Komenda Miejska Policji w Jaworznie Katastrofa kolejowa

Transkrypt

Komenda Miejska Policji w Jaworznie Katastrofa kolejowa
Komenda Miejska Policji w Jaworznie
Źródło: http://www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl/k11/informacje/wiadomosci/34361,Katastrofa-kolejowa.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 22:58
Katastrofa kolejowa
Wykolejony pociąg z ładunkiem stali, uszkodzony budynek pompowni ścieków, pożar lasu i w efekcie
kilka osób z obrażeniami w szpitalu. Tak wyglądał scenariusz piątkowych ćwiczeń jaworznickich
służb ratowniczych. Pozorowana katastrofa to forma miejskiego ćwiczenia z zakresu zarządzania
kryzysowego i obrony cywilnej.
Wykolejony pociąg z ładunkiem stali, uszkodzony budynek pompowni
ścieków, pożar lasu i w efekcie kilka osób z obrażeniami w szpitalu. Tak
wyglądał scenariusz piątkowych ćwiczeń jaworznickich służb ratowniczych.
Pozorowana katastrofa to forma miejskiego ćwiczenia z zakresu zarządzania
kryzysowego i obrony cywilnej.
W miniony piątek tuż po godzinie 9.00 w okolicach przejazdu kolejowego przy ulicy
Batorego, wykoleił się skład pociągu z ładunkiem stali przemysłowej. Siła zdarzenia
była tak wielka, że 12 metrowe stalowe rury wypadły z wagonów i uderzyły w
oczekujący na przejazd samochód osobowy w którym znajdowały się 3 osoby. Toczące
się rury z potężną siłą uderzyły również w znajdujący się nieopodal budynek
przepompowni ścieków. Sytuacja ta spowodowała zagrożenie zalania ściekami całego
okolicznego terenu. Ponadto, tarcie wykolejonego składu o szyny, wywołało pożar
trawy wzdłuż nasypu.
Jako pierwsze na miejsce dotarły zastępy ratownicze jaworznickiej straży pożarnej. Po
chwili w rejonie katastrofy znajdowały się już wszystkie służby ratunkowe z policją na
czele. Rozmiary i skutki katastrofy wymagały jednak zaangażowania kolejnych sił
poszczególnych służb. O wydarzeniu powiadomiono także Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego, Polskie Koleje Państwowe oraz dyżurnego Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Zadaniem ratowników było przede wszystkim zabezpieczenie całego terenu katastrofy,
wydobycie ofiar z zakleszczonego samochodu, ustalanie obrażeń jakie odniosły i
udzielenie pomocy medycznej. Ratownicy ustalili, iż w budynku pompowni znajduje się
dwóch rannych pracowników "wodociągów", którzy w momencie zdarzenia wykonywali
prace konserwatorskie. Z obrażeniami ciała mężczyzźni niezwłocznie trafili do szpitala.
Następnie strażacy przystąpili do akcji gaszenia rozprzestrzeniającego się pożaru trawy
i zarośli, jak również neutralizacji rozlanego środka chemicznego z uszkodzonego
zbiornika. Pracownicy MPWiK natychmiast podpięli i uruchomili zasilanie awaryjne
budynku przepompowni.
W tym samym czasie służby kryminalne prowadziły czynności zmierzające do ustalenia
przyczyn i okoliczności wykolejenia się składu kolejowego. Ze wstępnych oględzin i
relacji świadków wynikało, że do wykolejenia pociągu mogło dojść wskutek kradzieży
metalowych elementów z torowiska. Podjęte czynności operacyjne już po paru
godzinach doprowadziły do zatrzymania mężczyzny, który skradzione elementy
sprzedał do jednego ze skupów złomu w Jaworznie.
Na szczęście były to tylko ćwiczenia zgrywające z zakresu zarządzania kryzysowego i
obrony cywilnej.
Według Zastępcy Prezydenta Miasta Jaworzna Dariusza Starzyckiego, takie scenariusze
ćwiczeń warto trenować, gdyż wypracowuje to dobrą współpracę pomiędzy
poszczególnymi służbami i procentuje to w sytuacji realnego zagrożenia.
W symulacji było zaangażowanych 36 strażaków, ponad 30 policjantów i 3
funkcjonariuszy Straży Miejskiej, kilka zespołów ratownictwa medycznego i
przedstawicieli innych służb. Łącznie podczas akcji wykorzystano 27 różnego typu
pojazdów i mobilny sprzęt przeznaczony do prowadzenia akcji ratowniczych.
Materiał filmowy telewizji "Dla Ciebie" - www.jaw.pl/articles/show/2991
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij