Document 234511

Komentarze

Transkrypt

Document 234511
1
PODZESPO£Y DO ZAMKNIÊTYCH INSTALACJI C.O.
Poni¿szy schemat ma charakter czysto informacyjny
1
2
3
4
5
6
O
2
Hm
0
0
2
3
1
0
25
220 - 240 V 50 Hz
25
4
20
10
1 00
38429.01
90
80
70
60
50
40
30
20
10
00
10
20
°C
CALEFFI
110
10 bar
CALEFFI
max
max
CALEFFI
T
P
Zawory bezpieczeństwa dopuszczone i wyregulowane przez I.S.P.E.S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 527
Podzespoły do zaworów bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 5521, 5520
Zawory bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 311, 312, 313, 314, 513, 514, 530, 531
Zawory upustowe bezpieczeństwa termicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 542, 543, 544
Regulatory ciągu kominowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 529
Zawory bezpieczeństwa ciśnieniowo-temperaturowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 310
Separatory powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 547, 550
Sprzęgła hydrauliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 548
Sprzęgła hydrauliczne z rozdzielaczem SEPCOLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 559
Zawory napełniania instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 553, 554, 573, 574
Zawory kulowe z zabudowanym zaworem zwrotnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 327
Zawory zwrotne zapobiegające cyrkulacji grawitacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 510
Zawory upustowo-różnicowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 519
Grupy podłączeniowe do naczyń wzbiorczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 336
Grupy bezpieczeństwa kotła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 302
Zwężki do pomiaru natężenia przepływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 683
Szybkozłączki do króćców pomiaru ciśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 100
Ciśnieniowe wyłączniki bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 625
Wyłączniki pływakowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 613
Czujniki przepływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 315, 316, 626
Zawory spustowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 538
Szybkozłączki do podłączenia naczyń wzbiorczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 558, 5580
Termometry i manometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 692, 693, 694
1
527
5521
Zawór bezpieczeństwa
Dopuszczony i wyregulowany
przez I.S.P.E.S.L.
PN 10
Ciśnienie otwarcia: +10% nominalnego
Ciśnienie zamknięcia: -20% nominalnego
Zakres temperatur pracy: 5÷110°C
Zakres nastaw ciśnienia (standardowo):
2,25 – 2,5 – 2,7 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5
– 5,4 – 6 bar
Lejek odpływowy z nastawianym kolankiem
Do odprowadzenia cieczy z wyrzutu zaworów bezpieczeństwa
Nr katalogowy
Nr katalogowy
5274 ● ●
5275 ● ●
5276 ● ●
5277 ● ●
Op. jednostk. Op. zbiorcze
1/2"1 x 3/4"
3/4"1 x 1"
1"2/1 x 1 1/4"
1 1/4" x 1 1/2"
1
1
1
1
25
20
5
5
552140
552150
552160
552170
Op. jednostk. Op. zbiorcze
50
50
5
5
1
1
1
1
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
5520
Lejek odpływowy
Do odprowadzenia cieczy z wyrzutu zaworów bezpieczeństwa
527 modele
niestandardowe
Zawór bezpieczeństwa
Dopuszczony i wyregulowany
przez I. S. P. E. S. L.
PN 10
Ciśnienie otwarcia: +10% nominalnego.
Ciśnienie zamknięcia: -20% nominalnego.
Zakres temperatur pracy: 5÷110°C.
Zakres nastaw ciśnienia (na zamówienie):
1 – 1,5 – 2 – 7 – 8 bar
Nr katalogowy
552050
552070
Op. jednostk. Op. zbiorcze
3/4"
1 1/4"
1
1
5520
50
5
●
Lejek odpływowy specjalnie kształtowany
Do odprowadzenia cieczy z wyrzutu zaworów bezpieczeństwa
Nr katalogowy
5274 ● ●
5275 ● ●
5276 ● ●
5277 ● ●
Op. jednostk. Op. zbiorcze
1
1
1
1
1/2"1 x 3/4"
3/4"1 x 1"
1"2/1 x 1 1/4"
1 1/4" x 1 1/2"
25
20
5
5
Nr katalogowy
552080
Op. jednostk. Op. zbiorcze
1 1/2"
530
Zawór bezpieczeństwa do instalacji
wodnych
Przyłącza z gwintem wewnętrznym
Ciśnienie otwarcia: +20%
Ciśnienie zamknięcia: -20%
Zakres temperatur: 5-120°C
530525
530625
530725
530530
530630
530730
4
–
531
Zawór bezpieczeństwa
Przyłącza z gwintem wewnętrznym
Nr katalogowy
1
Ciśnienie otwarcia: +20%
Ciśnienie zamknięcia: -20%
Zakres temperatur: 5-100°C
Zakres nastaw ciśnienia: 4-6-8-10 bar
Op. jednostk. Op. zbiorcze
3/4" x 1"
1" x 1 1/4"
1 1/4" x 1 1/2"
3/4" x 1"
1" x 1 1/4"
1 1/4" x 1 1/2"
2,5 bar
2,5 bar
2,5 bar
3 bar
3 bar
3 bar
1
1
1
1
1
1
50
25
10
50
25
10
Nr katalogowy
5314● ●
5315● ●
5316● ●
5317● ●
Op. jednostk. Op. zbiorcze
1/2" x 3/4"
3/4" x 1"
1" x 1 1/4"
1 1/4" x 1 1/2"
1
1
1
1
50
50
25
10
1
311
513
Zawór bezpieczeństwa
Przyłącza z gwintem wewnętrznym
PN 10
Ciśnienie otwarcia: +20% nominalnego
Ciśnienie zamknięcia: -20% nominalnego
Zakres temperatur pracy: 5÷110°C
Zakres nastaw ciśnienia:
2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 6 – 7 – 8 bar
2 – 5 bar (tylko modele 3/4")
Zawór bezpieczeństwa
Przyłącza z gwintem wewnętrznym
PN 10
Ciśnienie otwarcia: +20% nominalnego
Ciśnienie zamknięcia: -20% nominalnego
Zakres temperatur pracy: 5÷110°C
Zakres nastaw ciśnienia: 1,5 – 2 – 2,5 – 3
– 3,5 – 6 – 7 – 8
bar
Nr katalogowy
3114 ● ●
3114 ● ●
3115 ● ●
Op. jednostk. Op. zbiorcze
1/2" 3 - 6 - 7
1/2" 2,5 - 3,5 - 4 - 8
3/4" 2,5 - 6
1
1
1
50
50
50
Nr katalogowy
Op. jednostk. Op. zbiorcze
1/2" 1,5 - 2 - 2,5 - 3
1/2" 6 - 7 - 8
5134 ● ●
5134 ● ●
Zawór bezpieczeństwa
Przyłącza z gwintem wewnętrznym
PN 10
Ciśnienie otwarcia: +20% nominalnego
Ciśnienie zamknięcia: -20% nominalnego
Zakres temperatur pracy: 5÷110°C
Zakres nastaw ciśnienia: 2,5 – 3 – 3,5 –
6 – 7 – 8 bar
1,5 – 2 – 4 bar (tylko modele 1" x 1 1/4")
Zawór bezpieczeństwa wkrętny
Przyłącza z gwintem wewnętrznym
i zewnętrznym
PN 10
Ciśnienie otwarcia: +20% nominalnego
Ciśnienie zamknięcia: -20% nominalnego
Zakres temperatur pracy: 5÷110°C
Zakres nastaw ciśnienia: 2,5 – 3 – 3,5 – 4
– 6 – 7 – 8 bar
3124 ● ●
3124 ● ●
Op. jednostk. Op. zbiorcze
1/2" 3 - 6 - 7
1/2" 2,5 - 3,5 - 4 - 8
1
1
50
50
Nr katalogowy
Op. jednostk. Op. zbiorcze
1"1/4 x 1 1/4"
1 1/4" x 1 1/2"
5136 ● ●
5137 ● ●
313
Zawór bezpieczeństwa
Przyłącza z gwintem wewnętrznym
PN 10
Ciśnienie otwarcia: +20% nominalnego
Ciśnienie zamknięcia: -20% nominalnego
Zakres temperatur pracy: 5÷110°C
Zakres nastaw ciśnienia: 2,5 – 3 – 6 – 7 – 8
bar
Nr katalogowy
3134 ● ●
3135 ● ●
313432
313532
50
50
513
312
Nr katalogowy
1
1
3 bar
3 bar
1
1
1
1
50
50
50
50
Zawór bezpieczeństwa
Przyłącza z gwintem wewnętrznym
i zewnętrznym
PN 10
Ciśnienie otwarcia: +20% nominalnego
Ciśnienie zamknięcia: -20% nominalnego
Zakres temperatur pracy: 5÷110°C
Zakres nastaw ciśnienia: 2 – 2,5 – 3 – 3,5
–4–6–7–
8 bar
Zawór bezpieczeństwa
Przyłącza z gwintem wewnętrznym
i zewnętrznym
PN 10
Ciśnienie otwarcia: +20% nominalnego
Ciśnienie zamknięcia: -20% nominalnego
Zakres temperatur pracy: 5÷110°C
Zakres nastaw ciśnienia: 2,5 – 3 – 6 – 7 –
8 bar
Nr katalogowy
3144 ● ●
314432 3 bar
314462 6 bar
Op. jednostk. Op. zbiorcze
1/2" z manometrem
1/2" z przyłączem manometru
1/2" z przyłączem manometru
Nr katalogowy
1
1
1
50
50
50
Op. jednostk. Op. zbiorcze
1/2" 2,5 - 3
1/2" 2 - 6 - 7 - 8
5144 ● ●
5144 ● ●
314
25
10
514
Op. jednostk.Op. zbiorcze
1/2" z manometrem
3/4" z manometrem
1/2" z przyłączem manometru
3/4" z przyłączem manometru
1
1
● ●
1
1
50
50
Uzupełnienie nr. katalogowych
zaworów bezpieczeństwa
bar
● ●
bar
● ●
bar
● ●
1
1,5
2
2,25
2,5
10
15
20
22
25
2,7
3
3,5
4
4,5
27
30
35
40
45
5
5,4
6
7
8
50
54
60
70
80
5
1
542
310
Zawór upustowy bezpieczeństwa
termicznego
Zakres ciśnień pracy: 0,3÷10 bar
Zakres temperatur pracy: 5÷100°C
Przełącznik elektryczny do sterowania
urządzeniami zewnętrznymi
z ręcznym resetem
Dopuszczony i wyregulowany przez
I.S.P.E.S.L.
Wydajnoęci:
1 1/2" GZ x 1 1/4" GW – 117500 kcal/h
1 1/2" GZ x 1 1/2" GW – 360100 kcal/h
Zawór bezpieczeństwa ciśnieniowo-temperaturowy
Temperatura upustu: 90°C
Moc upustowa:
1/2" – 7,5 kW
3/4" – 25 kW
Op. jednostk. Op. zbiorcze
Nr katalogowy
Nr katalogowy
542870
542880
Nastawa
1 1/2" GZ x 1 1/4" GW
1 1/2" GZ x 1 1/2" GW
Op. jednostk. Op. zbiorcze
98°C
99°C
1
1
10
10
543
Zawór upustowy bezpieczeństwa
termicznego do kotłów na paliwa stałe
Maksymalne ciśnienie pracy:
10 bar
Maksymalna temperatura
pracy: 110°C
Temperatura upustu: 95°C
Kapilara o długości 130 cm
310430
310440
310460
310470
310400
310530
310560
310570
310500
1/2" GZ x Ø 15
1/2" GZ x Ø 15
1/2" GZ x Ø 15
1/2" GZ x Ø 15
1/2" GZ x Ø 15
3/4" GZ x Ø 22
3/4" GZ x Ø 22
3/4" GZ x Ø 22
3/4" GZ x Ø 22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
3 bar
4 bar
6 bar
7 bar
10 bar
3 bar
6 bar
7 bar
10 bar
547
Separator powietrza, żeliwny
Wyposażony w przyłącza z gwintem wewnętrznym
do zaworu odpowietrzającego,
zaworu bezpieczeństwa, termometru, manometru
i naczynia wzbiorczego
Nr katalogowy
Nr katalogowy
543513
3/4"
Nastawa
Op. jednostk.
95°C
1
Op. zbiorcze
10
547060
547070
547080
547090
547200
547300
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
544
547
Zawór upustowy bezpieczeństwa termicznego do kotłów na paliwa stałe,
z automatycznym dopełnianiem
Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar,
Maksymalna temperatura pracy: 110°C,
Maksymalna temperatura upustu: 100°C
(0÷-5°C),
Kapilara o długości 130 cm
Nr katalogowy
544400
Op. jednostk.
1/2"
6
3/4"
●
1
1
Op. zbiorcze
–
–
550
10
Separator powietrza, żeliwny
z automatycznym odpowietrznikiem
Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar
Maksymalna temperatura pracy: 110°C
Wyposażony w przyłącza z gwintem wewnętrznym
do zaworu bezpieczeństwa, termometru, manometru i naczynia wzbiorczego
Op. jednostk. Op. zbiorcze
●
Nr katalogowy
529500
10
10
10
10
–
–
Op. jednostk.
DN 100
DN 125
Regulator ciągu kominowego
do kotłów na paliwa stałe
Zakres regulacji 30-100°C
Nr katalogowy
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
Op. zbiorcze
1
529
Op. jednostk.
Separator powietrza, stalowy
przyłącza kołnierzowe
Wyposażony w przyłącza z gwintem wewnętrznym do zaworu odpowietrzającego, zaworu bezpieczeństwa, termometru, manometru i naczynia wzbiorczego
Przyłącza kołnierzowe PN16
Pasują przeciwkołnierze UNI 2278
547400
547500
Nr katalogowy
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
10
550500
550600
550700
550800
550900
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
1
548
548
Sprzęgło hydrauliczne
Przyłącza gwintowane ze śrubunkiem
Korpus stalowy lakierowany proszkowo
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 0÷100°C
Wyposażone w:
– zawór odpowietrzający
z zaworkiem stopowym
– kurek spustowy
Sprzęgło hydrauliczne
Przyłącza kołnierzowe PN 16
Pasują przeciwkołnierze UNI 2278
Korpus stalowy lakierowany proszkowo
Z izolacją
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 0÷100°C
Wyposażone w:
– zawór odpowietrzający
z zaworem odcinającym
– zawór spustowy
Nr katalogowy
548052
548062
548082
548102
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
–
–
–
–
548
Nr katalogowy
548006
548007
548008
Sprzęgło hydrauliczne
Przyłącza kołnierzowe PN 16
Pasują przeciwkołnierze UNI 2278
Korpus stalowy lakierowany proszkowo
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 0÷100°C
Wyposażone w:
– zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym
– zawór spustowy
Op. jednostk. Op. zbiorcze
1"
1 1/4"
1 1/2"
1
1
1
–
–
–
Dobór sprzęgła hydraulicznego serii 548
Dobór sprzęgła hydraulicznego przeprowadza się w odniesieniu do zalecanych
maksymalnych przepływów na przyłączach. Należy wybrać najwyższą wartość
spośród wartości obiegu pierwotnego i wtórnego.
Rozmiar
1"
1 1/4"
1 1/2"
Przepływ m3/h
2,5
4
6
Rozmiar
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
Przepływ m3/h
9
18
28
56
Nr katalogowy
548050
548060
548080
548100
548120
548150
DN 50
DN 65
DN 85
DN 100
DN 125
DN 150
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
Schemat zastosowania sprzęgła hydraulicznego serii 548
7
1
SPRZÊG£O HYDRAULICZNE + ROZDZIELACZ
559 SEPCOLL
Wersja standard 2+2
Sprzęgło hydrauliczne z rozdzielaczem
do instalacji c. o.
Korpus stalowy PN 6
Z izolacją termiczną i zestawem mocującym
Przyłącza do źródła ciepła 1 1/4"
Przyłącza do obiegów c. o. 1"; dwa górne i dwa
dolne
Zakres temperatur pracy: 0÷100°C
Nr katalogowy
Op. jednostk. Op. zbiorcze
1
559022
–
559 SEPCOLL
Wersja standard 3+1
Sprzęgło hydrauliczne z rozdzielaczem do instalacji c. o.
Korpus stalowy PN 6
Z izolacją termiczną i zestawem
mocującym
Przyłącza do źródła ciepła 1 1/4"
Przyłącza do obiegów c. o. 1"; trzy górne i jedno
boczne (z możliwością odwrócenia)
Zakres temperatur pracy: 0÷100°C
Nr katalogowy
Op. jednostk. Op. zbiorcze
1
559031
–
559 SEPCOLL
Wersja do wbudowania
2+1
Sprzęgło hydrauliczne z rozdzielaczem do instalacji c. o.
Korpus stalowy PN 6
Z izolacją termiczną
Przyłącza do źródła ciepła 1"
Przyłącza do obiegów c. o. 1"; dwa dolne i jedno boczne
Zakres temperatur pracy: 0÷100°C
Nr katalogowy
559021
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
559 SEPCOLL
Wersja z szafką
podtynkową 2+1
Sprzęgło hydrauliczne z rozdzielaczem do instalacji c. o.
Korpus stalowy PN 6
Z izolacją termiczną
Przyłącza do źródła ciepła 1"
Przyłącza do obiegów c. o. 1";
dwa dolne i jedno boczne
Zakres temperatur pracy:
0÷100°C
Nr katalogowy
559121
8
Wymiary montażowe (h x b x p)
700x750x150÷190
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
Zalecane przepływy maksymalne na przyłączach
sprzęgła hydraulicznego serii 559 SEPCOLL
Przyłącza
2+1
2+2
3+1
Obieg pierwotny
2 m3/h
2,5 m3/h
2,5 m3/h
Obiegi wtórne (razem)
5 m3/h
6 m3/h
6 m3/h
Schemat zastosowania urządzenia 559 SEPCOLL,
w wersji standardowej 2+2
1
553
573001
Automatyczny zawór
napełniania instalacji
Maksymalne ciśnienie na wlocie: 16 bar
Ciśnienie na wylocie regulowane: 0,2÷4
bar
Maksymalna temperatura pracy: 65°C
Automatyczny zawór napełniania instalacji z dwoma zaworami odcinającymi
i izolatorem przepływów zwrotnych
Maksymalne ciśnienie na
wlocie: 10 bar
Ciśnienie na wylocie
regulowane: 0,2÷4 bar
Maksymalna temperatura
pracy: 65°C
Izolator przepływów
zwrotnych klasy CA,
wg PN EN 1717
Nr katalogowy
553540
553640
Op. jednostk. Op. zbiorcze
1/2" z przyłączem manometru
1/2" z manometrem
1
1
10
10
Nr katalogowy
573001
553
Op. jednostk.
1/2"
Automatyczny zawór napełniania
instalacji
Maksymalne ciśnienie na wlocie: 16 bar
Ciśnienie na wylocie regulowane: 0,3÷4 bar
Maksymalna temperatura pracy: 70°C
Op. zbiorcze
1
5
574001
Automatyczny zawór napełniania instalacji
z dwoma zaworami odcinającymi
i izolatorem przepływów zwrotnych
Nr katalogowy
553040
553140
Op. jednostk. Op. zbiorcze
1/2" z przyłączem manometru
1/2" z manometrem
1
1
25
25
Maksymalne ciśnienie na wlocie:
10 bar
Ciśnienie na wylocie
regulowane: 0,5÷6 bar
Maksymalna temperatura
pracy: 65°C
Izolator przepływów zwrotnych
klasy BA, wg PN EN 1717
554
Automatyczny zawór
napełniania instalacji
z dwoma zaworami zwrotno-odcinającymi BALLSTOP i manometrem
Maksymalne ciśnienie
na wlocie: 16 bar
Ciśnienie na wylocie
regulowane: 0,5÷6 bar
Maksymalna temperatura
pracy: 70°C
574001
Op. jednostk. Op. zbiorcze
3/4"
1
–
327
Nr katalogowy
554040
554140
Nr katalogowy
Op. jednostk. Op. zbiorcze
1/2" z przyłączem manometru
1/2" z manometrem
1
1
Zawór kulowy z wbudowanym zaworem
zwrotnym BALLSTOPP, uchwyt motylek
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Maksymalna temperatura pracy: 110°C
Minimalne ciśnienie otwarcia: 200 mm H2O
Opatentowany
–
–
Nr katalogowy
327400
327500
327600
327700
327800
327900
Op. jednostk. Op. zbiorcze
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
uchwyt motylek
uchwyt motylek
uchwyt rączka
uchwyt rączka
uchwyt rączka
uchwyt rączka
10
10
14
14
12
11
50
50
20
20
–
–
9
1
510
683
Zawór zwrotny, zapobiegający cyrkulacji
grawitacyjnej
Przyłącze kątowo – proste
Ciśnienie różnicowe otwarcia 200 mm H2O
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Maksymalna temperatura pracy: 120°C
Zwężka do pomiaru natężenia przepływu
Przyłącza z gwintem wewnętrznym
Kompletna z króćcami pomiarowymi
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Maksymalna temperatura pracy: 100°C
Nr katalogowy
Nr katalogowy
510500
510600
510700
Op. jednostk.
3/4"
1"
1 1/4"
1
1
1
Op. jednostk.
20
20
20
683005
683006
3/4"
1"
Zakres regulacji
mH2O
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1÷6
10÷40
1÷6
1
1
1
50
50
10
3/4"
3/4"
1 1/4"
336
Grupa podłączenia naczynia
wzbiorczego, do układów centralnego ogrzewania z szybkozłączką
do podłączenia naczynia, zaworem
bezpieczeństwa i zaworem odpowietrzającym
Maksymalna temperatura pracy:
100°C
Nr katalogowy
336630
3/4"
3 bar
–
–
Zwężka do pomiaru natężenia
przepływu
Korpus stalowy, przyłącza kołnierzowe
DN 32÷DN 100: PN6;
pasują przeciwkołnierze UNI
2276
DN 125÷DN 500: PN6;
pasują przeciwkołnierze UNI 2278
Maksymalna temperatura pracy: 110°C
Kompletna z króćcami pomiarowymi, przeciwkołnierzami, śrubami i uszczelkami
Zawór upustowo-różnicowy
Skala w mH2O
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Maksymalna temperatura pracy: 110°C
519500
519504
519700
1
1
683
519
Nr katalogowy
Op. zbiorcze
Op. zbiorcze
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
5
Nr katalogowy
683030
683040
683050
683060
683080
683100
683120
683150
683170
683200
683250
683300
683350
683400
683450
683500
DN 132
DN 140
DN 150
DN 165
DN 180
DN 100
DN 125
DN 150
DN 175
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
DN 450
DN 500
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dla określenia wartości natężenia przepływu najlepiej zastosować miernik
elektroniczny FLOMET, nr katalogowy 130000 (str 110)
302
100
Grupa bezpieczeństwa kotła z
manometrem, zaworem odpowietrzającym i
zaworem bezpieczeństwa
Z izolacją
Maksymalna temperatura pracy: 110°C
Nr katalogowy
302631
10
1"
3 bar
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
10
Para szybkozłaczek z iglicami do podłączenia miernika ciśnienia i przepływu
Do połączenia miernika serii 130 z gniazdami pomiarowymi serii 100
Nr katalogowy
100010
Op. jednostk.
1
Op. zbiorcze
–
1
625
●
Ciśnieniowy wyłącznik bezpieczeństwa,
1-5 bar
Z ręcznym odblokowaniem
250V – 16A
Maksymalne ciśnienie: 15 bar
Zakres temperatur płynu: 0÷100°C
Przyłącze: 1/4" GW
Klasa zabezpieczenia: IP44
Nr katalogowy
625000
Zakres nastaw temp.
Op. jednostk.
1÷5 bar
Op. zbiorcze
1
625
20
●
Presostat 1-5 bar
500V – 16A
Maksymalne ciśnienie: 15 bar
Zakres temperatur płynu: 0÷100°C
Przyłącze: 1/4" GW
Klasa zabezpieczenia: IP44
Do układów hydroforowych
Nr katalogowy
625005
625010
Zakres nastaw temp.
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1÷ 5 bar
3÷12 bar
1
1
–
–
613
●
Wyłącznik pływakowy
Do stosowania w ciężkich warunkach
Nr katalogowy Długość przewodu
613030
613050
3m
5m
Op. jednostk.
1
1
Op. zbiorcze
–
–
11
1
315
538
Elektromagnetyczny czujnik przepływu, normalnie otwarty
220V – 0,02 A
Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar
Maksymalna temperatura pracy: 100°C
Styki zamykają się, gdy przepływ przekroczy:
156 l/h (1/2")
456 l/h (3/4")
Styki otwierają się, gdy przepływ spadnie poniżej:
108 l/h (1/2")
348 l/h (3/4")
Zawór spustowy ze złączką do węża i zaślepką
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Maksymalna temperatura pracy: 110°C
Nr katalogowy
538400
Nr katalogowy
315400
315500
Op. jednostk.
1/2"
3/4"
1
1
1/2"
Op. jednostk.
1/2"
1
Op. zbiorcze
1
100
558
50
25
Obrotowy czujnik przepływu
dla sterowania typu ON/OFF lub ciągłego
220V – 0,02 A
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Maksymalna temperatura pracy: 30°C
Maksymalna temperatura przy braku
przepływu: 90°C
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
Szybkozłączka do podłaczenia naczynia
wzbiorczego
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Maksymalna temperatura pracy: 110°C
316
316402
●
Nr katalogowy
558500
3/4"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
558
Op. zbiorcze
Szybkozłączka do podłączenia naczynia
wzbiorczego, z zaworem spustowym i odcinającym
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Maksymalna temperatura pracy: 110°C
50
626
Czujnik przepływu
Do rur od 1" do 8"
240V – 15(7)A
Klasa zabezpieczenia elektrycznego: IP54
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Zakres temperatur pracy: -30÷120°C
Nr katalogowy
558510
Op. jednostk.
3/4"
1
Op. zbiorcze
50
5580
Szybkozłączka do podłączenia naczynia
wzbiorczego, ze spustem i zaworem
kulowym, plombowanym
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Maksymalna temperatura pracy: 85°C
Nr katalogowy
626600
626009
1"
komplet płytek
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
10
–
Nr katalogowy
558050
558060
558070
12
3/4"
1"
1 1/4"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
50
50
25
1
693
●
Termometr cieczowy
Nr katalogowy
693000
°C
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
0÷120
1
–
694
●
Tuleja do osadzenia termometru
Wykonanie I.S.P.E.S.L.
Przyłącze 1/2"
Nr katalogowy
L przyłącza
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
694045
694100
45 mm
100 mm
1
1
–
–
Op. zbiorcze
692
●
Termometr cieczowy
Z obudową i tuleją
Przyłącze 1/2"
Nr katalogowy
692000
L przyłącza
°C
Op. jednostk.
45 mm
0÷120
1
–
13
SEPARATORY POWIETRZA I URZ¥DZENIA ODPOWIETRZAJ¥CE
2
Poni¿szy schemat ma charakter czysto informacyjny
CALEFFI
CALEFFI
Mod. Dep.
356
CALEFFI
Automatyczne zawory odpowietrzające:
– MAXCAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 501
– MINICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 5020, 5021
– VALCAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 5022
Zaworki stopowe do automatycznych zaworów odpowietrzających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 561
Automatyczne zawory odpowietrzające ROBOCAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 5024, 5025, 5026, 5027
Automatyczne zawory odpowietrzające AERCAL do grzejników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 507, 504
Kapturki higroskopijne AQUASTOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 5620, 59478, 59681, 59720
Kapturki zapobiegające zassaniu powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 5621, 5622
Ręczne zawory odpowietrzające do grzejników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 505, 5055
Ręczne zawory odpowietrzające do grzejników z regulowanym wylotem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 5054
Automatyczne zawory odpowietrzające do grzejników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 5080
Wymienne wkłady do kapturków higroskopijnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 5081
Separatory powietrza DISCAL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 551
2
501 MAXCAL
5020 MINICAL
Automatyczny zawór odpowietrzający
Duże zdolności upustowe: 225 Nl/min
Maksymalne ciśnienie: 16 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar
Zakres temperatur pracy:
-20÷120°C
Automatyczny zawór odpowietrzający
Kapturek higroskopijny
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: 2,5 bar
Maksymalna temperatura: 120°C
Nr katalogowy
502050
502060
Nr katalogowy
501500
3/4”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
3/4”
1”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2
2
100
100
5020 MINICAL
Automatyczny zawór odpowietrzający
Chromowany,
Kapturek higroskopijny
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: 2,5 bar
Maksymalna temperatura: 120°C
5020 MINICAL
Automatyczny zawór odpowietrzający
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: 2,5 bar
Maksymalna temperatura: 120°C
Nr katalogowy
502051
502061
Nr katalogowy
502030
502040
3/8”
1/2”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
10
100
100
3/4”
1”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2
2
100
100
5021 MINICAL
Automatyczny zawór odpowietrzający
Z zaworkiem stopowym
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: 2,5 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
5020 MINICAL
Automatyczny zawór odpowietrzający
Chromowany
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: 2,5 bar
Maksymalna temperatura: 120°C
Nr katalogowy
502031
502041
16
3/8”
1/2”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
10
100
100
Nr katalogowy
502130
502140
3/8”
1/2”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
10
100
100
2
5021 MINICAL
5024 ROBOCAL
Automatyczny zawór odpowietrzający
Chromowany,
Z zaworkiem stopowym
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: 2,5 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Automatyczny zawór odpowietrzający
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: 4 bar
Maksymalna temperatura: 115°C
Nr katalogowy
502420
502430
Nr katalogowy
502131
502141
3/8”
1/2”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
10
100
100
1/4”
3/8”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
10
50
50
5025 ROBOCAL
Automatyczny zawór odpowietrzający
Z zaworkiem stopowym
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: 4 bar
Maksymalna temperatura: 115°C
5022 VALCAL
Automatyczny zawór odpowietrzający
Chromowany
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: 4 bar
Maksymalna temperatura: 120°C
Nr katalogowy
502530
Nr katalogowy
502221
502231
502241
1/4”
3/8”
1/2”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
100
100
100
3/8”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
50
5026 ROBOCAL
Automatyczny zawór odpowietrzający
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar
Maksymalna temperatura: 115°C
561
Zaworek stopowy do odpowietrzników
Gwint z uszczelką PTFE
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Do zaworów odpowietrzających serii 5020
Nr katalogowy
561300
561400
3/8”
1/2”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
10
100
100
Nr katalogowy
502630
502640
3/8”
1/2”
561301
561401
3/8”
1/2”
10
10
100
100
Automatyczny zawór odpowietrzający
Z zaworkiem stopowym
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Zaworek stopowy do odpowietrzników
Chromowany
Gwint z uszczelką PTFE
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Do zaworów odpowietrzających serii 5020
i 5022
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
10
5027 ROBOCAL
561
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
100
100
Nr katalogowy
502730
3/8”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
100
17
2
507 AERCAL
59720 AQUASTOP
Automatyczny zawór odpowietrzający
do grzejników
Chromowany
Z zamknięciem higroskopijnym i uszczelką
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar
Maksymalna temperatura: 100°C
Kapturek higroskopijny do odpowietrzników
Do zastosowania przy zaworach
odpowietrzających serii 507 1"
Chromowany
Nr katalogowy
59720
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
50
–
59478 AQUASTOP
Nr katalogowy
507611
507621
1” prawy
1” lewy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
25
25
Kapturek higroskopijny do odpowietrzników
Do zastosowania przy zaworach
odpowietrzających serii 507 1/4"
Chromowany
Nr katalogowy
59478
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
50
–
507 AERCAL
Automatyczny zawór odpowietrzający
do grzejników
Chromowany
Z zamknięciem higroskopijnym i uszczelką
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar
Maksymalna temperatura: 100°C
59681 AQUASTOP
Kapturek higroskopijny do odpowietrzników
Do zastosowania przy zaworach
odpowietrzających serii 5020 i 5021
Nr katalogowy
59681
Nr katalogowy
507711
507721
1 1/4” prawy
1 1/4” lewy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
25
25
504 AERCAL
Automatyczny zawór odpowietrzający
Do wszystkich typów grzejników
Chromowany
Z zamknięciem higroskopijnym
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: 2,5 bar
Maksymalna temperatura: 100°C
Nr katalogowy
504401
504501
504611
504621
1/2”
3/4”
1” prawy
1” lewy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
25
25
25
25
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
50
–
5620 AQUASTOP
Kapturek higroskopijny do odpowietrzników
Do zastosowania przy zaworach
odpowietrzających serii 5020, 5021, 5022
i 504
Chromowany
Nr katalogowy
562000
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
50
–
5621
Kapturek zapobiegajacy zasysaniu powietrza
Do zastosowania przy zaworach
odpowietrzających serii 5020, 5021, 5022
i 504
Nr katalogowy
562100
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
100
–
5622
Kapturek zapobiegajacy zasysaniu powietrza
Do zastosowania przy zaworach
odpowietrzających serii 5024, 5025, 5026 i
5027
Nr katalogowy
562200
18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
100
–
2
505
5054
Ręczny zawór odpowietrzający
Chromowany
Gwint z uszczelką PTFE
Białe pokrętło
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 90°C
Ręczny zawór odpowietrzający
Z regulowanym wylotem
Chromowany
Gwint z uszczelką PTFE
Białe pokrętło
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 90°C
Nr katalogowy
505111
505121
505131
1/8”
1/4”
3/8”
Op. zbiorcze
50
50
50
–
–
–
Nr katalogowy
505411
505421
505431
1/8”
1/4”
3/8”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
50
50
50
–
–
–
5055
5080
Ręczny zawór odpowietrzający
Chromowany
Siodełko zamykające gumowe
Gwint z uszczelką PTFE
Białe pokrętło
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 90°C
Automatyczny zawór odpowietrzający
Z zamknieciem higroskopijnym
Chromowany
Gwint z uszczelką PTFE
Białe pokrętło
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 100°C
Nr katalogowy
505511
505521
505531
505541
Op. jednostk.
1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
10
10
10
100
100
100
50
Nr katalogowy
508011
508021
508031
508041
1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
25
25
25
25
–
–
–
–
5081
Wymienny wkład higroskopijny
Do zaworów odpowietrzających serii 5080
Ręczny zawór odpowietrzający do grzejników,
seria 5055
Szczególna cechą, wyróżniającą zawór,
jest wewnętrzne uszczelnienie ze specjalnego gumowego tworzywa, dzięki któremu zawór zachowuje szczelność przy
ograniczonym docisku pokrętła i ewentualnych skokach temperatur.
Nr katalogowy
508100
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
25
–
Pokrętło jest wykonane w taki sposób, aby pod
względem estetycznym odpowiadało pokrętłom głowic termostatycznych Caleffi, w myśl zachowania
jednolitego wyglądu akcesorii grzejnikowych.
19
2
551 DISCAL
551 DISCAL
Separator powietrza DISCAL
Korpus stalowy
Przyłącza do spawania
Z izolacją
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 0÷105°C
Opatentowany
Separator powietrza DISCAL
Przyłącza ø 22 dla złączek zaciskowych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 0÷110°C
Nr katalogowy
551002
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
551 DISCAL
Separator powietrza DISCAL
Przyłącza 3/4" GW
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 0÷110°C
Nr katalogowy
551003
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
Nr katalogowy
551053
551063
551083
551103
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
Nr katalogowy
551120
551150
551 DISCAL
DN 125
DN 150
Separator powietrza DISCAL
Korpus stalowy
Przyłącza kołnierzowe PN 16
Pasują przeciwkołnierze UNI 2278
Z izolacją
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 0÷105°C
Opatentowany
Nr katalogowy
551052
551062
551082
551102
20
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
–
–
–
–
Separator powietrza DISCAL
Korpus stalowy
Przyłącza kołnierzowe PN 16
Pasują przeciwkołnierze UNI 2278
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 0÷110°C
Opatentowany
Separator powietrza DISCAL
Przyłącza gwint wewnętrzny
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 0÷110°C
Opatentowany
551005
551006
551007
551008
551009
Op. zbiorcze
1
1
1
1
551 DISCAL
551 DISCAL
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
–
–
–
–
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
551 DISCAL
Separator powietrza DISCAL
Korpus stalowy
Przyłącza do spawania
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 0÷110°C
Opatentowany
Nr katalogowy
551121
551151
DN 125
DN 150
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
3
ZAWORY I AKCESORIA DO GRZEJNIKÓW
Poni¿szy schemat ma charakter czysto informacyjny
INSTALACJE DWURUROWE
2· · · 3 · · ·4
INSTALACJE JEDNORUROWE
INSTALACJE DWURUROWE
INSTALACJE JEDNORUROWE
INSTALACJE DWURUROWE
2· · · 3 · · ·4
Z
Z
A
Zawory termostatyczne z możliwością ręcznej regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 401, 402
Zawory odcinające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 342, 343, 431, 432
Głowice termostatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 200, 201, 472, 203
Siłowniki elektrotermiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 656
Zawory termostatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 220, 221, 224, 225, 3380
Akcesoria do zaworów i głowic termostatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 209, 475
Rozety naścienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 4498, 4497
Złączki zaciskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 441
Pokrętła do zaworów termostatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 4490,3680
Zawory grzejnikowe zasilające i odcinające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 411, 412, 431, 432
Akcesoria do zaworów grzejnikowych i narzędzia . . . . . seria 381, 3870, 3871, 459, 4496, 453, 454
Zawory do inst. jednorurowych i dwururowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 4501, 452, 348, 328
Zawory podłączeniowe do grzejników stalowych . . . . . . . . . . . . . .seria 3008, 3009, 3010, 3011, 3012,
3013, 3014, 3015
Złączki do zaworów dla grzejników stalowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 437, 681
Ręczne zaworki spustowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 337
Korki grzejnikowe z zaworkiem spustowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 560
N
OWA
USZCZELKA
3 A
NA
EL
A
STYCZ
401
431
Zawór termostatyczny kątowy, przystosowany do montażu głowicy lub siłownika
elektrotermicznego
Chromowany
Przyłącze do rur stalowych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 5÷100°C
Nr katalogowy
401302
401402
401500
401603
3/8"
1/2"
3/4"
1"
bez uszczelki gumowej
bez uszczelki gumowej
Kv0,01 (l/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
222
270
336
447
10
10
15
15
50
50
25
25
Zawór grzejnikowy odcinający kątowy
Chromowany
Przyłącze do rur stalowych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 5÷100°C
Nr katalogowy
431302
431402
431503
431603
3/8"
1/2"
3/4"
1"
402302
402402
402500
402603
3/8"
1/2"
3/4"
1"
bez uszczelki gumowej
bez uszczelki gumowej
135
179
258
443
1
Op. jednostk.
10
10
15
15
Op. zbiorcze
50
50
25
25
Op. zbiorcze
10
10
15
15
50
50
25
25
bez uszczelki gumowej
432
Zawór termostatyczny prosty, przystosowany
do montażu głowicy lub siłownika elektrotermicznego
Chromowany
Przyłącze do rur stalowych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 5÷100°C
Kv0,01 (l/h)
Op. jednostk.
242
399
452
564
bez uszczelki gumowej
402
Nr katalogowy
Kv0,01 (l/h)
100% otwarty
Zawór grzejnikowy odcinający prosty
Chromowany
Przyłącze do rur stalowych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 5÷100°C
Kv0,01 (l/h)
100% otwarty
Nr katalogowy
432302
432402
432503
432603
3/8"
1/2"
3/4"
1"
2
bez uszczelki gumowej
bez uszczelki gumowej
132
217
258
481
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
10
15
15
50
50
25
25
3
3
200
472
Głowica termostatyczna cieczowa
Zakres regulacji temperatury: 0÷28°C
Maksymalna temperatura otoczenia 50°C,
Do zaworów serii 338, 339, 401, 402 i 455
Z adapterem do montażu
Głowica termostatyczna cieczowa
Ze zdalnym sterowaniem
Zakres regulacji temperatury: 0÷28°C
Maksymalna temperatura otoczenia 50°C,
Do zaworów serii 220, 221, 222, 223, 224,
225, 227, 338, 339, 401, 402 i 455
Długość kapilary 2m
Nr katalogowy
Op. jednostk.
1
200000
Op. zbiorcze
10
●
Nr katalogowy
472000
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
201
656
Głowica termostatyczna cieczowa
Z czujnikiem zdalnym
Zakres regulacji temperatury: 0÷28°C
Maksymalna temperatura otoczenia 50°C
Do zaworów serii 220, 221, 222, 223, 224,
225, 227, 338, 339, 401, 402 i 455
Długość kapilary 2m
Z adapterem do montażu
Siłownik elektrotermiczny
Do zaworów serii 220, 221, 222, 223, 224,
225, 227, 338, 339, 401, 402 i 455
Normalnie zamknięty
Zasilanie 220V lub 24V
Moc pobierana 3W
Klasa zabezpieczenia elektrycznego
IP44 (w pozycji pionowej)
Przewód zasilający 80 cm
Z adapterem do montażu
Nr katalogowy
Nr katalogowy
201000
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
10
656102
656104
Napięcie
V
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
220
224
1
1
10
10
4498
Rozetka naścienna pojedyncza
Z ABS, biała RAL 9010
209
Kapturek zabezpieczający
Do głowic termostatycznych serii 200 i 201
Zabezpiecza przed zmianą nastaw
Nr katalogowy
449800
Nr katalogowy
209000
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
10
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
100
–
209
Klucz imbusowy do kapturka serii 209
Nr katalogowy
209001
4
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
10
5
6
N
OWA
USZCZELKA
3
NA
EL
A
STYCZ
220
Zawór termostatyczny kątowy,
przystosowany do montażu głowicy lub
siłownika elektrotermicznego
Chromowany
Przyłącze do rur stalowych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 5÷100°C
Nr katalogowy
220302
220402
220500
Kvs (m3/h)*
3/8"
1/2"
3/4"
bez uszczelki gumowej
2,29
2,39
3,19
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
20
20
20
225
221
Zawór termostatyczny axialny katowy,
przystosowany do montażu głowicy lub
siłownika elektrotermicznego
Wykonanie prawe
Chromowany
Przyłącze do rur stalowych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 5÷100°C
Zawór termostatyczny prosty,
przystosowany do montażu głowicy lub
siłownika elektrotermicznego
Chromowany
Przyłącze do rur stalowych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 5÷100°C
Kvs (m3/h)*
Nr katalogowy
221302
221402
221500
3/8"
1/2"
3/4"
Nr katalogowy
224302
224402
bez uszczelki gumowej
1,05
1,52
2,20
Op. zbiorcze
1
1
1
20
20
20
Nr katalogowy
225312
225412
3/8"
1/2"
Kvs (m3/h)*
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
0,96
1,40
1
1
20
20
224
225
Zawór termostatyczny axialny,
przystosowany do montażu głowicy lub
siłownika elektrotermicznego
Chromowany
Przyłącze do rur stalowych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 5÷100°C
Zawór termostatyczny axialny kątowy,
przystosowany do montażu głowicy lub
siłownika elektrotermicznego
Wykonanie lewe
Chromowany
Przyłącze do rur stalowych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur pracy: 5÷100°C
Kvs (m3/h)*
3/8"
1/2"
Op. jednostk.
0,93
1,39
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
20
20
Nr katalogowy
225322
225422
Kvs (m3/h)*
3/8"
1/2"
0,96
1,40
Przykład montażu zaworów termostatycznych axialnych kątowych serii 225 w wykonaniu prawym i lewym.
Wykonanie
prawe
Wykonanie
lewe
*Kvs: przepływ przez zawór z głowicą termostatyczną w pozycji maksymalnie otwartej.
Zgodność z normą EN 215 dla głowic termostatycznych serii 200 i 201
współpracujących z zaworami serii 220, 221, 224 i 225.
24
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
20
20
3
203
441
Głowica termostatyczna cieczowa
Z czujnikiem przylgowym
Skala na głowicy w °C
Długość kapilary 2m
Do zaworów serii 220, 221, 222, 223, 224,
225, 227, 338, 339, 401, 402 i 455
Złączka zaciskowa do miedzi
Chromowana
Do zaworów serii 220, 221, 224 i 225
Nr katalogowy
441312
441414
441415
441416
Nr katalogowy
203502
203702
Zakres temperatur
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
20÷50°C
40÷70°C
1
1
–
–
3/8" - Ø 12
1/2" - Ø 14
1/2" - Ø 15
1/2" - Ø 16
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
100
100
100
100
–
–
–
–
4490
Pokrętło do regulacji ręcznej zaworów
termostatycznych
Do zaworów serii 220, 221, 222, 223, 224,
225 i 227
475
Zamocowanie czujnika głowicy serii 203
Nr katalogowy
449010
Nr katalogowy
475001
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
475
Tuleja montażowa czujnika głowicy serii
203
Nr katalogowy
475002
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
200
Głowica termostatyczna cieczowa
Zakres regulacji temperatury: 0÷28°C
Maksymalna temperatura otoczenia 50°C
Do zaworów serii 220, 221, 222, 223, 224,
225 i 227
Nr katalogowy
200001
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
10
25
N
OWA
USZCZELKA
3 A
NA
EL
A
STYCZ
411
431
Zawór grzejnikowy ręczny, kątowy
Chromowany
Przyłącze do rur stalowych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: 5÷100°C
Zawór odcinający, kątowy
Chromowany
Przyłącze do rur stalowych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: 5÷100°C
Kv0,01 (l/h)
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
Nr katalogowy
411302
411402
401500*
401603*
3/8"
1/2"
3/4"
1"
bez uszczelki gumowej
bez uszczelki gumowej
242
399
336
447
10
10
15
15
50
50
25
25
3/8"
1/2"
3/4"
1"
431302
431402
431503
431603
bez uszczelki gumowej
bez uszczelki gumowej
Kv0,01 (l/h)
100% otwarty
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
242
399
452
564
10
10
15
15
50
50
25
25
* zawór termostatyczny
Nr katalogowy
412302
412402
402500*
402603*
3/8"
1/2"
3/4"
1"
bez uszczelki gumowej
bez uszczelki gumowej
412
432
Zawór grzejnikowy ręczny, prosty
Chromowany
Przyłącze do rur stalowych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: 5÷100°C
Zawór odcinający, prosty
Chromowany
Przyłącze do rur stalowych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: 5÷100°C
Kv0,01 (l/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
132
217
258
443
10
10
15
15
50
50
25
25
Nr katalogowy
3/8"
1/2"
3/4"
1"
432302
432402
432503
432603
bez uszczelki gumowej
bez uszczelki gumowej
Kv0,01 (l/h)
100% otwarty
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
132
217
258
481
10
10
15
15
50
50
25
25
* zawór termostatyczny
200
3380
Głowica termostatyczna cieczowa
Pokrycie w kolorze polerowanego chromu
Zakres regulacji temperatury: 0÷28°C
Maksymalna temperatura otoczenia 50°C,
Do zaworów serii 338, 339, 401, 402 i 455
Z adapterem do montażu
Komplet zaworów grzejnikowych, kątowych
(termostatyczny i odcinający),
przystosowany do montażu głowicy lub
siłownika elektrotermicznego.
W komplecie ze złączką zaciskową do rur
miedzianych.
Pokrycie z polerowanego chromu.
Maksymalne ciśnienie: 10bar
Zakres temperatur: 5-100°C
Nr katalogowy
338012
338014
Kv0,01 (l/h)
1/2"
1/2"
komplet
komplet
270/399*
270/399*
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
Nr katalogowy
200013
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
10
* dla zaworu termostatycznego/odcinającego
COLORSET
●●
RAL 3003
368002 koœæ s³oniowa RAL 1013
DO GRZEJNIKÓW KOLOROWYCH
368003 b³êkitny
RAL 5015
3680
368005 ¿ó³ty
RAL 1021
Pokrêt³o do zaworu grzejnikowego
Kapturek do zaworu odcinaj¹cego
Dostêpne w 11 kolorach
368006 szary
RAL 7035
368007 br¹zowy
RAL 8017
368008 czarny
RAL 9005
Nr katalogowy
3680 ● ●
26
Uzupełnienie nr. katalogowego
368001 wiœniowy
Op. jednostk. Op. zbiorcze
1
–
368009 czerwony
RAL 3000
368010 zielony
RAL 6024
368011 chrom
3 A
381
Przyłącze teleskopowe 1/2" GZ ze śrubunkiem 3/4" GW
Do zaworów grzejnikowych i odcinających
Skok 15 mm
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 100°C
Nr katalogowy
381402
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
4
1/2" GZ x śrubunek 3/4" GW
3870
Klucz do śrubunków
Heksagonalny 25 i 26 mm
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
4
387000
3871
Klucz do śrubunków
Heksagonalny 26 i 30 mm
Do złączek DARCAL 23 p 1,5 i 3/4"
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
4
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
10
387100
3871
Klucz wielofunkcyjny
Do złączy od 3/8" do 1"
Nr katalogowy
387127
27
3
Nr katalogowy
450140
450150
Przył. do grzej.
1/2"
13/4"
Przył. do inst.
23 p.1,5
23 p.1,5
4501
452
Zawór podłączeniowy do instalacji
jednorurowej
Chromowany
Rozstaw przyłączy 40 mm
Przyłącze do rur miedzianych lub z tworzywa
Przepływ do grzejnika 100%
Rurka mosiężna 30 cm
Bez rozety maskującej i szablonu
naściennego
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 100°C
Zawór podłączeniowy do instalacji dwururowej,
kątowy
Chromowany
Rozstaw przyłączy 40 mm
Przyłącze do rur miedzianych lub z tworzywa
Do połączenia z rurką zewnętrzną ø 15 (seria
454)
Z rozetą maskującą, szablonem naściennym
i złączką do rurki zewn
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 100°C
Kv0,01 (l/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
320
370
10
10
–
–
Nr katalogowy
452401
Przył. do grzej.
1/2"
348
348400
348500
Przył. do grzej.
1/2"
13/4"
Przył. do inst.
23 p.1,5
23 p.1,5
Kv0,01 (l/h)
310
350
Op. jednostk.
10
10
Nr katalogowy
328400
Przył. do grzej.
1/2"
452
452400
28
Przył. do grzej.
1/2"
Przył. do inst.
23 p.1,5
Kv0,01 (l/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
220
1
25
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
180
1
25
Przył. do inst.
23 p.1,5
Kv0,01 (l/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
220
1
50
328
Zawór podłączeniowy do instalacji jednorurowej,
kątowy
Chromowany
Rozstaw przyłączy 40 mm
Przyłącze do rur miedzianych lub z tworzywa
Przepływ do grzejnika 50%
Do połączenia z rurką zewnętrzną ø 15 (seria
454)
Z rozetą maskującą, szablonem naściennym
i złączką do rurki zewn
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 100°C
Nr katalogowy
Kv0,01 (l/h)
Zawór podłączeniowy do instalacji jednorurowej,
prosty
Chromowany
Rozstaw przyłączy 40 mm
Przyłącze do rur miedzianych lub z tworzywa
Do połączenia z rurką zewnętrzną ø 15 (seria
454)
Przepływ do grzejnika 50%
Z rozetą maskującą, szablonem naściennym
i złączką do rurki zewn
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 100°C
Op. zbiorcze
–
–
23 p.1,5
328
Zawór podłączeniowy do instalacji
jednorurowej
Chromowany
Rozstaw przyłączy 40 mm
Przyłącze do rur miedzianych lub z tworzywa
Przepływ do grzejnika 100%
Pokrętło na środku
Rurka mosiężna 30 cm
Bez rozety maskującej i szablonu naściennego
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 100°C
Nr katalogowy
Przył. do inst.
Zawór podłączeniowy do instalacji dwururowej,
prosty
Chromowany
Rozstaw przyłączy 40 mm
Przyłącze do rur miedzianych lub z tworzywa
Do połączenia z rurką zewnętrzną ø 15 (seria
454)
Z rozetą maskującą, szablonem naściennym
i złączką do rurki zewn
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 100°C
Nr katalogowy
328401
Przył. do grzej.
1/2"
Przył. do inst.
23 p.1,5
Kv0,01 (l/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
180
1
50
3
459
4496
Kolanko podłączeniowe do grzejnika,
Chromowane
Do montażu z zaworem podłączeniowym
do instalacji jednorurowej z rurka zewnętrzną serii 328 i 452 i z zaworem termostatycznym serii 339402
Szablon naścienny
Do montażu zaworów grzejnikowych
serii 4501, 452, 328, 348 i 455
Rozstaw otworów 40 mm
Nr katalogowy
Nr katalogowy
459001
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
–
1/2" GZ x śrubunek 3/4" GW
449640
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
–
4497
Przykład podłączenia kolanka serii 459
Rozetka naścienna podwójna, z ABS, biała
Do montażu z zaworami grzejnikowmi
serii 4501, 452, 328, 348 i 455
Rozstaw otworów od 40 do 50 mm
Nr katalogowy
449740
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
25
–
454
Rurka zewnętrzna do zaworów grzejnikowych,
chromowana, o średnicy 15 mm
Do podłączenia z zaworami serii 452 i 328
(na dole grzejnika) i 338, 340 i 415
(na górze grzejnika)
Nr katalogowy
454060
454090
600 mm
900 mm
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
29
3
Zawory podłączeniowe do grzejników
stalowych z wkładką termostatyczną.
3009
Zawór podłączeniowy kątowy, ze spustem,
chromowany, do instalacji dwururowej
Do grzejników stalowych
Maksymalne ciśnienie 10 bar,
Maksymalna temperatura 100°C,
Nr katalogowy
Przył. do grzej.
300940
1/2" GZ
Przył. do inst.
3/4" – Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
100
3008
Zawór podłączeniowy prosty, ze spustem,
chromowany, do instalacji dwururowej,
Do grzejników stalowych
Maksymalne ciśnienie 10 bar,
Maksymalna temperatura 100°C,
Z
A
A
Z
Z
Z
Nr katalogowy
Przył. do grzej.
Przył. do inst.
300850
3/4" GW
3/4" – Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
100
A
A
3009
Zawór podłączeniowy kątowy, ze spustem,
chromowany, do instalacji dwururowej
Do grzejników stalowych
Maksymalne ciśnienie 10 bar,
Maksymalna temperatura 100°C,
Zawory są instalowane do przyłączy w dolnej części grzejnika. Zabudowana w środku grzejnika rurka przeprowadza czynnik zasilający do części
górnej, gdzie montowana jest wkładka i głowica termostatyczna.
Podłączenia do grzejników stalowych 3/4" GW ze śrubunkiem do grzejników np. Brugman, Buderus, De Longhi, Kermi czy Ocean.
Podłączenia do grzejników stalowych 1/2" GZ nyplowe do grzejników np.
Biasi, Ferroli, Korado, Purmo, Radson czy Weberman.
Zostały opracowane dwa modele zaworów grzejnikowych: do instalacji
dwururowej oraz do instalacji jednorurowej. Obydwa modele są dostępne
w wersji prostej i kątowej. Model do instalacji dwururowych składa się
z dwóch połączonych zaworów kulowych odcinających, natomiast model
do instalacji jednorurowych oprócz zaworów odcinających posiada regulowany by-pass od 30% do 100% natężenia przepływu.
Nr katalogowy
Przył. do grzej.
300950
3/4" GZ
Nr katalogowy
Przył. do grzej.
300840
1/2" GZ
30
Przył. do inst.
3/4" – Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
100
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
100
Rurka do spuszczania wody z grzejników
Wymiar 1/2" GW
Maksymalne ciśnienie 10 bar
Maksymalna temperatura 110°C
560000
Zawór podłączeniowy prosty, ze spustem,
chromowany, do instalacji dwururowej
Do grzejników stalowych
Maksymalne ciśnienie 10 bar
Maksymalna temperatura 100°C,
3/4" – Ø 18
560
Nr katalogowy
3008
Przył. do inst.
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
25
–
3
3010
3010
Zawór podłączeniowy prosty,
chromowany,
Do instalacji dwururowej
Do grzejników stalowych
Maksymalne ciśnienie 10 bar,
Maksymalna temperatura 100°C,
Zawór podłączeniowy prosty,
chromowany,
Do instalacji dwururowej
Do grzejników stalowych
Maksymalne ciśnienie 10 bar
Maksymalna temperatura 100°C
Nr katalogowy
Przył. do grzej.
Przył. do inst.
301040
1/2" GZ
3/4" – Ø 18
Nr katalogowy
Przył. do grzej.
301140
1/2" GZ
Nr katalogowy
Przył. do grzej.
301241
1/2" GZ
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
5
50
Nr katalogowy
Przył. do grzej.
301050
3/4" GW
Przył. do inst.
3/4" – Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
5
50
3011
3011
Zawór podłączeniowy kątowy,
chromowany,
Do instalacji dwururowej
Do grzejników stalowych
Maksymalne ciśnienie 10 bar
Maksymalna temperatura 100°C
Zawór podłączeniowy kątowy,
chromowany,
Do instalacji dwururowej
Do grzejników stalowych
Maksymalne ciśnienie 10 bar
Maksymalna temperatura 100°C
Przył. do inst.
3/4" – Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
5
50
Nr katalogowy
Przył. do grzej.
Przył. do inst.
301150
3/4" GW
3/4" – Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
5
50
3012
3012
Zawór podłączeniowy prosty,
chromowany,
Do instalacji jednorurowej
Z zabezpieczeniem przeciwko cyrkulacji
Do grzejników stalowych
Maksymalne ciśnienie 10 bar,
Maksymalna temperatura 100°C
Zawór podłączeniowy prosty,
chromowany,
Do instalacji jednorurowej
Z zabezpieczeniem przeciwko cyrkulacji
Do grzejników stalowych
Maksymalne ciśnienie 10 bar,
Maksymalna temperatura 100°C
Przył. do inst.
3/4" – Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
5
50
Nr katalogowy
Przył. do grzej.
301250
3/4" GW
Przył. do inst.
3/4" – Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
5
50
3013
3013
Zawór podłączeniowy kątowy,
chromowany,
Z zabezpieczeniem przeciwko cyrkulacji
Do instalacji jednorurowej
Do grzejników stalowych
Maksymalne ciśnienie 10 bar,
Maksymalna temperatura 100°C
Zawór podłączeniowy kątowy,
chromowany,
Do instalacji jednorurowej
Z zabezpieczeniem przeciwko cyrkulacji
Do grzejników stalowych
Maksymalne ciśnienie 10 bar
Maksymalna temperatura 100°C
Nr katalogowy
Przył. do grzej.
Przył. do inst.
301341
1/2" GZ
3/4" – Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
5
50
Nr katalogowy
Przył. do grzej.
Przył. do inst.
301350
3/4" GW
3/4" – Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
5
50
31
3
3014
437
Zawór podłączeniowy prosty, chromowany
Do grzejników stalowych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar,
Maksymalna temperatura: 100°C
Złączka do rury miedzianej
Z uszczelką O-Ring,
Chromowana
Do zaworów podłączeniowych
do grzejników stalowych
Nr katalogowy
Nr katalogowy
301440
Przył. do grzej.
1/2" GZ
Przył. do inst.
3/4" – Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
100
3015
Zawór podłączeniowy kątowy, chromowany
Do grzejników stalowych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 100°C
Nr katalogowy
301540
Przył. do grzej.
1/2" GZ
Przył. do inst.
3/4" – Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
100
3014
301450
Przył. do grzej.
3/4" GW
Przył. do inst.
3/4" – Ø 18
3/4" - Ø 10
3/4" - Ø 12
3/4" - Ø 14
3/4" - Ø 15
3/4" - Ø 16
3/4" - Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
100
3015
Przył. do grzej.
301550
3/4" GW
Przył. do inst.
3/4" – Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
100
681502
681500
681501
681506
681515
681517
681524
681526
681535
681537
681546
681555
681564
Øwewnętrzna
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
560421 ◆ 1/2"
560000 rurka do spuszczania wody z grzejników
32
Øzewnętrzna
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
12÷14
14÷16
12÷14
14÷16
14÷16
16÷18
14÷16
16÷18
16÷18
18÷20
18÷20
18÷20
18÷20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Nr katalogowy
1/4"
3/8"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
50
50
200
200
337
Ręczny zaworek spustowy
Wylot regulowany
Z uszczelnieniem PTFE
Maksymalne ciśnienie: 6 bar,
Maksymalna temperatura: 100°C
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
25
–
–
◆ Komplet 10 korków grzejnikowych ze spustem i rurką serii 560000.
17,5÷18,0
19,0÷19,5
19,5÷10,0
19,5÷10,0
10,5÷11,0
10,5÷11,0
11,5÷12,0
11,5÷12,0
12,5÷13,0
12,5÷13,0
13,5÷14,0
14,5÷15,0
15,5÷16,0
Ręczny zaworek spustowy
Wylot regulowany
Gwint z uszczelnieniem PTFE
Maksymalne ciśnienie: 6 bar,
Maksymalna temperatura: 85°C
Korki grzejnikowe ze spustem
Maksymalne ciśnienie 10 bar,
Maksymalna temperatura 110°C
Opatentowane
Nr katalogowy
–
–
–
–
–
–
337
337121
337131
560
100
100
100
100
100
110
Złączka zaciskowa DARCAL
do rur z tworzywa,
samodopasowująca średnica,
Chromowana
Nie pasuje do zaworów serii 3009
Opatentowana
Zawór podłączeniowy kątowy, chromowany
Do grzejników stalowych
Maksymalne ciśnienie 10 bar
Maksymalna temperatura 100°C
Nr katalogowy
Op. zbiorcze
681
Nr katalogowy
Zawór podłączeniowy prosty, chromowany
Do grzejników stalowych
Maksymalne ciśnienie 10 bar,
Maksymalna temperatura 100°C,
Nr katalogowy
437510
437512
437514
437515
437516
437518
Op. jednostk.
Nr katalogowy
337221
1/4"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
80
–
ROZDZIELACZE, ZAWORY STREFOWE, SZAFKI I AKCESORIA
4
Poni¿szy schemat ma charakter czysto informacyjny
40
60
20
80
0
356
C ALE FFI
2· · · 3 · · · 4
C ALE FFI
¡C
40
60
20
80
0
CA L EFFI
CALEFFI
Mod.
¡C
CALEFFI
PN 10
CALEFFI
Siłowniki do zaworów strefowych kulowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 6460
Zawory strefowe kulowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 6470, 6480, 6489
Trójniki by-pass do zaworów strefowych kulowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 6490
Siłowniki elektrotermiczne do zaworów strefowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 630
Zawory strefowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 632, 633, 642, 643
Trójniki do by-pass’’u przy zaworach strefowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 635
Zawory strefowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 676, 677, 678
Siłowniki elektrotermiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 656
Zawory strefowe z napędem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 636, 637
Rury rozdzielaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 349, 598, 592, 353
Rozdzielacze kompletne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 663
Akcesoria do rozdzielaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 3642, 3641, 356
Szafki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 5902
Siłowniki elektrotermiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 656
Rozdzielacze do instalacjii klimatyzacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 650
Złączki do rozdzielaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 347, 680, 591, 5812, 386
Akcesoria do rozdzielaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 615, 386, 392, 657, 5993, 658, 585, 586
3642,5591, 5594, 5595, 583, 584, 588, 5881
4 A
Nr katalogowy
646002
646004
6460
6480
Silnik elektryczny
Do zaworów strefowych serii 6470
i 6480
220V lub 24V – 50÷60Hz
Z mikroprzełącznikiem pomocniczym
Moc pobierana 4VA
Natężenie prądu na stykach pomocniczych: 0,8A (220V) – 1,3A (24V)
Maksymalna temperatura
otoczenia: 55°C
Temperatura pracy: 55°C,
Klasa zabezpieczeń: IP44,
Moment silnika: 9 Nm
Złączki mimośrodowe do zaworów
strefowych
Do łączenia zaworów serii 6480 i 633
z trójnikami serii 6490 i 635
Rozstaw po podłączeniu do rozdzielaczy podwójnych od 50 do 70 mm
Napięcie
V
Op. jednostk.
220 (±20%)
224 (±10%)
1
1
Nr katalogowy
3/4”
1”
648005
648006
10
10
647040
647050
647060
647070
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
Op. jednostk.
1
1
1
1
17,00
17,27
36,58
39,50
1
1
–
–
6489
Zawór strefowy kulowy,
czterodrogowy
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: -5÷110°C
Trójnik wyposażony w kryzę U6
Regulowany rozstaw przyłączy
od 49 do 63 mm
Zawór strefowy kulowy, dwudrogowy
Specjalne uszczelnienie kuli: O-Ring
z EPDM
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna różnica ciśnień: 10 bar
Zakres temperatur: -5÷110°C
Kv (m3/h)
Op. zbiorcze
Op. zbiorcze
6470
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
10
10
10
Nr katalogowy
3/4”
648950
Kv (m3/h)
przelot
Kv (m3/h)
by-pass
14,43
1,20
Op. jednostk.
1
Op. zbiorcze
15
6480
Zawór strefowy kulowy, trójdrogowy
Przyłącze dolne 3/4" GW
Specjalne uszczelnienie kuli: O-Ring
z EPDM
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna różnica ciśnień: 10 bar
Zakres temperatur: -5÷110°C
Nr katalogowy
648040
648050
648060
648070
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
Kv (m3/h)
przelot
Kv (m3/h)
by-pass
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
14,10
14,43
33,52
36,00
2,45
2,50
3,60
3,80
1
1
1
1
15
15
10
10
Nr katalogowy
649040
649044
649046
649048
649050
649054
649056
649058
649060
649064
649066
649068
36
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
1”
1”
1”
1”
bez kryzy
kryza U4
kryza U6
kryza U8
bez kryzy
kryza U4
kryza U6
kryza U8
bez kryzy
kryza U4
kryza U6
kryza U8
6480
Obejście niecentryczne, do szafek
rozdzielaczowych
Do montażu z zaworami serii 6480 i 633,
trójnikami serii 6490 i 635 oraz rozdzielaczami serii 349, 350 i 592
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: -5÷110°C
6490
Nr katalogowy
Trójnik do by-pass,
Równoważony hydraulicznie
Do zaworów strefowych serii 6480
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: -5÷110°C
648018
Kv (m3/h)
trójnik + by-pass
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2,20
0,78
1,16
1,40
2,25
0,87
1,20
1,50
3,25
1,90
2,50
3,25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Op. jednostk.
1
Op. zbiorcze
–
Przykład podłączenia obejścia niecentrycznego
serii 6480
Monta¿ do zaworu strefowego
serii 633
PN 10
Monta¿ do zaworu strefowego
serii 6480
4 B
Nr katalogowy
630002
630004
630
632
Siłownik elektrotermiczny
Maksymalna temperatura
otoczenia: 55°C
Klasa zabezpieczeń: IP42
Do zaworów serii 632 i 633
220 V lub 24 V - 50 Hz
Moc pobierana:
- w czasie pracy: 10,5VA
- spoczynkowa: 2,5 VA
Zawór strefowy tłokowy,
dwudrogowy
Maksymalne ciśnienie 10 bar,
Maksymalna różnica
ciśnień: 100 kPa
Zakres temperatur: -5÷110°C
Nr katalogowy
Napięcie
V
Op. jednostk.
220
224
1
1
Op. zbiorcze
10
10
632400
632500
632600
1/2”
3/4”
1”
Kv (m3/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
5,10
6,27
6,38
1
1
1
10
10
10
630
Siłownik elektrotermiczny z mikroprzełącznikiem
Maksymalna temperatura
otoczenia: 55°C
Klasa zabezpieczeń: IP42,
Do zaworów serii 632 i 633
220 V lub 24 V – 50 Hz
Moc pobierana:
- w czasie pracy: 10,5VA
- spoczynkowa: 2,5 VA
Natężenie prądu na stykach pomocniczych: 10A (220V) – 3A (24V)
Nr katalogowy
630012
630014
633
Zawór strefowy tłokowy,
trójdrogowy
Maksymalne ciśnienie 10 bar,
Maksymalna różnica
ciśnień: 100 kPa
Zakres temperatur: -5÷110°C
Kv (m3/h)
przelot
Nr katalogowy
Napięcie
V
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
220
224
1
1
10
10
633400
633500
633600
1/2”
3/4”
1”
4,99
6,19
6,45
Kv (m3/h)
by-pass
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
4,33
4,91
5,30
1
1
1
10
10
10
630
Siłownik elektrotermiczny z ręcznym
sterowaniem
Maksymalna temperatura
otoczenia: 55°C
Klasa zabezpieczeń: IP30,
Do zaworów serii 632 i 633
220 V lub 24 V – 50 Hz
Moc pobierana:
- w czasie pracy: 10,5VA
- spoczynkowa: 2,5 VA
10A (220V) – 3A (24V)
Nr katalogowy
630102
630104
Napięcie
V
Op. jednostk.
220
224
1
1
Op. zbiorcze
10
10
630
Siłownik elektrotermiczny z mikroprzełącznikiem i ręcznym sterowaniem
Maksymalna temperatura
otoczenia: 55°C
Klasa zabezpieczeń: IP30,
Do zaworów serii 632 i 633
220 V lub 24 V – 50 Hz
Moc pobierana:
- w czasie pracy: 10,5VA
- spoczynkowa: 2,5 VA
10A (220V) – 3A (24V)
Nr katalogowy
630112
630114
Napięcie
V
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
220
224
1
1
10
10
635
Trójnik do by-pass'u, równoważony
hydraulicznie
Do zaworów serii 633
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna różnica
ciśnień: 100 kPa
Zakres temperatur: -5÷110°C
Nr katalogowy
635440
635460
635480
635540
635560
635580
635640
635660
635680
1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
3/4”
1”
1”
1”
kryza U4
kryza U6
kryza U8
kryza U4
kryza U6
kryza U8
kryza U4
kryza U6
kryza U8
Kv (m3/h)
trójnik + by-pass
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
0,96
1,32
1,73
0,98
1,36
1,79
1,02
1,43
1,88
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
37
4
676
656
Zawór strefowy, dwudrogowy
Maksymalne ciśnienie różnicowe:
1,2 bar
Zakres temperatur: 0÷95°C Przystosowany do montażu siłowników serii 656
Siłownik elektrotermiczny
Normalnie zamknięty, moc 3W,
Napięcie 220 lub 24 V
Klasa zabezpieczeń IP44,
Temperatura pracy: do 50°C,
Przewód 80cm,
Do zaworów serii 676, 677 i 678
Kv (m3/h)
Nr katalogowy
1/2”
3/4”
1”
676040
676050
676060
Op. jednostk.
3,7
3,7
3,7
1
1
1
Op. zbiorcze
15
15
15
Nr katalogowy
Napięcie
V
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
220
224
1
1
10
10
656102
656104
677
Zawór strefowy, trójdrogowy
Maksymalne ciśnienie różnicowe:
1,2 bar
Zakres temperatur: 0÷95°C Przystosowany do montażu siłowników serii 656
Nr katalogowy
1/2”
3/4”
1”
677040
677050
677060
Kv (m3/h)
przelot
Kv (m3/h)
by-pass
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
3,7
3,7
3,7
1,0
1,0
1,0
1
1
1
15
15
15
678
Zawór strefowy, czterodrogowy
Maksymalne ciśnienie różnicowe:
1,2 bar
Zakres temperatur: 0÷95°C Przystosowany do montażu siłowników serii 656, regulowany rozstaw
przyłączy 49-63 mm
Nr katalogowy
1/2”
3/4”
1”
678040
678050
678060
641
Kv (m3/h)
przelot
Kv (m3/h)
by-pass
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
3,7
3,7
3,7
1,0
1,0
1,0
1
1
1
15
15
15
Silnik do zaworów strefowych serii 642 i 643
Z mikroprze³¹cznikiem pomocniczym
220V - 50 Hz
641002
Siłownik elektrotermiczny
z mikroprzełącznikiem
Napięcie 220 lub 24 V
Moc pobierana: 3W
Normalnie zamknięty,
Klasa zabezpieczeń: IP44,
Temperatura pracy: do 55°C,
Przewód 80cm,
Do zaworów serii 676, 677 i 678
Nr katalogowy
Napięcie
V
656112
656114
Op. jednostk.
1
Op. jednostk.
220
224
1
1
Zawór strefowy dwudrogowy z silnikiem
Z mikroprze³¹cznikiem
pomocniczym
Normalnie zamkniêty
230V – 50 Hz
OÂå
NOW
Nr katalogowy
Kv (m3/h)
1/2”
3/4”
1”
2,5
4,5
6,0
Op. jednostk.
1
1
1
Op. zbiorcze
–
–
–
643 ●
Z-one
–
TM
Zawór strefowy trójdrogowy
z silnikiem
Z mikroprze³¹cznikiem
pomocniczym
Normalnie zamkniêty
230V - 50 Hz
Charakterystyki techniczne
38
10
10
TM
Op. zbiorcze
Maksymalne ciœnienie pracy:
16 bar
Napiêcie:
230V (ac) – 50 Hz
Pobór mocy:
6,5 W; 7 VA
Czas otwarcia:
70÷75 s
Czas zamkniêcia:
5÷7 s
Stan silnika:
normalnie zamkniêty (przy braku napiêcia)
Zakres temperatur pracy:
0÷90°C
Maksymalna temperatura otoczenia:
40°C
Klasa zabezpieczenia:
IP 40
D³ugoœæ kabla zasilaj¹cego
95 cm
Op. zbiorcze
642 ●
Z-one
642042
642052
642062
●
Nr katalogowy
656
OÂå
NOW
Nr katalogowy
643042
643052
643062
Kv (m3/h)
1/2”
3/4”
1”
2,5
4,5
6,0
Op. jednostk.
1
1
1
Op. zbiorcze
–
–
–
4
636
637
●
Zawór strefowy trójdrogowy, tłokowy,
z siłownikiem i możliwością ręcznego
sterowania
Przepływ pełny
Z mikroprzełącznikiem pomocniczym
220 V lub 24 V – 50 Hz
Maksymalne ciśnienie: 16 bar,
Maksymalna temperatura: 110°C,
Klasa zabezpieczeń: IP44
Czas przełączenia: 90s
Zawór można przekształcić w dwudrogowy zaślepiając wylot środkowy
łp max
bar
Nr katalogowy
636073
636083
636093
636075
636085
636095
1 1/4”
1 1/2”
2”
1 1/4”
1 1/2”
2”
1,2
1
0,9
1,2
1
0,9
Napięcie
Kv (m3/h)
V
220
220
220
224
224
224
14
19
25
14
19
25
637
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
●
Zawór strefowy trójdrogowy, kulowy,
z siłownikiem i możliwością ręcznego
sterowania,
Z mikroprzełącznikiem pomocniczym
220 V lub 24 V – 50 Hz,
Maksymalne ciśnienie: 40 bar,
Maksymalne ciśnienie
różnicowe: 6 bar
Zakres temperatur: -10÷110°C
Maksymalna temperatura
otoczenia: 55°C
Moc pobierana: 3/4" i 1" – 3 VA,
1 1/4"÷2" – 5VA
Natężenie prądu na stykach
pomocniczych: 1A
Klasa zabezpieczeń: IP42
Czas przełączania: ~60s
Z przelotem typu „L”. Przepływ pełny.
Nr katalogowy
637053
637063
637073
637083
637093
637055
637065
637075
637085
637095
Moment silnika
(N·m)
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
15
15
20
20
35
15
15
20
20
35
Napięcie
Kv (m3/h)
V
220
220
220
220
220
224
224
224
224
224
19,8
17,7
30,2
39,2
67,0
19,8
17,7
30,2
39,2
67,0
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Z przelotem typu „T”. Przepływ zredukowany.
Nr katalogowy
637153
637163
637173
637183
637193
637155
637165
637175
637185
637195
Moment silnika
(N·m)
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
15
15
20
20
35
15
15
20
20
35
Napięcie
Kv (m3/h)
V
220
220
220
220
220
224
224
224
224
224
16,5
19,8
17,7
30,1
39,2
16,5
19,8
17,7
30,5
39,2
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
●
Zawór strefowy dwudrogowy, kulowy,
z siłownikiem i możliwością ręcznego
sterowania
Z mikroprzełącznikiem pomocniczym
220 V lub 24 V – 50 Hz
Maksymalne ciśnienie: 40 bar
Maksymalne ciśnienie
różnicowe: 6 bar
Zakres temperatur: -10÷110°C
Maksymalna temperatura
otoczenia: 55°C
Moc pobierana: 3/4" i 1" – 3 VA
1 1/4"÷2" – 5VA
Natężenie prądu na stykach
pomocniczych: 1A
Klasa zabezpieczeń: IP42
Czas przełączania: ~60s
Nr katalogowy
637052
637062
637072
637082
637092
637054
637064
637074
637084
637094
Moment silnika
(N·m)
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
15
15
20
20
35
15
15
20
20
35
Napięcie
Kv (m3/h)
V
220
220
220
220
220
224
224
224
224
224
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
14,0
25,5
43,5
56,0
96,0
14,0
25,5
43,0
56,0
96,0
637
●
Zawór strefowy dwudrogowy,
kulowy, z siłownikiem i możliwością
ręcznego sterowania
Z mikroprzełącznikiem pomocniczym
220 V lub 24 V – 50 Hz
Maksymalne ciśnienie: 40 bar
Maksymalne ciśnienie
różnicowe: 6 bar
Zakres temperatur: -10÷110°C
Maksymalna temperatura
otoczenia: 55°C
Moc pobierana: 10,5 VA
Natężenie prądu na stykach
pomocniczych: 1A
Klasa zabezpieczeń: IP65
Czas przełączania: ~180s
Nr katalogowy
637202
637302
637402
637204
637304
637404
Moment silnika
(N·m)
2 1/2”
3”
4”
2 1/2”
3”
4”
120
120
120
120
120
120
Napięcie
Kv (m3/h)
V
220
220
220
224
224
224
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
170
253
450
170
253
450
Schemat działania zaworów serii 637
Przelot typu „L”
Przelot typu „T”
Dzia∏anie ON/OFF
Dzia∏anie p∏ynne
Obrót o 180°
Obrót o 90°
39
4
356
3642
Zawór by-pass do rozdzielaczy
podwójnych serii 356 i 357
Rozstaw przyłączy: 60 mm,
Stałe ciśnienie różnicowe: 2000 mm H2O
Złączka do montażu odpowietrznika do
rozdzielacza serii 356 i 357
Nr katalogowy
Nr katalogowy
356050
Op. jednostk.
3/4”
1
Op. zbiorcze
–
364253
364254
364263
Op. jednostk.
3/4” x 3/8” GW
3/4” x 1/2” GW
3/1” x 3/8” GW
2
2
2
Op. zbiorcze
–
–
–
Przykład podłączenia zaworu by-pass serii 356050 do
rozdzielacza podwójnego serii 356 i 357
3641
Korek zaślepiający do rozdzielacza serii
356 i 357
2· · · 3 · · ·4
Nr katalogowy
364150
364160
CALEFFI
CALEFFI
Seria 356
Seria 6460
Seria 630
Mod. Dep.
Mod. Dep.
Seria 356
356
PN 10
356
Seria 357
CALEFFI
CALEFFI
Mod. Dep.
357
2· · · 3 · · ·4
40
Mod. Dep.
357
3/4”
1”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2
2
–
–
4 C
Nr katalogowy
349130
349140
349150
Przyłacz
Ilośç
a główne wylotów
3/4”
3/4”
3/4”
x3
x4
x5
349
592
Rozdzielacz mosiężny pojedynczy
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: -10÷110°C
Rozstaw wylotów: 35 mm
Rozdzielacz mosiężny pojedynczy
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: -10÷110°C
Przyłącze z uszczelką PTFE
Przyłącza boczne
1/2” GZ - Ø 16
1/2” GZ - Ø 16
1/2” GZ - Ø 16
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
5
5
5
–
–
–
349
Rozdzielacz mosiężny pojedynczy
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: -10÷110°C
Rozstaw wylotów: 35 mm
Z płaskim siodełkiem,
do złączek zaciskowych
Nr katalogowy
349230
349240
349250
Przyłacz
Ilośç
a główne wylotów
3/4”
3/4”
3/4”
x3
x4
x5
Przyłącza boczne
1/2” GZ - Ø 13
1/2” GZ - Ø 13
1/2” GZ - Ø 13
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
5
5
5
–
–
–
Przyłacz
Ilośç
Nr katalogowy a główne wylotów Przyłącza boczne Rozstaw
592525
592535
592545
592625
592635
592645
592626
592636
592646
592726*
592736*
592746*
592622
592632
3/4”
3/4”
3/4”
1”/4
1”/4
1”/4
1” 1/4”
1” 1/4”
1” 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1”
1”
x2
x3
x4
x2
x3
x4
x2
x3
x4
x2
x3
x4
x2
x3
1/2” GZ -Ø 16
1/2” GZ - Ø 16
1/2” GZ - Ø 16
1/2” GZ - Ø 16
1/2” GZ - Ø 16
1/2” GZ - Ø 16
1/2” GZ - Ø 16
1/2” GZ - Ø 16
1/2” GZ -Ø 16
1/2” GZ - Ø 16
1/2” GZ - Ø 16
1/2” GZ - Ø 16
3/4” GZ -Ø 18
3/4” GZ - Ø 18
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
* Przyłącze bez uszczelnienia PTFE.
349
Rozdzielacz mosiężny pojedynczy
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: -10÷110°C
Rozstaw wylotów: 35 mm
Nr katalogowy
349330
349340
349350
Przyłacz
Ilośç
a główne wylotów
3/4”
3/4”
3/4”
x3
x4
x5
592
Rozdzielacz mosiężny pojedynczy
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: -10÷110°C
Przyłącze z uszczelką PTFE
Przyłącza boczne
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1/2” GW
1/2” GW
1/2” GW
5
5
5
–
–
–
598
Rozdzielacz mosiężny pojedynczy,
zaślepiony
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: -10÷110°C
Rozstaw wylotów: 35 mm
Nr katalogowy
598521
598531
598541
598621
598631
598641
Przyłacz
Ilośç
a główne wylotów
3/4”
3/4”
3/4”
1”4/
1”4/
1”4/
x2
x3
x4
x2
x3
x4
Przyłącza boczne
1/2” GZ - Ø 16
1/2” GZ - Ø 16
1/2” GZ - Ø 16
1/2” GZ - Ø 16
1/2” GZ - Ø 16
1/2” GZ - Ø 16
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2
2
2
2
2
2
–
–
–
–
–
–
Przyłacz
Ilośç
Nr katalogowy a główne wylotów Przyłącza boczne
592527
592537
592547
592627
592637
592647
592628
592638
592648
592728*
592738*
592748*
3/4”
3/4”
3/4”
1”/4
1”/4
1”/4
1” 1/4”
1” 1/4”
1” 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
x2
x3
x4
x2
x3
x4
x2
x3
x4
x2
x3
x4
598522
598532
598542
598622
598632
598642
3/4”
3/4”
3/4”
1”4/
1”4/
1”4/
x2
x3
x4
x2
x3
x4
Przyłącza boczne
1/2” GW
1/2” GW
1/2” GW
1/2” GW
1/2” GW
1/2” GW
Op. jednostk.
2
2
2
2
2
2
Op. zbiorcze
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
353
Rozdzielacz mosiężny z zaworami odcinającymi, przystosowany do złączek
zaciskowych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: -10÷100°C
Rozstaw wylotów: 35 mm
Z płaskim siodełkiem, do złączek zaciskowych
Rozdzielacz mosiężny pojedynczy,
zaślepiony
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: -10÷110°C
Rozstaw wylotów: 35 mm
Przyłacz
Ilośç
a główne wylotów
Op. jednostk.
* Przyłącze bez uszczelnienia PTFE.
598
Nr katalogowy
1/2” GW
1/2” GW
1/2” GW
1/2” GW
1/2” GW
1/2” GW
1/2” GW
1/2” GW
1/2” GW
1/2” GW
1/2” GW
1/2” GW
Rozstaw
Op. zbiorcze
–
–
–
–
–
–
Nr katalogowy
353252
353253
353254
353255
Przyłacza Ilośç
główne wylotów
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
x2
x3
x4
x5
Przyłącza boczne
1/2” M - Ø 13
1/2” M - Ø 13
1/2” M - Ø 13
1/2” M - Ø 13
Op. jednostk.
2
2
2
2
Op. zbiorcze
–
–
–
–
41
4
663
Obejście niecentryczne by-pass
Stałe ciśnienie
różnicowe: 2000 mm H2O
Do rozdzielaczy kompletnych
serii 663
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 100°C
Nr katalogowy
Op. jednostk.
1
663000
663
Para rozdzielaczy kompletnych złożonych z:
– 1 rozdzielacza powrotnego z zaworami odcinającymi, przystosowanymi do
montażu siłowników elektrotermicznych,
– 1 rozdzielacza zasilającego z zaworami regulacyjnymi,
– 2 uchwytów serii 658,
– 2 korków redukcyjnych 1 1/4"GZ x 1"GW,
– 2 korków przyłączeniowych, z zaślepkami
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: 5÷100°C
Rozstaw wylotów: 50 mm
Op. zbiorcze
20
Przykład podłączenia obejścia by-pass serii 663000
do rozdzielacza kompletnego serii 663.
Przyłacza
Ilośç
główne wylotówPrzyłącza boczne
6637C5
6637D5
6637E 5
6637 F 5
6637G5
6637H5
6637 I 5
6637 L 5
6637M5
6637N5
6637O5
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
x 3
x 4
x 5
x 6
x 7
x 8
x 9
x 10
x 11
x 12
x 13
3/4” - Ø 18
3/4” - Ø 18
3/4” - Ø 18
3/4” - Ø 18
3/4” - Ø 18
3/4” - Ø 18
3/4” - Ø 18
3/4” - Ø 18
3/4” - Ø 18
3/4” - Ø 18
3/4” - Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EFFI
CA L EFFI
5902
663
Szafka z blachy lakierowanej
Rama stalowa, podtynkowa
Do rozdzielaczy serii 349, 350,
592 i 633
Głębokość regulowana:
110 lub 140mm
Z otworami wentylacyjnymi
Z zamknięciem
Para rozdzielaczy z zaworami odcinającymi
i regulacyjnym
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: 5÷110°C
Rozstaw wylotów: 50 mm
Nr katalogowy
Przyłacza Ilośç
główne wylotów Przyłącza boczne
663735
663745
663755
663765
663775
663785
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
42
x3
x4
x5
x6
x7
x8
3/4” - Ø 18
3/4” - Ø 18
3/4” - Ø 18
3/4” - Ø 18
3/4” - Ø 18
3/4” - Ø 18
C ALE FFI
Nr katalogowy
C ALE FFI
CA L
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
Nr katalogowy
590204
590206
590208
590210
Wymiary montażowe (h x b x p)
450 x 1400 x 110÷140
450 x 1600 x 110÷140
450 x 1800 x 110÷140
450 x 1000 x 110÷140
Op. jednostk.
1
1
1
1
Op. zbiorcze
–
–
–
–
4
Nr katalogowy
656102
656104
656
347
Siłownik elektrotermiczny
Do rozdzielaczy serii 663
Normalnie zamknięty
Zasilanie: 220V lub 24V
Moc pobierana: 3W
Klasa zabezpieczenia elektrycznego: IP44 (w
pozycji pionowej)
Maksymalna temperatura otoczenia: 50°C
Przewód zasilający 80 cm
Złączka zaciskowa
do rur miedzianych
z uszczelką O-Ring
Nr katalogowy
Napięcie
V
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
220
224
1
1
10
10
656
347510
347512
347514
347515
347516
347518
3/4” - Ø 10
3/4” - Ø 12
3/4” - Ø 14
3/4” - Ø 15
3/4” - Ø 16
3/4” - Ø 18
Siłownik elektrotermiczny
Do rozdzielaczy serii 663
Normalnie zamknięty
Z mikroprzełącznikiem pomocniczym
Zasilanie: 220V lub 24V
Natężenie prądu na stykach pomocniczych:
0,8A (220V)
Moc pobierana: 3W
Klasa zabezpieczenia elektrycznego: IP44 (w
pozycji pionowej)
Maksymalna temperatura otoczenia: 50°C
Przewód zasilający 80 cm
Nr katalogowy
656112
656114
Napięcie
V
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
220
224
1
1
10
10
650
Rozdzielacz mosiężny pojedynczy
Do instalacji klimatyzacyjnych
i chłodniczych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: -40÷95°C
Wyposażony w izolację termiczną,
tłoczoną na gorąco
Nr katalogowy
Przyłacza Ilośç
główne wylotów Przyłącza boczne
650722
650732
650742
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
x2
x3
x4
3/4” - Ø 18
3/4” - Ø 18
3/4” - Ø 18
615
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
–
–
–
615500
1
Op. zbiorcze
–
–
–
–
–
–
–
Złączka zaciskowa DARCAL
do rur z tworzywa
Samodopasowująca średnica
Opatentowana
Nr katalogowy
680502
680503
680500
680501
680506
680515
680517
680524
680526
680535
680537
680544
680546
680555
680564
680505
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
Øwewnętrzna
Øzewnętrzna
17,5÷18,0
8,5÷19,
19,0÷19,5
19,5÷10,0
19,5÷10,0
10,5÷11,0
10,5÷11,0
11,5÷12,0
11,5÷12,0
12,5÷13,0
12,5÷13,0
13,5÷14,0
13,5÷14,0
14,5÷15,0
15,5÷16
17
12÷14
12÷14
14÷16
12÷14
14÷16
14÷16
16÷18
14÷16
16÷18
16÷18
18÷20
16÷18
18÷20
18÷20
18÷20
22,50
Op. jednostk.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Op. zbiorcze
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
386
●
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
100
100
100
100
100
110
680
Pasta uszczelniająco-klejąca 50g
Do montażu izolacji termicznej
rozdzielaczy serii 650,
separatorów powietrza DISCAL
serii 551 i sprzęgieł hydraulicznych
z rozdzielaczami SEPCOLL
serii 559
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Zaślepka z nakrętką,
do wylotów z rozdzielaczy
Nr katalogowy
386500
3/4”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
–
43
4
591
392
Złączka zaciskowa do rur z tworzywa
Złączka przelotowa z termometrem,
z uszczelką PTFE
Zakres termometru: 0÷80°C
Średnica tarczy: 40 mm
Do rozdzielaczy serii 592 i 350
Nr katalogowy
392600
392700
Nr katalogowy
591400
591401
591402
591405
591414
591424
591433
591565
591566
Op. jednostk.
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
Op. zbiorcze
1
1
–
–
Op. zbiorcze
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Ø 8 - 12
Ø 8 - 13
Ø 10 - 12
Ø 10 - 15
Ø 11,6 - 16
Ø 12 - 16
Ø 13 - 16
Ø 16 - 21
Ø 16 - 22
1”
1 1/4”
Op. jednostk.
657
Złączka do wylotów z rozdzielczy
z termometrem
Zakres termometru: 0÷80°C
Średnica tarczy: 40 mm
Do rozdzielaczy serii 592 i 350
Nr katalogowy
657400
1/2” x 1/2”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
5
–
5812
Złączka jedno- lub dwustożkowa
Pierścień z PTFE, do rur miedzianych
657
Złączka do wylotów z rozdzielczy z termometrem
Zakres termometru: 0÷80°C
Średnica tarczy: 40 mm
Do rozdzielaczy serii 592 i 350
Nr katalogowy
581230
581232
581236
581238
581240
581242
581244
581245
581246
581254
581256
581258
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
3/4”
+ jednostożkowa Ø 10
+ dwustożkowa
Ø 12
+ jednostożkowa Ø 6
+ jednostożkowa Ø 8
+ jednostożkowa Ø 10
+ jednostożkowa Ø 12
+ jednostożkowa Ø 14
+ jednostożkowa Ø 15
+ dwustożkowa
Ø 16
+ jednostożkowa Ø 14
+ jednostożkowa Ø 16
+ dwustożkowa
Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Nr katalogowy
657050
Ø przyłącze
3/4” x 3/4”
18
1
Op. zbiorcze
–
3642
Korek redukcyjny do rozdzielacza serii 666,
667 i 668
Nr katalogowy
364276
44
Op. jednostk.
1” GW x 1 1/4” GZ
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2
–
4
5991
658
Korek redukcyjny do rozdzielacza
Do stosowania z rozdzielaczami
serii 349, 350, 592, 650 i 663
Para uchwytów mocujących
do rozdzielaczy serii 592 i 350
Wyposażone w klamry z izolacją
termiczno-akustyczną i śruby
Do montażu w szafce serii 659
lub bezpośrednio do ściany
Nr katalogowy
599153
599154
599163
599173
599174
3/4” x 3/8”
3/4” x 1/2”
x 3/8”
1”
1 1/4” x 3/8”
1 1/4” x 1/2”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2
2
2
2
2
–
–
–
–
–
Nr katalogowy
5993
658000
Korek zaślepiający do rozdzielacza
Do stosowania z rozdzielaczami
serii 349, 350, 592, 650 i 663
Nr katalogowy
599350
599360
599370
Op. jednostk.
3/4”
1”
1 1/4”
2
2
2
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
20
658
Op. zbiorcze
Para uchwytów mocujących
do rozdzielaczy serii 663
Wyposażone w klamry i śruby
Do montażu w szafce serii 659
lub bezpośrednio do ściany
–
–
–
5994
Korek do rozdzielacza z dwoma złączami
bocznymi
Do stosowania z rozdzielaczami
serii 349, 350, 592, 650 i 663
Nr katalogowy
599453
599454
599463
599464
599465
599473
599474
Op. jednostk.
3/4” x 1/2” x 3/8”
3/4” x 1/2” x 1/2”
x 1/2” x 3/8”
1”
x 1/2” x 1/2”
1”
x 3/4” GZ x 3/8”
1”
1 1/4” x 1/2” x 3/8”
1 1/4” x 1/2” x 1/2”
2
2
2
2
2
2
2
Op. zbiorcze
–
–
–
–
–
–
–
Nr katalogowy
Op. jednostk.
1
658100
658
Op. zbiorcze
–
●
Para uchwytów mocujących
do rozdzielaczy serii 592 i 350
Wyposażone w klamry i śruby
Do montażu w szafce serii 5902
5995
Korek do rozdzielacza z jednym złączem
bocznym
Do stosowania z rozdzielaczami
serii 349, 350, 592, 650 i 663
Nr katalogowy
599553
599563
599573
Op. jednostk.
3/4” x 3/8”
x 3/8”
1”
1 1/4” x 3/8”
2
2
2
Op. zbiorcze
–
–
–
Nr katalogowy
658200
Op. jednostk.
1
Op. zbiorcze
–
45
4
Nr katalogowy
583034
583045
583064
583065
583
588
Mufa do wylotów z rozdzielacza
Śrubunek prosty
Do instalacji wodnych i glikolowych
o niskim stężeniu
Ø przyłącze
3/8” GW x 1/2” GZ
1/2” GW x 3/4” GZ
1”/8 GW x 1/2” GZ
1”/8 GW x 3/4” GZ
16
18
16
18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
10
10
10
–
–
–
–
584
Nr katalogowy
588030
588040
588050
588060
588070
588080
588090
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
50
50
25
20
10
–
–
1
1
1
1
1
1
1
3/8”
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
Nypel do wylotów z rozdzielacza
588
Ø przyłącze
Nr katalogowy
584053
584054
584055
584065
3/4” GZ x 3/8”
3/4” GZ x 1/2”
3/4” GZ x 3/4”
1”/4 GZ x 3/4”
12
16
18
18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
–
–
–
–
10
10
10
10
585
Tuleja usztywniająca do rur miedzianych
Nr katalogowy
585010
585012
585014
585015
585016
585018
585110
585112
585114
585115
585116
585118
Grubośç ścianki
Ø 10
Ø 12
Ø 14
Ø 15
Ø 16
Ø 18
Ø 10
Ø 12
Ø 14
Ø 15
Ø 16
Ø 18
Op. jednostk.
Nr katalogowy
588031
588041
588051
588061
588071
588081
588091
3/8”
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2
Op. zbiorcze
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1
1
1
1
1
1
Śrubunek prosty chromowany
Do instalacji wodnych i glikolowych
o niskim stężeniu
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
50
50
25
20
10
–
–
5881
Śrubunek kątowy
Do instalacji wodnych i glikolowych
o niskim stężeniu
Nr katalogowy
588130
588140
588150
588160
588170
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
50
50
25
15
10
1
1
1
1
1
3/8”
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
5881
Śrubunek kątowy chromowany
Do instalacji wodnych i glikolowych
o niskim stężeniu
586
Korek zaślepiający do rozdzielacza
Nr katalogowy
586300
586400
586600
46
Op. jednostk.
3/8”
1/2”
1”
10
10
10
Op. zbiorcze
–
–
–
Nr katalogowy
588131
588141
588151
588161
588171
3/8”
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
50
50
25
15
10
5
PODZESPO£Y DO INSTALACJI OGRZEWANIA POD£OGOWEGO
Poni¿szy schemat ma charakter czysto informacyjny
40
60
20
I
E FF
C AL
CA L EFFI
CA L EFFI
80
0
¡C
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
60
20
C AL
E FF
I
CA L EFFI
60
40
40
80
20
60
0
CA L EFFI
¡C
80
20
100
80
100
CA L
25%
100%
50%
80%
50%
18
17
19
16
12
20
21
15
REGOLATORE
DIGITALE TRE PUNTI
22
14
50
60
70
23
13
24
3
WATCH
40
80
30
90
12
9
1
11
-25%
+25%
-50%
0
2
10
9
3
6
8
7
6
4
5
Rozdzielacze kompletne do instalacji ogrzewania podłogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 668
Szafki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 659, 660
Zespoły regulacji pogodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 152, 153
Zespoły regulacji pogodowej do wbudowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 154, 155
Zespoły regulacji pogodowej w szafkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 154, 155
Termostaty pokojowe dla regulatorów pogodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 151
Szafki dla zespołów regulacji pogodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 659
Części zamienne do zespołów regulacji pogodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 150
Zespoły regulacji parametrów c.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 160
Rozdzielacze kompletne z zaworami regulacyjnymi i odcinającymi . . . . . . . . . . . . . . . .seria 666, 667, 668
Złączki do rur z tworzywa o samodopasowujacej się średnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 680
Złączki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 347, 591, 5812
Obejścia niecentryczne, uchwyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 663, 658
Zawory odcinające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 391
Złączki z termometrem i termometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 392, 657, 688
Korki do rozdzielaczy kompletne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 5996
Siłowniki elektrotermiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 656
Wskaźniki przepływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 669
Automatyczne stabilizatory przepływu AUTOFLOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 120
Korki do rozdzielaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 5991, 5993, 5994, 5995, 3642
Akcesoria do rozdzielaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 59575, 337, 386, 538
Siłowniki elektrotermiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 656
Zawory odcinające i regulacyjne do instalacji ogrzewania podłogowego . .seria 652, 6620, 6621, 654,
6640, 6641, 655, 6650, 6651
5
668
Para rozdzielaczy kompletnych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: 0÷80°C
Rozdzielacze złożone z:
– 1 rozdzielacza powrotnego serii 666, z zaworami odcinającymi, przystosowanymi do montażu siłowników elektrotermicznych,
– 1 rozdzielacza zasilającego serii 667, z zaworami regulacyjnymi,
– 2 uchwytów serii 658,
– 2 zaworów odcinające kulowe serii 391,
– 2 korków przyłączeniowych serii 5996, z zaworami spustowymi
i zaworami odpowietrzającymi.
Nr katalogowy
Przyłącza
Ilość
główne wylotów.
6686C5
6686D5
6686E 5
6686 F 5
6686G5
6686H5
6686 I 5
6686 L 5
6686M5
6686N5
6686O5
6687C5
6687D5
6687E 5
6687 F 5
6687G5
6687H5
6687 I 5
6687 L 5
6687M5
6687N5
6687O5
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
Przyłącza boczne
3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" -
x 3
x 4
x 5
x 6
x 7
x 8
x 9
x 10
x 11
x 12
x 13
x 3
x 4
x 5
x 6
x 7
x 8
x 9
x 10
x 11
x 12
x 13
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1" lub 1 1/4"
C ALE FFI
C ALE FFI
CA L EFFI
10
8
6
4
2
0
1" lub 1 1/4"
195
383
101
Wymiary rozdzielacza kompletnego serii 668
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
87
CA L
25
3/4"
50
L
d∏. ca∏kowita
27
Nr. katalog. (1")
Nr. katalog (1 1/4")
Ilość przyłączy
Dł. całkowita
52
6686C5
6687C5
3
385
6686D5
6687D5
4
435
6686E5
6687E5
5
485
6686F5
6687F5
6
535
6686G5
6687G5
7
585
6686H5
6687H5
8
635
6686I5
6687I5
9
715
6686L5
6687L5
10
765
6686M5
6687M5
11
815
6686N5
6687N5
12
865
6686O5
6687O5
13
915
5
Podstawa do montażu szafki
serii 659 na podłodze
Wysokość 20 cm
(h x b x p)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
–
–
–
–
–
1
1
1
1
1
450 x 1400 x 110/140
450 x 1600 x 110/140
450 x 1800 x 110/140
450 x 1000 x 110/140
450 x 1200 x 110/140
Nr katalogowy
dla 659040
dla 659060
dla 659080
dla 659100
dla 659120
660040
660060
660080
660100
660120
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
Maksymalnie 17+17 wylotów
Wybór rozmiarów szafki serii 659 w zależności od ilości
wylotów z rozdzielaczy
Zawór Autoflow i maksymalnie 15+15 wylotów
Maksymalnie 14+14 wylotów
Zawór Autoflow i maksymalnie 11+11 wylotów
Maksymalnie 10+10 wylotów
Zawór Autoflow i maksymalnie 7+7 wylotów
&
$
Maksymalnie 6+6 wylotów
Zawór Autoflow i maksymalnie 4+4 wyloty
40
60
20
80
0
CA
CALEFFI
CALEFFI
CA
CALEFFI
CA
CALEFFI
CALEFFI
CALEFFI
CALEFFI
°C
CALEFFI
659040
659060
659080
659100
659120
660
Szafka do montażu rozdzielaczy
serii 668
Montaż w ścianie lub na podłodze
(z podstawą serii 660)
Z zamknięciem
Z blachy lakierowanej
Głębokość regulowana:
110 lub 140 mm
Nr katalogowy
659
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
60
20
80
0
CALEFFI
CA
CALEFFI
CALEFFI
CA
CALEFFI
CA
°C
53
5
152
150
●
Zespół regulacji pogodowej
parametrów c.o.
Z izolacją
●
Podzespoły do zespołów regulacji
pogodowej serii 152 i 153
Nr katalogowy
Nr katalogowy
152600
152601
1" - z pompą UPS 25-60
1" - z pompą UPS 25-80
153
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
●
Zespół regulacji pogodowej
parametrów c.o.
Z termostatem pokojowym
elektronicznym, programowanym
Z izolacją
150000
150001
150003
150004
150005
150006*
150007
150009**
150010
150011
150012
150014
150015
150016
150022
150100
korpus dla 152600-153600
pompa UPS 25-60 dla 152600-153600 i 150600
termometr dla 152600-153600 i 150600
czujnik zewnętrzny dla serii 152-153-154-155 i 150
zawór upustowo-różnicowy dla152600-153600 i 150600
czujnik temperatury zasilania dla 152600-153600-154-155 i 150600
pompa UPS 25-80 dla 152601-153601 i 150601
czujnik temperatury zasilania dla 152601-153601 i 150601
grupa zaworu mieszającego dla serii 152-153 i 150
termometr dla 152601-153601-154-155 i 150601
korpus dla 152601-153601
część zaworu mieszającego dla 152600-153600
część zaworu mieszającego dla 152601-153601-154-155
pokrętło zaworu upust.-różnicowego, bakelitowe dla serii 152-153
zegar sterujący dla serii 152-155
regulator elektroniczny dla serii 152-153-154-155
** Można wykorzystać jako czujnik powrotu dla serii 154 i 155.
** Można wykorzystać jako czujnik powrotu dla serii 152 i 153.
Schemat zastosowania zespołu regulacji pogodowej
serii 152
TA
CA
CA
L IEF
L IFE
C ALE FF
C ALE FF
I
I
PN 10
01
01
8
01
8
6
01
8
6
4
2
0
CA
01
8
6
4
2
0
01
8
6
4
2
0
8
6
4
6
4
4
2
2
2
0
0
0
L IFE
CA
Nr katalogowy
153600
153601
1" - z pompą UPS 25-60
1" - z pompą UPS 25-80
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
L IEF
TA
CA
CA
L IEF
L IFE
C ALE FF
C ALE FF
I
I
PN 10
01
01
8
6
4
01
8
6
4
01
8
6
4
2
2
0
0
CA
01
8
6
2
0
4
01
8
6
4
8
6
4
2
2
2
0
0
0
L IFE
CA
151
●
Termostat pokojowy
Do zespołu regulacji pogodowej serii 152 i 155
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
EFFI
CA
L
25%
50%
100%
80%
50%
18
17
19
21
22
23
90
24
1
-25%
+25%
2
3
6
8
4
7
5
6
–
30
9
1
80
3
10
54
Op. zbiorcze
70
WATCH
9
11
151002
Op. jednostk.
60
40
12
Nr katalogowy
REGOLATORE
DIGITALE TRE PUNTI
50
13
●
Termostat pokojowy elektroniczny,
programowany
Do zespołu regulacji pogodowej serii 152, 153,
154 i 155
12
14
151
16
20
15
151000
-50%
0
L IEF
5
Zasada działania
Podzespoły
Działanie zespołu regulacji pogodowej polega na wysyłaniu do odbiorników
czynnika grzewczego o najniższej możliwej temperaturze, pozwalającej na
utrzymanie żądanego poziomu zapotrzebowania na ciepło zasilanej instalacji.
Temperatura zasilania zmienia się automatycznie w zależności od temperatury
zewnętrznej oraz żądanej temperatury w pomieszczeniu, w przypadku współpracy z ogrzewaniem podłogowym zespół regulacji pogodowej minimalizuje
bezwładność płyty grzejnej.
01 Zawór mieszający, czterodrogowy
powrót
z instalacji
7
40
1
40
80
20
100
60
7
100
4
2
05 Czujnik temperatury zasilania
3
06 Czujnik temperatury zewnętrznej
(montowany poprzez zaciski)
5
07 Termometry tarczowe na zasilaniu i powrocie
80
20
08 Gniazdo podłączenia transmisji danych
11
CALEFFI
100%
80%
25%
50%
09 Termostat pokojowy z zegarem analogowym lub cyfrowym dla
serii 153 (dla serii 152 jako opcja)
50%
19
20
18
17
16
12
21
15
REGOLATORE
DIGITALE TRE PUNTI
22
14
50
23
13
24
3
WATCH
60
EFFI
70
40
80
30
90
9
12
9
11
1
03 Pompa obiegowa
seria 152600-153600: GRUNDFOS UPS 25-60
seria 152601-153601: GRUNDFOS UPS 25-80
04 Zawór upustowo-różnicowy, ze skalą
zasilanie
instalacji
60
02 Regulator pogodowy
+25%
-50%
0
2
10
-25%
9
3
6
8
7
6
4
5
M S
-
10 Termostat pokojowy (dla serii 152 jako opcja)
+
20
18
8
CA L EFFI
zasilanie
z kot∏a
powrót
do kot∏a
22
16
24
11 Silnik zaworu mieszającego.
10
Schemat hydrauliczny
6
20
18
CA L
powrót
z instalacji
22
16
24
zasilanie
instalacji
Zawór mieszajàcy
czterodrogowy
M
Silnik zaworu
M
Pompa obiegowa
Regulator pogodowy
By-pass automatyczny
1
11
2
3
4
5
Zawór upustowo-ró˝nicowy
8
CALEFFI
ON
100%
80%
19
20
18
7
16
REGOLATORE
DIGITALE TRE PUNTI
15
21
Termometr
50%
22
14
13
23
50
3
WATCH
11
1
60
Charakterystyka techniczna
70
40
80
30
90
9
12
24
zasilanie
z kot∏a
powrót
do kot∏a
50%
17
12
9
25%
-25%
+25%
2
10
9
3
6
6
8
7
6
4
5
-50%
0
10
– Materiał:
– Korpus:
– Uszczelnienia:
– Zawór mieszający:
– Zakres temperatur zasilania:
– Maksymalne ciśnienie:
– Zakres termometrów:
– Silnik zaworu mieszającego:
– Napięcie:
– Pobór mocy:
– Czas przełączania:
– Moment:
– Izolacja termiczna:
– Przyłącza wlotowe i wylotowe:
01
Sygnalizacja obecności napięcia
02
Sygnalizacja pracy pompy
03
Sygnalizacja zamykania zaworu mieszającego
04
Sygnalizacja otwierania zaworu mieszającego
05
Sygnalizacja uszkodzenia czujników
06
Pokrętło wyboru funkcji
07
Pokrętło ustawienia temperatury maksymalnej
08
Wykresy krzywych grzewczych
09
Pokrętło korekcji krzywej grzewczej dla temperatury komfortu
4
10
Pokrętło korekcji krzywej grzewczej dla temperatury obniżonej
3
11
Zegar sterujący dobowy lub tygodniowy
żeliwo szare GG19
EPDM
czterodrogowy
20÷90°C
6 bar
0÷100°C
230V – 50Hz
10VA
240s
10 Nm
P. P. M.
1" GW, ze śrubunkami i uszczelkami
Wysokości podnoszenia pomp na króćcach
zespołu regulacyjnego
H (m H2O)
H (m H2O)
6
6
UPS 25-60
seria 152600
seria 153600
5
601
2
1
0
4
3
2
3
3
2
2
1
1
1
0
1
2
3
4
5
UPS 25-80
seria152601
seria153601
5
6
Q (m 3/h)
0
0
1
2
3
4
5
6
Q (m 3/h)
55
5
154
155
●
Zespół regulacji pogodowej
parametrów c.o.
Kompletny z termostatem pokojowym programowanym
Nr katalogowy
154600
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
1" - z pompą UPE 25-60
154
Nr katalogowy
Ilość
wylotów. Przyłącza boczne
1546E 1
1546 F 1
1546G1
1546H1
1546 I 1
1546 L 1
1546M1
1546N1
1546O1
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
Op. zbiorcze
1
–
155
●
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
x 5
x 6
x 7
x 8
x 9
x 10
x 11
x 12
x 13
Op. jednostk.
1" - z pompą UPE 25-60
155600
Zespół regulacji pogodowej
parametrów c.o.
W szafce z blachy lakierowanej
Złożony z:
- zespołu regulacji
- pary rozdzielaczy
- szafki
- termostatu pokojowego
serii 151002
Nr katalogowy
●
Zespół regulacji pogodowej
parametrów c.o.
●
Zespół regulacji pogodowej
parametrów c.o.
W szafce z blachy
lakierowanej
Złożony z:
- zespołu regulacji
- pary rozdzielaczy
- szafki
Nr katalogowy
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1556E 1
1556 F 1
1556G1
1556H1
1556 I 1
1556 L 1
1556M1
1556N1
1556O1
Ilość
wylotów.
Przyłącza boczne
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
x 5
x 6
x 7
x 8
x 9
x 10
x 11
x 12
x 13
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
10
10
10
10
25%
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
+25%
-50%
0
20
2
6 4
60
30
100
CALEFFI
8
6
4
4
2
2
0
0
25%
1000
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50%
REGOLATORE
CA L EFFI50
80
90
DIGITALE
60
40
20
-25%
+25%
-50%
0
0
8
315
8
6
CALEFFI
TRE PUNTI
70
Zu
40
30
60
2
6 4
CA L EFFI
TRE PUNTI
CA L EFFI
70
80
90
20
-25%
+25%
-50%
0
Zu
0
8
CA L EFFI
CALEFFI
10
10
8
80%
DIGITALE
40
80
40
60
CALEFFI
-25%
60
CALEFFI
40
CALEFFI
CA L EFFI50
80
90
50%
REGOLATORE
CALEFFI
TRE PUNTI
70
450
60
10
100%
50%
30
10
8
6
4
80%
REGOLATORE
DIGITALE
50
40
10
8
6
50%
100%
50%
10
8
CA L EFFI
50%
80%
CALEFFI
2
6 4
CALEFFI
10
8
CA L EFFI
25%
100%
13 przy∏àczy
.
CALEFFI
10
CALEFFI
10 przy∏àczy
.
800
6 przy∏àczy
1200
Wymiary zespołu regulacji serii 154 i 155
Zu
CA L EFFI
CA LEFFI
CA L EFFI
50
35
150÷190
A
Nr. katalogowy
Il. przy∏àczy
A
56
1546E1
1556E1
5
655
1546F1
1556F1
6
730
60
1546G1
1556G1
7
780
1546H1
1556H1
8
830
1546I1
1556I1
9
880
1546L1
1556L1
10
930
1546M1
1556M1
11
980
1546N1
1556N1
12
1030
1546O1
1556O1
13
1080
5
151
150
●
Termostat pokojowy
Do zespołu regulacji pogodowej serii 152 i 155
●
Podzespoły do zespołów regulacji
pogodowej serii 154 i 155
Nr katalogowy
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
151000
151
●
Termostat pokojowy elektroniczny,
programowany
Do zespołu regulacji pogodowej serii 152, 153,
154 i 155
150004 czujnik zewnętrzny dla serii 152-153-154-155 i 150
150006* czujnik temperatury zasilania dla 152600-153600-154-155 i 150600
150011 termometr dla 152601-153601-154-155 i 150601
150015 część zaworu mieszającego dla 152601-153601-154-155
150017 korpus dla serii154-155
150018 pompa elektroniczna UPE 25-60 dla serii 154-155
150019 grupa zaworu mieszającego dla serii 154-155
150020** blokada zaworu mieszającego
150021 pokrętło zaworu upust.-różnicowego, bakelitowe dla serii 154-155
150022 zegar sterujący dla serii 152-155
150100 regulator elektroniczny dla serii 152-153-154-155
** Można wykorzystać jako czujnik powrotu dla serii 154 i 155.
** W komplecie trzpień, sprzężyna i podkładka.
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
151002
Schemat zastosowania szafki serii 659
659
Szafka do montażu zespołów
regulacji pogodowej
Z zamknięciem
Z blachy lakierowanej
Głębokość regulowana: 150
lub 190 mm
Nr katalogowy
659041
(h x b x p)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
450 x 1400 x 150÷190
1
–
Schemat zastosowania zespołu regulacji pogodowej serii 154
57
5
160
160
Zespół regulacji parametrów c. o.
Szafka z regulowaną głębokością montażu:
150 lub 190 mm
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres regulacji temperatury: 20÷50°C
Maksymalna temperatura na wlocie: 100°C
Para rozdzielaczy do obiegów o wyższej temperaturze
Wyposażone w by-pass o stałym ciśnieniu różnicowym 2000 mm H2O
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura na wlocie: 100°C
Przyłącza
główne
Nr katalogowy
Il. wylotów do
grzejników
1"
1"
160002
160003
2 x 1/2" GW
3 x 1/2" GW
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
Nr katalog. 160002
Il. przy∏àczy
2
A
1"
B
1"
C
1/2"
D
205
E
164
F
50
B
A
Wymiary
D
C
Ilość
wylotów. Przyłącza boczne
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1606C1
1606D1
1606E 1
1606 F 1
1606G1
1606H1
1606 I 1
1606 L 1
1606M1
1606N1
1606O1
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
x 3
x 4
x 5
x 6
x 7
x 8
x 9
x 10
x 11
x 12
x 13
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
B
A
Nr katalogowy
F
E
160003
3
1"
1"
1/2"
205
214
50
19040
Głowica termostatyczna do zespołu
regulacji parametrów c.o. serii 160
Nr katalogowy
19040
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
CA L EFFI
1000
800
C ALE FFI
C ALE FFI
CA L EFFI
C ALE FFI
¡C
C ALE FFI
C ALE FFI
C ALE FFI
80
0
¡C
CA L EFFI
CA L EFFI
CA L EFFI
60
20
80
0
¡C
40
60
20
80
0
13 przy∏àczy
CA L EFFI
CA L EFFI
40
60
20
80
C ALE FFI
450
205
CA L EFFI
CA L EFFI
40
60
¡C
10 przy∏àczy
C ALE FFI
CA L EFFI
CA L EFFI
40
20
0
6 przy∏àczy
600
3 przy∏àcza
1200
Wymiary zespołu regulacji serii 160
CA L EFFI
ATTENZIONE:
Il circolatore
deve essere
CA L
10
installato
seguendo
il senso
di flusso
10
10
10
10
CA L EFFI
10
10
EFFI
CA L EFFI
10
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
8
40
CA L EFFI
80
CA L EFFI
80
0
10
10
10
10
CA L EFFI
10
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
10
8
40
60
20
CA L EFFI
CA L EFFI
80
0
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
40
60
20
CA L EFFI
¡C
60
20
CA L EFFI
CA L EFFI
80
0
¡C
CA L EFFI
¡C
50
35
A
58
10
8
6
4
2
60
310
1606C1
3
590
10
8
6
4
¡C
Nr. katalogowy
Il. przy∏àczy
A
10
8
6
40
20
0
10
8
1606D1
4
640
A
1606E1
5
690
1606F1
6
740
1606G1
7
790
A
1606H1
8
840
150Ö190
A
1606I1
9
915
1606L1
10
965
60
1606M1
11
1015
1606N1
12
1065
1606O1
13
1115
5
160
Schemat zastosowania zespołu regulacji pogodowej serii 160 do instalacji ogrzewania podłogowego i dwóch grzejników łazienkowych
Zespół regulacji parametrów c. o.
Z dodatkową parą rozdzielaczy do obiegów o wyższej temperaturze
Szafka z regulowaną głębokością montażu: 150 lub 190 mm
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres regulacji temperatury: 20÷50°C
Maksymalna temperatura na wlocie: 100°C
TA
CA
CA
L EFI
L EIF
40
60
20
80
0
C ALE FFI
CA L
0
W
6561
2
3
C ALE FFI
¡C
20 V
- 2
CA
L EFFI
ATTENZIONE:
Il circolatore
deve essere
installato
CA
L EIF
01
seguendo
il senso
01
01
01
01
01
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
di flusso
40
60
20
CA
L EIF
CA
80
L EFI
0
¡C
Przyłącza Il. wylotów do pętli
główne
podłogowych
2+3 przy∏.
2+7 przy∏.
3+6 przy∏.
CA L EFFI
CA L EFFI
3 x 3/4" Ø 18
1"
4 x 3/4" Ø 18
1"
5 x 3/4" Ø 18
1"
1" 6 x 3/4" Ø 18 7 x
3/4" Ø 18
1"
1" 8 x 3/4" Ø 18 9
x 3/4" Ø 18
1"
10 x 3/4" Ø 18
1"
11 x 3/4" Ø 18
1"
3 x 3/4" Ø 18
1"
4 x 3/4" Ø 18
1"
5 x 3/4" Ø 18
1"
6 x 3/4" Ø 18
1"
7 x 3/4" Ø 18
1"
8 x 3/4" Ø 18
1"
9 x 3/4" Ø 18
1"
1" 10 x 3/4" Ø 18
1606C1 002
1606D1 002
1606E 1 002
1606 F 1 002
1606G1 002
1606H1 002
1606 I 1 002
1606 L 1 002
1606M1 002
1606C1 003
1606D1 003
1606E 1 003
1606 F 1 003
1606G1 003
1606H1 003
1606 I 1 003
1606 L 1 003
800
Wymiary zespołu regulacji parametrów c. o. z parą
rozdzielaczy do obiegów o wyższej temperaturze
Op. jednostk.
2 x 1/2"GW
2 x 1/2"GW
2 x 1/2"GW
2 x 1/2"GW
2 x 1/2"GW
2 x 1/2"GW
2 x 1/2"GW
2 x 1/2"GW
2 x 1/2"GW
3 x 1/2"GW
3 x 1/2"GW
3 x 1/2"GW
3 x 1/2"GW
3 x 1/2"GW
3 x 1/2"GW
3 x 1/2"GW
3 x 1/2"GW
2+11 przy∏.
3+10 przy∏.
CA L EFFI
CA L EFFI
Il. wylotów do
grzejników
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Op. zbiorcze
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1200
EFFI
Nr katalogowy
1000
TA
CA L EFFI
CA L EFFI
40
60
20
80
0
C ALE FFI
C ALE FFI
C ALE FFI
C ALE FFI
C ALE FFI
C ALE FFI
450
205
¡C
CA L EFFI
ATTENZIONE:
Il circolatore
deve essere
CA L EFFI
installato
10
seguendo
il senso
di flusso
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
40
60
20
CA L EFFI
80
0
CA L
CA L EFFI
80
CA L EFFI
CA L EFFI
80
CA L EFFI
¡C
EFFI
310
A
35
A
A
60
150Ö190
Nr. katalogowy
1606C1 002 1606D1 002
Il. przy∏àczy do grzejników
2
2
Il. przy∏. do p´tli pod∏ogowych
3
4
A
740
790
1606E1 002
2
5
840
1606F1 002 1606G1 002 1606H1 002
2
2
2
6
7
8
890
940
990
1606I1 002
2
9
1065
1606L1 002 1606M1 002
2
2
10
11
1115
1165
1606C1 003 1606D1 003
Nr. katalogowy
3
3
Il. przy∏àczy do grzejników
3
4
Il. przy∏. do p´tli pod∏ogowych
790
840
A
1606E1 003
3
5
890
1606F1 003 1606G1 003 1606H1 003
3
3
3
6
7
8
940
990
1040
1606I1 003
3
9
1115
1606L1 003
3
10
1165
59
5
Zasada działania
5
11
Działanie zespołu regulacji parametrów c. o. polega na
utrzymaniu stałej, ustawionej temperatury zasilania czynnika rozprowadzanego w instalacji o obniżonej temperaturze dla instalacji ogrzewania podłogowego.
Zespół regulacji powinien być połączony z rozdzielaczami rozprowadzającymi i następnie zamontowany do
szafki.
8
4
3
powrót
do kot∏a
40
7
9
powrót
z instalacji
60
20
80
0
¡C
9
· · ·
45
· · ·
50
2
7
55
10
ATTENZIONE:
1
Il circolatore
deve essere
installato
seguendo
il senso
di flusso
40
60
20
80
0
¡C
zasilanie
z kot∏a
12
6
Podzespoły
9
1 Element umożliwiający późniejsze zamontowanie pompy obiegowej do
zestawu.
2 Zawór termostatyczny, utrzymujący stałą temperaturę na wlocie
do obiegu wtórnego. Regulacja ilościowa czynnika płynącego z obiegu pierwotnego. Sterowanie zaworem odbywa się dzięki czujnikowi zanurzonemu
w obiegu wtórnym. W warunkach ustalonych ilość cieczy pochodzącej
z obiegu pierwotnego wynosi ok. 25% całkowitej ilości czynnika grzewczego
w obiegu wtórnym.
3 Zawór regulujący, pozwalający na zrównoważenie hydrauliczne obydwu obiegów, pierwotnego i wtórnego, regulacja także pod kątem temperatur pracy i związanej z tym mocy cieplnej i natężeniem przepływu.
4 Zawór upustowo-różnicowy, utrzymujący ustawioną różnicę ciśnień w obiegu wtórnym, w zależności od ilości funkcjonujących obiegów
grzewczych na wyjściu z rozdzielacza. Odcięcie poszczególnych obiegów
można przeprowadzać poprzez siłowniki termoelektryczne i termostaty pokojowe.
5 Zawór kulowy z wbudowanym zaworem zwrotnym Ballstop, zapobiegający przepływom zwrotnym i umożliwiający, w razie konieczności, odcięcie całego zespołu.
6 Termostat bezpieczeństwa ograniczający maksymalną temperaturę
czynnika wysyłanego do obiegu wtórnego. W przypadku odpowiedniego sygnału z czujnika termostat odcina zasilanie pompy lub wyłącza kocioł.
7 Termometry pozwalające na kontrolę parametrów czynnika i ułatwiające regulację instalacji.
8 Ręczny zawór odpowietrzający wykorzystywany także podczas napełniania instalacji.
9 Przyłącza umożliwiające podłączenie czujników ciśnienia w celu dokładnego wyregulowania instalacji. Możliwe jest także
podłączenie czujników różnicowego pomiaru ciśnienia typu FLOMET.
10 Puszka do podłączeń elektrycznych
11 Para rozdzielaczy do obiegów o wyższej temperaturze do
podłączenia np. dodatkowych grzejników
12 By-pass o stałym ciśnieniu różnicowym 2000 mm H2O
do zrównoważenia poszczególnych obiegów
• Zespół ponadto zawiera:
- rozdzielacz zasilający serii 667 z zaworami regulacyjnymi,
- rozdzielacz powrotny serii 666 z zaworami odcinającymi,
przystosowanymi do montażu siłowników elektrotermicznych,
- korki do rozdzielacza serii 5996 z zaworem odpowietrzającym
i spustowym.
Schemat hydrauliczny
TS
60
zasilanie
instalacji
TS
5
666
668
Rozdzielacz z zaworami odcinającymi
Przystosowany do montażu siłowników
elektrotermicznych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: 0÷80°C
Rozstaw wylotów: 50 mm
Para rozdzielaczy z zaworami odcinającymi
i regulacyjnymi
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: 0÷80°C
Rozstaw wylotów: 50 mm
Nr katalogowy
Ilość
Przyłącza
główne wylotów. Przyłącza boczne
666735
666745
666755
666765
666775
666785
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
x3
x4
x5
x6
x7
x8
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2
2
2
2
2
2
–
–
–
–
–
–
Nr katalogowy
Przyłącza Ilość
główne wylotów.
668735
668745
668755
668765
668775
668785
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
x3
x4
x5
x6
x7
x8
Przyłącza boczne
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
667
663
Rozdzielacz z zaworami regulacyjnymi
Zawory ze skalą odpowiadającą numerom
krzywych z diagramu nastaw
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: 0÷80°C
Rozstaw wylotów: 50 mm
Obejście niecentryczne by-pass
Stałe ciśnienie różnicowe: 2000 mm
H2O
Do rozdzielaczy kompletnych serii 668
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 100°C
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
20
663000
667735
667745
667755
667765
667775
667785
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
x3
x4
x5
x6
x7
x8
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
3/4" - Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2
2
2
2
2
2
–
–
–
–
–
–
Przyk³ad pod³¹czenia obejœcia by-pass serii 663000 do rozdzielacza kompletnego serii 668
CA L EFFI
CA L EFFI
C ALE FFI
Przyłącza
Ilość
główne wylotów. Przyłącza boczne
C ALE FFI
Nr katalogowy
EFFI
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
CA L EFFI
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
CA L
61
5
680
5812
Złączka zaciskowa DARCAL
do rur z tworzywa
Samodopasowująca średnica
Opatentowana
Złączka jedno lub dwustożkowa
Z uszczelką PTFE
Nr katalogowy
Øwewnętrzna Øzewnętrzna
Nr katalogowy
680502
680503
680500
680501
680506
680515
680517
680524
680526
680535
680537
680544
680546
680555
680564
680505
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
7,5÷18,0
8,5÷19,
9,0÷19,5
9,5÷10
9,5÷10
10,5÷11,
10,5÷11,0
11,5÷12,0
11,5÷12,0
12,5÷13,0
12,5÷13,0
13,5÷14,0
13,5÷14,0
14,5÷15,0
15,5÷16,0
1716,0
12÷14
12÷14
14÷16
12÷14
14÷16
14÷16
16÷18
14÷16
16÷18
16÷18
18÷20
16÷18
18÷20
18÷20
18÷20
22,50
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
581254
581256
581258
3/4" + jednostożkowa Ø 14
3/4" + jednostożkowa Ø 16
3/4" + dwustożkowa Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
10
10
10
658
Para uchwytów mocujących do
rozdzielaczy
Do montażu w szafce serii 659 lub
bezpośrednio do ściany
Wyposażone w klamry i śruby
Nr katalogowy
658100
658300
do rozdzielaczy serii 666, 667 i 668
do zespołu regulacji serii 154 i 155
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
347
Złączka zaciskowa do
rur miedzianych
z uszczelką O-Ring
Nr katalogowy
347510
347512
347514
347515
347516
347518
3/4" - Ø 10
3/4" - Ø 12
3/4" - Ø 14
3/4" - Ø 15
3/4" - Ø 16
3/4" - Ø 18
391
Para zaworów kulowych z
termometrem, do rozdzielaczy
Przyłącza GW i GZ ze śrubunkiem
Zakres termometrów: 0÷80°C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 100°C.
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
100
100
100
100
100
110
–
–
–
–
–
–
Nr katalogowy
391167
391177
1" x 1 1/4"
1 1/4" x 1 1/4"
62
3/4" Ø 16 - 21
3/4" Ø 16 - 22
–
–
Para zaworów kulowych z przyłączem
dla termometru, do rozdzielaczy
Przyłącza GW i GZ ze śrubunkiem
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 100°C.
Złączka zaciskowa do rur z tworzywa
591565
591566
Op. zbiorcze
1
1
391
591
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
10
–
–
Nr katalogowy
391067
391077
1" x 1 1/4"
1 1/4" x 1 1/4"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
5
392
688
Złączka przelotowa z termometrem.
Zakres termometru: 0÷80°C
Średnica tarczy 40 mm.
Termometr z przyłączem tylnym
Zakres: 0÷80°C
Średnica tarczy: 40 mm.
Nr katalogowy
392700
1 1/4"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
Nr katalogowy
688002
1/4"
657
657050
Ø Przyłacza
3/4" x 3/4"
18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
12
5996
599671
1 1/4"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2
–
656102
656104
5996
Korek do rozdzielacza z ręcznym zaworem
odpowietrzającym i spustowym
Komplet zawiera:
– korek do rozdzielacza serii 5994
– ręczny zawór odpowietrzający serii 337
– zawór spustowy serii 538
Maksymalne ciśnienie: 6 bar
Maksymalna temperatura: 85°C.
599672
1 1/4"
–
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2
–
Napięcie
V
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
220
224
1
1
10
10
656
Siłownik elektrotermiczny
z mikroprzełącznikiem.
Do rozdzielaczy serii 666 i 668
Normalnie zamknięty
Zasilanie 220V lub 24V
Moc pobierana 3W
Maksymalna temperatura pracy: 50°C
Natężenie prądu na stykach pomocniczych
0,8A (220V) - 1,3A (24V)
Klasa zabezpieczenia elektrycznego IP44
(w pozycji pionowej)
Przewód zasilający 80 cm.
Nr katalogowy
Nr katalogowy
2
Siłownik elektrotermiczny.
Do rozdzielaczy serii 666 i 668
Normalnie zamknięty
Zasilanie 220V lub 24V
Moc pobierana 3W
Maksymalna temperatura pracy: 50°C
Klasa zabezpieczenia elektrycznego IP44
(w pozycji pionowej)
Przewód zasilający 80 cm.
Nr katalogowy
Korek do rozdzielacza z zaworem
odpowietrzającym i spustowym
Komplet zawiera:
– korek do rozdzielacza serii 5994
– automatyczny zawór odpowietrzający
serii 5020
– zawór spustowy serii 538
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy
odpowietrznika: 2,5 bar
Maksymalna temperatura: 110°C.
Nr katalogowy
Op. zbiorcze
656
Złączka do wylotów z rozdzielczy
z termometrem.
Zakres termometru: 0÷80°C
Średnica tarczy 40 mm.
Nr katalogowy
Op. jednostk.
656112
656114
Napięcie
V
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
220
224
1
1
10
10
669
Wskaźnik przepływu.
Maksymalne ciśnienie 6 bar,
Maksymalna temperatura 80°C,
zakres 1-4 l/min,
Podwójna skala odczytu,
dokładność 10%.
Opatentowany.
Nr katalogowy
669050
Ø Przyłącze
3/4" x 3/4"
18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
63
5
Automatyczne stabilizatory natężenia przepływu
Zadaniem nowoczesnych instalacji klimatyzacyjnych jest przede wszystkim zapewnienie wysokiego komfortu cieplnego oraz utrzymania niskiego poziomu zużycia
energii. W tym celu punkty końcowe instalacji powinny być zaopatrywane odpowiednimi, maksymalnie zbliżonymi do obliczeniowych przepływami czynnika, co
w praktyce oznacza, że perfekcyjne zrównoważenie hydrauliczne instalacji.
Właśnie dlatego firma Caleffi opracowała urządzenia o nazwie Autoflow. Są to automatyczne stabilizatory natężenia przepływu, a ich funkcja polega na utrzymywaniu
stałego poziomu natężenia przepływu, niezależnie od zmieniającego się ciśnienia różnicowego pomiędzy ciśnieniem wlotowym i wylotowym.
120 wersja AUTOFLOW
Połączenie automatycznego stabilizatora natężenia przepływu i zaworu kulowego
Utrzymanie przepływu z dokładnością do 5% wartości ustawionej fabrycznie
Możliwość kontroli lub wymiany wkładu AUTOFLOW
bez konieczności demontażu urządzenia
Możliwość podłączenia króćców pomiaru ciśnienia w celu kontroli działania
Możliwość podłączenia do przewodu spustowego
Zawór odcinający wyposażony z zabezpieczeniem zamocowania rączki,
Rączka pokryta tworzywem sztucznym
Możliwość demontażu i odwrócenia rączki
Zakres termometru: 0÷80°C
Średnica tarczy: 40 mm
Maksymalne ciśnienie: 25 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Zakres ciśnień różnicowych: 14÷220 kPa
Nr katalogowy
120961 1L2
120961 1L4
120961 1L6
120961 1L8
120961 2L0
120961 2L2
120961 2L5
·
Przepływ m3/h
1" x 1 1/4"
1" x 1 1/4"
1" x 1 1/4"
1" x 1 1/4"
1" x 1 1/4"
1" x 1 1/4"
1" x 1 1/4"
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,25
2,50
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
Nr katalogowy
120971 1L2
120971 1L4
120971 1L6
120971 1L8
120971 2L0
120971 2L2
120971 2L5
Przepływ m3/h
1 1/4" x 1 1/4"
1 1/4" x 1 1/4"
1 1/4" x 1 1/4"
1 1/4" x 1 1/4"
1 1/4" x 1 1/4"
1 1/4" x 1 1/4"
1 1/4" x 1 1/4"
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,25
2,50
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
AUTOFLOW z innymi zakresami ciśnień różnicowych - patrz rozdział 8.
120 wersja z FILTREM
Połączenie filtra skośnego siatkowego i zaworu kulowego
Możliwość kontroli lub wymiany wkładu filtra bez konieczności demontażu urządzenia
Możliwość podłączenia króćców pomiaru ciśnienia w celu kontroli stopnia
zanieczyszczenia filtra
Możliwość podłączenia do przewodu spustowego
Zawór odcinający wyposażony z zabezpieczeniem zamocowania rączki,
Rączka pokryta tworzywem sztucznym
Możliwość demontażu i odwrócenia rączki
Zakres termometru: 0÷80°C
Średnica tarczy: 40 mm
Maksymalne ciśnienie: 25 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Średnica oczek filtra: 0,87 mm
Nr katalogowy
120961 000
64
1" x 1 1/4"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
Nr katalogowy
120971 000
1 1/4" x 1 1/4"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
5
5991
59575
Korek redukcyjny do rozdzielacza
Do stosowania z rozdzielaczami serii 349,
350, 592, 650 i 663
Nr katalogowy
599173
599174
1 1/4" x 3/8"
1 1/4" x 1/2"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2
2
–
–
Automatyczny zawór odpowietrzajacy
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalne ciśnienie przy pracy
odpowietrznika: 2,5 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Nr katalogowy
5993
59575
Korek zaślepiający do rozdzielacza
Do stosowania z rozdzielaczami serii 349,
350, 592, 650 i 663
Nr katalogowy
599370
1 1/4"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2
–
3/8"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
100
337
Ręczny zaworek spustowy
Wylot regulowany
Maksymalne ciśnienie 6 bar
Maksymalna temperatura 85°C
Gwint z uszczelnieniem PTFE
5994
Korek do rozdzielacza z dwoma złączami
bocznymi
Do stosowania z rozdzielaczami serii 349,
350, 592, 650 i 663
Nr katalogowy
337131
Nr katalogowy
599473
599474
1 1/4" x 1/2" x 3/8"
1 1/4" x 1/2" x 1/2"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2
2
–
–
3/8"
538
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
50
200
●
Zawór spustowy ze złączką do węża i zaślepką
Maksymalne ciśnienie 10 bar
Maksymalna temperatura 110°C
5995
Korek do rozdzielacza z jednym złączem
bocznym
Do stosowania z rozdzielaczami serii 349,
350, 592, 650 i 663
Nr katalogowy
599573
1 1/4" x 3/8"
Nr katalogowy
364276
1" GW x 1 1/4" GZ
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2
–
Nr katalogowy
538400
1/2"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
100
3642
386
Korek redukcyjny do rozdzielacza
serii 666, 667 i 668
Zaślepka z nakrętką, do wylotów z rozdzielaczy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2
–
Nr katalogowy
386500
3/4"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
–
65
5
656
6640
Do zaworów serii 652, 6620 i 6621
Normalnie zamknięty
Zasilanie 220V lub 24V
Moc pobierana 3W
Maksymalna temperatura pracy: 50°C
Klasa zabezpieczenia elektrycznego IP44
(w pozycji pionowej)
Przewód zasilający 80 cm
Zawór odcinający do inst. ogrzewania
podłogowego
Do rur miedzianych i z tworzywa
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Nr katalogowy
Nr katalogowy
656002
656004
664040
Napięcie
V
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
220
224
1
1
10
10
1/2" GW x 3/4" GZ - Ø 18
Op. zbiorcze
10
100
Nr katalogowy
664140
1/2" GZ x 3/4" GZ - Ø 18
–
Zawór regulacyjny do inst. ogrzewania
podłogowego
10 pozycji regulacji
Do rur miedzianych i z tworzywa
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Nr katalogowy
1/2" GZ x 3/4" GZ - Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
100
655040
1/2" GW x 3/4" GZ - Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
100
6621
6650
Zawór odcinający do inst. ogrzewania
podłogowego
Możliwość podłączenia siłownika
elektrotermicznego serii 656
Ze śrubunkiem i uszczelnieniem
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Zawór regulacyjny do inst. ogrzewania
podłogowego
10 pozycji regulacji
Do rur miedzianych i z tworzywa
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Nr katalogowy
1/2" GZ x 3/4" GZ - Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
–
1/2" GW x 3/4" GZ - Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
100
Op. zbiorcze
10
100
Zawór regulacyjny do inst. ogrzewania
podłogowego
10 pozycji regulacji
Ze śrubunkiem i uszczelnieniem
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Zawór odcinający do inst. ogrzewania
podłogowego
Do rur miedzianych i z tworzywa
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Nr katalogowy
1/2" GZ x 3/4" GZ - Ø 18
Op. jednostk.
6651
654
66
Op. zbiorcze
10
655
665040
654040
Op. jednostk.
Zawór odcinający do inst. ogrzewania
podłogowego
Możliwość podłączenia siłownika
elektrotermicznego serii 656
Do rur miedzianych i z tworzywa
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Nr katalogowy
662140
100
6620
Nr katalogowy
662040
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
Zawór odcinający do inst. ogrzewania
podłogowego
Możliwość podłączenia siłownika
elektrotermicznego serii 656
Ze śrubunkiem i uszczelnieniem
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Zawór odcinający do inst. ogrzewania
podłogowego
Możliwość podłączenia siłownika
elektrotermicznego serii 656
Do rur miedzianych i z tworzywa
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
652040
Op. jednostk.
6641
652
Nr katalogowy
1/2" GZ x 3/4" GZ - Ø 18
Nr katalogowy
665140
1/2" GZ x 3/4" GZ - Ø 18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
–
5
MONITORING TEMPERATURY I OCHRONMA PRZED ZAMRO¯ENIEM
Poni¿szy schemat ma charakter czysto informacyjny
40
60
20
I
E FF
C AL
CA L EFFI
CA L EFFI
80
0
¡C
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
60
20
C AL
E FF
I
CA L EFFI
60
40
40
80
20
60
0
CA L EFFI
¡C
80
20
100
80
100
CA L
25%
100%
50%
80%
50%
18
17
19
16
12
20
21
15
REGOLATORE
DIGITALE TRE PUNTI
22
14
50
60
70
23
13
24
3
WATCH
40
80
30
90
12
9
1
11
-25%
+25%
-50%
0
2
10
9
3
6
8
7
6
4
5
Elementy instalacji przeciwzamrożeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 606, 607
Zabezpieczenia przed powstawaniem lodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .seria 605
5
Nr katalogowy
Napięcie V
606000
230
606
607
Samoregulujący kabel grzejny
Do ochrony rur o średnicy do DN100
Zasilanie 230V
Max temp. samoregulacji 55°C
Max temp. pracy 85°C
Rolka 150 m
Końcówka kabla grzejnego
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
-
607110
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
5
-
606
Samoregulujący kabel grzejny
Do ochrony rur o średnicy powyżej DN100
Do ochrony rynien
Do zewnętrznych instalacji grzewczych
i przeciwoblodzeniowych
Zasilanie 230V
Max temp. samoregulacji 55°C
Max temp. pracy 85°C
Rolka 150 m
Nr katalogowy
606001
Napięcie V
230
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
-
607
Etykieta ostrzegawcza do kabli
Samoprzylepna
Nr katalogowy
607130
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
5
-
Nr katalogowy
607120
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
-
Nr katalogowy
605000
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
-
Nr katalogowy
605010
605020
z kablem 6m
z kablem 20m
68
Op. zbiorcze
1
-
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
-
Czujnik temperatury i wilgotności względnej
Do stosowania w rynnach, na dachach
lub antenach satelitarnych
Taśma aluminiowa samoprzylepna
Do mocowania kabli grzejnych do rur
z tworzywa
Rolka 50m
607140
Op. jednostk.
605
607
Nr katalogowy
-
Czujnik temperatury i wilgotności względnej
Do stosowania na powierzchniach
otwartych
Taśma nylonowa samoprzylepna
Do mocowania kabli grzejnych do rur
Rolka 50m
607150
100
605
607
Nr katalogowy
Op. zbiorcze
Jednostka kontroli temperatury
i wilgotności
Wykrywa opady śniegu oraz zlodowacenia
powierzchni
Zasilanie 230V
Obciążenie styków 6A (230V)
Termostat z czujnikiem temperatury
Zasilanie 230V
Zakres temp. regulacji 0-40°C
Obciążenie styków 16A (230 V)
Klasa zabezpieczenia IP20
Długość przewodu czujnika 2,5m
607000
Op. jednostk.
605
607
Nr katalogowy
-
Klips samoprzylepny
Do mocowania kabli do rynien
Autoclip
Uniwersalna złączka do kabli
607100
Op. zbiorcze
25
607
607
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
-
Nr katalogowy
605030
z kablem 6m
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
25
-
PODZESPO£Y DO INSTALACJI WODY U¯YTKOWEJ
6
Poni¿szy schemat ma charakter czysto informacyjny
CALEFFI
2
1
MIN
M AX
7
CALEFFI
CALEFFI
CALEFFI
40
60
20
80
0
A
NF
NF
CALEFFI
A
7
XA M
NIM
1
2
¡C
CALEFFI
698523237
Reduktory ciśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 5350, 5360, 5362, 5365, 5366, 576, 578
Reduktory ciśnienia z filtrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 5351, 5361
Reduktory ciśnienia chromowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 5330, 5331, 5332, 5334
Korpusy filtrów o wysokości 10" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 5370
Wkłady filtrujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 5370
Grupy redukcji ciśnienia i ochrony instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 5369
Tłumiki uderzeń hydraulicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 525
Mieszacze elektroniczne ANTYLEGIONELLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 6000
Zabezpieczenia przeciwoparzeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 6001
Mieszacze termostatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 520, 521, 522, 5212, 5213, 5230, 524
Grupy bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 5261
Akcesoria do grup bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 319
Ograniczniki przepływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 534
Podzespoły do instalacji solarnych
6
5350
5351
Reduktor ciśnienia
Wymienny wkład, ze wskaźnikiem nastawy
Przyłącza GZ, ze śrubunkami
Korpus z materiału
uniemożliwiającego wypłukanie cynku
Maksymalne ciśnienie
wlotowe: 25 bar
Ciśnienie wylotowe regulowane:
od 1 do 6 bar
Maksymalna temperatura: 60°C
Zgodny z normą EN 1567
Reduktor ciśnienia
Wymienny wkład,
ze wskaźnikiem nastawy
Przyłącza GZ, ze śrubunkami
Korpus z mosiądzu
Filtr ze stali INOX
z przeźroczystą obudową
Maksymalne ciśnienie
wlotowe: 25 bar
Ciśnienie wylotowe
regulowane: od 1 do 6 bar
Maksymalna temperatura: 40°C
Średnica oczek filtra: 0,28 mm
Zgodny z normą EN 1567
Z manometrem 0÷10 bar.
Nr katalogowy
535041
535051
535061
535071
535075
535081
535091
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/4" z wkładem 1"
1 1/2"
2"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
–
–
–
–
Z manometrem 0÷10 bar.
Nr katalogowy
535141
535151
535161
1/2"
3/4"
1"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
5
5
5
Z przyłączem manometru 1/4" GW.
Nr katalogowy
535040
535050
535060
535070
535074
535080
535090
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/4" z wkładem 1"
1 1/2"
2"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
–
–
–
–
Z przyłączem manometru 1/4" GW.
Nr katalogowy
535140
535150
535160
1/2"
3/4"
1"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
5
5
5
5350
Wkład reduktora ciśnienia
Do reduktorów serii 5350 i 5351
Nr katalogowy
535004
535006
535007
535017
70
1/2" - 3/4"
1"
1 1/4" - 1 1/2" - 2"
1 1/4" (535074 i 535075)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
8
8
1
1
–
–
–
–
6
5360
5365
Reduktor ciśnienia
Wymienny wkład
Przyłącza GZ, ze śrubunkami
Korpus z mosiądzu
Maksymalne ciśnienie wlotowe: 25 bar
Ciśnienie wylotowe regulowane: od 0,5
do 6 bar
Maksymalna temperatura: 70°C
Nastawa fabryczna: 3 bar
Zgodny z normą EN 1567
Reduktor ciśnienia
Wymienny wkład
Przyłącza GZ, ze śrubunkami
Korpus z brązu
Maksymalne ciśnienie
wlotowe: 25 bar
Ciśnienie wylotowe regulowane:
od 0,5 do 6 bar
Maksymalna temperatura: 70°C
Nastawa fabryczna: 3 bar
Zgodny z normą EN 1567
Z manometrem 0÷10 bar.
Z dwoma manometrami glicerynowymi INOX
0÷25 bar na wlocie
0÷10 bar na wylocie
Nr katalogowy
536041
536051
536061
536071
536081
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
12
10
10
–
–
Nr katalogowy
536581
536591
1 1/2"
2"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
Z dwoma przyłączami manometru 1/4" GW.
Z przyłączem manometru 1/4" GW.
Nr katalogowy
536040
536050
536060
536070
536080
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
12
10
10
–
4
Nr katalogowy
536580
536590
1 1/2"
2"
Nr katalogowy
536241
536251
536261
1/2"
3/4"
1"
536660
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
–
–
–
Z przyłączem manometru 1/4" GW.
Nr katalogowy
536240
536250
536260
1/2"
3/4"
1"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
12
10
–
–
–
Reduktor ciśnienia
Wymienny wkład
Korpus z brązu
Przyłącza kołnierzowe, PN 16
Pasują przeciwkołnierze UNI 2278
Maksymalne ciśnienie
wlotowe: 16 bar
Ciśnienie wylotowe regulowane:
od 0,5 do 6 bar
Maksymalna temperatura: 70°C
Nastawa fabryczna: 3 bar
Z dwoma manometrami glicerynowymi INOX
0÷25 bar na wlocie
0÷10 bar na wylocie
Reduktor ciśnienia
Wymienny wkład
Przyłącza GW
Korpus z mosiądzu
Maksymalne ciśnienie wlotowe: 25 bar
Ciśnienie wylotowe regulowane: od 0,5
do 6 bar
Maksymalna temperatura: 70°C
Nastawa fabryczna: 3 bar
Nr katalogowy
Op. zbiorcze
1
1
5366
5362
Z manometrem 0÷10 bar.
Op. jednostk.
DN 65
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
5360
Wkład reduktora ciśnienia
Do reduktorów serii 5360, 5362,
5365, 5366, 5361 i 5369
Nr katalogowy
536004
536005
536007
536008
1/2"
3/4" - 1"
1 1/4" - 1 1/2" (5360)
1 1/2" (5365) - 2" - DN 65
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
–
–
–
–
71
6
576
5330
●
Reduktor ciśnienia
Korpus z żeliwa, PN 16
Przyłącza kołnierzowe
Pasują przeciwkołnierze UNI 2278
(DN80÷DN150) PN16 i UNI 2277
(DN200) PN10
Maksymalne ciśnienie wlotowe: 16 bar
Ciśnienie wylotowe regulowane:
od 1,5 do 6 bar
Na zamówienie ciśnienie wylotowe
regulowane od 6 do 12 bar
Wyposażony w dwa manometry
0÷16 bar
Reduktor ciśnienia chromowany
Maksymalne ciśnienie wlotowe: 16 bar
Ciśnienie wylotowe regulowane:
od 1 do 6 bar
Nastawa fabryczna: 3 bar
Maksymalna temperatura: 65°C
Nr katalogowy
533041
533051
1/2"
3/4"
* Możliwość połączenia z filtrem
serii 579 (strona 91)
Nr katalogowy
576080
576100
576120
576150
576200
DN 180
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
20
20
5331
Reduktor ciśnienia chromowany
Maksymalne ciśnienie wlotowe: 16 bar
Ciśnienie wylotowe regulowane:
od 1 do 6 bar
Nastawa fabryczna: 3 bar
Maksymalna temperatura: 65°C
Nr katalogowy
533151
3/4" GZ x połśrubunek 3/4" GW
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
25
5332
578
Reduktor ciśnienia chromowany
Z manometrem
Maksymalne ciśnienie wlotowe: 16 bar
Ciśnienie wylotowe regulowane: od 1 do 6 bar
Zakres manometru: 0÷10 bar
Nastawa fabryczna: 3 bar
Maksymalna temperatura: 65°C
●
Reduktor i stabilizator ciśnienia
Korpus z żeliwa, PN 25
Przyłącza kołnierzowe
Pasują przeciwkołnierze UNI 2278
(DN80÷DN150) PN16 i UNI 2277
(DN200÷DN300) PN10
Maksymalne ciśnienie wlotowe: 25 bar
Ciśnienie wylotowe regulowane:
od 1 do 20 bar
Wyposażony w manometr
Nr katalogowy
533241
533251
1/2"
3/4"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
20
20
5334
Reduktor ciśnienia chromowany
Z przyłączem do manometru
Maksymalne ciśnienie wlotowe: 16 bar
Ciśnienie wylotowe regulowane:
od 1 do 6 bar
Nastawa fabryczna: 3 bar
Maksymalna temperatura: 65°C
Nr katalogowy
578060
578080
578100
578120
578150
578200
578250
578300
578400
578500
578600
72
DN 165
DN 180
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 400
DN 500
DN 600
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nr katalogowy
533441
533451
1/2"
3/4"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
20
20
5330
Wkład reduktora ciśnienia
Do reduktorów serii 5330, 5331, 5332
i 5334
Nr katalogowy
533000
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
100
6
5361
525
ANTISHOCK
Reduktor ciśnienia z filtrem
tkaninowym
Wymienne wkłady reduktora i filtra
Korpus z mosiądzu
Maksymalne ciśnienie wlotowe: 16 bar
Ciśnienie wylotowe regulowane: od 0,5
do 6 bar
Maksymalna temperatura: 70°C
Nastawa fabryczna: 3 bar
Wyposażony w manometr, 5 wkładów
do filtra i klucz do obudowy
Do wyczerpania zapasów
Tłumik uderzeń hydraulicznych
Gwint z uszczelnieniem PTFE
Chromowany
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 90°C
Nr katalogowy
Nr katalogowy
536141
536151
536104
Op. jednostk.
1/2"
3/4"
Kpl. 5 tkaninowych wkł. filtrujących 1/2"
Op. zbiorcze
1
1
1
525040
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
25
1/2"
–
–
–
525
ANTISHOCK
5370
Tłumik uderzeń hydraulicznych do montażu
pod umywalką
Chromowany
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 90°C
Przyłącze do instalacji: półśrubunek 3/8"
Przyłącze do baterii: 3/8" GZ
Korpus filtra, przeźroczysta obudowa
Wymiar standardowy 10"
Maksymalne ciśnienie: 16 bar
Maksymalna temperatura: 40°C
Nr katalogowy
537050
537060
Op. jednostk.
3/4"
1"
Op. zbiorcze
1
1
–
–
Nr katalogowy
525130 3/8" GZ x półśrubunek 3/8" GW
5370
537004
537005
Op. jednostk.
60 mikronów – z tworzywa
50 mikronów – ze stali nierdzewnej
Op. zbiorcze
1
25
●
Wkłady filtrujące do korpusu 5370
Wymiar standardowy 10"
Maksymalna temperatura: 40°C
Maksymalna różnica ciśnień: 3 bar
Nr katalogowy
Op. jednostk.
1
1
Przykład montażu tłumika uderzeń hydraulicznych
serii 525
Op. zbiorcze
–
–
5369
Grupa redukcji ciśnienia i ochrony instalacji
Złożona z filtra skośnego, reduktora ciśnienia i tłumika uderzeń hydraulicznych
Korpus z mosiądzu
Maksymalne ciśnienie
wlotowe: 25 bar
Ciśnienie wylotowe regulowane:
od 0,5 do 6 bar
Maksymalna temperatura: 70°C
Nastawa fabryczna: 3 bar
średnica oczek filtra: 0,47 mm
Zakres manometrów:
0÷25 bar na wlocie
0÷10 bar na wylocie
Nr katalogowy
536940
536950
Op. jednostk.
1/2"
3/4"
1
1
Op. zbiorcze
–
–
73
6
6000
Charakterystyki techniczne
●
Mieszacz elektroniczny
ANTYLEGIONELLA
Opatentowany
Korpus zaworu
Materiał:
– Korpus:
mosiądz UNI EN 12165 CW617N niklowany
– Uszczelnienia
NBR
Maksymalne ciśnienie:
10 bar
Maksymalna temperatura na wlocie:
100°C
Silnik
– Napięcie:
230V -50/60 Hz, bezpośrednio z regulatora
– Pobór mocy:
4 VA
– Klasa zabezpieczenia:
IP54
– Maksymalna temperatura otoczenia:
50°C
Nr katalogowy
600050
600060
600070
600080
600090
Kv (m3/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
15,2
19,0
14,5
23,0
32,0
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
6000
Regulator elektroniczny
– Napięcie:
– Zakres regulacji temperatury:
– Zakres temperatur dezynfekcji:
– Klasa zabezpieczenia:
– Znakowanie:
Warunki pracy mieszacza:
– Dokładność działania:
– Maksymalny stosunek ciśnień
po stronie wody zimnej i ciepłej:
2:1
6001
1/2"
600140
Nr katalogowy
DN 65
DN 80
●
Zabezpieczenie przeciwoparzeniowe punktów poboru wody
Chromowane
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Temperatura działania: 48°C (±1°C)
Nr katalogowy
Kv (m3/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
190,0
1120,0
1
1
–
–
Mieszacze elektroniczne są stosowane w instalacjach ciepłej wody użytkowej.
Zadaniem mieszacza jest utrzymanie stałej temperatury ciepłej wody użytkowej
przeznaczonej do instalacji o zmiennych temperaturach, ciśnieniach i przepływach zasilających w ciepłą i zimną wodę na wejściu.
Ta szczególna seria mieszaczy elektronicznych jest wyposażona w specjalny
sterownik, który zawiaduje programem dezynfekcji instalacji z bakterii Legionella. W zależności od typu instalacji i przyzwyczajeń użytkowników możliwe jest
zaprogramowanie różnych poziomów temperatury wody użytkowej i wody dezynfekującej oraz różnych czasów ich trwania.
Schemat zastosowania mieszacza elektronicznego serii 6000
D
a
y
24
3
60
6
R
40
20
15’
50
35
55
30
70
55
50
20
45
40
60
ON
DISINFEZIONE
25
80
40
60
45
65
75
OFF
REGOLAZIONE
Durata media della disinfezione termica
60
50
T
Temperatura ottimale
60
¡C
60 min
65
¡C
45 min
70
¡C
30 min
di crescita dei batteri
20
I batteri sopravvivono
10
0
non attivi
70
0
12
40
¡C
9
15
30
80
21
18
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
10
Schemat zastosowania zabezpieczenia przeciwoparzeniowego serii 6001
Zasada działania
74
±2°C
●
Mieszacz elektroniczny
ANTYLEGIONELLA
kołnierzowy
600006
600008
230V -50/60 Hz
20÷60°C
40÷80°C
IP54
CE
6
Nr katalogowy
520430
520440
520530
520540
520630
520640
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
1"
1"
30÷48°C
40÷60°C
30÷48°C
40÷60°C
30÷48°C
40÷60°C
520
521
Mieszacz termostatyczny regulowany,
chromowany
Maksymalne ciśnienie: 10 bar,
Maksymalna temperatura: 90°C,
Dokładność: 5°C
Mieszacz termostatyczny regulowany,
chromowany
Maksymalne ciśnienie: 14 bar,
Maksymalna temperatura: 85°C,
Dokładność: 2°C
Korpus z materiału
uniemożliwiającego wypłukanie cynku
oraz uniemożliwiającego osadzanie się
kamienia
Zgodny z normą EN 1287
Opatentowany
Kv (m3/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1,30
1,30
1,80
1,80
2,75
2,75
1
1
1
1
1
1
50
50
50
50
10
10
Nr katalogowy
521400
521500
1/2"
3/4"
30÷65°C
30÷65°C
522
522430
522440
1/2" 30÷48°C
1/2" 40÷60°C
Kv (m3/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1,30
1,30
1
1
15
15
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2,6
2,6
1
1
50
50
521
Mieszacz termostatyczny regulowany
chromowany,
do montażu pod zasobnikiem c. w. u.
Maksymalne ciśnienie: 10 bar,
Maksymalna temperatura: 90°C
Dokładność: 5°C
Nr katalogowy
Kv (m3/h)
Mieszacz termostatyczny regulowany
Z zaworami zwrotnymi,
chromowany,
Z zaworami zwrotnymi i śrubunkami
Maksymalne ciśnienie: 14 bar,
Maksymalna temperatura: 85°C,
Dokładność: 2°C
Korpus z materiału
uniemożliwiającego wypłukanie cynku
oraz uniemożliwiającego osadzanie się
kamienia
Zgodny z normą EN 1287
Opatentowany
Schemat zastosowania mieszacza termostatycznego
serii 520
Nr katalogowy
1
521503
3/4"
30÷65°C
Kv (m3/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2,6
1
50
521
Mieszacz termostatyczny regulowany
Z zaworami zwrotnymi, filtrami i złączkami zaciskowymi,
chromowany, z zaworami zwrotnymi,
filtrem i złączkami zaciskowymi
Maksymalne ciśnienie: 14 bar,
Maksymalna temperatura: 85°C,
Dokładność: 2°C
Korpus z materiału
uniemożliwiającego wypłukanie cynku
oraz uniemożliwiającego osadzanie się
kamienia
Zgodny z normą EN 1287
Opatentowany
Seria 5261
2
CALEFFI
1
Seria 3230 BALLSTOP
2
Nr katalogowy
521115
521122
Ø 15
Ø 22
30÷65°C
30÷65°C
Kv (m3/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
2,6
2,6
1
1
50
50
3
4
M IX
2
Schemat zastosowania mieszacza termostatycznego serii 521
75
6
5212
Bakterie Legionella i niebezpieczeństwo oparzenia
Mieszacz termostatyczny regulowany
Chromowany
Z zaworami zwrotnymi i filtrami
Dodatkowe zabezpieczenie
przed brakiem zimnej wody
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 85°C
Dokładność: 2°C
Korpus z materiału
uniemożliwiającego wypłukanie cynku
oraz uniemożliwiającego osadzanie się
kamienia
Opatentowany
W zasilanych centralnie instalacjach ciepłej wody użytkowej, do uniemożliwienia rozmnażania baterii Legionella, konieczne jest rozprowadzanie wody o temperaturze wyższej od 50°C. Taka temperatura może jednak spowodować oparzenia. Jak wskazuje poniższy wykres, temperatura powyżej 50°C może wywołać oparzenia przy bardzo krótkim czasie ekspozycji.
Mieszacze termostatyczne wyposażone w funkcję antyoparzeniową (zabezpieczenie przed brakiem zimnej wody), zapobiegają wypływowi wody zmieszanej o podwyższonej temperaturze, co mogłoby się zdarzyć w przypadku braku wody zimnej na wlocie do mieszacza.
Czas kontaktu z wodą gorącą
OÂå
NOW
°C
75
Oparzenie
poważne
70
Nr katalogowy
521203
65
3/4"
30÷50°C
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1,26
1
10
Oparzenie
lekkie
60
5212
55
Mieszacz termostatyczny regulowany
Chromowany
Z zaworami zwrotnymi, filtrami i złączkami zaciskowymi
Dodatkowe zabezpieczenie przed brakiem
zimnej wody
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 85°C
Dokładność: 2°C
Korpus z materiału
uniemożliwiającego wypłukanie cynku
oraz uniemożliwiającego osadzanie się
kamienia
Opatentowany
Granica bezpieczeństwa.
Dopuszczalny czas
kontaktu z wodą
zależny od temperatury
50
45
0,1
Kv (m3/h)
1
10
100
1.000
10.000
Sekundy
Schemat zastosowania mieszacza
termostatycznego serii 5212
Nr katalogowy
521215
521222
Ø 15
Ø 22
30÷50°C
30÷50°C
Kv (m3/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1,26
1,26
1
1
50
50
Regulacja temperatury wody zmieszanej w mieszaczu serii 5212
MIX
MIX
Schemat zastosowania mieszacza termostatycznego serii 5212
MIX
COLD
HOT
76
6
5213
Mieszacz termostatyczny regulowany
Chromowany
Z zaworami zwrotnymi i filtrami
Dodatkowe zabezpieczenie
przed brakiem zimnej wody
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 85°C
Dokładność: 2°C
Korpus z materiału
uniemożliwiającego wypłukanie cynku
oraz uniemożliwiającego osadzanie się
kamienia
Opatentowany
OÂå
NOW
Nr katalogowy
521303
3/4"
30÷50°C
Kv (m3/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1,7
1
10
5213
Mieszacz termostatyczny regulowany
Chromowany
Z zaworami zwrotnymi, filtrami i złączkami zaciskowymi
Dodatkowe zabezpieczenie przed brakiem
zimnej wody
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 85°C
Dokładność: 2°C
Korpus z materiału
uniemożliwiającego wypłukanie cynku
oraz uniemożliwiającego osadzanie się
kamienia
Opatentowany
Nr katalogowy
521315
521322
Ø 15
Ø 22
30÷50°C
30÷50°C
Kv (m3/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1,5
1,7
1
1
10
10
5213
Mieszacz termostatyczny regulowany
Chromowany
Z zaworami zwrotnymi, filtrami i złączkami zaciskowymi
Dodatkowe zabezpieczenie przed brakiem
zimnej wody
Maksymalne ciśnienie: 1400 kPa
Maksymalna temperatura: 85°C
Dokładność: 2°C
Korpus z materiału
uniemożliwiającego wypłukanie cynku
oraz uniemożliwiającego osadzanie się
kamienia
Opatentowany
Nr katalogowy
521312
521319
DN15
DN20
30÷50°C
30÷50°C
Kv (m3/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1,5
1,7
1
1
10
10
77
6
Nr katalogowy
523040
523050
523060
523070
523080
523090
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
30÷65°C
30÷65°C
30÷65°C
30÷65°C
36÷60°C
36÷60°C
5230
5230
Mieszacz termostatyczny regulowany
Z wymiennym wkładem, do
większych instalacji
Korpus mosiężny, chromowany
Maksymalne ciśnienie: 14 bar
Maksymalna temperatura:
85°C
Dokładność: 2°C
Mieszacz termostatyczny
regulowany
Z wymiennym wkładem,
do większych instalacji
Korpus mosiężny, chromowany
Z zaworami zwrotnymi
i złączkami zaciskowymi
Maksymalne
ciśnienie: 14 bar
Maksymalna
temperatura: 85°C
Dokładność: 2°C
Kv (m3/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
14,0
14,5
16,9
19,1
14,5
19,0
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
Nr katalogowy
Ø 22
Ø 28
523052
523062
30÷65°C
30÷65°C
Kv (m3/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
4,5
6,9
1
1
–
–
5230
Wkład do mieszacza termostatycznego
serii 5230
5230
Mieszacz termostatyczny
regulowany
Z wymiennym wkładem,
do większych instalacji
Korpus mosiężny, chromowany
Z zaworami zwrotnymi
Maksymalne ciśnienie: 14
bar
Maksymalna
temperatura: 85°C
Dokładność: 2°C
Nr katalogowy
523053
523063
523073
3/4"
1"
1 1/4"
Kv (m3/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
4,5
6,9
9,1
1
1
1
–
–
–
30÷65°C
30÷65°C
30÷65°C
Nr katalogowy
dla średnic 1/2"-3/4"
dla średnic 1"-1 1/4"
dla średnic 1 1/2"-2"
523005
523006
523008
Op. zbiorcze
1
1
1
–
–
–
Wymiana wkładu mieszacza termostatycznego serii 5230
Schemat zastosowania mieszacza termostatycznego serii 5230
X
7
AM
NIM
1
2
T
78
Op. jednostk.
6
524
●
Mieszacz termostatyczny regulowany
Korpus z brązu
Przyłącza kołnierzowe
Dostarczany z przeciwkołnierzami UNI
2277, PN 10
Dodatkowe przyłącze dla przewody cyrkulacji c. w. u.
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 90°C
Nr katalogowy
524060
524080
Kv (m3/h)
DN 65
DN 80
36÷53°C (±2°C) 32,0
36÷53°C (±2°C) 43,0
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
Schemat zastosowania mieszacza termostatycznego serii 524
CALEFFI
524
T
79
6
5261
534
Grupa bezpieczeństwa
do zasobnika c. w. u., pionowa
Z zaworem odcinającym i zwrotnym,
z możliwością kontroli
Chromowany
Maksymalna moc podgrzewacza: 10 kW
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Ciśnienie upustowe: 7 bar
Maksymalna temperatura: 120°C
Ogranicznik przepływu
Chromowany
Przyłącze 1/2"
Maksymalne ciśnienie: 12 bar
Maksymalna temperatura: 80°C
Dokładność: ±10%
● Uzupełnienie nr. katalogowego
kierunek przepływu GZ➜GW=1
kierunek przepływu GW➜GZ=2
Nr katalogowy
Nr katalogowy
526152
3/4"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
30
5261
Grupa bezpieczeństwa
do zasobnika c. w. u., pozioma
Z zaworem odcinającym i zwrotnym
z możliwością kontroli
Chromowany
Maksymalna moc podgrzewacza: 10 kW
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Ciśnienie upustowe: 7 bar
Maksymalna temperatura: 120°C
Nr katalogowy
526153
526161
3/4"
1"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
10
10
534 ● 02
534 ● 05
534 ● 06
534 ● 08
534 ● 10
534 ● 12
534 ● 16
534 ● 18
1,2 l/min oliwkowo zielony
1,5 l/min żółty
1,6 l/min czarny
1,8 l/min biały
,10 l/min niebieski
,12 l/min czerwony
,16 l/min granatowy
,18 l/min liliowy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
1
25
25
25
25
25
25
25
25
Schemat zastosowania ogranicznika przepływu serii 534
319
Syfon z tworzywa sztucznego
Do grup bezpieczenstwa do zasobników c. w. u. serii 5261
Nr katalogowy
319600
1"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
25
Schemat zastosowania grupy bezpieczeństwa serii 524
ZALETY MONTA¯U
OGRANICZNIKÓW PRZEP£YWU
CALEFFI
2
1
MIN
M AX
CALEFFI
40
60
20
80
0
¡C
80
7
* Zmniejszenie zużycia wody i energii
* Stały przepływ niezależnie od ilości punktów poboru
* Stały przepływ niezależnie od wahań ciśnienia w instalacji
PODZESPO£Y DO INSTALACJI SOLARNYCH
Poni¿szy schemat ma charakter czysto informacyjny
T
T
n. MI2001A 001
270
38433.01
Domanda di brevetto
T
Automatyczne zawory odpowietrzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 250
Zawory bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 253
6 B
Seria produktów Caleffi Solar została opracowana specjalnie z myślą o zastosowaniu ich w obiegu pierwotnym instalacji z kolektorami słonecznymi.
Czynnik krążący w takich instalacjach jest często oparty na glikolu i nagrzewa się do wysokich temperatur, co koniecznie musi być wzięte pod uwagę przy doborze
podzespołów wykorzystanych do wykonania instalacji.
250
253
Automatyczny zawór odpowietrzający,
do instalacji z kolektorami słonecznymi
Chromowany
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: 4 bar
Zakres temperatur: -30÷150°C
Zawór bezpieczeństwa,
do instalacji z kolektorami słonecznymi
Chromowany
Przyłącza GW
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Zakres temperatur: -30÷160°C
Maksymalna moc instalacji: 50 kW
Ustawienia fabryczne: 3 – 4 – 6 – 8 – 10
bar
OÂå
NOW
OÂå
NOW
Nr katalogowy
Nr katalogowy
250031
82
3/8"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
100
253043
253044
253046
253048
253040
1/2" x 3/4"
1/2" x 3/4"
1/2" x 3/4"
1/2" x 3/4"
1/2" x 3/4"
3 bar
4 bar
6 bar
8 bar
10 bar
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
50
50
50
50
50
7
ZABEZPIECZENIA PRZEP£YWÓW ZWROTNYCH
Poni¿szy schemat ma charakter czysto informacyjny
698523237
CA L EFFI
Contiene
filtro
estraibile
in acciaio
inox.
Smontare e pulire periodicamente
NF P 43 -
ANTI
POLL
UTION
009
ART. 573400
DISC
ONNEC
TEUR
CALEFFI
A
NF
698523237
Izolatory przepływów zwrotnych klasy CA* do kotłów gazowych wiszących . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 572
Izolatory przepływów zwrotnych klasy CA* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 573
Izolatory przepływów zwrotnych klasy CA* z filtrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 573
Izolatory przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia klasy BA* . . . . . . . . . . . . . . seria 574, 575
Zespół ochrony instalacji wodnej z izolatorem klasy BA* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 570
Części zamienne do izolatorów przepływów zwrotnych
Filtry skośne do izolatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 577, 579
Zespół ochrony instalacji wodnej z izolatorem klasy BA* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 570
Izolatory przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia klasy BA* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 575
Zespół testujący do izolatorów przepływów zwrotnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 5750
Części zamienne do izolatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 594, 596
Zawory kulowe z zabudowanym zaworem zwrotnym BALLSTOP, klasy EB* seria 3230, 332, 333, 334
Zawory antyskażeniowe klasy EA, EB i EC* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 3045, 3046, 3047, 3048
Zawory kulowe z zabudowanym zaworem zwrotnym, klasy EA* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 3041
* oznaczenia klas urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym wg. PN EN 1717
7
572
574
Izolator przepływów zwrotnych klasy CA
Do montażu przy gazowych kotłach
wiszących
Korpus z mosiądzu.
Przyłącza do rur miedzianych ø 6
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 40°C
Izolator przepływów zwrotnych ze strefą
obniżonego ciśnienia, klasy BA
Korpus z materiału uniemożliwiającego
wypłukanie cynku
Z króćcami pomiaru ciśnienia
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 65°C
Ciśnienie różnicowe zadziałania: 1,4 mH2O
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
50
572106
573
Izolator przepływów zwrotnych klasy CA
Korpus z materiału uniemożliwiającego
wypłukanie cynku
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 65°C
Nr katalogowy
574040
574050
Op. jednostk.
1
1
1/2"
3/4"
Op. zbiorcze
–
–
574
Izolator przepływów zwrotnych ze strefą
obniżonego ciśnienia, klasy BA
Korpus z materiału uniemożliwiającego
wypłukanie cynku
Z króćcami pomiaru ciśnienia
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 65°C
Ciśnienie różnicowe zadziałania: 1,4 mH2O
Nr katalogowy
573400
573500
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
1/2"
3/4"
573
Izolator przepływów zwrotnych klasy CA
Korpus z materiału uniemożliwiającego
wypłukanie cynku
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 65°C
Nr katalogowy
573404
573504
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
1/2"
3/4"
Nr katalogowy
574600
574700
1"
1 1/4"
573402
573502
90
1/2"
3/4"
Op. zbiorcze
1
1
–
–
–
–
Izolator przepływów zwrotnych ze
strefą obniżonego ciśnienia, klasy
BA
Korpus z brązu
Z króćcami pomiaru ciśnienia
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 65°C
Ciśnienie różnicowe
zadziałania: 1,4 mH2O
Izolator przepływów zwrotnych
klasy CA z wymiennym filtrem
Korpus z materiału uniemożliwiającego wypłukanie cynku
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 65°C
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
574
573
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Nr katalogowy
574800
574900
1 1/2"
2"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
7
575
570
Izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego
ciśnienia, klasy BA
Korpus z brązu
Przyłącza kołnierzowe PN 16
Pasują przeciwkołnierze UNI 2278
Z króćcami pomiaru ciśnienia
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 65°C
Ciśnienie różnicowe zadziałania: 1,4 mH2O
Zespół ochrony instalacji wodnej, złożony z:
– izolatora przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia, klasy BA, serii 575
– filtra skośnego serii 579
– ręcznych zaworów odcinających,
Przyłącza kołnierzowe PN 16
Pasują przeciwkołnierze UNI 2278
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 65°C
Nr katalogowy
570060
570080
570100
DN 65
DN 80
DN 100
577
Nr katalogowy
575005
575006
575008
575010
DN 50
DN 165
DN 180
DN 100
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
–
–
–
–
570
Zespół ochrony instalacji wodnej, złożony z:
– izolatora przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego
ciśnienia, klasy BA, serii 574,
– filtra skośnego serii 577,
– ręcznych zaworów odcinających, kulowych
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 65°C
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
–
–
–
●
Filtr skośny do izolatorów serii 573 i 574
Korpus z brązu
Wkład filtrujący ze stali nierdzewnej
Przekrój oczek filtra: 0,65 mm2
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 65°C
Nr katalogowy
577004
577005
577006
577007
577008
577009
577020
577030
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
579
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
●
Filtr skośny do izolatorów serii 575
i reduktorów ciśnienia serii 576,
Korpus z żeliwa,
Przyłącza kołnierzowe PN 16,
Pasują przeciwkołnierze UNI 2278,
Wkład filtrujący ze stali nierdzewnej,
Z króćcem zaworu spustowego,
Maksymalne ciśnienie: 16 bar,
Maksymalna temperatura: 65°C
Nr katalogowy
Nr katalogowy
570004
570005
570006
570007
570008
570009
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
579050
579060
579080
579100
579120
579150
579200
579250
DN 150
DN 165
DN 180
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
Przekrój oczek
mm2
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
91
7
Trzpień upustowy do izolatorów przepływów zwrotnych serii 574 i 575
Nr katalogowy
59471
59457
59461
1/2" - 3/4"
1" - 1 1/4"
1 1/2" - 2" - DN 50
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
–
–
–
Trzpień upustowy do izolatorów
przepływów zwrotnych serii 575
Nr katalogowy
59625
59629
Siodełko zaworu upustowego do izolatorów
przepływów zwrotnych serii 574 i 575
Nr katalogowy
59472
59458
59462
1/2" - 3/4"
1" - 1 1/4"
1 1/2" - 2" - DN 50
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
–
–
–
59469
59455
59459
1/2" - 3/4"
1" - 1 1/4"
1 1/2" - 2" - DN 50
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
–
–
–
Nr katalogowy
59462
59630
59470
59456
59460
92
1/2" - 3/4"
1" - 1 1/4"
1 1/2" - 2" - DN 50
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
–
–
–
Op. zbiorcze
1
1
–
–
DN 65 (575006)
DN 80 (575008) - DN 100 (575010)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
Zawór zwrotny wlotowy do izolatorów
przepływów zwrotnych serii 575
Nr katalogowy
59627
59631
Zawór zwrotny wylotowy do izolatorów
przepływów zwrotnych serii 574 i 575
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Siodełko zaworu upustowego do
izolatorów przepływów zwrotnych serii 575
Zawór zwrotny wlotowy do izolatorów
przepływów zwrotnych serii 574 i 575
Nr katalogowy
DN 65 (575006)
DN 80 (575008) - DN 100 (575010)
DN 65 (575006)
DN 80 (575008) - DN 100 (575010)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
Zawór zwrotny wylotowy do izolatorów
przepływów zwrotnych serii 575
Nr katalogowy
59628
59632
DN 65 (575006)
DN 80 (575008) - DN 100 (575010)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
7
575
●
Izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego
ciśnienia, klasy BA
Korpus z żeliwa
Przyłącza kołnierzowe PN 16
Pasują przeciwkołnierze UNI 2278 (DN 150) PN16
i UNI2277 (DN200 i DN250) PN 10
Z króćcami pomiaru ciśnienia
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 65°C
Ciśnienie różnicowe zadziałania: 1,4 mH2O
5750
Zespół testujący
do izolatorów przepływów zwrotnych
Złożony z:
– manometru wlotowego
– manometru wylotowego
– manometru różnicowego
– przewodów
– złączek do króćców
pomiaru ciśnienia
Nr katalogowy
575000
Nr katalogowy
575150
575200
575250
DN 150
DN 200
DN 250
570
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
–
–
–
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
●
Zespół ochrony instalacji wodnej, złożony z:
– izolatora przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia, klasy BA, serii 575
– filtra skośnego serii 579
– ręcznych zaworów odcinających
Przyłącza kołnierzowe PN 16
Pasują przeciwkołnierze UNI 2278 (DN 150) PN 16
i UNI 2277 (DN200 i DN250) PN 10
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 65°C
Nr katalogowy
570150
570200
570250
DN 150
DN 200
DN 250
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
–
–
–
93
7
3230 BALLSTOP
334 BALLSTOP
Zawór odcinający z zabudowanym zaworem zwrotnym BALLSTOP klasy EB
Chromowany
Przyłącza GW
Uchwyt motylkowy
Maksymalne ciśnienie: 16 bar
Maksymalna temperatura: 90°C
Zawór odcinający z zabudowanym zaworem zwrotnym BALLSTOP klasy EB
Chromowany
Przyłącza GZ i półśrubunek z otworem
dla plomby
Uchwyt motylkow
Maksymalne ciśnienie: 16 bar
Maksymalna temperatura: 90°C
Nr katalogowy
323040
323050
323060
1/2"
3/4"
1"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
10
14
50
50
20
Nr katalogowy
334400
334500
Op. jednostk.
1/2" GZ x półśrubunek 3/4" GW
3/4" GZ x półśrubunek 3/4" GW
Op. zbiorcze
10
10
3230 BALLSTOP
Zawór odcinający z zabudowanym zaworem zwrotnym BALLSTOP klasy EB
Chromowany
Przyłącza GW
Uchwyt rączka
Maksymalne ciśnienie: 16 bar
Maksymalna temperatura: 90°C
Nr katalogowy
323070
323080
323090
1 1/4"
1 1/2"
2"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
4
2
1
20
–
–
332 BALLSTOP
Zawór odcinający z zabudowanym zaworem zwrotnym BALLSTOP klasy EB
Chromowany
Przyłącza GW-GZ
Uchwyt motylkowy
Maksymalne ciśnienie: 16 bar
Maksymalna temperatura: 90°C
Nr katalogowy
332400
1/2" GZ x 1/2" GW
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
–
333 BALLSTOP
Zawór odcinający z zabudowanym zaworem zwrotnym BALLSTOP klasy EB
Chromowany
Przyłącza GW i półśrubunek z otworem
dla plomby
Uchwyt motylkowy
Maksymalne ciśnienie: 16 bar
Maksymalna temperatura: 90°C
Nr katalogowy
333400
333500
94
1/2" GW x półśrubunek 3/4" GW
3/4" GW x półśrubunek 3/4" GW
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
10
–
–
BALLSTOP
R
Ó
W
ZA CH
EN WÓ
D
JE CE D
KO EJS
L
TY MI
W
–
–
7
3045
3048
Zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA
Z króćcami kontrolnymi
Przyłącza GW
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 90°C
Zawór zwrotny podwójny
antyskażeniowy klasy EC
Jeden króciec kontrolny
Przyłącza GW
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 90°C
Nr katalogowy
Nr katalogowy
304540
304550
304560
304570
304580
304590
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
10
15
15
12
11
100
150
125
125
120
110
3046
Zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA
Z króćcami kontrolnymi
Przyłącza GZ i półśrubunek
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 90°C
Nr katalogowy
Øwewnętrzna
304640
304650
304660
304670
304680
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
Przyłącze
3/4" GW x 3/4" GZ
1" GW x 1" GZ
1 1/4" GW x 1 1/4" GZ
1 1/2" GW x 1 1/2" GZ
2" GW x 2" GZ
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
10
10
10
10
100
150
150
150
150
304840
304850
1/2"
3/4"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
50
50
3041
Zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA,
z zaworem kulowym
Z króćcami kontrolnymi
Przyłącza GZ i półśrubunek
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 90°C
Nr katalogowy
304140
Øwewnętrzna
1/2"
Przyłącze
3/4" GZ x 3/4" GW
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
5
25
3047
Zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EB
Bez króćców kontrolnych
Przyłącza GW
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 90°C
Nr katalogowy
304740
304750
304760
1/2"
3/4"
1"
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
10
10
15
100
150
125
95
ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE
I IZOLATORY PRZEPŁYWÓW ZWROTNYCH
Seria 574 – 575
Seria 570
Izolatory przepływów zwrotnych ze strefą
obniżonego ciśnienia, klasy BA.
ANTIPOLLUTION
Zespoły ochrony instalacji wodnej, złożone
z izolatorów przepływów zwrotnych, filtra
i zaworów odcinających.
Seria 572
Izolatory przepływów
zwrotnych do gazowych kotłów
wiszących klasy CA.
ANTIPOLLUTION
W
SVGW
SSIGE
Seria 573
Izolatory przepływów zwrotnych,
klasy CA.
W
SVGW
SSIGE
Zawory antyskażeniowe,
klasy EA i EB.
ANTIPOLLUTION
Seria 3041
W
ANTIPOLLUTION
Seria 304.
SVGW
SSIGE
Zawory antyskażeniowe klasy EA
z zaworem kulowym.
ANTIPOLLUTION
8
URZ¥DZENIA DO RÓWNOWA¯ENIA HYDRAULICZNEGO INSTALACJI
Poni¿szy schemat ma charakter czysto informacyjny
AUTOMATYCZNE RÓWNOWA¯ENIE HYDRAULICZNE
ZA POMOCA AUTOFLOW
RÓWNOWA¯ENIE HYDRAULICZNE ZA POMOC¥
ZAWORÓW RÊCZNYCH
S I S T E M I
C A L O R E
CALEFF I
sistemi calore
FLOW D ESIGN INC.
FLOMET
ZERO
OFFSET
C
C
O
SIGNAL
ROLL
-
SET
+
O
O
C
DP
ROLL
DP
SET
FLOW
SET
ESTIMATE
FLOW
MFR
FLOW
ROLL
TEMP
MODEL
SIZE
DP
ROLL
UNIT
FLOW
D. TEMP
UNIT
TEMP
ROLL
UNIT
POWER
POWER
UNIT
ROLL
Automatyczne stabilizatory przepływu AUTOFLOW, z zaworem kulowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 120
Automatyczne stabilizatory przepływu AUTOFLOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 125
Filtry skośne i filtry skośne z zaworem kulowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 120, 125
Automatyczne stabilizatory przepływu AUTOFLOW, z filtrem skośnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 119
Wkłady AUTOFLOW
Automatyczne stabilizatory przepływu AUTOFLOW z przyłączem kołnierzowym . . . . . . . . . . . . . . seria 103
Zawory równoważące ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 131, 135
Przeciwkołnierze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 617
Elektroniczne mierniki różnic ciśnienia i przepływu FLOMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 130
Uchwyty do zaworów kulowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 117
Króćce pomiaru ciśnienia lub temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 100
Końcówki igłowe z szybkozłączkami do króćców pomiarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 100
Zawory spustowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 538
8
RÓWNOWAŻENIE OBIEGÓW HYDRAULICZNYCH
Nowoczesne instalacje grzewcze i klimatyzacyjne musz¹ gwarantowaæ wysoki komfort cieplny i niskie zu¿ycie energii. W tym celu
nale¿y zasilaæ poszczególne fragmenty instalacji czynnikiem o prawid³owo wyznaczonym przep³ywie.
Obieg nie zrównoważony
W przypadku obiegu nie zrównowa¿onego hydraulicznie brak takiej równowagi pomiêdzy poszczególnymi fragmentami instalacji tworzy strefy o zró¿nicowanej temperaturze, co powoduje pogorszenie komfortu cieplnego i wiêksze zu¿ycie energii.
Obieg zrównoważony przy pomocy automatycznego stabilizatora przepływu AUTOFLOW
Urz¹dzenia AUTOFLOW maj¹ za zadanie zrównowa¿yæ obieg hydrauliczny, zapewniaj¹c przy ka¿dym
odbiorniku taki przep³yw, jak zosta³ zaprojektowany.
98
Równie¿ w przypadku czêœciowego zamkniêcia obiegu przez zawory termostatyczne, przep³ywy w obiegach pozostaj¹ przy niezmienionej wartoœci nominalnej. Instalacja taka gwarantuje zawsze wiêkszy komfort cieplny i wiêksz¹ oszczêdnoœæ energii.
8
Działanie
Urządzenie AUTOFLOW musi zagwarantować stały przepływ czynnika przy odpowiednich wartościach ciśnienia różnicowego na wejściu i wyjściu. Poniższe ilustracje i wykresy przepływów w zależności od ciśnienia różnicowego pokazują zasady działania urządzenia w poszczególnych zakresach pracy.
Zasady funkcjonowania
Elementem regulacyjnym w urządzeniu jest tłok posiadający stały otwór wlotowy oraz boczne otwory o zmiennej geometrii, przez które przepływa czynnik grzewczy.
Ciśnienie cieczy wywierane na tłok jest równoważone przez sprężynę.
Stabilizatory AUTOFLOW są regulatorami automatycznymi o wysokiej wydajności. Mogą regulować wybrane przepływy przy bardzo dokładnych tolerancjach (~ 5%)
i zezwalają na bardzo szeroki zakres pracy.
Przep∏yw
Pod zakresem pracy
G0
W tym przypadku tłok regulacyjny pozostaje
całkowicie wysunięty, nie ma konieczności
ściskania sprężyny i przepływ może się odbywać przez maksymalną dostępną przestrzeń.
W praktyce tłok działa jak stały regulator
i przepływ przez AUTOFLOW zależy jedynie
od ciśnienia różnicowego.
A
0,07 bar/7 kPa
0,14 bar/14 kPa
0,35 bar/35 kPa
CiÊnienie
ró˝nicowe
1 bar/100 kPa
2,20 bar/220 kPa
4,10 bar/410 kPa
kv 0,01 =0,378·G0 Zakres , p 7÷100 kPa
kv 0,01 =0,267·G0 Zakres, p 14÷220 kPa
kv 0,01 =0,169·G0 Zakres, p 35÷410 kPa gdzie G 0= przep∏yw nominalny (l/h)
Przep∏yw
Gdy ciśnienie różnicowe wchodzi w zakres
pracy, tłok ściska sprężynę i przepływ odbywa się przez taką przestrzeń, określaną przez
ciśnienie różnicowe i strumień przepływającego czynnika, na którą AUTOFLOW jest
ustawiony.
Zakres dzia∏ania
0,07 bar/7 kPa
0,14 bar/14 kPa
0,35 bar/35 kPa
,p koƒcowe
G0
,p poczàtkowe
W zakresie pracy
A
CiÊnienie
ró˝nicowe
1 bar/100 kPa
2,20 bar/220 kPa
4,10 bar/410 kPa
Przep∏yw
Poza zakresem pracy
G0
W tym przypadku tłok ściska maksymalnie
sprężynę i pozostawia tylko otwór środkowy
na przepływ cieczy. Tak jak w pierwszym
przypadku urządzenie działa jak stały regulator. Przepływ przechodzący przez AUTOFLOW zależy tylko od ciśnienia różnicowego.
A
0,07 bar/7 kPa
0,14 bar/14 kPa
0,35 bar/35 kPa
CiÊnienie
ró˝nicowe
Zakres ,p 7÷100 kPa
kv 0,01 =0,1·G0
kv 0,01 =0,067·G0 Zakres ,p 14÷220 kPa
kv 0,01 =0,049·G0 Zakres ,p 35÷410 kPa
1 bar/100 kPa
2,20 bar/220 kPa
4,10 bar/410 kPa
gdzie G0 =przep∏yw nominalny (l/h)
Wybór zakresu pracy Δp urządzenia AUTOFLOW
Urządzenia AUTOFLOW są dostępne w różnych zakresach pracy tak, by można dopasować je do pracy w każdej instalacji.
Z definicji, zakres pracy zawiera się pomiędzy dwoma wartościami ciśnienia różnicowego:
Zakres Δp: Δp
początkowe
÷ Δp
końcowe
Wyboru urządzenia należy dokonać biorąc pod uwagę:
· Ciśnienie różnicowe na początku zakresu pracy. Ta wartość dodawana jest do strat przepływu obiegu o najmniejszych stratach ciśnienia.
W tym przypadku należy wziąć pod uwagę wysokość podnoszenia pracującej pompy.
· Ciśnienie różnicowe na końcu zakresu pracy. Gdy wartość graniczna zostanie przekroczona, to sprężyna stabilizatora AUTOFLOW zostaje ściśnięta całkowicie i urządzenie nie wykonuje żadnych funkcji regulacyjnych. Wtedy należy przejść na następny, wyższy zakres pracy.
Dostępne są następujące zakresy pracy AUTOFLOW:
7÷100 kPa
0,07÷1 bar
Dostępne w obiegach zamkniętych obsługiwanych przez pompy o ograniczonej wysokości podnoszenia.
Na przykład w małych instalacjach grzewczych przy kotłach wiszących wyposażonych w pompę wewnętrzną.
14÷220 kPa
0,14÷2,20 bar
Używane w większości instalacji o obiegu zamkniętym.
Szeroki zakres pracy zezwala na podłączenie, przy niewielkim dodatku ciśnienia różnicowego, już przy wartościach 14 kPa.
35÷410 kPa
0,35÷4,10 bar
Zastosowanie w instalacjach o obiegu otwartym, np. przy dystrybucji hydraulicznej lub
też w instalacjach o wysokich wartościach pracy ciśnienia hydraulicznego, np. przy ogrzewaniu sterowanym.
Wysoki zakres górny, 410 kPa, zezwala na poprawne działanie bez konieczności opuszczenia zakresu pracy.
99
8
120 Wersja AUTOFLOW
Połączenie automatycznego stabilizatora przepływu i zaworu kulowego
– korpus:
– wkład AUTOFLOW:
– sprężyna:
– O-Ring:
Zawór kulowy:
– kula:
– uszczelnienie kuli:
– uszczelnienie trzpienia:
– O-Ring:
Dopuszczalne płyny:
Maksymalne ciśnienie:
Zakres temperatur:
Dokładność działania:
Zakresy Δp:
Zakresy przepływu:
mosiądz UNI EN 12165 CW617N
stal nierdzewna
stal nierdzewna
EPDM
chromowany mosiądz
PTFE
PTFE
EPDM
woda, roztwór glikolu
25 bar
0÷110°C
±5%
7÷100 kPa; 14÷220 kPa; 35÷410 kPa
0,12÷15,5 m3/h
Przystosowany do podłączenia króćców pomiaru ciśnienia oraz zaworu spustowego
W przypadku montażu na instalacji izolowanej można wymienić istniejącą rączką
na uchwyt przedłużany (seria 117, na stronie 110)
Nr katalogowy
120141 ● ● ●
120151 ● ● ●
120161 ● ● ●
120171 ● ● ●
120181 ● ● ●
120191 ● ● ●
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
Nr katalogowy
kv0,01 (l/h)
Δp minimalne
(kPa)
Zakres Δp
(kPa)
1.690
1.773
1.704
7
7
7
7÷100
7÷100
7÷100
kv0,01 (l/h)
Δp minimalne
(kPa)
Zakres Δp
(kPa)
1.690
1.773
1.704
1.774
4.724
4.889
14
14
14
14
14
14
14÷220
14÷220
14÷220
14÷220
14÷220
14÷220
kv0,01 (l/h)
Δp minimalne
(kPa)
Zakres Δp
(kPa)
1.690
1.773
1.704
1.774
4.724
4.889
35
35
35
35
35
35
35÷410
35÷410
35÷410
35÷410
35÷410
35÷410
120141 ● ● ●
120151 ● ● ●
120161 ● ● ●
Nr katalogowy
120141 ● ● ●
120151 ● ● ●
120161 ● ● ●
120171 ● ● ●
120181 ● ● ●
120191 ● ● ●
Nr katalogowy
120141 ● ● ●
120151 ● ● ●
120161 ● ● ●
120171 ● ● ●
120181 ● ● ●
120191 ● ● ●
●●●
Przepływy (m3/h)
0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
Przepływy (m3/h)
0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8
0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8
0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25
0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25
2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
Przepływy (m3/h)
0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75
0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75
0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0
0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0
3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5
3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5
Uzupełnienie numerów katalogowych podano w tabelach na stronie 104.
Wymagana minimalna różnica ciśnień
Jest wyznaczana poprzez zsumowanie następujących wartości:
1. minimalne ciśnienie pracy Δp wkładu AUTOFLOW
2. różnicę ciśnień Δp potrzebną do osiągnięcia przepływu nominalnego w zaworze. Ta wartość może być wyznaczona na podstawie kv0,01
dla konkretnego zaworu.
100
8
125 Wersja AUTOFLOW
Automatyczny stabilizator przepływu
– korpus:
– wkład AUTOFLOW:
– sprężyna:
– O-Ring:
Dopuszczalne płyny:
Maksymalne ciśnienie:
Zakres temperatur:
Dokładność działania:
Zakresy Δp:
Zakresy przepływu:
mosiądz UNI EN 12165 CW617N
stal nierdzewna
stal nierdzewna
EPDM
woda, roztwór glikolu
25 bar
-20÷110°C
±5%
7÷100 kPa; 14÷220 kPa; 35÷410 kPa
0,12÷27,0 m3/h
Przystosowany do podłączenia króćców pomiaru ciśnienia oraz zaworu spustowego
Nr katalogowy
125141 ● ● ●
125151 ● ● ●
125161 ● ● ●
125171 ● ● ●
125181 ● ● ●
125191 ● ● ●
125101 ● ● ●
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
Nr katalogowy
kv0,01 (l/h)
Δp minimalne
(kPa)
Zakres Δp
(kPa)
1.669
1.758
1.342
7
7
7
7÷100
7÷100
7÷100
kv0,01 (l/h)
Δp minimalne
(kPa)
Zakres Δp
(kPa)
1.669
1.758
1.342
1.326
3.472
3.738
7.582
14
14
14
14
14
14
14
14÷220
14÷220
14÷220
14÷220
14÷220
14÷220
14÷220
kv0,01 (l/h)
Δp minimalne
(kPa)
Zakres Δp
(kPa)
1.669
1.758
1.342
1.326
3.472
3.738
7.582
35
35
35
35
35
35
35
35÷410
35÷410
35÷410
35÷410
35÷410
35÷410
35÷410
125141 ● ● ●
125151 ● ● ●
125161 ● ● ●
Nr katalogowy
125141 ● ● ●
125151 ● ● ●
125161 ● ● ●
125171 ● ● ●
125181 ● ● ●
125191 ● ● ●
125101 ● ● ●
Nr katalogowy
125141 ● ● ●
125151 ● ● ●
125161 ● ● ●
125171 ● ● ●
125181 ● ● ●
125191 ● ● ●
125101 ● ● ●
●●●
Przepływy (m3/h)
0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
Przepływy (m3/h)
0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8
0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8
0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25
0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25
2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,5; 14,5; 15,5; 16,5; 17,0; 18,0
Przepływy (m3/h)
0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75
0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75
0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0
0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0
3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5
3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5
6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5; 16,5; 18,0; 19,0; 20,0; 21,0; 22,0; 23,0; 24,5; 25,5; 26,5; 27,0
Uzupełnienie numerów katalogowych podano w tabelach na stronie 104.
Wymagana minimalna różnica ciśnień
Jest wyznaczana poprzez zsumowanie następujących wartości:
1. minimalne ciśnienie pracy Δp wkładu AUTOFLOW
2. różnicę ciśnień Δp potrzebną do osiągnięcia przepływu nominalnego w zaworze. Ta wartość może być wyznaczona na podstawie kv0,01
dla konkretnego zaworu
101
8
120 Wersja Z FILTREM
Połączenie filtra skośnego i zaworu kulowego
– korpus:
– wkład filtra:
– O-Ring:
Zawór kulowy:
– kula:
– uszczelnienie kuli:
– uszczelnienie trzpienia:
– O-Ring:
Dopuszczalne płyny:
Maksymalne ciśnienie:
Zakres temperatur:
Średnica oczek filtra:
mosiądz UNI EN 12165 CW617N
stal nierdzewna
EPDM
chromowany mosiądz
PTFE
PTFE
EPDM
woda, roztwór glikolu
25 bar
0÷110°C
1/2"÷1 1/4": 0,87 mm; 1 1/2" i 2": 0,73 mm
Przystosowany do podłączenia króćców pomiaru ciśnienia oraz zaworu spustowego
W przypadku montażu na instalacji izolowanej można wymienić istniejącą rączkę na uchwyt przedłużany (seria 117, na stronie 110)
Nr katalogowy
120141 000
120151 000
120161 000
120171 000
120181 000
120191 000
kv0,01 (l/h)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
1.687
1.725
1.665
1.723
3.913
3.969
Straty ciśnienia
– Wymieniona wartość kv0,01 odnosi się do korpusu urządzenia wyposażonego we wkład filtrowy.
125 Wersja Z FILTREM
Filtr skośny
- korpus:
- wkład filtra:
- O-Ring:
Dopuszczalne płyny:
Maksymalne ciśnienie:
Zakres temperatur:
Średnica oczek filtra:
mosiądz UNI EN 12165 CW617N
stal nierdzewna
EPDM
woda, roztwór glikolu
25 bar
-20÷110°C
1/2"÷1 1/4": 0,87 mm; 1 1/2" i 2": 0,73 mm
Przystosowany do podłączenia króćców pomiaru ciśnienia oraz zaworu spustowego
Nr katalogowy
125141 000
125151 000
125161 000
125171 000
125181 000
125191 000
125101 000
kv0,01 (l/h)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
0,688
0,705
1.410
1.494
3.227
3.621
6.825
Straty ciśnienia
– Wymieniona wartość kv0,01 odnosi się do korpusu urządzenia wyposażonego we wkład filtrowy.
102
8
119 wersja AUTOFLOW z FILTREM
Połączenie automatycznego stabilizatora przepływu AUTOFLOW i filtra skośnego
– korpus:
mosiądz UNI EN 12165 CW617N
– wkład AUTOFLOW:
stal nierdzewna
– wkład filtra:
stal nierdzewna
– sprężyna:
stal nierdzewna
– O-Ring:
EPDM
Dopuszczalne płyny:
Maksymalne ciśnienie:
Zakres temperatur:
Dokładność działania:
Zakresy Δp:
Zakresy przepływu:
Średnica oczek filtra:
woda, roztwór glikolu
25 bar
5÷110°C
÷5%
7÷100 kPa; 14÷220 kPa; 35÷410 kPa
0,12÷2,75 m3/h
0,87 mm
Przystosowany do podłączenia króćców pomiaru ciśnienia oraz zaworu spustowego
Nr katalogowy
119150 ● ● ●
119160 ● ● ●
3/4"
1"
Nr katalogowy
kv0,01 (l/h)
119150 ● ● ●
119160 ● ● ●
Nr katalogowy
119150 ● ● ●
119160 ● ● ●
Nr katalogowy
119150 ● ● ●
119160 ● ● ●
●●●
1.201
1.194
kv0,01 (l/h)
1.201
1.194
kv0,01 (l/h)
1.201
1.194
Δp minimalne
(kPa)
Zakres Δp
(kPa)
7
7
7÷100
7÷100
Δp minimalne
(kPa)
Zakres Δp
(kPa)
14
14
14÷220
14÷220
Δp minimalne
(kPa)
Zakres Δp
(kPa)
35
35
35÷410
35÷410
Przepływy (m3/h)
0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
Przepływy (m3/h)
0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8
0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8
Przepływy (m3/h)
0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75
0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75
Uzupełnienie numerów katalogowych podano w tabelach na stronie 104.
Wymagana minimalna różnica ciśnień
Jest wyznaczana poprzez zsumowanie następujących wartości:
1. minimalne ciśnienie pracy Δp wkładu AUTOFLOW
2. różnicę ciśnień Δp potrzebną do osiągnięcia przepływu nominalnego w zaworze. Ta wartość może być wyznaczona na podstawie kv0,01
dla konkretnego zaworu
WKŁADY AUTOFLOW
Wymienne wkłady AUTOFLOW są dostarczane z metalową tabliczką i łańcuszkiem
przeznaczonymi do zamocowania do korpusu stabilizatora. Wkłady są dostępne w kilku
modelach w zależności od przepływu.
Poszczególne kolory ułatwiają odnalezienie konkretnego modelu wkładu.
UWAGA: Przy zamawianiu wkładu Autoflow proszę podać numer korpusu stabilizatora do którego wkład będzie montowany (numer ten można znaleźć
na tabliczce przymocowanej łańcuszkiem do każdego stabilizatora AutoFlow).
Nr katalogowy
Zakres Δp
(kPa)
Przepływy (m3/h)
Wkład nr 5
07÷100
0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
14÷220
0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8
35÷410
0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75
14÷220
2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25
35÷410
3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0
14÷220
4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
35÷410
6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5
14÷220
12,0; 13,5; 14,5; 15,5; 16,5; 17,0; 18,0
35÷410
16,5; 18,0; 19,0; 20,0; 21,0; 22,0; 23,0; 24,5; 25,5; 26,5; 27,0
Wkład nr 7
Wkład nr 9
Wkład nr 11
103
8
Metody oznaczania modeli AUTOFLOW serii 119-120-125
Dla poprawnego okreÊlenia urzàdzenia nale˝y wyznaczyç kod wskazujàc: seri´, wymiary, typ konstrukcji, przep∏yw i zakres pracy ,p.
3ª
4ª
1
SERIA
SERIA
1ª
WYMIARY
5ª
KONSTRUKCJA
PRZEP¸YW
I ZAKRES
PRACY ,p
2ª
3ª
Pierwsze trzy cyfry
okreÊlajà seri´:
Ozn. piàta
okreÊla wymiary:
Ozn. szósta
okreÊla konstrukcj´:
6ª
7ª
6ª
KONSTRUKCJA
WYMIARY
{
Kompletny kod:
5ª
8ª
9ª
7ª
8ª
9ª
{
2ª
{
{
1ª
PRZEP¸YW I ZAKRES PRACY
120
125
119
,p
Stabilizator AUTOFLOW z zaworem kulowym
Stabilizator AUTOFLOW
Stabilizator AUTOFLOW z filtrem
Wymiary
1/2"
3/4"
1"
Ozn.
4
5
6
Seria
120
125
119
Ozn.
1
1
0
1 1/4" 1 1/2"
7
8
2"
2 1/2"
9
0
Ostatnie trzy cyfry okreÊlajà dost´pne wartoÊci przep∏ywu
dla zakresu ,p 7÷100 kPa
m3/h
Ozn.
m3/h
Ozn.
m3/h
Ozn.
m3/h
Ozn.
0,45
0,50
S45
S50
0,60
0,70
S60
S70
0,80
0,90
S80
S90
1,00
1S0
dla zakresu ,p 14÷200 kPa
3
m /h
Ozn.
m3/h
Ozn.
m3/h
Ozn.
m3/h
Ozn.
m3/h
Ozn.
m3/h
Ozn.
0,12
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,50
L12
L15
L20
L25
L30
L35
L40
L50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,20
1,40
1,60
L60
L70
L80
L90
1L0
1L2
1L4
1L6
1,80
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
1L8
2L0
2L2
2L5
2L7
3L0
3L2
3L5
3,75
4,00
4,25
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
3L7
4L0
4L2
4L5
5L0
5L5
6L0
6L5
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,0
11,0
7L0
7L5
8L0
8L5
9L0
9L5
10L
11L
12,0
13,5
14,5
15,5
16,5
17,0
18,0
12L
13L
14L
15L
16L
17L
18L
dla zakresu ,p 35÷410 kPa
104
m3/h
Ozn.
m3/h
Ozn.
m3/h
Ozn.
m3/h
Ozn.
m3/h
Ozn.
m3/h
Ozn.
0,25
0,35
0,45
0,55
0,70
0,90
1,10
1,40
H25
H35
H45
H55
H70
H90
1H1
1H4
1,60
1,80
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
1H6
1H8
2H0
2H2
2H5
2H7
3H0
3H2
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
5,00
5,50
6,00
3H5
3H7
4H0
4H2
4H5
5H0
5H5
6H0
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,0
6H5
7H0
7H5
8H0
8H5
9H0
9H5
10H
11,0
12,0
13,0
14,5
15,5
16,5
18,0
19,0
11H
12H
13H
14H
15H
16H
18H
19H
20,0
21,0
22,0
23,0
24,5
25,5
26,5
27,0
20H
21H
22H
23H
24H
25H
26H
27H
8
103 AUTOFLOW
– wersja kołnierzowa
Automatyczny stabilizator przepływu Autoflow
– korpus:
– wkłady AUTOFLOW:
– sprężyna:
żeliwo
stal nierdzewna
stal nierdzewna
Dopuszczalne płyny:
Maksymalne ciśnienie:
Zakres temperatur:
Dokładność działania:
Zakresy Δp:
Zakresy przepływu:
woda, roztwór glikolu
16 bar
-20÷110°C
±5%
14÷220 kPa; 35÷410 kPa
2÷2850 m3/h
Wyposażony w kołnierze PN 16, uszczelnienia,
hak montażowy i króćce do pomiaru ciśnienia
Nr katalogowy
103111 ● ● ●
103113 ● ● ●
103121 ● ● ●
103123 ● ● ●
103131 ● ● ●
103133 ● ● ●
103141 ● ● ●
103143 ● ● ●
103151 ● ● ●
103153 ● ● ●
103161 ● ● ●
103163 ● ● ●
103171 ● ● ●
103173 ● ● ●
103181 ● ● ●
103183 ● ● ●
103191 ● ● ●
103193 ● ● ●
DN
Zakres Δp (kPa)
Przepływy (m3/h)
Δp minimalne
(kPa)
065 *
065 *
080 *
080 *
100 *
100 *
125 *
125 *
150 *
150 *
200 *
200 *
250 *
250 *
300 *
300 *
350 *
350 *
14÷220
35÷410
14÷220
35÷410
14÷220
35÷410
14÷220
35÷410
14÷220
35÷410
14÷220
35÷410
14÷220
35÷410
14÷220
35÷410
14÷220
35÷410
0 2÷ 18
0 3÷ 27
16÷ 31
19÷ 38
16÷ 31
19÷ 38
16÷ 61
19÷ 77
016÷122
019÷154
032÷215
038÷270
064÷338
077÷425
095÷460
115÷580
160÷580
190÷730
14
35
14
35
14
35
14
35
14
35
14
35
14
35
14
35
14
35
Uzupełnienie numerów katalogowych podano w tabelach na stronach 106 i 107.
- Podane przepływu zostały zaokrąglone w górę z dokładnością do 1m3/h.
- Na zamówienie są dostępne stabilizatory o średnicach od DN 400 do DN 750
i przepływach maksymalnych do 2850 m3/h.
●●●
* Na zamówienie dostępny w wersji z kołnierzami 4" ANSI
Wymagana minimalna różnica ciśnień
Identyczne jak minimalne Δp dla wkładów Autoflow (14 lub 35 kPa).
105
8
Metody oznaczania modeli AUTOFLOW serii 119-120-125
Dla poprawnego okreÊlenia urzàdzenia nale˝y wyznaczyç kod wskazujàc: seri´, wymiary, typ konstrukcji, przep∏yw i zakres pracy ,p.
3ª
4ª
1 0 3 1
{
5ª
7ª
ZAKRES ,p
Ozn. szósta
okreÊla zakres
ciÊnienia ró˝nicowego:
6ª
PRZEP¸YW
7ª
Ozn. piàta
okreÊla wymiary:
5ª
ZAKRES
WYMIARY
SERIA
WYMIARY
6ª
8ª
9ª
8ª
9ª
{
2ª
{
{
1ª
Kompletny kod:
PRZEP¸YW
DN
65
80
100
125
150
200
250
300
350
Ozn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
kPa
14÷220
35÷410
Ozn.
1
3
Ostatnie trzy cyfry okreÊlajà dost´pne wartoÊci przep∏ywu.
WartoÊci przep∏ywu sà okreÊlane w zaokràgleniu w gór´ do 1 m3/h.
Tabele doboru przepływu
dla zakresu Δp 14÷220 kPa i dla średnic od DN65 do
DN 100
(Dla przepływów dla zakresu Δp 35÷410 kPa, dostępnych na zamówienie i dla średnic przekraczających DN150 dobór zostanie przeprowadzony przez producenta)
DN
65
KOMPLETNY NR KAT.
103111
103111
103111
103111
103111
103111
103111
103111
103111
103111
103111
103111
103111
103111
103111
103111
103111
106
Symbol przepływu
Przepływ (m3/h)
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,0
11,0
12,0
13,5
14,5
15,5
16,5
17,0
18,0
DN
80
KOMPLETNY NR KAT.
103121
103121
103121
103121
103121
103121
103121
103121
103121
103121
103121
103121
103121
103121
Symbol przepływu
Przepływ (m3/h)
016
017
018
019
020
021
022
024
025
026
027
028
029
030
16,0
17,0
18,0
19,0
20,5
21,5
22,5
24,0
25,0
26,0
27,0
28,5
29,5
30,5
DN
100
KOMPLETNY NR KAT.
103131
103131
103131
103131
103131
103131
103131
103131
103131
103131
103131
103131
103131
103131
Symbol przepływu
Przepływ (m3/h)
016
017
018
019
020
021
022
024
025
026
027
028
029
030
16,0
17,0
18,0
19,0
20,5
21,5
22,5
24,0
25,0
26,0
27,0
28,5
29,5
30,5
8
Tabele doboru przepływu dla zakresu Δp 14÷220 kPa i dla średnic od DN125 do DN 150
(Dla przepływów dla zakresu Δp 35÷410 kPa, dostępnych na zamówienie i dla średnic przekraczających DN150 dobór zostanie przeprowadzony przez producenta)
DN
125
KOMPLETNY NR KAT.
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
103141
Symbol przepływu
Przepływ (m3/h)
016
017
018
019
020
021
022
024
025
026
027
028
029
030
032
033
034
035
036
037
038
039
041
042
043
044
045
046
047
049
050
051
052
053
054
055
057
058
059
060
061
16,0
17,0
18,0
19,0
20,5
21,5
22,5
24,0
25,0
26,0
27,0
28,5
29,5
30,5
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,5
38,5
39,5
41,0
42,0
43,0
44,0
45,5
46,5
47,5
49,0
50,0
51,0
52,0
53,5
54,5
55,5
57,0
58,0
59,0
60,0
61,0
* Na zamówienie dostępny w wersji
z kołnierzami 4" ANSI
DN
150
KOMPLETNY NR KAT.
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
Symbol przepływu
Przepływ (m3/h)
016
017
018
019
020
021
022
024
025
026
027
028
029
030
032
033
034
035
036
037
038
039
041
042
043
044
045
046
047
049
050
051
052
053
054
055
057
058
059
060
061
062
063
064
066
067
068
069
16,0
17,0
18,0
19,0
20,5
21,5
22,5
24,0
25,0
26,0
27,0
28,5
29,5
30,5
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,5
38,5
39,5
41,0
42,0
43,0
44,0
45,5
46,5
47,5
49,0
50,0
51,0
52,0
53,5
54,5
55,5
57,0
58,0
59,0
60,0
61,0
62,5
63,5
64,5
66,0
67,0
68,0
69,0
DN
150
KOMPLETNY NR KAT.
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
103151
Symbol przepływu
Przepływ (m3/h)
070
071
072
074
075
076
077
078
079
080
082
083
084
085
086
087
088
089
091
092
093
094
095
096
097
099
100
101
102
103
104
105
106
108
109
110
111
112
113
114
116
117
118
119
120
121
122
70,5
71,5
72,5
74,0
75,0
76,0
77,0
78,5
79,5
80,5
82,0
83,0
84,0
85,0
86,0
87,5
88,5
89,5
91,0
92,0
93,0
94,0
95,5
96,5
97,5
99,0
100,00
101,00
102,00
103,00
104,50
105,50
106,50
108,00
109,00
110,00
111,00
112,50
113,50
114,50
116,00
117,00
118,00
119,00
120,50
121,50
122,50
107
8
131
Uszczelka wargowa
Do zaworów serii 135
●
Zawór równoważący
Korpus i siodełko z brązu
Regulacja z elementem typu
Venturi
Z dwoma króćcami do pomiaru
ciśnienia w komplecie
Maksymalne ciśnienie: 16 bar
Zakres temp. pracy: -10 ÷ 110°C
Nr katalogowy
Nr katalogowy
131400
131500
131600
131700
131800
131900
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
135
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
135060
135080
135100
135120
135150
135200
135250
135300
DN 165
DN 180
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
617
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
●
Przeciwkołnierz płaski, do spawania,
nakładany
Typ UNI 2278 PN 16
Kompletny z uszczelnieniem
Nr katalogowy
617060
617080
617100
617120
617150
617200
617250
617300
108
DN 165
DN 180
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 165
DN 180
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
●
Zawór równoważący
Korpus z żeliwa
Przyłącza kołnierzowe PN 16
Pasują przeciwkolnierze UNI 2278
Grzybek z brązu
Wyposażony w przyłącza króćców
pomiaru ciśnienia
Maksymalne ciśnienie: 16 bar
Zakres temp. pracy: -5 ÷ 110°C
Nr katalogowy
37054
37055
37056
37057
37058
37063
37066
37067
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
Przykład zastosowania
zaworów równoważących serii 131
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
8
Zamienne przyłącza – proste lub kątowe
Korpusy zaworów serii 135 mogą zostać zamienione już na miejscu instalacji
z przyłączy „prostych” na „kątowe” i odwrotnie, bez konieczności użycia
specjalnych narzędzi i dodatkowych części. Ta właściwość wynika
ze szczególnych cech budowy korpusu zaworu i uszczelki.
Obrót części korpusu o 180° powoduje zmianę kierunku
przyłącza o 90°. Dlatego też w bardzo prosty sposób
można zamienić typ przyłącza nawet na miejscu instalacji, nie umniejszając precyzji, niezawodności
i bezpieczeństwa działania zaworu.
Połączenie zaworu z kołnierzami
Zawory serii 135 charakteryzują się specjalnym przyłączem złożonym z:
· dopasowanych dwóch połówek kołnierzy
z systemem blokady zapobiegającym obracaniu
· uszczelki wargowej
USZCZELKA
KORPUS
ZAWORU
ZAMONTOWANY KO¸NIERZ
Króćce pomiaru ciśnienia, szybkozłącze
Zawory są wyposażone w króćce pomiaru ciśnienia o charakterze szybkozłącznym. Takie rodzaje króćców pozwalają na dokonanie szybkiego i dokładnego
pomiaru. Dzięki specjalnemu uszczelnieniu po wyciągnięciu igły pomiarowej
króciec dokonuje szybkiego i szczelnego zamknięcia otworu pomiarowego.
Pomiar
ciśnienia
Natychmiastowe
zamkniecie
króćca
Nakrętka
zabezpieczająca
Igła
pomiarowa
Specjalne
uszczelnienie
109
8
130 FLOMET
Elektroniczny miernik różnic
ciśnienia i przepływu
Najczęściej stosowany
podczas kontroli poprawności funkcjonowania urządzeń
AUTOFLOW, a także do mierzenia przepływu na zaworach równoważących serii
131-135 i zwężkach do pomiaru natężenia przepływu
serii 683
Dostarczany w komplecie
z końcówkami i przyłączami
117
Dwufunkcyjny uchwyt z tworzywa
do sterowania zaworem kulowym
– Sterowanie zaworem w pozycji otwarty-zamknięty, nawet przy zamontowanej izolacji cieplnej
– Zapamiętywanie pozycji otwarcia dzięki mechanicznemu przełącznikowi blokady
Użyteczny w przypadku potrzeby wywołania określonej straty przepływu w obiegu użytkowym, którą
chce się utrzymać nawet po następnym zamknięciu
i otwarciu zaworu
Dla urządzeń AUTOFLOW serii 120:
Nr katalogowy
117000
117001
Wykorzystanie
Seria 120 1/2" i 3/4"
Seria 120 1" i 1 1/4"
100
Nr katalogowy
130000
130001
●
Króćce pomiaru ciśnienia lub temperatury
Szczególna budowa zezwala na wykonanie szybkich
i dokładnych pomiarów gwarantując jednocześnie
doskonałą szczelność
Najczęściej wykorzystywane do:
– kontroli poprawności funkcjonowania urządzeń
AUTOFLOW,
– kontroli stopnia zabrudzenia filtrów,
– wydajności cieplnych odbiorników
Napięcie 220 V
Zasilanie bateryjne
Uchwyt zaślepki dostępny w kolorach:
– Czerwonym: do pomiaru ciśnienia na wejściu
– Zielonym: do pomiaru ciśnienia na wyjściu
CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE
Ciśnienie
Zakres pomiarowy: 0,05÷200 kPa
Dostępne jednostki miary: Pa, kPa, mmW, mW, in. W, mbar, PSI
Maksymalne ciśnienie w instalacji: 16 bar
Maksymalne ciśnienie różnicowe: 200 kPa (różnica ciśnień większa od 2 bar
spowoduje całkowite zniszczenie wewnętrznego elementu pomiarowego)
Zakres temperatur: -5÷130°C
Ciśnienie maksymalne:
30 bar
Korpus mosiężny
Uszczelnienie EPDM o różnych twardościach,
zapewniające lepszą szczelność
Nr katalogowy
Wymiar
100000
1/4"
Przepływ:
W pamięci EEPROM są przechowywane charakterystyki kv dla następujących
modeli:
TYP
MODEL
ŚREDNICA
Zawór równoważący
131
1/2"÷2"
Zawór równoważący
135
DN 65÷DN 300
Zwężka do pomiaru natężenia przepływu 683
DN 20÷DN300
100
Końcówki igłowe z szybkozłączkami do połączenia
króćców pomiaru ciśnienia z urządzeniami pomiarowymi
Przyłącze gwintowane 1/4" GW
Zakres temperatur: -5÷130°C
Maksymalne ciśnienie: 30 bar
W pamięci EEPROM można przechować, w funkcji MAKER FREE, 10 różnych
wartości kv i α (wykładnika) z równania obrazującego zależność przepływu (G)
od ciśnienia różnicowego (DP)
G = kv • DPα
Płyn:
Woda
Nr katalogowy
Wymiar
100010
1/4"
Zasilanie elektryczne:
220 V (ac) – 10 W – 50/60 Hz
538
●
Zawór spustowy z końcówką do węża
Zasilanie bateryjne:
Miernik FLOMET wyposażony w akumulatorki Ni-Cd umożliwia dokonanie pomiarów w miejscach pozbawionych zasilania 220V
Czas pracy: ~ 2h
Czas ładowania baterii: ~3h
Urządzenie jest dostarczane z ładowarką 220V (ac) – 50Hz
110
Nr katalogowy
Wymiar
538201
538401
1/4"
1/2"
11
ZAWORY MIESZAJ¥CE I TERMOSTATY
30
Poni¿szy schemat ma charakter czysto informacyjny
25
10
15
20
CA L
220 - 240 V 50 Hz
20
25
15
10
5
2
3
1
0
4
A
NF
CALEFFI
Zawory mieszające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 610, 611, 612
Silniki do zaworów mieszających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 6370
Przeciwkołnierze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 616, 617
Termostaty przylgowe i zanurzeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 621, 622, 623, 624
Termostaty pokojowe programowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 618, 738, 739
Termostaty pokojowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 619, 620
Liczniki godzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 627
Zegary sterujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 628
Żele trawiące i proszki odtleniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria 6150, 6151, 6152
11
610
610
●
Zawór mieszaj¹cy trójdrogowy
z przepustnic¹
Przy³¹cza gwintowane
Maksymalne ciœnienie: 10 bar
Zakres temperatur: 2÷110°C
Kv (m3/h)
Nr katalogowy
610005
610006
610007
610008
610009
610020
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2”
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
–
–
–
–
–
–
1
1
1
1
1
1
17,5
11,9
16,8
30,0
45,0
72,0
611
Nr katalogowy
610050
610060
610080
610100
610120
DN 150 (2”)
DN 165 (2 1/2”)
DN 180 (3”)
DN 100 (4”)
DN 125 (5”)
Kv (m3/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
145
172
140
183
340
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
611
●
Zawór mieszaj¹cy czterodrogowy
z przepustnic¹
Przy³¹cza gwintowane
Maksymalne ciœnienie: 10 bar
Zakres temperatur: 2÷110°C
Nr katalogowy
611005
611006
611007
611008
611009
611020
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2”
●
Zawór mieszaj¹cy trójdrogowy
z przepustnic¹
Korpus PN 6
Przy³¹cza ko³nierzowe
Pasuj¹ przeciwko³nierze UNI 2276
Maksymalne ciœnienie: 10 bar
Zakres temperatur: 2÷110°C
Kv (m3/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
17,8
12,3
18,5
30,0
53,0
80,0
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
●
Zawór mieszaj¹cy czterodrogowy
z przepustnic¹
Korpus PN 6
Przy³¹cza ko³nierzowe
Pasuj¹ przeciwko³nierze UNI 2276
Maksymalne ciœnienie: 10 bar
Zakres temperatur: 2÷110°C
Nr katalogowy
611030*
611050
611060
611080
611100
611120
DN 132 (1 1/4”)
DN 150 (2”)
DN 165 (2 1/2”)
DN 180 (3”)
DN 100 (4”)
DN 125 (5”)
Kv (m3/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
118,5
153,5
180,5
140,5
230,5
410,5
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
* Do wyczerpania zapasów
612
612
●
Zawór mieszaj¹cy trójdrogowy
sektorowy
Przy³¹cza gwintowane
Maksymalne ciœnienie: 10 bar
Zakres temperatur: 2÷110°C
Nr katalogowy
612005
612006
612007
612008
612009
612020
128
Kv (m3/h)
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2”
17,2
11,9
16,5
30,0
42,0
62,0
Op. jednostk.
1
1
1
1
1
1
●
Zawór mieszaj¹cy trójdrogowy sektorowy
Korpus PN 6
Przy³¹cza ko³nierzowe
Pasuj¹ przeciwko³nierze UNI 2276
Maksymalne ciœnienie: 10 bar
Zakres temperatur: 2÷110°C
Op. zbiorcze
–
–
–
–
–
–
Nr katalogowy
612050
612060
612080
612100
612120
DN 150 (2”)
DN 165 (2 1/2”)
DN 180 (3”)
DN 100 (4”)
DN 125 (5”)
Kv (m3/h)
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
142
162
123
172
340
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
11
6370
616
●
Silnik do zaworów mieszaj¹cych
o œrednicach od 3/4" do 1 1/2"
Z mikroprze³¹cznikiem
pomocniczym
220V lub 24V – 50Hz
Pobór mocy: 3 VA
Natê¿enie pr¹du na stykach
mikroprze³¹cznika: 1A
Klasa zabezpieczenia: IP42
Czas prze³¹czania: 60 s
Dostarczany z adapterem
do monta¿u
Nr katalogowy
637002
637004
Napięcie
V
Moment silnika
220
224
15 N·m
15 N·m
Op. jednostk.
1
1
6370
Op. zbiorcze
–
–
Nr katalogowy
637012
637014
Napięcie
V
Moment silnika
220
224
35 N·m
35 N·m
Nr katalogowy
616030
616040
616050
616060
616080
616100
616120
Op. jednostk.
DN 132
DN 140
DN 150
DN 165
DN 180
DN 100
DN 125
Op. jednostk.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(1 1/4”)
(1 1/2”)
(2”)
(2 1/2”)
(3”)
(4”)
(5”)
●
Silnik do zaworów mieszaj¹cych
o œrednicach od 2" do 5"
Z mikroprze³¹cznikiem
pomocniczym
220V lub 24V – 50Hz
Pobór mocy: 3 VA
Natê¿enie pr¹du na stykach
mikroprze³¹cznika: 1A
Klasa zabezpieczenia: IP42
Czas prze³¹czania: 180 s
Dostarczany z adapterem
do monta¿u
●
Przeciwko³nierz p³aski
Typ UNI 2276 PN 6
Kompletny z uszczelnieniem
616
Op. zbiorcze
–
–
–
–
–
–
–
●
Przeciwko³nierz p³aski
Typ UNI 2277 PN 10
Kompletny z uszczelnieniem
Nr katalogowy
616201
616251
616301
Op. jednostk.
1
1
1
DN 200
DN 250
DN 300
Op. zbiorcze
–
–
–
Op. zbiorcze
–
–
617
Przykład montażu zaworu trójdrogowego z przepustnicą serii 610, z zastosowaniem mieszającym
Nr katalogowy
Przykład montażu zaworu trójdrogowego sektorowego
serii 610, z zastosowaniem mieszającym
●
Przeciwko³nierz p³aski
Typ UNI 2278 PN 16
Kompletny z uszczelnieniem
617030
617040
617050
617060
617080
617100
617120
617150
617170
617200
617250
617300
DN 132 (1 1/4”)
DN 140 (1 1/2”)
DN 150 (2”)
DN 165 (2 1/2”)
DN 180 (3”)
DN 100 (4”)
DN 125 (5”)
DN 150 (6”)
DN 175
DN 200
DN 250
DN 300
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
129
11
621
●
Termostat przylgowy, regulowany
Zakres regulacji: 20÷90°C
Nr katalogowy
Op. jednostk.
1
621000
622
Op. zbiorcze
50
●
Termostat z sond¹ zanurzeniow¹ 100
mm
Przy³¹cze sondy: 1/2"
Zakres regulacji: 0÷90°C
Maksymalne ciœnienie: 10 bar
Nr katalogowy
Op. jednostk.
1
622000
623
Op. zbiorcze
20
●
Termostat podwójnego dzia³ania z sond¹ zanurzeniow¹ 100 mm
Dzia³a jako:
– termostat bezpieczeñstwa z rêcznym
odblokowaniem, ustawienie 100°C
(+0°C -6°C)
– termostat regulacyjny o zakresie
0÷90°C
Przy³¹cze sondy: 1/2"
Zakres regulacji: 0÷90°C
Nr katalogowy
623000
624
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
20
●
Termostat bezpieczeñstwa,
z sonda zanurzeniow¹
Rêczne odblokowanie, ustawienie 100°C
(+0°C -6°C)
Przy³¹cze sondy: 1/2"
Nr katalogowy
624000
130
Op. jednostk.
1
Op. zbiorcze
20
11
618
620
●
Nr katalogowy
618001
618007
dzienny
tygodniowy
738
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
●
●
Termostat pokojowy
Z przekaŸnikiem 10 (2,5) A - 220V 50Hz
Termostat pokojowy programowany
Zasilanie bateryjne
Nr katalogowy
Termostat pokojowy programowany,
tygodniowy
Zasilanie bateryjne
Z³¹cze do sterowania telefonicznego
Trzy zakresy temperatur
Minimalny przedzia³ czasu: 30 minut
620000
620100
620110
620120
Op. jednostk.
z lampką sygnalizacyjną
z lampką sygnalizacyjną i przełącznikiem ON/OFF
z lampką sygnalizacyjną i przełącznikiem ON/OFF
z lampką sygnalizacyjną i przełącznikiem LATO/ZIMA
619
Nr katalogowy
738107
Op. jednostk.
120 x 90 x 20 mm
739
50
50
50
50
●
Termostat pokojowy elektroniczny
Z lampk¹ sygnalizacyjn¹ i prze³¹cznikiem LATO/ZIMA
Klasa zabezpieczenia: IP40
Op. zbiorcze
1
Op. zbiorcze
1
1
1
1
–
●
Termostat pokojowy programowany,
tygodniowy
Zasilanie bateryjne
Z³¹cze do sterowania telefonicznego
Klasa zabezpieczenia: IP30
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
619110
619
10
●
Termostat pokojowy elektroniczny
Do instalacji klimakonwektorowych
Klasa zabezpieczenia: IP40
Nr katalogowy
739007
Op. jednostk.
180 x 120 x 33,5 mm
Op. zbiorcze
1
–
Nr katalogowy
739
●
619120
Termostat pokojowy programowany,
tygodniowy
Zasilanie bateryjne
Z³¹cze do sterowania telefonicznego
Klasa zabezpieczenia: IP30
Nr katalogowy
739107
Op. jednostk.
130 x 90 x 26 mm
Op. zbiorcze
1
739
–
627
Nr katalogowy
627002
627004
Napięcie
V
1
10
●
Op. jednostk.
220
224
1
1
628
●
Op. zbiorcze
100
100
●
Zegar steruj¹cy z wyœwietlaczem
Minimalny przedzia³ czasu: 15 minut
Maksymalna liczba cykli:
96 (zegar dzienny)
672 (zegar tygodniowy)
16 (2) A / 250 V
230 V (ac) – 50-60 Hz
Klasa zabezpieczenia: IP40
Nr katalogowy
739000
Op. zbiorcze
Licznik godzin, 5 cyfrowy
220V lub 24 V – 50 Hz – 1,5 W
Modu³ sterowania telefonicznego
Do termostatów serii 738 i 739
Nr katalogowy
Op. jednostk.
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
–
628001
628007
dzienny
tygodniowy
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
1
1
–
–
131
11
6150
●
¯el trawi¹cy do rur miedzianych ECOGEL
Lut miêkki – 110g
Z pêdzelkiem
Nietoksyczny
Nr katalogowy
615000
6151
Op. jednostk.
Op. zbiorcze
60
–
●
¯el trawi¹cy do rur miedzianych DECAGEL
Lut miêkki – 100g
Z pêdzelkiem
Nr katalogowy
Op. jednostk.
100
615100
6152
Op. zbiorcze
–
●
Proszek odtleniaj¹cy do spawania rur
miedzianych, br¹zowych, mosiê¿nych
stalowych i nierdzewnych DECAFORTEX
100 g
Nr katalogowy
615200
132
Op. jednostk.
40
Op. zbiorcze
–
CZÊŒCI ZAMIENNE
13
Poni¿szy schemat ma charakter czysto informacyjny
Zawory odcinające paliwo
Zawory napełniania instalacji
Zawory odpowietrzające
Zawory odcinające grzejnikowe
Zawory grzejnikowe do inst. jednorurowej
Zawory strefowe
Rozdzielacze
Reduktory ciśnienia
Mieszacze termostatyczne
Zabezpieczenia przepływów zwrotnych
Złączki z uszczelką O-Ring
13
Zawory odcinające paliwo
Zawory odcinające grzejnikowe
Półśrubunek z uszczelnieniem gumowym
Do zaworów odcinających
o średnicach 3/8" i 1/2"
Pochwa termostatu, mosiężna
Do zaworów odcinających paliwo serii 540
(97°C) i 541 (98°C)
Nr katalogowy
51677
31674
Nr katalogowy
1/2”÷2”
DN 65 - DN 80 - DN 100
49176/C
49175/C
3/8”
1/2”
Części mocujące
Do zaworów odcinających o średnicach
3/4"
Zespoły napełniania instalacji
Nakrętka do przyłącza, z uszczelką i filtrem
Do zespołów napełniania instalacji
serii 553040 i 553140
Nr katalogowy
Nr katalogowy
59132
1/2”
1 szt.
49094/C
61008/C
47021
trzpień z O-Ringiem
nakrętka
uszczelka O-Ring
Części mocujące
Do zespołów napełniania instalacji
serii 553540 i 553640
Części do pokręteł zaworów
termostatycznych
Nr katalogowy
51131
41186
50058
trzpień
nakrętka
uszczelka
Zawory odpowietrzające
Kapturek zabezpieczający plastikowy
Do zaworów serii 5020, 5021 i 5022
Nr katalogowy
36074
46036
36075
36076
46037
pokrętło
pokrętło
zaślepka
mocowanie
mocowanie
3/8”-1/2”
3/4”
3/8”-1/2”-3/4”
3/8”-1/2”
3/4”
Nr katalogowy
56214
Pokrętło do zaworów ręcznych
grzejnikowych
Kapturek zabezpieczający mosiężny,
Chromowany
Do zaworów serii 5020, 5021 i 5022
Nr katalogowy
Nr katalogowy
449200
59119/C
Korek zamykający do zaworów ROBOCAL
Kapturek do zaworów odcinających
Nr katalogowy
Nr katalogowy
56142
449300
150
13
Adapter do zaworów termostatycznych
serii 338, 339, 401, 402 i 455
Do montażu głowicy termostatycznej
lub siłownika elektrotermicznego
Rurka mosiężna do zaworu do inst.
jednorurowej serii 4501 i 348
Długość 300 mm
Nr katalogowy
41036
Nr katalogowy
36077
Pokrętło do zaworu do inst. jednorurowej
serii 4501
Zawory grzejnikowe do inst.
jednorurowej
Nr katalogowy
Półśrubunek z uszczelnieniem do zaworu
do inst. jednorurowej serii 4501
449400
Śruba mocująca pokrętła serii 449100
Nr katalogowy
49113
49114
1/2”
3/4”
Nr katalogowy
449500
Wkładka do zaworu do inst. jednorurowej
serii 455 i 348
Zawory strefowe
Półśrubunek z uszczelką do zaworów
strefowych serii 632, 63, 6470 i 6480
Nr katalogowy
46030
46042
do serii 348
do serii 455
Nr katalogowy
69096
69093
69237
59466
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
Rozdzielacze
Pokrętło do rozdzielaczy serii 666 i 668
Nr katalogowy
449000
151
13
Reduktory ciśnienia
Mieszacze termostatyczne
Półśrubunek z uszczelką do reduktorów
ciśnienia serii 5360, 5361 i 5365
Nr katalogowy
59387
59369
59388
59485
59581
59487
Wkład do mieszacza termostatycznego
Do mieszaczy serii 5230
Nr katalogowy
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
523005
523006
523008
1/2” - 3/4”
1” - 1 1/4”
1 1/2” - 2”
Zabezpieczenia przepływów
zwrotnych
Obudowa przeźroczysta wkładu filtra
Do filtrów serii 5361 i 5370
Półśrubunek z uszczelką
Do izolatorów przepływów zwrotnych serii
574
Nr katalogowy
59482
59483
59484
59485
59486
59487
Nr katalogowy
56155
56163
1/2”
3/4” - 1”
Wkład do reduktora ciśnienia
Do reduktorów serii 5350 i 5351
Nr katalogowy
535004
535006
535007
1/2” - 3/4”
1”
1 1/4” - 1 1/2” - 2”
Wkład do reduktora ciśnienia
Do reduktorów serii 5360, 5362, 5365,
5361 i 5369
Nr katalogowy
536004
536005
536007
536008
1/2”
3/4” - 1”
1 1/4” - 1 1/2” (5360)
1 1/2” (5365) - 2” - DN 65
Wkład do reduktora ciśnienia
Do reduktorów serii 5330, 5331, 5332 i 5334
Nr katalogowy
533000
152
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
14
TABELE DOBORÓW ZŁĄCZEK DO ZAWORÓW I WYMIARY
C
D
F
M
E
CALEFFI
C
G
F
C
E
40
D
H
E
D
Mod. Dep.
G
I
A
D
356
A
A
60
B
B
A
L
G
A
F
E
C
C
D
D
B
B
CALEFFI
CALEFFI
F
CALEFFI
D
C
E
B
E
D
A
F
A
14
Z ŁĄ CZKI CHROMOWANE
4383
Przyłącze do rur
Złączka do rury miedzianej z uszczelkà PTFE
3/8"
Nr katalogowy
3/8"
3/8"
3/8"
438308
438310
438312
Seria: 415
416
Seria: 435
436
–Ø8
– Ø 10
– Ø 12
4470
Złączka jednoczęściowa
do rury miedzianej
Z uszczelkà O-Ring
Przyłącze do rur
23 p. 1,5
Nr katalogowy
447010
447012
447014
447015
447016
23
23
23
23
23
p.
p.
p.
p.
p.
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
– Ø 10
– Ø 12
– Ø 14
– Ø 15
– Ø 16
Seria: 338
339
415
416
222
223
227
4380
Złączka do rury miedzianej z uszczelkà PTFE
Seria: 340
Nr katalogowy
438010
438012
438014
438015
438016
438018
23
23
23
23
23
23
p.
p.
p.
p.
p.
p.
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
– Ø 10
– Ø 12
– Ø 14
– Ø 15
– Ø 16
– Ø 18
341
342
343
435
436
6810
Złączka zaciskowa
DARCAL do rur z
tworzywa
Samodopasowująca
Nr katalogowy
681000
681002
681001
681006
681015
681017
681024
681026
681035
681044
154
23 p. 1,5
23 p. 1,5
23 p. 1,5
23 p. 1,5
23 p. 1,5
23 p. 1,5
23 p. 1,5
23 p. 1,5
23 p. 1,5
23 p. 1,5
Øwewn´trzna Øzewn´trzna
17,5÷18,0
19,0÷19,5
19,5÷10,0
19,5÷10,0
10,5÷11,0
10,5÷11,0
11,5÷12,0
11,5÷12,0
12,5÷13,0
13,5÷14,0
12÷14
14÷16
12÷14
14÷16
14÷16
16÷18
14÷16
16÷18
16÷18
16÷18
Seria: 455
450
348
452
328
14
ZŁĄ CZKI CHROMOWANE
4375
Przyłącze do rur
Złączka do rury miedzianej z uszczelkà O-Ring
3/4"
Seria: 3008
A
Z
A
Z
3009*
3010
Nr katalogowy
437510
437512
437514
437515
437516
437518
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
– Ø 10
– Ø 12
– Ø 14
– Ø 15
– Ø 16
– Ø 18
3011
A
Z
A
Z
3012
3013
A
3014
Z
3015
4385
Złączka do rury
miedzianej z uszczelkà
PTFE
Seria: 339452
340452
Nr katalogowy
438512
438514
438515
438516
438518
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
– Ø 12
– Ø 14
– Ø 15
– Ø 16
– Ø 18
342452
343452
6815
Złączka zaciskowa
DARCAL do rur z
tworzywa
Samodopasowująca
Średnica
Nr katalogowy
681502
681500
681501
681506
681515
681517
681524
681526
681535
681537
681546
681555
681564
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
Øwewnętrzna
Øzewnętrzna
17,5÷18,0
19,0÷19,5
19,5÷10,0
19,5÷10,0
10,5÷11,0
10,5÷11,0
11,5÷12,0
11,5÷12,0
12,5÷13,0
12,5÷13,0
13,5÷14,0
14,5÷15,0
15,5÷16,0
12÷14
14÷16
12÷14
14÷16
14÷16
16÷18
14÷16
16÷18
16÷18
18÷20
18÷20
18÷20
18÷20
* nie pasuje do złączek serii 681
155
14
ZŁĄ CZKI NIE CHROMOWANE
58124
Przyłącze do rur
Złączka jednolub dwustożkowa
Pierścień z PTFE,
do rur miedzianych
1/2"
Nr katalogowy
581240
581242
581244
581245
581246
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
Seria: 349
598
+ jednostożkowa Ø 10
+ jednostożkowa Ø 12
+ jednostożkowa Ø 14
+ jednostożkowa Ø 15
+ dwustożkowa Ø 16
Seria: 657
5914
Złączka zaciskowa do rur
z tworzywa
Nr katalogowy
591400
591401
591402
591405
591414
591424
591433
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
Ø 8-12
Ø 8-13
Ø 10-12
Ø 10-15
Ø 11,6-16
Ø 12-16
Ø 13-16
3470
Złączka zaciskowa
do rur miedzianych
z uszczelkà O-Ring
Przyłącze do rur
23 p. 1,5
Seria: 350
351
349
Nr katalogowy
347010
347012
347014
347015
347016
23 p. 1,5 – Ø 10
23 p. 1,5 – Ø 12
23 p. 1,5 – Ø 14
23 p. 1,5 – Ø 15
23 p. 1,5 – Ø 16
CALEFFI
356
4460
Złączka zaciskowa
jednoczęściowa,
do rur miedzianych
Z uszczelkà O-Ring
Nr katalogowy
446010
446012
446014
446015
446016
23
23
23
23
23
p.
p.
p.
p.
p.
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Seria: 353
- Ø 10
- Ø 12
- Ø 14
- Ø 15
- Ø 16
Seria: 933
941
943
945
947
6800
Złączka zaciskowa DARCAL do rur z tworzywa
Samodopasowująca
Średnica
156
Øwewnętrzna Øzewnętrzna
12÷14
14÷16
12÷14
14÷16
14÷16
16÷18
14÷16
16÷18
16÷18
16÷18
Seria: 640
356
17,5÷18,0
9 ÷9,5
19,5÷10,0
19,5÷10,0
10,5÷11,0
10,5÷11,0
11,5÷12,0
11,5÷12,0
12,5÷13,0
13,5÷14,0
Dep.
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
Mod.
680000
680002
680001
680006
680015
680017
680024
680026
680035
680044
CALEFFI
Nr katalogowy
Seria: 356
357
385
382
940
942
944
946
948
14
ZŁĄ CZKI NIE CHROMOWANE
3475
Przyłącze do rur
Seria: 592
Złączka zaciskowa
do rur miedzianych
z uszczelkà O-Ring
3/4"
Seria: 650
Nr
CA L
3/4" – Ø 10
3/4" – Ø 12
3/4" – Ø 14
3/4" – Ø 15
3/4" – Ø 16
3/4" – Ø 18
CA LEFFI
C ALEFFI
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CA LEFFI
10
8
6
4
2
0
Złączka jednolub dwustożkowa
Pierścień z PTFE,
do rur miedzianych
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
EFFI
CA L
3/4" + jednostożkowa Ø 14
3/4" + jednostożkowa Ø 16
3/4" + dwustożkowa Ø 18
581254
581256
581258
6805
680502
680503
680500
680501
680506
680515
680517
680524
680526
680535
680537
680544
680546
680555
680564
680505
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
Øwewnętrzna
17,5÷18,08
,5÷19,
19,0÷19,5
19,5÷10,0
19,5÷10,0
10,5÷11,0
10,5÷11,0
11,5÷12,0
11,5÷12,0
12,5÷13,0
12,5÷13,0
13,5÷14,0
13,5÷14,0
14,5÷15,0
15,5÷16,0
17
Øzewnętrzna
12÷14
12÷14
12÷14
14÷16
14÷16
14÷16
16÷18
14÷16
16÷18
16÷18
18÷20
16÷18
18÷20
18÷20
18÷20
22,50
5915
Złączka zaciskowa do rur
z tworzywa
4 5 6
1 2 3
591565
591566
7 8 9
10
Nr katalogowy
3/4" Ø 16-21
3/4" Ø 16-22
CA LEFFI
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
CA L
Seria: 663
668
666
667
669
657
160
154
155
Seria: 933
940
941
942
943
944
945
946
947
948
Złączka zaciskowa DARCAL
do rur z tworzywa
Samodopasowująca Średnica
Nr katalogowy
CA LEFFI
CA LEFFI
EFFI
58125
Nr katalogowy
EFFI
C ALEFFI
347510
347512
347514
347515
347516
347518
Seria: 652
662
654
664
655
665
6806
Przyłącze do rur
Złączka zaciskowa DARCAL
do rur z tworzywa
Samodopasowująca Średnica
1"
Nr katalogowy
680605
680687
1"
1"
Øwewnętrzna
20,4
18,
Øzewnętrzna
Seria: 940
941
942
25
25
157
14
1209
135
E
103
40
80
C
A
A
C
B
60
20
0
A
A
D
¡C
C
D
B
D
152
223
223
223
223
223
223
223
223
C
185
200
220
250
285
343
405
480
534
D
67
67
E
66
66
B
G
B
305
305
356
445
525
C
244
267
268
332
349
135
C
119
A
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
125
G
B
A
B
188
263
267
271
271
317
335
339
341
C
222
224
A
A
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
A
B
1“
1 1/4"
1 1/4" 1 1/4"
F
B
G
F
A
3/4”
1”
B
165
165
C
52,5
52,5
F
1/4”
1/4”
G
1/4”
1/4”
A
B
1/2”
101
3/4”
106
1”
140,5
1 1/4” 148
1 1/2” 177
2”
179
2 1/2” 230
C
52,5
52,5
68
68
105
105
133
F
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
G
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
130
C
A
D
A
B
A
E
G
F
B
C
158
C
52,5
52,5
68
68
84
84
D
50
50
66
66
88
88
E
100
100
120
120
140
140
F
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
G
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
A
B
120
A
B
1/2” 156,5
3/4” 159,5
1” 218,5
1 1/4” 220,5
1 1/2” 253
2” 253
A
C
B
A
C
G
A
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
B
81
81
95
111
130
159
C
132
132
140
152
164
171
A
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
B
187
213
244
305
359
C
244
267
268
332
349
14
152/153
C
D
154/155
201
C
E
A
A
CA L
25%
100%
80%
50%
50%
70
90
-25%
+25%
-50%
0
20
40
0
60
E
30
B
80
CA L EFFI
ON
25%
100%
80%
8
50%
2
6 4
G
F
2· · · 3 · · ·4
60
B
REGOLATORE
DIGITALE TRE PUNTI
50
40
A
Zu
50%
16
21
15
REGOLATORE
DIGITALE TRE PUNTI
22
14
50
60
70
23
13
24
3
WATCH
40
80
30
90
12
9
D
17
12
B
18
19
20
1
11
-25%
+25%
-50%
0
2
10
9
3
6
8
7
6
4
5
A
A
C
D
A
30 p. 1,5
B
80
C
48
D
33
E
95
E
203
B
C
H
E
G
2· · · 3 · · ·4
B
D
EFFI
A
I
L
F
A
1"
B
142
C
78
D
90
F
G
234 267
E
40
A B
C D E
F G H
I
L
1" 11/2” 90 190 100 25 200 332 30 142
A
30 p. 1,5
B
80
C
48
D
Ø 11
E
158
220+200
151
200
A
C
C
B
E
B
+
20
18
CA L EFFI
A
70
2· · · 3 · · ·4
-
D
F
2· · · 3 · · ·4
M S
B
70
22
16
G
24
A
A
A
30 p. 1,5
B
80
C
48
D
3/8“
1/2"
3/4"
G
3/8"
1/2"
3/4"
C
48
48
48
A
48
52,5
62
E
20
23
26
F
100
100
100
159
14
221+200
224+200
250
C
D
B
A
C
2· · · 3 · · ·4
C
2· · · 3 · · ·4
F
G
E
D
G
D
F
B
26
29
35
C
48
48
48
F
104
104
104
E
45
51
F
104
104
A
A
3/8”
B
97
C
Ø 55
227+200
2· · · 3 · · ·4
253
B
222+200
D
11
D
A
48
52,5
62
C
48
48
D
G
3/8"
1/2"
3/4"
C
D
3/8"
1/2"
3/4"
A
A
35
40
G
3/8”
1/2"
A
B
D
3/8”
1/2"
F
C
C
G
E
A
E
D
G
1/2" 23p.1,5
C
48
E
51
F
104
A
1/2"
B
3/4"
C
24
D
70
E
33,5
2· · · 3 · · ·4
F
A
37
E
D
225+200
C
G
A
❄· · · 1 · · · 2
2· · · 3 · · ·4
A
52,5
E
20,5
F
100
223+200
G
D
C
48
H
D
G
1/2" 23 p.1,5
A
E
C
C
1
· · ·
2
2
· · ·
3
· · ·
4
2· · · 3 · · ·4
B
D
G
A
1/2" 23 p.1,5 52,5
160
A
E
A
B
24
D
G
D
G
F
· · ·
H
❄
C
48
F
104
D
3/8“
1/2"
G
3/8"
1/2"
A
51
57
C
48
48
E
25
30
H
104
104
14
300840
301040
C
C
B
B
A
A
Z
A
A
B
1/2“
C
50±0,7
D
60
A
3/4"
Z
A
A
A
B
1/2“
C
50±0,7
300850
D
60
A
3/4"
A
A
A
B
1/2“
C
50±0,7
A
B
Ø 18
C
50±0,7
A
B
Z
Z
A
D
49
A
3/4"
B
300940
A
A
C
50±0,7
D
49
A
3/4"
Z
F
A
A
B
Ø 18
C
50±0,7
G
B
B
D
49
F
G
A
B
C
3/4" 1/2“ 50±0,7
A
D
53
F
23
G
23
H
40
Z
A
C
B
A
3/4" 1/2“ 50±0,7
D
53
300950
G
23
H
40
Z
A
A
B
C
D
3/4" Ø 18 50±0,7 41,5
F
23
F
A
G
23
H
28,5
Z
F
23
A
Z
C
B
D
A
3/4" Ø 18 50±0,7 41,5
G
23
H
40
B
G
B
F
G
G
23
H
28,5
H
B
D
D
A
D
Z
D
53
C
B
G
H
F
A
301350
H
B
Z
C
B
A
3/4" 1/2“ 50±0,7
C
B
Z
F
23
A
301150
C
A
Z
A
A
Z
F
23
G
23
H
28,5
Z
A
A
B
C
D
3/4" Ø 18 50±0,7 41,5
A
Z
A
Z
A
A
A
D
D
H
H
B
D
H
A
C
B
G
Z
301341
C
F
B
301140
C
B
A
A
B
Ø 18
D
60
301250
D
A
Z
C
B
D
Z
A
B
Z
C
B
Z
A
301050
C
B
A
Z
D
Z
B
D
B
D
A
A
3/4"
C
B
D
B
A
3/4"
301241
F
23
161
14
301450
301440
3041
3047
B
B
A
A
A
A
D
Z
A
D
D
A
Z
CALEFFI
A
CALEFFI
A
C
B
B
E
D
60
A
B
1/2” 68
A
B
D
3/4" Ø 18 49
A
3/4“
B
32
C
50,5
D
30
A
B
3/4” 78
3048
3045
G
B
H
F
C
A
CALEFFI
A
NF
A
Z
C
A
A
D
A
CALEFFI
D
NF
A
B
90
E
88
301540
B
A
1”
A
A
B
3/4" 1/2“
B
1/2"
D
53
F
23
G
23
H
40
301550
F
G
A
1/2”
3/4”
1”
1 1/4“
1 1/2“
2“
B
32
32
32
32
40
50
C
27
27,5
32,5
36
41,5
48
D
68
78
90
110
120
150
A
1/2”
3/4”
B
71
78
C
25,5
27,5
310
A
A
D
H
B
B
CALEFFI
A
3/4"
Z
D
0
D
B
2
1
A
NF
302631
B
C
H
28,5
A
G
23
C
F
34
A
A
B
D
3/4" Ø 18 41,5
E
3046
3
CA L EFFI
4
A
C
bar
A
A
185
162
B
60
B
C
75
A
1/2
3/4”
1“
1 1/4”
1 1/2”
2”
B
32
32
32
32
40
50
C
27
27,5
32,5
36
41,5
48
D
68
78
90
110
120
150
F
A
B
C
1/2” Ø 15 39,5
3/4” Ø 22 40,5
D
91
88
E
88,5
88,5
F
48,5
48,5
14
311
327
315
A
A
C
A
C
C
B
B
D
C
D
E
A
1/2”
3/4”
B
1/2”
3/4”
B
A
C
19,5
24
D
65,5
74,5
E
25,5
27,5
C
1/2”
3/4”
B
82,5
82,5
A
50
60
312
D
350
350
A
1/2”
3/4”
B
51
57
C
50,5
52,5
327
319
D
B
A
B
1/2”
C
A
E
C
23,5
D
69,5
E
25,5
A
1”
C
Ø 32
B
73÷90
D
28,5
3230
G
A
1/2”
A
C
E
B
C
D
D
A
A
1"
1 1/4”
1 1/2”
2”
B
70
83
89
110
C
61,5
65,5
80
89
D
111
111
149
149
A
328
B
D
A
C
313
B
E
78
F
E
A
B
C
D
E
1/2” 1/2” 21,5 72 25,5
3/4” 3/4” 24 74,5 27,5
F
61
61
G
24
24
A
1/2”
3/4”
1”
B
51
57
70
C
50,5
52,5
61,5
F
A
G
A
C
B
B
C
D
E
3230
D
A
1/2”
B
28
C
40
D
50
314
F
40
G
40
B
A
A
C
C
A
A
C
332
B
D
E
118
A
F
A
1/2”
B
1/2”
C
32
E
D
78
E
25,5
F
61
A
1 1/4”
1 1/2”
2”
B
83
89
110
C
65,5
80
89
D
111
149
149
B
A
1/2”
B
61
C
50,5
163
14
333
338
339+200
C
B
C
D
3/4“Êrubunek 63,5 50,5
3/4“Êrubunek 69,5 52,5
G
E
70
73
B
A
D
3/8”
1/2”
1/2”
334
D
G
E
D
F
F
B
C
E
A
1/2”
3/4“
2· · · 3 · · · 4
A
D
C
A
C
E
F
G
47,5 Ø 33,5 20,5 51,5 23p.1,5
53,5 Ø 33,5 20,5 51,5 23p.1,5
53,5 Ø 33,5 22,5 51,5 3/4”-Ø18
D
3/8”
1/2”
1/2”
A
C
B
24 Ø 48
24 Ø 48
24,5 Ø 48
A
47,5
53,5
53,5
F
103
103
103
G
23p.1,5
23p.1,5
3/4” Ø18
D
340
D
C
E
E
C
F
338+200
B
A
C
G
D
50,5
50,5
E
79,5
80,5
A
D
3/8”
1/2”
1/2”
F
C
74
75
F
B
3/4“Êrubunek
3/4“Êrubunek
2· · · 3 · · ·4
A
1/2”
3/4”
F
G
48,5 23p.1,5
48,5 23p.1,5
48,5 3/4” Ø18
E
D
336630
C
E
A
47,5 Ø 37,5 21,5
54,5 Ø 37,5 21,5
54,5 Ø 37,5 23,5
C
341
G
A
D
A
F
G
100 23p.1,5
100 23p.1,5
100 3/4”-Ø18
A
A
3/4“
B
70
C
300
D
93
D
3/8”
1/2”
339
E
121,5
A
45,5
53,5
D
A
C
E
47,5 Ø 48 20,5
53,5 Ø 48 20,5
53,5 Ø 48 22,5
F
D
3/8”
1/2”
1/2”
G
B
E
C
B
A
B
24
24
C
Ø 37,5
Ø 37,5
C
F
C
E
E
D
D
G
A
G
23p.1,5
23p.1,5
342
337
D
F
57
57
B
A
G
C
B
A
1/4”
3/8"
164
B
41
41
C
Ø9
Ø9
D
E
Ø 20,5 18,5
Ø 20,5 18,5
D
3/8”
1/2”
1/2”
A
47,5
53,5
53,5
C
B
24 Ø 33,5
24 Ø 33,5
24,5 Ø 33,5
F
55
55
55
G
23p.1,5
23p.1,5
3/4” Ø18
D
3/8”
1/2”
1/2”
A
A
C
E
47,5 Ø 28,5 21,5
53,5 Ø 28,5 21,5
53,5 Ø 28,5 23,5
F
39
39
39
G
23p.1,5
23p.1,5
3/4” Ø18
14
343
350
E
CALEFFI
40
Mod. Dep.
60
B
D
C
B
C
A
B
G
A
C
F
47,5 24 Ø 28,5 44,5 23p.1,5
53,5 24 Ø 28,5 44,5 23p.1,5
53,5 24,5 Ø 28,5 44,5 3/4” Ø18
356
B
Il. przy∏àczy
2
3
4
2
3
4
2
3
4
A
114
164
214
114
164
214
137
197
257
B
23p.1,5
23p.1,5
23p.1,5
23p.1,5
23p.1,5
23p.1,5
23p.1,5
23p.1,5
23p.1,5
C
50
50
50
50
50
50
60
60
60
A
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
1“
1“
1“
1“
1“
B
116
116
116
116
116
122
122
122
122
122
Il. przy∏àczy
2+2
4+4
6+6
8+8
10+10
4+4
6+6
8+8
10+10
12+12
C
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
D
30
30
30
30
30
32
32
32
32
32
E
100
180
260
340
420
184
264
344
424
538
A
F
348
D
3/4”
3/4”
3/4”
1”
1”
1”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
A
D
G
F
D
D
A
A
C
D
3/8”
1/2”
1/2”
356
F
351
C
D
D
E
B
D
D
A
A
A
B
356050
B
16
16
C
40
40
D
53
53
E
150
150
G
36
36
F
40
40
349
D
CALEFFI
C
A
3/4”
3/4”
3/4”
1”
1”
1”
B
A
Il. przy∏àczy
2
3
4
2
3
4
B
23p.1,5
23p.1,5
23p.1,5
23p.1,5
23p.1,5
23p.1,5
C
50
50
50
50
50
50
D
93
143
193
93
143
193
A
3/4”
B
60
C
55
D
3/8”
357
B
C
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
C
B
1/2“GZ Ø 13
C
1/2“GZ Ø 13
B
E
1/2“GZ Ø 13
A
1/2“GZ Ø 16
1/2“GZ Ø 16
1/2“GZ Ø 16
23 p. 1,5
23 p. 1,5
23 p. 1,5
23 p. 1,5
1/2“GW
1/2“GW
1/2“GW
E
73
A
Mod. Dep.
A
128
163
198
128
163
198
93
128
163
198
128
163
198
CALEFFI
D
Il. przy∏àczy
3/4“
3
4
3/4“
5
3/4“
3
3/4“
4
3/4“
5
3/4“
2
3/4“
3
3/4“
4
3/4“
5
3/4“
3
3/4“
4
3/4“
5
3/4“
357
D
B
A
C
CALEFFI
D
D
353
CALEFFI
40
Ø
A
Mod. Dep.
C
357
D
D
A
C
A
1/2”
3/4”
A
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
Il. przy∏àczy
2
3
4
5
2
3
4
5
B
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
C
35
35
35
35
35
35
35
35
D
41
41
41
41
41
41
41
41
E
93
128
163
198
93
128
163
198
60
B
A Il. przy∏àczy
3/4“ 2+2
3/4“ 3+3
3/4“ 4+4
3/4“ 5+5
3/4“ 6+6
B
105
105
105
105
105
C
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
D
30
30
30
30
30
E
180
260
373
453
533
165
14
382
401
402+200
C
C
B
F
A
E
F
D
2· · · 3 · · ·4
G
A
23 p. 1,5
D
3/8”
1/2”
3/4”
1”
B
32,5
385
A
47,5
53,5
62,5
70,5
G
A
C
E
Ø 33,5 20
Ø 33,5 23
Ø 41,5 25
Ø 41,5 30,5
F
51,5
51,5
60,5
77,5
G
3/8”
1/2”
3/4”
1”
401+200
A
D
A
B
D
3/8”
1/2”
3/4”
1”
A
46,5
52
59,5
63,5
A
C
F
G
Ø 54 103 3/8”
Ø 54 103 1/2”
Ø 54 112 3/4”
Ø 54 127,5
1”
B
21
22
30
38
C
B
411
F
2· · · 3 · · ·4
C
B
43,5
E
D
E
A
23 p.1,5
D
A
F
A
G
A
A
D
391
40
A
D
3/8”
1/2”
3/4”
1”
A
47,5
53,5
62,5
70,5
C
E
Ø 48 20
Ø 48 23
Ø 48 25
Ø 48 30,5
F
100
100
108
125
G
3/8”
1/2”
3/4”
1”
B
60
20
80
0
G
D
3/8”
1/2”
A
48
54
C
Ø 37,5
Ø 37,5
E
20
23
F
48
48
G
3/8”
1/2”
¡C
C
B
1 1/4"
1 1/4"
C
106
110
D
64
64
412
C
C
F
F
A
1”
1 1/4”
402
D
G
D
G
392
B
40
A
80
0
A
60
20
¡C
B
A
1”
1 1/4”
166
B
62
68
D
3/8”
1/2”
3/4”
1”
A
46,5
52
59,5
63,5
B
21
22
30
38
C
F
Ø 33,5 55
Ø 33,5 55
Ø 41,5 66
Ø 41,5 81,5
G
3/8”
1/2”
3/4”
1”
D
3/8”
1/2”
A
46,5
52
B
A
B
21
22
C
Ø 37,5
Ø 37,5
F
55
55
G
3/8”
1/2”
14
415
435
455
C
E
A
47
51
G
A
C
E
Ø 37,5 21,5
Ø 37,5 21,5
F
48
48
G
3/8”
23p.1,5
D
3/8”
1/2”
A
47
51
A
C
E
Ø 28,5 21,5
Ø 28,5 21,5
F
38
38
436
416
C
A
103
103
103
103
B
44,5
44,5
44,5
44,5
C
40
40
40
40
D
267
267
264
264
E
49
49
49
49
F
48
48
48
48
A
455+200
D
A
B
C
F
G
3/8” 46,5 23,5 Ø 28,5 44,5 3/8”
1/2” 50
24 Ø 28,5 44,5 23p.1,5
F
G
A
D
A
431
4501
E
G
3/8”
23p.1,5
F
55
55
A
C
B
D
3/8” 46,5 23,5 Ø 37,5
1/2” 50
24 Ø 37,5
C
D
G
F
B
D
G
F
A
B
A
G
1/2”
3/4”
1” D
1” S
C
B
D
G
3/8”
23p.1,5
4
· · ·
· 3
2· ·
D
3/8”
1/2”
E
D
E
G
G
D
F
F
F
C
C
B
C
F
F
A
C
D
E
E
D
B
G
A
48
54
62,5
70,5
F
38
38
47
47,5
C
E
Ø 28,5 20
Ø 28,5 23
Ø 28,5 25
Ø 28,5 30,5
G
3/8”
1/2”
3/4”
1”
A
1/2”
3/4”
B
33
33
C
40
40
E
150
150
D
53
53
F
47
47
G
1/2”
3/4”
1” D
1” S
A
147
147
147
147
B
44,5
44,5
44,5
44,5
C
40
40
40
40
D
267
267
264
264
E
49
49
49
49
F
64
64
64
64
452
472
A
D
3/8”
1/2”
3/4”
1”
A
F
432
D
B
C
D
5
4
B
21
22
30
38
C
Ø 28,5
Ø 28,5
Ø 28,5
Ø 28,5
F
44,5
44,5
49,5
51,5
G
3/8”
1/2”
3/4”
1”
E
A
D
G
A
46,5
52
59,5
63,5
A
1
B
D
3/8”
1/2”
3/4”
1”
3
2
F
2m
A
E
A
1/2”
B
28
C
40
B
C
C
D
50
E
118
F
41
A
80
B
Ø 44
C
80
D
62
E
65
167
14
501
5020
5022
C
C
F
D
E
B
B
A
D
A
A
B
C
D
A
3/8“
B
3/4”
C
40
A
3/4”
1”
D
Ø 97
E
158
B
86
86
C
Ø 48
Ø 48
F
135
D
11
11
5021
5020
A
1/4”
3/8”
1/2”
B
94
97
97
C
Ø 55
Ø 55
Ø 55
D
9
11
11
5024
C
C
C
B
D
B
A
E
B
D
F
D
A
A
A
3/8”
1/2”
B
79
79
C
Ø 48
Ø 48
D
11
11
A
3/8”
1/2”
B
96
96
C
Ø 48
Ø 48
D
11
11
A
1/4”
3/8”
B
55
55
C
Ø 40
Ø 40
5021
D
25
25
E
45
45
F
10
10
5025
5020
C
C
C
D
D
B
B
E
B
D
A
A
A
A
3/8”
1/2”
168
B
79
79
C
Ø 48
Ø 48
D
11
11
A
3/8”
1/2”
B
96
96
C
Ø 48
Ø 48
D
11
11
A
3/8”
B
72
C
Ø 40
D
25
E
57
14
5026
505
E
C
507
D
C
E
F
C
A
D
D
A
1/8”
1/4”
3/8”
A
B
29
29
32
B
C
18
18
18
D
7
7
7
E
22
22
25
F
13
13
17
A
B
E
B
F
C
Ø 40
Ø 40
D
10
10
G
5054
E
67
67
A
1 1/4” L
1 1/4” P
B
B
C
D
E
F
G
38 54,5 13,5 41 24,5 30
38 54,5 13,5 41 24,5 30
A
F
B
77
77
G
C
A
3/8”
1/2”
5027
E
5080
D
C
D
5055
F
13
13
17
G
12
12
12
E
D
F
E
29,5
29,5
30
A
D
7
7
7
C
C
18
18
18
B
E
A
B
1/8” 36,5
1/4” 36,5
3/8 37
B
D
E
C
A
F
A
1/8”
1/4”
3/8"
1/2"
A
B
C
Ø 40
D
19
E
82
504
A
1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
B
30
30
33
35
C
18
18
18
18
D
7
7
7
10
C
E
23
23
26
25
F
14
14
17
17
D
10
10
10,5
10
F
15
15
17
17
E
20
20
20
23
510
D
507
E
E
B
A
F
D
E
D
C
D
G
B
101
C
18
18
18
18
F
A
3/8”
B
30
30
30,5
33
D
C
A
B
B
A
A
1/2”
3/4”
1” L
1” P
B
51
51
51
51
C
48
48
48
48
D
37
34
30
30
E
63
60
56
56
F
76
76
76
76
F
A
1” L
1” P
G
B
D
E
G
F
C
35 61,5 14 47,5 25,5 36
35 61,5 14 47,5 25,5 36
D
A
3/4" 087
1" 087
1 1/4" 103
B
77
77
91
C
43
43
48
E
45
45
52
F
82
82
93
G
092
092
105
169
14
513
521
5212
C
C
B
B
B
2
1
MIN
MAX 7
C
F
B
F
D
B
A
HOT
A
E
29,5
48
57,5
A
A
514
D
E
D
78,5
144
187
A
HOT
A
D
C
19
38
44
MIX
MIX
E
B
1/2”
1 1/4"
1 1/2"
COLD
A
1/2”
1"
1 1/4"
E
COLD
A
B
67
67
C
134
134
D
152
152
E
86,5
86,5
F
65,5
65,5
B
71,5
C
143
D
152
E
91
F
61
5212
D
A
1/2”
3/4”
A
3/4”
B
2
MIN
MAX 7
MIX
D
519
A
COLD
HOT
E
1
521222
MIX
E
521215
A
1
2
3
4
5
A
B
Ø 15 79
Ø 22 80,5
mH 2O 6
A
D
A
C
A
3/4"
A
E
29,5
A
D
81,5
A
C
23
F
B
1/2”
COLD
A
1/2”
B
F
C
B
HOT
E
D
A
C
B
A
C
B
521
B
71,5
C
D
143 156,5
E
91
C
D
E
158 127,5 98
80,5 159 66,5
F
65,5
F
61
61
5230
A
B
521
D
104
158
2
C
B
C
B
1
MIN
B
MAX 7
B
D
2
F
520/522
1
MIN
MAX 7
A
A
HOT
COLD
MIX
E
G
D
E
L
G
A
C
26
41
F
B
59
88,5
A
A
3/4”
1 1/4”
A
G
B
G
1/2”
3/4”
1”
170
A
56
61
64
G
I
521122
521115
A
B
96
103
103
I
54
60
55
L regulowane
105 ÷160
A
B
Ø 15 79
Ø 22 80,5
C
D
E
158 163,5 98
80,5 161 66,5
F
65,5
65,5
A
1/2”
3/4”
1"
1 1/4”
1 1/2”
2”
B
85
85
101
101
129
126
C
170
170
202
202
258
258
D
169
169
195
195
243
243
E
95
95
107
107
135
135
F
74
74
88
88
108
108
14
5230
C
B
1
MIN
526151
C
B
MAX 7
E
E
D
A
E
A
D
C ALE F F I
A
D
F
2
525040
A
A
A
A
B
3/4” 91
1"
111
1 1/4” 111
D
175
202
202
C
182
222
222
E
101
114
114
F
74
88
88
F
A
1/2“
B
Ø 52
C
Ø 46
MIN
A
3/4"
B
1“
C
29
D
38
E
F
114 116,5
527
B
MAX 7
A
D
D
A
D
F
1
E
89
C
C
2
D
74
525130
5230
B
C
B
B
A
E
A
CALEFFI
C
B
B
A
A
Ø 22
Ø 28
B
92
116
C
184
232
D
176
207
E
102
119
F
74
88
A
3/8”
B
75,5
C
Ø 46
D
71
A
E
526150
524
A
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
D
A
E
C
26
30
39
42,5
D
93
136
166
185
E
33
39,5
48
56
A
F
A
CALEFFI
A
D
G
C
I
B
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
529
F
C
524
A
50 40
100 90
E
H
70 60
B
A
B
H
80
A
DN 65
DN 80
B
330
355
C
145
155
D
82
92
E
112
124
A
DN 65
DN 80
F
Ø 185
Ø 200
G
121
127
H
145
155
I
1 1/2”
2”
B
C
E
A
3/4"
B
1“
C
29
D
38
E
98,5
F
122
A
3/4”
B
Ø 20
D
C
76
D
113
E
46
171
14
5330
5334
C
5351
C
E
4
6
E
3
8
E
2
0
D
C
Ø 46
Ø 46
D
22,5
22,5
E
72,5
72,5
B
1/2”
3/4”
A
70
72
C
A
A
A
D
A
64
66
10
B
B
B
B
D
A
B
1/2”
3/4”
F
bar
D
22,5
22,5
C
Ø 46
Ø 46
E
72,5
72,5
G
B’
B
5331
534
C
A
B
B’
D
G
E
1/2" 169 105 86,5 100,5 Ø 54 Ø 58
3/4” 180 110 89
98 Ø 54 Ø 58
1” 205 120 88,5 99,5 Ø 54 Ø 58
A
5360
A
B
E FFI
D
B
E
B
C
A
C
D
85,5 Ø 46 22,5
E
72,5
5350
F
92
F
B
3/4”
C
B
41
D
E
E
5332
D
A
1/2“
A
F
C AL
D
C
B
A
E
C
A
A
B’
B
D
B
B
A
B
1/2”
3/4”
A
70
72
C
Ø 46
Ø 46
D
22,5
22,5
E
85,5
85,5
A
1/2"
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
B
140
160
180
200
220
250
B’
C
76* 20,5
90* 20,5
95* 20,5
110* 40
120* 40
130
40
* Zamiennie z serià 5360
172
D
112
112
112
178
178
178
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
E
54
54
54
73
73
73
D
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
A
140
160
180
200
220
B
76*
90*
95*
110*
120*
C
F
E
Ø51 53,5 89,5
Ø60
54 111,5
Ø 60 54 111,5
Ø72
126
63
Ø72
126
63
14
5362
5369
538
C
D
A
0
25
0
D
E
A
A
F
C ALE FFI
10
D
D
C
C ALE FFI
E
B
C
B
A
D
1/2”
3/4”
1”
A
81
95
100
C
Ø51
Ø60
Ø 60
E
53,5
54
54
F
89,5
111,5
111,5
A
1/2”
3/4”
B
230
250
C
145
147
D
90
113
E
235
260
A
1/4"
1/2"
B
Ø 15
Ø 15
C
30
30
538
5370
5365
D
55
61
E
B
F
D
A
C
A
C
D
B
D
C
E
D
A
D
A
1 1/2” 260
2”
280
B
160
160
F
G
B
A
C
110
110
E
97
94
F
201
204
A
1/4"
1/2"
B
Ø 15
Ø 15
C
30
30
D
55
61
540
H
G
5366
C
E
A
E
D
F
A
C
I
D
B
B
A
DN 65
B
225
C
110
D
94
E
204
A
3/4“
1“
B
307
307
C
130
130
D
207
207
F
40
40
G
Ø 93
Ø 93
H
Ø117
Ø117
I
80
80
E
278
278
A
B
C
D
E
F
DN 65 310 112,5 225 337,5 1/2”
DN 80 310 112,5 225 337,5 1/2”
DN100 350 157,0 214 371 1/2”
G
60
60
60
173
14
541
543
C
547
F
E
C
B
H
A
A
G
DN
D
G
A
A
D
E
D
F
B
B
E
A
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
B
72
72
98
98
134
134
E
D
C
F
52 38,5 112,5 1/2"
52 41 112,5 1/2"
64 50 123 1/2"
64 50 123 1/2"
84 57,5 136 1/2"
84 57,5 136 1/2"
G
43
43
43
43
43
43
A
3/4”
B
Ø 40
C
42
D
86
E
Ø 42
F
70
544
F
B
C
A
DN A
B
100 236 90
125 236 90
C
90
90
G
F
H
D
E
85 1/2” 3/4” 3/8” 1”
85 1/2” 3/4” 3/8” 1”
C
541
A
E
A
C
A
E
F
B
A
1/2”
B
60
C
77
D
50
E
F
G
162 1/2” 43
A
D
A
A
E
F
G
G
D
A
A
548
S
D
120
120
E
175
175
F
1/2"
1/2"
547
G
60
60
T max 110¡C
P max 10 bar
D
A
B
DN 65 180
DN 80 180
38429.01
B
E
C
D
C
A
H
G
A
542
E
F
D
RIARMO
F
#"
B
B
I
1 1/2 X 1 1/2
#"
B
A
C
A
B
1 1/2" 1 1/4"
1 1/2" 1 1/2"
174
C
45
53
D
115
131
E
158
183
F
209
239
A
B
C
D
E
1” 3/4” 3/8” 1/2” 75,5
1 1/4” 3/4” 3/8” 1/2” 75,5
1 1/2” 3/4” 3/8” 1/2” 75,5
2” 1” 3/8” 3/4” 75,5
2 1/2” 1” 3/8” 3/4” 75,5
3” 1” 3/8” 3/4” 75,5
F
G H
35 74 62
35 74 62
35 74 62
49 76 61
65 105 88,5
65 105 88,5
I
160
160
160
195
240
240
A
1"
1 1/4”
1 1/2”
B
225
248
282
C
195
225
235
D
220
240
260
E
204
214
224
14
548
551
551
F
C
D
A
38415.01
A
A
E
D
E
C
BI-DIRECTIONAL
T max 105¡C
P max 10 bar
E
T max 110¡C
P max 10 bar
B
SEPARA TORE IDRAULICO
38380.02
Serie 548
A
Ø 22
T max 105¡C
P max 10 bar
B
97
C
55
D
143
E
162
A
C
T max 110¡C
P max 10 bar
A
551
G
B
D
C
E
D
A
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
A
A
B
B
C
330
330
450
450
D
341
341
389
389
E
398
398
440
440
F
350
350
466
470
A
3/4"
B
78
D
374
374
435
435
545
545
E
506
506
595
595
775
775
F
169
169
219
219
324
324
G
1"
1"
1"
1"
1"
1"
C
55
D
143
551
E
162
F
C
551
550
C
D
A
B
DN 50 1 1/4"
DN 65 1 1/4"
DN 80 1 1/4"
DN 100 1 1/4"
C
55
55
55
55
55
55
A
F
B
350
350
466
470
635
635
38415.01
C
T max 105¡C
P max 10 bar
D
D
E
A
A
A
G
A
E
F
E
BI-DIRECTIONAL
T max 110¡C
P max 10 bar
F
B
G
B
B
H
A
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
B
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
1”
C
Ø 48
Ø 48
Ø 48
Ø 48
Ø 48
D
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
3/4”
E
37
37
48,5
48,5
49
F
146
146
153
153
183,5
G
38
38
41,5
41,5
60,5
H
158
158
170
170
196
A
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
B
110
110
124
124
130
C
55
55
55
55
55
D
146
146
166
166
160
E
205
205
225
225
225
F
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
DN
50
65
80
100
125
150
A
Ø 60
Ø 76
Ø 89
Ø 114
Ø 140
Ø 168
B
260
260
366
366
525
525
C
55
55
55
55
55
55
D
374
374
435
435
544
544
E
506
506
595
595
775
775
F
169
169
219
219
324
324
G
1"
1"
1"
1"
1"
1"
175
14
5520
553
5558
C
B
A
2
E
C
1
3
0
CA
LE
FF
4
I
A
1 1/2”
B
210
A
Ø
H
D
A
A
C
150
B
5520-5521
A
1/2"
B
122
C
152
D
50
E
101,5
Litry
8
10
12
14
18
A
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
Ø
387
387
387
387
387
B
556
554
C
H
E
D
A
H
104
110
140
150
200
A
2
3
4
1
A
B
C
5
0
6
A
B
C ALE FFI
Ø
A
B
1/2”
3/4”
1”
3/4”
1 1/4”
1”
1 1/4” 1 1/2”
D
125
125
180
180
C
25
25
40
40
E
96
134
-
D
A
1/2”
B
53,5
C
89,5
553
D
204
Litry
35
50
A
3/4”
3/4”
Ø
404
407
H
408
530
556
555
2
1
3
0
CA
E
H
A
H
C
LE
FF
4
I
A
A
Ø
D
A
Ø
B
A
1/2"
176
B
122
C
149
D
61
E
87
Litry
2
5
8
12
18
24
A
1/2”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
Ø
140
160
200
270
270
300
H
220
288
308
292
377
420
Litry
80
105
150
200
250
300
400
500
600
A
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
1”
1”
Ø
450
500
500
600
630
630
630
750
750
H
608
665
897
812
957
1105
1450
1340
1555
14
558
559
A
A
3/4"
B
3/4"
A
A
A
Domanda di brevetto
n. MI2001A 001270
I
B
38431.01
G
A
C
H
C
C
C
65
B
L
D
E
F
5580
A
1"
B
1"
C
1/2”
D
155
E
90
F
520
G
60
H
90
I
105
L
60
G
A
I
H
559
A
C
B
A
3/4"
3/4"
1"
1"
1 1/4" 1 1/4"
F
107
107
107
G
28,5
31,5
55,0
38433.01
I
H
E
F
Domanda di brevetto
n. MI2001A 001270
A
D
A
C
G
C
45
45
45
D
62,5
62,5
62,5
H
65,5
68,5
92,0
I
093,0
102,5
130,0
E
44,5
44,5
44,5
C
L
B
D
A
1 1/4"
B
1"
E
C
1/2”
F
D
160
E
90
F
140
G
530
H
80
I
250
L
80
559
558510
F
C
G
I
H
E
A
F
A
38435.01
D
A
Domanda di brevetto
n. MI2001A 001270
C
A
E
L
C
A
3/4”
B
33
C
53
M
B
D
B
D
21
E
63
F
11,5
A
1 1/4"
B
1"
C
1/2”
D
390
E
90
F
90
G
140
H
80
I
250
L
760
M
80
177
14
560
572
A
F
E
CALEFFI
CALEFFI
D
A
A
C
E
A
D
CALEFFI
E
570
C
B
C
B
C
22
D
22,5
B
E
10
A
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
561
D
44,5
44,5
72,5
72,5
103,4
103,4
C
30
30
30
30
31
31
E
103
103
99,5
99,5
129,6
129,6
D
45
E
Ø 34
573
B
E
D
570
A
C
3/8”
1/2”
F
28
C
B
C
B
365
390
430
540
670
735
A
B
C
Ø 10 p.1 3/8” 26,5
A
B
32,5
A
A
1/2”
D
A
3/8”
1/2”
B
16,5
16
D
35,5
35,5
FI
F
A
B
C
D
1/2” 119,5 113,5 Ø 40
3/4” 119,5 113,5 Ø 40
LT
EF
D
F
Ø 44
Ø 44
E
54
54
CALEFFI
DN 100
PN 10
568
d
573001
20 mm
B
C
1
3
CA
A
A
d
112
125/160
125/160
4
B
Lt
1150
1350
1430
L
D
H
DN
65
80
100
2
0
570
A
1/2”
B
87
C
101,5
D
335
573
LT
B
A
A
NF P 43 -
POLL
UTION
009
ART. 573400
DISC
ONNEC
C
TEUR
Ø
Contiene filtro estraibile in acciaio inox.
Smontare e pulire periodicamente
ANTI
A
CA L EFFI
d
Codice
568060
568080
568100
568200
568300
568500
178
Litry
A
B
60
1” 1/2”
80
1” 1/2”
100
1” 1/2”
200 1 1/2” 1/2”
300 1 1/2” 1/2”
500 1 1/2” 1/2”
H
Ø
380 860
450 830
450 910
550 1235
630 1365
750 1560
D
DN
150
200
250
Lt
1430
1740
2130
d
160
200
200
A
1/2”
3/4”
B
C
D
239 113,5 Ø 40
239 113,5 Ø 40
14
574
576
B
CALEFFI
CALEFFI
G
C
A
C
A
G
B
CALEFFI
CALEFFI
CALEFFI
CALEFFI
574
C
2
1
0
CA L EFFI
2
3
1
4
0
3
CA L EFFI
4
bar
F
F
bar
B
D
E
D
E
D
A
A
B
C
D
E
1/2“ 103 44,5 226,5 Ø63
3/4“ 103 44,5 226,5 Ø 63
F
G
30 147,5
30 147,5
E
A
B
C
D
1 1/2“ 129,6 103,4 387 Ø112
2“ 129,6 103,4 395 Ø112
F
31
31
G
233
233
575
D
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
A
310
350
400
480
B
108
112
141
144,5
C
466
466
576
576
574
B
577
G
A
F
E
E'
D
E
D
E
A
D
B
C
1” 99,5 72,5 280 Ø85
1 1/4” 99,5 72,5 280 Ø85
F
30
30
G
172
172
A
B
C
DN 50 129 108,5
DN 65 132,5 108,5
DN 80 170 115
DN 100 170 115
D
302
305
470
470
E E'
112 112 125 160
125 160
F
27
27
26
26
G
237,5
241
285
285
B
A
1 1/4” 98,5
1 1/2” 109
2” 131
C
D
73 100
80 112
98 137
579
A
B
D
CALEFFI
C
A
2
3
4
1
5
A
CALEFFI
CALEFFI
C
B
C
6
0
E
B
C ALE FFI
D
B
72,5
B
A C
D
1/2” 59 44 59
3/4” 69 50,5 69
1” 82 60 82
575
574001
A
3/4”
C
A
C
F
D
A
B
C
DN 100
PN 10
G
B
CALEFFI
CALEFFI
CALEFFI
A
CALEFFI
C
111,5
D
450
A
DN 150
DN 200
DN 250
B
600
780
930
C
294
370
436
D
310
350
350
E
229
272
272
A
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
B
148
193
205
245
295
325
390
460
C
230
290
310
350
400
480
600
730
179
14
592
598
5994
C
D
D
CALEFFI
D
D
A
A
A
C
B
B
D
A
C
B
A
B
D
Il. przy∏àczy
A
B
C
3/4”
2
114
1/2”
50
3/4”
3
164
1/2”
50
3/4”
4
214
1/2”
50
1”
2
114
1/2”
50
1”
3
164
1/2”
50
1”
4
214
1/2”
50
1”
2
134
1/2”
60
1”
3
194
1/2”
60
1”
4
254
1/2”
60
1 1/4”
2
137
1/2”
60
1 1/4”
3
197
1/2”
60
1 1/4”
4
257
1/2”
60
1"
2
134
3/4"
60
1"
3
194
3/4"
60
59575
Il. przy∏àczy
B
C
D
3/4”
2
1/2“
50
93
3/4”
3
1/2“
50
143
3/4”
4
1/2“
50
193
1”
2
1/2“
50
93
1”
3
1/2“
50
143
1”
4
1/2“
50
193
C
3/8"
1/2"
3/8"
1/2"
3/8"
3/8"
1/2"
D
49
49
49
49
56
52
52
5995
C
D
D
A
B
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
3/4" GZ
1/2"
1/2"
A
B
5991
B
B
C
A
D
C
A
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
1 1/4"
1 1/4"
C
A
3/4"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/4"
B
3/8"
1/2"
3/8"
3/8"
1/2"
B
36
36
40
A
3/4"
1"
1 1/4"
C
3/8"
3/8"
3/8"
C
24,5
24,5
24,5
30,5
30,5
D
25,5
29
25,5
5996
D
C
C
CALEFFI
D
B
A
B
A
5993
C
A
A
3/8”
180
B
83
C
Ø 48
D
11
A
3/4"
1"
1 1/4"
C
25
25
31
A
1 1/4"
B
87
C
101
D
54
14
5996
611
610
D
E
D
E
E
E
B
CALEFFI
B
A
B
A
A
C
C
C
D
A
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
A
1 1/4"
B
87
C
64
B
52
52
52
52
52
66
C
65
65
70
78
75
100
D
50
D
130
130
140
156
150
200
E
65
65
70
78
75
100
B
85
90
100
115
130
145
A
DN 32
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
C
85
90
100
115
130
145
D
170
180
200
230
260
290
E
85
90
100
115
130
145
610
612
D
E
A
C
6000
E
B
A
D
a
y
24
21
3
18
6
R
9
F
15
12
E
40
40
10
0
20
45
50
55
ON
OFF
REGOLAZIONE
Durata media della disinfezione termica
60¡C
65¡C
70¡C
Temperatura ottimale
di crescita dei batteri
20
I batteri sopravvivono
non attivi
E
D
DISINFEZIONE
50
30
55
60
25
30
35
60
50
70
40
45
70
60
65
E
15’
75
80
60 min
45 min
30 min
D
D
180
200
230
260
290
C
90
100
115
130
145
A
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
E
90
100
115
130
145
B
65
65
70
78
75
100
A
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
D
130
130
140
156
150
200
611
E
65
65
70
78
75
100
612
E
E
A
A
C
A
A
C
D
40
60
20
B
80
0
B
°C
A
E
B
A
3/4"
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
B
74
89
85
100
110
C
208
223
275
305
350
D
140
140
140
140
140
E
D
E
185
185
185
185
185
G
F
136 85
136 95
136 140
136 150
136 170
A
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
B
65
65
70
78
75
100
C
65
65
70
78
75
100
D
130
130
140
156
150
200
E
65
65
70
78
75
100
A
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
B
90
100
115
130
145
D
180
200
230
260
290
E
90
100
115
130
145
181
14
618
623
628
C
D
B
A
C
D
a
y
24
21
3
15
9
18
6
A
172
E
A
B
R
12
B
A
B
88
A
1/2”
619
B
Ø 16
C
100
D
63,5
620
E
100Ö200
A
73
20
B
B
624
C
25
B
101
C
68
D
626
15
10
E
5
A
C
F
A
B
73
621
B
A
A
B
1/2” Ø 8
C
20
D
90
15’
F
A
73
E
F
63,5 100Ö200
E
B
74
D
A
74
C
625
1
2
3
4
5
bar
D
A
E
A
RIARMO
B
B
A
B
A
96
B
20
C
54
A
1/4"
B
60
C
40
D
101
C
D
86,5 134,5
E
74
F
60,5
C
20
D
90
A
B
E
F
63,5 100Ö200
B
D
E
D
F
182
B
63
625
B
A
A
B
1/2” Ø 8
E
100
A
1"
627
622
C
C
A
1/4"
B
62
E
C
42
A
C
D
102
E
104
A
48
B
48
14
6370
630 • 630 + 632 • 630 + 633 + 635
B
E
E
D
M
H
F
A
PN 10
N
D
I
C
L
B
A
D
1/2”
3/4”
1”
A
155
155
200
B
98
98
98
C
69
69
69
E
45,5
45,5
45,5
F
76,5
76,5
76,5
I
60
60
60
H
122
122
122
D
L
63
63
63
M
58,4
58,4
58,4
N
88
88
88
A
79
C
B
130
C
83
D
44
E
162
6370
636
D
D
D
E
637
B
C
A
A
C
A
A
A
B
A
B
A
1 1/4“
1 1/2"
2"
B
110
110
150
A
20
C
C
65
65
85
D
210
210
210
A
2 1/2”
3”
4”
B
145
163
195
C
185
194
360
B
80
C
100
D
82
D
240
260
350
E
107
640
637
E
B
C
A
E
A
CALEFFI
D
D
D
Mod. Dep.
356
637
A
B
B
C
C
A
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
B
68
78
86
97
112
C
147
152
156
161
169
D
165
170
180
185
190
A
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
B
71
84
95,5
106
127
C
148
155
161
166
176
D
166
174
174
187
192
E
39
41
51
61
68
F
Il. przy∏.
4+4
6+6
8+8
A
60
60
60
B
E
F
D
C
23 p. 1,5 126 40 405 142
23 p. 1,5 126 40 485 142
23 p. 1,5 126 40 565 142
183
14
642
6460+6470
C
C
H
A
D
F
D
G
M
E
E
B
A
B
A
1/2”
3/4”
1”
C
23
23
25
B
70
86
94
D
81
81
81
E
94
94
94
D
1/2”
3/4”
1”
1 1/4“
A
141
141
178
172
L
F
65,5
65,5
70
70
E
36
36
36
36
C
105
105
105
105
B
80
80
92
92
G
101,5
101,5
106
106
H
124
124
128,5
128,5
L
68,5
68,5
68,5
68,5
M
59
59
59
59
6460+6480+6490
643
C
D
I
C
I
A
D
H
G
F
D
M
E
E
F
B
A
1/2”
3/4”
1”
B
70
86
94
C
33
37
37
B
A
D
81
81
81
E
94
94
94
F
1/2”
3/4”
1”
D
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
A
141
141
178
172
B
80
80
92
92
L
C
105
105
105
105
E
36
36
36
36
F
65,5
65,5
70
70
G
161,5
161,5
166
-
H
184
184
188,5
-
I
60
60
60
648018
L
68,5
68,5
68,5
68,5
M
59
59
59
59
6489
A
D
D
H
G
B
F
M
E
C
A
C
A
3/4”
184
B
97 ÷117
B
A
C
25
D
3/4”
A
141
B
80
C
105
L
E
36
F
G
65,5 150,5÷164,5
H
173÷187
I
L
49÷63 68,5
M
59
14
650
656
6621
A
CA L EFFI
B
C
A
C
D
E
F
B
A
B
1 1/4” 180
1 1/4” 240
1 1/4” 300
C
100
100
100
D
60
60
60
Il. przy∏àczy
2
3
4
E
3/4”
3/4”
3/4”
F
80
80
80
C
A
A
B
C
M 30 x 1,5 62 41
B
657
652
A
A
A
1/2"
B
3/4”
C
92,5
40
60
B
20
80
0
C
¡C
663
A
B
3/4”
C
57
A
A
B
43
CA L
F
A
1/2"
A
1/2”
G
B
B
657
EFFI
C
D
E
654
A
A
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
A
B
40
60
20
80
C
0
¡C
A
B
C
3 x 3/4" 50
4 x 3/4" 50
5 x 3/4" 50
6 x 3/4" 50
7 x 3/4" 50
8 x 3/4" 50
D
50
50
50
50
50
50
E
175
225
275
325
375
425
F
33
33
33
33
33
33
G
50
50
50
50
50
50
B
A
3/4”
B
60
663
6620
CA L EFFI
F
655
G
C
57
A
B
A
C
C
4 5 6
C
10
1 2 3
B
B
B
3/4”
D
E
7 8 9
A
1/2"
A
B
3/4”
A
A
1/2"
C
57
A
1/2"
B
3/4”
C
64,5
A
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
B
3 x 3/4"
4 x 3/4"
5 x 3/4"
6 x 3/4"
7 x 3/4"
8 x 3/4"
C
50
50
50
50
50
50
D
50
50
50
50
50
50
E
175
225
275
325
375
425
F
33
33
33
33
33
33
G
31
31
31
31
31
31
185
14
663
6651
A
D
7 8 9
G
4 5 6
C
B
1 2 3
A
1/2"
F
G
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
F
220
270
320
370
420
470
550
600
650
700
750
D
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
92,5
666
G
C
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
B
3/4”
A
B
3 x 3/4"
4 x 3/4"
5 x 3/4"
6 x 3/4"
7 x 3/4"
8 x 3/4"
9 x 3/4"
10 x 3/4"
11 x 3/4"
12 x 3/4"
13 x 3/4"
D
CA L EFFI
F
A'
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
A
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
B
A
A
A'
B
CA L EFFI
C
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
C ALE FFI
CA L EFFI
C ALE FFI
A'
A
B
C
D
E
EFFI
663000
6641
A
C
D
A
C
50
50
50
50
50
50
D
50
50
50
50
50
50
E
175
225
275
325
375
425
F
33
33
33
33
33
33
G
60
60
60
60
60
60
B
A
1/2"
B
3/4”
C
92,5
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
G
B
155Ö167
CA L
F
A
C
35
A
C
B
3/8”
B
3 x 3/4"
4 x 3/4"
5 x 3/4"
6 x 3/4"
7 x 3/4"
8 x 3/4"
667
B
A
1/2”
A
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
6640
6650
A
B
C
A
D
E
4 5 6
C
10
C
7 8 9
1 2 3
B
A
1/2"
186
B
3/4”
B
C
64,5
A
1/2"
B
3/4”
C
64,5
A
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
B
C
3 x 3/4" 50
4 x 3/4" 50
5 x 3/4" 50
6 x 3/4" 50
7 x 3/4" 50
8 x 3/4" 50
D
50
50
50
50
50
50
E
175
225
275
325
375
425
F
33
33
33
33
33
33
G
66
66
66
66
66
66
14
677 + 656
A
A
101
E
668
CA L EFFI
CALEFFI
195
CALEFFI
D
CALEFFI
B
383
C
10
8
6
4
2
0
A
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
87
CALEFFI
25
10
8
6
4
2
0
A
1/2”
3/4”
1”
CA L EFFI
3/4”
50
B
1/2”
1/2”
1/2”
L
Il. przy∏àczy
A
9
1"
9
1 1/4”
10
1"
1 1/4” 10
11
1"
1 1/4” 11
L
715
715
765
765
815
815
Il. przy∏àczy
A
12
1"
1 1/4” 12
13
1"
1 1/4” 13
L
865
865
915
915
D
L
535
535
585
585
635
635
A
Il. przy∏àczy
A
6
1"
6
1 1/4”
7
1"
7
1 1/4”
8
1"
8
1 1/4”
678 + 656
C
L
385
385
435
435
485
485
E
81
81
81
D
52
52
52
A
A
Il. przy∏àczy
3
1"
3
1 1/4”
4
1"
4
1 1/4”
5
1"
5
1 1/4”
C
113
113
122
B
676 + 656
669
C
A
A
1/2”
3/4”
1”
B
113
113
122
C
49Ö63
49Ö63
49Ö63
D
81
81
81
A
683
3
CA L EFFI
E
B
B
C
69,5
C
81
81
81
B
D
B
113
113
122
A
B
3/4"
A
1/2”
3/4”
1”
C
CALEFFI
A
3/4"
B
A
3/4"
1"
B
23
29
C
32
32
A
2
1
L/MIN
C
4
D
51
54
E
78
90
187
14
683
7012
719
C
D
A
RITORNO
C
F
D
A
7654321
TERMICAL
CA L EFFI
TERMICAL
CRT
7012
STANDARD
7013
CRT
Matricola
G
TERMICAL
CA L EFFI
CA L EFFI
TERMICAL
ÆT
G
MIN
MAX
= 100
¡C
Caratteristiche
elettriche
T
F
120
130
140
160
190
210
250
285
315
340
405
460
690
MAX
= 130
¡C
50 Hz - 10 W
24 V
Pressione max :
S I S T E M I
MAX
220 V
TERMICAL
C A L O R E
E
205
230
307
390
451
530
275
300
325
350
450
545
1"
TERMICAL
CA L EFFI
D
74
77
83
90,5
101
106
145
160
175
185
215
220
3/4"
DN
TERMICAL
CA L EFFI
C
64
71
88
110
140
182
75
80
85
100
120
100
Energia Invernale
kWh
STANDARD
7003
16 bar
Temperatura max ambiente :
50 ¡C
Classe di protezione :
IP 54
B
DN
25
32
40
50
65
80
100
125
150
175
200
250
300
A
260
260
300
270
300
300
360
275
300
325
350
450
545
B
220
240
270
280
340
360
370
560
600
650
700
780
800
C
165
170
195
198
248
260
265
435
460
495
530
590
630
D
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
E
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
DN
25
32
40
50
65
80
A
260
260
300
270
300
300
DN
100
125
150
175
200
250
A
360
275
300
325
350
450
738
B
CA L EFFI
DN
32
40
50
65
80
100
125
150
175
200
250
300
Serie 7002
TERMICAL
CA L EFFI
E
Energia Estiva
kWh
TERMICAL
TERMICAL
CA L EFFI
E
CA L EFFI
CA L EFFI
A
C
A
A
120
B
80
C
18
D
B
704
739
TERMICAL
B
CALEFFI S.p.A.
E+ kWh 12345
B
A
C
CALEFFI
B
20
20
20
C
60
60
60
D
60
68
75
B
A
1/4”
3/8”
1/2”
SISTEMI
CALORE
A
CA L EFFI
A
691
A
120
C
B
56
A
180
A
B
120
C
33,5
705
B
739
B
CALEFFI
TERMICAL
SISTEMI
CALORE
7654321
7654321
INVERNO kWh
EST ATE kWh
CA L EFFI
A
A
1/8”
3/8”
1/2”
188
B
155
155
155
A
A
91
B
44
A
A
133
B
90
C
C
28
14
841
7552
A
A
D
TERMIE
kwh
Imp.
IDB
Monoconteca:
50 Hz 1 W
Pile
5 x 1,5 V
T AMB. MAX = 50°C
∅T MAX = 85°C
min
L
max
B
Pot.
24 VAC
E
F
G.E.O.
Cost.:
Caratteristiche
elettriche
C
B
Modalità: G
L
SISTEMI
CALORE
Modulo 755
A
CALEFFI
CONTECA
847
Classe protezione: IP 54
Nome utente
I
G
H
L
M
N
A
1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
3/4”
1”
1”
1”
A
1/2"
3/4"
B
56
56
C
85
85
848
A
12
C
842
Ø 3/8”
L
L max
130
210
410
130
210
410
130
210
410
L min
75
110
200
75
110
200
75
110
200
F
59
69
82
100
112
137
-
G
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
DN 65
DN 80
DN 100
H
96
96
185
185
205
230
474
482
508
I
18
21
45
45
50
60
84
92
118
L
80
80
102
102
136
166
200
200
225
M
110
130
260
260
300
270
200
225
250
N
190
230
378
378
438
390
-
A
A
1/2"
3/4"
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
842
B
120
120
120
160
160
160
C
80
80
80
87
87
110
L
A
DN 65
DN 80
DN 100
L
175
175
175
848
8460
B
E
44
50,5
60
73
80
90
-
A
D
59
69
87
98,5
109
126
-
A
B
85
85
85
85
85
85
85
85
85
A
A
145
145
145
145
145
145
145
145
145
C
C
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
DN 65
DN 80
DN 100
C
C
B
M
L
145
150
165
180
210
230
A
I
G
H
A
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
B
L
D
A
1/4”
3/8”
B
20
20
C
70
70
D
53
53
A
DN 65
DN 80
DN 100
B
200
230
295
C
310
310
495
189
14
8540
B
C
851
Tipo
Pe max
M1 6/RM N . A . 3/4"
500 m bar
"4/3
C¡06 Ö 51
15 Ö 60¡C
T. amb.
IP 6 5 - 2 4 V c c - 1 9 W
.bma .T
W 9 1- cc
Lot to / U9 7 0 9 0 0 6 37
423575 123
A
A
A
B
849
B
A
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
E
C
B
158
158
210
210
210
C
120
120
160
160
160
A
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
B
158
158
210
210
210
A
1/2”
3/4”
1”
B
36
36
40
C
99
99
117
D
55
55
82
A
A
E FFI
A
C
B
B
E
116
116
126
8541
852
C AL
850
C
120
120
160
160
160
ELETTROV ALVOLA N.C.
Serie 8541
C
D
C
D
B
C
E
A
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
B
158
158
210
210
210
C
120
120
160
160
160
A
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
B
158
158
210
210
210
A
1/2”
3/4”
1”
B
37
37
40
C
134
134
141
D
55
55
82
852
E
100
100
114
856
C
850
C
120
120
160
160
160
sostituire entro
856000
rilev. fughe gas metano
mese
anno
Off
C
190
A
185
C
B
465
465
505
Test
Reset
B
A
A
A
A
DN 65
DN 80
DN 100
On
B
B
CA L EFFI
C
310
310
310
A
DN 65
DN 80
DN 100
B
465
465
505
C
310
310
310
B
53
C
86
14
857
858
859
E
E
CALEFFI
T YPE 858004 1/2"
V 220
HZ 50/60
VA
Cl. A
CALEFFI
857005 3/4"
Cl. A
Gr. 2
18
C
T YPE 858004 1/2"
V 220
HZ 50/60
SERIES 00
IP 54
RP 1/2"
Pmax 350 mbar
ED 100%
Cl. A
Gr. 1
CALEFFI
Pma
T YPE 859060 DN 65
VA
V 220
HZ 50/60
Amb. temp. -15+60¡C
Gas 1-2-3
Cl. A
Aut. Min. Int.
RP 3/4"
Aut. Min. Int.
EN. 161 . . .
EN. 161 . . .
UGV 2011025351
. -15+60
Pmax
¡C
40
350 mbar
ED
100%
SERIES
IP
00
54
DN 65
Gas
1-2-3
Int.
EN. 161 . .
DATE
93 18
UGV 2011025351
Made
in Italy
DATE 93 18
Made in Italy
A
C
A
C
DATE 93 18
Gr . 2
Amb . temp
A ut. Min.
220 - 240 Vac 50/60Hz
2.4W IP 65 -15 +60¡C
Pmax 500 mbar
9747
CE - 0063AS1865
C
Gr. 1
Amb. temp. -15+60¡C
D
B
A
1/2”
3/4”
1”
B
90
90
90
C
105
105
105
D
63
63
63
E
105
105
105
857
A
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
D
B
72
86
100
150
150
170
C
125
145
145
225
225
240
D
52
70
75
110
110
135
E
A
B
E
85
87
87
123
123
123
B
A
DN 65
DN 80
DN 100
B
310
310
336
C
360
360
360
858
860
CALEFFI
CALEFFI
C
T YPE 858060 DN 65
V 220
HZ 50/60
VA
Cl. A
Gr . 2
Amb . temp
T YPE 859004 1/2"
V 220
HZ 50/60
VA
Cl. A
Gr. 1
C
18
T YPE 859004 1/2"
V 220
HZ 50/60
SERIES 00
IP 54
Pmax 350 mbar
Amb. temp. -15+60¡C
ED 100%
RP 1/2"
Cl. A
Gr. 1
Aut. Min. Int.
EN. 161 . . .
EN. 161 . . .
40
350 mbar
ED
100%
SERIES
IP
00
54
DN 65
Gas
1-2-3
A
Int.
EN. 161 . . .
DATE
93 18
UGV 2011025351
Made
in Italy
Pma
DATE 93 18
Made in Italy
A
A
B
C
UGV 2011025351
Pmax
¡C
Amb. temp. -15+60¡C
Gas 1-2-3
Aut. Min. Int.
DATE 93 18
A ut. Min.
. -15+60
.
B
A
1 1/4”
1 1/2”
2”
B
150
150
170
D
C
221
221
185
D
110
110
135
C
E
85
85
120
B
A
DN 65
DN 80
DN 100
B
310
310
336
857
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
C
345
345
395
859
E
A
20
21
25
27
25
32
34
40
50
63
B
47,5
47,5
49,5
49,5
56
56
56
64,5
66,5
74,5
C
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
1”
1”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
CALEFFI
T YPE 859060 DN 65
VA
V 220
HZ 50/60
Cl. A
Gr . 2
Amb . temp
A ut. Min.
. -15+60
Pmax
¡C
40
350 mbar
ED
100%
SERIES
IP
00
54
DN 65
Gas
1-2-3
Int.
EN. 161 . . .
DATE
93 18
UGV 2011025351
Made
in Italy
CALEFFI
T YPE 859004 1/2"
V 220
HZ 50/60
VA
Cl. A
Gr. 1
C
C
18
C
T YPE 859004 1/2"
V 220
HZ 50/60
SERIES 00
IP 54
Pmax 350 mbar
Amb. temp. -15+60¡C
ED 100%
RP 1/2"
Cl. A
Aut. Min. Int.
860
Pma
Aut. Min. Int.
EN. 161 . . .
DATE 93 18
Gr. 1
Amb. temp. -15+60¡C
Gas 1-2-3
EN. 161 . . .
UGV 2011025351
DATE 93 18
Made in Italy
B
B
A
DN 65
DN 80
DN 100
B
310
310
336
C
360
360
335
A
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
B
72
86
100
150
150
170
B
A
A
A
D
C
150
160
160
220
220
285
D
52
70
75
110
110
135
E
85
85
85
85
85
85
C
A
Ø 75
Ø 90
Ø 110
B
120
120
125
C
2 1/2”
3”
4”
191
14
861
863
865
A
D
E
C
A
Ø 20
Ø 21
Ø 25
Ø 27
Ø 25
Ø 32
Ø 34
Ø 40
Ø 50
Ø 63
B
50,5
46
53
49
59,5
59,5
55
69
72,5
79,5
A
A
B
B
C
A
B
C
C
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
1”
1”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
A
Ø 20
Ø 21
Ø 25
Ø 27
Ø 32
B
66,5
66,5
68,5
68,5
76,5
A
Ø 34
Ø 40
Ø 50
Ø 63
B
76,5
89
95
101,5
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
A
20
25
32
40
50
63
B
87
93
108
129
145
155
C
31,5
37
41
49
56
68
863
D
E
1/2”
3/8”
3/4”
1/2”
3/4”
1”
1”
1 1/4”
1 1/2” 1 1/4”
1 1/2”
2”
866
A
B
A
861
B
A
B
C
A
Ø 75
Ø 90
Ø 110
A
A
B
130
130
140
C
2 1/2”
3”
4”
A
Ø 75
Ø 90
Ø 110
Ø 125
B
B
180
180
190
205
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
864
A
20
25
32
40
50
63
B
48,5
53,5
60,5
73,5
80,5
91,5
A
867
C
862
B
B
A
A
C
A
B
C
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
192
A
20
25
32
40
50
63
B
47
51,5
56,5
67
72
75,5
C
3/8”
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
A
20
21
25
27
32
34
40
50
63
B
87
87
93
93
108
108
129
145
155
C
46
46
49
49
56,5
56,5
66,5
75
84
A
D
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
A
20
25
32
40
50
63
B
37
42
48
58
64
74
C
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
D
30,5
37,5
43
51,5
57
69,5
14
868
871
888
D
A
B
B
C
C
A
A
D
C
B
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
A
20
25
32
40
50
63
B
48,5
53,5
60,5
73,5
80,5
91,5
C
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
D
26,5
28
32
38
42,5
67
A
Ø 25
Ø 32
B
73
79
C
49
52
D
1/2”
3/4”
A
Ø 75
Ø 90
Ø 110
Ø 125
B
145
135
135
135
875
Ø6
869
890
28
A
A
C
B
B
F
B
DN
65
80
100
100
A
E
39
C
D
A
B
Ø 20 48,5
Ø 25 53,5
Ø 25 53,5
C
1/2”
1/2”
3/4”
D
25
26
26
E
20
25
25
F
41,5
46,5
46,5
C
A
Ø 25
Ø 32
Ø 40
B
49
55
66
C
1/2”
3/4”
1”
870
A
Ø 21
Ø 27
Ø 34
B
47,5
49,5
56
C
1/2”
3/4”
1”
876
A
891
A
B
B
50
B
A
C
C
A
Ø
Ø
Ø
Ø
A
25
32
40
50
B
125
127
138
143
Ø
Ø
Ø
Ø
A
20
25
25
32
B
59,5
61
64,5
70
C
3/4”
3/4”
1”
1”
A
Ø 21
Ø 27
Ø 34
B
46
49
55
C
1/2”
3/4”
1”
193
14
194
14
195
196

Podobne dokumenty