załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/ 142/2007

Transkrypt

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/ 142/2007
załącznik nr 4
do Uchwały Nr XV/ 142/2007
Rady Miejskiej
Starogardu Gdańskiego
z dnia 24 października 2007 r
załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/43/2007 z dnia 28 lutego 2007 r
w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2007 rok
Zestawienie planu przychodów i wydatków
zakładów budżetowych
Budżet 2007 rok
L.p. Nazwa zakładu
budżetowego
Stan
Przychody
w tym
Wydatki
Stan
razem
dotacja
razem
śr. pien.
śr. pien.
z budżetu
na dzień
na dzień
01.01.07
1
2
1 Miejski Zakład Komunikacji
3
31.12.07
Budżet
Budżet
Budżet
2007
2007
2007
4
5
6
7
410 469
7 605 205
2 770 205
7 605 205
410 469
2 Zarząd Budynkami Mieszkalnymi
12 856
4 113 613
368 864
4 113 613
12 856
Agencja Wsperania
3 Przedsiębiorczości
44 254
623 415
77 619
623 415
44 254

Podobne dokumenty