Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy

Transkrypt

Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy
Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy
Podczas konferencji prasowej 21 listopada Witold Stępień marszałek województwa
łódzkiego zainaugurował edukacyjną kampanię społeczną w ramach projektu
„Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy” współfinansowanego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowaną do młodzieży, rodziców oraz
świadków przemocy w rodzinie. Pilotażowa akcja pod hasłem „Zerwij z przemocą.
Zacznij mówić.” jest pierwszą w Polsce podejmującą szerzej temat agresji w relacji
nastolatek-rodzic.
Rozpoczęciu kampanii towarzyszyła wojewódzka konferencja tematyczna w dniu 21
listopada z udziałem ekspertów ds. przemocy w rodzinie. Wśród prelegentów znaleźli
się m.in. prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, badacz społecznego funkcjonowania
nastolatków; dr Aleksandra Piotrowska, psycholog i doradca Rzecznika Praw
Dziecka i Komitetu Ochrony Praw Dziecka; Agnieszka Fiedorowicz, psycholog
i trener; Renata Durda, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie "Niebieska Linia"; Tomasz Bilicki, prezes fundacji INNOPOLIS współinicjator akcji i pedagog oraz terapeuta - Robert Rutkowski.
Wystąpienia poruszały tematy specyfiki wieku dojrzewania, skutecznej komunikacji w
rodzinie oraz agresji młodzieży. Duże zainteresowanie wydarzeniem wskazuje na
wagę problemu. „To początek szerszej dyskusji o metodach przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i początek pilotażowej kampanii edukacyjnej” – komentuje Anna
Mroczek, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, organizatora
konferencji.
Według „Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci” (Fundacja
Dzieci Niczyje, 2013) przemocy doświadczył co piąty nastolatek. Sprawcami ponad
połowy przypadków byli rodzice. Rośnie też liczba młodocianych sprawców
przemocy domowej. Kampania podkreśla wagę budowania zdrowych relacji
młodzieży i dorosłych opartych na wzajemnym szacunku. Spoty telewizyjne
i radiowe, a także szereg działań w mediach społecznościowych zachęcają do
przełamania błędnego koła przemocy. Pierwszym krokiem jest przerwanie milczenia,
otwarta rozmowa lub zgłoszenie problemu. To ważne nie tylko dla ofiar i sprawców,
ale także świadków przemocy, którzy zwracając uwagę odpowiednich osób na
krzywdę innych, mogą w realny sposób nieść pomoc. Symbolem kampanii stała się
zrywana z ust taśma, na znak przerwania milczenia.
Relację z konferencji można zobaczyć na kanale Regionalnego Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi na Youtube http://www.zerwijzprzemoca.pl/youtube.
Więcej informacji o kampanii: www.zerwijzprzemoca.pl.