Protokół konkursu dla profesjonalnych wokalistów - e-kultura

Transkrypt

Protokół konkursu dla profesjonalnych wokalistów - e-kultura
Miejski ośrodek Kultury 44-240 Żory ul. Dolne Przedmieście l
tel. +48 3243 42436,+483243 41993, fax+483243 45390,
www.mok.zory.pl; e-mail: [email protected]
&
PROGRAM
REGIONALNY
WrT'"
t |ł rk
it.
,,-,il,i:ii:,#,:;i:lffi
H
Protokół
Miejski ośrodek Kultury - Scena na StarówceŻory dnia26 sierpnia 20l'2
Międzynarodowe Dni Jazzowe dla Muzyków Śpiewających VOICINGERS 2012
Cęlem konkursu dla profesjonalnych wokalistów jazzovłych jest umozliwienie rozwoju
najzdolniejszych ortv pomoc w promocji ich talentu. Konkurs jest organizowany z myślą
o stworzeniu szansy sprawdzenia swoich sił podczas prezentacji własnej wizji muzykowania
w konwencji jazzowej pod presją współpracy z doświadczonymi muzykami.
W konkursie udział wzięło 12 uczestników:
Anne Czichowsky Q.{iemcy)
Joanna Kucharczyk (Polska)
Jekaterina Sańgina (Litwa)
Iwona Kmicik (Polska)
Chiara lzzi (Włochy)
Lois Le Van (Francja)
Maria Fernóndez AIv aręz (Holandia)
Paweł DróŻdż (Polska)
Jńlia Karosi (Węgry)
Terry Vakirtzoglou (Grecj a)
Olga Boczar (Polska)
Melissa Oliveira (Austarlia)
WERDYKT JURY:
I
NAGODA
8 000 zł brutto
II
:
LO t s LE
2 000 euro, koncert w czasie
,l ozł-v łrt
NAGODA
4 000 zł brutto:
III
1
NAGODA
2 000
v 4_
000 euro
J C-
u *-r
N C ? 2.ł* lv c*,-] +-\
VII easy JazzFęstivłal Żory 2012
H.
t Por-'S.,t* \
łl tffr{-_ Ł eLtŁ
5*-B-i&fAl'Ą- ( LiTW* )
złbrutto:500 euro
Jury w składzie:
Patricia Barber
Lars Danielsson
Thieny Quónum
Protokołowała : Anna Sien kiewicz
Projekt wspótfinansowany
,W
Y--
--P'r''-
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013

Podobne dokumenty