UPRAWA MAKU

Transkrypt

UPRAWA MAKU
UPRAWA MAKU
Wszystkich
zainteresowanych
rolników,
którzy
chcą
uprawiać
mak
zapraszamy do Urzędu Gminy w Przytocznej do dnia 10 listopada w celu
złożenia wniosku.
W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego z dnia 17 września 2014 r. znak: DW.I.0006.1.2014,
proszę zainteresowanych rolników uprawą maku o składanie
wniosków w Urzędzie Gminy Przytoczna pok. nr 7 do dnia 10
listopada 2014 r.

Podobne dokumenty