T: Imperium Aleksandra Wielkiego 1. Macedonia

Transkrypt

T: Imperium Aleksandra Wielkiego 1. Macedonia
T: Imperium Aleksandra Wielkiego
________________________________________________________________________________
1. Macedonia
a) paostwo leżące na północ od Grecji o ustroju monarchicznym – na czele paostwa stał król
b) pod rządami Filipa II Macedonia przekształciła się w mocarstwo:
 Filip II zreformował armię macedooską
 Podbił Trację zdobywając kopalnie złota
 Podporządkował sobie poleis greckie – w 338 r. p.n.e. pokonał koalicję paostw greckich w
bitwie pod Cheroneją. Poleis greckie utworzyły Związek Koryncki uznając zwierzchnośd
Macedonii.
c) po śmierci Filipa II na tronie zasiadł jego syn – Aleksander.
2. Wyprawa Aleksandra Wielkiego przeciwko Persji 334 - 323 r. p.n.e.
a) przebieg wyprawy – Aleksander zajął Azję Mniejszą, Syrię, Fenicję, Palestynę, Egipt, podbił
Mezopotamię, Macedonię, Persydę i ziemie leżące dalej na wschód aż do rzeki Indus
b) najważniejsze bitwy to:
 Bitwa nad Granikiem 334 r. p.n.e.
 Bitwa pod Issos 333 r. p.n.e.
 Bitwa pod Gaugamelą 331 r. p.n.e. – pokonał w niej króla Persji Dariusza III
c) Aleksander Wielki po podboju Egiptu został uznany za faraona, a po bitwie pod Gaugamelą tytuł
króla - królów.
d) na terenie całego paostwa zakładał miasta nazywane od jego imienia Aleksandriami.
3. Organizacja Imperium Aleksandra Wielkiego
a) celem Aleksandra było stworzenie paostwa skonsolidowanego
b) ożenił się z córką króla perskiego ukazując ciągłośd władzy
c) pozostawił w prowincjach Persji u władzy lokalnych arystokratów
d) wprowadził na dworze obyczaje perskie
e) wcielał młodzież perską do armii macedooskiej dając im tą samą możliwośd awansu
f) w swoim imperium zaszczepił kulturę grecką
4. Aleksander Wielki zmarł w 323 r. p.n.e.. Imperium się rozpadło. Władzę w nim przejęli wodzowie
Aleksandra (diadochowie) tworząc na jego gruzach kilka królestw. Rozwijała się w nich kultura
hellenistyczna, a językiem elit był język grecki.
5. Kultura hellenistyczna – kultura powstała z połączenia kultury greckiej i tradycji ludów
wschodnich (Azji i Egiptu)
a) najważniejsze ośrodki kultury; Aleksandria w Egipcie, Królestwo Pergamonu w Azji Mniejszej,
Amtiochia w Syrii, Wyspa Rodos i Ateny.
b) osiągnięcia nauki :
 Archimedes stworzył prawo wyporu cieczy
 Euklides stworzył podstawy matematyki teoretycznej
c) architektura – miasta były wzorowane na greckich, budowle były monumentalne i wzorowane na
greckich. Do najsławniejszych zabytków zaliczamy:
 Ołtarz poświęcony Zeusowi w Pergamonie
 Mauzoleum w Halikarnasie
 Kolos rodyjski i latarnia morska na Faros zaliczane były do 7 cudów świata starożytnego
d) rzeźba - postacie w ruchu, dynamiczne, pokazujące emocje np.
 Nike z Samotraki
 Grupa Laokoona

Podobne dokumenty