Darmowe podręczniki dla klasy 1 gimnazjum do wszystkich

Transkrypt

Darmowe podręczniki dla klasy 1 gimnazjum do wszystkich
Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klasy I
Gimnazjum im. św. Hieronima w Podkowie Leśnej
rok szkolny 2016/2017
Darmowe podręczniki dla klasy 1 gimnazjum do wszystkich przedmiotów
(z wyjątkiem religii) zamawia szkoła.
Przedmiot
J. polski
Historia
KOSS
J. angielski
i hiszpański
Tytuł
Język polski. Między nami.
Podręcznik dla klasy 1
gimnazjum wersja B
jednozeszytowa
+ 1 zeszyt ćwiczeń
PWN/Nowa Era
KOSS podstawowy cz1
Kształcenie obywatelskie w
szkole samorządowej
A.Pacewicz
T.Merta
Fundacja C.E.O.
podręczniki do zakupienia we wrześniu w szkole
J.niemiecki
Magnet smart1
Magnet smart2
„Matematyka z plusem”
-podręcznik
+ zbiór zadań
Biologia
„Świat Biologii 1”
- podręcznik
Geografia
Planeta Nowa. Podręcznik
do geografii dla klasy
pierwszej gimnazjum, cz.1
+zeszyt ćwiczeń
+ Atlas geograficzny
Polska, Kontynenty, Świat
Chemia
Fizyka
Religia
GWO
Lech Trzcionkowski,
Leszek Wojciechowski .
Adosphère 1
EDB
Agnieszka Łuczak, Ewa
Prylińska, Roland
Maszka
Wydawnictwo
„Historia”- podręcznik dla
gimnazjum klasa I
J.francuski
Matematyka
Autor
Edukacja dla
bezpieczeństwa. Podręcznik
dla gimnazjum
+ zeszyt ćwiczeń- Operon
Chemia Nowej Ery.
Podręcznik dla gimnazjum.
Część 1
+ zeszyt ćwiczeń- Operon
Świat fizyki. Podręcznik.
Gimnazjum. Część 1
„Twoje słowo światłem na
mej drodze”
Céline Himber, MarieLaure Poletti
Giorgio Motta,
Aleksandra Kubicka,
Jacek Betleja, Katarzyna
Bizukojć, Sławomira
Kołsut, Daria Miedziejko
Zofia Bolałek,
Małgorzata
Dobrowolska, Marta
Jucewicz, Marcin
Karpiński, Jacek Lech,
Krystyna Zarzycka
Małgorzata Kłyś,
Małgorzata Kłyś, Joanna
Stawarz
Roman Malarz
Mieczysław Borowiecki,
Zbigniew Pytasz, Edward
Rygała
Jan Kulawik, Teresa
Kulawik, Maria Litwin
Barbara Sagnowska,
Maria Rozenbajgier,
Ryszard Rozenbajgier,
Danuta Szot-Gawlik,
Małgorzata Godlewska
Ks. Piotr Tomasik
Hachette Livre S.A.
Wydawnictwo
"LektorKlett"
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Nowa Era Spółka z
o.o.
Nr, data
dopuszcz.
63/1/2009/2015
2015-03-09
129/1/2013/z1
2013-02-06
277/1/2010/2015
2015-06-10
329/1/2011/2015
2015-06-16
2015-03-16
2015-04-13
735/1/2015
735/2/2015
168/1/2015/z1
2015-02-24
92/1/2009/2015
2015-04-16
Nowa Era Spółka z
o.o.
7/2/2009/2015
2015-04-16
Nowa Era Spółka z
o.o.
2009-06-09
193/2009
Nowa Era Spółka z
o.o.
Wydawnictwa
Szkolne i
Pedagogiczne Sp. z
o.o.
Wyd.
Katechetyczne
Warszawa
2014-12-30
49/1/2009/2014
2015-02-24
11/1/2009/2015
2012 i nowsze

Podobne dokumenty