Protokół z pomiaru natężenia hałasu

Transkrypt

Protokół z pomiaru natężenia hałasu
PROTOKÓŁ Z POMIARU NATĘŻENIA HAŁASU
w dniu ..............................
na rzecz. ZEC
Pomiar dokonano w obiekcie przy ul. ………………………………. miernikiem poziomu
dźwięku typ ...............................................
Podstawa prawna: PN-87/ B-02151/02
Dopuszczalny maksymalny poziom dźwięku: Węzeł cieplny - 65 dB.
Hałas
emitowany
urządzenie
Nazwa
pomieszczenia
urządzenie
Skala
[ dB ]
Poz
Węzeł cieplny
przez
„A”
rodzaj
typ
1
Przyłącze s.c.
2
Pompa c.o.
3
Pompa c.o.
4
Pompa c.w.
5
Zawór do wcw
6
Regulator ∆pV
7
Makieta
Pomiary wykonał:
1
z normą:
PN-87/B02151/02
(tak/nie)
1m nad posadzką przy
włączonych wszystkich
urządzeniach
Hałas ogólny
zgodność