30 lat zmian 30 lat sukcesów

Transkrypt

30 lat zmian 30 lat sukcesów
od Erasmusa
do Erasmusa+
30 lat zmian
30 lat sukcesów
1998
1400
18 lat
w Polsce
30 lat w Europie
2016
14000
Mamy się
czym pochwalić
ok
190 tys.
studentów
93 000
studentów
z innych krajów
21%
z Hiszpanii
MODA
NA STUDIA
W POLSCE
Kształcenie
i szkolenie zawodowe
Sprawdzona
marka
Młodzież
Edukacja szkolna
Szkolnictwo wyższe
Edukacja dorosłych
Projekty centralne i sport
50 mln €
rocznie
2014–2020
4
mln
młodych
Polaków
15 mld €
budżet programu Erasmus+
dla całej Europy
325 mln €
budżet programu Erasmus+
dla Polski na lata 2014–2016
Nasz
budżet
partnerstwa
533 mln €
mobilności
1
mld €
Nasz
budżet
Europejski
Fundusz Społeczny
(w ramach programów
operacyjnych POKL i POWER)
60 lat EFS
lata 2008–2016
Mobilność
Program,
który zmienia
życie
Inspiracje
Młodzież
Projekty
edukacyjne
Edukacja
dorosłych
Erasmus
Socrates I
Młodzież
Młodzież w działaniu
Socrates II
Uczenie się
przez całe życie
Staże i praktyki
1987
Szkolnictwo wyższe
Wolontariat
1995
1999 2000
2006 2007
2013 2014
Doskonalenie
zawodowe
Erasmus+
2020

Podobne dokumenty