Regulamin Konkursu Konkursiaki „Czkawka i Szczerbatek” I

Transkrypt

Regulamin Konkursu Konkursiaki „Czkawka i Szczerbatek” I
Regulamin Konkursu
Konkursiaki „Czkawka i Szczerbatek”
I. Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Media Service Zawada Sp. z o.o. Warszawa 04-028, al.
Stanów Zjednoczonych 51 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
000027679, NIP 113-00-94-47.
II. Termin
1. Konkurs trwać będzie od 21 lutego 2015 r. od godz. 11.59 do 19 marca 2015 r. do
godz. 23.59.
III. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem konkursu może być Użytkownik zarejestrowany zgodnie z
Regulaminem Serwisu www.konkursiaki.pl, który zagra w grę "Czkawka i Szczerbatek".
Klikając w obrazki musisz ustawić minimum trzy takie same symbole. Na grę jest 30
sekund, ale dodatkowo każde ułożenie minimum trzech jednakowych obrazków w pionie
lub poziomie powoduje przedłużenie czasu - w zależności od ilości dopasowanych
obrazków otrzyma się dodatkowe sekundy. Liczy się średni czas z ułożenia obrazków.
Gracz ma nieograniczoną liczbę prób.
2. Do tabeli wyników zapisywany jest najlepszy wynik.
3. Ranking uczestników będzie opublikowany na stronie www.konkursiaki.pl.
IV. Nagrody:
1.
a) 3 zestawy LEGO Bionicle 70786 ufundowane przez firmę LEGO Polska Sp. z o.o. o
wartości jednostkowej 60 zł brutto,
b) 3 gry UFO Farmer ufundowane przez firmę Granna Sp. z o.o. o wartości jednostkowej
55 zł brutto,
c) 3 zestawy 2 książek Rysio Raper ufundowane przez Grupa Wydawnicza Foksal Sp.
z o.o. o wartości jednostkowej 50 zł brutto,
d) 5 płyt na DVD Tarzan ufundowanych przez firmę Monolith Sp. z o.o. o wartości
jednostkowej 30 zł brutto.
2. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z kolejnością przestawioną powyżej.
3. Laureat wyłoniony w Konkursie zostanie o tym powiadomiony mailowo przez
Organizatora za pośrednictwem adresu email, który został podany przez Uczestnika
podczas rejestracji.
4. Laureat ma 14 dni na potwierdzenia danych niezbędnych do wysyłki nagrody.
V. Dane osobowe uczestników konkursu
Pozostałe warunki konkursu określa Regulamin Serwisu zamieszczony na stronie
www.konkursiaki.pl . Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane zgodnie z
zasadami zawartymi w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie www.konkursiaki.pl.

Podobne dokumenty