Oferta cenowa

Transkrypt

Oferta cenowa
Załącznik Nr 2 do zaproszenia
AG.Z.2150.35.7.2015
..............................................
(pieczęć Wykonawcy)
OFERTA CENOWA
Lp.
Asortyment
1
2
Pidżama męska
Tkanina: bawełna 100 %. Bluza z długim
rękawem, bez kołnierza, rozpinana na
guziki termoplastyczne, posiadająca co
najmniej dwie kieszenie. Spodnie na
gumkę. Wzory typowe dla piżam męskich.
Kolory jasne, pastelowe. Temperatura
prania min. 60°C. Rozmiary: różne wg
zleceń.
Spełniająca normę PN-86/P -84519
„Odzież szpitalna – Piżamy”
Pidżama damska
Tkanina: bawełna 100 %. Bluza z długim
rękawem, bez kołnierza, rozpinana na
guziki termoplastyczne, posiadająca co
najmniej dwie kieszenie. Spodnie na
gumkę. Wzory typowe dla piżam damskich.
Kolory jasne, pastelowe. Temperatura
prania min. 60°C. Rozmiary: różne wg
zleceń. Spełniająca normę PN-86/P -84519
„Odzież szpitalna – Piżamy „
Poduszka 40cm x 40 cm
Wsad do poduszki o minimalnej zawartości
puchu 20% , pozostała zawartość z pierza.
Wsad powinien szczelnie wypełniać
poduszkę. Pokrycie z mocnej tkaniny
1.
2
3
Załącznik Nr 2 do zaproszenia AG.Z.2150.35.7.2015
Ilość Cena jedn netto Stawka podatku
w szt
(w PLN)
VAT
(w %)
3
4
5
100
Cena jedn brutto Łączna cena netto Łączna cena brutto
(w PLN)
(w PLN)
(w PLN)
6
7
8
Producent
9
100
30
Strona 1 z 2
wsypowej. Poduszka musi nadawać się do
wielokrotnego prania wodnego, po procesie
prania nie może występować zjawisko
zbicia wsadu, zachowująca po procesie
prania pierwotną strukturę.
Poduszka 70cm x 80cm
Wsad do poduszki o minimalnej zawartości
puchu 20% , pozostała zawartość z pierza.
Wsad powinien szczelnie wypełniać
poduszkę. Pokrycie z mocnej tkaniny
wsypowej. Poduszka musi nadawać się do
wielokrotnego prania wodnego, po procesie
prania nie może występować zjawisko
zbicia wsadu, zachowująca po procesie
prania pierwotną strukturę.
Koc 160 x 200 cm
Wykonany z anilany, obszyty taśmą
welurową
4
5
X
Razem
80
20
X
X
X
X
X
Wartość brutto (słownie).............................................................................................................
..................................................
(podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej*)
* niepotrzebne skreślić
Załącznik Nr 2 do zaproszenia AG.Z.2150.35.7.2015
Strona 2 z 2