programu i
wykorzystania pamięci komputera
Ma wiedzę z zakresu opisu budowy i zasad działania
procesora oraz zna metody przetwarzania danych
K1I_K05,
K1I_K06
K1I_U12
K1I_U12
T1A_K03, T1A_K04, T1A_K06,
T1A_U02
T1A_U07, T1A_U14
T1A_U07, T1A_U14
K1I_W07
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06
K1I_W07
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06
K1I_W07,
K1I_U11
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06,
T1A_U09, T1A_U12, T1A_U13
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach zajęć laboratoryjnych.
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: sprawozdanie, sprawdzian, kolokwium
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 13 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 13 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 13 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 12 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 12 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 12 godz.
Studia niestacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 16 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 16 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 16 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 15 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 15 godz.
Literatura podstawowa
1. Biernat J.: Architektura komputerów, Oficyna Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2005.
2. Stallings W.: Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT, Warszawa 2004.
3. Chalk B.S.: Organizacja i architektura komputera, WNT, Warszawa, 1998.
4. Barkalov A., Titarenko L., Hebda O.: The classical principles of organization and design of control processing unit. UZ
Press, Zielona Góra, 2012
Literatura uzupełniająca
Dudek A., Jak pisać wirusy, Read Me, 1994.
Uwagi
Sylabus opracował dr inż. Arkadiusz Bukowiec
Sieci komputerowe II
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
godzin w sem.
30
30
18
18
11.3-WE-I-SK2-PD36_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
godzin w tyg.
2
2
2
2
semestr
3
3
3
3
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- Zapoznanie studentów z różnymi technikami routingu oraz technologiami stosowanymi w sieciach WAN.
- Ukształtowanie umiejętności studentów w zakresie zarządzania przestrzenią adresową IP przy użyciu technik VLSM, NAT
oraz PAT.
- Zapoznanie studentów z zagrożeniami bezpieczeństwa sieci komputerowych oraz ukształtowanie ich umiejętności w
zakresie przeciwdziałania atakom na sieci komputerowe.
Wymagania wstępne
Architektura komputerów I i II, Sieci komputerowe I, Metody probabilistyczne.
Zakres tematyczny
Zarządzanie adresacją logiczną IPv4: Tworzenie podsieci z zastosowaniem techniki VLSM. Konsolidacja adresów IP.
Adresacja prywatna. Funkcjonowanie i konfiguracja mechanizmów NAT i PAT.
Routery: Budowa, funkcje i zaawansowana konfiguracja routerów.
Routing statyczny i dynamiczny: Trasy domyślne. Routing klasowy i bezklasowy. Protokoły routingu według wektora
odległości oraz routingu według stanu łącza: RIPv1, RIPv2, IGRP, OSPF, EIGRP. Routing wewnątrz i między systemami
autonomicznymi ze szczególnym uwzględnieniem protokołu BGP. Metody zapewniania zbieżności w sieci: split horizon, holddown times, route possoning. Mechanizmy równoważenia obciążenia.
Bezpieczeństwo sieci: Funkcjonowanie i konfiguracja standardowych, rozszerzonych i nazwanych list kontroli dostępu.
Funkcje zapór ogniowych, stref zdemilitaryzowanych, systemów IPS i IDS.
Przełączniki ethernetowe: Rola i konfiguracja przełączników w trójwarstwowym modelu hierarchicznej sieci komputerowej.
VLANy i ich konfiguracja. Algorytmy STP, RSTP i Rapid PVST+. Routing między sieciami VLAN.
Przegląd technologii WAN: ISDN, xDSL, ATM, FrameRelay, SONET, UMTS.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Student jest świadomy potencjalnych zagrożeń mających wpływ na
bezpieczeństwo sieci komputerowych oraz jest zdolny do
przeciwdziałania im poprzez stosowanie różnych technik zapewniania
bezpieczeństwa tj. np. ACL
K1I_W08,
K1I_U14
T1A_W03, T1A_W04,
T1A_W06, T1A_U10, T1A_U15
Potrafi stosować techniki translacji NAT i PAT.
K1I_U13,
K1I_U14
T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13,
T1A_U15, T1A_U16, T1A_U10
Student, który zaliczył przedmiot: zna budowę i potrafi przeprowadzić
proces zaawansowanej konfiguracji routerów i przełączników.
K1I_W08,
K1I_U13,
K1I_U14
Potrafi scharakteryzować i wskazać różnice między routingiem
statycznym i dynamicznym.
K1I_W08,
K1I_U13
Potrafi scharakteryzować protokoły routingu działające według
wektora odległości i stanu łącza.
Potrafi dobrać właściwy protokół routingu konieczny do optymalnego
funkcjonowania routingu wewnątrz i pomiędzy systemami
autonomicznymi.
Potrafi kreatywnie opracować podział przestrzeni adresowej IP na
podsieci przy użyciu techniki VLSM.
Potrafi wdrożyć routing klasowy i bezklasowy w sieciach
komputerowych.
K1I_W08
K1I_W08,
K1I_U13
K1I_U13
K1I_U13
T1A_W03, T1A_W04,
T1A_W06, T1A_U08, T1A_U09,
T1A_U13, T1A_U15, T1A_U16,
T1A_U10
T1A_W03, T1A_W04,
T1A_W06, T1A_U08, T1A_U09,
T1A_U13, T1A_U15, T1A_U16
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06
T1A_W03, T1A_W04,
T1A_W06, T1A_U08, T1A_U09,
T1A_U13, T1A_U15, T1A_U16
T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13,
T1A_U15, T1A_U16
T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13,
T1A_U15, T1A_U16
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Metody weryfikacji
- wykład: test z progami punktowymi
- laboratorium: test z progami punktowymi, sprawdzian
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 40 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 40 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 40 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 48 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 48 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 48 godz.
Literatura podstawowa
1. Czachórski T.: Modele kolejkowe w ocenie efektywności sieci i systemów komputerowych. Pracownia Komputerowa Jacka
Skalmierskiego, Gliwice, 1999.
2. Graziani R., Johnson A.: Protokoły i koncepcje routingu. Akademia sieci Cisco. Mikom, Warszawa 2008.
3. Kurose J.F.: Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle. Helion, Gliwice, 2008.
4. Sportach M.: Sieci komputerowe. Księga eksperta, Helion, Gliwice, 2006.
5. Tanenbaum A.S: Sieci komputerowe. Helion, Gliwice 2004.
Literatura uzupełniająca
1. Behrens T., i inni.: Cisco PIX. Firewalle. Helion, Gliwice 2006.
2. Serafin M.: Sieci VPN. Helion, Gliwice 2008.
Język Java i technologie Web
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
godzin w sem.
30
30
18
18
Cel przedmiotu
11.3-WE-I-SK2-PD37_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT ISSI
godzin w tyg.
2
2
2
2
semestr
3
3
5
5
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel:
- zapoznanie studentów z zasadami pisania programów na platformie Java,
- ukształtowanie umiejętności tworzenia samodzielnych i sieciowych aplikacji w języku Java.
Wymagania wstępne
Podstawy programowania, Programowanie obiektowe
Zakres tematyczny
Podstawy programowania w języku Java: typy danych, operatory, instrukcje sterujące, klasy, pakiety, interfejsy, obsługa
wyjątków, wykonywanie działań na łańcuchach znaków, klasy usługowe, strumienie wejścia i wyjścia, graficzny interfejs
użytkownika, przetwarzanie obrazów 2D.
Zaawansowane programowanie w języku Java: wielowątkowość, kolekcje, programowanie aplikacji sieciowych, połączenia
do baz danych JDBC, obiekty rozproszone, obiekty Java Beans, bezpieczeństwo, internacjonalizacja, metody macierzyste,
mechanizm refleksji.
Tworzenie aplikacji sieciowych: programowanie aplikacji sieciowych z wykorzystaniem gniazd sieciowych, architektura klientserwer, implementacja serwerów, identyfikacja zasobów sieciowych.
Wprowadzenie do standardu HTML. Przepływ informacji w sieci globalnej. Udostępnianie informacji w sieci Internet. Formaty
prezentacji dokumentów w sieci WWW. Struktura dokumentu. Zasady tworzenia stron i katalogów stron WWW. Elementy
języków HTML, XML i XHTML. Stylistyka prezentacji medialnej. Wymagania dostępności w sieci Internet (WAI).
Zaawansowane funkcje formatowania dokumentu internetowego. Kaskadowe arkusze stylów.
Grafika i media w sieci WWW. Metody obróbki, wymagania i popularne formaty zapisu składników przekazu medialnego.
Media strumieniowe. Zaawansowane możliwości pakietów AWT i SWING.
Projektowanie i implementacja aplikacji internetowych. Metody protokołu HTTP 1.1. Języki skryptowe ich właściwości i
zastosowania. Skrypty po stronie serwera i klienta - różnice i cechy wspólne. Elementy języka JavaScript. Elementy języka
Java w projektowaniu prostych aplikacji internetowych: serwlety, obiekty Java Beans, aktywne strony Javy po stronie serwera
(JSP). Projektowanie bibliotek znaczników. Wykorzystanie bibliotek znaczników JSTL. tworzenie apletów, cykl życia apletu,
zarządzanie bezpieczeństwem apletu. Osadzanie apletów na stronach HTML.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Potrafi wytworzyć dokumentację API dla wykonanego programu.
Potrafi analizować istniejącą dokumentację API.
Student, który zaliczył przedmiot zna składnię i zasady pisania
programów w języku Java.
Potrafi projektować i programować w języku Java samodzielne
aplikacje, aplety uruchamiane z poziomu przeglądarek
internetowych oraz programy sieciowe oparte na architekturze
klient-serwer.
K1I_U18
K1I_U18
K1I_W09
K1I_W09,
K1I_U15
T1A_U01, T1A_U03, T1A_U16
T1A_U01, T1A_U03, T1A_U16
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05,
T1A_W06
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05,
T1A_W06, T1A_U07, T1A_U08,
T1A_U09, T1A_U13, T1A_U14,
T1A_U15, T1A_U16
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: projekt
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 20 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 20 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 20 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 20 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 20 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 24 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 24 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 24 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 24 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 24 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 24 godz.
Literatura podstawowa
1. Cooper J.W.: Java - wzorce projektowe, Helion, 2001.
2. Eckel B.: Thinking in Java, Helion, Warszawa, 2002.
3. Horstmann C.S., Cornell G.: Core Java 2. Techniki zaawansowane, Wydanie drugie. Helion, Gliwice, 2005.
Literatura uzupełniająca
1. Lis M.: Praktyczny kurs Java, Wydanie II, Helion, Gliwice, 2004.
2. McGovern M.: Java Web Services Architecture, Morgan-Kaufman, 2003.
3. Naughton P.: Podręcznik języka programowania Java, Nakom, Poznań 1999.
4. Short S.: Zastosowanie XML do tworzenia usług internetowych na platformie Microsoft.net, Microsoft Press, Warszawa,
2003.
Programowanie współbieżne i rozproszone
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
godzin w sem.
15
30
9
18
11.3-WE-I-PWR-PD38_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IIE
godzin w tyg.
1
2
1
2
semestr
4
4
6
6
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
5
stacjonarne
5
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z podstawowymi technikami programowania równoległego
- zapoznanie studentów z podstawowymi technikami programowania rozproszonego
- ukształtowanie wśród studentów zrozumienia konieczności stosowania technik programowania równoległego i
rozproszonego
- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie pisania oprogramowania wykorzystującego zrównoleglenie oraz
architekturę rozproszoną
Wymagania wstępne
Podstawy programowania, Programowanie obiektowe, Architektura komputerów I i II.
Zakres tematyczny
Programowanie równoległe - podstawowe pojęcia: programowanie współbieżne, proces, współbieżność procesów, zasada
podziału czasu, jednoczesność, komunikacja i synchronizacja między procesami, wzajemne wykluczanie, blokada,
zagłodzenie.
Cele programowania współbieżnego. Zalety i wady programów współbieżnych.
Semafory: semafor ogólny, semafor binarny.
Tworzenie aplikacji współbieżnych w języku Java. Monitory. Inne mechanizmy synchronizacji wątków: kolejki blokujące,
bariery, rejestry, przekaźniki.
Klasyczne problemy współbieżności: problem producenta i konsumenta, problem czytelników i pisarzy, problem pięciu
filozofów.
Charakterystyka i cele projektowe systemów rozproszonych. Komunikacja międzyprocesowa. Wytyczne projektowe i cechy
komunikacji międzyprocesowej.
Wywoływanie zdalnych procedur. Zdalne wywoływanie metod. Budowanie aplikacji rozproszonych w oparciu o Remote
Method Invocation z języka Java. Integracja aplikacji z innymi programistycznymi środowiskami rozproszonymi.
Czas i zegary logiczne. Koordynacja działań w systemach rozproszonych. Algorytmy elekcji. Transakcje i serowanie
współbieżnością w systemach rozproszonych. Zakleszczenia i algorytmy ich wykrywania w systemie rozproszonym.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Potrafi zaprojektować i utworzyć oprogramowanie
zorientowane obiektowo wykorzystujące mechanizmy
programowania współbieżnego i rozproszonego.
Potrafi objaśnić mechanizmy koordynacji działań w
systemach rozproszonych.
Student potrafi wytłumaczyć potrzebę stosowania
programowania współbieżnego.
Jest świadomy potrzeby wykorzystania systemów i
programów rozproszonych.
Potrafi rozróżniać podstawowe modele architektoniczne
stosowane do projektowania systemów rozproszonych.
K1I_W09,
K1I_U15
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06,
T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13,
T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16
K1I_W09
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06
K1I_W09
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06
K1I_K04
T1A_K02, T1A_K03, T1A_K05, T1A_K06
K1I_W09,
K1I_U15
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06,
T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13,
T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16
Potrafi opisać mechanizm projektowania warstwy
komunikacyjnej i zagadnień związanych z wymianą
informacji w systemach rozproszonych.
K1I_W09
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Metody weryfikacji
- wykład: test z progami punktowymi
- laboratorium: prezentacja ustna
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 18 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 18 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 18 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 17 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 17 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 17 godz.
Studia niestacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 21 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 21 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 21 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 20 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 20 godz.
Literatura podstawowa
1. Ben-Ari M.: Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego, WNT, Warszawa, 1996.
2. Foster I.: Designing and Building Parallel Programs, http://www.mcs.anl.gov/~itf/dbpp/
3. Coulouris G. et al.: Distributed Systems. Concepts and Design (4th ed.), Addison Wesley, 2005 (wydanie polskie “Systemy
rozproszone. Podstawy i projektowanie”, WNT 1998)
4. Tanenbaum S.: Distributed Systems. Principles and Paradigms (2nd ed.), Prentice Hall 2002
5. Garg V. K.:Concurrent and Distributed Computing in Java
6. Horstmann C. S., Cornell G.:Core Java™ 2: Volume II–Advanced Features, Prentice Hall 2008 (wydanie polskie "Java.
Techniki zaawansowane. Wydanie VIII", Helion 2009)
7. Goetz B., Peierls T., Bloch J., Bowbeer j., Holmes D., Lea D.: Java Concurrency in Practice, Addison-Wesley Professional
2006
Systemy operacyjne II
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
godzin w sem.
15
30
9
18
11.3-WE-I-SO2-PD39_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IIE
godzin w tyg.
1
2
1
2
semestr
4
4
4
4
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
4
stacjonarne
4
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z ogólną charakterystyką systemów operacyjnych. Zapoznanie studentów ze specyfiką budowy i
pracy z systemem UNIX. Ukształtowanie wśród studentów zdolności wykorzystania mechanizmów i narzędzi systemu UNIX.
Ukształtowanie umiejętności programowania w języku powłoki oraz podstawowych zasad administracji systemem UNIX.
Wymagania wstępne
Systemy operacyjne I
Zakres tematyczny
Pojęcie systemu operacyjnego. Cechy wspólne systemów. Podstawowe pojęcia. Budowa systemu. Podłączanie się do
systemu. Podstawowe pliki konfiguracyjne.
Praca w systemie wielodostępnym. Komunikacja między użytkownikami. Poczta elektroniczna.
Podstawy systemu plików. Pojęcie ścieżki względnej i bezwzględnej. Nazwa pliku, maska nazwy i metaznaki. Podstawowe
polecenia operujące na plikach. Dowiązanie (link). Układ typowego drzewa katalogów.
Położenie ważniejszych plików systemowych.
Proste przetwarzanie plików. Wyświetlanie zawartości plików tekstowych. Prawa dostępu. FTP
Program edycji plików tekstowych vi. Polecenia. Komenda find.
Programy powłoki. Pliki konfiguracyjne użytkownika. Zmienne środowiskowe. Wyświetlanie i ustawianie wartości zmiennych.
Strumienie i potoki danych. Przekierowywanie strumieni. Potoki
Filtry. Wyrażenia regularne.
Programowanie w języku powłoki. Instrukcja test. Instrukcja warunkowa. Pętle i wybory. Funkcje.
Zaawansowane przetwarzanie plików tekstowych. Edytor strumieniowy sed. Filtr tekstowy awk. Inne.
Wielozadaniowość w systemie. Procesy.
System XWindow. Praca z systemem XWindow. Standardowe parametry.
Administracja systemem.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: zajęcia praktyczne, ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Zna podstawowe zasady administrowania
systemem UNIX
Potrafi opracować programy w języku powłoki
UNIX
Potrafi wykorzystać polecenia i narzędzia systemu
UNIX
K1I_W10
K1I_W10,
K1I_U23
K1I_U23
Zna polecenia i narzędzia systemu UNIX
K1I_W10
Rozumie specyfikę i różnice w zastosowaniach
rożnych systemów operacyjnych
K1I_W10,
K1I_U23
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06,
T1A_W07
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06,
T1A_W07, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U16
T1A_U07, T1A_U08, T1A_U16
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06,
T1A_W07
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06,
T1A_W07, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U16
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: test z progami punktowymi, sprawdzian
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 13 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 13 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 13 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 12 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 12 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 12 godz.
Studia niestacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 16 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 16 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 16 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 15 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 15 godz.
Literatura podstawowa
1. Pratta S., Martin D.: Biblia systemu UNIX V, LT&P, Warszawa 1994.
2. Marczyński J.: Unix: użytkowanie i administracja, Helion, 2000.
3. Armstrong J., Taylor D.: UNIX dla każdego, Helion, 2000.
Literatura uzupełniająca
1. Lal K., Rak T.: Linux. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady, Helion, Gliwice, 2005.
Podstawy normalizacji
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
06.0-WE-I-PN-PO52_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
Forma
zajęć
godzin w
sem.
godzin w
tyg.
semestr
wykład
15
1
7
wykład
9
1
7
forma zal.
zal. bez
oceny
zal. bez
oceny
punkty
ects
tryb studiow
typ
przedmiotu
1
stacjonarne
inny
1
niestacjonarne
inny
Cel przedmiotu
Cel przedmiotu:
- zaopoznanie studentów z problemami zarządzania jakością, w szczególności w sferze IT, zgodnie z normami ISO
9001:2008, ISO 90003:2004, ISO 15288,ISO 15504, ISO 12207, ISO 9126, ISO/IEC 20000, ISO 25000, ISO/IEC 38500 a
także standardami TQM, CMM, COBIT
- przybliżenie stosowanych metod i technik w procesie zarządzania projektowaniem a także wdrażaniem i eksploatacją
systemów informatycznych oraz zarządzanie projektami informatycznymi,
- zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z normami ISO/IEC
27001:2005,ISO/IEC27002:2005,ISO/IEC:27004,ISO/IEC:27005:2008,ISO/IEC 27006:2007, ISO/IEC 15408 oraz ciągłością
działania firmy (BS 25999, ISO/IEC 24762)
- zapoznanie studentów z prawnymi aspektami bezpieczeństwa informacji, zagadnieniami ochrony danych osobowych a
także problemami audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Zakres tematyczny
- Zarządzanie jakością (w szczególności IT) zgodnie z normami ISO 9001:2008, ISO 90003:2004, ISO15288,ISO 15504, ISO
12207, ISO 9126, ISO/IEC 20000, ISO 25000, ISO/IEC 38500 i standardami TQM, CMM, COBIT oraz metody i techniki
stosowane w zarządzaniu projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych, a także zarządzanie
projektami informatycznymi,
- Zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z normami ISO/IEC
27001:2005,ISO/IEC27002:2005,ISO/IEC:27004,ISO/IEC:27005:2008,ISO/IEC 27006:2007, ISO/IEC 15408 oraz ciągłością
działania firmy (BS 25999, ISO/IEC 24762), prawne aspekty bezpieczeństwa informacji, ochrona danych osobowych, TISM,
audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Zarządzanie jakością.
Zarządzanie bezpieczeństwem Informacji.
Audit jakości i audyt zarządzania usługami w IT.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, wykład konwencjonalny
Efekty kształcenia
Zna zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normami ISO/IEC
27001:2005,ISO/IEC27002:2005,ISO/IEC:27004,ISO/IEC:27005:2008,ISO/IEC 27006:2007,
ISO/IEC 15408 oraz ciągłością działania firmy (BS 25999, ISO/IEC 24762).
Potrafi zapewnić jakość w różnych fazach cyklu życia oprogramowania zgodnie z ISO15288,
ISO15504, ISO38500.
Zna mechanizmy procesu normalizacyjnego, potrafi wyszukiwać informację normalizacyjną,
poznał najważniejsze kierunki normalizacyjne, zarówno w Unii Europejskiej jak i PKN.
Zna zasady wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnie normami ISO 9001:2008, ISO
90003:2004, ISO15288,ISO15504, ISO12207, ISO9126, ISO/IEC 20000,ISO25000, ISO/IEC
38500.
K1I_W15,
K1I_K07
K1I_W17,
K1I_K03
T1A_W08,
T1A_W10,
T1A_K04
T1A_W08,
T1A_K04
T1A_W10,
T1A_K02
K1I_W15,
K1I_K03
T1A_W08,
T1A_K02
K1I_W18,
K1I_K07
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
Składowe oceny końcowej = wykład: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (30 godz.)
Godziny kontaktowe = 15 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 5 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz.
Studia niestacjonarne (30 godz.)
Godziny kontaktowe = 9 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 5 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 6 godz.
Literatura podstawowa
1. ISO 9001:2008, ISO 90003:2004, ISO15288,ISO 15504, ISO 12207, ISO 9126, ISO/IEC 20000, ISO 25000, ISO/IEC
38500 i standardami TQM, CMM, COBIT
2. ISO/IEC 27001:2005,ISO/IEC27002:2005,ISO/IEC:27004,ISO/IEC:27005:2008,ISO/IEC 27006:2007, ISO/IEC 15408, BS
25999, ISO/IEC 24762
Seminarium dyplomowe I
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
projekt
projekt
godzin w sem.
30
18
06.0-WE-I-SD1-D49_S1S
polski
prof. dr hab. inż. Marian Adamski, dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ,
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
Pracownicy WEIiT
godzin w tyg.
2
2
semestr
6
7
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
2
2
tryb studiow
stacjonarne
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Ćwiczenie umiejętności prezentowania i dyskutowania wyników pracy dyplomowej.
Zakres tematyczny
W ramach Seminarium dyplomowego I studenci na forum grupy seminaryjnej przedstawiają, w formie prezentacji
komputerowej częściowe efekty realizowanej pracy dyplomowej. Każda prezentacja kończy się dyskusją, w której czynny
udział bierze grupa seminaryjna. Dopuszcza się opracowanie i przedstawianie prezentacji w języku angielskim.
Metody kształcenia
projekt: dyskusja
Efekty kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny zrealizowanej części pracy dyplomowej.
Metody weryfikacji
- projekt: prezentacja ustna
Składowe oceny końcowej = projekt: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 30 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 15 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 10 godz.
Studia niestacjonarne (60 godz.)
Godziny kontaktowe = 18 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 27 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 10 godz.
Literatura podstawowa
Literatura przedmiotu wynika z tematyki realizowanej pracy dyplomowej.
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Seminarium dyplomowe II
06.0-WE-I-SD2-D50_S1S
polski
prof. dr hab. inż. Marian Adamski, dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ,
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
Pracownicy WEIiT
Forma zajęć
projekt
projekt
godzin w sem.
90
36
godzin w tyg.
6
4
semestr
7
8
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
8
8
tryb studiow
stacjonarne
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania wyników pracy dyplomowej.
Wymagania wstępne
Seminarium dyplomowe I
Zakres tematyczny
W ramach Seminarium dyplomowego II studenci na forum grupy seminaryjnej przedstawiają, w formie prezentacji
komputerowej końcowe efekty realizowanej pracy dyplomowej. Każda prezentacja kończy się dyskusją, w której czynny
udział bierze grupa seminaryjna. Dopuszcza się opracowanie i przedstawianie prezentacji w języku angielskim.
Metody kształcenia
projekt: dyskusja
Efekty kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji wyników pracy dyplomowej, wymagane
minimalne zaawansowanie – 80%.
Metody weryfikacji
- projekt: prezentacja ustna
Składowe oceny końcowej = projekt: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (240 godz.)
Godziny kontaktowe = 90 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 60 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 45 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz.
Studia niestacjonarne (240 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 114 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 45 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz.
Literatura podstawowa
Literatura przedmiotu wynika z tematyki realizowanej pracy dyplomowej.
Praca dyplomowa
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
06.0-WE-I-PD-D51_S1S
polski
prof. dr hab. inż. Marian Adamski, dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ,
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
Pracownicy WEIiT
Forma
zajęć
godzin w
sem.
godzin w
tyg.
semestr
projekt
15
1
7
projekt
9
1
8
Cel przedmiotu
Realizacja pracy dyplomowej.
Wymagania wstępne
Seminarium dyplomowe I
Zakres tematyczny
forma zal.
zal. bez
oceny
zal. bez
oceny
punkty
ects
tryb studiow
typ
przedmiotu
3
stacjonarne
obowiązkowy
3
niestacjonarne
obowiązkowy
W ramach Pracy dyplomowej studenci na realizują dokumentację papierową zrealizowanej pracy dyplomowej w formacie
określonym przez Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.
Metody kształcenia
projekt: dyskusja, metoda projektu
Efekty kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie zaliczenia i przyjęcie pracy dyplomowej w zredagowanej wg zasad określonych
na wydziale.
Metody weryfikacji
- projekt: sprawozdanie, prezentacja ustna
Składowe oceny końcowej = projekt: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (90 godz.)
Godziny kontaktowe = 15 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 60 godz.
Konsultacje: 15
Studia niestacjonarne (90 godz.)
Godziny kontaktowe = 9 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 6 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 60 godz.
Konsultacje: 15
Literatura podstawowa
1. Materiały pomocnicze umieszczone na stronie Wydziału, www.weit.uz.zgora.pl
Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie przemysłowym projektem informatycznym
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
godzin w sem.
15
30
9
18
11.9-WE-I-ZPPI-PD32_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IIE
godzin w tyg.
1
2
1
2
semestr
6
6
6
6
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
4
stacjonarne
4
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentem z problematyką podstaw zarządzania projektami z branży IT; zasad i metod planowania projektów;
zarządzania procesem realizacji, monitorowania i nadzorowania realizacji projektu.
Wymagania wstępne
Podstawy programowania, Programowanie obiektowe, Inżynieria oprogramowania, Komunikacja interpersonalna
Zakres tematyczny
Podstawy zarządzania przedsięwzięciami z branży IT. Definicja projektu, sukces projektu. Model cyklu projektu
informatycznego. Elementy i techniki zarządzania projektami. Dokumentowanie projektu. Planowanie projektu. Określanie i
zarządzanie zakresem i celem oraz zadaniami w projekcie. Ocena, zarządzanie i przydzielanie zasobów.
Harmonogramowanie przedsięwzięcia. Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie. Budowanie zespołu projektowego.
Kierownik projektu. Role w zespole projektowym. Interakcje pomiędzy członkami grupy projektowej. Komunikowanie się w
grupie projektowej. Ocena i motywowanie grupy. Rozwiązywanie konfliktów w projekcie. Zarządzanie procesem realizacji
projektu. Sterowanie przebiegiem projektu. Zarządzanie ryzykiem i zmianami. Zarządzanie czasem i kosztami projektu.
Narzędzia programistyczne wspomagające planowanie i realizację projektu. Wykorzystanie narzędzi informatycznych
wspierających proces planowania i kontroli projektu.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Jest świadomy konieczności monitorowania i
K1I_U28, K1I_K03
T1A_U02, T1A_U07, T1A_K02
nadzorowania realizacji projektu.
Prezentuje wyniki pracy
Organizuje pracę w zespole projektowym.
K1I_K03
K1I_U28, K1I_K03,
K1I_K06, K1I_K07
T1A_K02
T1A_U02, T1A_U07, T1A_K02,
T1A_K03, T1A_K04
K1I_W15
T1A_W08
K1I_W15
T1A_W08
Zna zasady organizowania planowania i organizowania
pracy projektowej.
Student nazywa i objaśnia pojęcia związane z
zarządzaniem projektami z branży IT.
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium (ustne lub pisemne).
- laboratorium: sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 10 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 15 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 30 godz.
Studia niestacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 19 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 15 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 30 godz.
Literatura podstawowa
1. Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania, Helion, Gliwice, 1997.
2. Górski J.: Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Mikom, Warszawa, 2000.
3. Philips J.: Zarządzanie projektami IT, Helion, Gliwice, 2004.
4. Wróblewski P.: Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, HELION, Gliwice, 2005.
5. Kerznel H.: Zarządzanie projektami. Studium przypadków, Helion, Gliwice, 2005.
6. Yourdon E.: Marsz ku klęsce. Poradnik dla projektanta systemów, WNT, Warszawa, 2000.
7. J. Kasprzyk, Programowanie sterowników przemysłowych WNT, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
1. Berkun S.: Sztuka zarządzania projektami, Helion, Gliwice, 2006.
2. Mingus N.: Zarządzanie projektami, Helion, Gliwice, 2002.
3. Spałek S.: Sztuka wojny w zarządzaniu projektami, Helion, Gliwice 2005.
4. Holliday M.: Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problemy i budować zespół, Helion, Gliwice, 2006.
5. Katzenach J.R., Smith D.K.: Siła zespołów. Wpływ siły zespołowej na efektywność organizacji, Oficyna Ekonomiczna/Dom
Wydawniczy ABC, Kraków, 2002.
Praktyka zawodowa
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
06.0-WE-I-P-P53_S1S
polski
dr inż. Artur Gramacki, dr inż. Anna Pławiak-Mowna
firmy zewnętrzne
Forma
zajęć
godzin w
sem.
godzin w
tyg.
projekt
160
7
projekt
160
7
semestr
forma zal.
zal. bez
oceny
zal. bez
oceny
punkty
ects
tryb studiow
typ
przedmiotu
5
stacjonarne
obowiązkowy
5
niestacjonarne
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Celem zawodowych praktyk studenckich jest konfrontacja i zastosowanie
teoretycznej wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych objętych planem
studiów w rozwiązywaniu zadań stawianych przez pracodawców oferujących
stanowiska pracy związane z obszarem zastosowań informatyki.
Zakres tematyczny
W ramach praktyki studenci praktycznie realizują zadania i projekty w firmach i przedsiębiorstwach, które oferują stanowiska
pracy związane z obszarem zastosowań Informatyki.
Metody kształcenia
projekt: zajęcia praktyczne
Efekty kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Warunkiem zaliczenia studentowi praktyki jest przedstawienie przez niego prawidłowo wypełnionego i poświadczonego przez
zakład pracy Dziennika Praktyk (stosowne dokumenty dostępne na stronie wydziału, www.weit.uz.zgora.pl).
W Dzienniku student zobowiązany jest zamieścić szczegółowe sprawozdanie z odbytej praktyki dokumentujące wszystkie
ważniejsze czynności i wykonywane prace. Opiekun praktyki może zweryfikować sprawozdanie pod kątem zgodności
wykonywanej pracy przez studenta z kierunkiem studiów.
Metody weryfikacji
- projekt: sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = projekt: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (160 godz.)
Praktyka zawodowa w firmach i przedsiębiorstwach: 160
Studia niestacjonarne (160 godz.)
Praktyka zawodowa w firmach i przedsiębiorstwach: 160
Literatura podstawowa
Materiały informacyjne związane z organizacją praktyk zawodowych zamieszczone na stronie Wydziału,
www.weit.uz.zgora.pl
Praktyka zawodowa jest realizowana po II lub III roku, zaliczana w 7 semestrze
Specjalność: Inżynieria Systemów Mikroinformatycznych
Nazwa przedmiotu:
Języki modelowania systemów cyfrowych
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
godzin w sem.
30
30
18
18
06.0-WE-I-JMSC-PS42_ISM_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy IIiE
godzin w tyg.
2
2
2
2
semestr
5
5
5
5
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
4
stacjonarne
4
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów ze standardowymi językami opisu sprzętu
- zapoznanie studentów z wykorzystaniem języków HDL do modelowania, symulacji i syntezy układów cyfrowych
- ukształtowanie wśród studentów zrozumienia konieczności przeprowadzenia komputerowej weryfikacji (symulacji)
projektowanych układów cyfrowych
Wymagania wstępne
Układy cyfrowe, Podstawy programowania, Architektury komputerów I i II
Zakres tematyczny
Wprowadzenie: Geneza i przeznaczenie języków opisu sprzętu (HDL). Wprowadzenie do modelowania systemów cyfrowych.
Język VHDL. Ogólna organizacja jednostki projektowej. Różne poziomy abstrakcji opisu architektury jednostki projektowej.
Podstawowe instrukcje równoległe (instrukcje przypisania wartości sygnałów, bloki, instrukcje równoległego wywoływania
procedur i funkcji). Definiowanie procesów z listą czułości. Instrukcje sekwencyjne. Synchronizacja procesów. Architektura
jednostki przedstawiona w postaci opisu zachowania (behawioralnego). Architektura jednostki w postaci opisu struktury.
Konfiguracje. Pojęcia stałych, zmiennych i sygnałów. Procedury i funkcje. Sposoby modelowania opóźnienia. Atrybuty,
atrybuty predefiniowane. Pakiety. Biblioteki. Omówienie typów złożonych (rekordy, pliki). Operacje tekstowe w języku VHDL.
Tworzenie modeli testujących (testbench).
Język Verilog. Ogólna organizacja modułu układu. Poziomy abstrakcji opisu modułu. Podstawowe instrukcje równoległe
(przypisania ciągłe i proceduralne, wywoływania zadań i funkcji). Konstrukcje always i initial. Instrukcje sekwencyjne. Moduły.
Modele układów w postaci opisu struktury. Stałe, sieci i rejestry. Sposoby modelowania opóźnienia. Wykorzystanie logiki
wielowartościowej (modelowanie wysokiej impedancji, tworzenie magistral trójstanowych). Modelowanie układów CMOS.
Standardowe bramki i bufory. Układy UDP: kombinacyjne i sekwencyjne. Zadania i funkcje. Zadania i funkcje systemowe.
Definiowanie własnych zadań i funkcji. Operacje tekstowe w języku Verilog.
Wykorzystanie języków HDL do syntezy układów cyfrowych. Modelowanie automatów cyfrowych. Strategie projektowania
systemów cyfrowych w języku VHDL. Dzielenie zasobów systemowych. Opóźnienia w symulacji i syntezie. Symulacja
z uwzględnieniem rzeczywistych opóźnień (ang. backannotation).
Modelowanie systemów sprzętowo-programowych. Podstawy języka SystemVerilog.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: symulacja, zajęcia praktyczne, ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Potrafi przeprowadzić analizę systemu cyfrowego na różnych etapach projektowania, w tym z
uwzględnieniem parametrów czasowych
Potrafi zamodelować prosty układ cyfrowy z wykorzystaniem wybranego języka opisu sprzętu, w
tym bazując na standardowych bibliotekach oraz modułach IP-Core
Potrafi wykorzystać języki opisu sprzętu w procesie projektowania układów cyfrowych
Rozumie potrzebę przeprowadzenia komputerowej weryfikacji (symulacji) projektowanych układów
cyfrowych
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
- laboratorium: sprawozdanie, sprawdzian
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 12 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 12 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 12 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 12 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 12 godz.
Studia niestacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 17 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 17 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 17 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 17 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 16 godz.
Literatura podstawowa
1. Kalisz J. (Ed.): Język VHDL w praktyce, WKŁ, Warszawa, 2002
2. Palnitkar S.: Verilog HDL: A Guide to Digital Design and Synthesis, Prentice Hall, 1996
3. Zwoliński M.: Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL, 2 ed., WKŁ, Warszawa, 2007.
Literatura uzupełniająca
1. Bergeron J.: Writing Testbenches using SystemVerilog, Springer, New York, 2006
2. Cohen B.: VHDL Coding Styles and Methodologies, Kluwer Academic Publishers, Second Printing, 1996
3. IEEE Std 1364-2001: IEEE Standard Verilog Hardware Description Language, IEEE, Inc., New York, USA
4. Skahill K.: Język VHDL. Projektowanie programowalnych układów logicznych, WNT, Warszawa, 2001.
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii
11.3-WE-I-BDIEK-PS43_ISM_S1S
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
projekt
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
15
30
15
9
18
9
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy IIiE
godzin w tyg.
1
2
1
1
2
1
semestr
5
5
5
6
6
6
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
4
stacjonarne
4
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z metodami zabezpieczeń w systemach informatycznych (w tym także systemach cyfrowych)
- ukształtowanie wśród studentów zrozumienia konieczności stosowania zabezpieczeń w systemach informatycznych (w tym
także systemach cyfrowych)
Wymagania wstępne
Układy cyfrowe, Podstawy programowania
Zakres tematyczny
Wprowadzenie: Podstawowe mechanizmy szyfrowania danych, bezpieczeństwo systemów danych w informatyce,
zastosowanie kryptografii w życiu codziennym (podpis elektroniczny, szyfrowanie haseł w informatyce, zabezpieczenia kart
elektronicznych, itd.). Podstawowe algorytmy kryptograficzne (Szyfr Cezara, Szyfry z przesunięciem, Algorytm XOR).
Sposoby implementacji z wykorzystaniem mikrosystemów cyfrowych, porównanie z tradycyjną realizacją programową.
Algorytmy szyfrowania symetrycznego: Ogólna charakterystyka, zastosowanie, sposób realizacji z wykorzystaniem języków
programowania (C, C++, C#, Assembler, Pascal), implementacja z wykorzystaniem mikrosystemów cyfrowych (matryce
programowalne FPGA). Porównanie realizacji programowej oraz sprzętowej (szybkość działania, funkcjonalność,
bezpieczeństwo). Algorytmy szyfrowania blokowego (DES) oraz strumieniowego (RC4).
Algorytmy szyfrowania asymetrycznego: Ogólna charakterystyka, zastosowanie w praktyce, funkcje skrótu. Sposób realizacji
z wykorzystaniem języków programowania oraz implementacja sprzętowa z zastosowaniem mikrosystemów cyfrowych.
Praktyczna realizacja i implementacja zaawansowanych algorytmów szyfrujących (MD5, SHA, RSA).
Podpis elektroniczny: Ogólna charakterystyka, zastosowanie, podstawowe własności oraz mechanizmy. Podpis tradycyjny a
podpis elektroniczny - podobieństwa, różnice, porównanie pod kątem bezpieczeństwa i wiarygodności.
Kryptoanaliza: Wprowadzenie i omówienie podstawowych założeń kryptoanalizy. Bezpieczeństwo danych i sposoby ich
ochrony. Zastosowanie mechanizmu analizy (ang. debugging) programów komputerowych w kryptoanalizie.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: gry dydaktyczne, burza mózgów, dyskusja, praca w grupach, zajęcia praktyczne, ćwiczenia laboratoryjne
projekt: metoda projektu
Efekty kształcenia
Rozumie potrzebę ochrony systemów informatycznych, ma świadomość konieczności stosowania
zabezpieczeń informatycznych w życiu codziennym (dostęp do danych elektronicznych/komputera,
zastosowanie kart elektronicznych oraz podpisu elektronicznego)
Ma podstawową wiedzę związaną z aspektami prawnymi ochrony danych (aplikacje komputerowe,
serwisy internetowe, systemy cyfrowe, karty elektroniczne, podpis cyfrowy)
Ma szczegółową wiedzę związaną z ochroną i bezpieczeństwem danych w aplikacjach
komputerowych (programy komputerowe), aplikacjach internetowych (serwisy internetowe) oraz
systemach cyfrowych (układy FPGA)
Potrafi dostrzec i zminimalizować zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych w programach
komputerowych, aplikacjach internetowych oraz systemach cyfrowych
Potrafi wykorzystać istniejące algorytmy kryptograficzne do zabezpieczenia aplikacji
komputerowych oraz systemów cyfrowych
Potrafi zabezpieczyć przesyłane dane zarówno w zakresie programów komputerowych, jak i
aplikacji internetowych
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
- laboratorium: projekt, prezentacja ustna
- projekt: projekt
Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 40% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 15 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 15 godz.
Studia niestacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 21 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 21 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 21 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 21 godz.
Literatura podstawowa
1. Stinson D.R., Kryptografia, WNT, Warszawa, 2005.
2. Karbowski M., Podstawy Kryptografii, Helion, Warszawa, 2005.
3. Aho A. V., Hopcroft J. E., Ullman J. D., Algorytmy i struktury danych. Helion, Warszawa, 2003.
4. Maxfield C.: The Design Warrior’s Guide to FPGAs. Devices, Tools and Flows. Elsevier, Amsterdam, 2004.
Literatura uzupełniająca
1. Schneier B., Kryptografia dla praktyków. Protokoły, algorytmy i programy źródłowe w języku C, WNT, Wa-wa, 2002.
2. Łuba T.: Synteza układów logicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005.
Nazwa przedmiotu:
Projektowanie systemów informatycznych
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
godzin w sem.
30
30
18
18
11.3-WE-I-PSI-PS40_ISM_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IIE
godzin w tyg.
2
2
2
2
semestr
5
5
7
7
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Zapoznanie studenta z technikami modelowania systemów informacyjnych
Zapoznanie studenta ze sposobami dokumentacji systemów informatycznych
Ukształtowanie umiejętności w zakresie zbierania wymagań oraz tworzenia specyfikacji funkcjonalnej systemów
informatycznych
Wymagania wstępne
Bazy danych
Zakres tematyczny
Podstawowe funkcje systemu informatycznego.
Metodyki projektowania systemu informatycznego (fazy cyklu życia systemu: analiza wymagań, projektowanie,
implementacja, testowanie, instalacja, eksploatacja, wycofanie); Klasyfikacja metodyk projektowania systemów
informatycznych.
Modele cyklu życia systemu informatycznego
Rodzaje dokumentacji systemu informatycznego (Ogólna - powstaje na etapie analizy, Techniczna - powstaje na etapie
projektowania i implementacji, Użytkowa - instrukcja obsługi systemu).
Modelowanie w języku UML
Zautomatyzowane metody wytwarzania oprogramowania w oparciu o język UML
Metody kształcenia
wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny
laboratorium: burza mózgów, konsultacje, praca w grupach, zajęcia praktyczne, metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Potrafi dostosować metodologię zarządzania projektami do projektu danego systemu
informatycznego.
Potrafi opracować wymagania klienta dotyczące systemu informatycznego.
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Potrafi zamodelować dowolny system informatyczny z wykorzystaniem języka UML
Potrafi przygotowywać dokumentację projektową: specyfikację funkcjonalną oraz projekt
techniczny
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji wszystkich ćwiczeń.
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: sprawdzian
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 20 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 20 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 20 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 20 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 20 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 24 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 24 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 24 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 24 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 24 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 24 godz.
Literatura podstawowa
1. Śmiałek M.: Zrozumieć UML 2.0. Metody modelowania obiektowego, Wydawnictwo, Helion, 2005
2. Bereza-Jarociński B., Szomański B.: Inżynieria oprogramowania. Jak zapewnić jakość tworzonym aplikacjom,
Wydawnictwo, Helion, 2009
3. Wrycza St.: Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia, PWN,
Warszawa 1999
4. Szejko ST.(red.): Metody wytwarzania oprogramowania, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2002
Grupowy projekt informatyczny
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
projekt
projekt
godzin w sem.
60
27
11.3-WE-I-GPI-PS44_ISM_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący projekt
Pracownicy WEIiT IIE
godzin w tyg.
4
3
semestr
6
7
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
6
6
tryb studiow
stacjonarne
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Przedstawienie studentom problematyki podejmowania i pełnienia ról w projekcie, praktycznego stosowania umiejętności
technologii IT oraz realizacji zadań zespołowych.
Zakres tematyczny
Realizacja zadań w zespołach. Tematyka realizowanych projektów sugerowana jest przez przedsiębiorców z branży IT z
regionu, bądź inne firmy, które wykorzystują/stosują szeroko pojętą informatykę. W ramach realizacji projektów studenci
poznają praktyczne aspekty następujących zagadnień:
- role uczestników projektu
- harmonogramowanie i rozliczanie zadań
- rozwiązywanie problemów i konfliktów
- ocena i weryfikacja postępów realizacji zadania
- realizacja rzeczywistego projektu informatycznego na zlecenie instytucji zewnętrznej
- weryfikacja wyników, analiza błędów, dyskusja metod naprawczych.
Metody kształcenia
projekt: burza mózgów, konsultacje, praca w grupach, zajęcia praktyczne, metoda przypadków, metoda projektu
Efekty kształcenia
Jest świadomy aspektu podejmowania i pełnienia ról w projekcie.
Stosuje w stopniu podstawowym techniki i narzędzia zarządzania projektem i realizacji zadań
zespołowych.
Ocenia i weryfikuje postępy realizacji zadania, analizuje błędy, określa działania naprawcze
Student potrafi utworzyć harmonogram pracy własnej i zespołu.
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- projekt: projekt, prezentacja ustna
Składowe oceny końcowej = projekt: 100%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 15 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 30 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 40 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 30 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 48 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 30 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 40 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 30 godz.
Literatura podstawowa
1. Górski J.: Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Mikom, Warszawa, 2000
2. Szyjewski Z.: Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Mikom, Warszawa, 2004
3. Philips J.: Zarządzanie projektami IT, Helion, Gliwice, 2004
4. Wróblewski P.: Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, HELION, Gliwice, 2005
5. Kerznel H.: Zarządzanie projektami. Studium przepadków, Helion, Gliwice, 2005
Programowanie aplikacji biznesowych
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
projekt
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
15
30
15
9
18
9
11.3-WE-I-PAB-PSW_B41_ISM_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IIE
godzin w tyg.
1
2
1
1
2
1
semestr
5
5
5
6
6
6
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z zagadnieniami modelowania procesów i projektowania aplikacji biznesowych. Ukształtowanie
zrozumienia konieczności dostosowania technik modelowania do danego problemu. Ukształtowanie podstawowych
umiejętności modelowania procesów. Ukształtowanie umiejętności stosowania środowisk i języków modelowania procesów.
Wymagania wstępne
Podstawy programowania
Zakres tematyczny
Aplikacja biznesowa. Charakterystyka, specyfika, klasyfikacja, modelowanie. Projektowanie aplikacji biznesowych i
modelowanie procesów. Charakterystyka narzędzi. Wykorzystanie środowisk i języków PHP, XML, XSLT, DTD, JS, CSS,
AJAX, .NET, JAVA, UML i Eclipse w modelowaniu procesów i projektowaniu aplikacji biznesowych. Mechanizmy dostępu do
baz danych.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
projekt: metoda projektu
Efekty kształcenia
Portafi zrealizować przykład aplikacji biznesowej, pracująs samodzielnie lub w grupie
Potrafi zaplanować proces realizacji aplikacji biznesowej
Rozumie potrzebę właściwego modelowania procesów i aplikacji biznesowych
Potrafi wymienić i opisać elementy procesu projektowania aplikajcji biznesowych
K1I_W19
K1I_W19
K1I_W19
K1I_W19
T1A_W04
T1A_W04
T1A_W04
T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu w formie pisemnej.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń wydanych w semestrze.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów wydanych w semestrze.
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: sprawdzian
- projekt: sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 20 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 20 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 20 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 20 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 20 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 24 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 24 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 24 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 24 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 24 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 24 godz.
Literatura podstawowa
1. Beynon-Davies P. Inżynieria Systemów Informacyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2004
2. Bobzin H, McCammo K.,Tyagi S., Java Data Objects, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.
3. Graham I., O'Callaghan A., Wills A. Metody obiektowe w teorii i praktyce, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2004
4. Cockburn A. Jak pisać efektywne przypadki użycia, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2004
Nazwa przedmiotu:
Cyfrowe przetwarzanie i kompresja danych
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
projekt
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
15
30
15
9
18
9
11.3-WE-I-CPIKP_PSW_B41_ISM_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy IIiE
godzin w tyg.
1
2
1
1
2
1
semestr
5
5
5
6
6
6
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
Cel przedmiotu
•
Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami cyfryzacji danych.
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
•
•
Ukształtowanie zrozumienia roli metod cyfrowego przetwarzania danych w technice i rozwoju społeczeństwa.
Ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie modelowania systemów cyfrowego przetwarzania danych
Wymagania wstępne
Podstawy programowania
Zakres tematyczny
Cyfryzacja - wprowadzenie.
Reprezentacja sygnału dyskretnego.
Reprezentacja obrazu, modele odwzorowania barw.
Cyfrowa filtracja danych.
Transformaty: DFT, FFT, MDFT, DCT.
Przykład systemu kodująco-dekodującego.
Kompresja danych.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
projekt: zadanie projektowe
Efekty kształcenia
Potrafi opracować samodzielnie lub w grupie programy symulujące procesy cyfrowego
przetwarzania danych
Potrafi sklasyfikować techniki kompresji
Potrafi wykorzystać oprogramowanie narzędziowe do modelowania procesów cyfrowego
przetwarzania danych
Potrafi opisać podstawową strukturę systemu cyfrowego przetwarzania i transmisji danych
Rozumie znaczenie cyfrowego przetwarzania danych w technice
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu w formie pisemnej.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń wydanych w semestrze.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów wydanych w semestrze.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium (ustne lub pisemne).
- laboratorium i: sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 20 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 20 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 20 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 20 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 20 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 24 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 24 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 24 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 24 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 24 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 24 godz.
Literatura podstawowa
1. Lyons R. G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, Warszawa, WKŁ, 2003
2. Bogucka H., Dziech A., Sawicki J.: Elementy cyfrowego przetwarzania sygnałów z przekładami zastosowań i
wykorzystaniem środowiska MATLAB, Kraków, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, 1999
3. Tadeusiewicz, R.: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji,
Kraków, 1997
4. Drozdek A..: Wprowadzenie do kompresji danych, Wydawnictwo WNT, Warszawa 1999
Projektowanie urządzeń mikroinformatycznych Altium
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
projekt
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
15
30
15
9
18
9
11.3-WE-I-CPIKP_PSW_B41_ISM_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
pracownicy IIiE
godzin w tyg.
1
2
1
1
2
1
semestr
5
5
5
6
6
6
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
•
Zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami związanymi z projektowaniem urządzeń
mikroinformatycznych.
Wymagania wstępne
Zakres tematyczny
Projektowanie obwodów elektronicznych: schematy ideowe, listy połączeń, hierarchia.
Technologie wykonywania obwodów drukowanych.
Projektowanie obwodów drukowanych: druk jedno i wielowarstwowy, zasady projektowania, routing, wizualizacja 3D.
Dostosowywanie płytek drukowanych do obudowy, projektowanie obudów.
Dokumentacja projektowa.
Drukowanie 3D – projekt w narzędziach CAD i realizacja praktyczna prostych elementów konstrukcyjnych.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
projekt: zadanie projektowe
Efekty kształcenia
ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie zasad projektowania
zaawansowanych systemów informatycznych dedykowanych wybranym usługom i
aplikacjom w ramach wybranej specjalności
zna zaawansowane techniki, metody i narzędzia do projektowania i implementacji
programów w zakresie określonym wybrana specjalizacją
potrafi modelować oprogramowanie, używając odpowiednich języków modelowania
potrafi ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi, oraz dobrać najwydajniejsze
z nich do rozwiązania konkretnego zadania obliczeniowego
wobec silnie rozwijającej się dyscypliny informatyki ma świadomość potrzeby
samokształcenia przez całe życie
K_W09
T2A_W04, T2A_W05,
T2A_W06, T2A_W07,
K_W11 T2A_W04, T2A_W06
K_U12
T2A_U09, T2A_U10,
T2A_U15, T2A_U18,
T2A_U19
K_U16
T2A_U14, T2A_U18
K_K01
T2A_K01
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu w formie pisemnej.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń wydanych w semestrze.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów wydanych w semestrze.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium (ustne lub pisemne)
- laboratorium i projekt: sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.):
•
Godziny kontaktowe = 60 godz.
•
Przygotowanie się do zajęć = 30 godz.
•
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 21 godz.
•
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 45 godz.
•
Zajęcia realizowane na odległość = 24 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.):
•
•
•
•
•
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 35 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 40 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 45 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 24 godz.
Literatura podstawowa
1. Kisiel R., Bajera A.: Podstawy konstruowania urządzeń elektronicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
1999, ISBN: 83-7207-080-6
2. Kisiel R., Podstawy technologii dla elektroników, BTC, 2005, ISBN: 83-60233-09-8
3. Rymarski Z, Materiałoznawstwo i konstrukcja urządzeń elektronicznych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000
Literatura uzupełniająca
1. ed. Blackwell G.R., The Electronic Packaging Handbook, CRC Press, 1999, ISBN-13: 978-0849385919
Uwagi
Szlabus opracował dr inż. Grzegorz Andrzejewski
Technologie i aplikacje mobilne
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
projekt
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
15
15
15
9
9
9
11.3-WE-I-TAM-PSW_E47_ISM_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy IIiE
godzin w tyg.
1
1
1
1
1
1
semestr
6
6
6
7
7
7
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
Cel:
- zapoznanie studentów z technikami projektowania i implementacji aplikacji mobilnych
- zapoznanie studentów z technologiami mobilnymi wiodących firm na rynku
Wymagania wstępne
Podstawy programowania, Bazy danych
Zakres tematyczny
Wprowadzenie do projektowania aplikacji mobilnych. Konfiguracja środowiska programistycznego (MS VISUAL STUDIO).
Wykorzystanie emulatorów urządzeń mobilnych.
Interfejs użytkownika. Projektowanie oraz implementacja GUI aplikacji mobilnych.
Dostęp do danych. Bazy danych dla technologii mobilnych. Dostęp oraz synchronizacja z zewnętrznymi źródłami danych.
Wymiana informacji między aplikacją mobilną a otoczeniem zewnętrznym. Sposoby komunikacji z wykorzystaniem
technologii bezprzewodowych: BLUETOOTH, IrDA. Język XML jako uniwersalny format wymiany danych.
Bezprzewodowa sieci LAN. Komunikacja w sieciach WLAN (WiFi).
Systemy nawigacji satelitarnej. Komunikacja z modułem GPS. Obsługa standardu NMEA-0183.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
projekt: metoda projektu
Efekty kształcenia
Potrafi dokonać analizy postawionego problemu w celu jego rozwiązania.
Potrafi samodzielnie zrealizować mały projekt informatyczny w technologiach mobilnych.
Posiada wiedzę o bieżącym stanie rynku związanym z technologiami mobilnymi.
Posiada wiedzę o emulacji, tworzeniu kodu w ograniczonym środowisku mobilnym.
Zna różnice i ograniczenia technologii proponowanych przez różnych producentów.
Posiada wiedzę o standardach komunikacji i technologiach wykorzystywanych podczas jej
realizacji.
K1I_W19
K1I_W19
K1I_W19
K1I_W19
K1I_W19
T1A_W04
T1A_W04
T1A_W04
T1A_W04
T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Potrafi przygotować i skonfigurować środowisko programistyczne przeznaczone do wytwarzania
aplikacji mobilnych.
Posiada umiejętność analizy kodu aplikacji zarówno w emulowanym środowisku jak i rzeczywistym
urządzeniu.
Potrafi uzyskać dostęp do poszczególnych komponentów urządzenia mobilnego w celu ich
oprogramowania.
Potrafi skomunikować urządzenie mobilne z innymi urządzeniami, w tym urządzeniami
przeznaczonymi do lokalizacji geograficznej (GPS).
Posiada umiejętność zaprojektowania i implementacji mobilnej bazy danych funkcjonującej w
mocno ograniczonym środowisku mobilnym.
Posiada umiejętność tworzenia mobilnych interfejsów użytkownika, z jednoczesnym rozdzieleniem
warstwy prezentacji od warstwy logiki aplikacji.
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu w formie zaproponowanej przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań laboratoryjnych.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji zadania projektowego wskazanego przez
prowadzącego zajęcia na początku semestru.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
- laboratorium: prezentacja ustna
- projekt: projekt
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 23 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 23 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 23 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 22 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 22 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 22 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 26 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 26 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 26 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 25 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 25 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 25 godz.
Literatura podstawowa
1. T. Imieliński. Mobile Computing. KLUWER, 1996.
2. J. Januszewski. System GPS i inne systemy satelitarne w nawigacji morskiej. WSM, 2004.
3. S. Shekhar, S. Chwala, Spatial database A TOUR. Prentice Hall, 1983.
4. M. Clark. Wireless Access Networks. Wiley, 2002.
5. W.Hołubowicz, P. Płóciennik. GSM cyfrowy system telefonii komórkowej. EFP, 1995.
6. W.Hołubowicz, P. Płóciennik. Systemy łączności bezprzewodowej. PDN, 1997.
7. M.Zawadzki. „Bluetooth kontra IrDA”, http://www.pckuritr.pl/archiwum/art0.asp?ID=206
8. E.Smitkowska , „IT w kieszeni - rynek urządzeń mobilnych”, Software Developer’s, 2005
9. G. Baddeley, „NMEA sentence information” http://home.mira.net/~gnb/gps/nmea.html
10. K. Nakamura, „The Global Positioning System FAQ” http://www.gpsy.com/gpsinfo/gps-faq.txt.
11. C. Collins, M. Galpin, M. Kaeppler: Android w praktyce. Helion 2012.
12. S. Hashimi, S. Komatineni, D. MacLean: Android 3. Tworzenie aplikacji. Helion 2012.
13. N. Lecrenski, K. Watson, R. Fonseca-Ensor:Beginning Windows® Phone 7 Application Development. 2011
14: H. Lee, E. Chuvyrov: Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aplikacji. Helion 2011
Literatura uzupełniająca
1. MICROSOFT MSDN http://msdn.microsoft.com/pl-pl/default.aspx
2. BLUETOOTH http://www.blutooth.com
3. CODEGURU http://www.codeguru.pl/
Nazwa przedmiotu:
Programowanie poziomu systemu operacyjnego
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za
11.3-WE-I-PPSO-PSW_E47_ISM_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
projekt
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
15
15
15
9
9
9
Pracownicy IIiE
godzin w tyg.
1
1
1
1
1
1
semestr
6
6
6
7
7
7
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest praktyczna nauka z programistycznych mechanizmów niskiego poziomu (funkcje API) udostępnianych
przez system operacyjny Windows, typowymi dla programów działających na potrzeby systemu operacyjnego. Dodatkowo
studenci zapoznawani są z takimi technikami programowania jak biblioteki statyczne (lib), dynamiczne (dll), OpenGL czy
DirectX.
Wymagania wstępne
Podstawy programowania
Zakres tematyczny
Architektura systemu operacyjnego Windows.
Programowy Interfejs Aplikacji - funkcje API.
Środowisko programu w warunkach systemu operacyjnego: aplikacja - zdarzenie - kolejka komunikatów.
Schemat programu w warunkach środowiska systemu operacyjnego: funkcja okienkowa, komunikat, pętla komunikatów.
Schemat obsługi komunikatu WM_PAINT, obszar roboczy okna, kontekst urządzenia graficznego.
Obiekty interfejsu urządzenia graficznego: pióro, pędzel, bitmapa, czcionka.
Zasoby. Tworzenie i posługiwanie się zasobami: menu, okna dialogowe, napisy, bitmapy.
Dynamiczne tworzenie menu i jego obsługa.
Tworzenie i obsługa własnych okien dialogowych.
Biblioteki statyczne (*.lib) i dynamiczne (*.dll).
Biblioteka OpenGL.
Technologia DirectX.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Poznaje rolę i zasady towrzenia i nabywa umiejętność tworzenia i wykorzystywania bibliotek
statycznych (*.lib) i dynamicznych (*.dll).
Potrafi tworzyć proste aplikacje zbudowane z funkcji API w języku C/C++ na zasadach budowy
oprogramowania systemowego (dla potrzeb funkcji sysemu operacyjnego).
Również zapoznawany jest z takimi technologiami nikospoziomowymi jak OpenGL i DirectX w
stopniu umożliwiającym mu dalsze smokształcenie.
Student rozumie czym jest dla programisty system operacyjny, w szczególności system Windows, i
jaka jest rola funkcji API.
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań laboratoryjnych.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji zadania projektowego wskazanego przez
prowadzącego zajęcia na początku semestru.
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie ustnej, egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 23 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 23 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 23 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 22 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 22 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 22 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 26 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 26 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 26 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 25 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 25 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 25 godz.
Literatura podstawowa
1. Charles Petzold, Programowanie Windows, Microsoft Press, 1999
2. Roland Wacławek, Windows od kuchnik, Help, 1993
3. Wiktor Zychla, Programowanie pod Windows, wersja 0.99, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
2003
4. Wiktor Zychla, Programowanie pod Windows. Zbiór zadań, wersja 0.3, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2006
5. Dave Shreiner, OpenGL(R) Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL(R), Version 3.0 and 3.1 (7th
edition), Addison-Wesley, lipiec 2009
6. Robert Krupiński, Aplikacje Direct3D, Helion 2002
7. Jeffrey Richter, Advanced Windows, Microsoft Press, 1997
Nazwa przedmiotu:
Wprowadzenie do hurtowni danych i baz wiedzy
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
projekt
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
15
30
15
9
18
9
11.3-WE-I-WHDIBW-PSW_C45_ISM_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IIE
godzin w tyg.
1
2
1
1
2
1
semestr
6
6
6
7
7
7
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
5
stacjonarne
5
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
Zapoznanie studenta z zasadami działania i możliwościami współczesnych systemów hurtowni danych oraz systemów
eksploracji danych.
Ukształtowanie umiejętności w zakresie wstępnego przygotowywania danych oraz zasilania w dane systemów hurtowni
danych i systemów eksploracji danych.
Ukształtowanie umiejętności w zakresie efektywnego dostępu do danych w kontekście hurtowni danych i systemów
eksploracji danych.
Ukształtowanie umiejętności w zakresie przeprowadzania typowych zadań eksploracyjnych na posiadanych danych.
Wymagania wstępne
Bazy danych, Systemy zarządzania bazami danych
Zakres tematyczny
Hurtownie danych (ang. data warehouse). Architektura hurtowni danych. Modelowanie (ROLAP, MOLAP). Zasilanie i
odświeżanie hurtowni danych. Wsparcie dla hurtowni ze strony języka SQL - funkcje analityczne. Indeksowanie oraz
optymalizacja zapytań. Perspektywy zmaterializowane. Eksploracja danych (ang. data mining). Omówienie podstawowych
zagadnień związanych z dziedziną eksploracji danych. Odkrywanie asocjacji w danych i podstawowe algorytmy (A-Priori, FPGrowth). Odkrywanie wzorców sekwencji. Problematyka klasyfikacji i podstawowe algorytmy (C4.5, CART, klasyfikator
Bayes’a, sieci neuronowe). Problematyka grupowania danych i podstawowe algorytmy (k-średnich). Eksploracja danych
tekstowych. Eksploracja sieci Web.
Metody kształcenia
wykład: zajęcia praktyczne, wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Indeksuje oraz optymalizuje zapytania analityczne.
Eksploruje dane tekstowe i sieć Web.
Student wymienia i tłumaczy podstawowe pojęcia związane z hurtowniami danych i eksploracją
danych.
Potrafi pobrać (lub uaktualnić) dane do systemów hurtowni danych oraz systemów eksploracji
danych z różnych źródeł zewnętrznych.
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Potrafi zdefiniować oraz przeprowadzić typowe zadania eksploracyjne na danych.
Stosuje rozszerzenia języka SQL do realizacji funkcji analitycznych.
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu w formie pisemnej.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń wydanych w semestrze.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów wydanych w semestrze.
Metody weryfikacji
- wykład: sprawdzian, egzamin w formie ustnej
- laboratorium: sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 20% + laboratorium: 40% + projekt: 40%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 18 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 18 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 18 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 18 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 18 godz.
Studia niestacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 23 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 23 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 23 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 23 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 22 godz.
Literatura podstawowa
1. Cichosz P.: Systemy uczące się, WNT, 2000
2. Larose D.: Odkrywanie wiedzy z danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Karwasza, 2006
3. Hand D., Mannila H., Smyth P.: Eksploracja danych, WNT, 2005
4. Beynon-Davies P.: Systemy baz danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005
5. Todman Ch.: Projektowanie hurtowni danych. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2005
Nazwa przedmiotu:
Administrowanie systemami informatycznymi
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
projekt
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
15
30
15
9
18
9
11.3-WE-I-ASI-PSW_C45_ISM_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IIE
godzin w tyg.
1
2
1
1
2
1
semestr
6
6
6
7
7
7
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
5
stacjonarne
5
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
- zapoznanie studenta z podstawowymi zadaniami administratora systemów klasy Windows/UNIX/Linux
- zapoznanie studenta z podstawowymi usługami sieciowymi (serwerowymi) oraz podstawami ich konfiguracji
- zapoznanie studenta z zasadami zabezpieczania komputerów i sieci komputerowych przed nieautoryzowanymi działaniami
- zapoznanie studenta z zasadami pracy i konfiguracji tzw. maszyn wirtualnych
- zapoznanie studenta z procedurą instalacji i konfiguracji wybranych systemów operacyjnych
Wymagania wstępne
Systemy operacyjne
Zakres tematyczny
Profesjonalne zarządzanie i praca z systemami operacyjnymi Windows Server i UNIX/Linux. Konfigurowanie serwerów,
domen, klastrów i stacji roboczych. Usługi serwerowe: poczta elektroniczna, DNS, ochrona antywirusowa, bazy danych,
systemy antyspamowe. Konfiguracja urządzeń i usług sieciowych, zapory ogniowe i wirtualnych sieci prywatnych. Zdalne
konfigurowanie i praca na stacjach roboczych. Systemy zarządzania wersjami oprogramowania. Wirtualne maszyny.
Przygotowanie do profesjonalnej pracy z systemami Microsoft.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Student potrafi samodzielnie zainstalować i skonfigurować wybrany system operacyjny
Studenta zna zasady pracy i konfiguracji tzw. maszyn wirtualnych
Student zna podstawowe zadania administratora systemów klasy Windows/UNIX/Linux
Student zna podstawowe usługi sieciowe (serwerowe) oraz potrafi je w podstawowym stopniu
skonfigurować
Student zna zasady zabezpieczania komputerów i sieci komputerowych przed nieautoryzowanymi
działaniami
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia w formie pisemnej.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń wydanych w semestrze.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów wydanych w semestrze.
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: kolokwium
Składowe oceny końcowej = wykład: 20% + laboratorium: 40% + projekt: 40%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 18 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 18 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 18 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 18 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 18 godz.
Studia niestacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 23 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 23 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 23 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 23 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 22 godz.
Literatura podstawowa
1. Cichosz P.: Systemy uczące się, WNT, 2000
2. Larose D.: Odkrywanie wiedzy z danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Karwasza, 2006
3. Hand D., Mannila H., Smyth P.: Eksploracja danych, WNT, 2005
4. Beynon-Davies P.: Systemy baz danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005
5. Todman Ch.: Projektowanie hurtowni danych. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2005
6. Dokumentacja systemu zarządzania bazami danych ORACLE (do pobrania ze strony http://otn.oracle.com)
7. Oprogramowanie WEKA (do pobrania ze strony producenta: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/)
Testowanie systemów informatycznych
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
projekt
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
15
30
15
9
18
9
Cel przedmiotu
06.0-WE-I-TSI-PSW_D46_ISM_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IIE
godzin w tyg.
1
2
1
1
2
1
semestr
6
6
6
7
7
7
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
5
stacjonarne
5
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
- zapoznanie studentów z cyklem życia systemu informatycznego ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi i technik
weryfikacji
- ukształtowanie zrozumienia konieczności zapewnienia jak najwyższej jakości i niezawodności systemów informatycznych
- ukształtowanie umiejętności projektowania i weryfikacji systemów informatycznych, a w szczególności wykorzystania
narzędzi do atomatyzacji testów i weryfikacji układowej części sprzętowej
Wymagania wstępne
Układy cyfrowe
Zakres tematyczny
Podstawowe zasady testowania programów, miejsce testó w procesie inżynierii komputerowej i inzynierii oprogramowania.
Inspekcja kodu źródłowego i opracowanie przypadków testowych. Testowanie pojedynczych modułów aplikacji, testy
integracyjne. Testowanie funkcjonalne, systemowe, akceptacyjne i instalacyjne. Testowanie ekstremalne. Testowanie
aplikacji internetowych.
Budowa i działanie narzędzi diagnostycznych: zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz wykonywania pomiarów
cyfrową aparaturą diagnostyczną. Wykorzystanie oscyloskopu i generatora arbitralnego do generowania przebiegów
cyfrowych i analogowych na podstawie przebiegów zarejestrowanych za pomocą oscyloskopu. Interfejsy aparatury
pomiarowej (RS-232, RS-485, GPIB, USB). Teoretyczne podstawy przeprowadzania testów zgodności (compliance),
automatyzacja testów.
Badanie wybranych parametrów układów cyfrowych: Wykorzystanie oscyloskopu cyfrowego do pomiarów parametrów
czasowych układów cyfrowych (TTL, CMOS, FPGA) obejmującychparametry czasowe i częstotliwościowe. Parametry
elektryczne w tym: prądowe, napięciowe. Warunki graniczne pracy układów cyfrowych.
Diagnostyka sprzętowo – programowych systemów mikroinformatycznych: Analizator stanów logicznych w analizie
systemów cyfrowych. Opracowywanie algorytmów wyzwalania w oparciu o zmiany bądź wartości sygnałów. Wykorzystanie
wyników symulacji na etapie weryfikacji prototypu. Rozszerzenie mikrosystemu cyfrowego o blok generatora na potrzeby
testów. Debugowanie (I2C, SPI, RS-232, CAN) magistral szeregowych z wykorzystaniem oscyloskopu. Analza transmisji w
sieciach komputerowych. Oprogramowanie diagnostyczne: Wykorzystanie specjalizowanego oprogramowania w procesie
diagnostyki systemów cyfrowych (FPGAView, ChipScope Pro). Interfejs JTAG w analizie systemów cyfrowych.
Wykorzystanie oprogramowania FPGAView oraz oscyloskopu cyforiwego i/lub analizatora stanów logicznych. Osadzanie
modułów testowych wewnątrz systemów wbudowanych (ChipScope Pro).
Metody kształcenia
wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny
laboratorium: praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne
projekt: praca w grupach, metoda projektu
Efekty kształcenia
Student jest świadomy wpływu poszczególnych etapów procesu projektowego na powstawanie
błędów w projekcie informatycznym oraz kosztu ich usunięcia.
Student potrafi nazwać i objaśnić błędy pomiarowe, oszacować ich wpływ na wynik eksperymentu,
stosować techniki niwelowania błędów pomiarowych w cyfrowych systemach
mikroinformatycznych.
Student jest zdolny kreatywnie zaplanować plan testów, zinterpretować jego wyniki.Na ich
podstawie wskazywać miejsce występowania usterek (część sprzętową, programową) oraz
proponować sposób jej usunięcia.
Student zna oraz potrafi wykorzystać narzędzia wspierajace proces testowania oprogramowania i
automatyzacji testów.
Student ma podstawową wiedzę o cyklu życia systemów informatycznych, oraz o metodach i
narzędziach weryfikacji i testowania systemó informatycznych.
Student potrafi scharakteryzować i dobierać techniki weryfikacji sprzętowo - programowych
systemów informatycznych.
Student potrafi posługiwać się cyfrowym sprzętem diagnostycznym oraz dedykowanym
oprogramowaniem oraz dobierać właściwe narzędzie do przeprowadzenia testów.
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej z kolokwium.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji zadania projektowego wskazanego przez
prowadzącego zajęcia na początku semestru.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
- laboratorium: sprawozdanie, prezentacja ustna
- projekt: projekt, sprawozdanie, prezentacja ustna
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 24 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 18 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 18 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz.
Studia niestacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 33 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 23 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 23 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 35 godz.
Literatura podstawowa
1. Wiszniewski B., Bereza-Jarociński B.: Teoria i praktyka testowania programów. Wydawnictwo PWN, 2006.
2. Pieńkos J., Turczyński J.: Układy scalone TTL w systemach cyfrowych. WKiŁ, Warszawa, 1986.
3. Łuba T., Programowalne układy przetwarzania sygnałów i informacji. WKiŁ 2008.
4. Kamieniecki A, Współczesny oscyloskop budowa i pomiary. BTC, Legionowo, 2009.
5. Myers G. J., Sandler C., Badgett T., Thomas T. M: Sztuka testowania oprogramowania, Helion, 2005
Literatura uzupełniająca
1. Rydzewski J., Pomiary oscyloskopowe. WNT, 2007.
2. Lyons R. G., Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKiŁ, Warszawa, 2006.
3. Tumański S., Technika pomiarowa, WNT, 2007.
Diagnostyka systemów cyfrowych
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
projekt
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
15
30
15
9
18
9
06.0-WE-I-DSC-PSW_D46_ISM_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IIE
godzin w tyg.
1
2
1
1
2
1
semestr
6
6
6
7
7
7
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
5
stacjonarne
5
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z narzędziami i technikami weryfikacji funkcjonowania systemów cyfrowych
- ukształtowanie zrozumienia konieczności zapewnienia jak najwyższej jakości systemów cyfrowych
- ukształtowanie umiejętności projektowania i weryfikacji systemów cyfrowych, w szczególności wykorzystania oraz narzędzi
pomiarowych na etapie weryfikacji układowej
Wymagania wstępne
Układy cyfrowe, Języki modelowania systemów cyfrowych
Zakres tematyczny
Budowa i działanie narzędzi diagnostycznych: zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz wykonywania pomiarów
cyfrową aparaturą diagnostyczną obejmującą oscyloskopy cyfrowe, analizatory stanów logicznych, generatory arbitralne.
Wykorzystanie oscyloskopu i generatora arbitralnego do generowania przebiegów cyfrowych i analogowych na podstawie
przebiegów zarejestrowanych za pomocą oscyloskopu. Interfejsy aparatury pomiarowej (RS-232, RS-485, GPIB, USB).
Badanie wybranych parametrów układów cyfrowych: Wykorzystanie oscyloskopu cyfrowego do pomiarów parametrów
czasowych układów cyfrowych (TTL, CMOS, FPGA) obejmujących: czas propagacji, czas narastania, czas opadania, czas
podtrzymania. Parametry elektryczne w tym: prądowe, napięciowe. Margines zakłóceń i odporność na zakłócenia. Warunki
graniczne pracy układów cyfrowych.
Diagnostyka sprzętowo - programowych systemów cyfrowych: Weryfikacja sygnałów na wyjściach układów cyfrowych z
wykorzystaniem oscyloskopu cyfrowego. Analizator stanów logicznych w analizie systemów cyfrowych. Algorytmy
wyzwalania w oparciu o zmiany bądź wartości sygnałów. Wykorzystanie wyników symulacji na etapie weryfikacji prototypu.
Oprogramowanie diagnostyczne: Wykorzystanie specjalizowanego oprogramowania w procesie diagnostyki systemów
cyfrowych (FPGAView, ChipScope Pro). Interfejs JTAG w analizie systemów cyfrowych. Wykorzystanie oprogramowania
FPGAView oraz oscyloskopu cyforiwego i/lub analizatora stanów logicznych. Osadzanie modułów testowych wewnątrz
systemów wbudowanych (ChipScope Pro).
Diagnostyka systemów DSP: Wykorzystanie generatora sygnałów oraz oscyloskopu cyfrowego w badaniu systemów
cyfrowych realizujących algorytmy DSP.
Metody kształcenia
wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny
laboratorium: praca w grupach, zajęcia praktyczne, metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne
projekt: praca w grupach, metoda projektu
Efekty kształcenia
Student, który zaliczył przedmiot: rozumie potrzebę i cel testowania i weryfikacji systemów
informatycznych.
Student jest świadomy wpływu poszczególnych etapów procesu projektowego na powstawanie
błędów w projekcie informatycznym oraz kosztu ich usunięcia.
Student potrafi nazwać i objaśnić błędy pomiarowe, oszacować ich wpływ na wynik eksperymentu,
stosować techniki niwelowania błędów pomiarowych w cyfrowych systemach
mikroinformatycznych.
Student jest zdolny kreatywnie zaplanować eksperyment pomiarowy, zinterpretować jego wyniki.
Na ich podstawie wskazywać miejsce występowania usterek oraz proponować sposób jej
usunięcia.
Student potrafi posługiwać się cyfrowym sprzętem diagnostycznym (oscyloskop cyfrowy, analizator
stanów logicznych) oraz wbudowanymi analizatorami logicznymi oraz dobierać właściwe narzędzie
do przeprowadzenia testów.
Student potrafi scharakteryzować i dobierać techniki weryfikacji funkcjonowania
mikroinformatycznych systemów wbudowanych w układy FPGA. Student potrafi rozpoznawać
protokoły magistral szeregowych oraz wskazywać typowe zastosowania
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej z kolokwium.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji zadania projektowego wskazanego przez
prowadzącego zajęcia na początku semestru.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
- laboratorium: projekt, sprawozdanie, prezentacja ustna
- projekt: projekt, sprawozdanie, prezentacja ustna
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 27 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 18 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 18 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 27 godz.
Studia niestacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 33 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 24 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 24 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 33 godz.
Literatura podstawowa
1. Pieńkos J., Turczyński J.: Układy scalone TTL w systemach cyfrowych. WKiŁ, Warszawa, 1986.
2. Łuba T., Programowalne układy przetwarzania sygnałów i informacji. WKiŁ 2008.
3. Kamieniecki A, Współczesny oscyloskop budowa i pomiary. BTC, Legionowo, 2009.
4. Tumański S., Technika pomiarowa, WNT, 2007.
Literatura uzupełniająca
1. Rydzewski J., Pomiary oscyloskopowe. WNT, 2007.
2. Lyons R. G., Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKiŁ, Warszawa, 2006.
3. Wiszniewski B., Bereza-Jarociński B.: Teoria i praktyka testowania programów. Wydawnictwo PWN, 2006.
Nazwa przedmiotu:
Projektowanie wielowarstwowych systemów internetowych
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
godzin w sem.
15
15
11.3-WE-I-PWSI-PSW_E47_ISM_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IIE
godzin w tyg.
1
1
semestr
6
6
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
projekt
wykład
laboratorium
projekt
15
9
9
9
1
1
1
1
6
7
7
7
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
6
niestacjonarne
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z podstawowymi technikami tworzenia wielowarstwowych portali internetowych zrealizowanych w
technologii Java 2 Enterprise Edition
- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie projektowania i implementowania wielowarstwowych portali
internetowych zrealizowanych w technologii Java 2 Enterprise Edition
Wymagania wstępne
Język Java i technologie Web, Programowanie współbieżne i rozproszone
Zakres tematyczny
Warstwa prezentacji: tworzenie aplikacji WWW. Technologie tworzenia dynamicznych stron WWW oraz bogatych aplikacji
internetowych (RIA).
Usługi sieciowe: Budowanie usług sieciowych w oparciu o technologię Java API for XML Web Services. Wykorzystanie
technologii SOAP.
Warstwa komponentów: Pojęcie kontenera. Proces wdrożenia. Komponenty sesyjne i wzbudzane komunikatem.
Warstwa danych: Standard mapowania obiektowo-relacyjnego. Struktury danych na poszczególnych warstwach systemu
internetowego.
Dodatkowe usługi: Mechanizm bezpieczeństwa w aplikacji wielowarstwowych. Wzorce projektowe i internetowych systemach
wielowarstwowych.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
projekt: metoda projektu
Efekty kształcenia
Potrafi korzystać z najnowszych narzędzi i technologii wspomagających tworzenie internetowych
wielowarstwowych systemów.
Potrafi zaprojektować i utworzyć nowoczesny internetowy system wielowarstwowy.
Potrafi wytłumaczyć idę stosowania technologii komponentowych.
Potrafi opisać sposób budowania systemów w oparciu o model usług.
Jest świadomy potrzeby stosowania modeli wielowarstwowych przy budowaniu złożonych aplikacji.
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19
K1I_W19
K1I_W19
K1I_W19
T1A_W04
T1A_W04
T1A_W04
T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu w formie zaproponowanej przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań laboratoryjnych
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji zadania projektowego wskazanego przez
prowadzącego zajęcia na początku semestru
Metody weryfikacji
- wykład: test z progami punktowymi
- laboratorium: prezentacja ustna
- projekt: prezentacja ustna
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 23 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 23 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 23 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 22 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 22 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 22 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 26 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 26 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 26 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 25 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 25 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 25 godz.
Literatura podstawowa
1. Eric Jendrock, Jennifer Ball, Debbie Carson, Ian Evans, Scott Fordin, Kim Haase: The Java EE 5 Tutorial For Sun Java
System Application Server 9.1; October 2008;
2. Deepak Alur, John Crupi, Dan Malks : core J2EE. Wzorce projektowe; Wydawnictwo Helion 2004;
3. Stephanie Bodoff, Eric Armstrong, Jennifer Ball, Debbie Bode Carson: J2EE. Vademecum profesjonalisty; Wydawnictwo
Helion 2005;
4. Sameer Tyagi, Keiron McCammon, Michael Vorburger, Heiko Bobzin: Core JAVA Data Objects; Wydawnictwo Helion
2004;
5. Bryan Basham, Kathy Sierra, Bert Bates: Head First Servlets & JSP; Wydawnictwo Helion 2009;
6. William Crawford, Jonathan Kaplan: J2EE Stosowanie wzorców projektowych; Wydawnictwo Helion 2004;
7. Perry S. C.: Core C# and .NET. Helion 2006
8. The C# Station ADO.NET Tutorial: http://www.csharp-station.com/Tutorials/AdoDotNet/
9. 11. Moroney L.: Microsoft® Silverlight® 4 Step by Step. Microsoft Press 2010
10. Beres J., Evjen B., Rader D.: Professional Silverlight 4. Wrox Press 2010
11. Liberty J., Hurwitz D, MacDonald B.: ASP.NET 3.5 Programowanie. Helion 2010
12. Walther S.: ASP.NET 2.0 księga eksperta. Helion 2008
Literatura uzupełniająca
1. Joel Scamray, Mike Shema: Hakerzy aplikacje webowe. Sekrety zabezpieczeń aplikacji webowych; Wydawnictwo
Translator s.c. 2002;
2. S.Graham, S.Simeonov, T. Boubez, D. Davis, G. Daniels: Java. Usługi WWW. Vademecum profesjonalisty; Wydawnictwo
Helion 2003;
3. Alan Monnox: J2EE. Podstawy programowania aplikacji korporacyjnych; Wydawnictwo Helion 2005;
4. 101 LINQ Samples: http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/aa336746
5. Boduch A.: Wstęp do programowania w języku C#. Helion 2006
Specjalność: Przemysłowe Systemy Informatyczne
Aplikacje internetowe
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
30
30
18
18
9
1.3-WE-I-AI-PS43_PSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IME
godzin w tyg.
2
2
2
2
1
semestr
5
5
6
6
6
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
4
stacjonarne
4
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami informatycznymi stosowanymi do budowy aplikacji internetowych.
- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie budowy i uruchamiania aplikacji internetowych w postaci portali
WWW
Wymagania wstępne
Podstawy programowania, Algorytmy i struktury danych, Sieci komputerowe I i II, Bazy danych
Zakres tematyczny
Podstawowe protokoły i usługi sieci Internet, jak: TCPIP, HTTP i FTP.
Serwery WWW i FTP. Działanie serwerów, konfigurowanie i zarządzanie.
Bazy danych klient - serwer. Działanie, obiekty, projektowanie struktur baz danych.
Technologie WWW. Podstawy HTML, JavaScript i CSS. Statyczne i dynamiczne technologie tworzenia stron WWW
Technologia Microsoft .NET. Omówienie podstaw działania technologii.
Formularze WWW. Działanie mechanizmów wysyłania danych przy pomocy WWW.
Bazy danych i WWW. Przegląd możliwości budowy stron WWW z dostępem do baz danych.
Mechanizmy bezpieczeństwa. Omówienie problemów bezpieczeństwa w sieci WWW.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: praca w grupach, zajęcia praktyczne
projekt: praca w grupach, zajęcia praktyczne, metoda projektu
Efekty kształcenia
Ma świadomość znaczenia technologii internetowych we współczesnych systemach
informatycznych
Potrafi zbudować i uruchomić portal WWW współpracujący z bazą danych
Potrafi administrować serwerem internetowym WWW i FTP
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Ma podstawową wiedzę w zakresie wykorzystania baz danych w aplikacjach internetowych
Ma podstawową więdzę na temat działania wybranych technologii informatycznych stosowanych
do budowy aplikacji internetowych
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: sprawdzian, kolokwium
- laboratorium: prezentacja ustna, sprawdzian
- projekt: projekt, sprawdzian
Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 40% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 20 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 10 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 10 godz.
Studia niestacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 20 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 10 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 15 godz.
Literatura podstawowa
1. Liberty J, Hurwitz D, ASP.NET programowanie, Helion, 2007.
2. Walther S, ASP.NET 2.0. Księga eksperta, Helion, 2008.
3. Pinkoń K., ABC Internetu, Helion, 1998.
Literatura uzupełniająca
1. Ullman J. D., Widom J., Podstawowy wykład z baz danych, WNT, Warszawa 2001.
2. Coburg R, SQL dla każdego, Helion , 2001.
3. Danowski B., Abc Tworzenia Stron WWW, Helion, 2006.
Układy i systemy mikroprocesorowe
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
projekt
wykład
laboratorium
godzin w sem.
30
30
15
18
18
06.5-WE-I-USM-PS40_PSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IME
godzin w tyg.
2
2
1
2
2
semestr
5
5
5
6
6
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
7
stacjonarne
7
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Cel:
- zapoznanie studentów z podstawowymi elementami systemu mikroprocesorowego i ich wzajemną współpracą
- zapoznanie studentów z różnymi metodami rozbudowy systemów mikroprocesorowych o dodatkowe układy peryferyjne i
sposobami ich obsługi przez jednostkę centralną
- zapoznanie studentów z architekturą przykładowego mikrokontrolera
- rozwinięcie i ukształtowanie umiejętności w zakresie oprogramowania systemów mikroprocesorowych
- ukształtowanie umiejętności w zakresie projektowania systemów mikroprocesorowych
Wymagania wstępne
Architektura komputerów I i II, Podstawy programowania, Układy cyfrowe
Zakres tematyczny
System mikroprocesorowy. Podstawowe elementy systemu mikroprocesorowego. Jednostka centralna. Magistrale
systemowe. Rola buforów trójstanowych przy dostępie do szyny danych magistrali systemowej. Pamięć kodu. Pamięć
programu. Układy wejścia-wyjścia. Układy peryferyjne. Mikroprocesor a mikrokontroler.
Rozkazy. Lista rozkazów. Cykl rozkazowy i cykl maszynowy. Podstawowe tryby adresowania. Podstawowe grupy rozkazów
występujące w mikrokontrolerach.
Pamięci stosowane w systemach mikroprocesorowych. Podstawowy podział pamięci. Podstawowe parametry układów
pamięci. Przykładowe wykresy czasowe podczas operacji zapisu i odczytu. Przykłady układów pamięci stosowanych w
systemach mikroprocesorowych opartych na mikrokontrolerach.
Dołączanie układów peryferyjnych do magistrali systemowej. Sposoby adresowania pamięci i układów wejścia-wyjścia
(adresowanie jednolite i rozdzielone). Realizacja dekoderów adresowych na bazie układów cyfrowych średniej skali integracji
oraz układów PLD. Przykłady rozwiązań.
Obsługa układów peryferyjnych. Programowe przeglądanie urządzeń (polling). System przerwań. Bezpośredni dostęp do
pamięci (DMA).
Lokalne interfejsy szeregowe. I2C. SPI.
Wymiana informacji między systemami mikroprocesorowymi. Sposoby wymiany informacji: z potwierdzeniem i bez
potwierdzenia, synchronicznie i asynchronicznie, równolegle i szeregowo. Wady i zalety poszczególnych sposobów, zakres
stosowania. Podstawowe standardy komunikacji szeregowej (RS-232C, RS-485).
Mikrokontrolery rodziny MCS-51 jako przykład mikrokomputera jednoukładowego. Najważniejsze cechy architektury. Bloki
funkcjonalne. Dołączanie zewnętrznej pamięci danych i programu. Omówienie wbudowanych układów peryferyjnych jak
układy czasowo-licznikowe i układ transmisji szeregowej. System przerwań. Porty równoległe. Praca w trybie
energooszczędnym. Przykłady oprogramowania układów peryferyjnych w języku assemblera oraz ANSI C.
Podstawowy interfejs użytkownika w systemie mikroprocesorowym. Klawiatury. Wyświetlacze LED i LCD.
Środki wspomagające programowanie i uruchamianie systemów mikroprocesorowych. Monitory. Emulatory sprzętowe.
Symulatory. Programowanie w systemie. Programowanie w aplikacji. Komercyjne i niekomercyjne narzędzia programowe.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, wykład konwencjonalny
projekt: praca w grupach, metoda projektu, wykład konwencjonalny
Efekty kształcenia
Potrafi zaprojektować system mikroprocesorowy oparty na mikrokontrolerze
Potrafi napisać program dla dedykowanego systemu mikroprocesorowego bazującego na
mikrokontrolerze
Zna architekturę przykładowego mikrokontrolera
Potrafi wymienić i objaśnić sposoby obsługi układów peryferyjnych w systemie mikroprocesorowym
Potrafi wymienić i objaśnić różne metody rozbudowy systemów mikroprocesorowych o dodatkowe
układy peryferyjne
Potrafi wymienić podstawowe części składowe systemu mikroprocesorowego oraz opisać ich
funkcjonalne przeznaczenie i ich wzajemną współpracę
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: sprawozdanie, egzamin w formie pisemnej
- projekt: projekt, sprawozdanie, egzamin w formie pisemnej
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (210 godz.)
Godziny kontaktowe = 75 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 50 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 35 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 30 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 20 godz.
Studia niestacjonarne (210 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 50 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 74 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 30 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 20 godz.
Literatura podstawowa
1. Bogusz J.: Lokalne interfejsy szeregowe, BTC, Warszawa, 2004.
2. Hadam P.: Projektowanie systemów mikroprocesorowych, BTC, Warszawa, 2004.
3. Krzyżanowski R.: Układy mikroprocesorowe, Mikom, Warszawa, 2004.
4. Pełka R.: Mikrokontrolery: architektura, programowanie, zastosowania, WKŁ, Warszawa, 2000.
5. Starecki T.: Mikrokontrolery 8051 w praktyce, BTC, Warszawa, 2002.
Literatura uzupełniająca
1. Kalisz J.: Podstawy elektroniki cyfrowej, WKŁ, Warszawa, 2002.
2. Mielczarek W.: Szeregowe interfejsy cyfrowe, Helion, Gliwice, 1993.
3. Sacha. K., Rydzewski A.: Mikroprocesor w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa, 1987.
4. Zieliński B.: Układy mikroprocesorowe. Przykłady rozwiązań, Helion, Gliwice, 2002.
Nazwa przedmiotu:
Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
godzin w sem.
30
30
18
18
11.9-WE-I-SIZP-PS41_PSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IME
godzin w tyg.
2
2
2
2
semestr
5
5
7
7
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
5
stacjonarne
5
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z zakresem zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi systemów informatycznych zarządzania,
- zapoznanie studentów z zakresem wykorzystania systemów E-Business i E-Commerce w przedsiębiorstwie
- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie praktycznej budowy systemów wspomgających zarządzanie
relacjami z klietami w przedsiębiorstwie.
Wymagania wstępne
Bazy Danych, Inżynieria oprogramowania, Programowanie obiektowe
Zakres tematyczny
Wprowadzenie: Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania. Podział systemów informatycznych zarządzania. Systemy
analityczne i transakcyjne, modelowanie procesów przepływu informacji. Cykl życia systemu informatycznego zarządzania.
Ewolucja systemów informatycznych zarządzania w Polsce i na świecie Struktura systemów informatycznych zarządzania studium przypadków.
Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją: Przepływ materiałów w firmie. Gospodarka magazynowa - podstawowe
pojęcia FIFO, LIFO, ceny ewidencyjne, ceny średnie. MRP - metoda i jej implementacja. MRP II - metoda i jej implementacja.
Architektura systemów zarządzania produkcja i powiązane z nią technologie wykorzystywane do budowy systemów.
Przekazywanie danych z systemów wizualizacji produkcji do systemów zarządzania, integracja systemów. Przykłady
dostępnych na polskim rynku pakietów z zaimplementowanym MRP II.
Systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką: Kanban. JIT - metoda i jej implementacja, przykłady wykorzystania. SCM zarządzanie łańcuchem dostaw. Architektura systemów zarządzania logistyką. Przykłady dostępnych na polskim rynku
wspomagających zarządzanie logistyką.
Systemy informatyczne w zarządzaniu finansami: Przypomnienie pojęć aktywa, pasywa, środki trwałe, bilans. Informacja
finansowa w firmie, jej przepływ. Budowa Księgi Handlowej - przykład implementacji. Przykłady dostępnych na polskim rynku
wspomagających zarządzanie finansami.
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie relacjami z klientami (CRM): Pojęcie CRM. CRM w firmie, powiązanie z
innymi systemami. Budowa systemu CRM. Implementacja systemu CRM. Dostępne na polskim rynku pakiety CRM.
E-Business i E-Commerce, podstawowe pojęcia: B2B, B2C, C2C. Rynek elektroniczny. Historia E-Business. Dane
statystyczne-Internet w Polsce, E-Commerce w Polsce. Sprzedaż w Internecie w Polsce i na świecie.
Modele Elektronicznego Biznesu. Architektura E-Business (poziomy). Modele działalności: brokerski, promocyjny,
pośrednictwo informacyjne, handlowca, stowarzyszeniowy, wspólnotowy, abonencki, użytkowania. Klasyfikacja modeli ze
względu na stopień integracji. Klasyfikacja modeli ze względu na wpływ sprzedawcy/nabywcy. Architektura biznesowa.
Architektura informatyczna.
Elektroniczne sklepy. Elektroniczne sklepy - zalety i wady rozwiązań. Proces sprzedaży tradycyjny i elektroniczny. Dane
statystyczne - konsumenci a sklepy internetowe. Technologie wykorzystywane do budowy sklepu internetowego. Przykłady
rozwiązań M-Business. M-Business, struktura aplikacji, przykłady rozwiązań.
Wybór i wdrażanie rozwiązań E-Business i E-Commerce. Metodyka wyboru rozwiązania Techniki wdrażania. Planowanie i
monitoring procesu. Outsourcing oprogramowania i sprzętu.
Wybrane metody płatności w Internecie. Rodzaje płatności Makro, Mini, Micro. Płatność kartą kredytową. E-Cash Smart Card
i inne. Klasyfikacja metod płatności dla systemów mobilnych. M-Płatności.
Marketing Internetowy. CRM, Systemy zarządzania informacją w Internecie. Przykłady systemów CRM. Zasada działania
wyszukiwarek, podstawy pozycjonowania stron internetowych. Reklama w Internecie - techniki reklamy i ich wybór, pomiary
skuteczności reklamy. Zdobywanie informacji o użytkownikach , statystyki w serwisach. Strategie marketingowe.
Serwisy społecznościowe jako narzędzie prowadzenia marketingu internetowego przez przedsiębiorstwo. Pozyskiwanie
klientów w serwisach społecznościowych. Narzędzia do pomiaru skuteczności kampanii marketingowych prowadzonych w
serwisach społecznościowych.
Metody kształcenia
wykład: konsultacje, wykład konwencjonalny
laboratorium: praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Potrafi pracować i komunikować się w zespole
Potrafi wyjśnić różnice pomiędzy wskazanymi modelami elektronicznego biznesu
Potrafi w sposób ogólny scharakteryzować poszczególne grupy systemów informatycznych
zarządzania przedsiębiorstwem
Jest zdolny do zaprojektowania i wykonania prostego systemu CRM służącego do wspomagania
kontaktów pomiędzy firmą a kontrahentami
Potrafi przygotować plan wyboru i wdrożenia systemu informatycznego zarządzania w
przedsiębiorstwie
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego .
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 15 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 25 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 20 godz.
Studia niestacjonarne (150 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 19 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 35 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 25 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 20 godz.
Literatura podstawowa
1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa, 2004.
2. Gregor B., Stawiszyński M., E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 2002.
3. Kijewska A., Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2005.
4. Norris M., E-Biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2001.
5. Olejniczak W., Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,
2005.
Literatura uzupełniająca
1. Szpringer W., Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie od e-commerce do e-businessu, DIFIN, Warszawa,
2005.
Nazwa przedmiotu:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
15
30
9
9
9
11.9-WE-I-KWP-PS42_PSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IME
godzin w tyg.
1
2
1
1
1
semestr
5
5
5
5
5
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
4
stacjonarne
4
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Cel:
- zapoznanie studentów z podstawowymi technikami projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowych systemów
pomiarowych z zastosowaniem specjalizowanych graficznych środowisk programowych
- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie programowania w środowiskach LabWindows/CVI i LabVIEW
Wymagania wstępne
Podstawy programowania, Algorytmy i struktury danych
Zakres tematyczny
Wprowadzenie do techniki wirtualnych przyrządów pomiarowych. Podstawowe definicje. Charakterystyka zintegrowanych
graficznych środowisk programowych do projektowania oprogramowania wirtualnych przyrządów pomiarowych i systemów
pomiarowych.
Podstawy projektowania w środowisku LabWindows. Techniki projektowania graficznego interfejsu użytkownika. Generacja
kodu programu. Metody projektowania oprogramowania: funkcje callback i obsługa zdarzeń w pętlach. Właściwości i
programowa obsługa obiektów graficznego interfejsu użytkownika. Charakterystyka funkcji bibliotecznych przeznaczonych do
analizy i przetwarzania sygnałów pomiarowych. Techniki debagowania programów. Tworzenie wersji wykonywalnych i
pakietów dystrybucyjnych programów.
Zaawansowane techniki programowania w środowisku LabWindows. Programowanie wielowątkowe. Stosowanie technologii
ActiveX. Stosowanie technik internetowych w oprogramowaniu rozproszonych systemów pomiarowych. Automatyczne
tworzenie raportów.
Podstawy projektowania w środowisku LabVIEW. Koncepcja graficznego języka programowania G. Podstawy
programowania w graficznym języku programowania G - typy danych, struktury programowe, operacje na tablicach i
łańcuchach znakowych, programowanie hierarchiczne, zmienne lokalne i globalne. Metody obsługi graficznego interfejsu
użytkownika z zastosowaniem zdarzeń (event-driven) i cyklicznego przeglądania stanu obiektów (polling). Charakterystyka
funkcji bibliotecznych przeznaczonych do analizy i przetwarzania sygnałów pomiarowych. Technologia Express.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: metoda przypadków, ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Potrafi realizować zadania programistyczne w pracy zespołowej
Potrafi projektować wirtualne przyrządy pomiarowe i zna praktyczne zalety tego typu przyrządów.
Posiada umiejętność programowania w środowisku LabWindows/CVI i LabVIEW
Zna podstawowe techniki projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowych systemów
pomiarowych z zastosowaniem specjalizowanych graficznych środowisk programowych
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: test z progami punktowymi
- laboratorium: projekt, sprawozdanie, sprawdzian
Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 40% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 26 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 20 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz.
Przygotowanie się do testu: 9
Studia niestacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 34 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 20 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 12 godz.
Przygotowanie: 12
Literatura podstawowa
1. Świsulski D.: Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW,
Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa, 2005Michalski J.: Technologia i montaż płytek drukowanych, WNT, Warszawa, 1992.
2. Winiecki W., Nowak J., Stanik S.: Graficzne zintegrowane środowiska programowe do projektowania komputerowych
systemów pomiarowo-kontrolnych, MIKOM, Warszawa, 2001.
3. Tłaczała W.: Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo, WNT, Warszawa, 2002.
Literatura uzupełniająca
1. Winiecki W.: Organizacja komputerowych systemów pomiarowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa, 1997.
Komputerowe sieci przemysłowe
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
projekt
wykład
laboratorium
godzin w sem.
30
30
15
18
18
11.9-WE-I-KSP-PS44_PSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IME
godzin w tyg.
2
2
1
2
2
semestr
6
6
6
7
7
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z podstawowymi rozwiązaniami stosowanymi w obszarze komputerowych sieci przemysłowych
- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie oprogramowania szeregowych interfejsów cyfrowych stosowanych
w automatyce przemysłowej
- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie projektowania i określania właściwości czasowych rozproszonych
systemów pomiarowo – sterujących
Wymagania wstępne
Technika eksperymentu I i II, Podstawy programowania, Programowanie obiektowe, Układy i systemy mikroprocesorowe,
Sieci komputerowe I i II
Zakres tematyczny
Ewolucja systemów pomiarowo-sterujących. Architektury komputerowych sieci przemysłowych. Topologia sieci
przemysłowych. Media transmisyjne.
Metody dostępu do nośnika w sieciach przemysłowych. Master - Slave, Token-Passing, CSMA, TDMA.
Standardowe protokoły komunikacyjne. Charakterystyka standardowych protokołów komunikacyjnych PROFIBUS,
MODBUS, CAN, LonWorks i INTERBUS-S, ASI, HART.
Ethernet przemysłowy. Charakterystyka wybranych rozwiązań: PROFINET, EtherCAT, Powerlink. Technologie internetowe w
komputerowych sieciach przemysłowych. Dedykowane serwery WWW.
Analiza właściwości komunikacyjnych i parametrów czasowych wybranych protokołów. Determinizm czasowy w sieciach
przemysłowych.
Urządzenia sieci przemysłowych. Konwertery, wzmacniacze, koncentratory, węzły, routery, mosty i bramy. Integracja sieci
przemysłowych z lokalnymi sieciami komputerowymi.
Oprogramowanie narzędziowe do tworzenia inteligentnych urządzeń pracujących w węzłach sieci przemysłowej.
Oprogramowanie szeregowych interfejsów cyfrowych w zakresie wymian danych z urządzeniami automatyki przemysłowej.
Integracja i zarządzanie sieci przemysłowych. Metody integracji sieci przemysłowych.
Analizatory i testery sieci przemysłowych. Właściwości analizatorów i testerów sieci przemysłowych.
Standaryzacja środowiska sieci przemysłowej. Specyfika obszarów zastosowań poszczególnych standardów.
Elementy projektowania sieci przemysłowych.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
projekt: metoda projektu
Efekty kształcenia
Potrafi dobrać urządzenia w celu stworzenia rozproszonego systemu pomiarowo sterującego dla
zadanego prostego obiektu
Potrafi przeprowadzić analizę właściwości komunikacyjnych przedstawionego systemu pomiarowo
sterującego
Potrafi skonfigurować i wykorzystać podstawowe szeregowe interfejsy cyfrowe w celu
oprogramowania wymiany danych z urządzeniami automatyki przemysłowej
Potrafi scharakteryzować podstawowe rozwiązania z obszaru komputerowych sieci przemysłowych
Rozumie cel stosowania komputerowych sieci przemysłowych
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
- laboratorium: sprawozdanie
- projekt: projekt
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 75 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 21 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 21 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 21 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 21 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 21 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 29 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 29 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 29 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 29 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 28 godz.
Literatura podstawowa
1. Mielczarek W.: Szeregowe interfejsy cyfrowe, Helion, Gliwice, 1999.
2. Nawrocki W.: Komputerowe systemy pomiarowe, WKŁ, Warszawa, 2002.
3. Sacha K.: Sieci miejscowe Profibus. MIKOM, Warszawa 1998.
4. Winiecki W.: Organizacja komputerowych systemów pomiarowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa, 1997.
5. Lesiak P., Świsulski D.: Komputerowa Technika Pomiarowa w przykładach, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa, 2002.
6. Nawrocki W.: Rozproszone systemy pomiarowe, WKŁ, Warszawa 2006.
7. Kwiecień R.: Komputerowe systemy automatyki przemysłowej, Helion, Gliwice 2012
Technika przetwarzania sygnałów
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
godzin w sem.
30
30
18
18
06.0-WE-I-TPS-PS45_PSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy WEIiT IME
godzin w tyg.
2
2
2
2
semestr
6
6
7
7
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów ze sposobami przetwarzania sygnałów analogowych
- ukształtowanie zrozumienia zasad działania układów stosowanych do przetwarzania sygnałów
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
- ukształtowanie umiejętności w zakresie wykonywania prostych eksperymentów pomiarowych na sygnałach i blokach
funkcjonalnych toru przetwarzania sygnałów
Wymagania wstępne
Technika eksperymentu I i II, Układy i systemy mikroprocesorowe
Zakres tematyczny
Sygnały, przetwarzanie, przetworniki, tor przetwarzania sygnałów. Podstawowe określenia i definicje. Klasyfikacja sygnałów.
Klasyfikacja przetworników. Struktury przetworników.
Opis sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości. Podstawowe parametry sygnałów deterministycznych. Opis sygnałów
stochastycznych. Rozwinięcie sygnału okresowego w szereg Fouriera. Widmo sygnałów okresowych i nieokresowych.
Właściwości statyczne i dynamiczne przetworników pomiarowych. Parametry statyczne. Metody opisu właściwości
statycznych i dynamicznych przetworników: transmitancja, charakterystyki czasowe i częstotliwościowe. Właściwości
dynamiczne przetworników idealnych i rzeczywistych.
Przetwarzanie wstępne sygnałów. Wzmacnianie i filtracja. Wzmacniacze operacyjne w układach wstępnego przetwarzania
sygnałów. Filtry analogowe. Modele matematyczne analogowych filtrów biernych i aktywnych.
Charakterystyka procesu przetwarzania analogowo-cyfrowego. Próbkowanie. Zagadnienie doboru częstotliwości
próbkowania. Kwantowanie. Kodowanie.
Przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. Charakterystyka podstawowych rodzajów przetworników A/C i C/A.
Parametry przetworników A/C i C/A. Wybrane przykłady zastosowań przetworników A/C i C/A.
Podstawowe operacje cyfrowego przetwarzania sygnałów. Linearyzacja i korekcja charakterystyk statycznych przetworników.
Dyskretne przekształcenie Fouriera (DFT) i jego podstawowe własności. Zastosowanie DFT do analizy widmowej sygnałów.
Filtracja cyfrowa. Filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR). Filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (IIR).
Wybrane problemy z zakresu projektowania torów przetwarzania sygnałów. Zakłócenia i szumy w torach przetwarzania
sygnałów. Źródła i rodzaje zakłóceń. Podstawowe metody zmniejszania wpływu zakłóceń. Źródła i rodzaje szumów.
Stosunek sygnału do szumu. Metody poprawy stosunku sygnału do szumu.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Potrafi zmierzyć podstawowe parametry sygnałów i elementów toru analogowego przetwarzania
sygnałów.
Potrafi scharakteryzować właściwości bloków funkcjonalnych typowego toru przetwarzania
sygnałów
Student potrafi charakteryzować i opisać sygnały i przetworniki pomiarowe w dziedzinie czasu i
częstotliwości
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 30 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 20 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 40 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 30 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 32 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 24 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 32 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 24 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 32 godz.
Literatura podstawowa
1. Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki, WKiŁ, Warszawa, 2003.
2. Kulka Z. i inni: Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, WNT, Warszawa, 1987.
3. Lyons R. G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKŁ, Warszawa, 1999.
4. Sydenham P. H. (red.): Podręcznik metrologii, tom I, WKiŁ, Warszawa, 1988.
5. Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów, WKŁ, Warszawa, 2003.
6. Tietze U., Schenk Ch.: Układy półprzewodnikowe, WNT, Warszawa, 2001.
7. Tumański S.: Technika pomiarowa, WNT, Warszawa, 2007.
Sieci bezprzewodowe
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
projekt
wykład
projekt
godzin w sem.
30
15
18
9
06.0-WE-I-SB-PS46_PSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy IME
godzin w tyg.
2
1
2
1
semestr
6
6
7
7
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z podstawami budowy, funkcjonowania i konfigurowania sieci bezprzewodowych
- zapoznanie studentów z architekturą komunikacyjną i wybranymi standardami komunikacyjnymi sieci bezprzewodowych
- ukształtowanie wśród studentów podstawowych umiejętności w zakresie projektowania sieci bezprzewodowych
Wymagania wstępne
Sieci komputerowe I i II
Zakres tematyczny
Wprowadzenie do sieci bezprzewodowych: Bezprzewodowe media transmisyjne. Podział sieci bezprzewodowych. Systemy
cyfrowej transmisji bezprzewodowej. Dobór parametrów systemu radiokomunikacyjnego.
Bezprzewodowe sieci WLAN: Topologie sieci WLAN, Sieci WLAN IEEE 802.11a/b/g.
Mechanizmy dostępu do nośnika.
Warstwa fizyczna sieci WLAN: Budowa i parametry warstwy fizycznej. Technologie warstwy fizycznej.
Warstwa MAC: Format ramki. Operacje w warstwie MAC. Łączenie się stacji bezprzewodowych. Skanowanie aktywne i
pasywne. Uwierzytelnianie. Kojarzenie. Problem ukrytego węzła - RTS/CTS. Praca w trybie oszczędnym.
Punkty dostępowe: Rodzaje punktów dostępowych. Tryby pracy punktu dostępowego. Konfiguracja punktu dostępowego.
Bezprzewodowe sieci WPAN: Sieci Bluetooth, ZigBee i UWB. Charakterystyka funkcjonalna i obszary zastosowań.
Bezprzewodowe sieci dostępowe do Internetu: Sieci WiMax. Dostęp satelitarny. Naziemna transmisja rozgłoszeniowa:
wielopunktowe systemy dystrybucyjne MMDS i lokalne systemy dystrybucyjne LMDS.
Bezpieczeństwo w sieci bezprzewodowej: Zabezpieczanie stacji bezprzewodowych. Bezpieczeństwo punktu dostępowego.
Identyfikatory SSID. Filtrowanie. Protokół WEP i uwierzytelnianie. Szkielet uwierzytelniania IEEE 802.1x. Szyfrowanie AES.
Bezprzewodowe sieci VPN.
Mobilność w sieciach bezprzewodowych: Charakterystyka roamingu. Roaming w warstwie 2. Roaming w warstwie 3 - Mobile
IP.
Projektowanie sieci bezprzewodowych: Zasady projektowania sieci WLAN. Projektowanie sieci pojemnościowych i
odległościowych. Projektowanie hot spotów. Analiza sieci WLAN. Zwiększenie wydajności sieci WLAN.
Metody kształcenia
wykład: dyskusja, konsultacje, metoda przypadków, wykład konwencjonalny
projekt: dyskusja, konsultacje, praca w grupach, metoda projektu
Efekty kształcenia
K_K01 - ma świadomość korzyści wynikających ze stosowania sieci bezprzewodowych i ich
wpływu na środowisko
K_U01 - potrafi zaprojektować i skonfigurować prostą sieć bezprzewodową
K_W01 - zna i rozumie podstawy metodyki projektowania sieci bezprzewodowych
K_W01 - ma elementarną wiedzę w zakresie budowy, funkcjonowania i konfigurowania sieci
bezprzewodowych,
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- projekt: projekt, prezentacja ustna
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + projekt: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 35 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 15 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 45 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 25 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 35 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 24 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 26 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 25 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 18 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 25 godz.
Literatura podstawowa
1. Gast S.M.: 802.11 Sieci bezprzewodowe. Helion. Gliwice, 2003.
2. Lewis W.: Przełączanie sieci LAN i sieci bezprzewodowe. Helion, Gliwice 2008.
3. Poter B., Fleck B.: 802.11 Bezpieczeństwo. Helion. Gliwice, 2004.
4. Roshan P., Leary J.: Bezprzewodowe sieci LAN. Mikom, Warszawa, 2004.
Literatura uzupełniająca
1. Engst A., Fleishman G.: Sieci bezprzewodowe. Praktyczny przewodnik. Helion, Gliwice 2005.
Nazwa przedmiotu:
Oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujących
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
godzin w sem.
15
30
9
18
11.9-WE-I-OSPS-PS47_PSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy IME
godzin w tyg.
1
2
1
2
semestr
6
6
7
7
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
4
stacjonarne
4
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z zasadami organizacji systemów pomiarowych i pomiarowo - sterujących
- zapoznanie studentów z budową, zasadą działania i właściwościami elementów systemów pomiarowych
- ukształtowanie umiejętności w zakresie projektowania oprogramowania komunikacyjnego i wizualizacyjnego dla systemów
pomiarowych i pomiarowowo - sterujących
Wymagania wstępne
Podstawy programowania, Technika eksperymentu I i II, Sieci komputerowe I i II, Aplikacje internetowe
Zakres tematyczny
Oprogramowanie systemów pomiarowych - wprowadzenie. Klasyfikacja systemów pomiarowych. Struktura i organizacja
systemu pomiarowego. Algorytm działania systemu. Wybór języka oprogramowania i narzędzi komputerowego wspomagania
projektowania.
Interfejsy systemów pomiarowych: Definicja interfejsu, klasyfikacja interfejsów, interfejsy stosowane w systemach
pomiarowych. Interfejsy szeregowe: RS-232, RS-422, RS-485, oprogramowanie interfejsów szeregowych asynchronicznych.
Interfejs równoległy IEEE 488: zasadnicze cechy standardu, magistrala interfejsu, raportowanie stanu urządzenia. Standard
IEEE 488.2, oprogramowanie kontrolera IEEE 488, funkcje drajwera.
Karty akwizycji sygnałów. Klasyfikacja i podstawowe bloki funkcjonalne kart akwizycji sygnałów. Oprogramowanie kart
akwizycji, charakterystyka funkcji programowych.
Standard SCPI. Model przyrządu w standardzie SCPI, struktura rozkazów, system wyzwalania i system statusu SCPI.
Charakterystyka rozkazów przykładowych przyrządów.
Programowanie systemów pomiarowych z wykorzystaniem zintegrowanych środowisk programowych: Środowiska:
LabWindows/CVI, LabVIEW, HP VEE. Biblioteka I/O VISA. Drajwery przyrządów VXIplug&play. Drajwery przyrządów IVI.
Wirtualne przyrządy pomiarowe. Definicja, struktura i podstawowe cechy przyrządów wirtualnych. Oprogramowanie
wirtualnych przyrządów pomiarowych. Przykłady przyrządów wirtualnych.
Programowalne sterowniki automatyki PAC. Sterowniki PAC w systemach pomiarowo - sterujących na przykładzie systemów
B&R. Architektura sprzętowa i programowa sterownika PAC. Środowisko programistyczne Automation Studio. Wizualizacja
procesu w sterownikach PAC.
Technologie internetowe w systemach pomiarowo - sterujących. Dedykowane serwery WWW. Charakterystyka struktury
sprzętowej i oprogramowania wybranych dedykowanych serwerów WWW.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: praca w grupach, metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Student potrafi zaprojektować oprogramowanie wizualizacyjne dla systemów pomiarowych z
wykorzystaniem dedykowanych środowisk programowych
Student potrafi zaprojektować oprogramowanie komunikacyjne dla systemów pomiarowych
opartych na bazie podstawowych interfejsów komunikacyjnych
Student rozumie zasady organizacji systemów pomiarowych i zasady funkcjonowania elementów
systemów pomiarowych.
Student potrafi wybrać narzędzia do programowania systemów pomiarowych.
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
- laboratorium: sprawozdanie, prezentacja ustna
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 30 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 20 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz.
Studia niestacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 36 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 19 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 28 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz.
Literatura podstawowa
1. Winiecki W.: Organizacja komputerowych systemów pomiarowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa, 1997.
2. Mielczarek W.: Urządzenia pomiarowe i systemy kompatybilne ze standardem SCPI, Helion, Gliwice, 1999.
3. Winiecki W., Nowak J., Stanik S.: Graficzne zintegrowane środowiska programowe do projektowania komputerowych
systemów pomiarowo - kontrolnych, Mikom, Warszawa, 2001.
4. Lesiak P., Świsulski D.: Komputerowa Technika Pomiarowa w przykładach, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa, 2002.
5. Nawrocki W. : Komputerowe Systemy pomiarowe. WKiŁ, Warszawa, 2002.
6. Rak R.,J.: Wirtualny przyrząd pomiarowy - realne narzędzie współczesnej metrologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa, 2003.
7. Nawrocki W.: Rozproszone systemy pomiarowe, WKŁ, Warszawa, 2006.
8. Pietrusiewicz K., Dworak P.: Programowalne sterowniki automatyki PAC. Nakom, Poznań, 2007.
Specjalność: Sieciowe Systemy Informatyczne
Podstawy modelowania programów
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
projekt
wykład
laboratorium
godzin w sem.
30
30
15
18
18
11.9-WE-I-PMP-PS40_SSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
godzin w tyg.
2
2
1
2
2
semestr
5
5
5
6
6
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
projekt
9
1
6
zal. na ocenę
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie modelowania oprogramowania
- zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem modelowania programów dla prostych systemów informatycznych
- zapoznanie studentów z prawidłowym sposobem praktycznej implementacji rozwiązania prostego problemu przy
wykorzystaniu podstawowych wzorców projektowych
Wymagania wstępne
Programowanie obiektowe, Inżynieria oprogramowania
Zakres tematyczny
Zagadnienia wprowadzające. Tło i historia współczesnych technik modelowania. Zunifikowany proces cyklu życia aplikacji.
Analiza i projektowanie systemowe. Paradygmat obiektowości. Modelowanie obiektowe i jego rola w projektowaniu
systemów informatycznych. Procesy wytwarzania oprogramowania. Wstęp do notacji i diagramów Zunifikowanego Języka
Modelowania (UML). Geneza i cele powstania UML. Zakres i struktura warstwowa UML.
Modelowanie strukturalne. Podstawowe pojęcia i elementy obiektowości. Klasy, obiekty, abstrakcja, enkapsulacja,
dziedziczenie, polimorfizm, komunikacja, relacje i powiązania między obiektami. Statyczne diagramy strukturalne: klas
i obiektów. Modelowanie asocjacji między klasami. Agregacja, kompozycja, generalizacja, specjalizacja, zależności
i realizacje. Pakiety i podsystemy. Typy, interfejsy i klasy implementacji Diagramy implementacyjne: komponentów
i wdrożenia. Wymagania i ich specyfikacja. Diagramy przypadków użycia. Analiza i związki między przypadkami użycia:
zawieranie, rozszerzenie, grupowanie i uogólnienie.
Modelowanie behawioralne. Diagramy sekwencji i kolaboracji. Role, komunikaty i bodźce. Interakcje i kolaboracje. Analiza
stanów systemu. Diagramy stanów i aktywności. Przejścia przepływu. Decyzje. Współbieżność. Sygnały i komunikacja.
Wzorce projektowe. Formułowanie problemów programistycznych. Przegląd najczęściej stosowanych wzorców
konstrukcyjnych, strukturalnych i behawioralnych. Tworzenie i testowanie wzorców.
Zagadnienia praktyczne. Analiza domeny. Praca nad przypadkami użycia. Ogólne spojrzenie na projektowanie, wdrażanie i
testowanie. Przegląd wybranych narzędzi projektowania w UML-u. Modelowanie systemów wbudowanych.
Metody kształcenia
wykład: burza mózgów, dyskusja, zajęcia praktyczne, wykład konwencjonalny
laboratorium: burza mózgów, praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, praca w grupach, zajęcia praktyczne, wykład
konwencjonalny
projekt: burza mózgów, praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, praca w grupach, zajęcia praktyczne, wykład
konwencjonalny
Efekty kształcenia
Rozumie potrzebę wykonywania testów jednostkowych i potrafi dokonać ich implementacji dla
prostych przypadków oraz umie wykorzystać podstawowe narzędzia programistyczne używane do
takich testów.
Umie wybrać narzędzia wspomagające budowę oprogramowania.
Posługuje się językiem UML do opisu i formułowania problemów programistycznych.
Potrafi zaimplementować proste wzorce projektowe w wybranym języku programowania. Zna wady
i zalety wykorzystania wybranego wzorca oraz potrafi zaproponować rozwiązanie alternatywne
Potrafi zaimplementować fragment prostego systemu w wybranym języku programowania przy
wykorzystaniu wzorców projektowych i właściwych technik programowania zorientowanego
obiektowo.
Potrafi dostrzec i omówić wady i zalety zaproponowanego rozwiązania programistycznego na
etapie jego modelowania w UML.
Potrafi dostrzec i omówić wady i zalety zaproponowanego rozwiązania programistycznego poprzez
analizę kodu źródłowego. Potrafi dokonać refaktoryzacji prostego kodu.
Zna, rozumie i stosuje podstawowe zasady programistyczne inżynierii oprogramowania.
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: projekt, prezentacja ustna, egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: prezentacja ustna, sprawdzian, kolokwium, egzamin w formie pisemnej
- projekt: projekt, prezentacja ustna
Składowe oceny końcowej = wykład: 20% + laboratorium: 40% + projekt: 40%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 75 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 18 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 18 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 18 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 17 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 17 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 17 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 23 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 23 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 23 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 22 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 22 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 22 godz.
Literatura podstawowa
1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML: przewodnik użytkownika, WNT, Warszawa, 2001
2. Cheesman J., Daniels J.: Komponenty w UML, WNT, Warszawa, 2004
3. Muller R.L.: Bazy danych: język UML w modelowaniu danych, Mikom, Warszawa, 2000
Literatura uzupełniająca
1. Warmer J., Kleppe A.: OCL precyzyjne modelowanie w UML, WNT, Warszawa, 2003.
Nazwa przedmiotu:
Podstawy programowania na platformę Android
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
godzin w sem.
30
30
18
18
11.9-WE-I-USM-PS41_SSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
godzin w tyg.
2
2
2
2
semestr
5
5
6
6
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
4
stacjonarne
4
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
•
zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami działania i programowania platformy Android;
•
ukształtowanie wśród studentów zrozumienia specyfiki programowania wielowątkowych interfejsów użytkownika z
obsługą dotykową;
•
ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie projektowania aplikacji pracujących na platformie Android.
Wymagania wstępne
Język Java i technologie Web
Zakres tematyczny
Instalacja i obsługa środowiska programistycznego, przyspieszanie emulatora platformy Android w systemie Windows.
Rodzaje aplikacji na platformę Android i ich przeznaczenie.
Programowanie graficznego interfejsu użytkownika.
Sposoby konfiguracji wyglądu graficznego interfejsu użytkownika.
Obsługa lokalnych i zdalnych baz danych.
Odtwarzanie multimediów.
Testowanie i usuwanie błędów aplikacji.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne, wykład konwersatoryjny
Efekty kształcenia
Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranej specjalności
•Potrafi wykonać aktywność wykorzystującą standardowe kontrolki systemowego interfejsu
użytkownika platformy Android.
•Potrafi napisać aktywność pozwalającą tworzyć lokalną bazę danych, dodawać do niej dane, oraz
zmieniać je i usuwać.
•
Potrafi napisać aktywność umożliwiającą odtwarzanie strumieniowych mediów audio i
wideo
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
K_W19 T1A_W04
•
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
•
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.
•
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: projekt, sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 10 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 10 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 10 godz.
Studia niestacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 15 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 15 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 15 godz.
Literatura podstawowa
1. Sayed Hashimi, Satya Komatineni, Dave MacLean: Android 2. Tworzenie aplikacji, Wydawnictwo Helion, 2010.
2. Andrzej Stasiewicz: Android. Podstawy tworzenia aplikacji, Wydawnictwo Helion, 2013.
Literatura uzupełniająca
1.
Wei-Meng Lee: Android. Poradnik programisty, Wydawnictwo Helion, 2013.
Uwagi
Sylabus opracował dr inż. Przemysław Jacewicz
Nazwa przedmiotu:
Zaawansowane technologie usług sieciowych
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
projekt
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
30
15
18
9
9
11.3-WE-I-ZTUS-PS42_SSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
godzin w tyg.
2
1
2
1
1
semestr
5
5
7
7
7
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
Cel:
- zapoznanie studentów z zasadami pisania aplikacji WWW i usług sieciowych na platformie Java,
- ukształtowanie umiejętności w zakresie projektowania, implementacji i wdrażania aplikacji WWW oraz usług sieciowych.
Wymagania wstępne
Podstawy programowania, Programowanie obiektowe, Język Java i technologie Web, Sieci komputerowe
Zakres tematyczny
Wprowadzenie do standardu Java 2 Enterprise Edition. Historia programowania rozproszonego w środowisku Java. Ewolucja
systemów skalowalnych opartych na platformie Java. Interfejs programistyczny J2EE API. Przepływ informacji na platformie
Java - Java Messaging.
Projektowanie aplikacji wielowarstwowych. Integracja elementów J2EE w aplikacjach skalowalnych z dostępem zdalnym.
Specyfikacje warstw: sieciowej Web, logiki biznesowej zbudowanej przy użyciu komponentów Java Beans, warstwy
pośredniej, warstw abstrakcji i persystencji danych oraz warstwy prezentacji. Zapoznanie się z podstawowymi wzorcami
projektowymi, tj. MVC, wysuniętego kontrolera, obiektów przechwytujących, obiektów kontekstowych, fasady sesji, obiektu
transferowego, obiektu dostępu do danych. Refaktoryzacja kodu. Wykorzystanie podstawowych protokołów internetowych w
projektowaniu aplikacji klienckich. Omówienie popularnych frameworków do budowy aplikacji internetowych: Struts, Spring
MVC, Java Server Faces.
Serwery aplikacji. Cykl życia aplikacji internetowych. Role w procesie wdrażania aplikacji internetowych: dostarczanie
komponentów, montaż aplikacji, uruchamianie, składowanie w kontenerach, administracja serwerów. Zarządzanie pulami
połączeń sesyjnych oraz połączeń z bazami danych. Deskryptory wdrożeń. Archiwa wdrożeń dla prostych aplikacji
internetowych WAR oraz dla aplikacji korporacyjnych EAR. Omówienie popularnych kontenerów Apache Tomcat, JBoss oraz
serwera aplikacji Web Sphere Application Server. Problemy bezpieczeństwa serwerów.
Usługi sieciowe. Język XML jako podstawa architektury usług sieciowych. Transmisja danych: protokół SOAP i JAX-RPC.
Weryfikacja dokumentów DTD. Omówienie strategii optymalizacji usług sieciowych: proaktywnej, definitywnej i reaktywnej.
Rejestr usług UDDI. Bezpieczeństwo usług sieciowych: cyfrowy podpis XML, kodowanie XML, zarządzanie kluczami.
Przykłady usług sieciowych.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
projekt: praca w grupach, metoda projektu
Efekty kształcenia
Student potrafi efektywnie korzystać z narzędzi wsparcia do budowy złożonych aplikacji.
Student zna i potrafi wdrożyć rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo aplikacji internetowych.
Student zna budowę skalowalnych aplikacji internetowych opartych na wielowarstwowej
architekturze.
Student potrafi scharakteryzować technologie stosowane do wytwarzania poszczególnych warstw
aplikacji korporacyjnej.
Student potrafi posługiwać się wzorcami projektowymi Java EE przy projektowaniu aplikacji
wielowarstwowych oraz usług sieciowych.
Student potrafi wykonać aplikację internetową opartą na wielowarstwowej architekturze.
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
- laboratorium: projekt, prezentacja ustna
- projekt: projekt
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 27 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 27 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 27 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 27 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 27 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 24 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 24 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 24 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 24 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 24 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 24 godz.
Literatura podstawowa
1. Alur D. Crupi J. Malks D.: Core J2EE Wzorce projektowe, Wydanie drugie, Helion, Gliwice, 2004
2. Horstmann C. S., Cornell G.: Core Java 2. Techniki zaawansowane, Wydanie drugie, Helion, Gliwice, 2005
3. Hall M, Brown L.: Java Servlet i JavaServer Pages. Tom 1, Wydanie II, Helion, Gliwice, 2005.
Literatura uzupełniająca
1. McGovern M.: Java Web Services Architecture, Morgan-Kaufman, 2003
2. Short S.: Zastosowanie XML do tworzenia usług internetowych na platformie Microsoft .NET, Microsoft Press, Warszawa,
2003
3. Horstmann C. S., Geary D.: JavaServer Faces, Wydanie II, Helion, Gliwice, 2008
Nazwa przedmiotu:
Bezpieczeństwo w systemach i sieciach koputerowych
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
30
30
9
9
9
11.3-WE-I-BSSK-PS43_SSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
godzin w tyg.
2
2
1
1
1
semestr
5
5
5
5
5
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
4
stacjonarne
4
niestacjonarne
typ przedmiotu
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
obowiązkowy
Cel przedmiotu
- wyrobienie nawyków i krytycznego spojrzenia na bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych
- zapoznanie z zagrożeniami i ochroną przed nimi w sieciach komputerowych
- zrozumienie istoty konieczności współpracy przy procesie zabezpieczania i monitorowania bezpieczeństwa w sieciach
- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie projektowania, uruchamiania i monitorowania systemów i sieci
komputerowych
Wymagania wstępne
Sieci komputerowe
Zakres tematyczny
Zagrożenia w sieciach teleinformatycznych. Kryteria oceny bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej. Typy ataków na
poszczególnych warstwach modelu OSI. Zabezpieczenia sprzętowe i programowe. Firewalle. Rola usług w zagrożeniach.
Sieci VPN. Ataki DoS.
Oprogramowanie. Zagrożenia: Wirusy, Robaki, Konie trojańskie, Spyware i inne. Ochrona: uaktualnienia systemowe,
Programy antywirusowe i anty spyware. Protokoły warstwy aplikacji: ssh i ssl.
Stan prawny. Ustawa o ochronie informacji niejawnej (w zakresie odpowiednim do ochrony sieci teleinformatycznych).
Certyfikacja urządzeń i systemów.
Kryptografia. Metody symetryczne i asymetryczne. Standardy szyfrowania DES, AES. Kryptografia klucza publicznego.
Algorytm RSA. Jednokierunkowe funkcje skrótu. Podpis elektroniczny. Serwery PKI.
Dostęp do systemu. Kontrola dostępu do systemu. Zarządzanie dostępem użytkowników. Zakres odpowiedzialności
użytkowników. Systemy AAA.
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych. Szyfrowanie transmisji. Uwierzytelnianie. Serwery RADIUS.
Metody kształcenia
wykład: ćwiczenia laboratoryjne, wykład konwencjonalny
laboratorium: dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
projekt: burza mózgów, metoda projektu
Efekty kształcenia
potrafi zdiagnozować najczęstsze typy ataków w sieciach komputerowych
potrafi skonfigurować bezpieczną transmisję danych w sieciach bezprzewodowych bazujących na
standardzie IEEE 802.11
rozumie potrzebę stosowania zabezpieczeń systemów i sieci komputerowych
rozumie konieczność pracy zespołowej przy uruchamianiu i monitorowaniu zabezpieczeń w
rozbudowanych sieciach komputerowych
potrafi scharakteryzować zagrożenia występujące w systemach informatycznych oraz metody
ochrony przed nimi
umie zdefiniować podstawową politykę bezpieczeństwa dla pojedynczego komputera i małej sieci
komputerowej
potrafi przeprowadzić proces usuwania zagrożeń w systemach i sieciach komputerowych
potrafi zaproponować i wdrożyć rozwiązania bezpieczeństwa w sieciach komputerowych
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: sprawozdanie, sprawdzian, kolokwium
- laboratorium: sprawozdanie, sprawdzian
- projekt: projekt, sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 30% + projekt: 20%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 30 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 20 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 5 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 5 godz.
Studia niestacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 30 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 30 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 8 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 25 godz.
Literatura podstawowa
1. Szmit, M. Gusta, M. Tomaszewski, 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej, Helion, 2005.
2. Dudek A.: Jak pisać wirusy, Jelenia Góra 1993.
3. Kutyłowski M., Strothmann W.B.: Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, Oficyna
Wydawnicza Read ME, Warszawa, 1998.
4. Lukatsky A.: Wykrywanie włamań i aktywna ochrona danych, Helion, 2004.
Literatura uzupełniająca
1. Russell R. i in. : Hakerzy atakują. Jak przejąć kontrolę nad siecią, Helion, 2004.
2. Potter B., Fleck B.: 802.11. Bezpieczeństwo, Wyd. O’Reilly, 2005.
3. Balinsky A. i in.: Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, PWN, CISCO Press, 2007.
4. Mochnacki W.: Kody korekcyjne i kryptografia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
5. Schneider B.: Kryptografia dla praktyków — protokoły, algorytmy i programy zródłowe w języku C. Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.
Nazwa przedmiotu:
Zaawansowane środowiska programistyczne
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
30
30
18
18
9
11.3-WE-I-ZSP-PSW_C45_SSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
godzin w tyg.
2
2
2
2
1
semestr
6
6
7
7
7
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
4
stacjonarne
4
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami o środowiskach typu RAD (ang. rapid application development –
błyskawiczne projektowanie aplikacji), przedstawienie zalet środowisk RAD na przykładzie systemów Delphi, C++ Borland,
- przedstawienie możliwości tworzenia aplikacji typu „desktop” oraz aplikacji korzystających z serwerów baz danych,
wykorzystując min. język SQL, podanie podstawowych informacji o strukturze komponentów VCL (ang. Visual Component
Library), nakreślenie podstaw technologii DLL i COM,
- nauka podstawowych umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji Internetowych wykorzystujących technologię WebSnap, a
także aplikacji wielowarstwowych, omówienie technologii ASP i ASO (Active Server Pages, Active Server Objects),
zaprezentowanie technologii CORBA w środowiskach C++ Builder oraz Delphi
Wymagania wstępne
Podstawy programowania, Programowanie obiektowe
Zakres tematyczny
Programowanie aplikacji dla systemu MS Windows. Historia rozwoju narzędzi RAD (Rapid Application Development) Delphi, C++ Builder, Kylix i ich zgodność. Język Object Pascal a C++. Wprowadzenie do środowiska programistycznego
DELPHI. Projekty, moduły i formularze. Wykorzystanie debuggera. Obsługa wyjątków. Programowanie bazujące na
zdarzeniach. Tworzenie bibliotek dll. Obsługa komunikatów Windows. Aplikacje wielowątkowe.
Możliwości programowania baz danych. Wprowadzenie do BDE (Borland Database Engine) Podstawowe komponenty
obsługi baz danych. Operacje na zbiorach danych (nawigacja, filtrowanie, przeszukiwanie, itp.). Obsługa SQLa - komponent
TQuery. Technologia dbExpress. Tworzenie aplikacji bazodanowych za pomocą dbGo for ADO. Projektowanie raportów.
Wprowadzenie do InterBasea.
Konstruowanie komponentów. Architektury komponentów VCL i CLX. Tworzenie komponentów VCL. Komponenty
międzyplatformowe. Programowanie rozszerzeń powłoki Windows. Podstawy COM (Component Object Model). Technologia
COM a DELPHI.
Aplikacje internetowe. Aplikacje internetowe a DELPHI. Wprowadzenie do technologii WebSnap. Projektowanie aplikacji
serwerowych z wykorzystaniem WebSnap. XML a DELPHI. MIDDAS - tworzenie aplikacji wielowarstwowych. Typowa
architektura DataSnap. Tworzenie aplikacji DataSnap. Wprowadzenie do ASP (Active Server Pages) Active Server Objects
(ASO). Wprowadzenie do technologii CORBA. Możliwości i architektura CORBA. Język IDL. Przykładowe aplikacje.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne, wykład konwencjonalny
Efekty kształcenia
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole.
Posiada umiejętność konstrukcji podstawowych aplikacji wielowarstowywych oraz opartych o
technologię CORBA.
Student zna historię rozwoju narzędzi RAD, a także obecne rozwiązania RAD z ich wadami i
zaletami.
Potrafi opracować interfejs użytkownika z zastosowaniem narzędzi RAD.
Zna podstawy obsługiwania i konstruowania bibliotek DLL i COM.
Potrafi obsługiwać komunikaty Windows.
Potrafi opracować i zaimplementować bazę danych typu desktop lub klient-serwer.
Posiada w podstawowym zakresie umiejętność konstruowania własnych komponentów wizualnych
i niewizualnych.
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19
K1I_W19
K1I_W19
K1I_W19
T1A_W04
T1A_W04
T1A_W04
T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: projekt, sprawozdanie, sprawdzian, egzamin w formie pisemnej
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 10 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 10 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 10 godz.
Studia niestacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 15 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 15 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 15 godz.
Literatura podstawowa
1. Pacheco X. i Teixeira S.: Delphi 6. Vademecum profesjonalisty, Helion, Warszawa, 2002
2. Wybrańczyk M.: Delphi 7 i bazy danych, Helion, Warszawa, 2003
Platforma .Net
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za
przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
godzin w sem.
30
11.3-WE-I-PDN-PSW_C45_SSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
godzin w tyg.
2
semestr
6
forma zal.
egzamin
punkty ects
4
tryb studiow
stacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
laboratorium
wykład
laboratorium
projekt
30
18
18
9
2
2
2
1
6
7
7
7
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
4
niestacjonarne
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
- ukształtowanie wśród studentów zrozumienia i świadomości roli pojęcia platformy informatycznej w codziennej praktyce
programisty rozwiązań informatycznych
- zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami o platformie.NET jako środowisku do tworzenia programów
funkcjonujących w tradycyjnym środowisku użytkownika (aplikacje desktop) oraz w sieci Internet (technologia ASP.NET)
- nauka podstawowych umiejętności w zakresie tworzenia programów w języku C#, wykorzystywania systemów baz danych,
opisu danych za pomocą XML, tworzenia dynamicznych stron WWW w technologii ASP.NET
- ukształtowanie podstawowych umiejętności zakresie tworzenia usług sieciowych w tym bezpieczeństwa aplikacji
tworzonych za pomocą technologii.NET, a także poinformowanie o dostępności innych niż C# języków programowania
oferowanych przez platformę.NET
Wymagania wstępne
Podstawy programowania, Programowanie obiektowe, Algorytmy i struktury danych, Bazy danych
Zakres tematyczny
Wprowadzenie do platformy .NET. Przedstawienie struktury platformy .NET. Rodzaje i typy platformy .NET. Zarys
środowiska .NET Framework. Przegląd języków programowania dla platformy.NET. Charakterystyka pakietu Microsoft Visual
Studio. Prezentacja środowiska programistycznego. Edycja formularzy. Uruchamianie aplikacji. Tworzenie przykładowej
aplikacji dla systemu Windows. Środowisko CLR ( ang. Common Language Runtime). Podstawowe funkcje i usługi CLR.
Zarządzanie pamięcią i zasobami. Zarządzanie wątkami. Struktura i układ metadanych. Obsługa błędów przy użyciu
wyjątków. Integracja z bibliotekami Win32 DLL. Metody interakcji między aplikacjami. Porównanie środowiska CLR z JVM
(ang. Java Virtual Machine). Podstawy programowania w języku C#. Omówienie składni języka: instrukcje, zmienne,
operatory i typy danych. Zasady tworzenie klas, metod, konstruktorów oraz obiektów tych klas. Użycie tablic. Przegląd
podstawowych narzędzi zawartych w SDK (ang. Software Development Kit). Zaawansowane elementy języka C#. Dyrektywy
preprocesora. Obsługa zdarzeń. Obsługa błędów za pomocą wyjątków. Operacje na łańcuchach znaków. Korzystanie
z komponentów interfejsu Windows. Wykorzystanie wyrażeń regularnych. Zdalne wywoływanie obiektów. Dostęp i operacje
na plikach. Wątki i ich synchronizacja. Omówienie BCL (ang. Base Class Library). Budowanie komponentów .NET. Zasady
tworzenia, projektowanie, implementacja i testowanie komponentów, Współpraca z komponentami COM i COM+.
Wykorzystanie języka XML na potrzeby platformy .NET. Sposoby wymiany informacji z wykorzystanie dokumentów XML.
Przegląd klas wspomagających przetwarzanie dokumentów XML. Dostęp do danych przy użyciu ADO.NET (ang. ActiveX
Data Objects .NET). Przegląd obiektów ADO.NET. Metody dostępu do baz danych. Prezentacja danych z baz danych na
witrynach internetowych. Technologia ASP.NET (ang. Active Server Pages .NET). Klasy bazowe i podstawowe obiekty
ASP.NET. Użycie języka XML w połączeniu z ASP.NET. Tworzenie stron WWW zawierających komponenty ASP.NET.
Tworzenie usług sieciowych przy użyciu web services, Wykorzystanie protokołów SOAP (ang. Simple Object Access
Protocol)i UDDI (ang. Universal Description, Discovery and Integration). Bezpieczeństwo aplikacji ASP.NET: kontrola
dostępu, autoryzacja, szyfrowanie danych.
Metody kształcenia
wykład: metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne, wykład konwencjonalny
laboratorium: metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne, wykład konwencjonalny
projekt: metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Potrafi samodzielnie pracować nad systemem informatycznym, a także znane są mu narzędzia do
pracy w zespole dostępne w ramach platformy.NET.
Znane są mu również zasady postępowania zgodnego z etyką oraz zagadnienia licencyjne
korzystania z pakietów/komponentów/bibliotek innych producentów we własnych projektach.NET.
Potrafi przeprowadzić analizę i interpretację istniejących problemów, a następnie wskazać sposoby
i techniki rozwiązywania tych problemów przy użyciu platformy.NET.
Jest zorientowany w możliwościach platformy.NET w dziedzinie bezpieczeństwa aplikacji oraz
zabezpieczania informacji tworzonej przez użytkowników systemu bądź aplikacji.NET.
Potrafi w podstawowym zakresie tworzyć nowe komponenty (i rozwijać istniejące), do
rozwiązywania problemów informatycznych. Znana jest mu struktura komponentów.NET.
Student potrafi utworzyć aplikację działającą w ramach środowiska.NET wykorzystującą jej
możliwości.
Znane się mu podstawowe składowe platformy i potrafi scharakteryzować wady oraz zalety
platformy.NET. Ma świadomość dynamicznego rozwoju platformy.NET.
Potrafi utworzyć dokumentację dla nowo tworzonych projektów oraz opisywania istniejących
programów/bibliotek/pakietów.NET.
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: projekt, egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: projekt, sprawozdanie, egzamin w formie pisemnej
- projekt: projekt, sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 10 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 10 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 10 godz.
Studia niestacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 15 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 15 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 15 godz.
Literatura podstawowa
1. Chappell D.: Zrozumieć platformę .NET, Helion, 2007
2. Duffy J.: .NET Framework 2.0, Zaawansowane programowanie, Helion, 2007
3. Michelsen K.: Język C#. Szkoła programowania, Helion, 2007
4. Esposito D.: Tworzenie aplikacji za pomocą ASP.NET oraz ADO.NET, Wydawnictwo RM, 2002.
Literatura uzupełniająca
1. Halvorson M.: Microsoft Visual Basic.NET, Wydawnictwo RM, Warszawa, 2002
2. Burton K.: .NET CLR. Ksieka eksperta, Helion, 2002
3. Liberty J.: C# 2005. Wprowadzenie, O'Reilly, 2007
4. Cabrera L. F., Kurt C.: Architektura usług Web i jej specyfikacje. Klucz do zrozumienia WS, Microsoft Press, 2005
Aplikacje rozproszone
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
30
30
18
18
9
11.3-WE-I-AR-PSW_C45_SSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
godzin w tyg.
2
2
2
2
1
semestr
6
6
7
7
7
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
4
stacjonarne
4
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
- zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi aplikacji rozproszonych: proces, wątek, modele komunikacji,
mechanizmy synchronizacji i komunikacji, żywotność lokalna i globalna, aplikacje dwuwarstwowe, trójwarstwowe i
wielowarstwowe itp.
- ukształtowanie umiejętności wśród studentów w projektowaniu i programowaniu aplikacji rozproszonych
- zapoznanie studenta z formalnymi językami opisu systemów/aplikacji rozproszonych
Wymagania wstępne
Programowanie obiektowe, Systemy operacyjne
Zakres tematyczny
Pojęcia podstawowe związane z przetwarzaniem rozproszonym: proces, wątek, synchronizacja, komunikacja, blokada,
zagłodzenie itp. Model klient-serwer. aplikacje dwuwarstwowe, trójwarstwowe i wielowarstwowe, rozwój schematów (modeli)
komunikacji.
Wzorce projektowe: projektowanie warstwy prezentacji i warstwy biznesowej, złe praktyki w warstwie prezentacji i warstwie
biznesowej, refaktoryzacja, wybrane wzorce.
Środowisko CORBA: wprowadzenie do architektury CORBA, język definicji interfejsu IDL, usługi CORBA, tworzenie aplikacji
rozproszonych w środowisku CORBA.
Aplikacje rozproszone na platformie Java EE: aplikacje klasy Enterprise Edition, komponenty EJB, kontenery komponentów,
dostęp zdalny i lokalny do komponentów EJB, transakcje w komponentach EJB. Integracja systemów informatycznych:
kolejkowanie komunikatów i usługi sieciowe, technologie JMS i WS.
Systemy czasu rzeczywistego. Determinizm czasowy. Procesy periodyczne i aperiodyczne. Algorytmy synchronizacji czasu
w węzłach systemu rozproszonego: szeregowanie zadań w systemach czasu rzeczywistego. Szeregowanie statyczne i
dynamiczne. Systemy z przerwaniami i bez przerwań. Algorytmy szeregowania EDF i RMA. Bezpieczeństwo rekonstrukcja i
tolerowanie uszkodzeń. Formalne języki opisu systemów rozproszonych. Logika temporalna, bigrafy.
Metody kształcenia
wykład: metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne, wykład konwencjonalny
Efekty kształcenia
jest zdolny do oceny efektywności przyjętych rozwiązań oraz oceny zastosowanych technologii w
tworzeniu systemów rozproszonych
potrafi przedstawić modele wytwarzania aplikacji rozproszonych (wzorce projektowe, architektury
szkieletowe)
potrafi przedstawić nowoczesne technologie wytwarzania aplikacji rozproszonych w
heterogenicznym środowisku sieci Internet oraz w monogenicznych środowiskach
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych co najmniej raz
w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: projekt, prezentacja ustna, egzamin w formie pisemnej
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 15 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 10 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 10 godz.
Studia niestacjonarne (120 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 25 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 15 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz.
Literatura podstawowa
1. G. Coulouris i inni. Systemy rozproszone podstawy i projektowanie WNT Warszawa 1999
2. M. Ben-Ari, Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego, WNT, 1990
3. Guerraoui R., Rodrigues L. Introduction to Reliable Distributed Programming, Springer-Verlag, 2006
4. Tanenbaum A. S. Rozproszone Systemy Operacyjne, PWN, 1997
Literatura uzupełniająca
1. Garg K. V.: Principles of Distributed Systems, Kluwer Academic Publishers, 1996
2. Tanenbaum A. S.: Distributed Systems Principles and Paradigms, Prentice Hall 2002
Nazwa przedmiotu:
Administracja sieci mobilnych
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
11.3-WE-I-ASM-PSW_D46_SSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
Forma zajęć
wykład
projekt
godzin w sem.
30
15
godzin w tyg.
2
1
semestr
6
6
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
wykład
laboratorium
projekt
18
9
9
2
1
1
7
7
7
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
6
niestacjonarne
wybieralny
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
Cel:
- zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami działania sieci mobilnych;
- ukształtowanie wśród studentów zrozumienia możliwości konfiguracji usług mobilnych;
- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie projektowania aplikacji oferujących usługi mobilne.
Wymagania wstępne
Usługi w sieciach mobilnych
Zakres tematyczny
Karta SIM. Zapis i odczyt danych przechowywanych na karcie SIM. Tworzenie kart nowego operatora.
Zarządzanie elementami sieci. Kontrola nad: stacją bazową, sterownikiem sieci bezprzewodowej i bramką usług.
Usługi w terminalu i po stronie operatora. Zarządzanie dostępem klientów pre-paid i na abonament. Przesyłanie wiadomości
SMS i MMS. Taryfikacja usług i raportowanie wykorzystania.
Metody kształcenia
wykład: metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne, wykład problemowy, wykład konwencjonalny
projekt: metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Potrafi wykonać aplikację zapewniającą obsługę i przetwarzania wiadomości SMS
Potrafi opisać sposoby zarządzania usługami mobilnymi i podać elementy sieci odpowiedzialne za
te usługi
Potrafi odczytać dane z karty SIM i je zinterpretować
Rozumie znaczenie karty SIM, zna jej budowę i znaczenie jej zawartości
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: projekt, sprawozdanie, egzamin w formie pisemnej
- projekt: projekt, sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 40% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 23 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 23 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 23 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 22 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 22 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 22 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 24 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 24 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 24 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 24 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 24 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 24 godz.
Literatura podstawowa
1. Martin Sauter: Communication Systems for the Mobile Information Society, John Wiley, 2006, ISBN 0-470-02676-6.
2. J. Kołakowski, J. Cichocki: UMTS System telefonii komórkowej trzeciej generacji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
WKŁ, 2007.
3. Aleksander Simon, Marcin Walczyk: Sieci komórkowe GSM/GPRS. Usługi i bezpieczeństwo, XYLAB, 2004
Literatura uzupełniająca
1. Kabaciński Wojciech: Sieci telekomunikacyjne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2008.
Programowanie urządzeń mobilnych
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
projekt
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
30
15
18
9
9
11.3-WE-I-PUM-PSW_D46_SSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
godzin w tyg.
2
1
2
1
1
semestr
6
6
7
7
7
forma zal.
egzamin
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z zagadnieniami programowania urządzeń mobilnych działającego pod systemem Android;
- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie dotykowych interfejsów użytkownika;
- ukształtowanie wśród studentów zrozumienia ograniczeń wypływających z budowy urządzeń mobilnych;
- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie projektowania aplikacji mobilnych zorientowanych na przenośność.
Wymagania wstępne
Java i technologie Web
Zakres tematyczny
Maszyny wirtualne. Rodzaje maszyn wirtualnych i ich ograniczenia. Konfiguracje i profile .
Tworzenie midletów. Programowanie z zastosowaniem Sun Wireless Toolkit i Netbeans IDE. Programowanie interfejsów
użytkownika, obsługa wyświetlacza, klawiatury, grafika 3D, komunikacja poprzez sieć internet, wysyłanie i odbieranie SMSów.
Uruchamianie midletów na telefonach komórkowych. Rodzaje aplikacji J2ME i sposoby ich przygotowywania dla wybranych
telefonów komórkowych.
Metody kształcenia
wykład: wykład problemowy
laboratorium: metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Potrafi zapewnić aplikacji mobilnej możliwość komunikacji poprzez sieć IP
Potrafi wykonać aplikację korzystającą z grafiki dwu- i trójwymiarowej
Potrafi wymienić rodzaje maszyn wirtualnych i zna ich ograniczenia
Zna dostępne konfiguracje i profile mobilnych maszyn wirtualnych
Potrafi wykonać aplikację mobilną korzystającą z graficznego interfejsu użytkownika
K1I_W19
K1I_W19
K1I_W19
K1I_W19
K1I_W19
T1A_W04
T1A_W04
T1A_W04
T1A_W04
T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: egzamin w formie pisemnej
- laboratorium: projekt, sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 30% + projekt: 40%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 23 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 23 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 23 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 22 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 22 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 22 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 36 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 24 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 24 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 24 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 24 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 24 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 24 godz.
Literatura podstawowa
1. Kim Topley: J2ME. Almanach, Helion, 2003.
2. Janusz Grzyb: J2ME. Tworzenie gier, Helion, 2007.
3. Krzysztof Rychlicki-Kicior: J2ME. Praktyczne projekty, Helion, 2006.
Literatura uzupełniająca
1. Krzysztof Rychlicki-Kicior: J2ME. Java dla urządzeń mobilnych. Ćwiczenia, Helion 2003
Sieci konwergentne
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
projekt
wykład
projekt
godzin w sem.
30
15
18
9
11.3-WE-I-SK-PSW_E47_SSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
godzin w tyg.
2
1
2
1
semestr
6
6
7
7
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
- zapoznanie studentów z ideą sieci konwergentnych
- przedstawienie stosowanych protokołów i standardów w sieciach konwergentnych
- zapoznanie studentów z problematyką związaną z integracją usług cyfrowych i analogowych
- ukształtowanie umiejętności integrowania działających sieci z nowymi usługami sieciowymi (cyfrowymi i analogowymi)
- zapoznanie studentów z metodami zapewniania jakości (QoS) w sieciach komputerowych
Wymagania wstępne
Sieci komputerowe
Zakres tematyczny
Konwergentne sieci teletransmisyjne. Idea. Ewolucja. Kierunki rozwoju. Skalowalność.
Usługi w sieciach konwergentnych. Transmisja danych. VoIP i strumienie wideo. Usługi telefoniczne i fax. Sieci VPN.
Integracja sieci z komutacją kanałów i sieci z przełączaniem pakietów.
QoS i bezpieczeństwo w sieciach konwergentnych.
Protokoły i technologie. IP. ATM. TDM. Frame Relay.
Zarządzanie sieciami konwergentnymi. Konfiguracja urządzeń sieciowych i urządzeń klienckich. Monitorowanie działania
sieci.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
projekt: metoda projektu
Efekty kształcenia
potrafi uruchamiać i monitorować funkcjonowanie usług sieciowych o różnych charakterystykach i
wymaganiach w sieciach komputerowych
potrafi opisać mechanizmy zapewniania żądanej jakości usług sieciowych (QoS)
potrafi opisać stosowane w sieciach technologie i protokoły
zna podstawowe usługi dostępne w sieciach kowergentnych
potrafi scharakteryzować ideę sieci konwergentnych
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19
K1I_W19
K1I_W19
K1I_W19
T1A_W04
T1A_W04
T1A_W04
T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: sprawdzian, kolokwium
- projekt: projekt, sprawozdanie
Składowe oceny końcowej = wykład: 75% + projekt: 25%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 45 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 30 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 20 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 40 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 33 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 30 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 20 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 40 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 30 godz.
Literatura podstawowa
1. Mueller S.: APIs and Protocols For Convergent Network Services, McGraw-Hill, 2002
2. Wallingford T.: VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej, Helion 2007
3. Serafin M.: Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych, Helion 2008
4. Wallance H.: Authorized Self-Study Guide Cisco Voice Over IP (CVoice), 2006, Cisco Press
Literatura uzupełniająca
1. Karanjit S. Siyan, Tim Parker, TCP/IP. Księga eksperta. Wydanie II, Helion 2002,
2. Pr. zbiorowa, Session Initiation Protocol (SIP): Controlling Convergent Networks, McGraw-Hill, 2008.
Sieciowe systemy informacyjne
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
projekt
wykład
projekt
godzin w sem.
30
15
18
9
11.3-WE-I-SSI-PSW_E47_SSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
godzin w tyg.
2
1
2
1
semestr
6
6
7
7
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
Cel:
- zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami tworzenia systemów informacyjnych z wykorzystaniem takich
technologii jak sieci semantyczne, systemy wieloagentowe oraz usługi sieciowe.
- ukształtowanie praktycznych umiejętności projektowania inteligentnych systemów informatycznych z wykorzystaniem wyżej
wymienionych technologii
Wymagania wstępne
Bazy danych, Elementy sztucznej inteligencji, Język Java i technologie Web
Zakres tematyczny
1. Usługi sieciowe.
Architektura usług sieciowych.
Zasada działania oraz techniki tworzenia usług sieciowych.
Rola usług sieciowych w e-biznesie.
2. Sieci semantyczne.
Architektura oraz koncepcja sieci semantycznych.
Język opisu zasobĂłw Resource Description Framework (RDF).
Język reprezentacji wiedzyRDFSchema (RDFS)
Język reprezentacji ontologii Web Ontology Language (OWL)
Metody konstrukcji ontologii.
Języki regułowe SWRL oraz ich zastosowanie w przetwarzaniu sieci semantycznych.
Semantyczne usługi sieciowe.
3. Systemy wieloagentowe.
Architektura systemów wieloagentowych.
Zastosowanie agentów do przeszukiwania oraz analizy semantycznie
opisanych informacji.
Inteligentna oraz dynamiczna kompozycja semantycznych usług sieciowych.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
projekt: metoda projektu
Efekty kształcenia
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole
Posiada umiejętność projektowania agentów do przeszukiwania i analizy informacji opisanej
semantycznie
Potrafi wymienić i zdefiniować podstawowe pojęcia związane z systemami wieloagentowymi
Zna języki wykorzystywane do reprezentacji wiedzy i zasobów oraz potrafi je wykorzystać przy
projektowaniu i budowie ontologii
Potrafi wymienić i zdefiniować podstawowe pojęcia związane z zagadnieniami sieci
semantycznych
Ma świadomość możliwości wykorzystania usług sieciowych w e-biznesie
Potrafi objaśnić architekturę usług sieciowych
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: kolokwium
- projekt: projekt
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + projekt: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 15 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 25 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 35 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 60 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 25 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 33 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 35 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 60 godz.
Literatura podstawowa
1. Chang G., Healey M.J., McHugh J.A.M, Wang J.T.L: Mining the World Wide Web: An Information Search Approach,
Kluwer Academic Publishers, 2001
2. Kimball R., Ross M.: The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling, Wiley, 2002
3. Turban E., Sharda R., Aronson J.E., King D.: Business Intelligence, Prentice Hall, 2007
4. Taniar D., Rahayu J.W.: Web Semantics Ontology, Idea Group Publishing, 2006
Literatura uzupełniająca
1. Kimball R., Ross M.: The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling, Wiley, 2002
2. Kimball R., Ross M., Thirnthwaite W., Mundy J., Becker B.: The Data Warehouse Lifecycle Toolkit, Wiley, 2008
3. Antoniou G., Harmelen F.: A Semantic Web Primer, MIT Press, 2004
Projektowanie sieci komputerowych
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialni za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
projekt
wykład
projekt
godzin w sem.
30
15
18
9
Cel przedmiotu
06.0-WE-I-PSK-PSW_E47_SSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
godzin w tyg.
2
1
2
1
semestr
6
6
7
7
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
egzamin
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
- Zapoznanie studentów z hierarchicznym modelem projektowania oraz cyklem życia konwergentnych sieci komputerowych
- Zapoznanie studentów z technologiami, usługami i protokołami stosowanymi w korporacyjnych sieciach komputerowych
- Zapoznanie studentów oraz ukształtowanie ich umiejętności w zakresie stosowania narzędzi programowych i sprzętowych
wspierających proces projektowania konwergentnych sieciach komputerowych.
Wymagania wstępne
Sieci komputerowe I i II
Zakres tematyczny
Sieci i usługi w małych przedsiębiorstwach oraz u dostawcy usług internetowych. Konfiguracja urządzeń sieciowych.
Planowanie rozbudowy i modernizacji sieci. Planowanie struktury adresacji sieci. Usługi dostawców usług internetowych.
Odpowiedzialność ISP. Routing i przełączanie w przedsiębiorstwach. Infrastruktura sieciowa w przedsiębiorstwie. Metody
routowania i przełączanie w sieci przedsiębiorstwa. Wdrażanie łączy WAN w przedsiębiorstwach. Rozwiązywanie problemów
z siecią. Wprowadzenie do projektowania sieci komputerowych. Zalety hierarchicznego projektowania sieci. Metodologia
projektowania sieci komputerowych. Role warstw: szkieletowej, dystrybucji i dostępowej. Farmy serwerów oraz
bezpieczeństwo sieci komputerowych. Rola łączności bezprzewodowej w sieciach komputerowych. Wsparcie dla pracy
zdalnej. Określanie wymagań. Fazy cyklu życia sieci komputerowej. Proces sprzedaży sieci komputerowej. Przygotowanie
do procesu projektowania. Identyfikacja technicznych wymagań oraz ograniczeń. Identyfikacją wymagań odnoście
zarządzania oraz monitorowania stanu sieci. Opis istniejącej sieci. Dokumentowanie istniejącej sieci. Aktualizacja systemów
operacyjnych urządzeń sieciowych. Rozbudowa urządzeń sieciowych. Projektowanie sieci bezprzewodowych. Dokumentacja
wymagań stawianych projektowanej sieci. Określenie wpływu aplikacji na projekt sieci. Rodzaje aplikacji sieciowych.
Charakterystyka wymagań aplikacji sieciowych. Wprowadzenie do mechanizmów zapewniania jakości usług (QoS).
Wymagania stawiane sieciom umożliwiającym przesyłanie głosu oraz wideo. Dokumentowanie wykorzystywanych aplikacji i
ruchu w sieci. Tworzenie projektu sieci. Analiza wymagań. Wybór odpowiedniej topologii sieci komputerowej. Projektowanie
sieci WAN i mechanizmów pracy zdalnej. Projektowanie rozmieszczenia urządzeń łączności bezprzewodowej. Projektowanie
mechanizmów zapewniania bezpieczeństwa w sieciach. Adresacja IP w projekcie sieci. Projektowanie adresacji logicznej.
Schematy adresacji oraz nazw. Konsolidacja tras. Różnice w adresacji IPv4 i IPv6. Migracja z adresacji IPv4 do IPv6.
Tworzenie prototypu sieci. Budowa prototypu sieci komputerowej. Testowanie projektu sieci. Testowanie technologii LAN
oraz urządzeń sieciowych. Testowanie redundancji zasobów. Testowanie protokołów routingu oraz schematu adresacji.
Identyfikacją ryzyka i słabości sieci. Tworzenie planu testów. Przygotowanie połączeń WAN. Budowa prototypu połączeń
zdalnych. Symulacja i testowanie połączeń WAN. Testowanie poprawności wyboru technologii WAN. Projektowanie systemu
pracy zdalnej. Projektowanie struktury połączeń VPN. Przygotowanie oferty projektowej. Przygotowanie propozycji oferty
projektowej. Opracowywanie planu wdrożenia zaprojektowanej sieci komputerowej. Szacowanie czasu i zasobów
niezbędnych do zaimplementowania sieci. Prezentacja oferty projektowej.
Metody kształcenia
wykład: wykład konwencjonalny
projekt: metoda projektu
Efekty kształcenia
Student jest zdolny do prezentacja oferty projektowej.
Potrafi oszacować czas i zasoby niezbędne do zaimplementowania sieci.
Potrafi opracować harmonogram budowy i wdrożenia zaprojektowanej sieci komputerowej.
Potrafi zaprojektować konwergentną sieć komputerową spełniającą oczekiwania klienta.
Potrafi analizować i zinterpretować techniczne wymagania projektowanej sieci komputerowej oraz
zidentyfikować potencjalne ograniczenia utrudniające budowę sieci komputerowej.
Jest zdolny do zbierania wymagań klientów odnośnie właściwości projektowanej sieci
komputerowej.
Potrafi opisać role warstw szkieletowej, dystrybucji i dostępowej w funkcjonowaniu sieci
komputerowej.
Student, który zaliczył przedmiot: potrafi scharakteryzować model hierarchicznego projektowania
lokalnych (LAN) i rozległych (WAN) sieci komputerowych.
K1I_W19
K1I_W19
K1I_W19
K1I_W19
T1A_W04
T1A_W04
T1A_W04
T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej
przez prowadzącego.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: test z progami punktowymi, egzamin w formie pisemnej
- projekt: projekt
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + projekt: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 27 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 27 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 54 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 27 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 27 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 26 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 26 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 51 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 25 godz.
Przygotowanie się do egzaminu = 25 godz.
Literatura podstawowa
1. Józefiok A.: Budowa sieci komputerowych na przełącznikach i routerach Cisco, Helion, Gliwice, 2009
2. Oppenheimer P.: Cisco. Projektowanie sieci metodą Top-Down, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007
3. Scott Mueller, Terry W. Ogletree, Mark Edward Soper: Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V, Helion, Gliwice, 2006
Literatura uzupełniająca
1. Jakubowska A. i inni: Akademia sieci Cisco. Semestr 1-4, Mikom, W-wa, 2007
2. Ross J.: Sieci bezprzewodowe. Przewodnik po sieciach Wi-Fi i szerokopasmowych sieciach bezprzewodowych, Helion,
Gliwice, 2009
3. Sportach M.: Sieci komputerowe. Księga eksperta, Helion, Gliwice, 2006
4. Wallingford T.: VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej, Helion, Gliwice, 2007
Programowanie gier 3D
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
projekt
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
30
30
15
18
18
9
11.3-WE-I-PG3D-PSW_B44_SSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
godzin w tyg.
2
2
1
2
2
1
semestr
6
6
6
7
7
7
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z możliwościami środowisk programowania gier 3D z uwzględnieniem pakietów aplikacji i środowisk
programistycznych. Ukształtowanie wśród studentów zrozumienia terminologii i podstawowej funkcjonalności systemów gier
komputerowych.
Wymagania wstępne
Grafika komputerowa, Programowanie obiektowe
Zakres tematyczny
Czynniki ludzkie (human factors). Czynniki ludzkie w percepcji wirtualnego otoczenia. Podział na twórcę i odbiorcę systemu
interaktywnej grafiki 3D, modele interakcyjne, poczucie „obecności” w środowisku wirtualnym, techniki modelowania zjawisk
psychofizycznych.
Wprowadzenie do technologii wirtualnej rzeczywistości i gier 3D: Wprowadzenie do środowisk wirtualnych VE (ang. Virtual
Environments), historia, podstawy klasyfikacji, wymagania i zastosowania VE. Systemy i środowiska programowania gier 3D.
Przykładowe aplikacje.
Urządzenia we/wy. Sprzęt i oprogramowanie grafiki 3D: interfejsy wizualne, interfejsy dźwiękowe, interfejsy multimodalne,
urządzenia sensoryczne, interfejsy BCI (ang. Brain-Computer Interfaces)
Interaktywna grafika komputerowa 3D. Modelowanie geometryczne i transformacje w przestrzeni trójwymiarowej, nawigacja
w przestrzeni 3D. Wirtualna Rzeczywistość jako interaktywne środowisko 3D. Reprezentacja przestrzeni 3D. Konstrukcja i
umieszczanie podstawowych elementów 3D. Metody przekształcania obiektów. Reprezentacja obiektów 3D- cieniowanie i
oświetlenie. Konstrukcja siatki. Konstrukcja terenu. Budowanie kształtu figur obrotowych. Mapowanie tekstur. Dodawanie tła
panoramicznego.
Animacje i interakcje w środowiskach gier 3D. kluczowanie ruchu, symulacje zachowań oparte na modelach fizycznych,
teksturyzacja i morfing, układy sensoryczne, systemy detekcji kolizji. Animacje pozycji, orientacji i skali. Interakcja z
użytkownikiem.
Sieciowe środowiska wirtualne. Tworzenie syntetycznego środowiska 3D. Metody kreacji otoczenia, konstruowanie obiektów
i zdarzeń, narracji i ekonomii gier.
Narzędzia wspomagające projektowanie gier 3D. Problem wydajności aplikacji czasu rzeczywistego. Dźwięk 3D. Poziom
detalu. Skrypty. Blender Publisher, XNA.
Metody kształcenia
wykład: metoda projektu
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
projekt: praca w grupach, metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne
Efekty kształcenia
Potrafi zaplanować i zrealizować harmonogram wieloetapowych prac projektowych
Potrafi dokonać ewaluacji aplikacji (krytycznie ocenić jej treść, sposób przygotowania i jakość
techniczną)
Potrafi wykonać aplikację programową gry komputerowej w wybranym środowisku
Potrafi wykonać aplikację programową gry komputerowej w wybranym środowisku
Potrafi wykorzystać zaawansowane funkcje/możliwości narzędzi służących do programowania gier
3D
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: projekt, sprawdzian
- laboratorium: sprawozdanie
- projekt: projekt
Składowe oceny końcowej = wykład: 20% + laboratorium: 30% + projekt: 50%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 75 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 21 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 21 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 21 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 21 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 21 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 27 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 27 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 27 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 27 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 27 godz.
Literatura podstawowa
1. Vince J.: Virtual Reality Systems, Addsion Wesley, Cambridge, 1995.
2. Bociek B.: Blender. Podstawy modelowania, Helion, 2007.
Literatura uzupełniająca
1. Flemming B., Dobbs D.: Animacja cyfrowych twarzy, Helion, 2002
Film cyfrowy
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Język:
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot:
Forma zajęć
wykład
laboratorium
projekt
wykład
laboratorium
projekt
godzin w sem.
30
30
15
18
18
9
11.3-WE-I-FC-PSW_B44_SSI_S1S
polski
Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady
Pracownicy ISSI
godzin w tyg.
2
2
1
2
2
1
semestr
6
6
6
7
7
7
forma zal.
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
zal. na ocenę
punkty ects
tryb studiow
6
stacjonarne
6
niestacjonarne
typ przedmiotu
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
wybieralny
Cel przedmiotu
Zapewnienie studentom wiedzy z obszaru wideo cyfrowego mediów cyfrowych z uwzględnieniem współczesnych technologii
oraz wymogów stawianych przez przemysł mediów elektronicznych. Ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie
przygotowanie do pracy w charakterze inżyniera mediów.
Wymagania wstępne
Grafika komputerowa
Zakres tematyczny
Wprowadzenie: media cyfrowe, charakterystyka, percepcja obrazu ruchomego i dźwięku. Wprowadzenie do środowisk
multimediów i kinematografii cyfrowej. Instalacja i konfiguracja aplikacji narzędzi multimedialnych.
Urządzenia multimedialne. Urządzenia przechwytujące media. Urządzenia wejścia/wyjścia. Dobór i konfiguracja wg.
standardów interfejsów mediów cyfrowych (DVI, HDMI,FireWire, itp...)
Wideo cyfrowe. Zapis i formaty cyfrowego wideo. Metody syntezy, analizy i edycji /montażu cyfrowego wideo. Cyfrowe wideo
w mediach strumieniowych.
Dźwiek cyfrowy. Zapis i formaty cyfrowego dźwięku. Metody syntezy, analizy i edycji /montażu cyfrowego dźwięku. Dźwięk w
mediach strumieniowych.
Media strumieniowe. Formaty mediów strumieniowych. Protokoły dystrybucji mediów. Aplikacje dystrybucji cyfrowych
mediów strumieniowych, pod-casting.
Produkcja filmu cyfrowego. Przygotowywanie. Narracja, Scenariusz, Scenografia, Projektowanie ujęć. Filmowanie, Obróbka i
post-produkcja. Post-synchrony. Dystrybucja filmu cyfrowego.
Metody kształcenia
wykład: dyskusja, praca w grupach, metoda projektu
laboratorium: praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne
projekt: praca w grupach, metoda projektu
Efekty kształcenia
Potrafi zaplanować i zrealizować harmonogram wieloetapowych prac projektowych
Potrafi dokonać ewaluacji środowiska multimedialnego przetwarzającego wideo (krytycznie ocenić
jej treść, sposób przygotowania i jakość techniczną)
Potrafi skonfigurować system związany z obsługa wideo cyfrowego w wybranym środowisku
Potrafi wykorzystać zaawansowane funkcje/możliwości narzędzi służących do przetwarzania i
edycji filmów cyfrowych
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
K1I_W19 T1A_W04
Weryfikacja efektów kształcenia i warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co
najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do
realizacji w ramach zajęć projektowych.
Metody weryfikacji
- wykład: projekt, kolokwium
- laboratorium: projekt, sprawozdanie, sprawdzian
- projekt: projekt
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%
Obciążenie pracą studenta
Studia stacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 75 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 21 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 21 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 21 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 21 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 21 godz.
Studia niestacjonarne (180 godz.)
Godziny kontaktowe = 45 godz.
Przygotowanie się do zajęć = 27 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 27 godz.
Przygotowanie raportu/sprawozdania = 27 godz.
Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 27 godz.
Zajęcia realizowane na odległość = 27 godz.
Literatura podstawowa
1. Owczarz-Dadan A.: Tworzenie filmów w Windows XP. Podstawy, Helion, 2006
2. Paul.J.: 100 sposobów na cyfrowe wideo, Helion, 2007
Literatura uzupełniająca
1. Rankin K.: Multimedia w Linuksie. Praktyczne rozwiązania, Helion, 2006
2. Kirn P., Real World Digital Audio. Edycja polska, Helion, 2007

Podobne dokumenty