WIERSZ Światełko Przez ulicę idą dzieci, gdy zielone światło świeci

Transkrypt

WIERSZ Światełko Przez ulicę idą dzieci, gdy zielone światło świeci
GŁÓWNE ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC
PAŹDZIERNIK- GRUPA ''WRÓBELKI''
Główne zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
1 Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią.
2 Poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola - poczta.
3 Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt.
Zagadnienia z programu wychowawczego:
1. Wdrażanie do samodzielności i zgodnego funkcjonowania w zabawie.
Zagadnienia z programu "Bezpieczne przedszkole"
1. Poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się w pobliżu ulic.
WIERSZ
Światełko
Przez ulicę idą dzieci,
gdy zielone światło świeci.
Kiedy żółte się zapali
uważają nawet mali.
Gdy zobaczysz zaś czerwone
czekaj grzecznie na...(zielone).
I. Salach
PIOSENKA
Ola i liście
( muz. M.Cukierówna, sł. L.Krzemieniecka )
Poszła Ola na spacerek,
na słoneczko, na wiaterek.
A tu lecą jej na głowę
liście złote i brązowe.
Myśli Ola: liście tyle,
bukiet zrobię z nich za chwilę.
La la la..

Podobne dokumenty