załaczniki - Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w

Komentarze

Transkrypt

załaczniki - Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
ZAMIERZENIE
BUDOWLANE
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Żabnica-Breń i jej
dopływów w powiatach dąbrowskim i tarnowskim wraz z opracowaniem
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
ADRES OBIEKTU:
WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE
POWIAT: TARNOWSKI, DĄBROWSKI
GMINA: SZCZUCIN, MĘDRZECHÓW, RADGOSZCZ, DĄBROWA TARNOWSKA,
OLESNO, ŻABNO, LISIA GÓRA, m. TARNÓW
CZĘŚĆ PROJEKTU
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
NA ŚRODOWISKO
ZAŁĄCZNIKI
NAZWA I ADRES
INWESTORA:
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEMAŁOPOLKSI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
W KRAKOWIE
ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
SWECO POLSKA SP. Z O.O.
UL. MOGILSKA 25
31-542 KRAKÓW
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
UMOWA NR.
SWECO HYDROPROJEKT
KRAKÓW SP. Z.O.O.
UL. TRYBUNY LUDÓW 15
30-660 KRAKÓW
II-238-ZIR-272-85/2013 z dnia 27.12.2013r.
II-44-ZIR-16/15 z dnia 01.07.2015r.
Egz.
Październik, 2015r.
- ta strona jest celowo pusta-
BIURO GŁÓW NE
ul. Mogilska 25
PL-31-542 Kraków, Poland
Sekr. +48 12 411 21 02
Fax .+48 12 411 12 65
www.sweco.pl
BIURO KA TOW ICE
ul. Staromiejska 6
PL-40-013 Katowice, Poland
Sekr.+48 32 253 78 35
Fax .+48 32 253 98 70
Nr KRS: 0000056155
Sąd Rejonow y dla Krakowa-Sródmieścia
Kapital zakladowy 13.341.700 PLN
Regon: 350511784
NIP: 676-005-66-30
www.swecogroup.com
PISMA
LOKAZILZACJA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH
W ZLEWNI RZEKI ŻABNICA-BREŃ DLA
POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW
(WARIANT 1, WARIANT 2, WARIANT 3)
N
LOKALIZACJA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W ZLEWNI RZEK ŻABNICA-BREŃ NA TLE
PRZYRODNICZYCH OBIEKTÓW OBSZARÓW CHRONIONYCH
ORAZ OBSZARÓW MIGRACJI ZWIERZĄT
SKALA 1 : 50 000
WARIANT 1
P
Legenda
mirgacje zwierząt
rezerwaty przyrody
sieci ekologiczne
obszary chonionego krajobrazu
pomniki przyrody
obiekty modernizowane
pompownie modernizowane
projektowane niwelacje - budowa naw. drogowej
obwalowania- budowa naw. drogowej
projektowane niwelacje terenu
modernizowane przejazd w brod
projektowane obwalowania przeciwpowodziowe
modernizowane obwalowania przeciwpowodziowe
P
projektowane poldery
projektowane zbiorniki retencyjne
mur przeciwpowodziow projektowany
projektowane sluzy walowe
jednostki zadaniowe
rzeki
N
LOKALIZACJA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W ZLEWNI RZEK ŻABNICA-BREŃ NA TLE
PRZYRODNICZYCH OBIEKTÓW OBSZARÓW CHRONIONYCH
ORAZ OBSZARÓW MIGRACJI ZWIERZĄT
SKALA 1 : 50 000
WARIANT 2
P
Legenda
mirgacje zwierząt
P
rezerwaty przyrody
sieci ekologiczne
obszary chonionego krajobrazu
pomniki przyrody
obiekty modernizowane
pompownie modernizowane
projektowane niwelacje - budowa naw. drogowej
obwalowania- budowa naw. drogowej
projektowane niwelacje terenu
modernizowane przejazd w brod
projektowane obwalowania przeciwpowodziowe
modernizowane obwalowania przeciwpowodziowe
P
projektowane poldery
projektowane zbiorniki retencyjne
mur przeciwpowodziow projektowany
projektowane sluzy walowe
jednostki zadaniowe
rzeki
N
LOKALIZACJA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W ZLEWNI RZEK ŻABNICA-BREŃ NA TLE
PRZYRODNICZYCH OBIEKTÓW OBSZARÓW CHRONIONYCH
ORAZ OBSZARÓW MIGRACJI ZWIERZĄT
SKALA 1 : 50 000
WARIANT 3
P
Legenda
mirgacje zwierząt
P
rezerwaty przyrody
sieci ekologiczne
obszary chonionego krajobrazu
pomniki przyrody
obiekty modernizowane
pompownie modernizowane
projektowane niwelacje - budowa naw. drogowej
obwalowania- budowa naw. drogowej
projektowane niwelacje terenu
modernizowane przejazd w brod
projektowane obwalowania przeciwpowodziowe
modernizowane obwalowania przeciwpowodziowe
P
projektowane poldery
projektowane zbiorniki retencyjne
mur przeciwpowodziow projektowany
projektowane sluzy walowe
jednostki zadaniowe
rzeki

Podobne dokumenty