Kształcenie dualne w Niemczech

Komentarze

Transkrypt

Kształcenie dualne w Niemczech
System kształcenia dualnego w Niemczech
Referentka: Aleksandra Ziomko
Ref.ds. Kształcenia zawodowego na szczeblu krajowym i międzynarodowym
Gorzów 12.10.2011
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą
Zasięg izby rzemieślniczej:
Powiat Uckermark
Powiat Barmin
Powiat Märkisch- Oderland
Powiat Oder- Spree
Frankfurt nad Odrą
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
2
Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą
•W Niemczech istnieje wiele możliwości kształcenia w
rzemiośle.
•Istnieje 136 zawodów rzemieślniczych w 178 zakresach
tematycznych
•Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą kształci w
ok.90 zawodach rzemieślniczych
•2364 uczniów
•975 zakładów kształcących
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
3
Kształcenie zawodowe w Brandenburgii
Dualny system kształcenia
zawodowego
Kształcenie w zakładach
Kształcenie w zakładach;
pośrednictwo izby
gospodarcze
-Nauka w zakładzie i w szkole zawodowej
-Umowa o naukę zawodu zostaje zawarta
między firmą a uczniem
-Nauka w zakładzie i w szkole zawodowej
-Umowa o naukę zawodu zostaje zawarta
z zespołem ds. kształcenia przy izbach
gospodarczych
Kształcenie w ośrodkach
szkoleniowych
-Kształcenie w szkole zawodowej i w
ośrodku szkoleniowym
-Umowa o naukę zawodu zostaje
zawarta między uczniem a ośrodkiem
szkoleniowym
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
4
Nauka w systemie dualnym- co to znaczy?
•Kształcenie zawodowe odbywa się w dwóch miejscach nauki:
w zakładzie i w szkole zawodowej
•W zakładzie uczeń odbywa przeważnie naukę praktyczną
zawodu.
W szkole zawodowej uczniowie uczą się teorii.
•Warunkiem podjęcia nauki w szkole zawodowej jest umowa na
naukę, zawarta miedzy firmą kształcącą a uczniem. Na
podstawie tej umowy, uczeń może uczęszczać do szkoły
zawodowej.
•Czas próbny 1-4 miesiące
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
5
Nauka w ponad zakładowych ośrodkach szkoleniowych
Nie wszystkie firmy rzemieślnicze dysponują najnowszymi
technikami i technologiami, które należą do praktycznego
spektrum zadań kształcenia zawodowego.
Aby cała wiedza praktyczna i wszystkie umiejętności, które są
niezbędne do wykonywania zawodu, zostały rzetelnie
przekazane uczniom strona praktyczna kształcenia zawodowego
wspierana i
uzupełniana jest przez ponad zakładowe ośrodki szkoleniowe
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
6
Ponad zakładowe Ośrodki Szkoleniowe
•Ośrodek szkoleniowy we
Frankfurcie nad Odrą przy Izbie
Rzemieślniczej:
(Elektrotechnika i Elektronika oraz
branża fryzjersko- kosmetyczna)
•Ośrodek szkoleniowy w
Hennickendorfie
(Zawody biurowe, elektrotechnika i
elektronika, branża samochodowa,
branża instalacyjno- sanitarna, zawód:
malarz i lakiernik)
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
7
Zawody rzemieślnicze w systemie dualnym
W Niemczech zatwierdzonych państwowo w systemie dualnym jest
ponad 340 zawodów.
Firmy członkowskie Izby Rzemieślniczej kształcą w następujących
zawodach:
•Zawody budowlane, np. murarz, cieśla
•Zawody elektroniczne, np. elektronik urządzeń technicznych
•Zawody branży metalowej
•Zawody branży drzewnej: stolarz
•Zawody branży tekstylno- odzieżowej: krawiec
•Zawody branży spożywczej: piekarz, cukiernik
•Zawody branży kosmetyczno- fryzjerskiej
•Zawody branży ceramicznej i inne
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
8
Zawody rzemieślnicze
Do najcześciej wybieranych zawodów
należą:
 monter instalacji urządzeń sanitarnych
 elektromonter
 mechanik samochodowy
 malarz i lakiernik
 optyk
 technik dentystyczny
 fryzjer/-ka
 piekarz
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
9
Egzaminy podczas nauki
Podczas nauki uczniowie zdają jeden egzamin cząstkowy tzw.
część pierwszą egzaminu czeladniczego
Na koniec nauki uczniowie zdają egzamin czeladniczy
Egzaminy przeprowadzają izbowe komisje egzaminacyjne
W przypadku jeśli egzamin zostanie zdany z wynikiem
negatywnym, nauka może zostać przedłużona o czas do jednego
roku.
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
10
Nauka w szkołach zawodowych
Podstawą prawną dualnego systemu kształcenia zawodowego
jest Ustawa o szkolnictwie zawodowym (BBiG) i ustawa o
rzemiośle (HWO) regulująca kształcenie zawodowe w rzemiośle.
Nauka trwa 24, 36 lub 42 miesiące i odbywa sie w systemie
blokowych zajęć (1- 8 tygodni) lub są to 2 stałe dni w tygodniu.
Wysokość wynagrodzenia ucznia waha się w zależności od
branży w której się szkoli i od zawodu.
W przypadku dofinansowanego kształcenia zawodowego, z góry
ustalona jest jednakowa stawka wynagrodzenia ucznia.
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
11
Wynagrodzenie dla uczniów podczas nauki:
•
Koszty kształcenia zawodowego praktycznego ponosi zakład
kształcący a zajęcia w szkole są bezpłatne.
•
Warunkiem bezpłatnej nauki w szkole jest umowa zawarta miedzy
uczniem a zakładem kształcącym
•
Uczniowie otrzymują comiesięczne wynagrodzenie, które może
wahać się w zależności od branży i uczonego zawodu i wynosić
od 200 do 600 Euro miesięcznie na pierwszym roku nauki.
•
W umowie zawarty jest okres próbny 1-4 miesięcy
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
12
Koszty własne podczas nauki zawodu
Podczas nauki uczeń sam ponosi koszty, związane z:
• Dojazdami do szkoły i do firmy kształcącej
• Ubrania robocze
• Miejsce w internacie/ wynajem mieszkania
• Podręczniki i pomoce szkolne
• Wyżywienie
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
13
Przykładowe wynagrodzenia:
Nazwa zawodu
1 rok nauki 2 rok nauki 3 rok nauki 4 rok nauki
Fryzjer
190 Euro
260 Euro
310 Euro
-
Mechatronik
samochodowy
Optyk
395 Euro
425 Euro
470 Euro
510 Euro
325 Euro
440 Euro
600 Euro
(3 letni)
Technik
dentystyczny
Murarz
260 Euro
280 Euro
300 Euro
320 Euro
530 Euro
727 Euro
919 Euro
Piekarz
380 Euro
460 Euro
550 Euro
(3 letni)
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
14
Zalety kształcenia dualnego
Jakie zalety przynosi kształcenie w systemie dualnym?
•Uzyskane kwalifikacje zawodowe dają uczniowi dobre
szanse na rynku pracy w całej Europie
•Świadectwo ukończenia kształcenia zawodowego jest
uznawane na terenie całych Niemiec
•Możliwość podjęcia dalszej nauki na mistrza
•Możliwość podjęcia studium w Fachhochschule
•Doskonała znajomośc języka niemieckiego
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
15
Jak ubiegać się o miejsce na naukę wybranego zawodu?
Droga do kształcenia zawodowego:
O miejsce kształcenia zawodowego uczeń ubiega się
bezpośrednio w zakładzie pracy. Dokumentami
aplikacyjnymi są świadectwo ukończenia szkoły, list
motywacyjny oraz życiorys ze zdjęciem.
Naturalnie oprócz dobrych ocen oczekiwana jest także
dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie.
Większość kształceń zawodowych rozpoczyna się
pierwszego września każdego roku.
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
16
Jak ubiegać się o miejsce na naukę wybranego zawodu?
Tym samym wiele przedsiębiorstw rozpoczyna poszukiwanie
kandydatów już na początku roku kalendarzowego.
Informacje o przedsiębiorstwach poszukujących uczniów
znajdują się na portalu Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad
Odrą pod adresem:
www.hwk-ff.de
Sposób ubiegania się o miejsce kształcenia zawodowego
odbywa się z reguły online.
Na stronie izby, na giełdzie miejsc stażu na naukę
(Lehrstellenbörse) można zarejstrować się jako osoba szukająca
miejsca na naukę zawodu
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
17
Giełda miejsc na naukę zawodu, praktyk itd..
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
18
Informacje w języku polskim
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
19
Osoba do kontaktu:
Aleksandra Ziomko
Referentin für nationale und internationale Fachkräftesicherung
Handwerkskammer Frankfurt (Oder) - Region Ostbrandenburg
Tel: +49/ 335 5619- 131
Fax: +49/ 335 56577- 358
E-Mail: [email protected]
Dziękuję za uwagę!!
Handwerk - Deine Chance
© Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg
14. November 2011
20

Podobne dokumenty