Kamień Naturalny

Komentarze

Transkrypt

Kamień Naturalny
www.sopro.pl
Chemia budowlana
PROFESJONALISTÓW
WSKAZÓWKI DLA
KAMIEŃ NATURALNY: PIĘKNO, NATURALNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ
Kamień naturalny jest nie tylko modny,
ale jest również bardzo trwałym
materiałem okładzinowym
gowej i ściennej. Wtedy, jak i teraz z naturalnego produktu jakim jest
kamień mogą być projektowane nie tylko niezwykle wytrzymałe, ale
i jednocześnie atrakcyjne powierzchnie, a stosując kamień naturalny
można również uzyskać bardzo ekskluzywne wnętrze.
Trwałość rozwiązań materiałowych odgrywa dla Sopro dużą rolę.
Ważna jest również przyjazna dla środowiska, oszczędzająca zasoby naturalne produkcja, jak również wytwarzanie produktów
o niskiej emisji i łatwych w użyciu. W tematyce okładzin z kamienia naturalnego te właściwości z pewnością mają istotne znaczenie. Firma Sopro, w zależności od potrzeb, proponuje wiele
różnych rozwiązań bezpiecznego układania.
Szeroki wybór dla indywidualnych
projektów
Bilans (równowaga) ekologiczny,
który można zobaczyć
Kamień naturalny może być wykorzystany twórczo w pomieszczeniach i obszarach zewnętrznych. Przy tym materiał ten podkreśla naturalny wygląd zaprojektowanych powierzchni, zdecydowanie przyczyniając się do uzyskania odpowiedniego klimatu.
Kamień jest naturalnym surowcem. Już w procesie produkcji, przy
wydobyciu w kamieniołomach okazuje się, że podstawowe koszty
energii są stosunkowo niskie. Kwestią bezsporną jest przede wszystkim jego trwałość.
Ze względu na swój skład geologiczny każdy kamień naturalny jest
unikatowy. Niezliczona ilość formatów, kolorow, form i struktur
otwiera wiele możliwości wzorniczych zgodnie z ideami architektów
i inwestorów.
Skala możliwości sięga od rustykalnego wystroju do wyjątkowo szlachetnego, eleganckiego wyglądu. Z kamienia wydobywany jest naturalny klimat.
Już w starożytności ludzie zaczęli stosować kamień naturalny nie
Kamień naturalny, przy fachowym ułożeniu, przez swój ponadczatylko jako materiał budowlany do wykonania solidnych obiektów,
sowy piękny wygląd, jest wyrazem maksymalnej indywidualności
ale również
używali go
w pomieszczeniach
jako
okładziny
podło
i wskazuje
jakość.magmowa – Bianco Sardo
Skała
metamorficzna
– Multicolor
Red
Skała
osadowa
– Marmur
jurajskina doskonałą Skała
Skała metamorficzna Multicolor Red
Skała osadowa Marmur jurajski
© Kamień naturalny – zdjęcia dzięki uprzejmości wydawnictwa Abraxa, Hasende
Skała magmowa Bianco Sardo
Podział skał oparty na ich genezie pozwala wyróżnić trzy główne grupy:
Skały metamorficzne
(skały przeobrażone) – powstają ze skał magmowych lub osadowych pod wpływem oddziaływania podwyższonego ciśnienia, temperatury, związanych z nimi procesów chemicznych i zmian
strukturalnych.
Do najbardziej znanych należą marmury (ze znacznym udziałem
kalcytu), gnejsy (ze znacznym udziałem skaleni i kwarcu), kwarcyty
(ze znacznym udziałem kwarcu) i serpentynity (ze znacznym udziałem minerałów serpentynitu).
Skały osadowe (sedymentacyjne)
(skały osadowe) – powstają w wyniku sedymentacji czyli gromadzenia się materiału okruchowego pochodzącego z rozkruszania starszych skał, przenoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr) na skutek jego osadzania się
lub wytrącania z roztworu wodnego.
Do najbardziej znanych należą wapienie (z kalcytu), piaskowce
(z kwarcu i skaleni). Łupek jest zasadniczo terminem zbiorowym dla
zestalonych skał o gładkiej lub liniowej fakturze.
Skały magmowe
(skały zastygłe) – powstałe wskutek krystalizacji lub zakrzepnięcia płynnej magmy.
Skały plutoniczne (skały głębinowe) – powstały wskutek krystalizacji lub krzepnięcia magmy w głębi skorupy ziemskiej. Do najbardziej znanych należą: granit (z podgrupami sjenit, teralit, dioryt,
monzonit, charnokit) i gabro.
Skały wulkaniczne (skały wylewne) – powstałe wskutek krystalizacji magmy wydobywającej się w postaci lawy na powierzchnię
skorupy ziemskiej. Do najbardziej znanych należą: ryolit (odpowiednik granitu), trachit (odpowiednik sjenitu) i bazalty (odpowiedniki gabro i norytu).
Podstawę stanowią geologiczne bazalty.
NIEZAWODNE UKŁADANIE KAMIENIA NATURALNEGO
Atrakcyjne powierzchnie z kamienia naturalnego w pomieszczeniach
i obszarach zewnętrznych wykorzystują naturalne walory materiału,
poprawiają samopoczucie i przyczyniają się do podniesienia wartości nieruchomości.
Ważny jest skład minerałów w kamieniu, który nadaje mu specjalne właściwości. Kolor, struktura, wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz odporność na odkształcanie elementów kamiennych są
zróżnicowane. Z tego powodu każdy kamień naturalny reaguje
inaczej na zawilgocenie lub oddziaływanie kwasów i ługów.
W kamieniu zachodzą procesy chemiczne, które stopniowo mogą
prowadzić do zmiany wyglądu, struktury i wytrzymałości. Przy
układaniu kamień naturalny jest tak samo wymagający jak wytworzone przemysłowo wyroby ceramiczne. Aby utrzymać atrakcyjny wygląd kamiennych płyt konieczne jest zapewnienie właściwych produktów do wykonania prac okładzinowych.
Generalnie obowiązuje zasada, im krócej woda zarobowa z zaprawy oddziałuje na kamień, to znaczy im szybciej zaprawa wiąże,
tym lepiej.
– ROZWIĄZANIA SOPRO
ZA
D
Y
NE
IĄ
W
szybkowiążące produkty, które niezawodnie
chronią kamień naturalny przed wykwitami,
przebarwieniami i odkształceniami
KRYSTAL
KO
I
CZ
Krystaliczne wiązanie+:
WY
SO
Rozwiązania Sopro dla pewnych
i trwałych efektów układania:
O
NIE W
W zależności od składu minerałów w kamieniu naturalnym,
w szczególnych przypadkach może zachodzić ryzyko zmiany
wyglądu lub kształtu poprzez działanie wilgoci od spodu płyty
kamiennej. Mówi się, że płyty wypaczają się (wklęsłe odkształcenia). Szybkowiążące zaprawy klejowe Sopro z wysokokrystalicznym wiązaniem wody lub zaprawy na bazie żywic reaktywnych bez
zawartości wody optymalnie chronią kamień naturalny podczas
układania.
Cement trasowy:
dodatkowa ochrona przed wykwitami
yginalny
or
Trass
re ń s ki
Tras jest naturalnym, kwaśnym, pucolanowym, przetworzonym
tufem wulkanicznym. W świeżej zaprawie poprawia plastyczność,
zdolność zatrzymywania wody, możliwość obróbki mechanicznej
i zmniejsza możliwość wystąpienia wykwitów. Wiąże wolne cząsteczki wodorotlenku wapnia w cemencie, przez co redukuje możliwość powstawania wykwitów. Wiele produktów Sopro zawiera
cement trasowy, aby zapobiec opisanym problemom.
Zaprawa klejowa biała:
rozwiązanie Sopro dla wrażliwych na przebarwienia,
jasnych materiałów
W grupie kamieni naturalnych występują różnorodne kolorystycznie materiały, od śnieżnobiałych do czarnych. Bardzo jasne kamienie, ewentualnie cięte na cienkie płytki mogą być półprzezroczyste. Zabezpieczenie w tej sytuacji stanowi zastosowanie białej zaprawy klejowej.
Podsumowując:
układanie kamienia naturalnego opiera się na know-how
wynikającym ze specjalnie dobranych właściwości materiałów i odpowiednim doborze produktów do układania
kamienia
Wykwity
Gdy kamienie naturalne są układane w obszarze zewnętrznym lub
pomieszczeniu mokrym, regularne ich zawilgocenie może doprowadzić do powstania wykwitów. Jest to spowodowane obecnością wolnego wapnia, który może być wypłukiwany z zapraw
klejowych i fugowych. W następstwie pojawiają się smugi wapnia
i biało-szare osady na fugach oraz powierzchniach okładzin
kamiennych. Aby zapobiec temu zjawisku, przy układaniu kamienia naturalnego należy stosować zaprawy zawierające tras, szybkowiążące i krystalicznie wiążące wodę.
NAJPOPULARNIEJSZE RODZAJE SKAŁ W POŁĄCZENIU Z
Skały magmowe
Skały plutoniczne
G3503
Rosa Beta
Azul Bahia
Blue Pearl
System układania kamienia DS
Podgrupa:
granit
System układania kamienia DS
Podgrupa:
granit
System układania kamienia DS
Podgrupa:
tonalit
System układania kamienia DS
Podgrupa:
sjenit
Wapień
śródziemnomorski
Marmur jurajski
Solnhofer
Anrochter
System układania kamienia HS
Podgrupa:
wapień
System układania kamienia HS
Podgrupa:
wapień
System układania kamienia HS
Podgrupa:
wapień
System układania kamienia HS
Podgrupa:
piaskowiec
Skały osadowe
Skały metamorficzne
Bianco Carrara
Kwarcyt srebrny
Azul Imperial
Kaszmir White
System układania kamienia HS
Podgrupa:
marmur
System układania kamienia DS
Podgrupa:
kwarcyt
System układania kamienia HS
Podgrupa:
kwarcyt
System układania kamienia HS
Podgrupa:
gnejs
SYSTEMAMI SOPRO DO UKŁADANIA KAMIENIA NATURALNEGO
Skały wulkaniczne
Impala
Porfido Trentino
Basaltina
System układania kamienia DS
Podgrupa:
gabro
System układania kamienia DS
Podgrupa:
ryolit
System układania kamienia DS
Podgrupa:
bazalt
Bokkraal
Limonit
Fredeburger
+
System układania kamienia H
Podgrupa:
łupek
Porto
+
System układania kamienia D
Podgrupa:
łupek
System układania kamienia DS
Podgrupa:
łupek
* układanie kamienia wyłącznie na
zaprawie klejowej na bazie żywicy
reaktywnej, bez zawartości wody.
… w przypadku pytań
dotyczących układania
innych rodzajów
kamieniannaturalnego
prosimy o kontakt
z naszym działem
doradztwa technicznego.
Verde Spluga
Multicolor Red
Verde Alpi
System układania kamienia DS
Podgrupa:
gnejs
System układania kamienia DS
Podgrupa:
gnejs
System układania kamienia D
Podgrupa:
serpentynit
+
© Kamień naturalny – zdjęcie
dzięki uprzejmości wydawnictwa
Abraxa, Hasende
SYSTEMY SOPRO DO UKŁADANIA KAMIENIA NATURALNEGO
1. System układania kamienia:
DS
CIEMNY KAMIEŃ NATURALNY ODPORNY NA ODKSZTAŁCENIA
Ciemny, nieprześwitujący kamień naturalny,
odporny na odkształcenia
W przypadku układania kamieni naturalnych nieprześwitujących, ich wygląd nie zmienia
się pod wpływem koloru zaprawy klejowej. Do układania płyt, obok białych mogą być
stosowane również zaprawy szare lub ciemne. Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa przy układaniu okładzin z tego rodzaju kamienia naturalnego, który w większości przypadków jest odporny na odkształcenia, wskazane jest użycie zaprawy
szybkowiążącej, poniewż każdy kamień może różnie zareagować na wilgoć.
Granit (Rosa Beta)
Metoda cienkowarstwowa, półpłynna, średniowarstwowa
Sopro No.1 404
Sopro VF 419
SoproDur HF 264
Wysokoelastyczna, wielofunkcyjna
zaprawa klejowa szybkowiążąca
Elastyczna zaprawa klejowa do podłóg
szybkowiążąca
Wielofunkcyjna zaprawa klejowa –
wysokowytrzymała, szybkowiążąca
p ół p
ł
nio
cienkow
NE
w
O
NIE W
Cementowa, szara, szybkowiążąca zaprawa klejowa, wzbogacona tworzywem
sztucznym. Do układania płyt metodą
cienko-, średniowarstwową i półpłynną;
do szpachlowania powierzchni do 10 mm
grubości warstwy. Nadaje się na podłogi
ogrzewane i uszczelnienia zespolone.
Cementowa, szara, szybkowiążąca zaprawa klejowa cienko-, średniowarstwowa
lub półpłynna. Szczególnie do układania
metodą kombinowaną, z pełnym przyleganiem do spodu płytki. Nadaje się na
podłogi ogrzewane i uszczelnienia zespolone.
■ C2 FTE S1
■ Szybkowiążąca
■ Wysokokrystaliczne wiązanie wody
■ Na ściany i podłogi
■ C2 EF
■ Szybkowiążąca
■ Wysokokrystaliczne wiązanie wody
■ Na podłogi
Układanie metodą cienkowarstwową
Układanie metodą półpłynną
Y
IĄ
NE
ZA
KRYSTAL
KO
I
CZ
W
W
IĄ
NE
KRYSTAL
KO
I
CZ
WY
SO
niow stwow
ar
WY
SO
Y
O
NIE W
ZA
D
ed
D
ZA
a
Recepturze
śr
W
IĄ
p
łynna
ółp
twowa
ars
Y
śred
D
a
KRYSTAL
KO
I
CZ
WY
SO
wani
rs two
pac
hlo
wa
do sz
W
Recepturze
wa
a
ci enk
o
owa
rs tw
ynn
wa
O
NIE W
Cementowa, szara, wyjątkowo szybkowiążąca, elastyczna zaprawa klejowa półpłynna lub średniowarstwowa. Szczególnie do wykonywania prac terminowych.
Nadaje się na podłogi ogrzewane i uszczelnienia zespolone.
■ C2 EF
■ Wyjątkowo szybkowiążąca
■ Wysokokrystaliczne wiązanie wody
■ Na podłogi
Układanie metodą średniowarstwową
2. System układania kamienia:
HS
JASNY KAMIEŃ NATURALNY ODPORNY NA ODKSZTAŁCENIA
Jasny, prześwitujący kamień naturalny,
odporny na odkształcenia
W przypadku układania jasnych, transparentnych kamieni naturalnych zasadniczo stosuje
się zaprawy białe lub jasne, ponieważ ciemne przebijają przez płytę i mogą zmienić jej
wygląd. Dla zapewnienia wysokiej niezawodności przy układaniu okładzin z kamienia
naturalnego, który w większości przypadków jest odporny na odkształcenia, wskazane
jest użycie zaprawy szybkowiążącej, ponieważ każdy kamień może różnie zareagować
na wilgoć.
Marmur (Bianco Carrara)
Metoda cienkowarstwowa, półpłynna lub średniowarstwowa
Sopro FKM® 600
Sopro MDM 885
Wysokoelastyczna, srebrna zaprawa
klejowa
Zaprawa średnio- i grubowarstwowa biała
cienkow
w
p
łynna
ółp
twowa
ars
śr
a
Recepturze
ed
niow stwow
ar
KRYSTAL
KO
I
Cementowa, srebrno-szara, wyjątkowo szybkowiążąca, wysokoelastyczna, cienko-,
średniowarstwowa lub półpłynna zaprawa
klejowa, wzbogacona tworzywem sztucznym i dodatkiem trasu reńskiego. Do układania i mocowania okładzin ceramicznych,
a szczególnie płyt wielkoformatowych z gresu,
jasnych, wrażliwych na odkształcenia płyt
z kamienia naturalnego oraz wrażliwych
na odkształcenia konglomeratów. Nadaje
się na podłogi ogrzewane i uszczelnienia
zespolone.
Y
IĄ
ZA
D
D
O
NIE W
NE
ZA
CZ
CZ
W
IĄ
WY
SO
re ń s ki
KRYSTAL
KO
I
Y
Trass
re ń s ki
WY
SO
Trass
W
yginalny
or
NE
yginalny
or
O
NIE W
Cementowa, biała, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa klejowa średnio- i grubowarstwowa, o wysokiej stabilności. Dla
warstwy zaprawy do 30 mm. Zawiera biały
cement i tras reński. Nadaje się na podłogi ogrzewane i uszczelnienia zespolone.
■ Szybkowiążąca
■ Wysokokrystaliczne wiązanie wody
■ Gruboość warstwy do 30 mm
■ Na ściany i podłogi
■ C2 FT S1
■ Wyjątkowo szybkowiążąca
■ Wysokokrystaliczne wiązanie wody
■ Bardzo wysoka stabilność przy układaniu okładzin z kamienia naturalnego
■ Na ściany i podłogi
Układanie metodą cienkowarstwową
Układanie metodą średniowarstwową
© Kamień naturalny – zdjęcia dzięki
uprzejmości wydawnictwa Abraxa, Hasende
SYSTEM SOPRO DO UKŁADANIA KAMIENIA NATURALNEGO
3. System układania kamienia:
D+
CIEMNY KAMIEŃ NATURALNY WRAŻLIWY NA ODKSZTAŁCENIA
Ciemny, nieprześwitujący kamień naturalny,
wrażliwy na odkształcenia
SoproDur® HF 264
Wielofunkcyjna zaprawa klejowa – wysokowytrzymała szybkowiążąca
Cementowa, szara, wyjątkowo szybkowiążąca, o możliwości wczesnego obciążania, elastyczna zaprawa półpłynna lub
średniowarstwowa. Wysokie bezpieczeństwo stosowania dzięki pełnemu pokryciu
warstwą kleju spodu płytki i przyczepności
kontaktowej oraz szybkie, krystaliczne
wiązanie wody. Idealna do użycia przy
łatwo wypaczających się okładzinach.
Nadaje się na podłogi ogrzewane i uszczelnienia zespolone. Do stosowania również metodą średniowarstwową do 20 mm
grubości warstwy.
CZ
IĄ
ZA
D
Y
NE
Układanie metodą półpłynną
KRYSTAL
KO
I
W
■ C2 EF
■ Wyjątkowo szybkowiążąca
■ Wysokokrystaliczne wiązanie wody
■ Na podłogi
WY
SO
Łupek (Fredeburg)
W przypadku układania nieprześwitujących kamieni naturalnych wygląd okładziny
pod wpływem koloru zaprawy nie zmienia się. Do ukłaadana płyt, obok białych
mogą być stosowane również zaprawy szare i ciemne. W celu wyeliminowania efektu odkształcenia płyt kamiennych poprzez oddziaływanie wody z zaprawy, używane są albo zaprawy cementowe, szybkowiążące z wysokokrystalicznym wiązaniem wody, albo kompletny, pozbawiony wody system na bazie żywic reaktywnych.
O
NIE W
4. System układania kamienia:
H+
JASNY KAMIEŃ NATURALNY WRAŻLIWY NA ODKSZTAŁCENIA
Jasny, prześwitujący kamień naturalny,
wrażliwy na odkształcenia
W przypadku układania jasnych, transparentnych kamieni naturalnych zasadniczo stosuje
się zaprawy białe lub jasne, ponieważ ciemne przebijają przez płytę i mogą zmienić jej
wygląd. W celu wyeliminowania efektu odkształcenia płyt poprzez oddziaływanie wody
z zaprawy używane są albo zaprawy cementowe, szybkowiążące z wysokokrystalicznym
wiązaniem wody, albo kompletny, pozbawiony wody, system na bazie żywic reaktywnych.
Marmur (Bianco Thassos)
Sopro FKM® 600
Sopro PUK 503
Wysokoelastyczna, srebrna zaprawa klejowa
Klej poliuretanowy
owa
rstw
pół p
w
owa
na
c ie nk
o
łyn
wa
wan
wa
ac
hlo
rstw
do szp
Recepturze
ia
średn
io
yginalny
or
Trass
CZ
IĄ
ZA
D
W
Y
NE
WY
SO
re ń s ki
KRYSTAL
KO
I
O
NIE W
Cementowa, srebrno-szara, szybkowiążąca, wysokoelastyczna, wielofunkcyjna
zaprawa klejowa, wzbogacona tworzywem sztucznym i dodatkiem trasu reńskiego. Do układania i mocowania okładzin
ceramicznych, a szczególnie płyt wielkoformatowych z gresu, jasnych, wrażliwych
na odkształcenia płyt z kamienia naturalnego oraz wrażliwych na odkształcenia
konglomeratów. Nadaje się na podłogi
ogrzewane i uszczelnienia zespolone.
Dwuskładnikowy, jasny klej poliuretanowy
na bazie żywic reaktywnych, o wysokiej
elastyczności i przyczepności. Nie zawierający wody, idealny system do stosowania
przy układaniu łatwo wypaczających się
okładzin. Nadaje się na podłogi ogrzewane i podłoża krytyczne, np. stal.
■ R2 T
■ System nie zawierający wody
■ Na ściany i podłogi
■ C2 FT S1
■ Szybkowiążąca
■ Wysokokrystaliczne wiązanie wody
■ Bardzo wysoka stabilność przy układaniu okładzin z kamienia naturalnego
■ Na ściany i podłogi
Układanie metodą cienkowarstwową
Układanie płyt na kleju reaktywnym
© Kamień naturalny – zdjęcia dzięki
uprzejmości wydawnictwa Abraxa, Hasende
SYSTEM SOPRO DO UKŁADANIA KAMIENIA NATURALNEGO
System układania niewrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych
Układanie metodą
cienkowarstwową
Układanie metodą
średniowarstwową
Sopro No.1 996
Sopro TR 414
Wysokoelastyczna, zaprawa klejowa biała
Zaprawa klejowa elastyczna z trasem
KRYSTAL
KO
I
CZ
IĄ
Cementowa, biała, normalnie wiążąca,
wysokoelastyczna zaprawa klejowa,
wzmocniona tworzywem sztucznym, do
mocowania i układania płyt metodą
cienkowarstwową. Nadaje się na podłogi
ogrzewane i uszczelnienia zespolone.
■ C2 TE S1
■ Normalniewiążąca
■ Na ściany i podłogi
ZA
D
W
Y
NE
WY
SO
W dużej grupie kamieni naturalnych występują również niewrażlwe na przebarwienia okładziny kamienne, które pod
wpływem długotrwałego oddziaływania
nie zmieniają barwy i nie odkształcają się.
W tym przypadku można odstąpić od systemu stosowania zapraw szybkowiążących i użyć zaprawy klejowej normalnie
wiążącej. W celu zapewnienia odpowiedniej stabilności zalecamy wykonanie
powierzchni próbnej.
O
NIE W
Cementowa, szara, normalnie wiążąca,
elastyczna zaprawa klejowa do układania
płyt metodą średniowarstwową, od 5 do 20
mm grubości warstwy. Nadaje się na
podłogi ogrzewane.
■ C2 TE•
■ Normalniewiążąca
■ Na ściany i podłogi
• Odpowiada klasyfikacji C2 TE zgodnie z normą
PN-EN 12004 przy użyciu kielni zębatej 10 mm
Nanoszenie warstwy kontentowej
na spód płyty kamiennej
Układanie metodą średniowarstwową
System układania kamieni naturalnych na podłożu metalowym
Podłoża metalowe posiadają szczególne właściwości, które należy
uwzględnić przy układaniu kamienia naturalnego. Bardzo gładka,
o zamkniętych porach powierzchnia stalowa wymaga zaprawy
o wysokiej przyczepności, naprężenia pochodzące z metalowego
podłoża powinny być kompensowane zwiększoną elastycznością
kleju. Wiele zapraw hydraulicznie wiążących nie osiąga niezbędnej przyczepności i z powodu ich struktury materiałowej nie może
zniwelować odkształceń powstających w metalowym podłożu.
Z tego powodu, w bezpośrednim kontakcie z metalowym podło-
Sopro PUK 503
Klej poliuretanowy
Dwuskładnikowy, jasny, na bazie żywic
reaktywnych klej poliureatanowy, o wysokiej elastyczności i sile klejenia. Nadaje
się na podłogi ogrzewane i podłoża krytyczne (np. drewno lub metal) w przypadku podwyższonych wymagań w zakresie przyczepności, elastyczności, wytrzymałości na ścinanie i wodoszczelności na
podłożach krytycznych.
■ R2 T
■ Wysokoelastyczny, o dużej sile klejenia
■ Posiada dopuszczenie do stosowania
w przemyśle okrętowym
■ Na ściany i podłogi
żem powinny być stosowane zaprawy klejowe na bazie żywic
reaktywnych, jak klej poliuretanowy Sopro PUK 503. Produkt już
w stanie nieutwardzonym wykazuje wysoką elastyczność i bardzo
dobrą przyczepność do gładkich, zamkniętych powierzchni.
Specjalny typ konstrukcji stalowych występuje w budownictwie
okrętowym. Wymagania i problemy związane z układaniem okładzin są tu podobne, ponieważ muszą one kompensować ruchy
i odkształcenia konstrukcji okrętu. Również w tym przypadku
stosowany jest klej poliuretanowy Sopro PUK 503.
Podłoga windy: okładzina kamienna na podłożu stalowym
WYPEŁNIANIE PUSTYCH PRZESTRZENI POD PŁYTKAMI
Metoda wlewania (do zastosowania przez otwarte szczeliny fugowe)
Dzięki zastosowaniu środka iniekcyjnego Soprodur® 900 można w prosty sposób, bez dużych nakładów finansowych i oszczędzając czas wypełnić pustki pod okładzinami.
Stanowi alternatywne rozwiązanie w przypadku nowych
okładzin. Wada zostaje usunięta bez demontażu istniejącej
okładziny, która zachowuje dotychczasowy wygląd.
Płytka/kamień naturalny
Eliminuje długotrwały brak możliwości użytkowania pomieszczeń, uciążliwe zabrudzenia, hałas oraz konieczność usunięcia materiału rozbiórkowego i utylizacji gruzu.
Soprodur® 900 jest hydraulicznie wiążącym, bardzo płynnym
mikrocementem, który został wytworzony ze specjalnymi dodatkami. Okładziny z płytek i płyt ceramicznych, płyt Cotto, płyt
betonowych i z kamienia naturalnego mogą zostać z łatwością
naprawione.
Zaprawa klejowa/jastrych
Soprodur® 900 można użyć stosując trzy metody: wlewania,
wstrzykiwania i niskociśnieniowej iniekcji.
Płyta betonowa/podbudowa
Metoda wstrzykiwania (do odwiertów o średnicy 2-6 mm)
Soprodur® 900
Środek iniekcyjny do wypełniania pustek pod płytkami
Płytka/kamień naturalny
Zaprawa klejowa/jastrych
Płyta betonowa/podbudowa
Metoda iniekcji (niskociśnieniowa; do odwiertów o średnicy 6-8 mm)
Zaprawa klejowa/
warstwa wyrównująca
Płytka/kamień naturalny
Jastrych
Płyta betonowa/podkonstrukcja
Jednoskładnikowy, mineralny mikrocement ze specjalnymi dodatkami. Do wypełniania pustych przestrzeni w obszarze ścian i podłóg.
Do zastosowania metodą wlewania, wstrzykiwania i iniekcji
■ Łatwa i szybka naprawa pustek od okładzinami
■ Wnika w najdrobniejsze pęknięcia i pustki
■ Zachowuje dotychczasowy wygląd okładziny
System układania płyt z konglomeratów wrażliwych na odkształcanie
Polecane zaprawy klejowe
Oddziaływanie wilgoci z zapraw hydraulicznie wiążących w przypadku płyt wrażliwych na odkształcenia, wiązanych żywicami prowadzi do odkształceń.
Wielofunkcyjna zaprawa klejowa –
wysokowytrzymała szybkowiążąca
Wysokoelastyczna, srebrna zaprawa
klejowa
ia
io
IĄ
ZA
D
średn
Y
owa
rstw
wan
wa
Y
D
hlo
W
O
NIE W
ac
ZA
do szp
W
IĄ
KRYSTAL
KO
I
NE
na
NE
c ie nk
pół p
w
Recepturze
CZ
owa
rstw
łyn
CZ
wa
o
KRYSTAL
KO
I
WY
SO
Sopro FKM® 600
WY
SO
SoproDur® HF 264
O
NIE W
Zastosowanie zapraw klejowych SoproDur® HF 264 i Sopro FKM® 600, które
są zaprawami wyjątkowo szybkowiążącymi, a ponadto posiadają właściwości
wysokokrystalicznego wiązania wody,
zmniejsza ryzyko powstawania odkształceń.
yginalny
or
Trass
re ń s ki
Cementowa, szara, wyjątkowo szybkowiążąca, o możliwości wczesnego obciążania, elastyczna zaprawa półpłynna lub
średniowarstwowa. Wysokie bezpieczństwo stosowania dzięki pełnemu pokryciu
warstwą kleju spodu płytki i przyczepności
kontaktowej oraz szybkie, krystaliczne
wiązanie wody. Idealna do użycia przy
łatwo wypaczających się okładzinach.
Nadaje się na podłogi ogrzewane i uszczelnienia zespolone.
Cementowa, srebrno-szara, wyjątkowo szybkowiążąca, wysokoelastyczna, cienko-, średniowarstwowa lub półpłynna zaprawa klejowa, wzbogacona tworzywem sztucznym
i dodatkiem trasu reńskiego. Do układania
i mocowania okładzin ceramicznych, a szczególnie płyt wielkoformatowych z gresu, jasnych, wrażliwych na odkształcenia płyt z kamienia naturalnego oraz wrażliwych na odkształcenia konglomeratów. Nadaje się na podłogi
ogrzewane i uszczelnienia zespolone.
■ C2 EF
■ Wyjątkowo szybkowiążąca
■ Wysokokrystaliczne wiązanie wody
■ Na podłogi
■ C2 FT S1
■ Wyjątkowo szybkowiążąca
■ Wysokokrystaliczne wiązanie wody
■ Bardzo wysoka stabilność przy układaniu okładzin z kamienia naturalnego
■ Na ściany i podłogi
Odkształcenie konglomeratu pod
wpływem wilgoci pochodzącej z zaprawy
klejowej
SYSTEMY SOPRO DO UKŁADANIA KAMIENIA NATURALNEGO
Metoda grubowarstwowa układanie płyt kamiennych
Metoda grubowarstwowa jest tradycyjną metodą układania kamienia naturalnego. Różnice w grubości niekalibrowanych płyt
można wyrównać w warstwie zaprawy. Zaprawa klejowa nakładana
jest na świeżą warstwę zaprawy kontaktowej, naniesionej na podłoże
dla zwiększenia przyczepności. Przed układaniem, na spód płyty
z kamienia naturalnego należy także nanieść zaprawę kontaktową.
Zaprawa
grubowarstwowa
Zaprawa kontaktowa
Sopro TZM 870
Sopro HSF 748
Zaprawa trasowo-cementowa
Podkład przyczepny elastyczny z trasem
Ciemny, niewrażliwy na przebarwienia
kamień naturalny
yginalny
or
Trass
a l n e py
im aż do l
yginalny
or
en
n
im
Trass
en
mi
mniej pyłów
ie
ie
min
re ń s ki
re ń s ki
a l n e pyl
Cementowa, szara, hydraulicznie wiążąca, elastyczna, zawierająca tras zaprawa
klejowa grubowarstwowa do układania
płyt z kamienia naturalnego i okładzin
ceramicznych. Dla warstwy o grubości
od 20-50 mm. Wysoka zawartość trasu
reńskiego zmniejsza ryzyko powstawania
przebarwień i wykwitów oraz rys skurczowych. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.
Jednoskładnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, zawierająca tras zaprawa stosowana jako warstwa kontaktowa i zaprawa przyczepna do układania
okładzin. Nadaje się na podłogi ogrzewane.
■ Do nakadania metodą „świeżo na
świeżo“
■ Zwiększa przyczepność
■ Hydraulicznie wiążąca
■ Grubość warstwy do 50 mm
Przygotowanie zaprawy do układania
płyt metodą grubowarstwową
Naniesienie zaprawy kontaktowej
na spód płyty
System drenażowy w obszarach zewnętrznych
Układanie kamienia naturalnego w obszarach zewnętrznych wymaga zastosowania zapraw o właściwościach antykapilarnych.
Wynika to z faktu, że pod wpływem czynników zewnętrznych
(deszczu itp.) konstrukcje narażone są na oddziaływanie wilgoci.
W tradycyjnych zaprawach zalega woda, co prowadzi do powstania ciemnych przebarwień i uszkodzeń okładziny kamiennej,
wywołanych oddziaływaniem mrozu. Z tego powodu do układania
okładzin kamiennych w obszarach zewnętrznych metodą grubowarstwową lub do wykonania jastrychu powinny być stosowane zaprawy jednofrakcyjne. Mają one zdolność szybkiego odwodnienia
konstrukcji, a w zimie dzięki odpowiednio porowatej strukturze zapewniają odporność na mróz. Aby uzyskać szybkie odprowadzenie
wody, zaprawy drenażowe należy stosować w kombinacji z matami
drenażowymi.
Sopro DM 610
Sopro DRM 653
Zaprawa drenażowa
Mata drenażowa
yginalny
or
Optymalne
właściwości
drenażowe
Trass
re ń s ki
Mata drenażowa z polipropylenu, na tkaninie fizelinowej, która w połączeniu z zaprawą drenażową Sopro DM 610 służy
szybkiemu i niezawodnemu, poziomemu
odwodnieniu powierzchni, we wszystkich
kierunkach.
Cementowa zaprawa, z dodatkiem trasu,
do układania kamienia naturalnego w pomieszczeniach i na zewnątrz. Dzięki specyficznej krzywej przesiewu uzyskuje się
podłoże o wysokiej przepuszczalności
wody. Chroni to okładzinę przed powstaniem wykwitów i uszkodzeniami związanymi z oddziaływaniem mrozu.
■ Niezawodne i szybkie odwodnienie
■ Wysoka wytrzymałość na ściskanie
■ Niewielka wysokość nadbudowy (8mm)
■ Bardzo wysoka wodoprzepuszczalność
■ Stosowana w warstwie od 2 cm (jako
jastrych związany z podłożem)
1 Ukształtowanie spadku
(Sopro RAM3®)
2 Zaprawa uszczelniająca
(Sopro DSF® lub Sopro TDS 823)
3 Mata drenażowa
(Sopro DRM 653)
4 Zaprawa drenażowa
(Sopro DM 610)
5 Warstwa kontaktowa
(klej elastyczny Sopro/Sopro HSF 748)
6 Fuga elastyczna
(np. Sopro FL)
5
2
3
6
4
1
FUGOWANIE KAMIENIA NATURALNEGO
Fugi cementowe
Również w przypadku fugowania szczególnie ważne jest, żeby wilgoć w jak najmniejszym stopniu oddziaływała na kamień naturalny i nie powodowała przebarwień. Z tego powodu zasadniczo powinny być używane szybkowiążące zaprawy fugowe, chrakteryzujące się wysokokrystalicznym wiązaniem wody.
Zastosowanie technologii Hydrodur® oraz efekt perlenia dodatkowo zapewnia optymalną ochronę krawędzi szczelin. Fugi chrakteryzuje odporność na przenikanie wody i zabrudzenia. W przypadku bardzo chłonnych kamieni naturalnych zalecane jest użycie
środka ułatwiającego zmywanie fug Sopro PFA 867. Wówczas
okładzina kamienna zostaje zabezpieczona i odporna na wchłanianie wody, dzięki czemu fugowanie i zmywanie powierzchni staje się
łatwiejsze.
Spoiny wąskie i szerokie
(2-20 mm)
Spoiny szarokie
i rustykalne (5 – 40 mm)
Sopro DF 10®
Sopro FL
Sopro TNF
Design Fuga Flex
Fuga szeroka elastyczna z trasem 2-20 mm
Fuga z trasem do kostki brukowej 5-40 mm
Możliwość uszlachetniania
brokatem Sopro
Szczególnie na balkony i tarasy
Szczególnie do płyt łamanych
KRYSTAL
KO
I
CZ
IĄ
ZA
D
W
Y
NE
WY
SO
Spoiny wąskie
(1-10 mm)
O
NIE W
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca
zaprawa fugowa o trwałych barwach i wysokiej wytrzymałości. Do spoinowania kamienia naturalnego, bez powstawania
osadów wapiennych. Zwiększona odporność na przenikanie wody i zabrudzenia oraz
kwasowe preparaty czyszczące*. Nadaje
się na podłogi ogrzewane.
■ Klasyfikacja CG2 WA
■ Szerokość spoiny: 1-10 mm
■ Nie tworzy osadów wapiennych
■ Zwiększona ochrona przed rozwojem
pleśni i mikroorganizmów
* w porównaniu z tradycyjnymi, cementowymi zaprawami fugowymi Sopro w warunkach gospodarstw domowych
yginalny
or
yginalny
or
Trass
Trass
re ń s ki
re ń s ki
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca,
o zwiększonej odporności na przenikanie
wody, zawierająca tras zaprawa do fugowania kamienia naturalnego.
Szczególnie nadaje się na balkony, tarasy
i podłogi ogrzewane
■ Klasyfikacja CG2 WA
■ Szarokość spoiny: 2 – 20 mm
■ Elastyczna
Cementowa, szybkowiążąca, zawierająca
tras zaprawa do fugowania płyt z kamienia
naturalnego. Do szerokich spoin z rustykalną strukturą powierzchni. Szczególnie
do wielokątnych płyt łamanych.
Nadaje sie również na podłogi ogrzewane.
■ Klasyfikacja CG2 WA
■ Szarokość spoiny: 5-40 mm
■ Elastyczna
Fugi trwale elastyczne
Silikon do kamieni naturalnych
Obok wyboru właściwej zaprawy klejowej i fugowej istotne znaczenie dla długotrwałego piękna okładziny kamiennej
ma również wybór silikonu.
Sieciujące kwasem octowym silikony mogą prowadzić do przebarwień w obrębie
krawędzi płyt z kamienia naturalnego.
Z tego powodu do wypełniania spoin dylatacyjnych należy zawsze użyć neutralnie
sieciujących silikonowych materiałów uszczelniających jak Sopro MarmorSilicon
Kolory fug*
Sopro DF 10® Design Fuga Flex
biały
jasny beż
jasno szary
beż
srebrno-szary
beż jura
szary
pergamon
anemon
beż bahama
betonowo-szary
brązowy
piaskowo-szary
brąz bali
karmel
antracyt
jaśmin
czarny
czerwony sygnałowy
manhattan
ciemnoczerwony
kamienno-szary
Sopro MarmorSilicon
ciemnoniebieski
Sopro FL Fuga szeroka elastyczna z trasem 2-20 mm
Elastyczny, neutralnie sieciujący, nie zawierający oksymów silikonowy materiał uszczelniający do wypełniania spoin łączących i dyletacyjnych w okładzinach z kamienia naturalnego.
Hamuje rozwój grzybów
■ Do wszystkich rodzajów kamienia
natutalnego
■ Nie powoduje zabrudzeń
na obrzeżach okładzin
* z przyczyn technicznych prezentowane kolory
mogą różnić się odcieniem od naturalnego
zabarwienia materiału
betonowo-szary
piaskowo-szary
szary
beż jura
antracyt
czarny
Sopro TNF Fuga z trasem do kostki brukowej 5-40 mm
szary
piaskowo-szary
szary-brukowy
antracyt
Sopro MarmorSilicon
bezbarwny
piaskowo-szary
biały
jasny beż
srebrno-szary
beż jura
szary
antracyt
betonowo-szary
czarny
jasno szary
beż
kamienno szary
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
Aby powierzchnie kamienne nawet po latach zachowały efektowny
wygląd, potrzebują właściwej pielęgnacji
Specjalnie dobrane preparaty Sopro pielęgnują, czyszczą i chronią okładzinę kamienną, aby długo mogła cieszyć swoim wyglądem.
Sopro MNW 706
Sopro MNF 705
Sopro MNP 704
Koncentrat do czyszcenia i konserwacji
kamieni naturalnych
Impregnat pogłębiający barwę kamieni
naturalnych
Koncentrat do czyszczenia i konserwacji
kamieni naturalnych
Przyjazny dla środowiska koncentat czyści
i pielęgnuje w jednym cyklu pracy wszystkie
okładziny z marmuru, płyty z kamienia naturalnego i betonu. Każda aplikacja podkreśla kolor i strukturę okładziny.
Specjalny preparat pogłębiający naturalną
barwę i strukturę okładzin z kamieni naturalnych. Matowe lub odbarwione miejsca
stają się odświeżone i dopasowują się kolorystycznie do całej powierzchni.
■ Nie wytwarza powłoki na powierzchni
■ Do regularnego stosowania
■ Ulega biologicznemu rozkładowi
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Do chłonnych, porowatych marurów,
płyt z kamienia naturalnego i betonu
■ Nie nabłyszcza powierzchni
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
Specjalny preparat zapewnia długotrwałą
ochronę przed plamami z wody, olejów
i zatłuszczeń. Przezroczysty, niewidoczny,
odporny na promienie UV impregnat
wysycha bez klejenia się i nadaje się do
zastosowania na wszystkie polerowane,
oszlifowane i nie obrobione powierzchnie
z kamienia naturalnego.
■ Do ochrony przed powstawaniem plam
■ Ułatwia czyszczenie
■ Odporny na promieniowanie UV
i zażółcenia
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
OBIEKTY REFERENCYJNE SOPRO
Lobby w Polonia Palace Hotel w Warszawie
Historyczne schody w Polonia Palace Hotel w Warszawie
Ludwikowska Foyer, Polonia Palace Hotel
w Warszawie
Kościół św Rocha w Białymstoku
Taras Oranżerii w Łazienkach Królewskich wykończony kamieniem naturalnym
OBIEKTY REFERENCYJNE SOPRO
Okładzina z kamienia naturalnego w reprezentacyjnym biurowcu
Estetyczne wykończenie kamieniem naturalnym holu i schodow hotelu
Wielkoformatowe płyty z kamienia naturalnego w łazience hotelowej
Prace kamieniarskie wykonane w meczecie
Kamienne płyty łamane w obszarze okołobasenowym
Prace kamieniarskie wykonane w parku wodnym
Sopro Polska Sp. z o.o.
Centrala
02-822 WARSZAWA
ul. Poleczki 23/F
tel. 22 335 23 00
fax 22 335 23 09
e-mail: [email protected]
Dział Zamówień
Zakład Suchych Zapraw
02-822 WARSZAWA
ul. Poleczki 23/F
fax 22 335 23 29
e-mail: zamó[email protected]
26-052 NOWINY
tel. 41 346 56 50
fax 41 346 58 60
Region Północny Zachód
Region Północny Wschód
Region Południe
62-080 TARNOWO
PODGÓRNE
Sady k/Poznania
ul. Za Motelem 2C
tel. 61 660 95 81
fax 61 660 95 86
tel. kom. 604 441 090
tel. kom. 600 811 446
15-178 BIAŁYSTOK
ul. Wasilkowska 1/9
tel./fax 85 676 00 99
tel. kom. 666 346 753
tel. kom. 696 964 251
31-546 KRAKÓW
ul. Mogilska 40
tel. 12 410 58 50
fax 12 411 08 04
tel. kom. 602 500 930
tel. kom. 668 277 213
tel. kom. 608 016 222
Biura Handlowe
71-422 SZCZECIN
ul. Piotra Skargi 15
tel. kom. 606 755 501
tel. kom. 600 811 446
84-200 WEJHEROWO
ul. Fenikowskiego 21/5
tel. kom. 604 501 055
tel. kom. 600 811 446
GORZÓW WLKP.
tel. kom. 606 766 335
OLSZTYN
tel. kom. 668 277 289
tel. kom. 696 964 251
OPOLE
tel. kom. 692 426 550
44-200 RYBNIK
ul. Jankowicka 23/25
pok. C/2/12
fax 32 756 95 50
tel. kom. 660 724 393
tel. kom. 602 500 929
RZESZÓW
tel. kom. 668 277 157
Region Centrum
02-822 WARSZAWA
ul. Poleczki 23/F
tel. 22 335 23 22
fax 22 335 23 23
tel. kom. 600 313 882
tel. kom. 604 470 880
tel. kom. 600 376 774
tel. kom. 882 126 075
tel. kom. 604 546 669
26-052 NOWINY
fax 41 346 56 58
tel. kom. 604 454 880
53-015 WROCŁAW
ul. Karkonoska 8, pok. 702
tel./fax 71 338 41 70
tel. kom. 606 987 096
Magazyny
26-052 NOWINY
tel. 41 346 50 70
fax 41 345 90 55
02-822 WARSZAWA
ul. Poleczki 23
Nr hali 27
tel. 22 335 23 44
fax 22 335 23 46
62-080 TARNOWO
PODGÓRNE
Sady k/Poznania
ul. Za Motelem 2C
tel. 61 657 10 17
fax 61 657 10 18
44-200 RYBNIK
ul. Jankowicka 23/25
pok. C/2/12
fax 32 756 95 50
tel. kom. 602 281 040
62-080 TARNOWO
PODGÓRNE
Sady k/Poznania
ul. Za Motelem 2C
tel. 61 660 95 83
fax 61 660 95 86
tel. kom. 604 274 960
Doradztwo techniczne
02/2014
02-822 WARSZAWA
ul. Poleczki 23/F
tel. 22 335 23 40
fax 22 335 23 49
tel. kom. 608 592 328
26-052 NOWINY
tel./fax 41 346 56 58
tel. kom. 602 444 491
GDYNIA
tel. kom. 606 145 811
www.sopro.pl
Chemia budowlana

Podobne dokumenty