Pobierz plik - Maturzaki.pl

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik - Maturzaki.pl
Wy p racowani e
WOS
NON FICTION
Wydanie 1.0
Black Edition, Wydawnictwo Maturzaki.pl
SPIS TREŚCI
Artykułów o Wypracowaniu z WOSu wydano
całkiem sporo. Przewodnik ten wprost przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy tworzenia wypracowania. Tylko poznając każdy z etapów, będziesz mógł
spokojniej podejść do całości. Mniej sytuacji Cię
zaskoczy, pozansz proste sztuczki, które zwiększą
Twoją punktację. A więc do dzieła!
Wydanie:
Pierwsze, 01. luty 2011
Wydawca:
ReDesigners, wydawca
społecznościowego serwisu dla
maturzystów MATURZAKI.PL
ul. Krasińskiego 20/77
01-581 Warszawa
[email protected]
NIP: 969 133 76 74
Autor:
Anna Kejna, Puławy
Wprowadzenie
O Wypracowaniu z WOSu na maturze. Strona 3
JAK NAPISAĆ
Zrozumieć poszczególne słowa w temacie. Strona 4
Źródła. Strona 5
Plan pracy. Strona 6
Pisanie na czysto. Strona 7
Wskazówki. Strona 8
WYPRACOWANIE Z WOSu na MATURZE
2
MATURZAKI.PL 2011
Redakcja i skład:
Rafał Macierzyński, Warszawa
Wprowadzenie
O Wypracowaniu z WOSu na maturze
Do matury na poziomie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie każdego roku podchodzi rzesza maturzystów, ubiegających się później o przyjęcie na kierunki humanistyczne. Z pośród wszystkich innych przedmiot ten, wraz z historią, wyróżnia specyficzna forma.
P
ierwszą
częścią
są
pytania,
sprawdzające wiedzę teoretyczną.
D
T
rugą
natomiast,
zagadnienia
dotyczące tekstów źródłowych
rzecia, to wypracowanie na jeden z
dwóch podanych do wyboru tematów.
Tutaj pokażemy, jak napisać
wypracowanie z WOSu tak, aby
egzaminatorowi „opadła szczęka”.
Sami się przekonacie, że nie jest to
trudna sztuka!
Za samą
wypowiedź
pisemną można
otrzymać aż
20
punktów
To jest:
40%
całej puli.
WYPRACOWANIE Z WOSu na MATURZE
3
MATURZAKI.PL 2011
JAK NAPISAĆ
Zrozumieć poszczególne słowa w temacie
Tematy wypracowań pojawiających się na maturze mają do siebie to, że większość
zdających osób, po przeczytaniu ich treści, wpada w obezwładniające przerażenie.
Więc przede wszystkim: zachowaj spokój!
ten ,
w którym masz większą orientację
Tematy
przeczytaj
kilkukrotnie i wybierz
D
okładnie przeanalizuj
wszystkie słowa zawarte w
poleceniu. Pominięcie choć
jednego ze wskazanych zagadnień,
może spowodować utratę cennych
punktów.
Przeanalizujmy to, na przykładzie
„Jakie
działania
politycy
i
obywatele,
partie,
aby
zlikwidować
podjąć
a
jakie
zmniejszyć
lub
zagrożenia
demokracji
w
omów
trzy
po
powinni
Polsce?
dla
Podaj
przykłady
i
D
o pomocy weź w rękę
długopis i podkreśl w
temacie tzw. słowa klucze.
tak-
ich działań. Opisz dwie wartości
lub
postawy
które
sprzyjają
budowie silnej demokracji w naszym
kraju.”
WYPRACOWANIE Z WOSu na MATURZE
4
MATURZAKI.PL 2011
JAK NAPISAĆ
Źródła
Gdy zabieramy się już za pracę nad ostatnią częścią arkusza maturalnego, nie wolno
nam zapominać o tych poprzednich. Tematy wypracowań bowiem, ułożone są
analogicznie do tekstów źródłowych z II części egzaminu. Podkreśl w arkuszu informacje, nazwiska, daty, nazwy i organizacje, które mogą okazać się zbawienne przy
pisaniu wypracowania. Są one nie tylko fantastyczną pomocą w szukaniu przykładów
potrzebnych do napisania rozwinięcia. Często zawarte są tam gotowe odpowiedzi.
Punkty otrzymujemy także za dokładne cytowanie owych źródeł (często są to max. 2
punkty, po 1 za każde przytoczenie).
Trzymając się przykładu:
Przytaczając
fragmenty
tekstów
źródłowych należy robić to umiejętnie.
Korzystamy z informacji zawartych
pod tekstem o autorze, sondażu czy
miejsca publikacji, np.:
„W artykule pod tytułem „Demokracja” opublikowanym w 2008r. w
czasopiśmie „Polityka” prof. Jan
Kowalski, sugeruje iż………”
lub
„W sondażu „Demokratyczna czy
komunistyczna Polska?” z dnia
20.08.2009r.
przeprowadzonym
przez CBOS Polacy w 63% opowiadają
się za….”
WYPRACOWANIE Z WOSu na MATURZE
5
MATURZAKI.PL 2011
JAK NAPISAĆ
Plan pracy
Po analizie merytorycznej tematu i zaznaczeniu ważniejszych informacji w tekstach
źródłowych, możesz zabrać się do przygotowania planu wypracowania w brudnopisie. Jest to bardzo ważny krok w redagowaniu tekstu maturalnego!
BRUDNOPIS
“Po co pisać plan wypracowania? To strata czasu!”
Dzięki sporządzeniu w brudnopisie planu swojej pracy,
samo jej redagowanie stanie się jedynie rozwinięciem poszczególnych punktów.
Dzięki temu, masz też pewność, że nic ważnego nie
pominiesz, a gdy tylko wpadnie Ci coś do głowy podczas
pisania, to zawsze możesz to dopisać w planie prezentacji.
Czystopis będzie estetycznie i schludnie wyglądał.
PAMIĘTAJ:
BRUDNOPIS NIE JEST PODDAWANY OCENIE
WYPRACOWANIE Z WOSu na MATURZE
6
MATURZAKI.PL 2011
JAK NAPISAĆ
Pisanie na czysto
Po sporządzeniu ramowego układu wypracowania maturalnego, pozostaje Ci tylko
rozwijanie poszczególnych punktów.
Jeśli chcemy uzyskać przychylność egzaminatora zadbajmy o każdy szczegół.
Choć kryteriów tych nie ma zawartych bezpośrednio w kluczu, to egzaminator jest
tylko człowiekiem.
PA M I Ę TAJ O :
1
2
3
4
Poprawnym słownictwie
Poprawności językowej
i stylistycznej
Ortografii
Zachowaniu formy (akapity)
i estetyce pracy
WYPRACOWANIE Z WOSu na MATURZE
7
MATURZAKI.PL 2011
JAK NAPISAĆ
Wskazówki
U
żywaj zwrotów: Uważam, Myślę, W moim przekonaniu, Sądzę itp.
P
N
amiętaj o dokładnym cytowaniu „źródeł”.
S
porządź przejrzysty plan pracy.
ie popełniaj bezsensownych błędów! Pamiętaj, że np.
2003r.-50%
2005r.-30%
Jest to różnica 20 PUNKTÓW procentowych, nie 20 procent!
POWODZENIA :)
WYPRACOWANIE Z WOSu na MATURZE
8
MATURZAKI.PL 2011
JAK NAPISAĆ
MYŚLISZ, ŻE NIE OGARNIESZ TEGO?
To naprawdę nie jest takie trudne. Każdy może
to
ogarnąć.
Chcesz?
Możemy
poćwiczyć
razem!
Pomożemy Ci, aby Twoje wypracowanie było najlepsze!
Zapraszamy na:
maturzaki.pl
W serwisie Maturzaki.pl
darmowych materiałów.
znajdziesz
o
wiele
Podziel się uwagami i pisz do nas na:
[email protected]
oraz na
facebook.com/maturzakipl
WYPRACOWANIE Z WOSu na MATURZE
9
MATURZAKI.PL 2011
więcej

Podobne dokumenty