TURNIEJ ZAKŁADÓW PRACY W PIŁKĘ NOŻNĄ PLAŻOWĄ Z

Transkrypt

TURNIEJ ZAKŁADÓW PRACY W PIŁKĘ NOŻNĄ PLAŻOWĄ Z
TURNIEJ ZAKŁADÓW PRACY
W PIŁKĘ NOŻNĄ PLAŻOWĄ
Z OKAZJI DNI WAŁBRZYCHA
MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA
1. ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu ul. Wysockiego 11a
Gmina Wałbrzych
2. TERMIN:
01.09.2012 r. - rozpoczęcie godzina 16.00
(do godz. 15.30 potwierdzenie uczestnictwa)
3. MIEJSCE:
Boisko OSiR, ul. Kusocińskiego (osiedle Piaskowa Góra)
4. ZGŁOSZENIA:
•
do 29.08.2012 r. godzina 12.00; (telefonicznie lub elektronicznie)
•
tel. 074 664 71 11 lub [email protected]
5. STARTOWE:
400 zł od drużyny razem z listą startową, pół godziny przed zawodami lub na konto
(potwierdzenie wpłaty wraz z listą):
60 1030 1289 0000 0000 9000 4026
6. NAGRODY:
Puchary za 3 pierwsze miejsca, dyplomy dla wszystkich uczestniczących drużyn, statuetka dla
najlepszego zawodnika każdej drużyny i dla najlepszego gracza turnieju. W trakcie trwania
turnieju przewidziany jest ciepły posiłek i napoje dla uczestników turnieju (catering).
7. SYSTEM ROZGRYWEK:
System rozgrywek i czas gry będzie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych drużyn i
może być: pucharowy, grupowy
8. PRZEPISY:
- drużyna liczy 4 zawodników + bramkarz i 3 rezerwowych,
- do gry zawodnicy przystępują bez obuwia,
- zmiany zawodników podczas trwania meczu, bez ograniczeń (system hokejowy),
- wynik spotkania ustalony na boisku przez sędziego jest ostateczny i nie ulega weryfikacji,
- auty wybijane jako rzut wolny pośredni,
- zaleca się drużynom występowanie w jednolitych strojach,
- pozostałe przepisy gry zgodnie z obowiązującymi przepisami do piłki nożnej plażowej.
9. REGULAMIN:
- turniej sędziować będą sędziowie z OZPN
- o wszystkich sprawach spornych wynikających z przepisów gry, podczas trwania turnieju
decyduje Sędzia Główny Turnieju,
- o wszystkich sprawach związanych z organizacją turnieju decyduje Organizator,
- występujące zespoły złożone są wyłącznie z pracowników jednego zakładu pracy, firmy,
stowarzyszenia i inne jednostki;
- nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione na umowe zlecenie lub osoby pracujący w firmach
podwykonawczych
- dopuszcza się wystawienia przez duże zakłady drugiego zespołu,
- warunkiem zgłoszenia jest złożenie listy startowej zawodników (wypełniona dokładnie)
potwierdzonej przez zakład pracy;
- turniej rozgrywany będzie na 1 boisku do piłki plażowej.
10. INNE:
- wszyscy uczestnicy zawodów są ubezpieczeni
- prosimy o potwierdzenie startu j.w. lub bezpośrednio
u Tomasza Durajczyka tel. kom. 603-03-87-27

Podobne dokumenty