DDZ24-EU-06

Komentarze

Transkrypt

DDZ24-EU-06
dwutygodnik - 13/05/2016 (wydanie nr 6)
[email protected]
BIELAWA - DZIERŻONIÓW - GMINA DZIERŻONIÓW
ŁAGIEWNIKI - NIEMCZA - PIESZYCE - PIŁAWA GÓRNA
TEMAT
NUMERU
Budżety obywatelskie są coraz popularniejsze w polskich miastach.
Dzierżoniów i Bielawa nie pozostają w tyle!
Zgłoś lub głosuj na projekty, które uznasz za ważne.
SPORT
Możesz
mieć
wpływ na
wydawanie
Twoich
pieniędzy!
Więcej czytaj na
8-9
PIESZYCE
Zapaśniczki w barwach
Reprezentacji Polski!
Zlikwidują straż miejską
w Pieszycach
Dobre występy w Pucharze Polski zaowocowały powołaniem do kadry. Paulina i Sylwia
Martyka reprezentować będą Polskę na Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym
w Dormagen. Występ w Niemczech będzie dla sióstr również pierwszym etapem
przygotowań do Mistrzostw Europy.
W tym sezonie Paulina Martyka (MULKS JUNIOR Dzierżoniów) zdobyła złote medale
dwóch Pucharów Polski oraz Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych. Sylwia Martyka
(ULKS SOWA Pieszyce) wywalczyła złoto i srebro Pucharu Polski oraz srebrny medal
Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w kat. 56 kg.
Samorządowcy z gminy Pieszyce uruchomili procedurę likwidacji Straży Miejskiej. Zanim
jednak zapadnie ostateczna decyzją, poznali opinię mieszkańców, którzy w ankiecie byli
stanowczo ZA likwidacją. Teraz radni czekają na opinię komendanta wojewódzkiego policji.
Burmistrz, Dorota Konieczna-Enozel przekonuje, że praca dwóch strażników na etacie jest po
prostu nieefektywna.
- Co prawda nie siedzą tylko za biurkiem, poruszają się po mieście, ale w zasadzie pracują jak
urzędnicy. Chcemy zlikwidować formację, bo nie spełnia ona oczekiwań mieszkańców.
Radni po zapoznaniu się z opinią Dolnośląskiego Komendanta Policji we Wrocławiu podejmą decyzję o likwidacji Straży Miejskiej, gdyż do nich należy ostateczny głos w tej sprawie.
W przypadku nieotrzymania opinii, Rada Miejska może rozwiązać straż w ciągu 2 tygodni.
Gratulujemy i trzymamy kciuki.
Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu
1
Bielawa
Odwołano skarbnika Gminy Bielawa
BIELAWA
SAMORZĄD
27 kwietnia odbyła się sesja Rady Miejskiej Bielawy.
Obrady rozpoczęły się od podziękowań za wieloletnią
i pełną sukcesów pracę dla dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anny Petruk, która skorzystała z
praw emerytalnych. Podziękowania i gratulacje złożyli przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Dragan,
burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa oraz dyrektorzy miejskich instytucji.
Podczas sesji samorządowcy pogratulowali wicedyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie Grzegorzowi Raganowiczowi za
otrzymanie nagrody „Laur Ekoprzyjaźni 2015”. Ponadto przedstawiciele samorządu wręczyli gratulacje dla
prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zygmunta Kaczmarskiego, za nominację do tytułu Lider
Rozwoju Regionalnego 2016, uzyskane za efektywne
zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i realizację
nowych inwestycji.
W dalszej części obrad radni wysłuchali sprawozdania
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok. Oprócz tego radni
przyjęli uchwały w sprawie: regulaminu Straży Miejskiej, zmian w budżecie gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Asnyka.
REKLAMA
2
Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu
Rada przyjęła również uchwałę w sprawie odwołania
z dniem 4 maja 2016 roku skarbnika Gminy Bielawa
Beaty Stefańskiej. Po podjęciu uchwały podziękowania za wieloletnią pracę na tym stanowisku złożył dotychczasowemu skarbnikowi burmistrz Piotr Łyżwa,
który jednocześnie zapewnił że nadal chce korzystać
z doświadczenia i wiedzy Beaty Stefańskiej, powierzając jej inne zadania i obowiązki. Jednocześnie rada
miejska przyjęła uchwałę o powołaniu z dniem 4 maja
2016 roku na stanowisko skarbnika Gminy Bielawa
Izabelę Niemczyk, która do niedawna pracowała na
stanowisku skarbnika miasta Świdnica (od 2003 do
2016 roku).
Bielawa
Targi Pracy w Bielawie
Pierwsze Targi Pracy w Bielawie zorganizowała gmina i Ochotnicze Hufce
Pracy na prośbę lokalnych przedsiębiorców. Miejscowe firmy często
poszukują wykwalifikowanej kadry. Dlatego do udziału w targach
zostały zaproszone lokalne przedsiębiorstwa z Bielawy i okolicy.
Od 1 maja 2016 roku funkcję dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie
objął Robert Bąk, który zastąpił na tym stanowisku odchodzącą na emeryturę Annę
Petruk. W piątek 29 kwietnia w siedzibie
bielawskiego magistratu nominację na
stanowisko wręczył nowemu dyrektorowi
burmistrz miasta Piotr Łyżwa.
Robert Bąk jest rodowitym bielawianinem,
ma 41 lat, jest żonaty, ma pełnoletniego
syna i trzyletnią córkę. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie pracuje od 1997
roku. Zaczynał od prac interwencyjnych,
następnie kolejno obejmował stanowiska
referenta, podinspektora, inspektora a od
2005 roku pełnił obowiązki kierownika
OGLĄDAJ RELACJĘ NA YOUTUBE / DDZ24.EU
Pożegnali Chrobrego
42 abiturientów pożegnało się z murami szkolnymi bielawskiego liceum. Uroczysta gala z udziałem uczniów Zespołu
Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława
Chrobrego odbyła się w sali Teatru Robotniczego. Jak podkreślali wychowawcy klas kończących naukę ten rocznik był
Robert Bąk nowym dyrektorem
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie
Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. W latach 2003 – 2011 pracował dodatkowo jako pracownik socjalny w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Bielawie.
Nowy dyrektor jest dyplomowanym pracownikiem socjalnym. Ukończył studia
wyższe na kierunku administracja w zakresie administracji europejskiej i gospodarki
regionalnej w Wałbrzychu oraz studia II
stopnia na kierunku zarządzania o specjalności organizacji i zarządzania w administracji samorządowej w Wałbrzychu. Jest
także absolwentem studiów podyplomowych w zakresie zarządzania instytucjami
pomocy społecznej we Wrocławiu.
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
szczególny, była to grupa bardzo aktywnych i zaangażowanych w życie szkoły
ludzi, którzy tworzyli niezapomniany klimat przez trzy lata nauki. Nie obyło się
bez wzruszeń i wspominania szkolnych
przygód.
Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu
3
Dzierżoniów
Inaczej przez Marszałkowską,
Brzozową i Lipową
DZIERŻONIÓW
KOMUNIKACJA
Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
ma ułatwić przejazd tymi drogami, parkowanie i poprawić bezpieczeństwo. Od 10 maja
ul. Brzozową i Lipową możemy jechać w kierunku ul. Słowackiego, natomiast ulicą Marszałkowską można jeździć w kierunku Grota
Roweckiego. Mieszkańców i osoby często
jeżdżące tymi drogami prosimy o zwracanie
uwagi na nową organizację ruchu.
Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
ma ułatwić przejazd tymi drogami, parkowanie i poprawić bezpieczeństwo.
Dzierżoniowski Park
Przemysłowy 3.0
DZIERŻONIÓW
GOSPODARKA
Dobiega końca budowa trzeciej już hali produkcyjno-magazynowej w sąsiedztwie dzierżoniowskiej podstrefy. W dwóch już istniejących działalność prowadzą trzy firmy. Nowa
inwestycja spółki Invest-Park, w której swoje udziały ma Dzierżoniów, to przestrzeń dla następnych czterech mniejszych, bądź jednej dużej firmy i kolejne miejsca pracy.
- Oferowanie gotowych hal pod wynajem to bardzo skuteczny sposobów zdobywania nowych inwestorów. W działających w parku przemysłowym firmach
pracuje ponad 170 osób – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski
Dzierżoniowski Park Przemysłowy zajmuje dziś powierzchnię 7,5 ha. Pierw-
sza hala produkcyjno-magazynowa
wraz z zapleczem biurowym powstała
w 2011, druga w 2014 roku. Podstawową formą udostępniania powierzchni produkcyjno-magazynowych jest
wynajem. W niektórych przypadkach
możliwy jest także zakup lub leasing
wybranych obiektów przemysłowych.
Wszystkie hale są przygotowane w taki ekonomicznych oraz ulgami, które
sposób, aby elastycznie dopasować je Dzierżoniów tworzy dla przedsiębiordo potrzeb i wymagań przedsiębiorcy ców.
zarówno w zakresie powierzchni jak i
Źródło: UM Dzierżoniów
układu.
Firmy, które w budowanej hali ulokują swoją działalność mogą być objęte ulgami obowiązującymi w strefach
Zadbaj o swoje lepsze jutro
– podejmij pracę!
POWIAT DZIERŻONIOWSKI
PRACA
Pod takim hasłem odbędą się XII Powiatowe Targi Pracy, na które zaprasza 19 maja (w czwartek)
Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie.
Jeśli szukasz pracy lub chcesz założyć firmę i
zostać sam dla siebie szefem, nie może Cię zabraknąć na targach, które są największym wydarzeniem rekrutacyjnym na naszym terenie. To
okazja, aby oko w oko spotkać się z pracodawcą, a nawet od razu przejść rozmowę kwalifikacyjną.
– W tym roku swoje oferty pracy przedstawi 25
pracodawców, głównie z powiatu dzierżoniowskiego oraz 9 agencji pośrednictwa pracy, które
mają w ofercie zarówno stanowiska w firmach
z naszego terenu, jak również pod Wrocławiem
oraz za granicą. W sumie wystawcy zaproponują ponad 500 ofert pracy, zarówno dla osób
4
z niskimi, jak i wysokimi kwalifikacjami – mówi zabraknie też ofert pracy, które ma w bazie PUP. w późniejszym czasie – zachęca dyrektorka PUP.
Agnieszka Walawska, dyrektor Powiatowego Będzie je można przejrzeć i wydrukować za po- Wsparcie przedsiębiorczości
Urzędu Pracy w Dzierżoniowie.
mocą Info Kiosku.
Natomiast dla osób, które myślą o założeniu właOferty pracy i inne formy wsparcia PUP
Nie masz CV, pomożemy je przygotować!
snej firmy lub już ją prowadzą i szukają porad
Swoje stoiska podczas Targów Pracy będzie – Serdecznie zapraszam także do naszego punktu od specjalistów, będzie czekała strefa wsparcia
miał też PUP. Będą na nich dyżurować specja- konsultacyjnego CV, na którym doradcy nie tylko przedsiębiorczości, a w niej eksperci Państwolistki do spraw programów realizowanych w sprawdzą, czy nasze CV jest ok, ale także – jeśli wej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Zakłaurzędzie (PO WER i RPO WD), a dedykowanych okaże się, że dana osoba nie ma jeszcze profesjo- du Ubezpieczeń Społecznych, a także Funduszu
osobom do 30. roku życia i po 30-tce. Będą in- nalnych dokumentów aplikacyjnych, pomogą je Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowformować o różnych formach wparcia, z jakich stworzyć. Ważne tylko, aby osoby przyszły ze spi- skiego, Funduszu Regionu Wałbrzyskiego czy
osoby bezrobotne mogą skorzystać, a jest to saną, choćby odręcznie, historią swojej edukacji Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego.
szeroki wachlarz propozycji: od pośrednictwa i zatrudnienia oraz szkoleń i kursów, jakie odbyli Serdecznie zapraszamy na XII Powiatowe Targi
pracy i poradnictwa zawodowego rozpoczyna- oraz posiadanymi kwalifikacjami. Na stoisku bę- Pracy 19 maja (w czwartek) w godz. 10.00-13.00.
jąc po staże, prace interwencyjne, szkolenia, a dzie też dostępny fotograf, który wykona profesjo- Targi odbędą się tradycyjnie w Hali Sportowej II
dla młodych także bony stażowe, szkoleniowe, nalne zdjęcie do dokumentów. Gotowe CV nasi Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie
czy na zasiedlenie. Ponadto środki na rozpoczę- doradcy wydrukują oraz nagrają na pendrivy, przy ul. Garncarskiej 1.
cie działalności gospodarczej. Oczywiście nie aby można je było także uaktualniać i drukować
Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu
Dzierżoniów
Jak skutecznie sięgać po środki zewnętrze, czym charakteryzuje się dobrze przygotowany wniosek, i na co należy zwracać szczególną uwagę podczas realizacji projektów z zewnętrznym dofinansowaniem? Szczegółowe odpowiedzi na te pytania padały podczas
pierwszego szkolenia zorganizowanego w ramach Akademii Przedsiębiorczości.
Dobry start
Akademii Przedsiębiorczości
DZIERŻONIÓW
GOSPODARKA
Ze wspólnej oferty Centrum Aktywizacji
Społecznej i Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego skorzystało kilkunastu dzierżoniowskich przedsiębiorców. A to dopiero początek.
- Niebawem rozpocznie się bardzo ważny
czas dla przedsiębiorców. Alokacja środków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 650 milionów zł. Tylko dla
naszego województwa. Największa część
pieniędzy przypadać będzie na projekty
związane z innowacjami oraz badaniami
i rozwojem – mówił zastępca burmistrza
Dzierżoniowa Albert Blacharz, który rozpoczął pierwszą Akademię Przedsiębiorczości.
Cykl comiesięcznych spotkań, wykładów
i szkoleń skierowany jest do przedsiębiorców, ale również do osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą.
- To także przestrzeń do wymiany doświadczeń i współpracy. Najfajniejsze jest to, że nie
mówimy o kolejnym standardowym szkoleniu, tylko o prawdziwej interakcji. To spotka-
nie charakteryzowało się też fajną energią,
za co bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom - mówi Dorota Sało – prezes Funduszu
Poręczeń Kredytowych.
Pierwszą Akademię Przedsiębiorczości
prowadził dr hab. Grzegorz Krzos - profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, kierownik katedry Teorii Organizacji i Zarządzania, który od 2003 r. zajmuje się pozyskiwaniem dotacji unijnych i
zarządza projektami europejskimi.
- Zapytaliśmy uczestników o oczekiwania
związane z naszymi kolejnymi działaniami.
Zależy nam na tym, aby Akademia Przedsiębiorczości była praktyczna. Planując majowe spotkanie będziemy kierować się właśnie
priorytetami wskazanymi przez przedsiębiorców – deklaruje Marcin Romanowski –
prowadzący w imieniu Fundacji Manufaktura Centrum Aktywizacji Społecznej.
Bezpłatne spotkania poświęcone zarządzaniem biznesem i jego rozwojem odbywać się będą w każdą ostatnią środę miesiąca.
REKLAMA
Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu
5
Raport
policyjny
Skarbiec Ziemi Dzierżoniowskiej
Prawie 60 organizacji i stowarzyszeń brało udział w IV Powiatowym Dniu
Organizacji Pozarządowych pn. „Skarbiec Ziemi Dzierżoniowskiej”.
Kolejne narkotyki nie trafią na rynek
POWIAT DZIERŻONIOWSKI
NGO
Za posiadanie środków odurzających odpowie
przed sądem kobieta, ustalona i zatrzymana przez
dzierżoniowskich policjantów. W mieszkaniu podejrzanej funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli
narkotyki w postaci amfetaminy oraz marihuany,
z których można uzyskać ponad 120 porcji handlowych. Zatrzymana usłyszała już w tej sprawie
zarzuty.
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie prowadząc działania zmierzające do ograniczenia
przestępczości narkotykowej zatrzymali 30-letnią
mieszkankę Dzierżoniowa podejrzaną o tego typu
przestępstwa.
Do zatrzymania doszło tuż po tym, jak funkcjonariusze ustalili, że kobieta może w swoim mieszkaniu posiadać środki odurzające. Podejrzenia potwierdziły się w stu procentach. W jej mieszkaniu
policjanci znaleźli narkotyki. Woreczek z zawartością suszu roślinnego znaleźli w pojemniku z kawą,
a reklamówkę z białym proszkiem w zamrażarce.
Przeprowadzone przez specjalistów badanie wskazało, że zabezpieczone substancje, to amfetamina,
oraz marihuana.
Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy. Sprawdzają źródło
pochodzenia zabezpieczonych środków odurzających, a także ustalają czy kobieta zajmował się
również ich sprzedażą.
Przypomnijmy, że w świetle obowiązujących przepisów za posiadanie narkotyków grozi kara do 3,
a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna
ilość nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast na 12 lat do więzienia może trafić osoba
zajmująca się handlem narkotykami.
Kolizja Dzierżoniów
26 kwietnia około godziny 08:00 oficer dyżurny
dzierżoniowskiej komendy odebrał zgłoszenie o
kolizji drogowej z udziałem trzech samochodów.
Jak ustalili policjanci z drogówki do zdarzenia
doszło na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul.
Wesołą. 19-letni kierowca VW Passata, nie udzielił
pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia bocznego z samochodem fiat kierowanym
przez 40-letnią kobietę. W zdarzeniu brał również
udział pojazd marki citroen lecz nie został uszkodzony. W wyniku tego zdarzenia nikt nie doznał
poważniejszych obrażeń. Badanie alkomatem potwierdziło, że jego uczestnicy byli trzeźwi. Sprawcę
kolizji ukarano mandatem karnym.
Kolizja Bielawa
26 kwietnia około godziny 16:00 w Bielawie na ul.
Piastowskiej na wysokości budynku nr 12 doszło do
kolizji drogowej z udziałem dwóch samochodów.
Jak ustalili policjanci, 44-letni kierowca samochodu
skoda felicja, nie zachowałem bezpiecznej odległości między pojazdami i najechał na tył samochodu
toyota yaris, którym kierowała 62-letnia kobieta. W
wyniku tego zdarzenia nikt nie doznał poważniejszych obrażeń. Badanie alkomatem potwierdziło,
że jego uczestnicy byli trzeźwi. Sprawcę kolizji ukarano mandatem karnym.
Proponował spotkanie małoletniemu
Ząbkowiccy policjanci ustalili i zatrzymali mężczyznę, który przez internet proponował 14-latkowi spotkanie. Na szczęście do niego nie doszło.
Sprawca usłyszał już zarzut dotyczący składania
propozycji obcowania płciowego lub zachęcania do
wykonania tzw. innej czynności seksualnej, za co
grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto okazało się, że ma on na swoim koncie jeszcze oszu-
dalej str 8
6
Tym skarbem są organizacje pozarządowe, których na terenie powiatu jest blisko
300. Natomiast 80 znalazło swoje miejsce
w wydawanym przez Powiat Dzierżoniowski albumie. – „Skarbiec Ziemi Dzierżoniowskiej” to inicjatywa, dzięki której mieszkańcy
powiatu będą mogli poszerzyć swoją wiedzę
na temat działających w powiecie organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych
i grup nieformalnych, a także skorzystać z
możliwości uczestnictwa w działaniach realizowanych przez te podmioty – mówił starosta Janusz Guzdek. – Doceniając lokalne
organizacje pozarządowe, ich aktywność,
niegasnącą chęć tworzenia i upiększania
codziennej rzeczywistości, dostrzegliśmy
potrzebę realizacji przedsięwzięć przyczyniających się do integracji z lokalną społeczno-
Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu
ścią. Dlatego też od kilku lat organizujemy
m.in. Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych „NGO – to jest to!”, a w tym roku dodatkowo wydaliśmy album.
Promocja wydawnictwa odbyła się 5 maja,
natomiast 8 maja album można było obejrzeć i kupić na dzierżoniowskim Rynku.
Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna
„Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna – przykłady dobrych praktyk w powiecie
dzierżoniowskim” to temat konferencji, która odbyła się 28 kwietnia w Zespole Szkół
i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.
O inwestycjach termomodernizacyjnych
w powiecie dzierżoniowskim mówiła Katarzyna Złotnicka, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego. Przede wszystkim stwierdziła,
że około 90% budynków powiatowych
przeszło już termomodernizację. Obecnie
największą prowadzoną w tej dziedzinie
inwestycją jest termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej. Prace rozpoczęły
się w ubiegłym roku, a w ich trakcie m.in.
wymieniono kotłownię węglową na kotłownię obsługiwaną przez dwa kotły na
biomasę, ponadto wymieniono instalację
c.o., drzwi zewnętrzne i oświetlenie oraz
ocieplenia stropu i ścian wewnętrznych
poddasza. W tym roku trwa wymiana ponad 260 okien. Wartość całego projektu
to około 3,5 mln zł, a dofinansowanie z
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
wyniesie 85%.
Mirosław Socha, właściciel firmy Gedeon
i przedstawiciel Dolnośląskiego Klastra
Energii Odnawialnej mówił o fotowoltaice
jako potencjale energetycznym obiektów użyteczności publicznej w powiecie
dzierżoniowskich. Podkreślał, że ten sposób wytwarzania energii jest ekologiczny
i pozwala uniknąć emisji CO2 do atmos-
fery. Natomiast dzięki odkryciu polskiej
badaczki do obsługi modułów fotowoltanicznych nie będzie potrzeba wykorzystywać krzemu, który jest drogi i wymaga
obróbki cieplnej, a perowskitu, który jest
znacznie tańszy, co obniży koszty instalacji fotowoltaicznej.
Natomiast dr inż. Kazimierz Herlender
z Wydziału Elektrycznego Politechniki
Wrocławskiej oraz przedstawiciel DKEO
namawiał m.in. do racjonalnego zużycia
energii elektrycznej w gminach, co można osiągnąć np. poprzez wymianę latarni
ulicznych oraz wprowadzenia systemów
zarządzania energią.
Ogromnym zainteresowaniem zebranych
cieszyła się prelekcja Jana Klonowskiego z
Instytutu Zarządzania Samorządności Sp.
z o. o., który mówił o działającej w Łagiewnikach biogazowni. Jest to obiekt, który
funkcjonuje od trzech lat i tym samym
stanowi doskonały przykład możliwości,
jakie niesie za sobą wykorzystanie masy
roślinnej.
Na zakończenie konferencji samorządowcy i członkowie Dolnośląskiego Klastra
Energii Odnawialnej zwiedzili Inkubator
efektywności energetycznej w budownictwie uruchomiony w ubiegłym roku.
POWIAT DZIERŻONIOWSKI
EKOLOGIA
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu
7
Raport
policyjny
stwa, dzięki którym wyłudzał od pokrzywdzonych
pieniądze. Tego typu czyn zagrożony jest natomiast
karą pozbawienia wolności do lat 8.
Policjanci Wydziału Kryminalnego ząbkowickiej
komendy zatrzymali mężczyznę, który za pośrednictwem portalu społecznościowego korespondował z 14-letnim chłopcem i proponował mu
spotkanie. Podejrzanym okazał się 38-letni mieszkaniec Ząbkowic Śląskich. Na szczęście do spotkania nie doszło. Mężczyzna usłyszał już zarzut w tej
sprawie i przyznał się do tego czynu.
Dodatkowo w trakcie wykonywania czynności z zatrzymanym policjanci ujawnili, że ma on związek z
oszustwami na szkodę mieszkańców z całej Polski.
Mężczyzna wymyślał różne historie o swojej chorobie lub wypadku albo podawał, że jego matka jest
ciężko chora i wyłudzał w ten sposób pieniądze.
Działając taką metodą naciągnął kilkanaście osób
na kwotę prawdopodobnie kilkunastu tysięcy
złotych. Mężczyzna ten oszukiwał nie pierwszy
raz – kilka lat wcześniej funkcjonariusze prowadzili
sprawę oszustw, za które odpowiadał wówczas
przed sądem.
W chwili obecnej policjanci nadal wyjaśniają
wszystkie okoliczności tych zdarzeń. Za przestępstwo nakłaniania do obcowania płciowego lub
zachęcania do wykonania tzw. innej czynności seksualnej, grozi kara do 2 lata pozbawienia wolności
a za oszustwa do lat 8.
Ruszyły policyjne patrole rowerowe
28 kwietnia na terenie Dzierżoniowa ruszyły ponownie „policyjne patrole rowerowe”. Ta alternatywna forma pełnienia służby ma na celu podniesienie efektywności działań policji, zmniejszenie
czasu reakcji na zdarzenie a także dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez przeciwdziałanie
i zwalczanie najbardziej uciążliwych przestępstw i
wykroczeń.
Do głównych zadań funkcjonariuszy pełniących
służbę w takiej formie należy zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zatrzymywanie ich sprawców na gorącym uczynku lub
w bezpośrednim pościgu oraz szybkie reagowanie
na zgłoszenia otrzymywane przez dyżurnego jednostki.
Forma patrolu rowerowego pozwoli na częste monitorowanie miejsc, do których dostęp jest zwyczajowo
utrudniony, pozwoli na szybkie dotarcie do miejsca
interwencji a jednocześnie pojawienie się takiego patrolu jest wyrazem dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta.
Policjanci w patrolach rowerowych w szczególności
odwiedzają miejsca trudno dostępne dla patroli zmotoryzowanych, tj. między innymi parki, miejsca między
blokami, place zabaw , zielone skwerki, a także parkingi przy marketach oraz ścieżki rowerowe.
Dzierżoniowski policjant zwycięzcą IV
Dolnośląskich Zawodów Strzeleckich Służb
Mundurowych Myśliwych
Na terenie strzelnicy w Biernacicach odbyły się IV
Dolnośląskie Zawody Strzeleckie Policjantów i innych Służb Mundurowych Myśliwych. Uczestnicy
rywalizowali o puchary oraz cenne nagrody rzeczowe w kilku konkurencjach, m.in. strzelaniu do
rzutków oraz do makiet imitujących zwierzynę. Patronat honorowy nad zawodami objął Komendant
Wojewódzki Policji we Wrocławiu oraz Komendant
Powiatowy Policji w Dzierżoniowie. Zwycięzcą
zawodów okazał się asp. Paweł Pindera z dzierżoniowskiej jednostki.
Na strzelnicy w Biernacicach odbyły się IV Dolnośląskie Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych
Myśliwych. Organizatorem były Związki Zawodowe Policjantów z Komendy Powiatowej w Dzierżoniowie oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów
województwa dolnośląskiego. Patronat honorowy
Budżet Obywatelski Gminy Bielawa na 2016 rok
Ulepszone głosowanie i regulamin. Co się zmieniło?
5 maja rozpoczęła się drugą edycję Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa. W tym roku również kwota na realizację projektu lub
projektów nie jest imponująca - jak w Dzierżoniowie. Tutaj to miasto przeznaczy tylko 80.000 złotych. Jednak jeśli chodzi o zasady
dotyczące zgłaszania projektów, głosowania i weryfikacji zaproponowanych inicjatyw, wiele się zmieniło. I to na lepsze.
Został przygotowany nowy, ulepszony regulamin, a nad realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa na 2016 rok, czuwa system
internetowy (instrukcja założenia konta użytkownika i zgłaszania projektów przez system
internetowy poniżej).
System ten posiada certyfikat SSL, który jest
narzędziem zapewniającym ochronę witryn
internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą
elektroniczną.
To właśnie za jego pomocą można zgłosić
projekt oraz zagłosować na wybraną propo-
zycję. Oczywiście jest również możliwość dokonania tych czynności w sposób tradycyjny,
wypełniając pisemnie formularz dostępny w
biurze podawczym Urzędu Miejskiego (pl.
Wolności 1). Na państwa propozycje czekamy więc od 5 do 23 maja. Projekty mogą
dotyczyć: budowy, modernizacji lub remontu
infrastruktury miejskiej, działań mających na
celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców oraz wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.
Projekty mogą zgłaszać wyłącznie osoby pełnoletnie i zameldowane w Bielawie (jedna
Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa 2016
• do 23 maja - składanie przez mieszkańców propozycji projektów
• do 31 maja - spotkanie z liderami projektów
• do 8 czerwca - weryfikacja złożonych projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i konsultacja z Komisją
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
• do 13 czerwca - podanie do publicznej wiadomości projektów dopuszczonych do głosowania i projektów odrzuconych
• od 15 czerwca do 15 lipca - głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów
• do 20 lipca - ogłoszenie wyników głosowania
• do 15 grudnia - realizacja zadania zgodnie z wynikiem głosowania
SYSTEM INTERNETOWY eBUDŻET OBYWATELSKI - INSTRUKCJA ZAŁOŻENIA KONTA UŻYTKOWNIKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
https://www.budzet.um.bielawa.pl/euslugi-app/euslugi.html#budzetobmain
W celu zgłoszenia projektu w systemie internetowym należy założyć konto użytkownika.
W prawym górnym rogu wybieramy ikonę ZALOGUJ.
Wybieramy ikonę ZAŁÓŻ KONTO
Przechodzimy do panelu logowania.
Wypełniamy formularz rejestracyjny użytkownika i zatwierdzamy.
Na podany adres e-mail użytkownika zostanie wysłany link do aktywacji konta użytkownika (klikamy w niego).
Mając już uprawnienia do logowania wpisujemy login i hasło.
Logujemy się do systemu.
SYSTEM INTERNETOWY eBUDŻET OBYWATELSKI - INSTRUKCJA ZGŁASZANIA PROJEKTÓW
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
• Po zalogowaniu do systemu w lewym górnym rogu wybieramy rozwijaną ikonę eUsługi, następnie eBudżet
Obywatelski i Moje propozycje robocze.
• Wybieramy ikonę DODAJ (górny prawy róg).
• W ekranie dodawania propozycji wypełniamy formularz oraz pole AUTOR.
• Po wypełnieniu formularza akceptujemy klikając w ikonę ZAPISZ (istnieje możliwość stopniowego tworzenia projektu,
nie trzeba od razu przesyłać go do weryfikacji).
• Jeśli uznajemy, że wniosek jest kompletny to wybieramy ikony ZAPISZ i OPUBLIKUJ.
dalej str 10
8
osoba może zgłosić kilka projektów). Zasada ta dotyczy również mieszkańców, którzy
będą chcieli zagłosować na wybraną przez
siebie propozycję, z tą różnicą że każda osoba
może zagłosować wyłącznie jeden raz. Poniżej zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem realizacji Budżetu Obywatelskiego
Gminy Bielawa na 2016 rok oraz oczywiście
do zgłaszania propozycji.
(GAM)
Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu
W Dzierżoniowie niebawem zagłosujesz!
Sprawdź na co!
TEMAT
NUMERU
Znamy już pełną listę inwestycji i wydarzeń, na które będziemy mogli
zagłosować w Budżecie Obywatelskim Dzierżoniowa. Warto także spojrzeć, kiedy i w których miejscach staną mobilne punktu do głosowania.
Swój głos możemy także oddać w punkcie mobilnym:
•
•
•
•
•
23 maja - w Rynku (godz. 10.00-18.00);
28 i 29 maja (Dni Dzierżoniowa) - na Stadionie Miejskim (godz. 14.00-19.00);
31 maja - przy ul. Sikorskiego w okolicach placów zabaw (godz. 10.00-18.00);
2 czerwca - przy ul. Kopernika w okolicy SP 9 (godz. 10.00-18.00);
7 czerwca - na os. Tęczowym przy PP 7 (godz. 10.00-18.00).
Dzierżoniowski Budżet Obywatelski to milion złotych i
specjalnie wydzielone z tej kwoty 100 tys. zł na Młodzieżowy Budżet Obywatelski. Etap przygotowania i
zgłaszania zadań do pierwszego w historii Dzierżoniowa budżetu partycypacyjnego za nami. Teraz część najważniejsza.
- To od głosów mieszkańców będzie zależało, który lub
które spośród 50 projektów zostaną zrealizowane - Da-
Lista wniosków - Dzierżoniów
riusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa, zachęca do
aktywnego udziału w głosowaniu.
Głosować można od 23 maja do 10 czerwca. Każdy z
mieszkańców może oddać tylko jeden głos, co będzie
weryfikowane poprzez numer PESEL.
Swój głos można będzie oddać w sposób tradycyjny,
zaznaczając na karcie do głosowania odpowiednią
pozycję, lub on-line poprzez specjalnie przygotowaną
1. Park linowy w parku przy ul. Sikorskiego – tor na wysokości 5-7 m z 18 przeszkodami oraz tor na
niższej wysokości (1m) dla małych dzieci
2. Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na os. Kolorowym – montaż urządzeń do zabawy
dla dzieci oraz montaż urządzeń do ćwiczeń „pod chmurką”
3. Budowa terenu rekreacyjnego z elementami urządzeń zabawowych dla dzieci oraz siłowni plenerowej między ulicą Kwarcową a ulicą Zbyszka Cybulskiego – zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci praz urządzeń rekreacyjnych siłowni zewnętrznej
4. Budowa toru wyścigowego dla aut zdalnie sterowanych – odpowiednia lokalizacja wskazana
przez UM – wylanie asfaltu, budowa szykan wraz ze stanowiskami mechanicznymi dla aut zdalnie
sterowanych, elektrycznych i spalinowych
5. Ławeczka Zbyszka Cybulskiego – pomnik, rzeźba – lokalizacja przy DOK-u – zaprojektowanie i
montaż ławeczki z rzeźbą aktora, obok którego każdy może usiąść i zrobić sobie zdjęcie
6. Modernizacja toru BMX przy ulicy Sikorskiego – poprawa nawierzchni, montaż bramki startowej,
doprowadzenie energii, zamontowanie kompresora z zabudową, zakup i montaż trybun
7. Budowa rekreacyjno- wędkarskiego zbiornika wodnego za terenem ogrodów działkowych „JAR”
- wykonanie wykopu niecki przyszłego zbiornika, budowa mnicha piętrzącego wodę, wycinka niektórych drzew i krzewów
8. Zakup i montaż 5-10 szt. samoobsługowych stacji naprawy rowerów przy dzierżoniowskich szlakach dla cyklistów – stacje powinny pozwalać na podwieszenie roweru, być wyposażone w podstawowy zestaw narzędzi na stalowych linkach oraz pompkę obsługującą różne standardy wentyli
9. Oświetlenie głównych alejek na Cmentarzu Komunalnym w Dzierżoniowie
10. Zakup wyposażenia dla Klubu Seniora – naprawa podłogi, zakup wykładziny, części mebli, stolików i krzeseł, zakup naczyń, sprzętów AGD i RTV
11. „Konkretna Pomoc” - dokształcanie i wspieranie opiekunów osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych – zatrudnienie specjalistów: psychologa, ratownika pierwszej pomocy, rehabilitanta
i innych fachowców
12. Przystosowanie pomieszczeń magazynowo-garażowych w Przedszkolu Publicznym nr 2 przy
ul. Mierniczej 2 na salę zajęć dla dzieci szatnię i toaletę, doprowadzenie wody, kanalizacji i ogrzewania
13. Modernizacja i doposażenie placu zabaw na os. Młodych, stworzenie „Miejsca Spotkań” dla
dzieci oraz montaż urządzeń rekreacyjnych dla dorosłych
14. Wykonanie miejsc parkingowych na os. Jasnym przy bloku nr 1 oraz dokończenie chodnika
między blokami 2, 3 i 4
15. Stworzenie alei rekreacyjno-sportowej ruchu pieszego na łączniku Dzierżoniów i Uciechów budowa placu zabaw i siłowni plenerowych, budowa miejsc odpoczynku oraz miejsc parkingowych przed trasą
(2 projekty)
16. Budowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek
– budowa boiska wielofunkcyjnego, minibieżni lekkoatletycznej, siłowni zewnętrznej oraz placu
zabaw dla najmłodszych.
17. Modernizacja placu zabaw i boisk sportowo-rekreacyjnych w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola Publicznego nr 1 przy ulicy Batalionów Chłopskich
18. Remont i modernizacja Alei Rotmistrza Witolda Pileckiego – likwidacja starej nawierzchni, wykonanie nowej, funkcjonalnej i estetycznej, instalacja tablic informacyjnych na temat rotmistrza
19. „Cyrk bez zwierząt” - pokazy akrobatyczne (variete) z udziałem artystów gimnastyków i akrobatów – lokalizacja wskazana przez UM
20. Rewitalizacja terenu po dawnych torach kolejowych (łącznik od Staszica do Asnyka) – stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej.
21. Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy ulicy Wesołej
22. Budowa siłowni plenerowej na os. Tęczowym przy Przedszkolu Publicznym nr 7 – wykonanie
utwardzenia placu pod przyszły montaż urządzeń do ćwiczeń oraz ewentualny montaż monitoringu
23. Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 na OSiR Dzierżoniów – zerwanie wierzchniej warstwy nawierzchni kortów, montaż studzienek i kanałów odpływowych wraz z drenażem, wysypanie warstwami tłucznia, mączki ceglanej o różnej przenikliwości wody.
24. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zimowej 9 (ulica Korczaka – od strony Biedronki)
25. Budowa siłowni plenerowej przy ul. Brzegowej przygotowanie terenu pod budowę, montaż
urządzeń do ćwiczeń, zamontowanie ogrodzenia i oświetlenia
aplikację do głosowania. Będzie ona dostępna na stronie www.dzierzoniow.pl.
Urny staną w Urzędzie Miasta w Referacie Komunikacji
Społecznej i Promocji. Tutaj głosować będziemy mogli
codziennie w godzinach pracy urzędu (pn. 7.30-15.30,
wt. 7.30-16.30, śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-15.30, pt. 7.3015.00).
(GAM)
26. Modernizacja placu zabaw Ośrodka Rehabiliatcyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – zakup i montaż urządzeń
27. Modernizacja placu zabaw na os. Makowym przy ul. Wieniawskiego – usunięcie starych elementów placu zabaw, przygotowanie terenu, zakup i montaż nowych urządzeń do zabaw dla dzieci (2 projekty)
28. Wykonanie utwardzenia placu z tyłu budynków 13, 15, 17 przy ul. Ząbkowickiej
29. Budowa całorocznej sceny muzycznej „Pokaż Siebie” - miejsce wskazane przez UM – przygotowanie terenu pod scenę wraz z parkingiem oraz budowa konstrukcji scenicznej na bazie stali
30. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej, na wysokości budynku nr 14 – Niepublicznego
Przedszkola i Żłobka Europejska Akademia Dziecka
31. Przebudowa – modernizacja drogi osiedlowej od budynku na os. Tęczowym 8 do ulicy Akacjowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na całej powierzchni wskazanego zadania
32. Wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Złotej – zerwanie starej nawierzchni, wykonanie
podbudowy oraz utwardzenie terenu kostką betonową z osadzeniem krawężników
33. Wykonanie parkingu i przebudowa chodnika naprzeciw budynków os. Różane 21, 22 i TBS Różne 53 oraz przy ul. Sikorskiego – wykonanie podbudowy oraz utwardzenie terenu kostką betonową z osadzeniem krawężników
34. Przebudowa chodnika wraz z przebudową drogi wjazdowej na os. Różane II i do Zespołu Gimnazjów nr 3, wzdłuż budynków nr 32 do nr 37 - wykonanie podbudowy oraz utwardzenie terenu
kostką betonową z osadzeniem krawężników
35. Rewitalizacja parku od skrzyżowania z Ząbkowicką, wzdłuż murów obronnych, do ulicy Miodowej – modernizacja alei parkowych z uwzględnieniem ścieżki rowerowej, montaż małej architektury i zaaranżowanie terenów zielonych
36. Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej/modernizacja boiska przy ul. Miodowej – montaż
urządzeń zabawowych i urządzeń do ćwiczeń wraz z zamontowaniem monitoringu i ogrodzeniem
terenu.
37. Budowa boiska z trybunami typu ORLIK, bieżni (60 m) i skoczni w dal na terenie Zespołu Gimnazjów nr 3, przy ul. Sikorskiego
38. „Rajski Ogród” - budowa fontanny, alejek spacerowych, oświetlenia, ławek i stolików z zadaszeniem w parku pomiędzy os. Jasnym, Błękitnym i Różanym, od strony ul. Piastowskiej (dawny „Małpi
Gaj”)
39. Wykonanie chodnika wzdłuż budynku 14 a, b, c, na os. Błękitnym – rozebranie starych chodników i wykonanie nowych z kostki brukowej oraz ułożenie korytek odprowadzających wodę deszczową
40. Wykonanie chodnika wzdłuż budynku 13 a, b, c, na os. Błękitnym od strony wejść oraz likwidacja
istniejącego stołu i zamontowanie ławek
41. Wykonanie nowych chodników wzdłuż ulicy Lipowej - rozebranie starych chodników i wykonanie nowych z kostki brukowej
42. Street art/graffiti „Miasto Pozytywnych Kolorów” - zakup farb w spray’u wykonanie projektów
rysunków, które zostaną przeniesione na wskazane przez UM ściany budynków
43. Festiwal Muzyczny „Dzierżonioff RockPark Festiwal” - stworzenie cyklicznej imprezy muzycznej
prezentującej niekomercyjne zespoły z Dzierżoniowa
44. Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 9 – naprawa ścian i wentylacji, wymiana parkietu, remont sanitariatów, remont szatni
45. Modernizacja boiska asfaltowego oraz świetlicy przyszkolnej na terenie Szkoły Podstawowej nr
9 - wymiana nawierzchni, montaż nowych trybun, bramek i piłkochwytów
46. Remont chodników przy ulicy Spokojnej, Relaksowej, Piaskowej i ks. Dzierżonia – demontaż i
wywiezienie starych płyt i krawężników oraz ułożenie nowych
47. Budowa chodnika wzdłuż os. Młodych, od skrzyżowania ul. Korczaka z ul. Sikorskiego, do skrzyżowania z ul. Letnią – wykonanie nowego chodnika poprzez wykonanie podbudowy krawężników
i płytek chodnikowych
48. Budowa skweru zieleni z elementami placu zabaw oraz budowa miejsc parkingowych - tył podwórka ul. Wrocławska 37, 33, 35, 39, Strzelnicza i Ogrodowa
49. Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla dzierżoniowskich seniorów – zakup szczepionek i
wykonanie szczepień w miejscu wskazanym przez UM
50. Skwer Seniora i Juniora (strefa aktywna: plac zabaw i siłownia, strefa relaksu z miejscami do
pikniku i spotkań), teren zielony wzdłuż ul. Kopernika, od granicy dawnego dworca PKS do kładki
prowadzącej do budynku nr 39 przy ul. Krasickiego
Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu
9
Raport
policyjny
OFM BIELAWIANKA BESTER
nad zawodami objął Komendant Wojewódzki
Policji we Wrocławiu oraz Komendant Powiatowy
Policji w Dzierżoniowie.
Do konkursu stanęło 41 zawodników reprezentujących wszystkie służby mundurowe z Dolnego Śląska. Zwycięzcą zawodów został asp. Paweł Pindera
z Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie,
który zdobył 445 punktów na 500 możliwych.
Tegoroczny złoty medalista powrócił na pierwsze
miejsce po trzech latach przerwy. W I zawodach
również odniósł taki sukces. Drugie miejsce z wynikiem 421 punktów zajął Pan Kamil Afanasjew
reprezentujący Służbę Więzienną, a trzecie z takim
samym rezultatem Pan Paweł Kolbusz reprezentują Komisariat Policji w Kudowie Zdrój.
Zawodnicy rywalizowali w kilku konkurencjach
m.in.: SkeetTrap - strzelanie do rzutków, strzelanie
ze 100 m do stałej makiety rogacza i lisa oraz dwie
konkurencje parkurowe - strzelanie do rzutków
oraz strzelanie do ruchomej makiety zająca oraz
dzika. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy,
a każdy z uczestników, pamiątkowe dyplomy
oraz cenne rzeczowe nagrody. Wszyscy miłośnicy
oraz sympatycy łowiectwa spędzili czas w miłej,
sportowej, otoczonej aurą myślistwa atmosferze.
Nie zabrakło również dań kuchni myśliwskiej dla
wszystkich uczestników, gości oraz zebranej publiczności. Serdecznie dziękujemy organizatorom
oraz fundatorom nagród i zapraszamy na przyszłoroczne jubileuszowe V zawody.
Policja podsumowuje długi weekend
14 sprawców przestępstw, w tym 3 kierowców
pod wpływem alkoholu, 236 interwencji, 143 wykroczenia drogowe, to skrócony bilans policyjnej
akcji długiego weekendu. Podczas minionych 5 dni
bezpieczeństwa na drogach oraz terenie miast i wsi
powiatu dzierżoniowskiego pilnowały wzmożone
siły policyjne. Dzięki tym działaniom obyło się bez
wypadków drogowych oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego.
Nad bezpieczeństwem na drogach w naszym
powiecie czuwało wielu policjantów wszystkich
służb. Intensywne działania rozpoczęły się już w
piątek wieczorem i trwały do dzisiejszej nocy. Policjanci sprawdzali przede wszystkim prędkość, jaką
poruszały się pojazdy, trzeźwość kierowców oraz
porządek w miejscach publicznych. Stróże prawa
reagowali na wszelkie wykroczenia popełnione
przez użytkowników dróg i nietrzeźwych zakłócających porządek w miejscach publicznych. Kontrolowali też, czy dzieci są przewożone w fotelikach, a
kierowca i pasażerowie mają zapięte pasy. W ciągu
5 dni policyjnej akcji na dzierżoniowskich drogach
odnotowano tylko kilka drobnych stłuczek, obyło
się bez wypadków drogowych.
Pomimo licznych apeli o zachowanie trzeźwości za
kierownicą, policjanci w tym okresie zatrzymali 3
pijanych kierowców. Niechlubnym rekordzistą został 60-letni mieszkaniec Bielawy, który kierował
motorowerem mając w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali
11 innych sprawców przestępstw oraz podjęli 236
interwencji. Podczas przedłużonego weekendu
ujawnionych zostało 143 wykroczenia drogowe,
za które policjanci ukarali 124 osoby, a 19 pouczyli
za najdrobniejsze przewinienia. W ramach przeprowadzonych działań policjanci ujawnili i ukarali
mandatami karnymi 66 sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych. Tylko na osoby spożywające
alkohol w miejscach publicznych funkcjonariusze
nałożyli 48 mandatów.
W całym kraju natomiast od piątku do wtorku
doszło do 400 wypadków, w których zginęły 33
osoby, a 487 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali 2029 nietrzeźwych kierujących. Jak zwykle najczęstszą przyczyną tragedii były nadmierna
prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz kierowanie
pojazdem pod wpływem alkoholu.
Z Sanoka wrócili z dobrymi humorami, ale bez wywalczonego awansu
W niedzielnym, decydującym o awansie do
I ligi, meczu, nie sprostaliśmy ekipie gospodarzy, choć prowadziliśmy z nimi zacięty bój i murowani faworyci musieli się sporo natrudzić, by
rzeczywiście go wywalczyć. Nasza gra wystarczyła na wygranie jednego seta. Może, gdyby
nie głośna sanocka publiczność, która szczelnie
wypełniła piękny miejscowy obiekt przy PWSZ,
to być może byłoby tych wygranych partii więcej.
Nie zamierzamy rozpaczać nad tą przegraną.
Chcieliśmy bardzo, ale tym razem się nie udało.
Wiedzieliśmy, że Sanok jest mocnym teamem
i udowodnili to właśnie u siebie. OFM Bielawianka Bester Bielawa wstydu nie przyniosła,
prezentując się przyzwoicie na tle nowego
pierwszoligowca.
Przegraliśmy w Sanoku dwa spotkania z zespołami, które były zwyczajnie na tym turnieju najsilniejsze. Mowa tu także o drużynie SKS Hajnówka, która w drugim niedzielnym spotkaniu
pokonała także 3:1 ekipę Czarnych Rząśnia. Tak
więc Sanok i Hajnówka zagrają w następnym
sezonie na parkietach I ligi. Serdecznie gratulujemy tym drużynom wywalczonego awansu.
Serdeczne podziękowania także kierujemy do
instytucji i firm, które wspomogły nas finansowo, abyśmy mogli się w Sanoku pojawić: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie, UM Bielawaoraz firmom: ZPM Jerzy Gawrycki, Sikor-Serwis
A my poczekamy teraz spokojnie na decyzje
z Dzierżoniowa i Elmont z Bielawy.
władz PZPS, bowiem w kuluarach na turnieju mówiło się głośno, że w tym roku do I ligi Dziękujemy też Wam kibice za to, że tak liczawansują aż cztery zespoły. Ale więcej będzie- nie przez te trzy dni wspieraliście nas przed
my wiedzieć po ewentualnym oficjalnym ko- monitorami i telewizorami w swoich domach i
munikacie …
pubach. Byli też tacy, którzy pokonali 500 km
i pojawili się w Sanoku – dzięki Marlena Barut,
OFM Bielawianka Bester Bielawa – TSV Sanok
Bartosz Świgoń, Maciek Byczek i Pawel Babicki.
1:3 (-17 23, -20, -19)
Teraz przed nami odpoczynek i rozpoczynaBielawa: Durski, Glinka (K), Dalecki, Tomiałomy budowanie zespołu na przyszły sezon. Na
wicz, Jutrzenka, Strubbe, Kukla (libero) oraz Japewno odbędzie się trening otwarty dla siatniak, Grabowski, Polakowski, Gajek, Skwarcan.
karzy, którzy chcieliby zasilić nasze szeregi oraz
Dziękujemy klubowi TSV Sanok za ugoszczenie będziemy prowadzili rozmowy z zawodnikami
naszej drużyny i wzorową organizację Turnieju z obecnego składu. O wszystkim poinformujeFinałowego o I ligę. Było świetnie i do niczego my na naszych stronach już wkrótce…
nie można się było przyczepić. Być może już nie
długo się spotkamy ponownie w I lidze …
Jubileusz 25-lecia DzDPS „Nestor”
Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Nestor” obchodził 30 kwietnia swój jubileusz 25-lecia. Uroczysta msza święta
w kościele p.w. WNMP w Bielawie rozpoczęła obchody jubileuszu, następnie podopieczni, pracownicy oraz zaproszeni
goście wzięli udział w gali, podczas której zaprezentowano dorobek DzDPS „Nestor”.
dalej str 12
10
POWIAT DZIERŻONIOWSKI
SPORT
Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu
Sport
Oleksandr Polivoda wygral CCC Tour – Grody Piastowskie
Metą w Dzierżoniwie zakończył się CCC Tour – Grody Piastowskie. III Etap wystartował w Wałbrzychu i zawodnicy mieli do pokonania 5 górskich premii,
w tym aż 3 pierwszej kategorii. 153 kilometry mieli do pokonania na ostatnim etapie wyścigu kolarze, z których najszybciej trasę pokonał Czech Jiri Polnicky z VAT VERVA ACTIVEJET Team. Oleksandr Polivoda został zwycięzcą całej imprezy po trzech etapach.
REKLAMA
Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu
11
Raport
policyjny
Majówki w powiecie
Kierownik Posterunku Policji w Pieszycach
odszedł na emeryturę
W Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie
odbyło się uroczyste pożegnanie funkcjonariusza
odchodzącego na emeryturę. Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie pożegnał asp. Dariusza Gadawskiego, który swoją wieloletnią służbą
oraz dużym doświadczeniem był przykładem dla
wielu młodych funkcjonariuszy.
Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie
insp. Marek Mitraszewski podziękował odchodzącemu na emeryturę Kierownikowi Posterunku Policji w Pieszycach za długoletnią służbę i wkład w
poprawę stanu bezpieczeństwa naszego powiatu.
Komendant dodał, że „nie zawsze była to łatwa
służba, ale uporem, konsekwencją i determinacją
w działaniu Dariusz Gadawski pokonywał wszelkie
zawodowe trudności”
Odchodzący na emeryturę asp. Dariusz Gadawski
był Kierownikiem Posterunku Policji w Pieszycach.
Odszedł na emeryturę po przeszło 25 latach służby.
Na początku swojej drogi zawodowej związany
był z ruchem drogowym, gdzie rozpoczął służbę
w 1991 roku. Pracował na różnych stanowiskach
wykonawczych Komendy Powiatowej Policji w
Dzierżoniowie. Podczas służby był wielokrotnie
nagradzany i wyróżniany.
Komendant Powiatowy Policji insp. Marek Mitraszewski na zakończenie uroczystego spotkania w
imieniu własnym oraz policjantów i pracowników
komendy życzył Panu Kierownikowi na dalsze długie lata dużo zdrowia, szczęścia i sukcesów w życiu
osobistym.
Dzieci wybiegały na ulicę, a pijani rodzice
kłócili się ze sobą
Dużą nieodpowiedzialnością i kompletnym
brakiem wyobraźni wykazali się rodzice, którzy
znajdując się w stanie nietrzeźwości „sprawowali
opiekę”nad swoimi małymi dziećmi. Badanie przeprowadzone przez interweniujących policjantów z
dzierżoniowskiej komendy wykazało u matki ponad 1,5, a u ojca dzieci - blisko 1,4 promila alkoholu
w organizmie. W momencie interwencji rodzice
kłócili się i szarpali nie zwracając żadnej uwagi
na dzieci, które wybiegały na ruchliwą ulicę. Na
szczęście nie doszło do tragedii. Rodzice będą teraz
za swoje postępowanie odpowiadać przed sądem.
Funkcjonariusze z komendy w Dzierżoniowie 2
maja br. około godziny 18.00 zostali zaalarmowani
o pewnej parze z trójką dzieci, która szła w okolicach stadionu gdzie odbywała się majówka. Z relacji świadka wynikało, że dorośli, którzy są wyraźnie
pijani kłócą się i szarpią, a trójka małych dzieci biega bez opieki po ulicy. W związku z tym policjanci
niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, gdzie
na ul. Bielawskiej zauważyli troje małych dzieci,
które same wybiegały na jezdnię. Kilka metrów z
przodu szedł mężczyzna wraz z kobietą, którzy
głośno krzycząc i szarpiąc się wzajemnie nie zwracali żadnej uwagi na dzieci. Policjanci natychmiast
zabrali dzieci w bezpieczne miejsce na chodnik i
przystąpili do interwencji. Mężczyzna na widok
funkcjonariuszy próbował oddalić się lecz po chwili
został zatrzymany.
Po przeprowadzonym badaniu okazało się, że
29-letnia matka ma ponad 1,5 promila, a ojciec 1,4 promila alkoholu w organizmie. Dziewczynki w
wieku 3, 4 i 6 lat trafiły pod opiekę innego, trzeźwego członka rodziny.
Policjanci wyjaśniają obecnie wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Jeśli zgromadzony materiał
wykaże, że rodzice swoim nieodpowiedzialnym
zachowaniem narazili małe dzieci na bezpośrednie
zagrożenie dla ich życia bądź zdrowia to grozi im
kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
Materiały w tej sprawie funkcjonariusze przekażą również do sądu rodzinnego, który podejmie
decyzję, co do dalszego sprawowania opieki nad
dziećmi.
dalej str 14
12
Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu
Pieszyce
Zacieśniamy współpracę
z Policją
W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pieszycach, która odbyła się 27
kwietnia, radni podjęli uchwałę w sprawie zasięgnięcia opinii Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o zamiarze rozwiązania
Straży Miejskiej w Pieszycach.
- Wolą mieszkańców chcemy zlikwidować Straż Miejską, ale
zacieśniamy współpracę z Policją – komentuje sytuację burmistrz
Pieszyc – Dorota Konieczna – Enozel.
Działanie to spowodowane jest ustawowym obowiązkiem wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie opinii o zamiarze likwidacji Straży Miejskiej przez właściwego
miejscowo Komendanta Wojewódzkiego
Policji.
W uzasadnieniu do podjętej uchwały czytamy m.in.: „Rada Miejska w Pieszycach
po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego głosowania w dniach od 29
stycznia do 15 lutego 2016 r. dotyczącego dalszego funkcjonowania Straży
Miejskiej w Pieszycach stwierdza, że: na
pytanie zadane w ankiecie „Czy według
Ciebie należy zlikwidować Straż Miejską?”
przy 420 oddanych głosach za likwidacją Straży Miejskiej opowiedziało się 271
respondentów (65%), przeciw likwidacji
149 respondentów (35%). Szanując wolę
mieszkańców Rada Miejska w Pieszycach
podejmuje procedurę likwidacji Straży
Miejskiej w Pieszycach”.
Co to oznacza? Rada Miejska w Pieszycach podejmując powyższą uchwałę uru-
chomiła procedurę likwidacji Straży Miejskiej w Pieszycach.
- Wolą mieszkańców chcemy zlikwidować
Straż Miejską, ale zacieśniamy współpracę
z Policją – komentuje sytuację burmistrz
Pieszyc – Dorota Konieczna – Enozel. – Od
4 maja w Pieszycach stanowisko kierownika posterunku policji pełni nowa osoba, jest
nią Grzegorz Długaszewski. Wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji insp. Markiem Mitraszewskim mieliśmy już pierwsze
spotkanie. Omówiliśmy kilka szczególnie
ważnych dla nas kwestii. Na pewno poprzez
wspólne działania będziemy zacieśniali
współpracę pomiędzy Urzędem Miasta i
Gminy i pieszyckim posterunkiem Policji.
Radni po zapoznaniu się z opinią Dolnośląskiego Komendanta Policji we Wrocławiu podejmą decyzję o likwidacji Straży
Miejskiej, gdyż do nich należy ostateczny
głos w tej sprawie. W przypadku nieotrzymania opinii, Rada Miejska może rozwiązać straż po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii.
Obchody Konstytucji
3 maja w Pieszycach
Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu
13
Raport
policyjny
SLD w obronie wartości demokratycznych
Okazja czyni złodzieja.
Okazja czyni złodzieja - tak najkrócej można opisać
historię, jaka przydarzyła się klientom jednego z
dzierżoniowskich marketów budowlanych. Przed
wejściem do sklepu, pokrzywdzony chcąc ściągnął
ubranie wierzchnie, położył na chwilę saszetkę na
wózku sklepowym. Potem wraz z żoną udał się
na zakupy do sklepu. Po chwili oboje zorientowali
się, że zapomnieli zabrać z wózka zakupowego
saszetkę. Gdy małżeństwo powróciło pod wiatę z
wózkami, saszetki już nie było. O kradzieży mienia
powiadomili dzierżoniowskich policjantów.
Funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do czynności w tej sprawie. Na zabezpieczonym monitoringu widoczny był starszy, tęgi mężczyzna, który
podszedł pod wiatę z wózkami sklepowymi. Tam
pobrał wózek, w którym leżała saszetka, po czym
wszedł na teren sklepu. Na następnych ujęciach widać, jak po zakupach mężczyzna odjechał z terenu
marketu samochodem osobowym. Pusta saszetka
została porzucona na terenie sklepu pomiędzy
regałami.
W wyniku analizy zgromadzonego materiału policjanci wytypowali, że ze sprawą może mieć związek 71-letni dzierżoniowianin. Typowanie sprawcy
okazało się trafne.
Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do
kradzieży saszetki, w której było 5000 zł. Tłumaczył, że zaskoczyła go cała sytuacja i żałował swojego uczynku. Podejrzany oddał całość skradzionych
pieniędzy. 71-latek usłyszał już w tej sprawie zarzut kradzieży, za co grozi mu kara nawet do 5 lat
pozbawienia wolności.
Sojusz Lewicy Demokratycznej uczestniczy w procesie ich organizacji.
Koalicji Wolność, Równość i Demokracja zaKoalicja jest platformą wymiany poglądów i
wiązanej przez Komitet Obrony Demokracji;
nie ma charakteru wyborczego. SLD szuka i
Koalicja powstała w obronie wartości demo- znajduje sojuszników w celu obrony systemu
kratycznych zagrożonych przez rządy Prawa i wartości, który reprezentuje.
Sprawiedliwości.
SLD i OPZZ przedstawiło swoje stanowisko w
sprawach społecznych i w kwestiach najważCelami koalicji są:
niejszych dla kraju w trakcie pochodów zorga1. Obrona Konstytucji z 1997 roku - powstałej
nizowanych 1 maja.
i przyjętej w referendum przy współudziale
Należy przypomnieć o zasługach Polski w
SLD;
drodze do demokracji. Takim ważnym wyda2. Obrona idei członkostwa Polski w Unii Eurorzeniem było uchwalenie 3 maja 1791 Konpejskiej - które jest sukcesem rządu SLD;
stytucji, przyjmuje się, że była to pierwsza w
3. Walka z zawłaszczaniem i psuciem państwa Europie i druga na świecie (po konstytucji
przez środowiska konserwatywne pod wodzą amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną
PiS.
konstytucją.
Koalicja nie jest związana z marszem organizowanym 7 maja br. Marsz i koalicja są od siebie
niezależne. Jednakże wszystkie kolejne marsze
w obronie Konstytucji i członkostwa Polski w
Unii Europejskiej będą organizowane przez
koalicję, zatem SLD będzie uczestniczyło w
Chociaż Konstytucja obowiązywała tylko
przez rok, ale dla Polaków, zwłaszcza w okresach zniewolenia 3 maja pozostał symbolem
walki o niepodległość wolność i demokrację.
Obecnie obserwujemy szereg zagrożeń wartości
w obronie, których została stworzona Koalicja.
Poszczególne struktury oraz członkinie i członkowie SLD podejmują samodzielne decyzje, co
do uczestnictwa w marszach organizowanych
przez Komitet Obrony Demokracji. W strukturach SLD jest też pełna demokracja również w
formach i sposobach jej obrony.
Przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Bielawie
Jerzy Edmund Jankowski
Zapraszamy polityków,
społeczników, mieszkańców
powiatu na nasze łamy.
Redakcja ddz24.eu
czeka na Wasze teksty!
71. rocznica zakończenia II Wojny Światowej
Kolizja na Batalionów Chłopskich
6 maja około godziny 10:30 w Dzierżoniowie na ul.
Batalionów Chłopskich doszło do kolizji drogowej,
w której udział brały dwa samochody. Jak ustalili
policjanci z dzierżoniowskiej drogówki przyczyną
kolizji było niezachowanie bezpiecznej odległości
pomiędzy pojazdami. 28-letni mężczyzna, kierując
samochodem ciężarowym marki daf najechał na
tył samochodu daewoo, którym kierowała 66-letnia kobieta. W wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł większych obrażeń ciała. Badanie alkomatem
potwierdziło, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
Kolizja Bielawa
7 maja około godziny 14.30 na ulicy Żeromskiego
w Bielawie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jak ustalili bielawscy policjanci
25-letni kierowca samochodu BMW, nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem ford, którym kierował 51-letni mężczyzna. W
wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł większych
obrażeń ciała. Badanie alkomatem potwierdziło, że
uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
Kolizja koło Aldi
8 maja około godziny 19:40 na rondzie przy ul. Piastowskiej i Bielawskiej doszło do kolizji drogowej.
42-letni mężczyzna kierując samochodem Kia, nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do
czołowego zderzenia z samochodem opel astra,
którym kierował 47-letni mężczyzna. W wyniku
tego zdarzenia nikt nie odniósł większych obrażeń
ciała. Badanie alkomatem potwierdziło, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
CODZIENNIE
na naszym portalu
www.ddz24.eu
14
Różne są reakcje na stworzenie tej koalicji jednak już jeden z mędrców starożytności Periander zauważył, że w „jedności siła”.
Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu
71 lat temu Niemcy podpisali bezwarunkową kapitulację, kończącą koszmar 6 lat II Wojny Światowej. Dziś
po kilkudziesięciu latach pokoju często zapominamy
o tych tragicznych wydarzeniach. W Bielawie pod
Pomnikiem Pamięci Narodowej delegacje uczniów,
kombatantów, burmistrz oraz radni Bielawy złożyli
dziś wieńce i wiązanki kwiatów, aby uczcić ofiary
II Wojny Światowej.
BIELAWA
HISTORIA
Stare rzemiosła
w Domu Tkacza
Dni z funduszami
i rozrywką
Można dowiedzieć się na co wydawane są unijne
pieniądze i przy tym - miło i aktywnie spędzić czas.
Bielawski samorząd zachęca do udziału w III edycji
Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbędą
się w sobotę, 14 maja. Zachęcamy do odwiedzania
tego dnia Szkoły Leśnej, Interaktywnego Centrum
Poszanowania Energii, Inkubatora Art-Przedsiębiorczości. A w Park Miejskim odbędą się gry i zabawy
sportowo-rekreacyjne, w tym np. zawody kajakowe,
pływanie na łódkach czy grill integracyjny. Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie internetowej bielawa.pl
Ocalić pamięć o Kresach
Na co dzień znajdują się w szufladach, piwnicach czy
na strychach. Przechowywane przez lata w domowych
zakamarkach, mogą ujrzeć światło dzienne i znaleźć
godne miejsce w muzeum. Chodzi o rodzinne pamiątki
związane Kresami. Muzeum Miejskie Dzierżoniowa zaprasza do aktywnego udziału w tworzeniu ekspozycji,
poświęconej historii Kresów. Każdy z nas może przyczynić się do stworzenia nowego projektu muzeum i
pozostawić dla potomnych cząstkę niezwykłych wspomnień. Mieszkańcy ziemi dzierżoniowskiej i okolic
mogą pomóc przy tworzeniu wystawy poprzez przekazywanie do muzeum wszelkich pamiątek związanych z miejscami szczególnie im bliskimi. Zachęcamy
do przekazywania przedmiotów codziennego użytku,
dokumentów, listów, fotografii i pocztówek, spisanych
wspomnień. Z Muzeum można się kontaktować telefonicznie pod numerem 74 64 64 661.
OSiR proponuje
wycieczki po okolicy
z przewodnikiem
Polecamy, bo warto!
Artystka wielu dziedzin
Stanisława Widawska, artystka, która od ponad 20 lat
spędza wolne chwile na pokrywaniu blejtramów i płyt
kolorowymi obrazami, wyszywaniu, robieniu papierowej
wikliny czy biżuterii. Jej malarstwo można podziwiać w
Oknie Artystycznym w ratuszu. Okno to powstało właśnie po to, by promować lokalnych artystów, pokazać, że
nasi mieszkańcy mają niejeden talent. A Stanisławie Widawskiej go nie brakuje, czego efektem są wyróżnienia i
nagrody zdobywane w konkursach i przeglądach, a także
ponad 50 wystaw indywidualnych i zbiorowych.
Dom Tkacza w Rościszowie otwiera swoje drzwi dla
turystów. 13 maja, grupy dzieci szkolnych będą miały
możliwość uczestniczyć w pokazie i warsztatach tkackich prowadzonych przez Alicję Tyburską , w tym dniu
dom nie będzie też udostępniany do zwiedzania. 14
maja, pani Alicja poprowadzi pokaz tkacki w Izbie Tkacza. Goście będą mogli zobaczyć jak przygotowuje się
wełnę do przędzenia na pomocą grępli, jak się przędzie
na kołowrotku oraz wrzecionie, jak wygląda tkanie na
dużych krosnach, a dzieci będą mogły tkać pod okiem
Szkółka tenisa
prowadzącej na deseczkach tkackich- bardkach. Równolegle, w kuźni, odbędzie się pokaz kowalski, który
poprowadzi członek Stowarzyszenia Kowali Polskich
Na kortach dzierżoniowskiego OSiR-u chcą szkolić przyszłe
Janusz Kosmała, który będzie prezentował tradycyjne
Radwańskie. W dwóch cyklach: maj-czerwiec i lipiec-siertechniki kowalskie, takie jak: nitowanie, zakuwanie i
pień planowane są szkolenia gry w tenisa ziemnego. Liczba
pracę w ogniu.
miejsc jest ograniczona, więc warto się pospieszyć z zapisami. Na naukę zapraszają młodych adeptów Ośrodek Sportu
Artystycznie
i Rekreacji w Dzierżoniowie oraz Dzierżoniowskie Towarzyi rozrywkowo
stwo Tenisa Ziemnego. Zainteresowanych prosimy o kontakt
na Dni Dzierżoniowa
telefoniczny pod numerami tel. 74 645 05 41 wew. 327 lub
609 866 442 lub bezpośrednio na kortach OSiR Dzierżoniów.
Pectus, Happy Sad, Szafa Gra, Kruki, Siq, Bethel i zespoły lokalne zobaczymy na scenie podczas tegorocznych
Dni Dzierżoniowa. 28 i 29 maja na Stadionie Miejskim
Poszukają
będzie artystycznie i rozrywkowo. W sobotę program
złotego pazura
rusza od godz. 17.00. Do godz. 22.00 będzie można
poskakać przy rytmach szybkiego ska, jak i kołysać się
przy łagodnym roots reggae i dubie, pobawić w ryt- Trzyosobowe drużyny wyruszą w maju śladami legenmach rocka. Niedzielne występy 29 maja rozpoczną darnej bielawskiej sowy, która w okolicy Góry Parkowej
tradycyjnie nasi młodzi mieszkańcy. Po prezentacjach zgubiła Złoty Pazur. Gra terenowa to okazja do doskonałej
artystycznych dzieci i młodzieży zagra zespół Kruki, zabawy, poznania historii miasta i odnalezienia złotego
który wystąpił niedawno w programie Must Be The skarbu - zachęca Jarosław Florczak, organizator imprezy.
Music. Szykuje się więc ekscytujący weekend. Warto Zgłoszenia przyjmuje ośrodek kultury do 16 maja. Najjuż dziś zarezerwować sobie czas i zaprosić na koncerty lepsza drużyna oprócz złotego szpona wygra także żywą
gotówkę - 600 złotych!
rodzinę i znajomych.
Dzierżoniów
pełen kwiatów
Kilka tysięcy sadzonek kwiatów chcą posadzić wspólnie z
mieszkańcami Dzierżoniowa organizatorzy 21. konkursu
PIĘKNO KWIATÓW I ZIELENI WOKÓŁ NAS. Akcja wspólnego
ukwiecania terenów miejskich odbędzie się po raz pierwszy,
ale na pewno nie ostatni. Na zgłoszenia do konkursu organizatorzy z Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa czekają od
1 maja, do 31 sierpnia. A na inaugurację i sadzenie kwiatów
zapraszamy 28 maja o godzinie 11.00 przy ul. Józefa Piłsudskiego - wyjazd do Rynku od ul. Klasztornej.
Koncert Haliny Kunickiej
Zapraszamy na koncert Haliny Kunickiej 23 maja o godz.
18.00 w sali Teatru Robotniczego MOKiS w Bielawie. Artystka
wykonuje różnorodny repertuar, zawsze z typową dla siebie
klasą i kulturą muzyczną. Wiele piosenek napisali specjalnie
dla niej Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka, Ernest Bryll,
Jonasz Kofta, Włodzimierz Korcz. Artystka sięga też po klasykę
przedwojennego kabaretu i romanse rosyjskie. Wielkie przeboje Haliny Kunickiej to między innymi: Orkiestry dęte, To były
piękne dni, Upływa szybko życie, czy Co się stało z naszą klasą.
HALINA KUNICKA wystąpi u Bielawie w towarzystwie JERZEGO DERFLA kompozytora, pianisty i aranżera. Cena biletu 30 zł
w przedsprzedaży, 35 w dniu koncertu.
Izba w schronie zaprasza
Miejsce warte poznania w Dzierżoniowie to nowa Izba Pamięci Żołnierza Polskiego. Znajdziemy ją w schronie, przy
rondzie, na skrzyżowaniu ulicy Ignacego Daszyńskiego i
Piastowskiej. Marek Zatorski, prezes Związku Weteranów,
chętnie pełni rolę przewodnika po niewielkim muzeum.
Izba jest czynna w każdy czwartek w godzinach od 14.30 do
17.00. To okazja odwiedzenia ciekawego miejsca i obejrzenia zgromadzonych eksponatów.
ddz24.eu
Jeśli lubicie spacery i przechadzki, to oferta dla Was!
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie zaprasza
do udziału w wędrówkach pieszych po okolicach
Dzierżoniowa. Przewodnik oprowadzi uczestników
trasami wiodącymi wśród najciekawszych i najpiękniejszych zakątków ziemi dzierżoniowskiej. Podczas
każdej wycieczki przewidziano ciepły posiłek. Najbliższa wędrówka odbędzie 22 maja. Do pokonania
będzie trasa o długości około 15 km. Zbiórkę uczestników zaplanowano o godzinie 11.00 na parkingu
przy sklepie Brico Marche. Zgłaszać się można do 19
maja pisząc na adres: [email protected] lub telefonicznie pod nr 74 645 05 41. Udział w wycieczkach
jest bezpłatny.
zapraszamy do naszej
galerii foto na
ddz24.eu
DDZ24.EU GAZETA AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ
Redaktor Naczelny:
Magdalena Sośnicka-Dzwonek
Zespół redakcyjny:
Marcin Łubkowski
Mariusz Gryś
Kontakt:
tel. 732 659 401
tel. 667 059 241
[email protected]
Wydawca:
Foto-Grafika
Reklama:
[email protected]
Redakcja:
ul. Pocztowa 1, Dzierżoniów
tel.
515-265-847
REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ
Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu
15
W wakacje pogorzelcy z Bielawy wrócą do swoich mieszkań
Odbudowują dom po pożarze!
BIELAWA
SPOŁECZEŃSTWO
Ponad 700 tysięcy złotych kosztowała będzie odbudowa
budynku, który niemal doszczętnie spłonął podczas
lutowego pożaru w Bielawie. Dach nad głową straciło
wówczas 8 rodzin. Główne prace - jak odbudowa dachu
już są ukończone - mówi Janusz Cąber, prezes miejskiego
zarządu budynków.
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, remont
zakończy się przed wakacjami. Do budynku na Wiejskiej wróci prawdopodobnie jedynie 6 rodzin, które ucierpiały w pożarze.
Pozostałe po dwie zostaną w nowych lokalach przydzielonych przez administratora.
Jest już nowa więźba dachowa, trwają
intensywne prace remontowe wewnątrz
budynku. Dom przy ul. Wiejskiej w Bielawie, który w lutym stanął w płomieniach,
do wakacji będzie jak nowy. Odbudowa to
koszt ponad 700 tysięcy złotych. Częścio-
wo koszty pokryje ubezpieczenie.
Bielawa. - mamy tu przychylność radnych
i burmistrza.
- Dotyczy to jednak tylko części wspólnych budynku, dachu. Żadne z mieszkań Osiem mieszkań ma być znów gotowych
nie było ubezpieczone - zaznacza Janusz do zamieszkania przed 1 lipca tego roku.
Cąber, prezes MZBM. Zaznacza jednak, że
(GAM)
pozostałą część kosztów pokryje gmina
REKLAMA
Doby Ci nie starczy na ogarnięcie regionu!
Tygodnia zresztą też :)
16
Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu

Podobne dokumenty

DDZ24-EU-07

DDZ24-EU-07 między innymi takie miejscowości, podmioty lub także atrakcje dla dzieci.

Bardziej szczegółowo

DDZ24-EU-13

DDZ24-EU-13 materiałów na teren budowy. Chodzi o dostarczanie ich w taki sposób, aby nie wpływało to negatywnie na nasze drogi – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski. Wykonawca potwierdził fakt rozpoc...

Bardziej szczegółowo

DDZ24-EU-12

DDZ24-EU-12 Gminy Pieszyce z Dolnośląskim Funduszem Regionalnym. - Nasza współpraca ma służyć promocji Funduszu na terenie gminy – informuje Marek Ignor, Prezes Zarządu DFR. – Chcemy dotrzeć do przedsiębiorców...

Bardziej szczegółowo